2004. november 26., péntek 17:16

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2004. november 26., péntek (OS) - Az Országos Sajtószolgálat az alábbi közlemény kiadására kapott felkérést:

    
    A Központi Kárrendezési Irodához érkezett állampolgári bejelentés nyomán az Igazságügyi Minisztérium tudomására jutott, hogy a kárpótlásra jogosultak jóhiszeműségével visszaélve -   szélhámosok - lakásukon keresik fel őket, és bizonyos pénzösszeg átadása ellenében további, magasabb összegű kárpótlást ígérnek.
    A csalók, a hivatalosság látszatát keltve, igyekeznek fizetésre rávenni a gyanútlan áldozatokat.
    Az Igazságügyi Minisztérium felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a kárpótlási jogszabályok nem változtak, ezért a kárrendezési irodát kikerülő, minden más eljárás a csalás gyanúját veti fel.


2005. szeptember 28., szerda 16:21

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2005. szeptember 28., szerda (OS) - A sajtóban megjelent híradásokat pontosítva az alábbi tájékoztatást adjuk:

    Dr. Soponyai József ellen, a vele szemben kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtása végett, az igazságügy-miniszter terjesztett elő kiadatási kérelmet az illetékes kenyai hatóságoknál.
    Nevezett hazahozatalára a kiadatási eljárás keretében került sor, az Interpol Magyar Nemzeti Iroda közreműködésével.
    Amint arról korábban a Magyar Távirati Iroda is beszámolt, Soponyai Józsefet 2003 januárjában bűnösnek találta a bíróság gyógykezelése alatt álló betegek sérelmére elkövetett szemérem elleni erőszak, aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértése, valamint foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntettében. Tettéért négy év négy hónap fegyházbüntetést kapott és nyolc évre eltiltották orvosi hivatása gyakorlásától, de a büntetésének megkezdése előtt távozott az országból. A jogerősen kiszabott börtönbüntetése elől az afrikai országba menekült, három évig bujkáló, körözött férfit pécsi szülész-nőgyógyászt Mombasában elfogták, s átadták a magyar hatóságoknak.

Budapest, 2005. szeptember 27.

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az OS-anyagok nem az MTI kiadás részei, szó szerint továbbított szövegeiért a közlő a felelős.


2006. február 13., hétfő 17:55

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2006. február 13., hétfő (OS) - Az Igazságügyi Minisztérium a szolgáltató, ügyfélbarát, de egyúttal a racionális és költséghatékony közigazgatási működés elveire figyelemmel átalakította az Igazságügyi Minisztérium egyes dekoncentrált szervezeteit.

    Az átalakítás alapján az IM valamennyi területi hatósági, szolgáltató típusú feladatát 2006. január 1-jétől egy szervezet, az Igazságügyi Hivatal végzi.
    A Központi Kárrendezési Iroda 2006. január 1-jével megszűnt, általános jogutódja az Igazságügyi Hivatal, amely a fenti időponttól kezdve a kárpótlási feladatokon túl ellátja pártfogó felügyeleti, jogi segítségnyújtási, és az áldozatsegítési feladatokat is. Központi Kárrendezési Iroda munkájának, szervezetének, életének értékelésekor az Igazságügy-miniszter méltatva  a - mindenkori kárpótlási hivatalvezető munkáját segítő - Társadalmi Kollégium tevékenységét, a Kollégium elnökének, Menczer Gusztáv úrnak - aki közel 15 éven keresztül fáradhatatlanul és elkötelezetten tevékenykedett a személyi kárpótlás sikere érdekében - , és a tagoknak:  Dr. Kónyáné Dr. Kutrucz Katalin asszonynak, Dr. Szita Szabolcs úrnak, Sessler György úrnak, Dr. Dobovics Miklós úrnak, Esztergár Pál úrnak, és Dr. Vass János úrnak miniszteri elismerő oklevelet adományozott.
    Dr. Kondorosi Ferenc a tárca közigazgatási államtitkára kiemelte:
    A kárpótlási folyamat kezdete óta működő Társadalmi Kollégium tagjai megbízható segítséget nyújtottak a munkatársak oktatásához, szakértői értékű állásfoglalásokkal látták el a hivatalt, közreműködtek a kortörténeti dokumentumok helyes értékelésében, számos esetben támogatták a határozathozatalt az ügyek érdemét eldöntő tanácsokkal, a sértetteket képviselő szervezetekkel való kapcsolattartással, a panaszosok egyedi ügyeiben való hozzáértő eljárással hozzájárultak a hivatal minőségi jogalkalmazói tevékenységéhez.

Budapest, 2006. február 13.

Oravecz Éva
sajtófőnök

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja  az OS-be beadott  közleményeket,  a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett  közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Rt.


2014. június 13., péntek 18:22

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2014. június 13., péntek (OS) - Trócsányi László a jogászképzésről egyeztetett

    
Trócsányi László igazságügyi miniszter 2014. június 13-án részt vett a Jogász Dékáni Kollégium ülésén, ahol a jogászképzés jövőjéről egyeztetett.

A miniszter röviden ismertetette a "jogászminisztérium"-ként aposztrofált Igazságügyi Minisztérium vezetésével kapcsolatos terveit, majd felvázolta elképzeléseit a jogi hivatásrendekkel való együttműködésre. A tanácskozáson Trócsányi László a hazai jogi karok vezető képviselőivel közösen tekintette át a jogászképzés jövőjét, valamint az Igazságügyi Minisztérium és a jogi karok közötti együttműködés különböző lehetőségeit.

Az új igazságügyi tárca egyik feladata a jogi képzési tevékenységet folytató egyetemek vezetőivel történő együttműködés, továbbá a jogászképzés helyzetének értékelése. Trócsányi László miniszter-jelölti meghallgatásán is előtérbe helyezte a jogásztársadalommal ápolt szoros kapcsolat jelentőségét, valamint a jogászképzés és a fiatal jogászok iránt érzett felelősséget. Az elkövetkezendő időszakban a miniszter feladatkörében eljárva értékeli majd a jogászképzés helyzetét és az eredményekről tájékoztatja a Kormányt.

Király Miklós professzor, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja nagyra értékelte, hogy a miniszter már a kinevezését követő első munkahéten egyeztetett a jogi karok dékánjaival, ezzel is hangsúlyozva a kiemelt figyelmet, melyet a jogászképzésnek szentel.

------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. június 15., vasárnap 08:02

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2014. június 15., vasárnap (OS) - 56 éve ítélték halálra Nagy Imrét és mártírtársait

    
Az Igazságügyi Minisztérium tisztelettel adózik az 56 éve, 1958. június 15-én halálra ítélt Nagy Imre és mártírtársai emléke előtt.

A kommunista rezsim jogtiprásai - így az ország miniszterelnöke ellen hozott ítélet is - megrendítette az igazságszolgáltatásba és a jogrendszerbe vetett közbizalmat. A koncepciós perek fájdalmas jogsértései a társadalmi megosztás eszközeként használták a jogot, az igazságszolgáltatást pedig az elnyomás eszközévé aljasították. A diktatúra idején jogi visszaéléssel elvett vagy megnyomorított életek azt a kötelezettséget róják a demokratikus, jogállami berendezkedésű, szabad Magyarországra, hogy politikai megrendelésre soha ne születhessenek ítéletek. A jog helyes alkalmazása a békés társadalmi együttélés biztosítéka, az Igazságügyi Minisztérium kiemelt figyelmet fordít e követelmény érvényesülésére.


    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium


--------------------------------------------------------------------- -----

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. június 30., hétfő 15:48

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2014. június 30., hétfő (OS) - Az Igazságügyi Minisztérium a CET, Bálna alvállalkozók petíciójáról

    Az Igazságügyi Minisztérium reméli, hogy a CET, Bálna alvállalkozók és Budapest Fővárosi Önkormányzata a jogvitát egymással megfelelő módon rendezik, a tárca a petícióban kért közvetető szerepet – jogszabályi felhatalmazás hiányában – nem tudja ellátni.


Magyarország Alaptörvénye értelmében az adott önkormányzat gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat és határozza meg költségvetését, amely alapján önállóan gazdálkodik. Az Igazságügyi Minisztérium a CET, Bálna alvállalkozói által a tárcához eljuttatott petícióban foglaltak ügyében nem rendelkezik hatáskörrel. Az előterjesztők kérését a tárca továbbította a Főpolgármesteri Hivatalhoz remélve, hogy az érintett felek a kölcsönös együttműködés szellemében mielőbb rendezik a vitás kérdéseket és megoldódják az ügyet.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. június 30., hétfő 16:43

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2014. június 30., hétfő (OS) - Trócsányi László a francia Nemzetgyűlés tagját fogadta

    Trócsányi László miniszter 2014. június 30-án hivatalában fogadta Arnaud Richard francia nemzetgyűlési képviselőt, aki a gazdasági válság kezelésének magyar gyakorlatáról érdeklődött.
Arnaud Richard francia képviselő azért érkezett Magyarországra, hogy tájékozódjon a gazdasági válságkezelés magyar módszereiről és a kormány által elért eredményekről. A találkozó keretében Trócsányi László bemutatta az Igazságügyi Minisztérium jogköreit és ismertette a gazdasági válság okozta kihívásokra választ adó magyarországi jogalkotási munkát.
A miniszter kiemelte a devizahitelesek problémáját, hangsúlyozva, hogy a cél annak a mintegy félmillió károsultnak a megsegítése, akik a tisztességtelen hitelezési gyakorlat miatt kerültek hátrányos helyzetbe. A tárcavezető szerint többek között a különadók rendszere, a rezsicsökkentés és a közmunkaprogram is jól mutatja, hogy a magyar kormánynak világos elképzelései vannak az állampolgárokat érintő társadalmi problémák kezeléséről.
A miniszter ismertette az új eljárásjogi szabályok kidolgozásával kapcsolatos jogalkotási előkészületeket is, melyek célja a perek elhúzódásának és a végrehajtás nehézségeinek orvoslása.
Arnaud Richard képviselő a francia patrióta gazdaságpolitika uniós vonatkozású, nyitott jogi kérdései kapcsán jelezte, hogy Franciaország és az Európai Unió között is számos vitás ügy van, amelyek rendezése érdekében Budapest és Párizs együttműködése célszerű lehet.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. július 2., szerda 15:51

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. július 2., szerda (OS) - Az Igazságügyi Minisztérium támogatja az OBH javaslatát

    Az Igazságügyi Minisztérium támogatja az Országos Bírósági Hivatalnak (OBH) a devizahitelesek megsegítését célzó törvényjavaslatra vonatkozó módosítási javaslatait.

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló T/465. számú törvényjavaslatra vonatkozó kezdeményezés célja, hogy a forinthitelekre vonatkozóan a pénzügyi intézmények az általuk alkalmazott szerződéses kikötések tisztességességének a megállapítását – vagyis a törvényi vélelem megdöntését – a törvény hatályba lépése utáni 90. nap elteltével kérhessék a bíróságtól. A forinthitelekhez kapcsolódóan a keresetlevelek benyújtására tehát legkorábban a törvény hatálybalépése utáni 90. napon, legkésőbb pedig a 120. napon kerülhet sor.

Az OBH a módosítást azzal az indokkal kezdeményezte, hogy a devizahitelekhez kapcsolódó perek száma és azok gyors lezárása érdekében biztosítani kell a bíróságok számára a megfelelő személyi és technikai feltételeket. A forinthitelek később történő elbírálását tehát elsődlegesen az indokolja, hogy a meginduló devizaperekben az ítélkezés jelenlegi magas szakmai színvonala továbbra is biztosított legyen.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. július 2., szerda 15:51

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. július 2., szerda (OS) -

    A devizahiteleknél a megoldandó problémák összetettebbek és bonyolultabbak, amelyek több lépcsős megoldást tesznek szükségessé. Indokolt tehát, hogy ezekkel az ügyekkel előbb végezzenek a bíróságok.

Az Igazságügyi Minisztérium elkötelezett igazságszolgáltatásba vetett bizalom erősítése mellett, így a jövőben is támogatni fog minden, a bíróságok hatékonyabb működését eredményező javaslatot.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. július 8., kedd 19:11

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. július 8., kedd (OS) - Marad a büntetőjogi szigor

    Az Alkotmánybíróság 2014. július 8-i döntésével alaptörvény-ellenesnek minősítette az 1978. évi IV. törvénynek a halmazati büntetésekre vonatkozó 85. § (4) bekezdését, valamint megállapította a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 81. § (4) bekezdésének alaptörvény-ellenességét és azt 2013. július 1-jére visszaható hatállyal megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság döntése mindenkire nézve kötelező, ezért azt az Igazságügyi Minisztérium tudomásul veszi.

Megjegyezni kívánjuk ugyanakkor, hogy az Alkotmánybíróság nem kifogásolta az erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó szigorúbb büntetési szabályokat. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy "a többszöri bűnelkövetés súlyosabb büntetéssel fenyegetettsége alkotmányos indokokon alapul. A többszöri bűnelkövetés törvényhozói értékelése szükséges, mert ezzel különös jelentőséget tulajdonít a büntetőjogi normák megtartásának. A szigorúbb megítélés emellett azért is indokolt lehet, mert ezzel nyomatékot ad a büntető igazságszolgáltatás működésének. A többszöri bűnelkövetés súlyosabb megítélése a büntetőjog hatályos rendszerében megfelel az alkotmányos büntetőjog követelményeinek, a törvényhozónak alkotmányos szabadságában áll a többszörös bűnelkövetést súlyosabban büntetni." Aki tehát a jövőben harmadik alkalommal súlyos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követ el, életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélik.
    
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. július 8., kedd 19:11

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. július 8., kedd (OS) -

    Az ilyen életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt visszaesők feltételes szabadságra nem bocsáthatók.

A szigorú szabályok nem csupán a polgárok védelmét szolgálják, de egyértelmű üzenetet is jelentenek mindenki számára: a súlyos bűncselekményt elkövető bűnismétlők a lehető legszigorúbb megítélés alá esnek.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. július 8., kedd 21:30

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2014. július 8., kedd (OS) - Az Európai Unió Bírósága a C-288/12. Bizottság kontra Magyarország ügyben hozott ítéletében megállapította, hogy Magyarország nem teljesítette a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvből eredő kötelezettségeit azzal, hogy dr. Jóri András adatvédelmi biztosi megbízatását idő előtt megszüntette.

    
Az ebből eredő sérelemért az igazságügyi miniszter dr. Jóri András elnézését kéri és sajnálatát fejezi ki.

Az igazságügyi miniszter meggyőződése, hogy a magyar adatvédelem magas színvonalának előmozdítása közös cél, amelynek eléréséhez hozzájáruló további szakmai munkásságához dr. Jóri András részére sok sikert kíván.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. július 24., csütörtök 18:00

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. július 24., csütörtök (OS) - Trócsányi László aláírta az önkormányzati választás végrehajtásához szükséges miniszteri rendeleteket

    Áder János köztársasági elnök 2014. október 12-re tűzte ki az önkormányzati választások időpontját. A Magyar Közlönyben 2014. július 24-én az igazságügyi miniszter három rendelete jelent meg, amely biztosítja az önkormányzati választások végrehajthatóságát.

A miniszteri rendeletekben megjelennek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályai és a választási eljárásban használandó nyomtatványok, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása esetében alkalmazandó eljárási határidők és határnapok, valamint a választás költségeinek normatívái, elszámolási és belső ellenőrzési rendje.

A választási eljárásról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján a köztársasági elnök döntésére tekintettel az igazságügyi miniszter megalkotta az önkormányzati választások végrehajtásához szükséges jogszabályokat.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. július 24., csütörtök 18:00

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. július 24., csütörtök (OS) -

    Az igazságügyi miniszter rendeleteiben megalkotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályait, amellyel egyértelműen meghatározta a helyi, területi és központi szinten működő választási szervek feladatait, továbbá az ehhez kapcsolódó költségek normatíváit.

A választó polgárok és a leendő jelöltek és jelölő szervezetek számára is kifejezetten lényegesek az igazságügyi miniszter rendeletei, hiszen ezekben megjelennek a 2014. október 12-ére kitűzött választások választási eljárásban alkalmazandó eljárási határidők és határnapok.

A rendelet értelmében a Nemzeti Választási Iroda a névjegyzékben szereplő választópolgárt legkésőbb 2014. augusztus 25-ig értesíti a névjegyzékbe vételről. A szavazók átjelentkezési kérelmeinek, valamint a mozgóurna igényléseknek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkezniük a helyi választási irodához. Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester-jelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig, a kompenzációs listákat és a megyei listát pedig 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. szeptember 5., péntek 14:55

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2014. szeptember 5., péntek (OS) - Az Igazságügyi Minisztérium annak kapcsán, hogy a Fővárosi Törvényszék az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezve 2014. szeptember 5-én felfüggesztette az Eger és Vidéke Takarékszövetkezet magyar állam ellen indított peres eljárását, a következő közleményt adja ki.

    Az Igazságügyi Minisztérium határozott jogi álláspontja szerint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló törvény mindenben megfelel az Alaptörvény előírásainak. Magyarország jogállam, az Alaptörvény biztosítja az Alkotmánybírósághoz fordulás lehetőségét. Az Igazságügyi Minisztérium vizsgálja a bíró kezdeményezését, véleményét megküldi az Alkotmánybíróságnak, és ezt követően azt nyilvánosságra is hozza. Az Igazságügyi Minisztérium bízik abban, hogy az Alkotmánybíróság figyelemmel lesz az ügy társadalmi jelentőségére és soron kívül fogja a bírói kezdeményezést elbírálni.
    
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. szeptember 8., hétfő 12:19

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2014. szeptember 8., hétfő (OS) - Trócsányi László átadta a Deák Ferenc-díjat

    Trócsányi László miniszter átadta az 1992-ben alapított Deák Ferenc-díjat Zlinszky János professzornak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara volt dékánjának és Kilényi Gézának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusának 2014. szeptember 8-án.

Zlinszky János a római jog kutatása és megismertetése terén játszott kiemelkedő szerepéért, az erkölcs és jog összhangja érdekében végzett munkásságáért, valamint iskolateremtő szerepvállalásáért részesült az elismerésben. A díjat Kilényi Géza kiemelkedő oktatói és tudományos munkája, a közigazgatás átfogó tudományos vizsgálata, a jogalkotást elősegítő tudományos meglátásai, a rendszerváltást megalapozó közjogi munkája, valamint az alkotmányos értékek, a jogállamiság érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként kapta.

A Deák Ferenc-díjat az igazságügyi miniszter adományozza olyan, az igazságügy területén dolgozó szakembereknek, akik szakmai munkájukat hosszú ideig kimagasló színvonalon végezték vagy jelentős érdemeket szereztek valamely országos jelentőségű szakmai feladat végrehajtásában. Trócsányi László igazságügyi miniszter beszédében hangsúlyozta, hogy a két díjazott kiváló jogász párhuzamos életrajza sok tekintetben eltér ugyan, de mégis közös, hogy a jogtudomány területén maradandót tudtak alkotni, így az utánuk követő jogásznemzedékek számára példaként szolgálnak.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. szeptember 12., péntek 16:51

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2014. szeptember 12., péntek (OS) - Az Igazságügyi Minisztérium annak kapcsán, hogy a Fővárosi Törvényszék az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezve 2014. szeptember 12-én felfüggesztette az OTP Bank és az OTP Jelzálogbank magyar állam elleni keresetének együttes tárgyalását a következő közleményt adja ki.

    Magyarország jogállam, az Alaptörvény biztosítja az Alkotmánybírósághoz fordulás lehetőségét. Az Igazságügyi Minisztérium ebben az esetben is meg fogja vizsgálni a bíró kezdeményezését, véleményét pedig megküldi az Alkotmánybíróságnak, miként ezt az Eger és Vidéke Takarékszövetkezet ügyében is megtette. Az Igazságügyi Minisztériumnak továbbra is határozott álláspontja az, hogy a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló törvény mindenben megfelel az Alaptörvény előírásainak. Az Igazságügyi Minisztérium ebben is soron kívüli eljárást javasol az Alkotmánybíróságnak.
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. szeptember 29., hétfő 16:10

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2014. szeptember 29., hétfő (OS) - Az Igazságügyi Minisztérium annak kapcsán, hogy a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon eljárva, az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezve 2014. szeptember 29-én felfüggesztette az EvoBank Zrt. magyar állam ellen indított peres eljárását, a következő közleményt adja ki.

    Az Igazságügyi Minisztérium határozott jogi álláspontja szerint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló törvény mindenben megfelel az Alaptörvény előírásainak, az eljáró bíró által kifogásolt rendelkezése összhangban állnak mind a magánjogi, mind az alkotmányos alapelvekkel. A jogalkotási folyamat során a törvényalkotó kiemelten figyelembe vette a Kúria, az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bírósága korábbi döntéseit. Magyarország jogállam, az Alaptörvény biztosítja az Alkotmánybírósághoz fordulás lehetőségét. Az Igazságügyi Minisztérium vizsgálja a bíró kezdeményezését, véleményét megküldi az Alkotmánybíróságnak, és ezt követően – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – azt nyilvánosságra is hozza. Az Igazságügyi Minisztérium bízik abban, hogy az Alkotmánybíróság figyelemmel lesz az ügy társadalmi jelentőségére és soron kívül fogja a bírói kezdeményezést elbírálni.
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. október 6., hétfő 08:52

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2014. október 6., hétfő (OS) - Hajas Barnabás – figyelemmel arra, hogy a józsefvárosi tűcsere-programmal kapcsolatban felmerült személyes érintettsége – 2014. szeptember 30-án lemondott kabinetfőnöki tisztségéről.

    Trócsányi László miniszter még aznap elfogadta a lemondását, és az illetékes hatóságok vizsgálatának eredményétől függően hozza meg a további döntését.
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. november 1., szombat 12:24

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2014. november 1., szombat (OS) - Az Igazságügyi Minisztérium előterjesztése alapján a  jövő héten tárgyalja a kormány a fair bankokról szóló törvényjavaslatot

    Újabb szakaszához közeledik a bankok ügyfelekkel történő elszámolása: a kormány és a kormánypárti frakció már jövő héten tárgyal a fair bankokról szóló törvényjavaslatról.
    Az Igazságügyi Minisztérium által előkészített törvényjavaslat célja az, hogy a bankok tisztességes hitelezési gyakorlatot folytassanak és erős fogyasztóvédelmi garanciák lépjenek életbe 2015-től. Vége lesz az "apró betűs korszaknak", átláthatóvá válnak a szerződési feltételek, és a törvény megtiltja, hogy a bankok jogosulatlanul emelhessék a kamatot, a díjaikat és a költségeiket.  
    A jelenleg is tartó bankok kontra állam perekből eddig egyértelműen látszik, hogy a családok állnak nyerésre. Miután véget érnek a másodfokú bírósági eljárások, a Kúria januárra lezárhatja a felülvizsgálati eljárásokat és január közepétől egészen az év végéig zajlik majd a devizahitelekkel kapcsolatos elszámolás. Jövő év novemberéig a bankoknak minden tisztességtelenül elvett forinttal el kell számolniuk. Az elszámolás négyszáz bankot és 1,3 millió családot érint.  Ennek köszönhetően az átlagos törlesztő-részletek 25-30%-kal is csökkenhetnek majd, így még több pénz marad a magyar családoknál, ezáltal nőnek a lakossági megtakarítások és a fogyasztás, amely tovább ösztönzi a gazdasági növekedést.
    
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. november 6., csütörtök 14:16

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. november 6., csütörtök (OS) - Berke Barna képviselte Magyarországot a tamperei miniszteri konferencián

    Berke Barna európai és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár vett részt az Európai Bizottság finnországi képviselete által 2014. november 4-5-én szervezett tamperei miniszteri konferencián, amely a 15 éve indult Szabadság–Biztonság–Igazságosság program értékelését és a következő időszak stratégiai céljait tűzte napirendjére.


Cecilia Malmström az Európai Bizottság tagja és Anna-Maja Henriksson finn igazságügyi miniszter előadásait követően a tanácskozás a belügyi és igazságügyi együttműködés aktuális politikai kérdései körében a menekültügy, a bevándorlási politika gazdasági és humanitárius vonatkozásival, valamint az Európai Unió keretében megvalósuló alapjogvédelem tartalmával és biztosítékaival, a jogállamisági kritériumok európai tradícióival és felfogásával foglalkozott a plenáris ülésen. Az igazságügyi politika hozzájárulását a gazdasági növekedéshez taglalta a brüsszeli Bizottság képviselője, rámutatva a gazdasági integráció szempontjából a jogi szolgáltatások és a jogalkalmazás hatékonyságának fontosságára, az új kezdeményezések mellett a meglévő szabályok alkalmazásának értékelésére.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. november 6., csütörtök 14:16

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. november 6., csütörtök (OS) -

    A finn igazságügyi miniszter üdvözölte Magyarország magas szintű jelenlétét a konferencián. Berke Barna elmondta, hogy fontosnak tartjuk az igazságügyi politika európai szintű alakításában és végrehajtásában az aktív magyar részvételt, a magánjogi és büntetőjogi fejlemények terén a jogalkotás konszolidációját, és a jogalkalmazási hatékonyság erősítését hangsúlyozva, valamint kifejezte, hogy hazánk elkötelezett a jogállamiság európai értékei iránt és egyenlő érvényesülése mellett. Legutóbbi példaként a személyes adatok védelme körében az európai jogalkotási eljárásban az elért magas adatvédelmi szint fenntartása mellett foglalunk állást.

A konferencia keretében az államtitkár megbeszélést folytatott Philippe Lortie-val, a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia főtitkárával az intézmény munkájában való magyar közreműködésről, illetőleg szorgalmazta a nemzetközi jogegységesítő szervezetek és az Európai Unió szoros együttműködését, a tapasztalataikat felhasználva a brüsszeli jogalkotási kezdeményezésekben.

A büntetőjogi együttműködés körében az Eurojust alelnökének, Ladislav Hamrannak az Európai Ügyészségi Hivatalról szóló kritikus előadását követően a magyar megközelítésre utalva Berke Barna annak tagállamok általi megvizsgálását indítványozta az alelnök számára is, hogy a pénzügyi csalások elleni elismerten fontos fellépésben az európai szintű együttműködésnek milyen más hatékony formáit lehet megvalósítani a fennálló eszközök és együttműködési keretében.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. november 7., péntek 18:26

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. november 7., péntek (OS) - Trócsányi László igazságügyi miniszter előadást tartott a Debreceni Egyetem idén százéves jogi képzésének ünnepi rendezvényén.

    A tárcavezető a jogászképzésről szóló beszédében kiemelte, jelenleg körülbelül minden 20. diplomás ember rendelkezik hazánkban jogi végzettséggel. "A statisztika azt mutatja, hogy a jogászokat a munkaerőpiac felszívja, vagyis jelenleg nincs túlképzés ilyen szakemberekből" - tette hozzá. A miniszter kiemelte, hogy hazánkban jelenleg nyolc helyen folyik jogi képzés, a specializációk pedig helyes irányba tartanak. Felidézte, hogy miniszteri kinevezésekor Orbán Viktor kormányfő arra kérte, segítse az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom megerősítését. "A közbizalom nem csak szervezeti vagy intézményi kérdés. Nem csak és nem elsősorban az igazságszolgáltatás szervezetrendszerén vagy az alkalmazott eljárási szabályokon múlik. Minőség kérdése. Az igazságszolgáltatás minősége pedig jogi kultúra kérdése is, amely több, mint a szakértői tudás. Az oktatás minősége a jogi hivatás és az egész jogállam jövőjének záloga" - fejtette ki a tárcavezető, hozzátéve, hogy az igazságszolgáltatás iránti bizalom akkor erős, ha az emberek jó jogászokkal találkoznak.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. november 7., péntek 18:26

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. november 7., péntek (OS) -

    Az Igazságügyi Minisztérium jogászképzést érintő feladataival kapcsolatban elmondta, hogy egyrészt helyzetképet kell adnia a kormánynak. "A rendszerváltozás óta nem néztünk a tükörbe. Nem tudjuk pontosan, hol tart a jogászképzés. A jogászképzés áttekintése az igazságügyi politika része, egyik prioritása. A feladatra külön miniszteri biztost neveztem ki Vízkelety Mariann személyében" - mondta. A miniszter arról is beszélt, hogy érdemes lenne már a közoktatásba is fokozottabban beemelni a jogi ismereteket, hogy az ilyen jellegű tudás egy részéhez alap vagy középfokon a közfinanszírozás révén mindenki hozzájusson.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. november 10., hétfő 10:02

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2014. november 10., hétfő (OS) - Az igazságügyi miniszter e héten terjeszti be a fair bank és a forintosítási törvénytervezeteket

    Az Igazságügyi Minisztérium – külföldi példákból is merítve – fogyasztóvédelmi szempontok alapján állapít meg szigorúbb feltételeket a fogyasztói hitelekre a fair bankokról szóló törvényjavaslatban, amelyet 2014. november 11-én terjeszt a Parlament elé a fogyasztói hitelek adósainak védelmében született kormányzati intézkedések következő lépéseként.

Várhatóan 2014. november 14-én kerül a Parlament elé a szintén az Igazságügyi Minisztérium által kidolgozott forintosításról szóló törvényjavaslat is, amelynek beterjesztésére a Kormány és a Magyar Bankszövetség között létrejött megállapodás alapján kerülhet sor. A forintosítási törvény a jelzáloghitelekre terjed ki, emellett azonban azt is előírja, hogy az összes korábbi devizaalapú fogyasztói hitelszerződés esetében a bankok kötelesek átállni a fair bankokról szóló törvényben meghatározott új feltételekre. A Parlament elé kerülő jogszabálytervezet annak is megteremti a lehetőségét, hogy a forintosításra az elszámolással egyidejűleg, a jövő év első felében kerüljön sor.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. november 11., kedd 12:20

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2014. november 11., kedd (OS) - Trócsányi László fogadta a CEU vezetőit

    Trócsányi László miniszter 2014. november 11-én fogadta a Közép-európai Egyetem (CEU) rektorát, John Shattuckot és Kontler László rektor-helyettest.

Az egyetemi vezetők tájékoztatták a minisztert az egyetem eddig elért eredményeiről és középtávú terveiről, amelyekben továbbra is kiemelt szerep jut a magyarországi bázissal működő intézmény fejlesztésének. Hangsúlyozták, hogy a CEU jelentős ösztöndíjakkal támogatja a magyar hallgatókat is. Céljuk, hogy tevékenységüket az eddigi keretek között, hatékonyan láthassák el, és ehhez a miniszter támogatását kérték.

A miniszter elvi támogatásáról biztosította a magyarországi idegen nyelvű egyetemi képzések megtartását, megerősítését. A Közép-európai Egyetemen folyó angol nyelvű képzés, az Andrássy Egyetemen folyó német nyelvű képzés és a Szegedi Egyetem Frankofón Egyetemi Központjában folyó francia nyelvű képzés kiemelt fontosságú ebben a megközelítésben. Hangsúlyozta, hogy abban a versenyben, amely az oktatókért és a diákokért folyik, ezeknek az intézményeknek versenyképesnek kell maradniuk. Ígéretet tett, hogy az Igazságügyi Minisztérium az illetékes tárcával együttműködve partner lesz a területet szabályozó, megfelelő jogszabályi környezet kialakításában.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. november 27., csütörtök 14:17

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2014. november 27., csütörtök (OS) -

    
Az Igazságügyi Minisztérium vezetői és munkatársai mély megrendüléssel értesültek dr. Bárándy György haláláról. A neves ügyvéd átélte a XX. század megannyi megpróbáltatását, majd a rendszerváltás után felépült jogállam ügyvédi hivatásrendjének kiemelkedő szaktekintélye volt, tudásával és teljesítményével példát mutatott sok pályatársának és fiatal jogásznak. A tárca osztozik a család és a hozzátartozók gyászában.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 12., péntek 11:17

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. december 12., péntek (OS) - A Joint Venture Szövetség és az Igazságügyi Minisztérium stratégiai partnersége

    Trócsányi László igazságügyi miniszter és Chris Mattheisen, a Joint Venture Szövetség (JVSZ) elnöke a két intézmény közötti stratégiai partnerségi megállapodást írt alá 2014. december 12-én.


A szerződés alapján a jövőben a JVSZ aktív szerepet vállal a jogalkotási és szabályozási kérdések véleményezésében. A két partner érdemi párbeszéde hatékonyan elősegítheti az üzleti környezetnek és gyakorlatnak megfelelő jogalkotást.

A megállapodás aláírásakor Trócsányi László kiemelte, hogy a társadalmi egyeztetés a jó állam alapvető feltétele. Elősegíti a jó minőségű, az életviszonyoknak megfelelő jogszabályok megalkotását, valamint az érintett társadalmi rétegek képviseletét a jogszabályelőkészítés során.

A 2011-ben indított és most megújított stratégiai partnerség a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján jött létre. Célja, hogy az igazságügyi miniszter közvetlenül be tudja vonni a jogszabály előkészítésébe a szabályozni kívánt területen a társadalmi érdekeket megjelenítő, illetve kimagasló szakmai teljesítményt nyújtó szervezeteket. A Joint Venture Szövetség az utóbbi években is aktívan vett részt a jogalkotóval, szabályozóval való párbeszédben, és az olyan kiemelt jelentőségű jogalkotási folyamatok véleményezésében, mint a Polgári Törvénykönyv, a munka törvénykönyve vagy a versenytörvény.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 12., péntek 11:17

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. december 12., péntek (OS) -

    A JVSZ szerteágazó tapasztalatai, nagy és kis tagvállalatainak jelenléte a legtöbb magyar gazdasági ágazatban éppúgy, mint elismert szakmai teljesítménye a jogszabály alkotási folyamatokban megalapozzák, hogy a gazdaság szereplőinek egyik mértékadó képviselője legyen. "A felek közötti együttműködés célja, hogy a közöttünk létrejövő közvetlen egyeztetés eredményeképpen minél jobb minőségű, hatékony, az életviszonyoknak és a köz érdekeinek megfelelő jogszabályok szülessenek." – mutatott rá Chris Mattheisen, a JVSZ elnöke.

A megállapodásban érintett legfontosabb konzultációs témakörök:
•   alkotmányjog és közigazgatási jog
•   polgári és kereskedelmi jog
•   társasági jog
•   szellemi alkotások joga, adatvédelem
•   versenyjog, fogyasztóvédelem
•   polgári eljárásjogi kódex
•   nemzetközi magánjog

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. január 8., csütörtök 16:43

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. január 8., csütörtök (OS) - Az Igazságügyi Minisztérium együttérzéséről biztosítja Franciaországot

    A Charlie Hebdo című hetilap szerkesztőségét és munkatársait ért terrortámadás kapcsán Trócsányi László igazságügyi miniszter levelet írt Roland Galharague francia nagykövetnek.


A tárca a leghatározottabban elítéli az olyan, gyűlöletből fakadó tetteket, amelyek a demokratikus kultúránk alapvető értékeit veszélyeztetik, áll a levélben. A terrorizmussal szembeni harccal kapcsolatban a miniszter szolidaritásáról biztosította a diplomatát, és kollégái nevében is kifejezte a meggyilkoltak családjaival való együttérzését, egyben mielőbbi felépülést kívánt a támadás sérültjeinek.

Répássy Róbert parlamenti és Patyi Gergely igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár személyesen nyilvánított részvétet a budapesti Francia Intézetnél az áldozatok tiszteletére tartott nagykövetségi rendezvényen.
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. január 18., vasárnap 12:15

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. január 18., vasárnap (OS) -

    
    70 éve szabadult fel a budapesti gettó

    Trócsányi László igazságügyi miniszter képviselte Magyarország Kormányát a budapesti gettó felszabadításának 70. évfordulója alkalmából a Dohány utcai zsinagógában tartott megemlékezésen 2015. január 18-án.
    A pesti gettó hetven éve, 1945. január 18-án szabadult fel. Magyarország Kormánya tiszteleg az áldozatok és a túlélők emléke előtt, hitet téve amellett, hogy hazánkban még egyszer hasonló szörnyűségek ne fordulhassanak elő. A múlttal szembenézve Magyarország összefog annak érdekében, hogy országunkban semmilyen nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséghez tartozó személy ne szenvedhessen el jogsérelmet. Hazánk Alaptörvénye a biztosíték arra, hogy az emberi méltóság és az emberi jogok egyenlően és elidegeníthetetlenül illessenek meg mindenkit.
    Trócsányi László miniszter Magyarország Kormánya képviseletében koszorút helyezett el a zsinagóga Wesselényi utcai falánál, ahol egykor a gettó fala húzódott, majd főhajtással rótta le kegyeletét valamennyi, életétől és szabadságától jogellenesen megfosztott személy emléke előtt.


    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium


-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. január 22., csütörtök 16:33

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. január 22., csütörtök (OS) - Európa számos kihívással és problémával kénytelen szembesülni napjainkban, de egyes európai parlamenti képviselőket és önmagukat civilnek mondó, egy érdekkörhöz tartozó politikai csoportokat ez jól láthatóan nem érdekel.

    Aki valóban az objektivitásra és a párbeszédre törekszik, annak egyértelmű volt: kiegyensúlyozatlan álvitát, nem pedig meghallgatást tartott az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE). Ezért is vonultak ki az eseményről a testület néppárti tagjai. Magyarország Kormánya mindig kész a nyitott kérdések megvitatására, nem szerencsés azonban a jogi és politikai ügyek vegyítése. A politikai kérdéseket politikai síkon kell kezelni, és a 2014. év választásainak eredményei e szempontból egyértelmű üzenetet közvetítenek a magyar választók akaratáról. A jogi kérdések tisztázásának fóruma nem egy parlamenti bizottság, hanem a bírói testületek, amelyek döntéseit Magyarország mindig tiszteletben tartotta és végrehajtotta. Ezért különösen érthetetlen, hogy a meghallgatás résztvevői jórészt olyan ügyeket vetettek fel, amelyeket a megfelelő jogi, illetve uniós fórumokon Magyarország már régen lezárt – adott esetben például az Európai Bizottság által is visszaigazoltan. A kormány továbbra sem hajlandó felülni a politikai provokációknak, a jövőben is az érdemi munkára fog koncentrálni – a hazai, az uniós és a nemzetközi jog által szabott keretek között.
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. február 3., kedd 19:55

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. február 3., kedd (OS) - A Közigazgatási Perjogi Kodifikációs Bizottság megalakulása

    A Kormány 1011/2015. (I. 22.) határozatában elrendelte a közigazgatási perjog felülvizsgálatát, az önálló közigazgatási perrendtartás kidolgozására irányuló munkálatok megkezdését, és felhívta Trócsányi László minisztert a közigazgatási perrendtartás koncepciójának kidolgozására.

A Közigazgatási Perjogi Kodifikációs Bizottság 2015. február 3-án megalakult, a Kormány e Bizottság elnökévé Patyi Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát, s egyben az Államreform Bizottság elnökét nevezte ki. A testület tagjai a tudomány, az igazságszolgáltatás, a központi és a területi közigazgatás, valamint az Igazságügyi Minisztérium képviselői; feladata a koncepcionális súlyú kérdésekben álláspont kialakítása, szakmai agyagok előkészítése és véleményezése.

Az új szabályozás megalkotására azért van szükség, mert 1949 óta nincs egységes, a közigazgatási tevékenységgel összefüggő bíráskodás alapvonalait meghatározó törvény. A közigazgatási jog és szervezetrendszer hatalmas változásokon ment keresztül, így a közigazgatási bírósági eljárás szabályainak felülvizsgálata is időszerűvé vált.

Az Igazságügyi Minisztérium célja, hogy még ebben az évben az Országgyűlés elé kerüljön a közigazgatási perrendtartásról szóló törvényjavaslat.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. február 6., péntek 13:48

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. február 6., péntek (OS) - Trócsányi László igazságügyi és Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztése alapján a Kormány 2015. február 4-i ülésén elfogadta az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló javaslatot.

    A Kormány kiemelt célkitűzése a közszférába vetett bizalom növelése, ennek érdekében kiemelt figyelmet fordít a foglalkoztatottjainak a feddhetetlenségére. A törvénymódosítással egyértelművé válik, hogy a közigazgatási szerv munkáltatóként az alkalmazottaival szemben közvádra üldözendő bűntett miatt indult büntetőeljárásról - amennyiben a foglalkoztatottal a megalapozott gyanút közölték - azonnal tudomást kell, hogy szerezzen. A foglalkoztatottat terhelő bejelentési kötelezettség már most levezethető a jelenlegi szolgálati jogviszonyt rendező szabályozásokból, a módosítással ugyanakkor egyértelművé válik e kötelezettség tartalma, valamint a nem teljesítéséhez szankciót is kapcsol a jogalkotó. A módosítás egyértelmű jogi környezetet teremt a munkáltató és a foglalkoztatott közötti tájékoztatási kötelezettségnek, ezáltal a biztosítva a kölcsönös bizalmat.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. február 10., kedd 16:49

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. február 10., kedd (OS) - Trócsányi László és Colleen Bell találkozója

    
Trócsányi László miniszter bemutatkozó látogatáson fogadta Colleen Bellt, az Egyesült Államok új budapesti nagykövetét 2015. február 10-én.

Trócsányi László korábbi nagykövetként is köszöntötte az új misszióvezetőt jó munkát kívánva neki. A tárcavezető közös érdeknek nevezte a magyar-amerikai kapcsolatok erősítését. A miniszter - hivatalba lépésekor a miniszterelnöktől kapott kettős megbízatás, az igazságszolgáltatásba vetett bizalom erősítése és az alkotmányos identitás védelme mentén - ismertette az önálló Igazságügyi Minisztérium tevékenységét, jogalkotásban betöltött szerepét, valamint európai és nemzetközi jogi ügyek intézését. Hangsúlyozta, hogy nem csupán a hazai jogásztársadalommal, hanem az Amerikai Kereskedelmi Kamarával is együttműködik a jogszabálytervezetek véleményezése terén. Miniszterként fő feladata, hogy olyan alkotmányos és az uniós jognak megfelelő jogszabályok szülessenek, amelyek megfelelő környezetet biztosítanak a vállalkozások számára.

Trócsányi László bemutatta a bűncselekmények áldozatai védelmének magyar rendszerét, az amerikai fél közreműködését kérve a hatékonyság növeléséhez. Colleen Bell, aki korábban komoly áldozatsegítő tevékenységet folytatott, örömmel fogadta a kezdeményezést. Trócsányi László rámutatott az alkotmányos korlátok fontosságára, továbbá volt alkotmánybíróként és a közjog professzoraként ismertette az Alkotmánybíróság működését, valamint számos alapvető jog érvényesülését gyakorlati példákon keresztül mutatta be. A nagykövetasszony érdeklődésére a Felek áttekintették a korrupció elleni küzdelem szempontjából fontos közérdekű bejelentés magyarországi intézményét.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. február 19., csütörtök 13:53

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. február 19., csütörtök (OS) - Magyarország kormánya értetlenül áll a Human Rights Watch 2015. február 18-án közzétett jelentésében megfogalmazott vádaskodások előtt. Hazánk kész bármely nemzetközi partnerrel az értelmes párbeszédre, de az alá nem támasztott megállapítások ítéletként történő beállítását határozottan visszautasítja.

    "Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége" – mondja ki Magyarország Alaptörvénye. Az állam e kötelezettségének teljesítése érdekében nyitott a párbeszédre. Ez így volt a korábbiakban is. A Human Rights Watch által most megfogalmazott vélemény azonban már lezárt ügyeket kíván újranyitni. A jogállamiság követelményeinek megfelelően rendezett ügyekre a jogállami mechanizmust szorgalmazni önellentmondás, és az európai eszmének sem használ. Egy magára valamit is adó nemzetközi emberi jogi szervezet nemtelen vádaskodása és lejárató szándékú közleménye visszatetszést kelt, és csak a szélsőséges eszmék és szervezetek malmára hajtja a vizet.
Amennyiben bárki vagy bármely szervezet őszintén aggódik az emberi jogok helyzetéért, azt olyan területen tegye, ahol valóban veszélyben vannak az emberi jogok. Magyarország komoly aggodalommal tekint a közel-keleti keresztények romló helyzetére és fontosnak tartja, hogy a civil szervezetek is határozottan lépjenek fel az üldöztetettek érdekében.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. február 25., szerda 14:40

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. február 25., szerda (OS) - Az Amnesty International Magyarországról szóló 2015. február 25-én közzétett jelentése felületes és egyoldalúan elfogult, nem ismeri vagy elhallgatja a magyar Kormány által az egyes ügyekben tett intézkedéseket.

    A választójogi szabályok megváltoztatására – elsősorban az egyéni választókerületek újraszabályozásának kérdésében – az Alkotmánybíróság döntése miatt volt szükség. A különféle rendszerekben megtartott 2014. évi választások eredményei egyaránt jól mutatták a választói akaratot, a legutóbbi időközi országgyűlési választás pedig igazolta, hogy alaptalanok azok a vádak, amelyek szerint egy politikai oldalnak kedveznének a szabályok.
A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés ügyében az Emberi Jogok Európai Bírósága döntése alapján Magyarország a kegyelmezési szabályok megváltoztatásával biztosította a reményhez való jogot, mindazonáltal a társadalmi igények alapján a Kormány továbbra is szigorú büntetőpolitikát folytat. E politika része ugyanakkor az elkövetők visszailleszkedésének segítése a társadalomba.
A kormány dolgozik az egyházakra vonatkozós jogszabályok megváltoztatásán, e munkában a strasbourgi bíróság és az Alkotmánybíróság instrukciói meghatározzák a követendő utat.
A menekültek és menedékkérők kérdése, miután globális jelenségről van szó, nem csak Magyarországot érintő kérdés, ezért szorgalmaz a Kormány európai szintű fellépést. Különbséget kell tenni mindazonáltal a politikai, vallási vagy egyéb okok miatt üldözöttek és a gazdasági migránsok között.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. február 25., szerda 14:40

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. február 25., szerda (OS) -

    Magyarország kormánya elutasítja a jogellenes elkülönítés minden formáját, elkötelezett a minőségi és esélyteremtő oktatás feltételrendszerének fejlesztése mellett, amely kulcsfontosságú a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózása érdekében. E célból az elmúlt időszakban több lépést is tett.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2013 júniusában alakított Antiszegregációs Kerekasztal célja, hogy megvizsgálja a különböző oktatási helyzeteket, és javaslatot tegyen a szegregáció felszámolására, ugyanis a szakértői és politikai oldal egyetért abban, hogy eredményt csak a minőségi oktatással lehet elérni, amely az egyetlen kiutat jelenti a halmozottan hátrányos, köztük a roma fiatalok számára, a szegénység és a kilátástalanság újratermelődését megakadályozva.
Megalakult az Antiszegregációs munkacsoport a méltányos oktatásért, amelyet Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vezet. A munkacsoport nem szándékszik elkövetni azt a hibát, hogy kizárólag külső szereplők által írt terveket valósít meg, hanem a gyakorlati tapasztalattal gazdagon rendelkező tagjai segítségével, helyi szereplők bevonásával és együttműködésével dolgozza ki a tervet és teszi meg a konkrét lépéseket.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. február 26., csütörtök 14:42

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. február 26., csütörtök (OS) - Az igazságügyi miniszter 2015. február 9-én nyújtotta be az Országgyűléshez a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítását, amelyet a Kormány 2015. január 14-én fogadott el (T/3018. sz. törvényjavaslat).

    A javaslat a sajtó-helyreigazítási per mintájára egy új különleges pertípust kíván megteremteni. A cél, hogy a képmáshoz és a hangfelvételhez való személyiségi jog védelme hatékonyabbá váljon. Ezt a személyiségi jogot a Ptk. szabályozza, ehhez képest a Pp. javasolt módosítása új anyagi jogi szabályokat nem alkot, a Ptk. szabályait nem írja felül. Ennek megfelelően a javaslat a hozzájárulás feltételein, valamint a közszereplők polgári jogi megítélésén sem változtat.
A Pp. tervezett módosítása a kommunikáció és információtechnológia fejlődésére kíván reagálni. A módosítás technikai újításai hatékony eljárási rendelkezéseket kívánnak bevezetni a Ptk. anyagi jogi szabályainak végrehajtására.
Cél emellett az önkéntes jogkövetés erősítése, ezért a javaslat előírja, hogy a felek jogvitájuk már a bírósági eljárást megelőzően próbálják meg rendezni. Emiatt ez az új eljárás két szakaszból áll: a pert megelőző előzetes eljárásból, valamint magából a perből. A pert az előzetes eljárás eredménytelen lezárultát követő 15 napon belül lehet megindítani. A bíróság a perben soron kívül jár el. A módosítás lehetővé teszi a bizonyítás mielőbbi lefolytatását, valamint a gyors szankcionálhatóságot.
    
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. február 26., csütörtök 14:45

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. február 26., csütörtök (OS) -

    Fontos azonban kiemelni, hogy ebben a gyorsított eljárásban a bíróság kizárólag a jogalapról dönt, így sérelemdíj és kártérítés ebben a perben nem érvényesíthető. A sérelmet szenvedett fél azonban ezeket az igényeit is érvényesítheti a Pp. általános szabályai szerint indítható személyiségvédelmi perben. Ennek az új gyorsított pernek a megindítása tehát nem akadálya annak, hogy a sérelmet szenvedett fél hagyományos személyiségi jogi pert indítson. A két per viszonyát érintően azt is fontos hangsúlyozni, hogy ha a fél az új gyorsított pert nem kívánja megindítani, a hagyományos személyiségi jogvédelmi eszközöket továbbra is igénybe veheti. Az egyéb felmerülő eljárásjogi kérdéseket pedig a Pp. általános szabályai megnyugtatóan rendezik.
Az Igazságügyi Minisztérium megvizsgálta az OBH és a Kúria észrevételeit. Ezek közül néhányat elfogadhatónak tartott és a törvényjavaslatba beépített.
Az Igazságügyi Minisztérium ugyanakkor érthetetlennek tartja a Kúria alkotmányossági aggályait, figyelemmel arra, hogy a Kúria véleménye nem jelöli meg az Alaptörvénynek azt a szakaszát, amelyet a módosítás sértene. Emellett a Kúria észrevételei olyan alkotmánybírósági döntésre sem hivatkoznak, amely az alaptörvény-ellenességet alátámasztaná.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. február 27., péntek 15:11

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. február 27., péntek (OS) - Trócsányi László miniszter fogadta Vera Jourovát, az Európai Bizottság igazságügyekért is felelős biztosát 2015. február 27-én. A magyar igazságügyi miniszter tájékoztatást adott az elmúlt időszak főbb jogalkotási lépéseiről, bemutatta a magyar Alaptörvényt, valamint jelezte, hogy a korábbi vitás kérdésekre a legtöbb esetben sikerült jogi megoldást találni.

    Ezt követően a plenáris ülésen a felek az Igazságügyi Tanács napirendjén szereplő fontosabb kérdéseket – a korrupció elleni küzdelmet, a személyes adatok védelmét és a női jogokat – tekintették át. Vera Jourová az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatos magyar álláspontról érdeklődött, és a javaslat támogatását kezdeményezte. Trócsányi László a támogatásáról biztosította, a korrupció elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozva. A miniszter rámutatott, hogy számos szervezeti és eljárási kérdés vár még tisztázásra, és szükséges, hogy a Visegrádi országok közötti további egyeztetésekre kerüljön sor.
Az Európai Bizottság új adatvédelmi szabályozási javaslata kapcsán Trócsányi László elmondta, hogy Magyarország ragaszkodik a jelenleg hatályos, magasabb szintű védelmet biztosító hazai szabályokhoz, mert ez alkotmányos követelmény.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. február 27., péntek 15:12

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. február 27., péntek (OS) -

    Vera Jourová szorgalmazta, hogy a gazdasági társaságok irányító testületeiben érvényesüljön a nemek közötti egyensúly, valamint az ennek megvalósítását célzó irányelv tervezetéhez magyar támogatást kért. Trócsányi László elviekben egyetértett a kezdeményezés céljával, de hozzátette, hogy a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával kell e törekvést megvalósítani.
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. március 3., kedd 13:35

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1.rész)
    Budapest, 2015. március 3., kedd (OS) - Célegyenesbe érkezett a végrehajtói kamara átvilágítása

    A végrehajtói kamara átvilágítása a célegyenesbe érkezett. Tavasszal a Kormány elé kerül az a koncepció, amely alapján kiépül a transzparens módon, gazdálkodásában felelősen, a jogszabályoknak, továbbá az általános etikai szabályoknak megfelelő módon, erkölcsösen és közhitelesen működő szervezet.
    Az Igazságügyi Minisztérium az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősítése érdekében 2014-ben megkezdte a bírósági végrehajtói rendszer felülvizsgálatát. Ennek érdekében olyan – azóta hatályba is lépett – törvénymódosítás és kormányrendelet elfogadását kezdeményezte, amely az első lépés a hatékony, tisztességes és átlátható végrehajtás megteremtése felé vezető úton. Az elmúlt időszakban ugyanis mind a végrehajtást kérők, mind a végrehajtást elszenvedők számos kifogást emeltek és panaszt tettek. Az Igazságügyi Minisztérium felügyeleti jogkörében eljárva miniszteri biztost nevezett ki a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara mellé, valamint az elfogadott törvény és kormányrendelet alapján az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának rendszeres ellenőrzése, továbbá a végrehajtókkal, kapcsolatos panaszügyek intézésének a felügyelete 2015. március elsejétől az Igazságügyi Hivatal feladata.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. március 3., kedd 13:36

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. március 3., kedd (OS) -

    Az igazságügyi kormányzat célja, hogy a Kamara transzparens módon, gazdálkodásában felelősen, a jogszabályoknak és az általános etikai szabályoknak megfelelő módon, erkölcsösen és közhitelesen működjön.
    A fenti cél érdekében az igazságügyi tárca három megbízást adott a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara jogi, gazdasági és informatikai átvilágítására. A jelentések elkészültek. Az informatikai átvilágításra megbízást kapott gazdasági társaság kezdeményezte a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését, amelyet az Igazságügyi Minisztérium – a megszerzett üzleti titkok megtartásának a kötelezettségével – tudomásul vett. Az informatikai auditra a tárca – az erre vonatkozó eljárásrend keretei között – új megbízást fog kiadni. A három terület átvilágításáról készített jelentéseket az Igazságügyi Minisztérium kiértékeli. A kiértékelést követően kerülhet sor csak a jelentésekben foglaltak alapján a további lépések megtételére és a közvélemény tájékoztatására.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. március 4., szerda 18:30

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. március 4., szerda (OS) -

    A dr. Patyi Gergely által a mai napon benyújtott, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkári posztjáról való lemondását tudomásul vettem.

dr. Trócsányi László s.k.
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. március 4., szerda 20:23

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. március 4., szerda (OS) - A Kormány továbbra is elkötelezett az erőszak bármilyen formája elleni küzdelemben.

    Az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni harcáról, és azok megelőzéséről szóló, Strasbourgban, 2011. május 11-én kelt Egyezményéhez, ismertebb nevén Isztambuli Egyezményhez Magyarország 2014. március 14-én csatlakozott. Attól, hogy az Országgyűlés tegnap nem támogatta annak az országgyűlésihatározat-tervezetnek a tárgysorozatba vételét, amely a az Isztambuli Egyezményhez történő csatlakozást írná elő, a kormányzat elvégzi az ezzel kapcsolatos feladatait. Ezt a munkát a kifejezetten erre a célra – tehát az egyezmény ratifikálásához szükséges jogi, intézményi és pénzügyi vonatkozások felmérésére, koordinálására – létrehozott, a Nőkkel Szembeni Erőszakkal Foglalkozó Munkacsoport végzi, amely 2015. február 18-án ülésezett legutóbb. A Kormány döntésétől függően az egyezmény kihirdetéséről szóló törvény tervezete még 2015 tavaszán az Országgyűlés elé kerülhet.
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. március 9., hétfő 04:47

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. március 9., hétfő (OS) - Trócsányi László Kanadában tárgyal

    Trócsányi László miniszter Kanadába érkezett, ahol szövetségi és tartományi szinten az igazságügyi együttműködésről tárgyal, találkozik a kanadai magyarság képviselőivel és nemzeti ünnepi megemlékezésen vesz részt.


Trócsányi László megbeszéléseinek középpontjában a két szövetséges állam közötti igazságügyi együttműködés időszerű – a terrorizmus elleni küzdelem és a migráció szabályozásának – kérdései állnak. A miniszter különös figyelmet fordít a két – angol és francia – nyelvű ország nyelvi jogai érvényesítésének gyakorlatára, valamint a kulturális sokszínűség területén szerzett tapasztalatokra.

Trócsányi László partnerével, valamint további három szövetségi miniszterrel folytat megbeszéléseket, találkozik a kanadai Képviselőház tagjaival, eszmét cserél a helyi igazságszolgáltatás vezetőivel, valamint három egyetem rektorával.

Magyarország 2015. március 10-én veszi át a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) elnöki tisztét, a kanadai programsorozatot Trócsányi László nyitja meg.

A kanadai magyarság híd szerepet tölt be a két állam kapcsolatában. Trócsányi László találkozik a kanadai magyarok képviselőivel, állampolgársági eskün vesz részt, nemzeti ünnepen mond beszédet, valamint kitüntetéseket ad át.

A látogatás a megélénkült magyar–kanadai kapcsolatokba illeszkedik, 2014 októberében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kanadában, Noël Kinsella, a kanadai szenátus elnöke pedig Budapesten tárgyalt.
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. március 14., szombat 05:27

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. március 14., szombat (OS) - Trócsányi László torontói látogatása

    Trócsányi László miniszter 2015. március 13-án Torontóban találkozott Ontario tartomány igazságügyi miniszter helyettesével, állampolgársági eskün mondott beszédet, valamint nemzeti ünnepünk alkalmából kitüntetéseket adott át.


Patrick Monahannal folytatott megbeszélésén Trócsányi László tájékoztatást adott az Európai Unió előtt álló igazságügyi feladatokról, különös tekintettel a korrupció és a terrorizmus elleni fellépésről. Eszmecserét folytattak a szigorú büntetőjog-politika alkalmazásának gyakorlatáról, a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésről, valamint az Iszlám Állam oldalán harcoló úgynevezett idegen harcosok elleni fellépésről.

A torontói főkonzulátuson tartott állampolgársági eskütételen Trócsányi László elismeréssel szólt a magyarság hazánkat és Kanadát összekötő szerepéről, továbbá ismertette a nemzet határokon átívelő békés újraegyesítésének jogi eszközeit.

Nemzeti ünnepünk alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére Áder János köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkeresztjét adományozta Mihalik Tamás üzletembernek és a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét Diósady Levente professzornak. Az elismeréseket Trócsányi László nyújtotta át. Szabó Stefánia főkonzul a kitüntetettek méltatásában kiemelte, hogy mindketten önzetlenül támogatták a kanadai magyarságot, hozzájárulva a nemzeti önazonosságtudatának megőrzéséhez, illetve komoly szerepet vállaltak Magyarország hírnevének öregbítésében.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. március 14., szombat 13:11

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. március 14., szombat (OS) - Az európai uniós tagállamok igazságügyi tárcáinak vezetői 2015. március 13-i brüsszeli találkozójukon több jelentős témában is részmegállapodásokat értek el. Magyarországot Berke Barna államtitkár képviselete a tanácskozáson.

    Az új adatvédelmi rendelettervezetről szóló vitában arról tárgyaltak a felek, hogyan lehet összeegyeztetni a személyes adatok védelmét – ami alkotmányos alapjog – az adatok kereskedelmi célú felhasználásával. A személyes adatok felhasználásához kapcsolódó vitarendezés központját illetően az adatalany vagy a felhasználó országa közül a magyar álláspont szerint az adatalanyhoz való közelség elve szerinti eljárás támogatható, és mivel az új koncepció ezt veszi alapul, azt Magyarország is támogatja. A magyar jogban jelenleg biztosított védelmi szint azonban nem csökkenhet, ezért e tekintetben további tárgyalásokat sürget a kormány.
    A tagállamok kormányainak képviselői ezúttal is tárgyaltak az európai ügyészi hivatal felállítását célzó tervezetről. A tárgyaláson a tranzakció volt napirenden, azaz a tagállamok büntetőjogi igényéről való lemondás, ami a vádalku intézményéhez hasonlítható. A tagállamok többsége ugyan támogatta, hogy az európai ügyészi eljárás keretében ilyen lehetőség is rendelkezésre álljon, Magyarország azonban elvi kifogásokat fogalmazott meg, mivel nem ért egyet azzal, hogy pénzbírság ellenében az európai ügyész eltekinthet majd a vádemeléstől, különös tekintettel a súlyosabbnak minősülő bűncselekményekre.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. március 14., szombat 13:11

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. március 14., szombat (OS) -

    Az igazságügyi tárcák vezetői egyeztettek továbbá a közokiratok más tagállamban való felhasználásának könnyítését célzó tervezetről. Ezzel kapcsolatban a legvitatottabb kérdésnek a Bizottság és a tagállamok közötti hatáskörmegosztás mutatkozott. A tagállamok többségéhez hasonlóan Berke Barna is elmondta, hogy Magyarország is fontosnak tartja, hogy fennmaradhasson a tagállamok hatásköre a közokiratok elfogadása terén nemzetközi szerződések megkötésére a rendelet elfogadása után is. Erre tekintettel a miniszterek részleges megállapodásra jutottak a tervezetről.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. március 14., szombat 13:28

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. március 14., szombat (OS) -

    Az igazságügyi tárcák vezetői egyeztettek továbbá a közokiratok más tagállamban való felhasználásának könnyítését célzó tervezetről. Ezzel kapcsolatban a legvitatottabb kérdésnek a Bizottság és a tagállamok közötti hatáskörmegosztás mutatkozott. A tagállamok többségéhez hasonlóan Berke Barna is elmondta, hogy Magyarország is fontosnak tartja, hogy fennmaradhasson a tagállamok hatásköre a közokiratok elfogadása terén nemzetközi szerződések megkötésére a rendelet elfogadása után is. Erre tekintettel a miniszterek részleges megállapodásra jutottak a tervezetről.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. március 17., kedd 19:27

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. március 17., kedd (OS) - Trócsányi László elismeréseket adott át

    Trócsányi László miniszter nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából beszédet mondott, valamint kitüntetéseket és elismeréseket adott át 2015. március 17-én a Károlyi-Csekonics Palotában.

A miniszter köszöntőjében a következőket emelte ki: "A béke, függetlenség, szabadság, demokrácia, jogállam mind folyamatos védelemre szorul. Folyamatosan őrködnünk kell felettük. Nem passzív védelemről van szó. Újra és újra meg kell fogalmaznunk, mit jelent nekünk a függetlenség és a szabadság az adott korban. Hiszen újabb és újabb kihívások érik." Petőfi Sándor versére utalva rámutatott: "Minél viharosabb a tenger, a tájékozódáshoz annál nagyobb szükség van állócsillagokra. Ilyen állócsillag a jog, illetve a jog uralma. Politikánk ezért nem lehet más, mint az igazságszolgáltatás, a jogállamiság iránti közbizalom erősítése."

Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára, Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta Dr. Tóth Ádámnak. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke a magas szakmai színvonalon, a közjegyzők iránti közbizalom erősítése, az állampolgárok érdekei, és a nemzetközi kapcsolatok erősítésének szem előtt tartásával végzett munkájáért Trócsányi László minisztertől vehette át az állami kitüntetést.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. március 17., kedd 19:28

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. március 17., kedd (OS) - Az igazságügyi miniszter Deák Ferenc-díjban részesítette Prof. Dr. Tamás Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar Állam és Társadalomelméleti Intézet egyetemi tanárát, professor emeritust az igazságügyi területen hosszú ideig végzett kiemelkedő, valamint a minisztérium tevékenységét is segítő kimagasló szakmai munkássága és példaértékű életművének elismeréseként. A Deák Ferenc-díj kiemelkedő életmű elismeréseként annak az igazságügyi területen tevékenykedő személynek adományozható, aki szakmai munkáját hosszú ideig kimagasló színvonalon végzi, vagy jelentős érdemeket szerez valamely országos jelentőségű, nagy munkaigényű szakmai feladat végrehajtásában.

    Trócsányi László Dr. Nemes Andrásnak, az Igazságügyi Minisztérium nyugalmazott szakmai tanácsadójának a civilisztika elismert szakértőjeként végzett, négy évtizedes kiemelkedő kodifikációs munkájáért, az új polgári törvénykönyv megalkotásának kezdete, 1998 óta tanúsított tevékeny szakmai közreműködéséért Moór Gyula-díjat adományozott. A Moór Gyula-díj az igazságügy területén hosszú időn át kimagasló színvonalú szakmai munkát végző vagy valamely kiemelt fontosságú szakmai feladat végrehajtásában közreműködő, továbbá az emberi jogok, az alkotmányosság, a jogbiztonság mind teljesebb érvényesülésének elősegítése érdekében kimagasló érdemeket szerzett személynek adományozható.
    Trócsányi László az elmúlt időszakban kiemelkedő munkát végzett munkatársaknak miniszteri elismerő oklevelet adott át.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. március 17., kedd 19:35

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. március 17., kedd (OS) - Az igazságügyi miniszter Deák Ferenc-díjban részesítette Prof. Dr. Tamás Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar Állam és Társadalomelméleti Intézet egyetemi tanárát, professor emeritust az igazságügyi területen hosszú ideig végzett kiemelkedő, valamint a minisztérium tevékenységét is segítő kimagasló szakmai munkássága és példaértékű életművének elismeréseként. A Deák Ferenc-díj kiemelkedő életmű elismeréseként annak az igazságügyi területen tevékenykedő személynek adományozható, aki szakmai munkáját hosszú ideig kimagasló színvonalon végzi, vagy jelentős érdemeket szerez valamely országos jelentőségű, nagy munkaigényű szakmai feladat végrehajtásában.

    Trócsányi László Dr. Nemes Andrásnak, az Igazságügyi Minisztérium nyugalmazott szakmai tanácsadójának a civilisztika elismert szakértőjeként végzett, négy évtizedes kiemelkedő kodifikációs munkájáért, az új polgári törvénykönyv megalkotásának kezdete, 1998 óta tanúsított tevékeny szakmai közreműködéséért Moór Gyula-díjat adományozott. A Moór Gyula-díj az igazságügy területén hosszú időn át kimagasló színvonalú szakmai munkát végző vagy valamely kiemelt fontosságú szakmai feladat végrehajtásában közreműködő, továbbá az emberi jogok, az alkotmányosság, a jogbiztonság mind teljesebb érvényesülésének elősegítése érdekében kimagasló érdemeket szerzett személynek adományozható.
    Trócsányi László az elmúlt időszakban kiemelkedő munkát végzett munkatársaknak miniszteri elismerő oklevelet adott át.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. március 19., csütörtök 19:47

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. március 19., csütörtök (OS) - Elhunyt Dr. Unyi István

    
Az Igazságügyi Minisztérium fájdalommal tudatja, hogy súlyos betegség után életének 55. évében elhunyt Dr. Unyi István szakmai főtanácsadó.

Dr. Unyi István jogi pályafutását 1983-ban az Igazságügyi Minisztériumban kezdte, ahol számos gazdasági tárgyú törvény mellett elsősorban a pénz- és tőkepiaci tárgyú jogszabályok területén vált szakértővé. A bank- és értékpapírjogi jogszabályok egyik legkiválóbb ismerője, mind szakmai, mind jogi szempontból kiemelkedő éleslátással, széleskörű szempontokat érvényesítve gondoskodott a jogszabályok közötti összhang megteremtéséről. A pénz- és tőkepiaci szabályozásért és alkalmazásáért felelős állami szervezetek körében - ide értve a pénzpiaci szereplők állami felügyeletét ellátó hatóságokat is - Dr. Unyi Istvánt az egyik legfelkészültebb szakértőként ismerték és tisztelték. Jelentős szerepet játszott a hiteladósok helyzetének rendezését célzó jogszabályok előkészítésében, magyar családok százezreinek életét könnyítve meg. Munkáját kiemelkedő szorgalommal, szabadidejét sem kímélve látta el.

Az Igazságügyi Minisztérium Dr. Unyi Istvánt saját halottjának tekinti.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. március 27., péntek 15:49

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. március 27., péntek (OS) - Az Igazságügyi Minisztérium büntetőfeljelentést tesz a végrehajtói kamaránál végzett audit alapján.

    Az Igazságügyi Minisztérium felügyeleti jogkörében eljárva a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara teljes körű átvilágítását és működésének auditálását rendelte el. A jogi és pénzügyi auditorok a jelentésüket elkészítették és átadták a Tárca részére. Az átvilágítás eredményeit összefoglaló jelentések kiértékelése és elemzése során az Igazságügyi Minisztérium több ponton és több kérdésben is olyan körülményeket észlelt, amely kapcsán felmerült a bűncselekmény elkövetésének a gyanúja. Az Igazságügyi Minisztérium mindezek alapján 2015. március 27-én ismeretlen tettes ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének alapos gyanúja miatt feljelentést tett a Budapesti Nyomozó Ügyészségen.
    
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. április 16., csütörtök 12:43

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. április 16., csütörtök (OS) - A holokauszt áldozataira emlékeztek Tokaj-Hegyalján - Az elhurcoltak hiánya máig hatalmas űrt jelent a borvidék társadalmi életébe

    A régió fejlődésében évszázadokon át jelentős szerepet játszó magyar zsidó közösség holokausztnak áldozatul esett tagjai előtt tisztelgett a Mádi Zsinagógában Trócsányi László igazságügyi miniszter, Ilan Mor izraeli nagykövet, Köves Slomó rabbi és Tombor András, a Tokaji Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke. A résztvevők egyetértettek: a borvidék megújulásához elengedhetetlen, hogy a régmúlt értékteremtő munkájának eredményei és a pótolhatatlan veszteségek egyaránt a közös tudásunk részévé váljanak.

Trócsányi László felidézte, hogy családi kötődése révén személyes emlékek fűzik Tokaj-Hegyaljához. "A régió világhírű borkultúrája sokat köszönhet a zsidó és nem zsidó magyarok itteni együttélésének. A Mádra a XVIII. század végétől betelepülő zsidó borászok és borkereskedők, valamint a helyi termelők közötti gyümölcsöző szimbiózis a XX. század harmincas éveiig tartott. A vészkorszak és a deportálások ennek vetettek véget, és ez – az emberi tragédiákon, a megannyi élet értelmetlen elpusztításán túl – kulturális és gazdasági hanyatlást is hozott. Sajnos, az életeket visszaadni nem tudjuk, de örülünk annak, hogy ma a zsidó élet reneszánszát éli hazánkban. Szeretnénk, ha ez tartós lenne." – mondta el a tárcavezető, aki emlékeztetett, hogy az együttéléshez, a kölcsönös, diszkrimináció-mentes tisztelethez az alkotmányos keretek rendelkezésre állnak.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. április 16., csütörtök 12:43

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. április 16., csütörtök (OS) -

    Tombor András beszéde elején kijelentette: "Megrendítő itt állni, ebben a gyönyörű szakrális és közösségi térben. Egy közösségi térben – amelyet megfosztottak a közösségétől." Hangsúlyozta, hogy a zsidó közösség tagjai a második világháborút megelőző évtizedekben megújították a hagyományos helyi borkészítési technológiát, jelentős szerepet játszottak abban, hogy távoli városokban is megismerjék a tokaji borokat, valamint intézményeket alapítottak, elősegítve ezzel a polgárosodást.
A megemlékezésen felszólaló Ilan Mor nagykövet Izrael Állam megbecsülését fejezte ki a holokauszt áldozatainak emlékét ápoló hazai kezdeményezések iránt, melynek sorában kiemelkedőnek nevezte a Tokaj borvidéki eseményt.

Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija beszédében hangsúlyozta, a valamikor virágzó tokaj-hegyaljai zsidó tradíció tovább él, hiszen a világ bármelyik zsidó közösségében lelkesedéssel gondolnak a bodrogkeresztúri csodarabbira, ismerik a mádi rabbi vallástudományi műveit és hallottak a liszkai rabbiról. "A tokaj-hegyaljai zsidóság Tokaj-Hegyalján évtizedek óta sajnos már csak emlék, de mégis az ilyen megemlékezések rámutatnak, milyen fontos szerepet töltött be a zsidóság a vidék életében, melynek emlékét ápolnunk kell. És valójában remélhetőleg ezek a hagyományok – ha csak részben is – de nemsokára visszatérnek, ha a Hitközség zarándokút- fejlesztési beruházása még ebben az évben elkészül." – tette hozzá a rabbi.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. április 16., csütörtök 12:44

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (3. rész)
    Budapest, 2015. április 16., csütörtök (OS) -

    Tombor András a Tokaji Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenysége kapcsán kiemelte, hogy a régió, a kormányzat elkötelezettségének köszönhetően, jelentős fejlődés előtt áll. A Fejlesztési Tanács a borvidék infrastrukturális fejlesztései, valamint a helyi termékek nemzetközi ismertségének növelését segítő programok mellett a közösségépítést is fontosnak tekinti. Ezek sikere azon is múlik, hogy egyetértenek-e a célokban a jövőt illetően a helyi szereplők, közösségként pedig akkor lehet sikeres a borvidék, ha a múlt fontos korszakainak megítélésében is egyetértés van.
"Emiatt tartom fontosnak, hogy országosan egyedülálló jelentőségű megemlékezéssel adózik a borvidék a zsidó közösség áldozatainak emléke előtt. Most a borvidék fejlesztésén dolgozunk és a megújuláshoz elengedhetetlen a közösségtudat. Ismerjük meg múltunkat, tegyük közös tudássá a régmúlt értékteremtő munkájának eredményeit és a pótolhatatlan veszteségeinket is!"


    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. április 27., hétfő 08:37

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. április 27., hétfő (OS) - Az Igazságügyi Minisztérium érvényesíti felügyeleti jogát

    Az Igazságügyi Minisztérium törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva megvizsgálja a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara közgyűlésén hozott határozatok törvényességét, és a mindenkire egyaránt vonatkozó szabályok betartatása érdekében megteszi a szükséges jogi lépéseket.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara 2015. április 24-én tartotta meg – korábban az eredetileg tervezettnél – közgyűlését. Az Igazságügyi Minisztérium törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva haladéktalanul megvizsgálja a közgyűlés által hozott határozatokat. Amennyiben valamelyik határozat ellentétes a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénnyel, akkor a törvényesség helyreállítása érdekében az Igazságügyi Minisztérium megteszi a szükséges lépéseket: felhívja a kamarát a jogszabálysértés megszüntetésére. A kamara köteles a megadott határidőn belül a jogszabálysértés megszüntetése iránt intézkedni, ennek elmaradása esetén a törvényességi felügyeletet gyakorló tárca ezt bírósági úton fogja kikényszerítetni.

A jogszabályok mindenkire egyaránt vonatkoznak. Az igazságügyi kormányzat eltökélt, hogy az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősítése érdekében a bírósági végrehajtás ügyét megnyugtatóan rendezze, úgy, hogy a jogintézmény szerepét megfelelően be tudja tölteni.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. április 27., hétfő 15:45

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. április 27., hétfő (OS) - A bírósági végrehajtás megújításáról döntött a kormány

    Az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom megerősítése érdekében a kormány – az Igazságügyi Minisztérium előterjesztése alapján – döntött a bírósági végrehajtási rendszerének átfogó megújításáról.


A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Szükségessé vált az átlátható, tisztességes, hatékony és az adósok emberi méltóságát figyelembe vevő végrehajtás szabályrendszerének megerősítése.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara jogutódlással átalakul, létrejön a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar. A végrehajtással kapcsolatos közfeladatokat a jövőben a Kar Hivatala látja el.

A végrehajtói kinevezés a jövőben meghatározott időre, 7 évre szól. Azok a végrehajtók, akik a periódus lejártával ismét végrehajtók kívánnak maradni, pályázat útján kaphatják meg újra a kinevezést. Ha a végrehajtó munkájával kapcsolatban megalapozott kifogás nem merült fel, pályázat nélkül folytathatja munkáját. A végrehajtói szakma jogi hivatásrenddé válása érdekében a végrehajtónak jogi végzettséggel kell rendelkeznie legkésőbb 2022-re. A jogi végzettséggel nem rendelkező végrehajtónak a diploma megszerzéséig jogászt kell foglalkoztatnia irodájában.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. április 27., hétfő 15:45

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. április 27., hétfő (OS) -

    A Kormány a szervezeti és szervezési megoldásokkal olyan beavatkozási pontokat kíván találni, amelyek segítségével javul a végrehajtások hatékonysága, átláthatósága. A Kormány eltökélt a végrehajtási díjak csökkentésében is annak érdekében, hogy ez ne jelentsen felesleges többletterhet az előlegezés során a végrehajtást kérőnek, illetve az eljárások végén a bírói ítélettel erre kötelezetteknek.
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. április 30., csütörtök 11:03

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. április 30., csütörtök (OS) - Az Igazságügyi Minisztérium előterjesztése alapján a Kormány döntött a büntető jogszabályok módosításáról szóló törvényjavaslatról. Annak parlamenti elfogadásával pontosabbá, egyértelműbbé válnak a büntetéskiszabás szabályai olyan különös, a többszörös és erőszakos többszörös visszaesők esetén, akik esetében a halmazatban történő elkövetést is értékelni kell. Bűncselekménynek (fogolyszökésnek) minősülne a reintegrációs őrizet szabályainak megsértése.

    Pontosabb szabályozással elérhető, hogy szigorú és következetes büntetést lehessen alkalmazni egyes – vagyoni hátrányt okozó – szabálysértések egy éven belüli elkövetése esetén. Az úgynevezett érték-egybefoglalás szabályai szerint ugyanis az elkövető számíthat arra, hogy külön-külön szabálysértésnek minősülő cselekményeit együtt bírálják el, és ennek során az egyes cselekmények elkövetési értékeit is összeadva a szabálysértéseknél súlyosabb következményekkel járó bűncselekményt állapítanak meg. Számos módosítás érinti a Btk. korrupciós fejezetét is, például kiemelhető, hogy a jövőben szélesedik azon korrupciós bűncselekmények köre, amelyek esetén a hivatalos személy – ha nem tesz feljelentést – bűncselekményt valósít meg.
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. április 30., csütörtök 11:06

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. április 30., csütörtök (OS) -

    A büntetőeljárási törvény tervezett módosítása lehetővé tenné többek között a terrorizmus finanszírozása, a kábítószer-kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatti nyomozások során az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét, vagyis blokkolás útján is. Az indoklás szerint az új szabályokra azért van szükség, mert ezeknek a cselekményeknek az elkövetéséhez is egyre gyakrabban használják a világhálót.
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. május 4., hétfő 17:18

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. május 4., hétfő (OS) - Trócsányi László igazságügyi miniszter levelet küldött Frans Timmermansnak, az Európai Bizottság első alelnökének, a minőségi jogalkotásért, intézményközi kapcsolatokért, jogállamiságért és az Alapjogi Chartáért felelős biztosnak az Európai Bizottság és az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. között kötött szerződés ügyében.

    Tisztelt Alelnök Úr!
Engedje meg, hogy személyes, múlt novemberi találkozásunkra hivatkozva felhívjam szíves figyelmét az alábbi, az Európai Unió és Magyarország kapcsolata szempontjából érzékeny kérdésre.
A közelmúltban az Európai Biztosság regionális politikáért felelős szóvivője, Jakub Adamowicz megerősítette, hogy az Európai Bizottság az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által vezetett nemzetközi konzorciumot választotta a kohéziós és regionális politika további alakításával kapcsolatos tanulmány elkészítésére. Az Európai Bizottság honlapja szerint 2014. március 5-én döntés született arról, hogy a társasággal mint konzorciumvezetővel négyéves időtartamra 5 millió euró összegben szerződés jön létre. Az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság kizárólagos tulajdonosa Magyarország korábbi miniszterelnöke, aki ma az Országgyűlésben egy ellenzékben lévő politikai párt elnöke is.
    
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. május 4., hétfő 17:18

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. május 4., hétfő (OS) -

    Közismert, hogy az Európai Bizottság a Szerződések őreként kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az európai integrációs intézményekbe vetett közbizalom erős legyen, és erre tekintettel igyekszik távol tartani magát az egyes tagállamok belpolitikájától. A Magyar Kormány igazságügyi minisztereként biztosíthatom Önt arról, hogy ezt a megközelítést magam is maradéktalanul támogatom. Mindezek fényében sokak szemében aggályosnak tűnhet az, ha a magyar belpolitikában aktív pártpolitikai szerepet játszó személy tulajdonában álló társaság politikai tartalmú értékelésre kap megbízást az Európai Bizottságtól.
Bízva abban, hogy álláspontomat megérti, maradok tisztelettel:

Dr. Trócsányi László

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. május 4., hétfő 17:19

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. május 4., hétfő (OS) - Az Igazságügyi Minisztériumhoz nem érkezett sem megkeresés, sem értesítés Markó Attila ügyében a román féltől.

    Amennyiben Markó Attila ellen európai elfogatóparancsot adnak ki, annak teljesítéséről a döntés a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik, az Igazságügyi Minisztérium csak adminisztratív, közvetítői feladatokat lát el.
    
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. május 7., csütörtök 17:40

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. május 7., csütörtök (OS) - Véget értek a devizaperek

    Újabb mérföldkőhöz érkezett az elszámolás, 2015. május első hetében befejeződtek a devizaperek.  Ez jelentős hozzájárulás ahhoz, hogy a devizahitelezés évtizede után a pénzügyi piacokon a tisztességes viszonyok időszaka következzen. Ezt szolgálták az Igazságügyi Minisztérium által az Országgyűlés elé terjesztett ún. devizahiteles törvényjavaslatok majd a fair bank törvényjavaslat, amelyeket az Országgyűlés mindenkor a képviselők nagy többségével fogadott el. E törvények tették lehetővé azt többek között, hogy a bankok az egyoldalú kamatemelésen nyert összeggel elszámoljanak.
    A most lezárult bírósági eljárásokat a bankok és más pénzügyi intézmények indították a Magyar Állam ellen annak érdekében, hogy a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben meghatározott tisztességtelenségi vélelmet megdöntsék. Azok a pénzügyi intézmények, amelyek nem tudták megdönteni a törvényi vélelmet - az árfolyamrésből adódó különbözet megfizetése mellett - az egyoldalú kamatemelésekből származó jogosulatlan bevételt is kötelesek visszatéríteni az adósoknak.
    A Magyar Állam ellen - a törvényben meghatározott jogvesztő határidőn belül - 79 pénzügyi intézmény nyújtott be keresetet a Fővárosi Törvényszékhez, ahol 78 peres eljárás indult.
    Az első- és másodfokú, valamint a felülvizsgálati eljárások során 2014. augusztus 22-étől kezdődően a 78 peres ügyből 78 a Magyar Állam alperes teljes pernyertességével zárult.
    Az eljárások során a Fővárosi Törvényszék, illetőleg a Fővárosi Ítélőtábla összesen 7 esetben fordult az Alkotmánybírósághoz, amely ezeket az indítványokat kivétel nélkül elutasította.
    Összességében megállapítható, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény által bevezetett eljárási modell bevált: ezzel az adósok és a bankok is időt takarítottak meg, a Magyar Állam pedig belépett a perben az adósok oldalán. Az Állam perbelépése rendkívül sikeresnek volt mondható, hiszen az összes pert megnyerte. Mindez nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a bankok a devizaadósokkal mielőbb elszámoljanak.
    
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium
    
    
-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. május 7., csütörtök 17:41

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. május 7., csütörtök (OS) - A jogászképzés fejlesztését célzó döntések

    Az Igazságügyi Minisztérium előterjesztésére a Kormány 2015. május 6-án megtárgyalta a jogászképzés helyzetéről szóló előterjesztést, valamint döntött az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája létrehozásáról.
    A kormány megállapította, hogy fontosak az igazságügyi tárcának azok az erőfeszítései, amelyek a tudományos kutatást, a képzésfejlesztést, valamint a tehetséggondozást juttatják kiemelt szerephez az állam- és jogtudományi karokon. A minőségjavításra irányuló igazságügyi intézkedések további célja, hogy a jogi karok képviselői nemzetközi színtéren is helyt tudjanak állni. Mindezekre tekintettel a Kormány elfogadta az Igazságügyi Minisztérium előterjesztését, döntött arról, hogy a tárca megfelelő eszközökkel rendelkezzen a kitűzött célok megvalósítása érdekében. A tárca éves költségvetésébe 2016-tól be fog épülni egy, a jogászképzés fejlesztését célzó külön keret.
    Szintén a tárca előterjesztése alapján döntött a Kormány az Igazságügyi Hivatalon belül felállítandó Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája létrehozásáról. Az Akadémia feladata közé fog tartozni az igazságszolgáltatás alrendszereihez tartozó, és az igazságszolgáltatás működéséhez nélkülözhetetlen más szereplők - szakértők, végrehajtók, áldozatsegítők, pártfogó felügyelők, jogi segítségnyújtók, felszámolók, mediátorok - képzése. A jövőben az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája által nyújtott képzés alapozhatja meg, hogy e szereplők milyen színvonalon segítik elő a hatékony igazságszolgáltatás működését. Szükséges ugyanis, hogy e jogi szolgálatok egységes szemléletű szakmai és hivatás-etikai képzésének biztosításával a szétaprózott vagy éppen hiányzó képzési rendszerek helyett olyan egységes szemléletű képzési centrum jöjjön létre, amely az igazságszolgáltatása vetett közbizalom megerősítéséhez megfelelő módon hozzá tud járulni.
    
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium
    
-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. május 22., péntek 15:19

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. május 22., péntek (OS) - Trócsányi László igazságügyi miniszter nyilatkozata

    Felháborítónak tartom, és ezért a leghatározottabban visszautasítom az egyes ellenzéki pártok tudatos félremagyarázáson alapuló, engem rasszistaként feltüntetni kívánó alaptalan vádaskodását.
A roma közösséggel törődni prioritás és erkölcsi kötelesség. Magyarország kormányának tagjaként büszke vagyok arra, hogy hazám az Európai Unió Tanácsának elnöksége idején fogadta el az Unió roma keretstratégiáját. Nem csak magyarországi, hanem európai kérdésről van szó: az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügyi ellátás és a lakásviszonyok javítása terén egyaránt előre kell lépni. Hasonlóan kulcsfontosságú az alapvető jogok védelme, ehhez pedig küzdeni kell a diszkrimináció és a szegregáció ellen. Mindez csak széleskörű társadalmi összefogással valósítható meg. Ezt az összefogást veszélyezteti, ha egyes pártok csak azért, mert a magyarországi roma közösség felemelésének ügyét fontosabbnak érzem, mint a gazdasági bevándorlók támogatását, alaptalanul rasszizmust kiáltanak.

Hasonlóan vissza kell utasítani azt is, hogy Magyarország menekültellenes lenne, hiszen hazánk tiszteletben tartja és teljesíti a menekültügyi nemzetközi kötelezettségvállalásait.

Trócsányi László miniszter s.k.
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. május 28., csütörtök 16:29

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. május 28., csütörtök (OS) - Trócsányi László együttműködési megállapodást írt alá a végrehajtói kamara elnökével.

    Trócsányi László igazságügyi miniszter és Tóth Dénes, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara újonnan megválasztott elnöke együttműködési megállapodást írt alá 2015. május 28-án. A tárca és a kamara közös célja, hogy a Kormány által elfogadott koncepció keretei között egy olyan átlátható végrehajtási rendszer alakuljon ki, amely a végrehajtást kérő és az adós fél számára is színvonalas szolgáltatást nyújt, és amelynek keretein belül csökkennek az eljáráshoz kapcsolódó díjak és más költségek.
A kormányzat továbbra is elkötelezett az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősítése és minél magasabb szintre emelése iránt, és e cél eléréséhez elengedhetetlen a végrehajtási rendszer átalakítása.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. június 15., hétfő 16:24

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. június 15., hétfő (OS) - Trócsányi László részt vett a Bel- és Igazságügyi Tanács ülésén

    Az uniós tagállamok igazságügyi miniszterei 2015. június 15-i luxemburgi ülésén fontos előrelépés történt a személyes adatok védelméről és felhasználásának szabályairól szóló uniós rendelettervezet tárgyában. Az eseményen hazánkat Trócsányi László miniszter képviselte.

A személyes adatok védelméről és felhasználásának szabályai kapcsán a miniszterek megállapodása lehetőséget teremt arra, hogy végre megkezdődjenek a tárgyalások az Európai Parlamenttel. A reformcsomag egyik legfontosabb és gazdaságélénkítési szempontból is kiemelkedő eleme az egyablakos rendszer megteremtése, ami az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében biztosítaná az egy hatóságnál történő eljárást. További meghatározó elem az elfeledéshez való jog megteremtése.

Magyarország képviseletében Trócsányi László miniszter – több más tagállam képviselője mellett – kiemelte, hogy az alapjogi értékek védelme mellett Magyarország több szempontnak tulajdonít különös jelentőséget, és ezeket a mai megállapodáshoz fűzött nyilatkozatában is megjeleníti. A gyermekek személyes adatainak kezelése során úgy kell biztosítani a legmagasabb védelmi szintet, hogy ezt nem szűkítjük le az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások körében való adatkezelésre. További kiemelt szempont az adatvédelmi szint emelése azokban az esetekben, amikor a személyes adatokat az adatkezelők további, úgynevezett harmadik országba kívánják továbbadni.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. június 15., hétfő 16:24

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. június 15., hétfő (OS) -

    Trócsányi László rámutatott: Magyarország arra törekszik, hogy az adattovábbításra ne kerülhessen sor előzetes kontroll nélkül, és legalább az érintett személy országa szerinti adatvédelmi hatóság jóváhagyása legyen szükséges. Ezen túlmenően Magyarország határozottan érvel a célhoz kötöttség elvének tiszteletben tartása mellett, továbbá ismét megfogalmazta azt a véleményét, hogy a bűnügyi adatok továbbra is különleges adatoknak minősülhessenek.

Az ülésen megállapodás született a közokiratok Unión belüli elfogadásának egyszerűsítéséről is. Ez lényeges előrelépés az uniós polgárok számára a hivatalos irataik határokon átnyúló felhasználásának egyszerűsítése felé.

Az igazságügyi miniszterek újabb vitát folytattak az uniós pénzek tagállami felhasználásának ellenőrzését célzó az Európai Ügyészi Hivatalról szóló javaslatról. Magyarország olyan megoldásban érdekelt, ami a szubszidiaritás és az arányosság elvét megfelelően figyelembe veszi.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. június 16., kedd 14:12

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. június 16., kedd (OS) - A múlttal szembe nézni

    Nagy Imre és mártírtársai kivégzése és újratemetése napján az Igazságügyi Minisztérium a diktatúrák valamennyi ártatlan áldozatára emlékezik.


A diktatúrák a jog köntösébe bújtatva fosztottak meg sokakat életüktől, szabadságuktól vagy tulajdonuktól, emberi méltóságukban alázva meg az áldozatokat. Magyarország XX. századi történelme során különösen sokat szenvedett. Az áldozatok emléke kötelez minket arra, hogy emlékezzünk, továbbá – ahol ez még lehetséges – a jog segítségével szolgáltassunk igazságot a jogtiprásokkal megnyomorítottaknak. A múltat nem eltörölve, hanem azzal szembe nézve tudjuk megélni mai, az 1956-os forradalmunkból kisarjadt szabadságunkat.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. június 18., csütörtök 11:24

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. június 18., csütörtök (OS) - Zlinszky János halála

    Az Igazságügyi Minisztérium megrendüléssel értesült Zlinszky János professzor, volt alkotmánybíró, a római jog kiváló szakértőjének haláláról. A jogtudomány területén maradandót alkotó Zlinszky János példaként szolgál a következő jogásznemzedékek számára.


Zlinszky János pályafutását a bolsevik diktatúra igyekezett megtörni, de az ország valamennyi egyeteméről történt kitiltása és kitelepítése ellenére kitartó szorgalmával felülemelkedett a nehézségeken. Munkájában a tökéletességre törekedve ácsként, később vállalati jogászként és ügyvédként dolgozott. Marton Géza örökségét folyamatosan ápolva csak ötvenöt évesen kapott lehetőséget a római jog oktatására. Kiemelkedő egyetemi oktatóként és vezetőként diákok ezreinek jövőjére volt hatással. Több mint háromszáz tudományos közlemény szerzője, számos tudományos társaság tagja és kitüntetés birtokosa volt. Alkotmánybíróként elévülhetetlen érdemeket szerzett az új magyar demokratikus jogállam megszilárdításában és az alkotmányos kultúra megteremtésében, a magyar magánjog megújítását az új Polgári Törvénykönyvet megalkotó Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság tagjaként mozdította elő.

Zlinszky Jánosnak a római jog kutatása és megismertetése terén játszott kiemelkedő szerepéért, az erkölcs és jog összhangja érdekében végzett munkásságáért, valamint iskolateremtő szerepvállalásáért Trócsányi László miniszter 2014. szeptember 8-án a Deák Ferenc-díjat adományozta.
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. június 23., kedd 17:04

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. június 23., kedd (OS) - Valótlan képet fest a magyar demokráciáról a Freedom House

    Valótlan képet fest a magyar demokráciáról a Freedom House 2015. június 22-én közzétett jelentése, amely szerint Magyarországon a 2006-os év jelentette az elmúlt évtized csúcspontját.


A Magyarországot ért kritika egyik – visszatérő – központi eleme a választási rendszerrel kapcsolatos. Az elmúlt egy év választásai igazolták, hogy választási rendszerünk megfelelően működik: egyértelműen tükrözi a választói akaratot. A több választási rendszerben tartott választások 2014-ben igazolták, hogy nem a rendszer alakítja ki az eredményt, hanem a választók. Ugyanezt erősítették meg az időközi választások is.

A bírósági rendszerről formált vélemény kapcsán a Freedom House figyelmébe ajánljuk az Európai Bíróság által 2015 márciusában közzétett, az igazságszolgáltatás hatékonyságát, minőségét és függetlenségét bemutató igazságügyi eredménytáblát, amely – európai összehasonlításban – egészen más előjelű véleményt mutat.

Az oly sokat emlegetett médiaszabályozás kapcsán érdemes megjegyezni, hogy egyetlen egy ügy sem került az Emberi Jogok Európai Bírósága elé, valamint mind Thorbjorn Jagland, az Európa Tanács főtitkára, mind a Velencei Bizottság elismerte a magyar médiaszabályozás területén elért fejlődést.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. június 23., kedd 17:05

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. június 23., kedd (OS) -

    A Freedom House állításával szemben a Kormány érzékeli és hatékonyan fellép a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok megsegítése érdekében, ennek fő eszközei a gazdasági növekedés beindítása, a pénzromlás megállítása, a munkahelyteremtés, valamint a gyermek-közétkeztetés.

Szintén megkérdőjelezi a Freedom House értékelését, hogy pontszámaik alapján – amelyek számításáról a jelentés módszertanát bemutató rész nem ad értékelhető tájékoztatást – az elmúlt tíz év csúcsának demokratikus szempontból a 2006-os év számítana. A szervezet szerint tehát akkor volt a legstabilabb a magyar demokrácia, amikor a rendőrség tömegesen alkalmazott törvénytelen erőszakot ellenzéki tüntetők ellen, 2007-ben és 2008-ban is megismételve ezt. A törvénytelen rendőri akciók miatt számos rendőrt ítéltek el, parancsnokaik ellen jelenleg is büntetőeljárás folyik, miközben az akkori kormányzat dicséretben részesítette, a fővárosi önkormányzat pedig kitüntette őket.

Magyarország Kormánya kész és nyitott arra, hogy bármely demokráciával és emberi jogokkal kapcsolatos kérdést megvitasson, és így hozzájáruljon egy, az országról alkotott valós kép kialakításához.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. június 24., szerda 14:26

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. június 24., szerda (OS) - Trócsányi László Frans Timmermansnak írt levele

    Trócsányi László miniszter a kormány 2015. június 24-i döntése alapján az alábbi levelet küldte Frans Timmermansnak, az Európai Bizottság első alelnökének. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete a levelet diplomáciai úton eljuttatta az Európai Bizottság részére.Frans Timmermans úr,
az Európai Bizottság első alelnöke

Brüsszel

Iktatószám: II-K/186/1/2015.

Tisztelt Alelnök Úr!


A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2015. június 22-én arról tájékoztatta Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Lengyelország, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Svédország és Szlovákia illetékes hatóságait, hogy 2015. június 23-ai hatállyal ideiglenesen, határozatlan ideig nem tudja fogadni az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet (Dublin III. rendelet) szerint Magyarországra át- vagy visszaadni kívánt, nemzetközi védelem iránti kérelmet előterjesztett személyeket.

A Magyar Kormány nevében hangsúlyozom, hogy Magyarország teljes mértékben tiszteletben tartja az uniós menekültpolitika, és azon belül is a Dublin III. rendelet rendelkezéseit. Ezt elvárjuk a többi tagállamtól is.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. június 24., szerda 14:26

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. június 24., szerda (OS) -

    Kérem, engedje meg, hogy tájékoztassam arról, hogy 2015. január 1-je és június 22-e között a Magyarország schengeni külső határain elfogott illegális migránsok száma 60.620 fő volt. Ezen belül a magyar–szerb határszakaszon 60.089 fő került elfogásra. A Magyarországon 2015-ben beadott menedékkérelmek száma ugyancsak átlépte a hatvanezret.  Ez az adat jelentősen felülmúlja az eddigieket és semmi nem utal arra, hogy csökkenne a Magyarországra nehezedő nyomás. A rendelkezésre álló befogadási kapacitások arra elegendők, hogy a dublini szabályokból fakadó alapkövetelményeknek (regisztrálás, ellátás) eleget tegyünk. Ezeknek a kötelezettségeinknek eleget is teszünk. A meglévő ellátórendszer bővítése mellett folyamatosan növeljük a menedékkérőket ellátó adminisztratív kapacitás létszámát is.

Ez a rendkívüli helyzet megköveteli a válságkezelést és arra kényszerít bennünket, hogy átmeneti, soron kívüli intézkedéseket fogadjunk el.  Ez nem jelenti azt, hogy Magyarország ne lenne elkötelezett a rendelet maradéktalan betartása iránt.

A Magyarországon menedéket kérők nagyon sok esetben olyan útvonalon érkeznek, amely azt feltételezi, hogy a Dublin III. rendelet szabályai alapján valamely tagállamban már regisztrálni kellett volna őket. Álláspontom szerint, ha a migrációs útvonalban érintett valamennyi tagállam megfelelően végrehajtaná a Dublin III. rendeletet, Magyarország nem került volna ebbe a helyzetbe.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. június 24., szerda 14:26

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (3. rész)
    Budapest, 2015. június 24., szerda (OS) -

    Magyarország Kormánya mindent megtesz, hogy orvosolni tudja a problémát. Ennek érdekében kész vagyok arra, hogy az alelnök úrral haladéktalanul konzultáljak a rendelet jogalkalmazási problémáiról, amelynek kereteit – tekintettel a rendkívüli állapotra – a rendelet 33. cikke határozza meg.

Budapest, 2015. 06. 24.


Szíves együttműködésében bízva:


Trócsányi László
s.k.    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. július 1., szerda 11:42

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. július 1., szerda (OS) - Trócsányi László miniszter a 2015. július elsejei magyar–szerb kormányzati csúcstalálkozó margóján fogadta partnerét, Nikola Selaković igazságügyi minisztert.

    A felek a 2015. május 4-én Belgrádban aláírt kétoldalú megállapodás keretében áttekintették a kétoldalú igazságügyi kapcsolatok helyzetét, különös tekintettel Szerbia európai uniós csatlakozási folyamatára. Magyarország célja Szerbia európai integrációs folyamatának előmozdítása, hangsúlyozta Trócsányi László, aki emlékeztetett, hogy a csatlakozási tárgyalások igazságügyi tárgyú 23. és 24. fejezetét érintő kérdésekben a két fél együttműködése eredményes és folyamatos.
A felek a megbeszélés során eszmét cseréltek az adatvédelem kérdésköréről is, és megállapodtak abban, hogy külön kétoldalú szakértői konzultációt, illetve regionális konferenciát szerveznek a témáról.
A kétoldalú igazságügyi kapcsolatok szellemében Trócsányi László miniszter ismételt magyarországi látogatásra hívta meg Nikola Selaković igazságügyi minisztert.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. július 8., szerda 17:36

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. július 8., szerda (OS) -

    Az Emberi Jogok Európai Bíróságának Nagykamarája előtti mai tárgyalások azokról a korábbi esetekről szóltak, amikor a tiltakozás kifejezéseként molinókat feltartó országgyűlési képviselők az üléstermi helyüket is elhagyták, megzavarva a parlamenti ülés rendjét. A mai tárgyaláson tehát a Kormány képviselői arra mutattak rá, hogy a Házelnök pénzbírság kiszabását kizárólag azokban esetekben javasolta, amikor az üléstermi helyüket el is hagyták az országgyűlési képviselők. Sem a korábbi (2013-as), sem a tegnapi esetben a Házelnök nem kezdeményezte pénzbírság kiszabását pusztán a molinó használata miatt, azaz nem lehet szó következetlenségről. A Házelnök tehát kizárólag azokban az esetekben javasolja a pénzbírság kiszabását, ha a parlamenti ülés rendjét megzavarják a képviselők.
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. július 8., szerda 17:36

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. július 8., szerda (OS) -

    A panaszosok a mai tárgyaláson azzal próbálták cselekményüket kimenteni, hogy az ellenzék jogainak korlátozásait célozta meg az intézkedés. Ezzel szemben a molinó alkalmazásának szankcionálása pusztán az üléstermi véleménynyilvánításnak egyben az ülés rendjét is megbontó formája miatt történt. A képviselői vélemények kifejezésére vonatkozó jogokat a parlament ülésein az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak megfelelően gyakorolhatja bármely országgyűlési képviselő. Az országgyűlési képviselőknek megvan az a joga, hogy mind a nyomtatott, mind pedig az elektronikus sajtóban véleményüket szabadon, politikai álláspontjuknak megfelelően kifejezzék, ahogyan azt a parlamenti felszólalásaikban és a médiában is elmondták azt, ami a molinókon szerepelt.
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. július 10., péntek 14:52

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. július 10., péntek (OS) - Berke Barna a Bel- és Igazságügyi Tanács ülésén

    Berke Barna európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár képviselte hazánkat a Bel- és Igazságügyi Tanács 2015. július 9-10-én Luxemburgban tartott informális ülésén. A találkozón az államtitkár a gyermekjogok védelmének fontosságát hangsúlyozta.

A Tanács megvitatta, hogy az uniós családjog területén hol a legsürgetőbb a szabályok módosítása. A luxemburgi elnökség javaslata szerint az egyik legfontosabb feladat a jogellenesen másik tagállamba vitt gyermekek visszaadására irányuló eljárások felgyorsítása. Berke Barna államtitkár kiemelte, sajnálatos módon több példa is mutatja, hogy egyes tagállamokban nem soron kívül folytatják le a jogellenes elviteli eljárásokat, miközben a gyermek érdeke egyértelműen haladéktalan eljárást kíván. Ezt elősegíthetné határidők előírása az eljáró tagállami központi hatóságok számára, valamint az együttműködési kötelezettségük rögzítése. A jogsegély, valamint a tagállami hatóságok által nyújtott segítség mellett a harmonizáció szükségességét is jelezték Magyarország mellett más tagállamok is. Az államtitkár szorgalmazta, hogy ezek az elemek is jelenjenek meg az Európai Bizottság felülvizsgálati javaslatában.

A tanácsülésen megbeszélést folytattak továbbá az európai ügyész létrehozásáról szóló tervezetről is.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. augusztus 26., szerda 19:16

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. augusztus 26., szerda (OS) - Trócsányi László igazságügyi miniszter Magyarország Köztársasági Elnöke megbízásából, államalapító Szent István király ünnepe alkalmából kitüntetéseket adott át a jogi hivatásrendek kiemelkedő teljesítményt nyújtó képviselőinek 2015. augusztus 26-án a budapesti Károlyi-Csekonics Palotában.

    Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adott át Andrássy Györgynek, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanárának és Juhász Lajosnak, a Heves Megyei Bíróság nyugalmazott tanácselnökének.
    Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adott át Barsiné Gráber Máriának, az Országos Bírósági Hivatal osztályvezetőjének, Garami Emilnek, a Gyulai Törvényszék nyugalmazott tanácselnökének, címzetes táblabírónak, Révész Bélának, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi docensének és Tóth Károlynak, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar címzetes egyetemi tanárának.

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. augusztus 26., szerda 19:16

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. augusztus 26., szerda (OS) -

    Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült Hegedűs László, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, továbbá Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Balázs Jánosné, a Miskolci Törvényszék tisztviselője, Herenkovits Györgyné, a Kúria tisztviselője, Spala Lászlóné, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság tisztviselője, Tóth Imréné, a Miskolci Törvényszék nyugalmazott tisztviselője, valamint Virág Józsefné, a Pesti Központi Kerületi Bíróság nyugalmazott tisztviselője, irodavezetője, és Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Szabó Józsefné, a Kúria írnoka.
    Az igazságügyi miniszter Deák Ferenc-díjat adományozott Rácz Attila nyugalmazott egyetemi tanárnak és Péteri Zoltánnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusának, Moór Gyula-díjat pedig Besenyei Lajos professor emeritusnak, Dezső Mártának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának, professor emeritusnak.
    Trócsányi László emellett Miniszteri Elismerő Oklevelet adott át az Igazságügyi Minisztérium több dolgozójának.
 

    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. szeptember 1., kedd 06:44

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    

    Budapest, 2015. szeptember 1., kedd (OS) - Elindul a családi csődvédelem tájékoztató honlapja

A magánszemélyek adósságrendezéséről szóló törvény 2015. szeptember 1-jén lép hatályba. Az Igazságügyi Minisztérium háttérintézménye, az Igazságügyi Hivatal, amely egyben a Családi Csődvédelmi Szolgálatok központi szerve, elindította a Szolgálat hivatalos kommunikációját szolgáló honlapot, www.csodvedelem.gov.hu címen.


A honlapon az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez, a hitelező bankoknál történő elindításhoz szükséges legfontosabb információk találhatók, valamint innen tájékozódhatnak az érdeklődők az eljárás két fő részének, a bíróságon kívüli és a bírósági adósságrendezési eljárási szakasznak a fontosabb jellemzőiről.

Külön információs blokkot tartalmaz a honlap a most következő egy évben eljárás kezdeményezésére jogosultak számára. Ebben a blokkban egy könnyen kitölthető, "Jogosult vagyok-e?" nevű alkalmazás segítségével tájékozódhatnak a honlapra látogatók a kezdeményezés legfontosabb feltételeiről.

E honlapról tölthető le ugyancsak az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez szükséges űrlapcsomag is, valamint a kitöltési tájékoztató. Ezt a nyomtatványcsomagot a pénzügyi intézmények is elérhetővé teszik a hiteladósaik számára, továbbá beszerezhető a Családi Csődvédelmi Szolgálatok területi szerveinél, illetve a megyei és fővárosi kormányhivataloknál is.
    Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. szeptember 11., péntek 14:58

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. szeptember 11., péntek (OS) - Trócsányi László görögországi megbeszélései

    Trócsányi László igazságügyi miniszter 2015. szeptember 10-11-én Görögországban tárgyalt, ahol udvariassági látogatáson fogadta Prokópisz Pavlópulosz elnök, megbeszélést folytatott Szpiridon Flogaitisz európai ügyekért felelős miniszterrel, valamint részt vett az Európai Közjogi Szervezet konferenciáján.

Pavlópulosz elnök ismertette az európai migrációs válság kapcsán hazája álláspontját. Az államfő elutasította azt a gondolatot, hogy uniós tagállamok váljanak úgynevezett hot spot-tá. E megoldást Európán kívül, a kibocsátó államok földrajzi közelségében látja indokoltnak létrehozni, hiszen csak így oldható meg könnyen a háborús helyzetet követően a menekültek hazatelepülése. Az elnök az EU határvédelmi ügynökségének (Frontex) valódi képességekkel történő ellátását is szorgalmazta, mert megítélése szerint a szervezet jelenleg nem tudja ellenőrzési feladatait ellátni. Az elnök elvetette a menekültügyi kvóta alkalmazását, valamint egy, az okok felszámolását célzó, valódi megoldást sürgetett. Az államfő üdvözölte, hogy Magyarország a közelmúltban az Európai Közjogi Szervezet (EPLO) tagja lett.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. szeptember 11., péntek 14:59

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. szeptember 11., péntek (OS) -

    Az EPLO kétnapos tudományos konferenciájának margóján Trócsányi László megbeszélést folytatott Szpiridon Flogaitisz európai ügyi miniszterrel, akivel áttekintették az Európai Unió előtt álló legfontosabb feladatokat. Az EPLO konferenciája első napján a résztvevők az új európai gazdasági kormányzásról cseréltek eszmét, az ülést a magyar igazságügyi miniszter elnökölte. A miniszter szerint a résztvevők egyetértettek abban, hogy az európai hatáskörök újragondolása indokolt, be kell azonosítani azokat a területeket, ahol több vagy éppen kevesebb európai jogkör szükséges. E téren is szükséges a legitim és a demokratikus alapok erősítése, úgy, hogy a folyamat a lakosság többségének egyetértésével találkozzon, ebben a nemzeti parlamenteknek különös szerepe van.
     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. szeptember 14., hétfő 19:08

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. szeptember 14., hétfő (OS) - Szemben azzal a téves értelmezéssel, amely szerint Ausztria Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága általános értékítéletet mondott volna a magyarországi menekültügyi rendszerről és ellátásról, az osztrák fórum csupán egy alsóbb fokon, egyedi ügyben meghozott döntést helyezett hatályon kívül eljárási okokra hivatkozva.

    Az osztrák Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság szerint az afgán anya és gyermekei ügyében vizsgálni kellett volna az egyedi körülményeket, tekintettel a család sajátos helyzetére és az utóbbi időben Magyarországra nehezedő példátlan migrációs nyomásra.

Az ügy hátteréhez tartozik az is, hogy az afgán család korábban már Magyarországon is benyújtott menekült státus iránti kérelmet, azonban annak elbírálása előtt elhagyta az országot.

Az osztrák Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság döntése is megállapította, hogy a magyarországi menekültügyi rendszerre vonatkozó általános következtetés ebből az egy esetből nem vonható le.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. szeptember 15., kedd 20:38

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. szeptember 15., kedd (OS) - Reakció a Magyar Helsinki Bizottság állításaira

    A kormány célja a schengeni és a magyar határok jogállami keretek közti hatékony védelme, ez a magyar állampolgárok és egyben az Európai Unió, valamint a schengeni partnerek elvárása.

Magyarország a büntetőjogot csak legvégső eszközként alkalmazza, a fokozatosság és az elterelés elveinek szem előtt tartásával. A kormány kiemelt figyelmet fordít az alkotmányos keretekre, valamint a nemzetközi és uniós jogi kötelezettségvállalásokra.

A hatályos büntető eljárásjogi kódex különeljárásai közül a bíróság elé állítás és a tárgyalásról való lemondás csak annyiban módosult, hogy a határzárral kapcsolatos bűncselekmények esetében alkalmazásuk egyszerűbb, gyorsabb lesz. Nem állja meg a helyét az az állítás, hogy a "gyorsított eljárások alkalmazására valójában jogszerű lehetőség" ne lenne. Az eljárás gyorsítása nem öncél, alkalmazása nem sértheti az eljárási kódexben biztosított jogokat.

Az 1951. évi genfi egyezmény szerint a szerződő államok az országba való jogellenes belépésük vagy tartózkodásuk miatt nem sújthatják büntetéssel azokat a menekülteket, akik közvetlenül olyan területről érkeztek, ahol életük vagy szabadságuk veszélyeztetve volt, és akik engedély nélkül lépnek be területükre, illetőleg tartózkodnak ott, feltéve, hogy haladéktalanul jelentkeznek a hatóságoknál és kellőképpen megindokolják jogellenes belépésüket, illetőleg jelenlétüket.
     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. szeptember 15., kedd 20:38

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. szeptember 15., kedd (OS) -

    Ebből következik, hogy a Szerbia felől érkező menekültek – amennyiben nem tudják bebizonyítani, hogy őket Szerbiában közvetlen veszély fenyegette – nem hivatkozhatnak e rendelkezésre, továbbá a feltételként előírt haladéktalan jelentkezés követelményére sem, hiszen sokan kifejezetten meg akarják tagadni a regisztrációt.

A fiatalkorúakra továbbra is enyhébb büntető törvények vonatkoznak. Az eljárási szabályok mellőzésének két oka van. A fiatalkorú elkövető a legtöbbször családjával együtt érkezik. Amennyiben a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezéseket ezekben az ügyekben is alkalmazni kellene, akkor az a helyzet állhatna elő, hogy a családtagok az eljárás során egymástól elszakadnának. A másik érv, hogy ezek az eljárások nem hasonlíthatók a Magyarországon lakó fiatalkorúak ügyeihez. Az ő esetükben van értelme és garanciális tartalma például a környezettanulmány elkészítésének, azonban a migráns fiatalkorú esetében nincs. A tényleges eljárási garancia, vagyis a védő kötelező részvétele azonban megmaradt.

Az anyanyelv használatához való jog változatlanul megilleti a menedékkérőket. A törvény szerint a kézbesítendő iratot akkor nem kell lefordítani, ha erről az érintett kifejezetten lemond.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. október 2., péntek 14:52

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1.rész)
    Budapest, 2015. október 2., péntek (OS) - Berke Barna felszólalása az Alapjogi Kollokviumon

        Berke Barna európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár 2015. október 1-2-án részt vett és felszólalt az Európai Bizottság által első alkalommal szervezett alapjogi tárgyú, Tolerancia és tisztelet: az antiszemita és a muszlimellenes gyűlölet megelőzése és leküzdése Európában című kollokviumon.
     Berke Barna felszólalásában kiemelte az Alaptörvénynek azt a rendelkezését, amely szerint a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére. Ismertette továbbá, hogy a Büntető Törvénykönyv számos rendelkezése is biztosítja a gyűlölet-bűncselekmények elleni hatékony fellépést. A rasszizmus és idegengyűlölet elleni uniós kerethatározat végrehajtását is szolgáló magyar szabályok rendelkeznek egyebek mellett a közösség tagja elleni erőszaknak, a közösség elleni uszításnak, a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűnei nyilvános tagadásának, valamint az önkényuralmi jelkép használatának büntetőjogi eszközökkel történő tilalmáról is. Mindemellett a Büntető Törvénykönyv általános részének értelmében a rasszista, antiszemita vagy más előítéleten alapuló bűnelkövetési motívumok a büntetéskiszabás keretében is súlyosító körülményként értékelendőek. Bemutatta továbbá, hogy az Országgyűlés Házszabálya is szigorú fegyelmi intézkedések megtételére ad lehetőséget a gyűlöletbeszédet folytató képviselőkkel szemben. Az elmúlt évek jogszabályi változásai határozottan reagáltak továbbá a különböző paramilitáris szervezetek általi félelemkeltésre is, szigorúan szankcionálva azokat.
    
     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium
-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. október 2., péntek 14:52

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2.rész)
    

        Az államtitkár kifejtette, hogy Magyarország Kormánya az antiszemitizmus ellen zéró toleranciát alkalmaz, és a jogi szabályozási lépések mellett számos más intézkedéssel is fellép a zsidó közösség elleni előítéletek, gyűlölet leküzdése érdekében. A nemzeti alaptanterv részét képezi a holokausztról és az évezredes közös zsidó-magyar történelemről szóló ismeretek oktatása is, a Kormány emellett támogatja a zsidó kultúra magyarországi reneszánszát és a holokausztról szóló megemlékezéseket.
     Berke Barna rámutatott: kifejezetten a magyarországi muszlim közösségek védelmét szolgálja a rendőrséggel kötött együttműködési megállapodásuk. A gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni kormányzati elkötelezettséget mutatja továbbá az is, hogy az Országos Rendőr-főkapitányságon külön, gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó csoport működik, valamint az is, hogy létrejött egy gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó szakértői hálózat, és a kormányzat kezdeményezésére működik egy civil szervezet által működtetett rendszer az antiszemita jelenségek nyomon követésére.
     Az államtitkár kitért arra is, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának alkotmányos szintje különbözik Európában és az Egyesült Államokban, ezért transznacionális jogi eszközökre van szükség az európai jog szerint töröltethető internettartalom globális érvényesíthetőségéhez.
     A Bizottság az év elejei párizsi és koppenhágai támadásokat követően választotta a kollokvium tárgyául a témát. A két különböző történelmi gyökerű és eltérő megjelenésű, de a gyűlöletmotívum jelenléte szempontjából mégis hasonló jelenséget, az antiszemitizmust és a muszlimellenességet együttesen ölelte át.
    
     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium    
    
-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. október 14., szerda 18:10

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. október 14., szerda (OS) - Az Igazságügyi Minisztérium kézhez vette a BÜK ügyében az ítéletet.

    Az Igazságügyi Minisztérium 2015. október 14-én hivatalosan kézhez vette a Fővárosi Ítélőtábla Budapesti Ügyvédi Kamara ügyében hozott jogerős, írásba foglalt ítéletét. A Tárca az ítéletet tanulmányozza, majd törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva rövidesen megteszi a szükséges intézkedéseket, és minderről tájékoztatni fogja a közvéleményt.
     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. október 20., kedd 00:04

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. október 20., kedd (OS) - Hazudott az EUObserver az igazságügyi miniszter nyilatkozatáról

    Az elmúlt hetekben bebizonyosodott, hogy a magyar kormány migrációs válsághelyzet kezelésével kapcsolatos politikája sikeres. Kiderült, hogy ezt azok is kezdik belátni, akik korábban bírálták. Amikor egész Európában egyre józanabbá válik a helyzetről kialakult diskurzus, nem szokatlan, ha a minden alap nélkül vagdalkozó, szélsőséges erők már nem válogatnak a módszerek között. A közismerten tendeciózus cikkeket megjelentető EUobservertől sem meglepő ezért, hogy Trócsányi László igazságügyi miniszter 2015. október 19-én Brüsszelben rendezett konferencián elhangzott szavait saját fantáziájának megfelelően kiegészítve tálálja. A tárcavezető a magyar EU-elnökség alatt elfogadott európai roma keretstratégia megvalósítása érdekében szólalt fel, ennek során sem a dzsihádistákat, sem Szíriát nem említette. Az Igazságügyi Minisztérium az esetet minden határon túlmenő provokációnak tartja, és szükség esetén jogi lépéseket tesz.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. november 10., kedd 11:24

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. november 10., kedd (OS) - A magyar törvénykezés jó gyakorlatait mutatta be Trócsányi László az algíri Bírói Akadémián

    Tayeb Louh algériai igazságügyi miniszter meghívására látogatott az észak-afrikai országba Trócsányi László, aki a partnerével folytatott tárgyalásokon túl találkozott Abdelmalek Sellal kormányfővel, Larbi Ould Khelifa nemzetgyűlési elnökkel, Mourad Medelci alkotmánybírósági elnökkel, a Legfelsőbb Bíróság és az Államtanács elnökeivel, valamint a legfőbb ügyésszel is. A magyar igazságügyi miniszter ezt követően előadást tartott az algíri Bírói Akadémián a magyar törvénykezés és igazságszolgáltatás rendszeréről.

A megbeszélések során Trócsányi László hangsúlyozta: a kilencvenes évek elejéig igen intenzív együttműködést folytattunk Algériával, nagy számban dolgoztak az országban magyar szakemberek, komoly nagyberuházások jöttek létre magyar részvétellel. A kormány célja, hogy ismét hasonló intenzitásúvá tegyük kapcsolatainkat, ami mindkét fél számára gyümölcsöző. Ebben, akárcsak a regionális és globális kihívásokra adandó válaszok összehangolásában fontos szerepe van az igazságügyi együttműködésnek is. A magyar és az algériai igazságügyi miniszterek tárcaközi együttműködési megállapodást írtak alá, és közös programok beindításáról tárgyaltak a szakértői tapasztalatcsere elősegítése céljából.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. november 10., kedd 11:24

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. november 10., kedd (OS) -

    Trócsányi László látogatása során mintegy 300 fiatal bíró előtt tartotta meg előadását az algíri Bírói Akadémián, hazautazása előtt pedig ellátogatott az Algíri Egyetemre, melynek rektora az egyetemközi kapcsolatok iránti algériai igényekről tájékoztatta, és ünnepélyes keretek közt, az algériai felsőoktatási miniszterrel közösen megnyitotta a Kelet magyar kutatói című kiállítást, mely a következő hónapban látogatható az Algíri Egyetem könyvtárában.
     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. november 12., csütörtök 10:43

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. november 12., csütörtök (OS) - Trócsányi László igazságügyi miniszter a Szegedi Tudományegyetemen az igazságszolgáltatás témakörében tartott tudományos konferencián az eljárási reformokról beszélt.

    A Kormány még 2015 elején elfogadta a polgári, a büntető és a közigazgatási perjog koncepcióját, és ennek alapul vételével kezdődött meg az Igazságügyi Minisztériumban a kodifikációs munka. A cél az, hogy a jövő év tavaszán valamennyi új eljárási kódex tervezete az Országgyűléshez benyújtásra kerüljön, és azokat az Országgyűlés 2016-ban fogadja el. Az új törvények kellő felkészülési időt követően lépnek majd hatályba. A miniszter elmondta, hogy a bíróságok csak abban az esetben tudnak a közbizalomnak megfelelni, ha a bíróság előtt szereplő felek azt tapasztalhatják, hogy a bíró az előtte folyamatban lévő ügyben részrehajlás nélkül, gyors ítéletet tud hozni. Egyes, elsősorban a közvélemény által is számon tartott ügyekben sajnálatosan még ma is előfordul a bírósági eljárás elhúzódása, ezt az új eljárási reformok meg kívánják akadályozni. Különösen kirívó ez, amennyiben a büntető eljárás elhúzódására büntető ügyben kerül sor. Ezekben az esetekben fennáll a veszélye annak is, hogy a magyar államnak helyt kell állnia a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztaló döntését követően.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. november 12., csütörtök 10:43

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. november 12., csütörtök (OS) -

    Az igazságügyi miniszter hangsúlyozta, hogy az új eljárási kódexeknek növelnie kell a bírák, a felek és a jogi képviselők felelősségét a peres eljárások hatékonysága érdekében. A miniszter kiemelte, hogy a közigazgatási per önálló szabályozásával megteremtődnek a közigazgatási bíráskodás rendszerszintű alapjai, amelyek lehetővé teszik a szervezeti keretek újragondolását is. A kódexek széleskörű egyeztetés alapján készülnek, a tudományos élet képviselőin túl, bírák, ügyészek, ügyvédek és azok szervezeteinek bevonásával.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. november 14., szombat 10:04

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. november 14., szombat (OS) - Részvét és szolidaritás – Gyertyagyújtás a Francia Intézetnél

    Magyarország kormánya tagjaként, hazánk korábbi párizsi nagyköveteként, családapaként mélyen megrendültem, amikor tegnap éjjel a Párizst ért számos áldozatot követelő esztelen merényletsorozatról értesültem. Az áldozatok hozzátartozóinak részvétemet fejezem ki, a sebesülteknek pedig mielőbbi és teljes felépülést kívánok. Magyarország együtt érez a megtámadott francia nemzettel. Részvétünk és szolidaritásunk jeleként néma főhajtással és gyertyagyújtással emlékezünk az ártatlan áldozatokra ma este a Francia Intézetnél. Tudtára adjuk az egész világnak, hogy elítéljük az erőszak minden formáját és kiállunk közös európai értékeink mellett.

Trócsányi László s.k.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. november 25., szerda 13:24

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2015. november 25., szerda (OS) - Völner Pál a Quaestor károk rendezéséről

    Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára vette át 2015. november 25-én a Quaestor-károsultak petícióját. A miniszterhelyettes kijelentette, hogy az átadott levelet az Igazságügyi Minisztérium át fogja tekinteni, és meg fogja vizsgálni az abban foglaltakat.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány célja egy, a pénzintézetekkel és a károsultak érdekképviseleteivel is egyeztetett törvényjavaslat előterjesztése. Mint mondta, az Igazságügyi Minisztériumban intenzív munka zajlik annak érdekében, hogy az Alkotmánybíróság döntése alapján a pontos elszámolás rendszerét ki lehessen dolgozni. Völner Pál kijelentette, hogy a kormány arra törekszik, hogy a vonatkozó jogalkotási folyamat még idén lezáruljon.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. december 2., szerda 14:48

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. december 2., szerda (OS) - Széleskörűvé, átláthatóbbá és egyértelművé válnak a közbeszerzés összeférhetetlenségi szabályai

    A kormány szélesíti és átláthatóbbá teszi a közbeszerzésekkel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány célja, hogy a módosításokkal betarthatóvá tegyen egy eddig betarthatatlan szabályt, a korábbi szabályozás ugyanis a hozzátartozók olyan körére terjesztette ki az összeférhetetlenséget, amelynek alkotmányossága kérdésessé vált. A parlament elé terjesztett törvénymódosítások összhangba hozzák a különböző összeférhetetlenségi szabályokat.

Szélesebb és következetesebb lesz a tiltólista arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzéseken kik nem vehetnek részt. A közbeszerzésről szóló törvény módosítása kiküszöböli a hatályos rendelkezés következetlenségeit, és kiterjeszti az összeférhetetlenségi szabályt az összes önálló szabályozó szervre, autonóm államigazgatási szervre és a kormányhivatalra. Átláthatóbb is lesz a szabályozás, hiszen eddig nem volt egyértelmű, mely hozzátartozókra vonatkozik az összeférhetetlenség. Olyan szélesen lehetett értelmezni a szabályozást, hogy felmerült annak alkotmányellenessége. Mostantól azonban egyértelmű lesz, hogy a közjogi tisztségviselőkkel közös háztartásban élő hozzátartozókra vonatkozik az összeférhetetlenségi szabály.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. december 2., szerda 14:48

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. december 2., szerda (OS) -

    Összeférhetetlen: az Országgyűlés elnöke, alelnöke, a Kormány tagja, a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a legfőbb ügyész, az Alkotmánybíróság elnöke, az Állami Számvevőszék elnöke, Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy a Magyar Nemzeti Bank elnöke, valamint az e személyekkel közös háztartásban élő hozzátartozó.
    
     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. december 10., csütörtök 11:08

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. december 10., csütörtök (OS) - Az Igazságügyi Minisztérium visszautasítja az IBAHRI alaptalan állításait

    A Nemzetközi Ügyvédi Kamara Emberi Jogi Intézete (International Bar Association’s Human Rights Institute) konferenciát tart Budapesten 2015. december 10-én, "Továbbra is veszélyben a bírói függetlenség és a jogállamiság Magyarországon" címmel.

Az Igazságügyi Minisztérium mindent megtett és megtesz annak érdekében, hogy hazánkban a jog uralma megvalósuljon, a Tárca a bírói függetlenséget a jogállamiság egyik legfontosabb garanciájának, a demokrácia álló csillagának tekinti. Magyarország az Alaptörvény elfogadása és a közjog megújítása során az alkotmányos berendezkedéssel kapcsolatos kérdéseket megnyugtató módon lezárta, mind az Európai Bizottsággal, mind a Velencei Bizottsággal.

Magyarország Alkotmánybírósága világviszonylatban is az egyik legszélesebb hatáskörrel rendelkező szervezet, figyelemmel arra, hogy számos demokratikus országban nem működik ilyen szervezet vagy jelentősen szűkebb hatáskörrel rendelkezik. Az Alkotmánybírósághoz – szemben minden állítással – érintettsége esetén alkotmányjogi panasszal bárki fordulhat. Az Alkotmánybíróság tagjait az Alaptörvény értelmében az Országgyűlés tagjainak kétharmadával lehet megválasztani, ez a széleskörű társadalmi konszenzus garanciája. Mind az alkotmányos szabályozás, mind a gyakorlat igazolja, hogy az Alkotmánybíróság függetlenül, a demokratikus jogállami működés őreként védi Magyarország Alaptörvényét.
    
     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. december 10., csütörtök 11:08

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. december 10., csütörtök (OS) -

    Az Alkotmánybíróság döntései mindenkire kötelezőek, azokat a mindenkori magyar kormányok tiszteletben is tartják.

A magyarországi jogszabályok teljes mértékben kizárják, hogy a kormányzat akár közvetlenül, akár közvetve beavatkozzon a bíróságok ítélkezésébe vagy igazgatásába, a bíróságok önigazgatási modell alapján működnek, ennek csúcsszervében, az Országos Bírói Tanácsban az igazságügyért felelős miniszter csupán tanácskozási joggal vesz részt.

Az előzetes letartóztatás időtartama felső korlátjának eltörlése kapcsán a szabályozás célja a terhelti jogok és a társadalom biztonságérzete közötti egyensúly megteremtése volt.

Magyarországon több mint nyolcvanezer civil szervezet működik, a XX. század diktatórikus korlátozásainak a rendszerváltás véget vetett, így az egész szféra meg tudott újulni.

Az anyagi jog tisztességes és hatékony érvényre juttatása érdekében az Igazságügyi Minisztérium a jogász társadalommal és a parlamenti pártokkal folyamatosan egyeztetve készíti elő az új polgári, büntető és közigazgatási perrendtartásokat.

Az Igazságügyi Minisztérium kész a magyar jogrend bemutatására és az azzal kapcsolatos kérdések megvitatására, azonban bármely vitát csak a kölcsönös tisztelet jegyében, a politikai előítéletek félretételével érdemes lefolytatni.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 12., kedd 12:47

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. január 12., kedd (OS) - Hamarosan lejár a türelmi idő a kft.-k és a részvénytársaságok esetében

    2016 első félévében valamennyi magánjogi jogi személy, így a Magyarországon bejegyzett és működő összes cég – a törvény erejénél fogva – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálya alá kerül. Ennek oka, hogy lejár az az alkalmazkodási idő, amelyről a 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 9-22. §-ai rendelkeznek. Ennek megfelelően az átmenti időszak utolsó lépéseként a korlátolt felelősségű társaságok és a részvénytársaságok vonatkozásában is lejár a Ptké. által biztosított türelmi idő. Azon cégek esetében, amelyek sem változásbejegyzési kérelmet, sem egyéb iratot nem nyújtanak be a cégbírósághoz a Ptk.-val összefüggésben, a határidő lejártát követően a törvény erejénél fogva kerülnek a Ptk. hatálya alá.

A Ptk. hatálybalépése – vagyis 2014. március 15-e – óta a magánjogi jogi személyek (a gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok, szövetkezetek, egyéb cégformák) saját döntésük nyomán, a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással együtt, már az elmúlt években is folyamatosan dönthettek arról, hogy a Ptk. szabályait alkalmazva működnek tovább.

Ezen folyamat a közkereseti társaságok és a betéti társaságok esetében 2015. március 15-ei, szövetkezetek esetében 2015. június 15-ei határidővel lezárult. A korlátolt felelősségű társaságok és a részvénytársaságok esetében pedig 2016. március 15-ével zárul le.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 12., kedd 12:47

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. január 12., kedd (OS) -

    A szükséges cégbírósági iratokat a társasági döntést követő 30. napig lehet benyújtani – vagyis akár április közepéig – jogi képviselő útján. A kérelmet illeték és közzétételi költségtérítés nem terheli, ha az csak a Ptk. miatti változásokat, döntéseket tartalmazza, tehát nem tartalmaz pl. székhelymódosítást is.

Bár a Ptké. kötelező legfőbb szervi döntés meghozatalát nem írja elő, a cégek saját érdeke, hogy megállapítsák, hogy a további jogszerű működéshez a létesítő okiratuk módosítása szükséges-e. A létesítő okiratokat akkor kell módosítani, ha a Ptk. valamely eltérést nem engedő – ún. kógens – szabályával ellentétes rendelkezést tartalmaz, vagy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a régi Gt.) konkrét §-ára utal. Ha a régi Gt.-re a társasági szerződésben csak általános hivatkozás történik, a társasági szerződés módosítására nincs szükség. A soron következő társasági szerződés módosítással együtt azonban javítani kell természetesen az általános törvényi hivatkozást is.

A cégek a Ptk. szerinti továbbműködésről szóló döntés folyományaként határozhatnak a szükséges létesítő okiratbeli változásokról is. Ha a cég úgy ítéli meg, hogy a létesítő okirat módosítására esetében nincs szükség, nem kell cégeljárást kezdeményeznie.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 12., kedd 12:48

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (3. rész)
    Budapest, 2016. január 12., kedd (OS) -

    Azok a kft-k, amelyek törzstőkéje 2014. március 15-én nem éri el a 3 millió forintot 2016. március 15-éig dönteniük kell a törzstőkéjének 3 millió forintra vagy a fölé történő emeléséről. Ha a tőkeemeléssel és a Ptk. hatálya alá rendeződéssel összefüggő változásokon túl mást nem jelent be a cég, akkor a változásbejegyzési kérelem illeték- és közzétételi költségtérítés-mentes. Akkor is, ha pl. 500 ezerről 5 millió forintra emeli a tőkéjét. Fontos kiemelni, hogy március 15-éig a társasági döntésnek kell megszületnie, a teljes – megemelt – törzstőkét nem kötelező egyben a társaság rendelkezésére is bocsátani, hanem a tőkefelemelés szabályai szerint a tőkeemelésről szóló döntésben kell rendezni a tagok által vállalt vagyoni hozzájárulás összegét, tárgyát, esedékességét.

Az érintett társaságok továbbá dönthetnek szervezeti átalakításukról és végső esetben végelszámolásuk megindításáról is, ha a tőkeemeléssel megvalósuló alkalmazkodás számukra aránytalan terhet jelentene.

Részvénytársaságok esetében a nyilvános, illetve zártkörű működési forma változása miatt a nyilvánosan működő részvénytársaságoknak 2016. március 15-éig kell gondoskodniuk részvényeik tőzsdére való bevezetéséről, vagy papírjaik zártkörűvé alakításával Zrt.-ként való továbbműködésükről. Számukra is lehetőség az átalakulás, egyesülés, végelszámolás.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. március 17., csütörtök 16:55

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. március 17., csütörtök (OS) - Minden pontban a magyar kormány érvelésének helyt adva döntött az Európai Unió Bírósága egy pakisztáni bevándorló ügyében, hazánk a dublini rendszer keretében is joggal küldhet vissza biztonságos harmadik országba migránsokat. A kormány tavaly júliusban a  hazánkra nehezedő migránsáradatot érzékelve – számos, Magyarország védelmét szolgáló intézkedés között – rendeletben rögzítette a  nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok és biztonságos harmadik országok listáját, eszerint biztonságos származási országnak és biztonságos harmadik országnak minősül számos más állam mellett Szerbia is, amelynek ebben a konkrét – tavaly augusztusra visszavezethető – ügyben is jelentősége van.

    Az Európai Unió Bírósága a 2016. március 17-én a C-695/15. PPU. számú, Shiraz Baig Mirza kontra Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ügyben kihirdetett ítéletében – a magyar kormány érvelésének minden pontban helyt adva – rögzítette, hogy megfelel a Dublin III rendeletnek és a vonatkozó menekültügyi irányelveknek a magyar szabályozás és annak gyakorlati alkalmazása, amely lehetővé teszi a dublini rendszer keretében átvett kérelmezők tekintetében is az úgynevezett elfogadhatatlansági vizsgálatot. Elfogadhatatlannak minősül többek között akkor is egy kérelem, ha a kérelmező úgynevezett biztonságos harmadik országból érkezett, és mégis menekültügyi kérelmet ad be egy tagállamban.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. március 17., csütörtök 16:55

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. március 17., csütörtök (OS) -

    A magyar hatóságok tehát a dublini átvételt követően is jogszerűen vizsgálhatják a biztonságos harmadik ország elvének alkalmazhatóságát, és a feltételek teljesülése esetén jogszerűen rendelik el a kérelmező kiutasítását ezen, számára biztonságos országba.
Az ítéletben egy olyan pakisztáni állampolgárságú személy érintett, aki 2015 augusztusában illegálisan lépett be Szerbia irányából Magyarország területére. Először nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be a magyar hatóságoknál, majd a magyar eljárás végét meg nem várva, engedély nélkül a Cseh Köztársaságba távozott. A cseh hatóságok a fenti körülmények nyomán megindult dublini eljárás keretében átadták őt a magyar hatóságoknak a kérelme elbírálása céljából. A magyar hatóságok a kérelmet elfogadhatatlanként elutasították, és kiutasították a pakisztáni állampolgárt Szerbiába, amelyet biztonságos harmadik országnak tekintenek. A kérelmező e döntés ellen bírósághoz fordult.
    
     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. március 17., csütörtök 16:55

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (3. rész)
    Budapest, 2016. március 17., csütörtök (OS) -

    Az ügyben eljáró Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – felfüggesztve eljárását – 2015 decemberében előzetes döntéshozatali kérdéssel fordult a Bírósághoz iránymutatást kérvén elsősorban a tekintetben, hogy vajon a dublini rendszer keretében történő átvétel után is jogosult-e még a tagállam annak vizsgálatára, hogy a nemzetközi védelmet kérő személy biztonságos harmadik országból érkezett-e.
Ítéletében a Bíróság rögzíti: az a tény, hogy valamely tagállam, betartva a dublini szabályokat, mint felelős tagállam átvesz egy kérelmezőt egy másik tagállamtól (tehát ha például egy olyan személy kerül vissza az első kérelme benyújtásának helyére, aki onnan az eljárás befejezését be nem várva, engedély nélkül távozott), nem képezi akadályát annak, hogy ezt követően a felelős tagállam a kérelmezőt a Dublin III rendeletnek megfelelően biztonságos harmadik országba küldje.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. április 1., péntek 14:41

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2016. április 1., péntek (OS) - Az Igazságügyi Minisztérium az Országgyűlés elé terjesztette ma a népszavazási törvényre vonatkozó módosítási javaslatát. A javaslat a népszavazási törvény hibáját orvosolja, figyelembe véve a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda javaslatait. A tervezett módosítások lényege, hogy megszünteti a népszavazási kezdeményezésekor a káros versengést és lehetővé teszi a párhuzamos aláírásgyűjtést.

    A párhuzamossági moratórium jelentős szűkítésével az állampolgári kezdeményezés esetén mindaddig lehetőség lenne azonos tárgyú kérdés benyújtására, amíg az NVB a másik azonos tárgykörű kérdés kapcsán nem hitelesítette jogerősen a hozzá beadott 200 ezer aláírást. Ezt követően újabb azonos tárgyú kérdés benyújtására nem lenne lehetőség, a már folyamatban lévő aláírásgyűjtéseket be kellene szüntetni, az aláírásgyűjtő lapokat vissza kellene adni az NVI részére. A javaslat szerint a kormány és a köztársasági elnök nem kezdeményezhetne olyan tárgykörben népszavazást, amelyben aláírásgyűjtés van folyamatban. A népszavazás-kezdeményezők a már folyamatban lévő, azonos tárgykörű népszavazási kezdeményezésekről a saját kérdésük hitelesítésekor kapnának tájékoztatást.
     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. április 8., péntek 16:44

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2016. április 8., péntek (OS) - Trócsányi László lerótta kegyeletét Lech Kaczyński sírjánál

    Trócsányi László igazságügyi miniszter krakkói látogatása során lerótta kegyeletét a hat éve elhunyt Lech Kaczyński lengyel államfő és felesége sírjánál.

A magyar igazságügyi tárca vezetője kollégája, Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi miniszter és legfőbb ügyész meghívására látogatott Krakkóba. Trócsányi László 2016. április 8-án a Wavel Székesegyházban koszorút helyezett el a 2010. április 10-én Szmolenszk közelében elhunyt lengyel köztársasági elnök Lech Kaczyński és felesége síremlékén.
    
     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. április 24., vasárnap 10:11

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. április 24., vasárnap (OS) - Trócsányi László marokkói megbeszélései

    Trócsányi László igazságügyi miniszter 2016. április 20-22. között Marokkóban tett munkalátogatást, amelynek célja az igazságügyi együttműködés erősítése mellett a migráció és a terrorizmus elleni fellépésről történő eszmecsere volt.

A minisztert fogadta Abdel-Ilah Benkiran, a Marokkói Királyság miniszterelnöke, valamint Mustapha Fares az ország Legfelső Bíróságának elnöke. Trócsányi László tárgyalt Anis Birou migrációért felelős miniszterrel, valamint a delegált külügyminiszterrel, Mbarka Bouaida asszonnyal. A tárcavezető szándéknyilatkozatot írt alá a Magyarország Igazságügyi Minisztériuma és a Marokkói Királyság Igazságügyért és Szabadságjogokért Felelős Minisztériuma közötti együttműködésről, amelynek célja az igazságügyi területen szerzett tapasztalatok kölcsönös megosztása. Trócsányi László a marokkói Bíróképző Akadémián előadást tartott, amelynek során az igazságszolgáltatásban vetett közbizalom fontosságáról szólt.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. április 24., vasárnap 10:11

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. április 24., vasárnap (OS) -

    Az igazságügyi miniszter a megbeszéléseit összefoglalva rámutatott, hogy Marokkó a szélesebb értelemben vett Közel-Kelet, valamint Afrika stabilitása, továbbá Európa és a Déli Kontinens közötti együttműködés kulcs-országa. Magyarország kész megosztani az igazságügy és annak reformja terén szerzett tapasztalatait Marokkóval. Az igazságügyi együttműködés nem öncél, hanem a két ország közötti dinamikusan fejlődő gazdasági kapcsolatokat erősítő és támogató lépés – hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Stabil állam elképzelhetetlen stabil igazságszolgáltatás nélkül, Marokkó pedig e területen a régió országai számára jó példaként szolgál, akárcsak az illegális migráció és a terrorizmus elleni hatékony fellépés esetében – fejtette ki Trócsányi László. A Stipendium Hungaricum ösztöndíj keretében száz marokkói diák tanulhat hazánkban. Az ilyen együttműködés kétoldalú kapcsolatokban komoly szerepet játszik, öregbíti Magyarország hírnevét, illetve a magyar egyetemek számára is hasznos – tette hozzá a miniszter, aki a Szegedi Egyetem professzora is.
     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. május 4., szerda 18:03

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. május 4., szerda (OS) - Magyarország ENSZ emberi jogi felülvizsgálata

    Trócsányi László igazságügyi miniszter vezette delegáció mutatta be Magyarország emberi jogi helyzetét az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa előtti, úgynevezett egyetemes időszakos felülvizsgálat (UPR) során 2016. május 4-én Genfben.

Az ötévente esedékes eljárás keretében a tárcavezető ismertette a Tanács előtt hazánk emberi jogi helyzetét, valamint a legutóbbi 2011-ben kapott ajánlások teljesítését. Trócsányi László hangsúlyozta, hogy a 2011-ben elfogadott Alaptörvény és a jogrendszer ezzel összefüggő megújítása az emberi jogok érvényesülésére is pozitív hatással volt. Az alkotmányjogi panasz intézménye, a megerősített ombudsmani rendszer, a büntetőjogi reform, az áldozatvédelmi rendszer fejlesztése, az antiszemita és romaellenes megnyilvánulások elleni hatékony fellépés eredményeit egyaránt ismertette a miniszter. A tömeges migrációra adott magyar kormányzati válaszok kapcsán Trócsányi László az illetékes szaktárcákkal együtt bemutatott tájékoztatásában hangsúlyozta, hogy a szabályok megfelelnek a nemzetközi és európai jognak, valamint rámutatott arra a gyakran figyelmen kívül hagyott követelmény teljesítésére, amely szerint Magyarország Európa külső határait is eredményesen védi.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. május 4., szerda 18:03

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. május 4., szerda (OS) -

    Prőhle Gergely, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkára a sérülékeny csoportok, vagyis a nők, gyermekek, idősek, fogyatékossággal élők, a roma közösség helyzetét javító intézkedésekről adott számot, különös hangsúlyt fektetve a kormány munkahely-teremtési és családtámogatási politikájának ismertetésére.

A plénumon 86 ENSZ – köztük 21 EU – tagállam tett fel kérdéseket, illetve fogalmazott meg ajánlásokat. Trócsányi László miniszter a felvetésekre részletesen válaszolt, az ajánlások kapcsán pedig elmondta, hogy azokra a kormány az érintett intézmények bevonásával az ősz során ad választ. Ennek kapcsán emlékeztetett, hogy a tárcaközi Emberi Jogi Munkacsoport és annak Civil Kerekasztala folyamatosan figyelemmel kíséri az ajánlások végrehajtását, valamint a felülvizsgálatra történő felkészülésben részt vettek a civil szervezetek. Felhívta továbbá a figyelmet a 2016 novemberében sorra kerülő IX. Budapesti Emberi Jogi Fórumra is.

Magyarország következő UPR felülvizsgálatára várhatóan 2021-ben kerül sor.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. május 26., csütörtök 15:18

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. május 26., csütörtök (OS) - Trócsányi László igazságügyi miniszter fogadta az Egyesült Államok külügyminisztériuma civil biztonságért, demokráciáért és emberi jogokért felelős államtitkárát, Sarah Sewallt 2016. május 26-án. A megbeszélésen részt vett Prőhle Gergely, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára is.

    A megbeszélés során Trócsányi László utalt a magyar–amerikai viszony fejlődésére, hogy az miképpen alakult a hidegháborút követően előbb partnerivé, majd szövetségesivé. A jogalkotásért felelős Igazságügyi Minisztérium a társadalmi egyeztetés keretében nyitott bármely politikai vagy társadalmi szervezet, nemzetközi partner véleményére. Amerikai kérésre a felek áttekintettek több jogterületet: az igazságszolgáltatásra, médiára vonatkozó jogszabályokat, valamint egyes alapjogok érvényesülésének kérdését.
Trócsányi László felidézte, hogy az előző kormányzati ciklus közjogi vitáit nem csak Magyarország, hanem európai partnerei is befejezettnek tekintik. Rámutatott, hogy Magyarország független, demokratikus jogállam, amelyben az alapjogok érvényre jutása alapvető érték.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. május 26., csütörtök 15:19

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. május 26., csütörtök (OS) -

    Amerikai felvetésre Trócsányi László ismertette a magyar közjogi berendezkedésben az alkotmányos korlátok jelentőségét, illetve példák segítségével mutatta be az alapjogvédelem hazai intézményrendszerét és gyakorlatát. Az igazságszolgáltatás függetlenségét érintő felvetésre a tárcavezető elmondta, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége, valamint az alkotmányosság védelme Magyarországon teljes körű, a bíróságok ítéleteit a Kormány tiszteletben tartja akkor is, ha azokkal esetleg nem ért egyet. A miniszter fontosnak tartotta továbbá, hogy alkotmányos párbeszéd folyjon az állami szervek között.
A magyar média függetlenségével kapcsolatosan jelezte, hogy a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága, a média pluralizmusa teljes mértékben érvényesül, a médiatörvényt érintő kérdéseket az Európai Bizottsággal, az Európa Tanáccsal, valamint ennek jogi tanácsadó szervével, a Velencei Bizottsággal már lezárta hazánk.
A felek egyetértettek abban, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok rendkívül átfogóak, és a további együttműködéshez szilárd alapot képeznek, amelyet kölcsönösen fontos célnak neveztek. Szintén konszenzus volt a tekintetben is, hogy az esetleg nyitott kérdéseket szövetségesi szellemben megvalósuló párbeszéd útján lehet rendezni.
     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. június 15., szerda 15:05

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. június 15., szerda (OS) - Reakció a Magyar Közlöny közhitelességét megkérdőjelező állításokra

    A Kúria joggyakorlat-elemző csoportja által közétett összegző vélemény, majd ennek alapján a napokban a sajtóban is megjelent állítások, továbbá ennek egyes sajtóorgánumok általi valótlan közlése a jogállamiság egyik alapját, a közhitelességet kérdőjelezik meg. Az Igazságügyi Minisztérium az ügy vizsgálatát követően rögzíti, hogy a Magyar Közlöny kiadásának eljárása teljes mértékben megfelel a jogszabályoknak.

Magyarország hivatalos lapja a Magyar Közlöny, amely minden esetben az Országgyűlés elnöke és a köztársasági elnök által aláírt törvények szövegét hirdeti ki. A Kúria szabálysértési ügyek bírói gyakorlatát vizsgáló joggyakorlat-elemző csoportja ezt kérdőjelezte meg, amikor azt sugallta, hogy a szabálysértési törvény közjogi érvénytelenségben szenved, majd ezt a sajtóban megerősítette. A Magyar Közlöny kiadásáért felelős Igazságügyi Minisztérium értetlenül áll a sajtóban megjelent állítás előtt és azt a leghatározottabban cáfolja.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. június 15., szerda 15:05

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. június 15., szerda (OS) -

    A joggyakorlat-elemző csoport által említett szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról szóló 2015. évi CCII. törvény szövegét a Magyar Közlöny 2015/195. száma abban a formában tartalmazza, ahogy azt az Országgyűlés elfogadta és az arra jogosultak azt aláírták. E tényt az Országgyűlés honlapján közétett nyilvános irományok is alátámasztják.

Ennek megfelelően az Igazságügyi Minisztérium elkötelezett az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősítése mellett, és e feladatában partnerként tekint az igazságszolgáltatás valamennyi szereplőjére.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. augusztus 26., péntek 09:49

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2016. augusztus 26., péntek (OS) - Az önálló közigazgatási bíráskodás megteremtése a rendszerváltás elmaradt adóssága.

    Trócsányi László már az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága előtti 2014. június 3-i miniszterjelölti meghallgatásán célként jelölte meg a közigazgatási bíráskodás újraszabályozását. A közigazgatási perrend létrehozása céljából az Igazságügyi Minisztérium kodifikációs nagybizottságot hozott létre, amelyben valamennyi jogászi hivatásrend képviseltette magát. A közigazgatási perrendben szereplő Közigazgatási Felsőbíróság létrehozása érdekében a bírósági szervezeti törvények módosítása is szükséges. Ezért a tárca 2016. szeptember 2-ára egyezetésre várja az Országgyűlésben képviselőcsoporttal rendelkező pártok képviselőit, hogy áttekintsék az 1949-ben megszüntetett önálló közigazgatási bíráskodás újbóli szabályozását. A kormány célja, hogy a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, egy olyan professzionálisan működő – a Kúria alatt elhelyezkedő – Közigazgatási Felsőbíróság jöjjön létre, amely a végrehajtó hatalmat kellő hatékonysággal ellenőrizni tudja, és biztosítja a jogbiztonság érdekében az egységes és magas színvonalú joggyakorlatot.
     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. augusztus 26., péntek 13:25

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. augusztus 26., péntek (OS) - Magyarország strasbourgi bírójelöltjei

        Magyarország Kormánya három elismert jogászt, Dr. Füzi-Rozsnyai Krisztinát, Prof. Dr. Schanda Balázst és Dr. Tallódi Zoltánt jelölte az Európa Tanácsban Magyarország következő strasbourgi bírájának, ezzel egyidejűleg az igazságügyi miniszter kezdeményezte a jelölteknek az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága előtti meghallgatását.
     A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága magyar bírájának, Sajó Andrásnak 2017 januárjában lejár a mandátuma. A Kormány az Európa Tanács (ET) által megadott határidőben, 2016. augusztus 26-án három bírójelöltet nevezett meg, az ET kérésének megfelelően ábécé-sorrendben. Az ET Parlamenti Közgyűlése előreláthatólag 2016 októberében választja meg Magyarország következő strasbourgi bíráját.
     Dr. Füzi-Rozsnyai Krisztina az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Közigazgatási Jogi Tanszékének habilitált egyetemi docense. Fő kutatási területei a közigazgatási perjog és a közigazgatási eljárásjog, azon belül is elsősorban a közigazgatással szembeni jogvédelem kérdései: a hatékony bírósági jogvédelem biztosítása, a tisztességes ügyintézéshez és a tisztességes eljáráshoz való jogok érvényesülése. 1999-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát, Münchenben, Párizsban és Speyerben is végzett tanulmányokat. Dolgozott az Alkotmánybíróságon, Budapest Főváros Közigazgatási Hivatalának Hatósági Főosztályán, majd tudományos főtanácsadóként a Kúria Közigazgatási Kollégiuma mellett. 2015 eleje óta az igazságügyi miniszter felkérésére a közigazgatási perrendtartás kodifikációs munkálatait vezeti, miniszteri biztos.
    
Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. augusztus 26., péntek 13:26

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. augusztus 26., péntek (OS) - Prof. Dr. Schanda Balázs egyetemi tanár az alkotmányjog és az egyházjog nemzetközileg is elismert professzora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Alkotmányjog Tanszékének vezetője, 2007-től 2013-ig a kar dékánja is volt.

        1993-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, Trierben, Bonnban, Birminghamben és New Yorkban is folytatott tanulmányokat. PhD fokozatát 2003-ban szerezte, 2010-ben habilitált. Több mint egy évtizeden át az Alkotmánybíróság munkatársa volt. Az 1990-es évektől többek között alkotmányjogi, alapjogi és emberi jogi kurzusok oktatója, a hazai jogi felsőoktatás alakításának aktív szereplője. Több mint száz tudományos közlemény szerzője, publikációi számos európai nyelven jelentek meg elsősorban a vallásszabadság és az állam-egyház viszony témakörében.
     Dr. Tallódi Zoltán az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Büntetőjogi és Emberi Jogi Főosztályának főosztályvezető-helyettese. 1990-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerezte jogász diplomáját, de folytatott tanulmányokat többek között Firenzében és Birminghamben is. Széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik az emberi jogok, az alkotmányjog és a nemzetközi jog terén: 1990 óta az Igazságügyi Minisztérium munkatársaként 1998-ig a közjogi kodifikáció területén, azóta pedig az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti kormányképviselet munkatársaként látja el feladatait. Az emberi jogok elismert szakértőjeként rendszeresen tart előadásokat, szemináriumokat felsőfokú oktatási intézményekben, az ELTE ÁJK államvizsga bizottságának tagja. Számos emberi jogi és alkotmányjogi tárgyú tudományos publikáció szerzője.
     A jelöltek kiválasztására a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a legnagyobb körültekintéssel került sor. A Kormány - Trócsányi László a hivatásrendek és a tudományos élet képviselőivel történt konzultációját követően - e három jogászt jelölte. Az igazságügyi miniszter - tekintettel arra, hogy évente beszámol az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának a strasbourgi peres képviseletről - kezdeményezte, hogy a bizottság hallgassa meg a jelölteket.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. augusztus 26., péntek 15:42

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. augusztus 26., péntek (OS) - Trócsányi László az államalapítás ünnepe alkalmából elismeréseket adott át

        Trócsányi László igazságügyi miniszter Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke megbízásából, államalapító Szent István király ünnepe alkalmából kitüntetéseket és szakmai elismeréseket adott át 2016. augusztus 26-án Budapesten.
     A miniszter Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adta át dr. Akácz József, a Kúria nyugalmazott tanácselnöke, Bándi Gyula, az MTA doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, Dudás Györgyné Dr. Radó Klára, a Tatabányai Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke, dr. Fekete Zsuzsanna, a Kúria nyugalmazott tanácselnöke, valamint dr. Fülöpné Dr. Homoki-Nagy Mária, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére.
     Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült dr. Halmos Tamás, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöke, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségi tagja, dr. Kis Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektor-helyettese, valamint dr. Prandler János, a Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi megbízottja.
     Az igazságügyi miniszter Vilk Istvánné, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nyugalmazott írnoka részére Magyar Ezüst Érdemkereszt, Nádaski Mária, a Battonyai Járásbíróság nyugalmazott tisztviselője részére Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adott át.  

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. augusztus 26., péntek 15:43

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. augusztus 26., péntek (OS) -

        Trócsányi László Deák Ferenc-díjat adományozott dr. Bánáti János Györgynek, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének, dr. Kukorelli Istvánnak, az MTA doktorának, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának és dr. Lábady Tamás címzetes egyetemi tanárnak.
     Szintén az igazságügyi miniszter által alapított Moór Gyula-díjban részesült dr. Lévayné Prof. Dr. Fazekas Judit, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék dékánja, dr. Tattay Levente professor emeritus, valamint dr. Badó Attila, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító Jogi Intézet vezetője; tehetséggondozásért felelős rektori megbízottja.
     Trócsányi László emellett szakmai elismeréseket adott át az Igazságügyi Minisztérium több munkatársának.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. szeptember 8., csütörtök 15:55

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2016. szeptember 8., csütörtök (OS) - Trócsányi László athéni megbeszélése

    Trócsányi László igazságügyi minisztert 2016. szeptember 8-án Athénban udvariassági látogatáson fogadta Prokópisz Pavlópulosz, a Hellén Köztársaság elnöke. A megbeszélésen a felek a migrációs helyzetet tekintették át.

Trócsányi László miniszter tájékoztatást adott a magyar álláspontról, hangsúlyozva, hogy hazánk is támogatja az Unió külső határainak védelmén alapuló, valamint a tagállamok nemzeti identitását teljes mértékben tiszteletben tartó összeurópai megoldást. Kiemelte továbbá, hogy Magyarország mindent megtesz a határainak megfelelő és hatékony védelme érdekében. A tárcavezető sajnálatosnak nevezte, hogy a világos jogi szabályozása ellenére a migráns és a menekült fogalmát számos esetben összemossák.

A görög elnök arról tájékoztatta a minisztert, hogy Görögország minden, a területére érkező migránst regisztrál, valamint elvégzi az ilyenkor szükséges személyazonosítást. Az államfő szerint jelenleg 60 ezer ember tartózkodik menekültként az országban. Athén a közös európai megoldásban és a határok hatékony közös őrizetében érdekelt. Kiemelt prioritás Görögország számára a Frontex kapacitásainak érdemi megerősítése. Az EU–török megállapodás kapcsán elmondta, hogy az egyezmény ellenére naponta 100-150 ember lép illegálisan Görögország területére.

Trócsányi László részt vesz az Európai Közjogi Szervezet (EPLO) éves konferenciáján, amelynek 2016. szeptember 10-i ülésnapján szekcióvezetői feladatokat lát el.
     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. szeptember 12., hétfő 15:28

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. szeptember 12., hétfő (OS) - Szakmai egyeztetés a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületével

    Az Igazságügyi Minisztérium a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének (MKBE) képviselőivel folytatott szakmai egyeztetést 2016. szeptember 12-én. A felek áttekintették az önálló közigazgatási bíráskodás megteremtésére irányuló elképzeléseiket.

A tárcát Vízkelety Mariann, igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár és a közigazgatási perrendtartással összefüggő jogszabályok előkészítéséért felelős Füzi-Rozsnyai Krisztina miniszteri biztos képviselte. A megbeszélésen az MKBE részéről Hajnal Péter elnök és Sperka Kálmán elnökségi tag, kúriai bírók vettek részt.

Az egyeztetést az Egyesület kezdeményezte, amelyet a Minisztérium nyitottsággal fogadott. Mindkét fél célja olyan közigazgatási bíráskodás megteremtése, amely – a bírói függetlenség teljes mértékű tiszteletben tartása mellett – egyszerre megfelel a magas szakmai színvonal iránti elvárásnak, a nemzetközi standardoknak, valamint figyelembe veszi a közigazgatási ügyszakban dolgozó bírák érdekeit. Az MKBE támogatja az önálló közigazgatási bíráskodás megteremtésére irányuló elképzeléseket és bízik abban, hogy a szervezeti és jogállási kérdésekben is megállapodásra lehet jutni. A MKBE átadta a tervezettel kapcsolatos javaslatait. Vízkelety Mariann államtitkár ígéretet tett arra, hogy a tárca tanulmányozza a dokumentumot, amely a további egyeztetések alapját képezi.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. szeptember 12., hétfő 15:29

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. szeptember 12., hétfő (OS) -

    A közigazgatási perrend létrehozása céljából az Igazságügyi Minisztérium kodifikációs nagybizottságot hozott létre, amelyben valamennyi jogászi hivatásrend képviseltette magát. A mostani megbeszélés beleillett a 2016. szeptember 2-i többpárti, valamint a korábbi szakmai egyezetések sorába. A tárca elkötelezett, hogy az eljárásjogok reformja során valamennyi érintett féllel egyeztessen.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. szeptember 13., kedd 12:22

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2016. szeptember 13., kedd (OS) - EJEB pályázat

    Magyarország Kormánya pályázatot hirdet az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar bírói posztjának betöltésére. A pályázatot a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben tette közzé a Tárca 2016. szeptember 13-án.

A korábban közzétett jelölések visszavonásra kerülnek annak ellenére, hogy az Európa Tanács bírójelölési eljárásra vonatkozó ajánlásainak kötelező ereje nincsen. A pályázat részletes feltételei a Hivatalos Értesítőben jelentek meg, illetve a magyarkozlony.hu oldalon is elérhetőek.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának bíráit az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése választja, a részes államok által előterjesztett, három jelöltet tartalmazó listából. Az Európa Tanács elvárásainak megfelelően nemzeti szinten egy szakmai bizottság választja ki a jelölteket a pályázatok elbírálását követően. A kiválasztott jelöltekről az Európa Tanács keretei között egy tanácsadó testület is állást foglal majd.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. szeptember 13., kedd 17:47

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2016. szeptember 13., kedd (OS) - Vízkelety Mariann a közpénzügyek alaptörvényi szabályairól

    Dr. Vízkelety Mariann igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár A közpénzügyek alaptörvényi szabályai címmel tartott előadást 2016. szeptember 13-án.

A Magyar Nemzeti Bank – az Igazságügyi Minisztériummal együttműködésben – az Alaptörvény 5. évfordulója és a forint bevezetésének 70 éves évfordulója alkalmából szervezett, 5 éves az Alaptörvény: Közpénzügyek és a forint című konferencián szólalt fel Vízkelety Mariann. Az államtitkár előadásában kifejtette, hogy az Alaptörvény olyan történelmi pillanatban keletkezett, amikor láthatóvá vált a rendszerváltás után kialakult ellentmondásos szociális piacgazdasági modell pénzügyi fenntarthatatlansága.

Az alkotmányozók ezt a pillanatot ragadták meg, és ültették az Alaptörvénybe a gazdasági és pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó követelményeket, alapvetően új helyzetet teremtve ezzel – jelentette ki az államtitkár. Történeti alkotmányunk szabályainak elmúlt időszakban történt mellőzésén túl, a korábbi tételes jogi szabályokban nem volt alkotmányos korlátozás a közpénzekkel való gazdálkodást illetően. Ez kizárólag a politikai felelősség körébe tartozó kötelezettség volt – tette hozzá. Vízkelety Mariann úgy fogalmazott, hogy az új alkotmányozás – kihasználva a kivételes, 2/3-os felhatalmazás jelentette történelmi pillanatot – immáron végleges jogi keretek közé is szorította a mindenkori politika mozgásterét, így alkotmányos határt szabott a döntéshozó számára.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. szeptember 14., szerda 11:44

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye
    Budapest, 2016. szeptember 14., szerda (OS) - Berke Barna az Európai Unió Törvényszékének bírájaként folytatja

    A tagállamok kormányai 2016. szeptember 7-én egyhangú döntéssel választották meg Berke Barnát az Európai Unió Törvényszéke bírájának. Mandátuma hat évre szól.

Az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága 2016. február 15-én nyilvános ülésen meghallgatta és támogatta a kormány jelöltjét, Berke Barnát az Európai Unió Törvényszékének bírói pozíciójára.

A Lisszaboni Szerződés által létrehozott nemzetközi bizottság – amelyet a francia Államtanács alelnöke vezet és tagjai között található a német Szövetségi Alkotmánybíróság elnöke, a londoni Legfelsőbb Bíróság bírája, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága bírája és az Európai Bíróság egy korábbi tagja is – 2016. május 13-án hallgatta meg Berke Barnát, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárát, és felkészültségét magas színvonalúnak értékelve támogató véleményt adott.

Berke Barna 2014 júniusától látta el az újonnan önállóvá vált Igazságügyi Minisztérium európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkári feladatait. E feladatkörében eljárva képviselte hazánk érdekeit az Európai Unió és az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt folyó ügyekben, az EU igazságügyi miniszteri tanács ülésein, nemzetközi egyezmények létrehozatalában, valamint számos kétoldalú államközi igazságügyi tárgyú találkozón.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. szeptember 23., péntek 14:42

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. szeptember 23., péntek (OS) - Az Országgyűlés elé került az általános közigazgatási rendtartásról és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvénytervezet

    Az Igazságügyi Minisztérium benyújtotta az Országgyűlésnek az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) és a közigazgatási perrendtartásról (Kp.) szóló tervezetet 2016. szeptember 23-án. A kormány már megalakulásakor, 2014-ben meghirdette az eljárásjogok reformját, mert célja a bürokrácia csökkentése és az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősítése.

Az általános közigazgatási rendtartásról és a közigazgatási perrendtartásról szóló új törvények az ügyfelek ügyeinek gyorsabb és hatékonyabb elintézését, a közigazgatás szolgáltató jellegének erősítését, valamint az eljárások átláthatóbbá és egyszerűbbé tételét szolgálják. A bíróságok közigazgatási ügyekben való eljárásának szabályai eddig a polgári perrendtartásról szóló törvényben kaptak helyet. Tekintettel azonban arra, hogy a két jogterület számos eltérő sajátossággal rendelkezik, ezért a közigazgatási bírósági eljárások kikerültek az Országgyűlésnek már benyújtott új Polgári perrendtartásból és a javaslat szerint külön törvényben nyernek szabályozást.

     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. szeptember 23., péntek 14:42

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. szeptember 23., péntek (OS) -

    A fenti törvények benyújtását kétéves alapos előkészítés előzte meg. A Kormány felhatalmazása alapján a jogászi hivatásrendek képviselőiből, országosan elismert szakemberekből álló kodifikációs bizottságok dolgozták ki a tervezeteket. A javaslatok közigazgatási és társadalmi egyeztetése, valamint számos szakmai konferencián való megvitatása mellett, az Igazságügyi Minisztérium két alkalommal is – 2015. március 19-én, majd 2016. szeptember 2-án – egyeztetett a szabályozásról a parlamenti pártok frakcióival.

A most benyújtott törvényjavaslatok nem tartalmazzák a bírósági szervezetrendszert érintő, külön törvény tárgyát képező szabályokat. Az erre vona