2016. február 19., péntek 08:06

A Kisemmizettek Érdekvédelmi Egyesületének közleménye
    Budapest, 2016. február 19., péntek (OS) - Magyarország új Alaptörvénye már lehetővé teszi a restitúciót

    /Február 17-e, A Kisemmizettek Emléknapjához kapcsolódó harmadik közlemény/ A FIDESZ-KDNP kormány az új Alaptörvény 2012-es hatályba léptetésekor hatálytalanította a Sólyom László vezette Alkotmánybíróság sorozatos tévedéseken alapuló végzéseit, és ezzel megnyílt a lehetőség restitúciós jogszabályok megalkotására. Sőt, ennél többet is tett a kormány, mert az Alaptörvény U) cikkében, az (1) bekezdésben bűncselekményként kerül említésre a kommunista állampárt számos tette, többek közt a g) alpontjában a polgárok vagyonuktól történő önkényes megfosztása is.
Ezen U) cikk (1) bekezdésében szerepel az is, hogy összeegyeztethetetlen az 1990 előtti kommunista diktatúra és az utána létrehozott demokratikus berendezkedés. Ez azonban rögtön felveti annak kérdését, ha ez így van, márpedig így van, akkor hogyan lehetséges az, hogy jogfolytonosnak, legitimnek ismerték el egyesek a kommunista jogrendszert ? A korai ’90-es évek, Sólyom László vezette Alkotmánybírósága ugyanis pontosan ezt tette. Nyilvánvaló hogy ezt a tévedést csak ezen alkotmánybírósági végzések hatálytalanításával lehetett orvosolni.
Az U) cikk (1) bekezdésében definiált összeegyeztethetetlenségből álláspontunk szerint következik, hogy restitúciós, vagyonvisszaadási törvényeket kell megalkotni. Itt Európában utolsóként kell ezt megalkotnunk, mert az összes többi érintett, volt keleti-blokk országban ez már megtörtént.
Budapest, 2016.február 19.
KISE Elnökség

     Kiadó: Kisemmizettek Érdekvédelmi Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.