2013. április 30., kedd 16:29

A Magyarországi Református Egyház közleménye
    Budapest, 2013. április 30., kedd (OS) - A média- és hírközlési biztoshoz fordult az MRE Elnöksége

    A múlt heti zsinati ülésről született sajtótudósítások, különösen azok címével kapcsolatban vizsgálatot kérve a média- és hírközlési biztoshoz fordult a Magyarországi Református Egyház (MRE) Elnöksége.
    A beadvány emlékeztet rá, hogy az MRE Zsinata április 24-25-én tartotta ülését, és Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójáról szóló internetes híradások április 24-én erősen túlzó és félrevezető címmel jelentek meg az MTI elsőre kiadott, részben pontatlan tájékoztatása nyomán. A híradások azt, a valóságnak nem megfelelő, információt közölték megtévesztő címadásukkal mintha az MRE megszakította volna a tárgyalásokat a kormánnyal az egyházi törvény módosításáról. Az MTI később javította a pontatlanságot, de a hírportálok nem módosították cikkeiket. Az MRE előbb - szerda délután - közleményt adott ki álláspontja egyértelműsítése céljából. Ennek ellenére másnap reggel is az előző, félreértésen alapuló és félrevezető tartalmú hírek jelentek meg a média legkülönbözőbb szereplőinél. Álláspontja ismételt világossá tétele és kiegyensúlyozott tájékoztatás érdekében az MRE Elnöksége április 25-én sajtótájékoztatót volt kénytelen tartani, hogy eloszlassa a félrevezető címadásból fakadó félreértéseket.
    Az MRE Elnöksége a média- és hírközlési biztostól annak a megállapítását várja, hogy a téves tájékoztatásban közreműködő médiumok etikátlanul jártak el a félrevezető címadással, továbbá sérült az állampolgárok kiegyensúlyozott és korrekt tájékozódáshoz való joga, valamint az eset azzal a veszéllyel is jár, hogy sérül az MRE jó híre, tárgyaló partnereivel szembeni korrekt kapcsolata.

    MRE Kommunikációs Szolgálat
    
-------------------------------------------------------------------
    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. június 28., péntek 14:40

A Magyarországi Református Egyház közleménye
    Budapest, 2013. június 28., péntek (OS) - A Magyar Református Egyház közös zsinatának pénteki debreceni zárónyilatkozata

    Mi, magyar reformátusok, Istennel és egymással kötött szövetségünket megerősítve zsinati közösségünkben adunk hálát hitvallásunkért, a 450 esztendős Heidelbergi Kátéért. Így fogadjuk el a Káté szövegének átdolgozott, új magyar fordítását is. A Heidelbergi Káté olyan hitvallás, amely az emberi kifejezőképesség töredékes eszközeivel fogalmazza meg Istenbe vetett hitünket és ad számot a keresztyén életről. Olyan formában, amely számos eltérő kultúrában váltott ki azonos hatást: összegyűjtött és megtartott.
    Tudjuk, hogy Krisztuséi vagyunk, aki vigasztalja, vezeti, megtartja népét. Ennek a boldog bizonyosságnak és szilárd hitnek ma is érvényes és világos kifejezése a Heidelbergi Káté, amely ugyanakkor jelzi, hogy a magyar reformátusok elválaszthatatlanul kapcsolódnak egy határokon és kontinenseken átívelő értékközösséghez. Nincs olyan nyelvi, kulturális, történelmi határ, ami megoszthatná keresztyén testvériségünket, amely ebben a hitvallásban jut kifejezésre. A Heidelbergi Káté minden nyelven és minden korban ugyanazt hirdeti: Krisztus váltságát és valóságát az ember életében, megszentelő jelenlétét az egyházban. A Kárpát-medencei népek nyelvén kiadott Heidelbergi Káté pedig üzenet: a népek megbékélésében az üdvözítő Istenhez tartozva vagyunk egymás testvérei.  

    Kiadó: Magyarországi Református Egyház (MRE)

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. szeptember 3., csütörtök 16:26

A Magyarországi Református Egyház közleménye
    Budapest, 2015. szeptember 3., csütörtök (OS) - A jelenlegi menekülthelyzettel kapcsolatban Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, szeptember 3-án szakmai konzultációt tartott a református egyház érintett képviselőivel.

    A szakmai szempontok és az információk megvitatása után kérte a jelenlévőket a Menekültmisszió eddigi tevékenységének bővítésére.
A Zsinat lelkészi elnöke elmondta: A jelenlegi helyzetben a legelemibb jogok biztosítása mellet a legfontosabb mind Magyarország polgárai és mind a menekültek számára a megfelelő és pontos információk elérhetővé tétele. Ugyanakkor sajnálattal kell látnunk, hogy a menekültkérdést belpolitikai csatározásokra használják fel. Kérünk és intünk mindenkit a békére, továbbá köszönet illeti a magyar állampolgárokat, hogy türelemmel és megértéssel viseltetnek nehéz helyzetben lévő embertársaik iránt, valamint a magyar hatóságokat, hogy dacára az ellentmondó EU-s direktíváknak a lehető legmagasabb színvonalon végzik a rájuk rótt feladatokat.
A református egyház számára a menekültek segítése nem új keletű dolog, 2006 óta működik Menekültmissziója, ami az MRE saját forrásaiból, amerikai és európai partneregyházak támogatásával, illetve pályázati forrásokból működik.
A munkában a Magyar Református Szeretetszolgálat is részt vesz. Augusztustól orvosi segítséget nyújt, valamint gyermekfoglalkoztató délutánokat szervez a BÁH debreceni állomásán, szeptember 2-án a Keleti pályaudvarnál ivóvizet, higiéniai eszközöket és élelmiszert osztott szét a várakozók között
    
     Kiadó: Magyarországi Református Egyház

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. szeptember 16., szerda 12:26

A Magyarországi Református Egyház közleménye
    Budapest, 2015. szeptember 16., szerda (OS) - Elindult a Magyarországi Református Egyház köznevelési pályázatának honlapja, a koznevelesprojekt.reformatus.hu.

    A korszerű és felhasználóbarát weboldal célközönsége elsősorban a református intézmények és azok fenntartói, de minden érdeklődő könnyen megtalálhatja azokat a fontos információkat, melyek alapján tájékozódni tud a témában. A pályázat részletes bemutatásán túl az olvasók megismerhetik a projekt szakmai hátterét végző intézményrendszert – Zsinati Oktatásügyi Iroda, Református Pedagógiai Intézet, Református EGYMI –, tájékozódhatnak a programokról, olvashatnak a témával kapcsolatos híreket. A Gyakran Ismételt Kérdések rovatban a legáltalánosabb és legfontosabb tudnivalókat ismerhetik meg, valamint további kérdéseket tehetnek fel. A honlap galériája folyamatosan frissül, minden rendezvényről fotódokumentáció készül.

A weboldal a Magyarországi Református Egyház köznevelési feladatainak támogatása elnevezésű TÁMOP 3.1.7.-15-2015-0004 számú pályázat keretében jött létre.

     Kiadó: Magyarországi Református Egyház

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. november 5., csütörtök 11:13

A Magyarországi Református Egyház közleménye
    Budapest, 2015. november 5., csütörtök (OS) - November 10-én és 11-én a Dunántúli Református Egyházkerület látja vendégül a Kárpát-medencei református egyházvezetők tanácskozását.

    A Generális Konvent a Kárpát-medencei református egyházaknak a közös ügyek koordinálására és az egység munkálására 2004-ben létrehozott közös képviseleti testülete. Ennek ügyvivő testülete az Elnökség, melynek tagja valamennyi egyházkerület hivatalban lévő püspöke és főgondnoka. Az Elnökség évente legalább háromszor egyeztet a Kárpát-medencei református együttműködést érintő kérdésekről.

A mostani találkozó témái között költségvetési kérdések, a 2016. évi tervezett kiemelt programok, valamint a reformáció 500 éves évfordulója megünneplésével kapcsolatos tervek szerepelnek, az ügyvivő testület továbbá a Generális Konvent működésével kapcsolatos általános kérdések mellett várhatóan egy közös Kárpát-medencei lap terveiről is egyeztet majd.

     Kiadó: Magyarországi Református Egyház

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. november 6., péntek 11:02

A Magyarországi Református Egyház közleménye
    Budapest, 2015. november 6., péntek (OS) - Megvalósult a Károlyi Gáspár Program, melyért istentisztelet keretében adnak hálát a gönci református templomban.

    Az alkalmon igét hirdet Szabó István püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke, köszöntőt mond Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. A Károlyi Gáspár Programot Csomós József a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke mutatja be. Az eseményen "Hagyomány, történeti szöveg, vagy a hit forrása? - A Biblia értelmezései a Reformációig" címmel Monok István az MTA Könyvtárának főigazgatója tart előadást, majd Dienes Dénes, a Sárospataki Tudományos Gyűjtemények igazgatója mutatja be a "Hasonmás - a Rákóczi Újszövetség" című könyvet.    

További információ a Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapján (http://tirek.hu/)
    
     Kiadó: Magyarországi Református Egyház

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. november 7., szombat 15:08

A Magyarországi Református Egyház közleménye
    Budapest, 2015. november 7., szombat (OS) - November 7-én a gönci református templomban istentiszteleten adtak hálát Károlyi Gáspár és társai 425 évvel ezelőtti bibliafordító munkájáért. Az esemény egyben a tavaly április óta tartó Károlyi Gáspár Program lezárása volt, melynek keretében megújultak a ma is gyülekezeti használatban lévő történelmi helyszínek.

    Az istentiszteleten Szabó István püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke igehirdetésében az üdvösség titkának két dimenziójára hívta fel a figyelmet: az egyiket mi nem érzékeljük – tudniillik, hogy Jézus igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, felvitetett dicsőségben –, ugyanakkor a másikat igen – azt, hogy megjelent testben, hirdették a népek között, hittek benne. Az igehirdető az utóbbihoz sorolta az írott Igét, s így minden bibliafordítást is.
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere arról beszélt, hogy a kultúra a nemzet ereje és jövőjének záloga, a magyar kultúráról viszont nem beszélhetünk Károlyi Gáspár bibliafordítása nélkül, mely évszázadok óta meghatározza nyelvünket s "mindennapi kenyere" a magyar családoknak.
Az elmúlt másfél évben a Károlyi Gáspár Program keretében – 450 millió forintos állami támogatásból –feltárták és felújították a gönci római katolikus templomot; Vizsolyban a református templomot, valamint nyomdatörténeti kiállítást hoztak létre; a gönci református templomot pedig alkalmassá tették konferenciák szervezésére és bővítették a bibliatörténeti kiállítást – derült ki Csomós József tiszáninneni püspök beszámolójából.
     Kiadó: Magyarországi Református Egyház

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. november 11., szerda 16:33

A Magyarországi Református Egyház közleménye
    Budapest, 2015. november 11., szerda (OS) - A Kárpát-medencei együttműködést érintő kérdések szerepeltek a Generális Konvent november 10-11-i elnökségi ülésének napirendjén. A kétnapos tanácskozás végén az európai migrációs válságról fogadott el nyilatkozatot a testület.

    A mostani megbeszélés fő témáját a jövő évi programok és az ezekkel összefüggő költségvetési kérdések egyeztetése képezte. 2017-re előretekintve a reformáció 500 éves évfordulójának közös megünnepléséről is szó volt, valamint döntés született több reprezentatív kiadvány és a Kárpát-medencei református egyházak közös magazinja, a Kálvincsillag megjelentetéséről. Az ülésen beszámolók hangzottak el a részegyházak életének aktuális kérdéseiről, a testülethez kapcsolódó szakbizottságok munkájáról, valamint a határon túli református iskolák megsegítésére létrehozott Kárpát-medencei Református Oktatási Alap működéséről is.
A tanácskozás végén elfogadott nyilatkozatban a Generális Konvent elnöksége felszólítja a felelős kormányokat, valamint az Európai Unió vezetőit és a további érintetteket, hogy tegyenek meg mindent az európai migrációs válság igazi megoldásának érdekében. Álláspontjuk szerint ezt "csak az hozhatja meg, ha megszűnnek a kényszerű elvándorlás okai, és ki-ki békében, jobb élet lehetőségeivel élhet saját hazájában vagy térhet oda vissza." Emlékeztetnek arra is, hogy a menekültek és bevándorlók emberi méltóságát, ügyük gyors és méltányos elbírálását is biztosítani kell. Ugyanerre biztatnak egyúttal "minden jóakaratú embert" és felelős vezetőt is.
     Kiadó: Magyarországi Református Egyház

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. október 13., péntek 15:13

A Magyarországi Református Egyház közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. október 13., péntek (OS) - Közös nyilatkozatot fogadott el a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulóján tartott ünnepi emlékzsinaton:

    A reformáció kezdetének 500. évfordulóján reformátusok és evangélikusok együtt adunk hálát Istennek üdvözítő és megtartó munkájáért. Hálát adunk elődeinkért, akik felragyogtatták Jézus Krisztus nevét az Isten után vágyakozó világban, anyanyelvre fordították a Bibliát és kinek-kinek a maga nyelvén kezdték hirdetni az újjáteremtő Krisztus megváltó kereszthalálát és feltámadását. Jézus hordozza a tökéletes istenképet, az igaz emberséget, és Őbenne van elrejtve mindaz, amit méltó életnek nevezünk.

Ma a hitünket megvalló úrvacsorás istentiszteletünkön és közös zsinatunkon kinyilvánítjuk Jézus Krisztusban megalapozott egységünket. Valljuk, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére (Fil 2,11). Nincs senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk (ApCsel 4,12).

Fájlaljuk, ha nem fáradoztunk a nekünk ajándékozott kegyelem mértéke szerint a keresztyén egyház egységén és nem tettünk bizonyságot szóval és saját életünkkel Krisztus szeretetéről. Mindazáltal reménységgel valljuk és hirdetjük az igaz beszédet: ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is (2Tim 2,11). Hisszük, hogy Isten Jézus Krisztusban öröktől megbékéltette magával a világot, és arra hív evangéliuma által, hogy béküljünk meg Vele mi is (2Kor 5,20).

     Kiadó: Magyarországi Református Egyház

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. október 13., péntek 15:13

A Magyarországi Református Egyház közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. október 13., péntek (OS) - Közös nyilatkozatot fogadott el a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulóján tartott ünnepi emlékzsinaton:

    Buzdítjuk testvéreinket az évszázados gyakorlat és megegyezések (Leuenberg, 1973) nyomán működő szószék és úrvacsorai közösségre, mely a krisztusi egység megvalósításának és megélésének kiábrázolt példája.

A reformáció máig tartó folyamatot indított el Európában, erre a megújulásra ma is szükség van az igazságtalanságoktól gyötört, háborúkkal sújtott világban. A reformáció 500. évfordulóján újra elkötelezzük magunkat a testvéri egységre, az évszázados sebek gyógyítására, az anyaszentegyház szolgálatára minden nemzet és közösség javára.

Kérjük üdvözítő Istenünket, hogy tartson meg bennünket szeretetben, őrizzen és oltalmazzon hűségében és kegyelmében. Országa eljövetelét várjuk.

Jövel, Uram Jézus! Ámen!

     Kiadó: Magyarországi Református Egyház

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.