2017. június 30., péntek 08:03

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. június 30., péntek (OS) - TESCO dolgozók és a béremelés – meddig jogos a követelés? Bátran kijelenthetjük, hogy addig egészen biztosan, ameddig az országos árbevételből a dolgozókra költött pénz arányaiban el nem éri az anyaországit, de minimum a globálisan számítható átlagot.

    Ez az arány a TESCO esetében nagyjából 8 százalék Magyarországon, míg globálisan 14. Tehát, a jelenlegi létszám mellett a dolgozóknak adott juttatásokat szinte meg lehetne duplázni, és ezzel még mindig nem az angliai szintet érnék el, csak a TESCO világátlagát.
Azzal a kérdéssel is foglalkozni kell, hogy miként dolgozhat a cég ilyen nyomott létszámmal. Az elmúlt időszakban 24 ezerről 16 ezerre csökkent a dolgozók száma, miközben csak néhány kisebb telephely zárt be. Ez már nem kiskereskedelmi színvonalú kiszolgálás, hanem nagykereskedelmi, kiskereskedelmi árréssel.
Magyarán, itthon sokkal kevesebben és sokkal kevesebbért dolgoznak sokkal többet, mint a TESCO dolgozók globális átlaga, nem is beszélve az angliai részről! Van miből, van miért emelni!
Ne gondoljuk, hogy ez csak ennél a cégnél van így. Ez általánosan jellemző Magyarországon a multinacionális és transznacionális kereskedő cégekre.
Hogy miért nem lépnek az egymást követő kormányok ezen a téren? Ki tudja.
Pedig számos EU-s irányelv, szociális alapelv előszedhető, amellyel egy ilyen intézkedés indokolható és védhető lenne nemzetközi porondon is.
Egyáltalán, mitől félnek? Hogy elmennek ezek a kereskedelmi láncok? Nem mennek el!

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. június 30., péntek 08:03

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. június 30., péntek (OS) -

    Ezek a cégek nem az olcsó munkaerő miatt jöttek, hanem a fogyasztói piacot megszerezni. Sikerült. Nem fognak elmenni. Ha mégis, hát annál jobb, a helyükbe tömérdek magyar kisközért és piac lépne, átvéve a munkahelyeket, és versenyben lenyomva a fogyasztói árakat. Végre lenne valódi kereslete és értékesítése a magyar családi terményeknek is!
Vagy, attól félnek a politikusok, hogy a magas bérek elszívnák a munkaerőt más területekről? A diplomás szakemberek inkább árufeltöltőnek mennének?
Ennek a veszélye nagyon is reális az ország egyes területein, pont ezért lehetne az első lépése, katalizátora egy országos béremelési hullámnak. Mert nem egy központi, adminisztratív intézkedéssel "kiadják" a béremelést parancsba a cégeknek, hanem a piac diktálja. Nem lehet kikerülni, kijátszani. Aki nem emel, az ember nélkül marad. Kétségtelen, hogy az Országgyűlésnek és a kormánynak is be kellene avatkoznia esetenként a magyar munkáltatók védelmében. Csak a magyarokéban. Mert a termelő multik többségénél pont ugyanígy megvan a fedezet a béremelésre. A magyaroknál nincs. Nekik kell segíteni, hogy az országos versenyben helyt tudjanak állni addig, ameddig a növekvő lakossági fogyasztásból a gazdasági teljesítményt is mögé tudják tenni a magasabb bérek fedezetére.
A mai romokból csak itthon, nekünk, és némi protekcionizmussal lehet életképes magyar gazdaságot építeni – vállalva, hogy harcolunk érte akár az EU-val szemben is néhány évig!
Bertha Szilvia - elnök

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. augusztus 7., hétfő 13:48

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye
    Budapest, 2017. augusztus 7., hétfő (OS) - Az ÉRTÜNK ÉRTETEK nem szűkítené a választójogot, hanem Európában is létező nemzetközi példák alapján állampolgári kötelezettséggé tenné a szavazáson történő részvételt! Ma már az számít véleménynek, ha valaki üresen dobja be a szavazólapot, az azonban nem, ha távol marad. Sokkal inkább érdektelenségnek, lustaságnak, amely nem megengedhető olyan kérdésekben, ahol a következmények mindnyájunkat érintik.  Tájékozódjon, alakítson ki véleményt, és menjen el, vegyen részt!

    A választási eredmény nem azon az 5 százalék alatti (KSH: 2011), és egyre csökkenő számú 8 általánost sem végzett, nagyrészt idős állampolgáron múlt és múlik elsősorban, hanem azon a 35-40 százalékon, akik nagy részének bár van véleménye, mégsem megy el szavazni. A társadalomhoz, mint közösséghez tartozás nem csak jogokkal, de kötelezettségekkel, és felelősséggel is jár, amelynek részévé kell tenni az országgyűlési képviselőknek, mint az ország, a társadalom vezetőinek kiválasztásán történő részvételt.

A mai parlamenti pártok mindegyike az alacsony részvételben érdekelt, hiszen hitelvesztésük miatt csak törzsszavazóikra számíthatnak. Ezért próbálják a választó és választhatóság demokratikus elvét megnyirbálni ott, ahonnan nem remélnek szavazatot, és bővíteni ott, ahol könnyen manipulálható réteget látnak.

Bertha Szilvia
elnök

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. augusztus 8., kedd 16:03

Az Értünk Értetek - a hiteles párt közleménye
    Budapest, 2017. augusztus 8., kedd (OS) - Az ÉRTÜNK ÉRTETEK felszólítja a kormányt, hogy azonnali hatállyal függessze fel a devizahitelesek elleni végrehajtási eljárásokat az Európai Unió Bírósága folyamatban lévő döntéséig! A végrehajtások felfüggesztése érdekében össze kell hívni az Országgyűlést, és rendkívüli ülésen határozatot hozni az adósok védelmére!

    Az esetleges kilakoltatási moratórium bevezetése alkalmatlan eszköz, mert nem oldja meg a problémát, nem akadályozza meg az adósok tulajdonvesztését.
Tévedés a kormány álláspontja, miszerint semmilyen sürgető ügy nincs, ami indokolná a rendkívüli ülés összehívását. A napokban több devizahiteles érdekvédelmi szervezet is jelezte, hogy a kilakoltatások folyamatosak, és az adósok jellemzően 3 napot kapnak az ingatlanuk elhagyására. Ennél sürgetőbb helyzetet nehéz elképzelni.
Eközben az Európai Unió Bírósága hamarosan meghozhatja azt a döntést (C-51/17, C-126/17, C-259/17), amelynek értelmében sokkal jobb helyzetbe kerülnek az adósok a hazai bíróságokon, és folyamatban lévő végrehajtások jogszerűtlennek bizonyulnak. Vajon kiknek az érdekét képviseli a kormány? A magyar emberekét, vagy az ő kisemmizésükkel gazdagodni akaró pénzügyi világét?
A visszafordíthatatlan károk megelőzése érdekében a törvényhozásnak a lehető legrövidebb időn belül, akár azonnali törvénymódosítással meg kell állítania a családok otthonainak elveszejtését, utcára kerülésüket!
Bertha Szilvia, elnök
Dr. Ölveczky István, adósságválság kezelő szakmai csoport vezetője

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 14., csütörtök 23:31

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. szeptember 14., csütörtök (OS) - "AMI JÁR, AZ JÁR!" jelmondatú kampányunkat megnyitó szerdai sajtórendezvényünkön bejelentettük indulásunkat a 2018. évi országgyűlési képviselőválasztásokon. Minden választókerületben állítunk jelöltet, aki hitelességét szakmai hozzáértésével, vagy lakókörnyezetében végzett munkájával alapozta meg. A párt önmagát a baloldalra jellemző szociális elvekkel is bíró, de jobbközép politikai erőként határozza meg, melynek erejét a szakmaiság és a keresztény hazaszeretet adja.

    A szerdai bejelentésen bemutattuk a Hiteles Nemzeti Reform programunk első pontját is, valamint a szövetséges szervezetek közül a témához kapcsolódva a Bátor Egyesületet, akikkel a 2004-2010 közötti kölcsönökből visszamaradt adósságválság megoldására kötöttünk együttműködést. Az Egyesület elnöke, dr. Ölveczky István egyben a téma szakpolitikai megjelenítője.
A megkapott forint összeg, mint irányadó tőketartozás elismertetése, továbbá az időszaki, mesterségesen magas kamatra adott forintkölcsönök etikus kamattal történő újraszámítása a probléma valódi megoldás. Az elmúlt évek abszurd bírósági eljárása pedig az igazságszolgáltatási reform szükségességére mutat rá, melyet az ÉRTÜNK ÉRTETEK kormányra kerülése esetén haladéktalanul elkezd!

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 14., csütörtök 23:31

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. szeptember 14., csütörtök (OS) - "AMI JÁR, AZ JÁR!" jelmondatú kampányunkat megnyitó szerdai sajtórendezvényünkön bejelentettük indulásunkat a 2018. évi országgyűlési képviselőválasztásokon.

    Alapítói Nyilatkozatunkban foglaltaknak és az elmúlt két év törekvéseinek megfelelően, a határon túli magyarság jogegyenlőségének megteremtésére, első hivatalos támogató szervezetként, együttműködést kötöttünk dr. Drábik Jánossal, annak az egymillió főt számláló pertársaságnak az összegyűjtésére, amellyel nemzetközi jogi fórumokon a békediktátum létjogosultságát fogjuk együtt megkérdőjelezni, minimum követelményként megfogalmazva a külhoni magyarság megmaradásához, gyarapodásához szükséges nemzetiségi jogok ellenőrzött biztosítását. Országszerte és a határon túl is csatlakozók toborzásába kezdünk közösen.
Az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt vallja, hogy az egykori területek visszatéréséhez az anyaországot kell erkölcsileg és gazdaságilag olyan magasra emelnünk, hogy a területek magyar és más nemzetiségi lakosai önként újra csatlakozni vágyjanak, a közel ezer évig létező szövetségi állam mintájára. A Magyar Államnak és az anyaországi magyarságnak pedig megmondás helyett megkérdezni kell a határon túl élőket arról, mit is szeretnének, és ennek elérésében segíteni őket – legyen szó autonómiáról, szavazati jogról, vagy problémáik fontossági sorrendjéről.
A párt kéthetente mutat be újabb programelemeket, szövetségeseket.
Bertha Szilvia elnök

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 28., csütörtök 17:11

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. szeptember 28., csütörtök (OS) - Miközben a kormány rendszeresen a tanárokat és iskolákat teszi felelőssé az oktatás alkalmatlanságáért, itt az újabb példa arra, hogy a központi szervezetlenség miként lehetetleníti el a tanárok és diákok munkáját. Most épp az ország számára egyik legfájóbb hiányterületen, a szakiskolai képzésben.

    A szakképzési centrumok által kötelezően alkalmazandó kerettanterveket a minisztériumban nem készítették el időre, azokat csak szeptember 14-én bocsátották az iskolák rendelkezésére.
Az iskolák az augusztusban elérhetővé tett minisztériumi munkaanyagok alapján - mivel a tanévet muszáj elkezdeni, és egyéb információ híján joggal gondolhatták, hogy ez marad a végleges anyag - elkészítették a tantárgyfelosztásokat, szeptember első hetében az órarendeket és a helyi tanterveket, majd a tanmeneteket is összerakták.
A tanárok épp nekiláttak volna tanítani, mikor kijött az új, véglegesnek nevezett kerettanterv, mely több szakmában fenekestül felforgatta a már elkészített rendszert, a háromhetes munkát kezdhetik elölről az intézmények, miközben már javában az oktatásnak kellene folynia.
Ráadásul, a kerettantervekben korábbi tantárgyakat bontottak ketté elméleti és gyakorlati részre, miközben az elmélet nem koherens a gyakorlattal, és sok esetben a 9. osztályok gyakorlati foglalkozási tananyaga valójában elméleti. Az így tovább szaporodó tantárgyak sokaságával tovább növelik a diákok amúgy is túlzó terheit.
Pedig, a szakképzés szerkezete alapvetően elkezdett volna jó irányba haladni.

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 28., csütörtök 17:11

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. szeptember 28., csütörtök (OS) -

    A 3+2 szakközépiskolai és a 4+1 szakgimnáziumi rendszer gondolata nem rossz, de a pedagógusok és oktatók részéről eredményes tartalommal megtölteni esélytelen olyan környezetben, ahol maga a minisztériumi háttér munka sem készül el időre, és még akkor is alapvető koncepcionális és tartalmi hibákkal van tele!
Az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt oktatáspolitikai elvei szerint a központi finanszírozás megtartásával önállósítani fogja az intézményeket szakmai döntéseikben, pont az ilyen alkalmatlanságot tükröző hibák elkerülése végett.
A szakképzésben az érdekelvűség helyett az értékelvűséget fogjuk megvalósítani. A kamarák kezében lévő, érdekelvű, ezért hibás rendszerfelépítés és finanszírozás miatt a legtöbb szakiskolai végzettség mögött nincs valódi képzettség. Tudás nélkül pedig nincs minőségi munka, munkahely! A megfelelő tudást az elméleti alapozó képzés, az adott szakma fejlettségének megfelelő modern tanműhelyekben történő naprakész gyakorlat oktatása, valamint az elméleti és gyakorlati tudásnak immár piaci szereplőnél történő fejlesztése biztosítja.
Figyelemmel a más iskolatípusokhoz képest a szakképzésbe jelentkező diákok között gyakrabban előforduló viselkedési és/vagy részképesség-zavarokra, funkcionális analfabétizmusra, alapvető ismeretek hiányára, a szakképzés minden szintjén lehetőséget kell teremteni párhuzamos, vagy évfolyamból történő átmeneti kiemeléssel járó felzárkóztatásra!
Kiss Anikó, az oktatási szakcsoport vezetője
Bertha Szilvia elnök

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. október 28., szombat 06:33

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. október 27., péntek (OS) - Az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt feljelenti a George Soros által finanszírozott Magyar Helsinki Bizottságot a Legfőbb Ügyésznél megtévesztő névhasználata és önmeghatározásával ellentétes tevékenysége miatt.

    A Magyar Helsinki Bizottság nevű szervezet név választása nem felel meg az egyesületi törvény név valódisági alapelvének, megtévesztő, főleg a laikus polgárok számára! A szervezet egy nemzetközi globális hálózat tagja, ezért a MAGYAR, mint nemzeti jelző, tevékenységének a területi behatárolása önmagában is megtévesztő.
A HELSINKI utalás, akár a finn-ugor rokonság ápolására is szolgálhat, de utánjárással kideríthető, hogy jogvédő szervezetről van szó, mely az államok között az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretében 1975. augusztus 1-én aláírt Záróokmány szellemiségének és végrehajtásának ellenőrzésére jött létre eredetileg. Ez azt sugallja, hogy kizárólagos jogkörrel rendelkező, hivatalos szervről van szó, melyet tevékenységére államok, közjogi nemzetközi szervezetek, például az ENSZ, illetve napjainkban az EU hatalmazta volna fel. Funkciójában könnyen összetéveszthető az Európa Tanács mellett működő Velencei Bizottsággal, mely hivatalos tanácsadó szerv, meghatározott szakmai, személyi és eljárási feltételekkel!

A Magyar Helsinki Bizottság tevékenysége, különös tekintettel a migráns kérdésben képviselt elveikre és gyakorlatukra, nehezen egyeztethető össze a dokumentum azon alapelveivel, mint a szuverenitás, a határok sérthetetlensége, az önrendelkezés.
     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. október 28., szombat 06:33

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. október 27., péntek (OS) -

    A BIZOTTSÁG, mint kifejezés, mindig feltételez egy életre hívó, magasabb fórumot, mely az abban résztvevő személyeket kiválasztja, vagy delegálja, pontosan meghatározza a feladatkört és a döntéseinek, véleményének a következményeit!

Egyesületet bizottságként elnevezni úgyszintén megtévesztő.

Összességébe véve nevük azt sugallja, hogy hivatalos, kizárólagos értelmezési és egyéb jogokkal felruházott magyar/nemzetközi szervről van szó, akiknek a tevékenysége, véleménye, jelentése, ahogyan ők nevezik (szintén megtévesztő), valakit is valamire kötelezne, annak hivatalos súlya, vagy jogkövetkezménye lenne. Elnevezésükből egyértelműen ki kell tűnnie, hogy önkéntes, nemzetközi magán kezdeményezésről van szó, szubjektív területtel, jelentéseik nem kelthetnek olyan benyomást, mintha nemzetközi közjogi szervezet következményekkel járó nyilatkozatai lennének, vagy határozatot hozhatnának hazánkra, annak kormányzati működésére, ill. bármely polgárára vonatkozóan. Nem kelthetnek továbbá olyan félelmet, vagy aggodalmat, mely éppen az egyértelműség hiányában esetleg rombolja az ENSZ, vagy az EU tekintélyét.

A leírtak alapján kérjük a Legfőbb Ügyész Urat, hogy nevezett szervezetet hívja fel a nevének egyértelműsítésére, céljainak a pontosítására!

Dr. Varga József László
Bertha Szilvia

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. november 22., szerda 19:22

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. november 22., szerda (OS) - Bírói függetlenség márpedig nem létezik! Az elmúlt napokban napvilágot látott, a bíróságot, bírákat politikai hovatartozás alapján minősítő kormányzati nyilatkozatok, és az ezeket cáfolni próbáló, a bírák függetlenségét hangsúlyozó ellenzéki megszólalások és a Magyar Bírói Egyesület közleménye kapcsán az ÉRTÜNK ÉRTETEK határozottan kijelenti, hogy ma Magyarországon nincs bírói függetlenség. Dr.Handó Tünde vezetése óta pedig a bírósági szervezet sem független a nyílt politikai befolyástól.

    A bírók a közvetlen felettesüktől való teljes egzisztenciális, előmeneteli és fegyelmi függőségben dolgoznak!Ebben a helyzetben önmagára nézve egy bíró azzal vállalja a legnagyobb kockázatot, ha – politikai vagy gazdasági befolyás alatt álló – közvetlen felettese burkoltan vagy nyíltan kifejezett elvárásával szemben hoz ítéletet. Még akkor is a bíró jár rosszul utána, ha ő valójában a jogszerű és bírói mérlegelése szerinti igazságos ítéletet hozta meg.  
Továbbá nem beszélhetünk bírói függetlenségről addig, ameddig a devizahitelesek ügyében is alkalmazott, a bírók egyéni mérlegelési jogát elvevő, tulajdonképpen jogalkotásnak minősülő jogfejlesztő jogegységi határozatok intézményét meg nem szüntetik! A jogalkotás kizárólag a mindenkori Országgyűlés, a kormány, és a helyi képviselőtestületek hatásköre kell, hogy legyen.A szakmai kollégiumok legfeljebb az utólagos, az egyes bírói gyakorlatokban eltérő jogértelmezés és jogalkalmazás miatti jogegységi határozatok meghozatalára legyenek jogosultak!

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. november 22., szerda 19:22

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. november 22., szerda (OS) - Bírói függetlenség márpedig nem létezik!

    Az igazságszolgáltatás és az egyes ítéletek kapcsán igenis létező politikai és gazdasági befolyás megszüntetése csak a bírák automatikus előmeneteli és bértáblájának bevezetése révén garantált egyéni függetlenségével, és a szándékosan és tudatosan hozott rossz ítéleteikért történő szakmai előmeneteli és magánemberi egzisztenciális felelősségén keresztül biztosítható!
Az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt a bírósági szervezet átalakítása révén biztosítani fogja a bírák valódi egyéni függetlenségét, felelőssé teszi őket vétkesen rossz döntéseikért, automatikussá teszi az ügykiosztást, és megszünteti a jogfejlesztő jogegységi határozatok intézményét!

Bertha Szilvia - elnök
dr. Ravasz László – az igazságszolgáltatási szakcsoport vezetője

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 6., szerda 13:02

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. december 6., szerda (OS) - Nyílt levél dr. Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének.

    Tisztelt Miniszterelnök úr!
Valódi hazafias érzelmeiben és az országért érzett felelősségtudatában reménykedve hívom fel figyelmét "Soros és migráns" propagandájuk kártékony voltára, mellyel mára a hirdetett szándékukkal – mely egyezik a miénkkel – pont ellenkező eredményt ért el.
A migráció reális veszélyeit, ebben Soros György és civiljei szerepét a társadalom döntő többsége rég belátta. Pontosabban, régen még látták...
Ennek ellenére, Önök egyre agresszívabban tolták az emberek elé a témát, a nap minden órájába, minden tevékenységükbe belemásztak, utcán, munkahelyen és otthonaikban. Az egyes embertől kizárólagosságot követelő, agresszív politikai pártpropagandára használtak fel egy egész országot érintő veszélyhelyzetet. Kisajátítottak egy olyan témát, amely mindannyiunk közös ügye. Kormányként azt üzenik egyre erőszakosabban: "aki elutasítja a migrációt és Soros Györgyöt, az csak a mi szavazónk lehet". Nem veszik észre, hogy az üzenet komplementereként akaratlanul is azt sugallják, hogy akinek nem jó az az élet, amit a Fidesz-KDNP az elmúlt 8 évben teremtett, annak nincs más választása, mint "szeretni" Soros Györgyöt és a migránsokat. Biztosan ezt akarták?

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 6., szerda 13:03

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. december 6., szerda (OS) - Nyílt levél dr. Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének.

    Önök nem értik, hogy az emberek mindennapi gondjai közt, kétségtelenül az Önök intézkedéseinek köszönhetően, nem szerepel sem a migráció, sem Soros György civil szervezetei. Sokkal inkább a devizahitelekből maradt adósságválság, a megélhetéshez mindig kevés bérek, a kiszolgáltatottság, az igazságszolgáltatás hiánya, az egészségügy és az oktatás teljes alkalmatlansága. A lét máról holnapra bizonytalansága. Erre azonban Ön és kormánya nem adnak valós választ.
A mindezzel párhuzamosan tapasztalt, a kormányzathoz és az Ön nevéhez fűződő abszurd gazdagodás, a korrupciós vélelmek, a magánérdekeikkel azonosított törvényalkotásuk, a társadalom iránti együttérzés teljes hiánya oda vezetett, hogy milliók az Önök iránt érzett gyűlöletükben, keserűségükben valóban a saját hazájukat is képesek lennének elveszejteni.
Ha Önök választásra kényszerítik őket, hogy a Fidesz Soros és a migránsok nélkül, vagy bárki más, akár Sorossal és a migránsokkal, akkor milliók ez utóbbit választják! Orbán Viktorral és kormányával történő szembenállás ikonikus megnyilvánulásává tették a Soros György és migrációja MELLETTI kiállást. Önök, Miniszterelnök úr!
Ez pedig, az Ön minden valós vagy álságos küzdelme ellenére, a keresztény értékrendű magyar nemzetállam megszűnéséhez vezethet... mert "nem tudják, mit cselekszenek".
És ennek felelőssége az Ön nevére ég a történelem útvesztőiben.

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 6., szerda 13:03

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (3. rész)
    Budapest, 2017. december 6., szerda (OS) - Nyílt levél dr. Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének.

    Mert az Önök bűnei itt és most történnek, ennek nyomorát itt és most viseli a társadalom, míg a migráció és Soros György egy távoli játszma csupán, az átlagember számára itt és most láthatatlanul.
Ennek következményeit Ön is megtapasztalhatta a kvóta-népszavazás, és az Alaptörvény módosítási szándék kapcsán.  Miniszterelnök úr! A teljes országot fenyegető veszélytől nem lehet megvédeni az országot úgy, ha a valós többség nem áll a szándék mögé! Nem lehet! Ezt Önnek is fel kellett már ismernie!
Ha a nép, benne az ellenzékkel, a gyűlölettől nem lát tisztán, akkor az ország felelős vezetőjének kell "felnőttebben" viselkednie. Mi más mutatná jobban egy vezető alkalmasságát, ha nem ez? Mert a gyűl-ölet... akár egy nemzetet is.
Elnök úr! Vessen véget ennek a hideg-polgárháborúnak, a rövid távú pártpolitikai érdekek helyett vegye előre a hosszú távú össznemzeti érdeket.  Higgye el, megtérül!
A migráció elleni védelemben és a nemzetállam megtartása ügyében végzett bel- és külpolitikai intézkedéseik támogatásában, miként eddig, úgy ezután is számíthatnak az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles pártra!
A levél szándékának megértésében bízva, maradok tisztelettel:

Bertha Szilvia
       elnök

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. január 27., szombat 15:24

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye
    Budapest, 2018. január 27., szombat (OS) - A kormány által benyújtott Stop Soros törvénycsomag elhibázott!

    Az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt számos ponton nem ért egyet a kormány tervezetével!
Az  illegális migrációban bizonyítottan részt vevő civil szervezeteket nem nyilvántartani, átláthatóvá tenni kell, hanem megszüntetni, az elkövetőket jogilag felelősségre vonni! A Büntető Törvénykönyv kielégítően szabályozza, és szélső esetben akár 20 év börtönnel bünteti az illegális bevándorlást elősegítő személyt.  
Ugyanezen szervezeteknek a külföldről kapott támogatásaik 25%-os illetékkel terhelése is értelmezhetetlen! Miért pont 25%? Akkor már teremtsünk egyenlő feltételeket a hazai és a külföldi források államháztartáshoz való viszonyában! Itthon a magyar emberek a munkájuk ellenértékének alig felét vehetik magukhoz, így minden támogatásként adott forintot ugyanennyi állami bevétel előz meg. Ennek kapcsán az 50%-os illeték bevezetése lenne arányos és indokolható a külföldről érkező támogatások kapcsán. Így megszüntetnék az illegális bevándorlást külföldről támogató erők pénzügyi hatalmát Magyarországon, hiszen pont ugyanannyi pénzzel járulnának hozzá a költségvetéshez is, amely forrást a migráció elleni védekezésre lehet költeni. Ezzel biztosítva, hogy ne az oktatástól, az egészségügytől vonják el a forrást.
A határsávtól történő 8 km-es távoltartási végzés helyett pedig valódi, a hatékony határvédelemhez szükséges szakmai tudással bíró Határőrség visszaállítására van szükség!
Bertha Szilvia-elnök
dr.Parragh Csaba alelnök
     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. február 8., csütörtök 19:20

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. február 8., csütörtök (OS) - A magyar szakképzés a német ipar hazai képviselőinek igényeit elégíti ki: részfeladatok ellátására képes betanított munkásokat termel. A szakképzést felügyelő Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara, és elnöke, Parragh László intézkedései az elmúlt évek során oda vezettek, hogy a német gazdaság kiszolgálóivá tették az oktatási rendszernek ezt a szegmensét. A vállalkozók érdekvédelmi szerve alá rendelni a szakképzést, óriási hiba volt!

    Magyarország függetlenségének egyik alappillére a sikeres magyar vállalkozókra épülő termelő gazdaság lenne. A magyar vállalkozások hatékonyságának alapköve pedig a korszerű és komplex tudással rendelkező szakmunkás. Ezt a szakképzési rendszernek lenne feladata biztosítani.
Ameddig a szakképzés csak papírt ad, de valódi, a munkavállalásban sikerrel használható tudást nem, addig a gimnáziumok el is fogják szívni a gyerekeket a szakma tanulása elől. Ez nem a gimnáziumokat be nem záró polgármesterek hibája, hanem a szakképzési rendszer totális alkalmatlanságáé! A gimnáziumok számának csökkentését az elvárások és színvonal emelésével, központilag kell megoldani, a felvételi ponthatár minimumának megállapításán keresztül!
Ma a tanulás iránt kevésbé lelkes gyerekek két kudarcos jövő közül választhatnak: a szakképzésben nem tanulnak szakmát, vagy gimnáziumban. A gimnáziumból viszont talán van tovább út, ebben reménykednek a szülők és diákok egyaránt.

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. február 8., csütörtök 19:20

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. február 8., csütörtök (OS) -

    A magyar gazdaság számára megfizethető szakemberek hiánya a gazdaságot visszafogó legnagyobb okká lépett elő. A szakemberhiány miatt már a magyar vállalkozások is elvándorolnak az országból. Erre nem megoldás az, hogy a kormány a munkáltatók számára a képzési rendszer részeként lehetővé teszi, hogy a felnőtt szakembert kiváltsák több gyakornok diákkal, akiket a napi profit megtermelése érdekében csak részfeladatokra tanítanak be sietve. Mindezért a munkáltatót még busásan meg is fizeti az állam! A következmény, hogy a magas bérigénye miatt elbocsátott "kész" szakember külföldre megy, a diákok pedig nem tanulják meg a teljes szakmát. Nekik valódi megélhetési lehetőségük, a magyar gazdaságnak pedig szakember utánpótlása nem lesz.
A munkáltatók rövidtávú érdekeit kiszolgáló szakképzés helyett hosszú távú stratégiában gondolkodó, értékelvű rendszerre van szükség! Szakmánként és esetenként szakmán belül is különböző munkaerőpiaci igényt kell kiszolgálnia a képzésnek. A követelményszint magasan tartása mellett az alapképességek és motivációk hiánya terén történő felzárkóztatásnak automatikusan a rendszer részét kell képeznie. Ezen elvek mentén folytatott elméleti képzés, az ahhoz kapcsolódó tematikus gyakorlati foglalkozások a korszerűen felszerelt tanműhelyekben, majd a külső gyakorlati foglalkoztatás folyamata biztosíthatja Magyarország gazdasága számára a képzett munkaerőt!

Bertha Szilvia elnök
Kiss Anikó oktatási szakpolitikus

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. február 18., vasárnap 15:48

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. február 18., vasárnap (OS) - Az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt üdvözli, hogy végre a Jobbik is csatlakozni kíván az Adóskamara ernyője alatt szerveződő devizahiteles összefogáshoz. Reményünket fejezzük ki, hogy egyúttal csatlakoznak az ÉRTÜNK ÉRTETEK azon meghirdetett törekvéséhez is, amellyel az Adóskamara elnökét, dr. Ravasz Lászlót megfontolásra javasoljuk a Köztársasági Elnök számára, a 2019-ben megüresedő legfőbb ügyészi pozíció betöltésére.

    Az, hogy az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt után a Jobbik is kiáll dr. Ravasz László mellett, remélhetőleg azt is jelenti egyben, hogy a következő ciklusban az ÉRTÜNK ÉRTETEK által az Országgyűléshez benyújtásra kerülő, dr. Ravasz László szakmai felügyeletével készülő, a bírák egyéni függetlenségét és felelősségét is megteremtő igazságszolgáltatási reformcsomagot a Jobbik szavazatával és kiállásával is támogatni fogja!
Hiányoljuk ugyanakkor, hogy az elmúlt nyolc évben az ellenzéki párt szavakon túl semmit nem tett a devizahitelesek érdekében, még egy jogsegélyhálózatot sem állított fel költségvetési és magántámogatói forrásaiból. Évek óta igen sokan kerülnek ugyanis nehéz helyzetbe, vagy veszítették el otthonukat azért, mert nem engedhették meg maguknak a megfelelő jogi képviseletet.

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. február 18., vasárnap 15:49

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. február 18., vasárnap (OS) - Az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt üdvözli, hogy végre a Jobbik is csatlakozni kíván az Adóskamara ernyője alatt szerveződő devizahiteles összefogáshoz. Reményünket fejezzük ki, hogy egyúttal csatlakoznak az ÉRTÜNK ÉRTETEK azon meghirdetett törekvéséhez is, amellyel az Adóskamara elnökét, dr. Ravasz Lászlót megfontolásra javasoljuk a Köztársasági Elnök számára, a 2019-ben megüresedő legfőbb ügyészi pozíció betöltésére.

    Az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt ugyanakkor kevésnek találja a parlamenti pártok, de akár az Adóskamara által hangoztatott, sok esetben beletörődő álláspontot tükröző megoldási igényeit. Mára radikális, rendszer szintű igazságtételre van szükség. Az elszámolás rendezésén túl a kártérítéseket is összevontan, törvényileg kell kezelni. A kivérzett adóstársadalomnak nincs már ereje az egyéni utak végigharcolására!
A felvett forint összeg tőketartozásként történő elismerése, kártérítésként a kamatok elengedése és az elvett, elárverezett, kényszerértékesített otthonok visszaadása, az eredeti állapot elvárt visszaállítása lehet csak a kielégítő megoldás! A bankok és faktorcégek helyzetének rendezését pedig ettől az ügytől elkülönítetten kell kezelni, itt érvként nem szerepelhetnek!
Ez alá a követelés alá egyetlen, a társadalomért hosszú távon felelősséget vállaló politikus sem mehet!

Bertha Szilvia elnök
dr. Ölveczky István, az adósságválság megoldásáért felelős szakpolitikus

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. március 1., csütörtök 16:59

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. március 1., csütörtök (OS) - Mi az igazság a polgári peres eljárások törvényi szinten történt ellehetetlenítése körül? Beszéljenek a tények!

    2018. január 1-én lépett hatályba a 2016. évi CXXX. Tv. a polgári perrendtartásról. (új Pp.) azonban egymásnak homlok egyenest ellentmondó hírek látnak napvilágot arról, hogy az új jogszabály mennyire állta ki a gyakorlati élet próbáját, és hány új ügy tudott elindulni a bíróságokon.

Az ország egyik legjelentősebb jogi- és adóügyi kiadóvállalata, a Wolters Kluwer legújabb hírlevele szerint "... Az új Pp. mindenkinek feladta a leckét. Az informális adatok szerint januárban csak Budapesten 5000 körüli lehetett a benyújtások száma, amiből mindössze pár tucat úszta meg a visszautasítást. "

Ezzel szemben a Fővárosi Törvényszék arról tájékozatta a Budapesti Ügyvédi Kamarát, hogy "a Fővárosi Törvényszékre és az illetékessége alá tartozó kerületi bíróságokra 2018. január 1. és 2018. január 31. napja között 2415 számú az új Pp. hatálya alá tartozó ügy érkezett. Ezen ügyek közül mindössze 110 ügy került visszautasításra a Pp. 176. §-a alapján, mely az összes beérkezett ügy 4,55%-a. Erre tekintettel kimondható, hogy az Ön által hivatkozott híresztelések nem megalapozottak."

Az Országos Bírósági Hivatal közérdekű adatigénylésre adott válaszában ugyanakkor a kérdés megválaszolására rendelkezésre álló határidőt 15 nappal meghosszabbította, de a mai napig nem válaszolt.

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. március 1., csütörtök 17:00

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. március 1., csütörtök (OS) - Mi az igazság a polgári peres eljárások törvényi szinten történt ellehetetlenítése körül? Beszéljenek a tények!

    Az ügyvéd társadalomból érkező hírek azt a verziót látszanak alátámasztani, hogy szinte lehetetlen megfelelni az új eljárási törvény sokszor életszerűtlen követelményeinek.

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt ezért felszólítja az Országos Bírósági Hivatalt, hogy haladéktalanul tegyen közzé statisztikát az új polgári perrendtartás hatálya alá tartozó benyújtott és befogadott keresetekről.
Amennyiben az derül ki, hogy valóban túlzott arányban utasítják vissza a benyújtott kereseteket, úgy felszólítjuk az Igazságügyi Minisztériumot és Dr. Trócsányi László miniszter urat, hogy a szükséges jogszabályi módosításokkal haladéktalanul állítsák helyre az igazságszolgáltatás működését!
Az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt felhívja a kormány és a Fidesz-KDNP figyelmét arra, hogy az igazságszolgáltatás képtelensége és használhatatlansága – pont úgy, mint közbiztonsági problémák esetén a rendőrség tehetetlensége – előbb-utóbb az állampolgárok önbíráskodásához vezet!

dr. Várhelyi Tamás ügyvéd, országgyűlési képviselő-jelölt
Bertha Szilvia elnök
    
     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. március 3., szombat 14:19

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye
    Budapest, 2018. március 3., szombat (OS) - Orbán Viktor beszéde a miskolci, keresztény értékrendű együttélésre képtelen "migráns" cigányságról egyedül azért botrányos, mert a Fidesz-KDNP kormánynak nyolc év és számolatlanul költhető milliárdok álltak rendelkezésére rendezni a konfliktusoktól és feszültségtől terhelt cigány-magyar viszonyt, de elbukott. Farkas Flórián pedig alkalmatlan a cigányság képviseletére.

    A mára másfél milliósra becsült cigányságnak sem a Fidesz-KDNP-vel, sem a Jobbikkal, de a baloldali pártokkal sincs jövőképe. Ezek a pártok hiteles cigány vezetőket felmutatni nem tudnak, a cigánysággal közösen elfogadott integrációs programjuk nincs, de még arra is képtelenek, hogy valódi kapcsolatot építsenek ehhez a népcsoporthoz. Csak használni és kihasználni akarják őket.
Bebizonyosodott, hogy az íróasztalok mögött okoskodó rózsadombi szociológusok és belvárosi szalon-értelmiség csak rontani tud a cigány-magyar viszonyon, a cigányság európai integrációjának megvalósítására nem képesek. Itt az ideje, hogy olyan cigány vezetők kapjanak lehetőséget, akik látják: ha sokasodó népük nem illeszkedik be a tudás és munka alapú társadalomba, nyomoruk egyre nőni fog, és a szociális rendszeren keresztül hamarosan egész Magyarországot magukkal rántják.
Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt ezeket az új cigány vezetőket viszi a politikába.
A cigányságnak éppen úgy jár minaz, amiért megdolgozik, saját igényeiknek és karakterisztikájuknak megfelelő külön oktatási alrendszer, és kulturális önállóság!
Bertha Szilvia elnök
     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. április 9., hétfő 16:53

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye
    Budapest, 2018. április 9., hétfő (OS) - A társadalom a hódmezővásárhelyi ellenzéki győzelem után úgy döntött, csak két választási lehetőséget ismer el: a 8 éve kormányzó erőt, és a velük szemben gyűlölettel telt ellenségként fellépő ellenzéket. E mellé a két erő mellé a magyar nép senki mást nem kívánt beengedni.

    Ezért hiába is kínált több, a választásokon először induló, tisztességes szándékú kis párt, köztük az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt is új szemléletű, hiteles jelölteket országszerte. A magyar nép ragaszkodik a két pólusú, szétszakadt társadalomhoz. Ameddig ez így van, addig a tisztességes szándékkal, családi kasszákból, a kampányban 1 millió forint közpénzből gazdálkodó jelölteknek és pártjaiknak semmi esélyük felvenni a versenyt a tömegek manipulálására kampányban és azon kívül is közpénz százmilliókat és házi-oligarchák milliárdjait költő kormányzati és ellenzéki pártokkal.
Az emberek döntését mindenkinek tudomásul kell venni, hiszen a hangos politikai kisebbség által egyfolytában követelt demokrácia erről szól.
Az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt gratulál a Fidesz-KDNP-nek nagyarányú, várhatóan abszolút többségű győzelméhez.
Országszerte erősödő politikai erőként a hazáért és békés fejlődésért dolgozó képviselők és a megalakuló kormány munkáját is, lehetőség és fogadókészség szerint, segíteni fogjuk javaslatainkkal, szakmai tudásunkkal és munkánkkal!
A megválasztott képviselőknek és a megalakuló kormány tagjainak szolgálatukhoz bölcsességet, tisztességet kívánunk!

Bertha Szilvia elnök

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. május 7., hétfő 18:20

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye
    Budapest, 2018. május 7., hétfő (OS) - 2018. május 6-án, éjjel, elhunyt dr. Horváth István professzor. A világ elvesztette legkiválóbb tudósai egyikét, Magyarország elvesztette legnagyobb hazafijai egyikét, az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt elvesztette legstabilabb szakemberei egyikét. Másokat ki nem zárva, saját halottunknak tekintjük.

    Mi, a barátai, szerettük a mai világban ritkaságszámba menő emberségét, végtelenül tiszteltük munkásságát, és csodáltuk hihetetlen életszenvedélyét, amivel az előző kettőt fűtötte, és ontotta a világba. Dr. Horváth István professzor mindig a hazáját szolgálva próbálta megmenteni az embereket, mindenek előtt a magyar embereket, miközben az egyedülálló lehetőségeket soha el nem adta más országoknak.
Emberek tízezrei emlegetik nevét hálával, s mi is csak ennyit tudunk hozzátenni:
Köszönjük, Professzor úr!
az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt tagsága és pártolói nevében:
Bertha Szilvia elnök
dr. Horváth István -
a Magyar Tudományos Akadémia Doktora,
az Európai  Immunológiai Szakértő Testület tagja,
a Magyar Tudományos Akadémia testületi tagja,
a Magyar Tudományos Akadémia Mikrobiológia Társaság tagja,
a Magyar Immunológiai Társaság és
a Magyar Dermato-  Venerológiai Társaság tagja,
a Magyar Feltalálók Egyesületének tagja,
a New Yorki Akadémia meghívott tagja,
a Nemzetközi Orvosi Tudományos Akadémia (IMSA) tiszteletbeli tagja,
a Kínai Non-invazív Orvosi Társaság tagja,
a Széchenyi Társaság - díj  a Magyar Műveltség díj birtokosa.


     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. június 4., hétfő 16:39

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye
    Budapest, 2018. június 4., hétfő (OS) - A trianoni békediktátum aláírásának 98. évfordulóján az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt nyilvánosan is felkérte dr. Drábik Jánost EP képviselőjelölti listájának vezetésére!

    Egyúttal a Kossuth téren, a Parlament előtt jelképesen átadtuk az elmúlt egy év alatt összegyűjtött meghatalmazásokat, amelyekkel sok ezren csatlakoztak a dr. Drábik János vezette pertársasághoz. Ennek élén nemzetközi jogi fórumon készül kimondatni: a békeszerződés tényszerűtlenségeken, hazugságokon és jogsértésen alapult! Napról napra magyarok tucatjai állnak be mögé, hogy közösen elérjük, 2020, a diktátum 100. évfordulója a szomszédos országokban ne az ünneplés, hanem a bocsánatkérés éve legyen!
A trianoni békeszerződés hazugságait igazoló tényeknek, érveknek a jogi fórumokon túl az Európai Parlamentben is el kell hangozniuk, a nemzetközi közbeszéd részévé kell tenni a gyalázatos eljárást, amelynek hazánk áldozatul esett, és amelynek következményeit a határon túli magyarság, és az anyaország is a mai napig szenvedi.
Ezzel kívánjuk szolgálni a magyarságot abban, hogy az Európa Parlamentben Trianon és a határon túli magyarság ügye még a századik évforduló előtt méltó, harcos, hozzáértő képviseletet kaphasson!
Dr.Drábik János személyében a nemzetmegmaradás ügye nemzetközi politikai színtéren méltó képviseletet nyerhet, a migráció valós veszélyeiről, a háttérhatalmi alkukról és a trianoni gyalázatról történő érvekkel és tényekkel alátámasztott, kompromisszumok nélküli beszédein keresztül.
Bertha Szilvia elnök
     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. június 14., csütörtök 13:13

Az Értünk Értetek - a hiteles párt közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. június 14., csütörtök (OS) - Felszólítjuk a Magyar Államot, ne folyósítsa a pártok költségvetési támogatását, ameddig a kirótt ÁSZ bírságokat saját forrásból, magánvagyonokból ki nem fizetik! Így ugyanis az egész szankciónak nincs érdemi visszatartó ereje!

    Ha egy cégnek köztartozása van, nem indulhat költségvetési támogatásért, pályázaton, nem kaphat hitelt. Ha a tulajdonosnak, ügyvezetőnek nincs szerencséje, a magánvagyonán is végrehajtják.
Ha egy intézménynek, szervezetnek köztartozása van, akkor a működésre kapott költségvetési támogatásból automatikusan levonják azt folyósításkor, s vállalt feladatukat akkor is el kell látni, azt számon kérik rajtuk, nem hivatkozhatnak pénzhiányra!
Ha egy magánszemélynek köztartozása van, azt a munkajövedelméből tiltják. Nem mellesleg, addig nem lehet pl. országgyűlési képviselő sem, ameddig azt nem rendezi. Akkor sem, ha egyéniben nyert.

Ha egy parlamenti pártnak köztartozása van, mint most a tiltott pártfinanszírozás miatti ÁSZ bírságok, akkor
- azért, hogy indulhasson a választásokon, az illetékes hatóság hónapokra felfüggeszti a bírság végrehajtását, nem veszik el a támogatását;
- gond nélkül lehetnek képviselői, parlamenti frakciója;
- nem ellenőrzi senki, hogy a szimpatizánsaitól a bírságra kapott, célzott támogatásokat vajon ennek megfelelően használta-e fel;
- továbbra is kapja az állami támogatást, ezáltal a törvények be nem tartása miatti büntetést is közpénzből fizeti ki;
(folyt.)

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. június 14., csütörtök 13:13

Az Értünk Értetek - a hiteles párt közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. június 14., csütörtök (OS) - Felszólítjuk a Magyar Államot, ne folyósítsa a pártok költségvetési támogatását, ameddig a kirótt ÁSZ bírságokat saját forrásból, magánvagyonokból ki nem fizetik! Így ugyanis az egész szankciónak nincs érdemi visszatartó ereje!

    (folyt.)
- nyilvánosan is pénzhiányra hivatkozva, nem látja el azt a vállalt feladatát, politikai tábora képviseletét, amire a támogatást kapja a költségvetésből (például emiatt nem indít jelöltet időközi választásokon);
- miközben az egész helyzetért felelős döntéshozóik továbbra is havi milliós közpénzfizetéseket tesznek zsebre.

S eközben telesírják a médiát, hogy milyen méltatlan ez így!

A helyzet az ellenzéki demokratikus érem másik oldala, ami sokkal inkább a civil szférával szembeni diszkrimináció, és a parlamenten kívüli pártokkal szembeni indokolatlan versenyelőny, semmint demokrácia. A büntetések kifizetésére történt célzott adománygyűjtésből befolyt források esetleges más célra történő felhasználása pedig hűtlen kezelés, ami büntetőjogi kategória.

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt fenti összehasonlítással is felhívja a jogalkotók és végrehajtó intézmények figyelmét a problémákra. Egyben tiltakozunk az újabb, közel félmilliárdos közpénzherdálás ellen!

Bertha Szilvia elnök

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. július 12., csütörtök 18:33

Az Értünk Értetek - a hiteles párt közleménye
    Budapest, 2018. július 12., csütörtök (OS) - Az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt benyújtotta a kormányhoz kész nyelvoktatási reform tervezetét.

    A választási program részét is képező, kidolgozott, érvekkel alátámasztott javaslatot a párt eljuttatta dr. Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz, a témában minap nyilatkozó Varga Mihály pénzügyminiszterhez, valamint a tárca szerint illetékes dr. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszterhez. Ezen túl a Nemzeti Pedagógus Kar illetékeseihez is.
A nyelvoktatást a jelenlegi forrásokból is sokkal eredményesebbé lehetne tenni, nem szükségszerű a fiatalok eladósodottságának további növelése újabb diákhitellel. Az ÉRTÜNK ÉRTETEK megoldásának alapvető eleme, hogy az első idegen nyelv oktatását ki kell emelni az iskolai rendszerből, és állami finanszírozással, de eredménykötelemmel egybekötve, a kezdést, az intenzitást és a csoportbontást tekintve szülői beleegyezéssel, saját döntésen alapuló utat kell hagyni a diákoknak.  A nyelvtanulási keret 8-18 éves kor között hívható le, szigorú rendszerben, s az elvárt eredmény elmaradásával visszafizetési kötelezettség lép életbe, melyben a nyelvtanár felelőssége is érvényre jut.
A teljes javaslat a www.ertunkertetek.hu oldalon, vagy a párt közösségi oldalán bárki számára elolvasható.
A nyelvtanulás általunk javasolt átalakítása egyben komoly esély a gyermekek még mindig magas heti óraszámának csökkentésére, s a szegényebb családok motivált gyermekeinek nyelvtudáshoz juttatására is!
Bertha Szilvia elnök
Oktatás-nevelési Szakcsoport
ÉRTÜNK ÉRTETEK

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.