2016. március 14., hétfő 08:00

A Miniszterelnökség közleménye (3. rész)
    Budapest, 2016. március 14., hétfő (OS) -

    
a MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozatát:

több évtizedes szerkesztői és kiadói munkája, a kisebbségkutatás terén végzett elkötelezett tevékenysége elismeréseként
dr. Cholnoky Győző Miklósnak,
a Kisebbségkutatás című folyóirat alapító főszerkesztőjének, a Lucidus Kiadó ügyvezető igazgatójának,

kiemelkedő szakmai-tudományos munkája, illetve a vajdasági magyar közösségért végzett önzetlen társadalmi munkája elismeréseként
dr. Dujmovics Ferencnek,
a Vajdasági Klinikai Központ nyugalmazott igazgatóhelyettesének, az Újvidéki Egyetem Orvostudományi Kara Kórélettan Tanszéke volt tanszékvezető egyetemi tanárának,

a koraújkori Erdélyi Fejedelemség és a Magyar Királyság kapcsolatrendszerének feltárására, a székely önkormányzatok fejlődésére és a fejedelemség kormányzattörténetére irányuló kutatásai, valamint a hazai és erdélyi magyar történettudomány együttműködését elősegítő, rangos szakmai munkája elismeréseként
dr. Oborni Teréznek,
a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézete tudományos főmunkatársának,

a kőzettan és a geokémia területén elért tudományos eredményei, a határon túli magyar felsőoktatás újraindítását elősegítő, valamint a külföldi és határon túli magyar egyetemeken végzett, elhivatott oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Szabó Csabának,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Kőzettani és Geokémiai Tanszéke egyetemi docensének,

a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozatát:

a politikatudomány területén, főként az erkölcs, a vallás és a hatalom összefüggései tekintetében jelentős tudományos munkája, valamint sokoldalú tudományszervező és publicisztikai tevékenysége elismeréseként
dr. Balázs Zoltánnak,
a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja Politikatudományi Intézete tudományos főmunkatársának

a felvidéki magyarság társadalmi, politikai és kulturális életét meghatározó, több évtizedes közösségszervező és népművelő tevékenysége elismeréseként
Dániel Erzsébetnek,
a Limes-Anavum Regionális Honismereti Társulás, a Csemadok Alapszervezet és a Szülőföldért Polgári Társulás Nána elnökének,

a bánsági magyar közösség megmaradása érdekében végzett kimagasló szakmai tevékenysége és példaértékű közéleti szerepvállalása elismeréseként
dr. Erdei Ildikónak,
a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatójának, a Temes Megyei Civil Tanács elnökének,

a vajdasági magyar közösség nyelvének és kultúrájának megőrzése érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Fodor Istvánnak,
a Magyar Szó újvidéki napilap újságírójának,

a kárpátaljai kertészmérnök képzésben és a középiskolai környezeti nevelés terén végzett kiemelkedő oktatómunkája elismeréseként
Kohut Erzsébetnek,
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docensének,

a Kárpát-medence késő rézkorával és kora bronzkorával kapcsolatos kutatásai, a Magyarország Régészeti Topográfiája kutatási program szervezőjeként végzett kiváló munkája, valamint jelentős régészeti leletmentésekben való közreműködése elismeréseként
Ködmönné dr. Bondár Máriának,
a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Régészeti Intézete tudományos főmunkatársának,

a felvidéki magyarság identitásának megőrzését és hagyományainak továbbörökítését szolgáló kultúraszervező és népművelő tevékenysége elismeréseként
Reicher Gellértnek,
a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes szervezőtitkárának,

a pásztázó elektronmikroszkópia első számú hazai szaktekintélyeként végzett kiváló szakmai munkája, a módszer metodikájának és alkalmazásainak fejlesztésével kapcsolatos kutatásai elismeréseként
Tóth Attila Lajosnak,
a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete tudományos főmunkatársának;

     Kiadó: Miniszterelnökség

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.