2017. március 14., kedd 15:55

A Miniszterelnökség közleménye (2.rész)
    Budapest, 2017. március 14., kedd (OS) - Áder János köztársasági elnök úr a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozza:

    
a szociolingvisztika jeles kutatójaként végzett, főként a két- és többnyelvű közösségek szabad nyelvhasználatára és a veszélyeztetett nyelvek megmentésére irányuló nemzetközileg is elismert tudományos munkája, valamint a hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő emberek nyelvhasználatának kutatása területén elért eredményei elismeréseként
dr. Bartha Csilla
nyelvésznek, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete tudományos tanácsadójának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Mai Magyar Nyelvi Tanszéke habilitált egyetemi docensének;

********************

a mikroelektronikai eszközök technológiájának kutatása, valamint a mikrotechnológiai kutatás-fejlesztés szervezése és irányítása terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei elismeréseként
dr. Battistig Gábor
villamosmérnöknek, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete tudományos főmunkatársának, az Intézet Mikrotechnológiai Osztálya vezetőjének;

********************

a város és a térség egyházi, kulturális és sportéletének fejlesztését szolgáló, sokrétű és önzetlen támogató tevékenysége elismeréseként
Bánfi Péter Jánosnak,
a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség világi vezetőjének, felügyelőjének, a Dominó Trans Kft. alapítójának és nyugalmazott ügyvezetőjének;

********************

a magyar felsőoktatás palettáján egyedülálló intézmény létesítése és sikeres működtetése érdekében végzett elkötelezett munkája elismeréseként
dr. Horváth Józsefnek,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkárának;

********************
    
a település- és társadalomföldrajz területén végzett sokrétű, nemzetközi szinten is nagyra becsült tudományos kutatómunkája, valamint aktív szakmai közéleti és szakértői tevékenysége elismeréseként
dr. Timár Judit
földrajztudósnak, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék docensének;

********************

Szentkuthy Miklós irodalmi hagyatékának gondozása terén meghatározó munkája, valamint jelentős irodalomtörténeti publikációs tevékenysége elismeréseként
Tompa Máriának,
a Szentkuthy Miklós Alapítvány kuratóriumi elnökének;

********************

Áder János köztársasági elnök úr a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozza:

az elnyomó kommunista rendszer elleni bátor kiállása, és a későbbi megtorlás idején tanúsított hősiessége elismeréseként
Benyák Nándor
nyugalmazott pedagógusnak, egykori Gulag-fogolynak;

********************

a hatáskörébe tartozó települések érdekében több évtizeden át magas szakmai színvonalon végzett szakmai munkája elismeréseként
Boróka Lászlónak,
Felsőpetény, Nőtincs és Ősagárd községek nyugalmazott körjegyzőjének;

********************

a település fejlődése érdekében végzett eredményes közéleti tevékenysége elismeréseként
Farkas Jánosnénak,
Magyarcsanád község volt polgármesterének;

********************

a Könyvtár integrált informatikai rendszerének sikeres működtetése és folyamatos megújítása érdekében végzett munkája, valamint a tudományos digitális információkhoz való szabad hozzáférést szervező nemzetközi és hazai mozgalmakban való aktív és meghatározó részvétele elismeréseként
Holl András
csillagásznak, informatikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központja informatikai főigazgató-helyettesének;

********************

több mint két évtizedes, eredményes településvezetői munkája elismeréseként
Horváth Lajosnak,
Királyhegyes község polgármesterének;

********************

a kommunista diktatúra következtében gyermekként és fiatalemberként átélt megpróbáltatásokat követően szülőföldjére hazatérve anyanyelvét és identitását felnőttként visszaszerző, példaadó emberi tartása elismeréseként
Horváth László
nyugalmazott olajipari szakmunkásnak, egykori Gulag-fogolynak;

********************

a minőségi épített környezet megvalósítása mellett a magyar városépítészeti kultúra megőrzését is szolgáló, számos dél-alföldi település rendezési tervét magába foglaló, magas színvonalú munkája elismeréseként
Kiss Lajos
építésznek, vezető tervezőnek;

********************

a magyar történettudomány vezető folyóiratának szerkesztőjeként a lap magas szakmai színvonalának biztosítása mellett a digitális változat megteremtése és gondozása terén is meghatározó, több évtizedes munkája elismeréseként
dr. Pál Lajos
történésznek, a Magyar Történelmi Társulat "Századok" című folyóirata felelős szerkesztőjének;
    
     -------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.