2017. április 25., kedd 21:40

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének közleménye
    Budapest, 2017. április 25., kedd (OS) -

    A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 2017. április 25-én tartotta éves Küldöttgyűlését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem dísztermében.
Hazuga Károly nyá. altábornagy, a BEOSZ elnöke üdvözlő szavait követően, a Szövetség – szavazati joggal rendelkező – 76 önálló tagegyesületének, valamint két tagszövetségének küldöttei és a meghívott vendégek meghallgatták és megvitatták a Szövetség elnökségének 2016. évi beszámolóját, a 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, a Felügyelő Bizottság beszámolóját, majd a Tanácsadó Testület és a "Bajtársainkért" Alapítvány Kuratóriumának tájékoztatóját, a 2017. évre szóló munka- és rendezvénytervet és a 2017. évi pénzügyi tervet. Az írásos előterjesztések és az elhangzott szóbeli kiegészítések feletti vita után a küldöttek döntöttek a beszámolók és a 2017. évi tervek elfogadásáról. Ezt követően került sor az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság és a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Együttműködési Magállapodásának aláírására, Szűcs Imre ezredes, parancsnok és Hazuga Károly nyá. altábornagy, elnök részéről. Az aláírási ceremóniát követően a Küldöttgyűlés elfogadta két szervezet tagfelvételi kérelmét és további szervezeti kérdésekben döntött.  Önzetlen munkájukért számos személy és egyesület vehette át a Magyar Honvédség Összhaderőnemi parancsnokának, valamint a BEOSZ elnökségének elismeréseit.

     Kiadó: Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.