OS Országos Sajtószolgálat
2020. július 14. kedd
Ismertető


2010. szeptember 28., kedd 17:55

A romák társadalmi integrációjához nem elég kizárólag a rasszizmus és a diszkrimináció elleni küzdelem - Járóka Lívia sajtóközleménye
    Budapest, 2010. szeptember 28., kedd (OS) - Járóka Lívia európai parlamenti képviselő (Fidesz) a mai napon nyújtotta be a romák társadalmi befogadását célzó európai uniós stratégiáról szóló jelentésének munkadokumentumát. A tervezet rámutat, hogy az európai romák társadalmi kirekesztettségét nem kizárólag a hátrányos megkülönböztetés, hanem számos történelmi-gazdasági tényező kölcsönhatása okozza. Ennek következtében ezt a helyzetet orvosolni kívánó stratégiának nem etnikai hovatartozás szerint, hanem gazdasági tényezők alapján kell meghatároznia célcsoportját.

    Az Európai Parlament Állampolgári, Bel- és Igazságügyi Bizottsága még tavaly októberben bízta meg Járóka Líviát a romák társadalmi befogadásával kapcsolatos uniós stratégiáról szóló jelentés kidolgozásával. A ma benyújtott munkadokumentum rámutat arra, hogy bár a rasszizmus és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem elengedhetetlen a befogadó társadalom építéséhez, az anti-diszkriminációs intézkedések önmagukban nem képesek előmozdítani a romák társadalmi befogadását, mivel kirekesztésüket elsősorban egyéb történelmi és gazdasági tényezők határozzák meg. A tervezet javaslata értelmében ezért a romák kilátástalan életkörülményeinek enyhítését célzó uniós erőfeszítéseknek nem elég az általában vett szegénység felszámolására törekednie, hanem a szegénység egy speciális formájával, a rendszerváltásokat és gazdasági átmeneteket követően kialakult, földrajzilag koncentrált falusi és külvárosi mélyszegénységgel kell felvennie a harcot. A szegénység e formája az európai romák többségét közvetlenül, vagy közvetve érinti.

A munkadokumentum felhívja továbbá a figyelmet a nyomor erős területi jellegére is, azaz a mélyszegénységnek a legtöbb tagállamban tapasztalható földrajzi koncentrációjára, a legkülönbözőbb társadalmi hátrányokat - mint például az alacsony iskolai végzettség, munkanélküliség, alacsony várható életkor - egyesítő, leszakadó kistérségekben. A képviselő tervezetében ezért egy olyan összeurópai krízistérkép megrajzolására tesz javaslatot, amely a legalapvetőbb jellemzői alapján méri fel és határolja be a statisztikai és szakpolitikai-tervezési szempontból egyelőre láthatatlan  válságterületeket.

A Járóka-jelentéshez kapcsolódóan az EP Kutatási Főigazgatósága egy olyan átfogó tanulmány elkészítésére írt ki pályázatot, amely a tagállami integrációs programokat, a romák társadalmi befogadásának európai uniós dimenzióját és a közösségi jogban e téren elérhető lehetséges jogi eszközöket elemzi. A pályázatot elnyerő London School of Economics, a világ egyik vezető társadalomtudományi kutatóintézete, várhatóan október végén mutatja be előzetes megállapításait a témában. A munkadokumentumban Járóka ígéretet tett rá, hogy a tanulmány eredményeit beépíti a jelentés végleges változatába és hogy konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a stratégia jogi kereteivel és struktúrájával, valamint az uniós intézmények, tagállami kormányok, helyi önkormányzatok és egyéb érdekelt szervezetek szerepével kapcsolatban.
    Kiadó: Magyar Néppárti Képviselőcsoport, Európai Parlament

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Zrt.
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Az Országos Sajtószolgálatról
Az Országos Sajtószolgálat (OS) politikai, társadalmi, kulturális és különböző civil szervezetek, valamint közéleti szereplők közleményeit, állásfoglalásait közli. Az OS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.