2011. augusztus 26., péntek 10:45

Az Állami Számvevőszék közleménye az ellenőrzési gyakorlattal összefüggésben tett téves kijelentésekkel kapcsolatban
    Budapest, 2011. augusztus 26., péntek (OS) - Az utóbbi hetekben Schwartz Béla, Ajka polgármestere több olyan kijelentést is tett, amelynek következtében téves kép alakulhat ki a közvéleményben az Állami Számvevőszék ellenőrzési gyakorlatával kapcsolatban.

    Schwartz Béla, Ajka polgármestere egy idén júliusban nyilvánosságra került, de a tavalyi önkormányzati választások után készült hangfelvételen olyan kijelentéseket tett, amelyek arra utalnak, hogy szerinte bizonyos politikusok sikerrel  járhatnak el  az ÁSZ-nál egyes ellenőrzések leállítása, illetve elindítása érdekében. Az ajkai polgármester a Népszabadság 2011. augusztus 19-ei számában megjelent  Lex Schwartz és a lúzerek  című cikk szerint ezzel kapcsolatban azt állította: arra kérte a város  jobboldali képviselőit , hogy  ne akadályozzák a város működtetését egy újabb ÁSZ-feljelentéssel .
Az ajkai polgármester kijelentéseit számos magyar sajtótermék ismertette, így téves kép alakulhat ki a közvéleményben az Állami Számvevőszék ellenőrzési gyakorlatával kapcsolatban. Az ÁSZ ezt elkerülendő, a fentiekkel kapcsolatban a következőket szeretné egyértelművé tenni:
- Az Állami Számvevőszékről szóló törvény garantálja a számvevőszéki munka alapfeltételének tekinthető függetlenséget mind pénzügyi, mind pedig intézményi és szervezeti szinten. Ez utóbbi többek között azt jelenti, hogy a nemzetközi standardoknak megfelelően a Számvevőszék szabadon határozza meg prioritásait, munkaprogramját és szervezeti felépítését, valamint az elvégzendő ellenőrzéseknek megfelelő módszereket is.
- Indokolt esetben van mód az ÁSZ által kialakított ellenőrzési terv módosítására. Az ÁSZ-törvény szerint az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti vizsgálat megindítására az Országgyűlés döntése alapján, illetve a Kormány felkérésére van lehetőség. Esetlegesen állampolgári bejelentés alapján is beilleszthető egy új vizsgálat az ellenőrzési tervbe, de természetesen ilyen esetben semmilyen politikai, személyes vagy üzleti célú megkeresést és felkérést nem vesz figyelembe az ÁSZ.
- A fentiekből következik, hogy a Schwartz Béla által említett ÁSZ-feljelentés  nem létező és így nem is értelmezhető jogi kategória. A polgármester állításával szemben az sem felel meg a valóságnak, hogy a számvevőszéki vizsgálat  akadályozná  az ellenőrzött önkormányzat, illetve szerv működését, az ÁSZ munkájának egyik célja ugyanis épp a jó kormányzás és a felelős közpénzgazdálkodás elősegítése.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.


2011. október 12., szerda 10:41

Az Állami Számvevőszék közleménye a HVG Online Simor újra célkeresztben: támad az ÁSZ is” című cikkével kapcsolatban
    Budapest, 2011. október 12., szerda (OS) - Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a hvg.hu 2011. október 11-én megjelent, és több médium által átvett,  Simor újra célkeresztben: támad az ÁSZ is   című cikkével kapcsolatban a következő közleményt teszi.

    Az Állami Számvevőszék ellenőrzést lezáró jelentése akkor készül el és egyúttal válik nyilvánossá, amikor az ÁSZ elnöke aláírja. A Magyar Nemzeti Bank 2010.évi működésének ellenőrzéséről szóló jelentés még nem készült el, vagyis a jelentés nem nyilvános. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a Számvevőszék a nyilvánosságra kerülés előtt semmilyen információt nem adott ki a jelentésről.
Ki kívánjuk emelni ugyanakkor, hogy a cikkben megfogalmazott állítások azt a téves látszatot keltik, mintha az Állami Számvevőszék részt venne a kormány és a Magyar Nemzeti Bank vezetése között vélelmezett harcban, és jelentésének megállapításait is ennek megfelelően tenné meg. Az igazság ezzel szemben az, hogy az ÁSZ a felelős közpénzgazdálkodás elősegítése érdekében rendszeresen ellenőrzi az MNB gazdálkodását, és az ellenőrzés során feltárt hiányosságokra, visszásságokra minden esetben felhívja a figyelmet, illetve amennyiben szükséges, jogi lépéseket is tesz. Az MNB mostani ellenőrzésére előre elfogadott éves program alapján került sor, az ellenőrzés és a jelentés-tervezet összeállítása pedig szigorú, a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő módszertan alapján történt.
A fentiekből adódóan természetesen nem is lehet szó az MNB elnökét érintő személyes  támadásról , Simor András kizárólag mint egy ellenőrzött szervezet vezetője érintett az ÁSZ ellenőrzésében. Teljesen értelmezhetetlen ennek megfelelően, hogy a Számvevőszék jelentése a kormány, vagy épp az MNB felügyelőbizottságának tevékenységével lenne összefüggésben. Határozottan visszautasítjuk tehát, hogy az ÁSZ munkájának célja az MNB elnökének hiteltelenítése  lenne.
Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, amely a közpénzekkel és az állami vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzését végzi. Ebből adódóan hamis az az állítás, hogy a számvevőszéki ellenőrzés foglalkozik az MNB elnökének ciprusi offshore-ügyével , a cikk írójának állításával ellentétben ugyanis az ÁSZ ellenőrzése erre nem terjed ki.
Az ÁSZ megállapításaival, javaslataival, tanácsaival segíti az Országgyűlést, annak bizottságait, illetve az ellenőrzött szervezetek munkáját, ezzel pedig hozzájárul a jól irányított állami működéshez. Az MNB működéséről szóló számvevőszéki jelentés is ezeket a célokat szolgálja.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.


2011. november 9., szerda 16:59

Az Állami Számvevőszék közleménye Oszkó Péter Fejér Megyei Bíróságon tett tanúvallomásával kapcsolatban
    Budapest, 2011. november 9., szerda (OS) - Oszkó Péter állításával ellentétben az Állami Számvevőszék részletesen foglalkozott a sukorói és pilisi/albertirsai ingatlanok cseréjével, és megállapította, hogy a földterületek cseréje  nem volt szabályos és nem volt célszerű .

    Oszkó Péter 2011. október 20-án tett tanúvallomást a Fejér Megyei Bíróságon. A sajtóban is megjelent hírek szerint vallomásában a volt pénzügyminiszter azt állította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2008. évi tevékenységének ellenőrzéséről szóló (0929. számú) számvevőszéki jelentés nem fektet kellő hangsúlyt a Sukoró-Pilis/Albertirsa elnevezésű ingatlancserére, illetve, hogy a Jelentésben foglaltak nem alapozzák meg kellő mértékben a csereügylet semmisségét.
Ezzel szemben az igazság az, hogy a Jelentés 2. számú függelékének 1. számú melléklete részletesen, mintegy 13 oldal terjedelemben foglalkozik a sukorói és pilisi/albertirsai ingatlanok cseréjével, amelynek lényegi elemei a Jelentés összegző és részletes megállapításai között is megjelennek. A Jelentés egyértelműen fogalmaz:  A földalapba tartozó sukorói földterületek cseréje a pilisi/albertirsai ingatlanokra nem volt szabályos, és nem volt célszerű.
Az ÁSZ jelentései – így szóban forgó 0929. számú jelentés is – nyilvánosak és az ÁSZ honlapján (www.asz.hu) elérhetők.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.


2012. október 18., csütörtök 17:09

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2012. október 18., csütörtök (OS) - Mágori Józsefné, Csongrád megye 7. számú választókörzetének országgyűlési képviselője, 2012. október 18-án azt közölte Makón, hogy a Fidesz az Állami Számvevőszékhez fordul a makói fürdőberuházással kapcsolatban.

    Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az Országgyűlés pénzügyi, gazdasági ellenőrző szerve, csak az Országgyűlésnek és a törvényeknek van alárendelve. Az ÁSZ saját ellenőrzési terve szerint végzi a munkáját, indokolt esetben azonban van mód az ellenőrzési terv módosítására. Az ÁSZ országgyűlési határozat alapján köteles, kormányhatározat alapján megfontolhatja, hogy módosítja-e az ellenőrzési tervet.
Az Állami Számvevőszék nagy hangsúlyt fektet az önkormányzatok folyamatos ellenőrzésére. Tájékoztatásul közöljük, hogy Makó város esetében az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzése jelenleg folyamatban van.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. november 6., kedd 16:33

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2012. november 6., kedd (OS) - Együttműködési megállapodást kötött az Állami Számvevőszék és a Központi Statisztikai Hivatal. Ezzel két, független, szilárd szakmai alapon álló intézmény lépett stratégiai partnerségre. A megállapodás kiterjed az oktatásra, a képzésre, a tudományos kutatásra és a szakértői tevékenységre. A dokumentumot Dr. Vukovich Gabriella a KSH - és Domokos László az ÁSZ elnöke írták alá.

    Az ÁSZ és a KSH eddig is szorosan együttműködött, a felek azonban mostantól összehangoltabban támogatják az Országgyűlés munkáját, a "jó kormányzás" megteremtését. Ennek értelmében hatékonyabb formában történik az ellenőrzési témajavaslatok, előtanulmányok statisztikai adatigényének felmérése, egyeztetése. Az ÁSZ kiemelt, törvényileg meghatározott feladata a költségvetési törvényjavaslat véleményezése. A megállapodás értelmében KSH olyan adatokkal, adatbázisokkal segíti a számvevők munkáját, amelyek hozzájárulnak a költségvetési törvényjavaslat véleményezéséhez. Az együttműködés értelmében a Számvevőszék szükség szerint bevonja a KSH szakértőit a költségvetési törvényjavaslat alapjául szolgáló tanulmányok, számítások helytállóságának megítélésébe, továbbá az adatgyűjtési technikák véleményezésébe. A megállapodás lehetőséget ad közös munkacsoportok kialakítására is. Ez hozzájárulhat a kormányzati szektor hiányáról és adósságáról készülő jelentés költségvetési elemeinek megítéléséhez, illetve az ÁSZ munkatársainak felkészüléséhez a költségvetés Eurostat-szabványok szerinti, eredményszemléletű ellenőrzésére.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. november 20., kedd 14:14

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2012. november 20., kedd (OS) - 2012. november 19-én Liu Jiayi, a Kínai Népköztársaság Nemzeti Ellenőrző Hivatalának elnöke és Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke együttműködési megállapodást írtak alá a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezetének (INTOSAI) pekingi ülésén.

    A dokumentum értelmében a két ország számvevői szakmai tapasztalatcserét folytatnak a teljesítményellenőrzések módszertani kérdéseiről, különös tekintettel a természeti erőforrások megvédését, a környezetvédelmet, a fenntartható fejlődést szolgáló állami programok végrehajtásának ellenőrzéseire. Kínában az állami vállalatoknak lényeges szerepük van az ország dinamikus gazdasági fejlődésében, a magyar kormányzat célja pedig az állami vállalatok hatékonyságának javítása. Ezért mindkét számvevőszék érdekelt az állami vállalatok ellenőrzési módszertanának javításában, így járulhatnak hozzá ugyanis azok eredményesebb és átláthatóbb működéséhez. Az együttműködés kapcsán Domokos László Pekingben elmondta: "Mivel minden ország csak egy számvevőszékkel rendelkezik, ezért az ellenőrzések hatékonyságát javító tapasztalatcserére csak nemzetközi szinten van lehetőség. Ez biztosítja, hogy az ÁSZ ellenőrzései során a legmodernebb és leghatékonyabb módszereket alkalmazza." Ennek jegyében az Állami Számvevőszék elnöke az elmúlt egy évben kétszer találkozott a kínai, kétszer az orosz és egyszer a svájci számvevőszék elnökével. Az együttműködésnek kiemelt jelentőséget ad, hogy 2013-2016 között Kína tölti be az INTOSAI elnöki posztját.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. január 30., szerda 13:20

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2013. január 30., szerda (OS) -

    Ungváry Rudolf 2013. január 23-án az M1 Az Este című műsorában az alábbi kijelentést tette: "a jelenlegi kormány saját embereit nevezte ki az államfői posztra, az Országos Bírósági Hivatal és az adóhivatal elnökének, és "fideszes politikusok" kezében van a médiatanács, az Állami Számvevőszék, az ügyészség és a Kúria is." A műsorban, a vita hevében Ungváry Rudolf nem fejtette ki milyen érvek mentén vonta kétségbe az Állami Számvevőszék függetlenségét. Felhívjuk Ungváry Rudolf figyelmét, hogy az ÁSZ jelenlegi és minden korábbi vezetésének megválasztása, kinevezése a hatályos törvények, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok maradéktalan betartásával történt. Az ÁSZ elnöke hivatalba lépése előtt lemondott párttagságáról és minden egyéb tisztségéről. Az ÁSZ intézményi és ellenőrzési függetlenségét az Alaptörvény és a 2011-ben hatályba lépett új számvevőszéki törvény biztosítja. A jogszabály nemzetközi módon is példátlan módon erősítette meg és biztosítja az ÁSZ függetlenségét, átláthatóságát. Jelzésértékű, hogy a számvevőszéki ellenőrzések pártatlanságát és objektivitását nem érte kritika az elmúlt két és fél évben. Az ÁSZ a magyar jogállamiság egyik legfontosabb garanciális intézménye, Ungváry Rudolf kijelentése a magyar demokratikus jogállam alapjait, illetve Magyarország nemzetközi megítélését veszélyezteti. Tisztelettel kérjük Ungváry Rudolfot, hogy a jövőben tartózkodjon a hasonló, az Állami Számvevőszék tekintélyét aláásó, légből kapott kijelentésektől.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. május 24., péntek 08:46

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2013. május 24., péntek (OS) - Az Állami Számvevőszék szorgalmazza a párt- és kampányfinanszírozás átláthatóbbá tételét.

    Az Állami Számvevőszék kizárólagos ellenőrzési hatáskörében rendszeresen ellenőrzi a pártok gazdálkodásának törvényességét, az országgyűlési képviselő-választási kampányokra fordított pénzeszközök elszámolásának szabályszerűségét.
A számvevőszéki ellenőrzési tapasztalatok hasznosításával az ÁSZ évek óta szorgalmazza a párt- és kampányfinanszírozás átláthatósága, ellenőrizhetősége érdekében a jelenleg hatályos törvényi szabályozások megújítását.
Az Állami Számvevőszék, mint jogalkalmazó szerv mindenkor a hatályos jogszabályi keretek között végzi a pártok és választási kampányok ellenőrzéseit. Az Országgyűlés által elfogadásra kerülő sarkalatos törvényi előírásoknak megfelelően hatásköre bővülése esetén is készen áll a megnövekedett feladatok eredményes teljesítésére.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. június 6., csütörtök 15:34

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2013. június 6., csütörtök (OS) - A számvevők is részt vesznek az árvízi védekezésben.

    A Dunán levonuló történelmi vízmennyiség rendkívüli helyzetet eredményezett az országban. Az elmúlt napokban ezért példaértékű nemzeti összefogás alakult ki, amelyben a magyar állampolgárok mellett a civil és üzleti szféra, valamint a magyar közintézmények is tevékeny szerepet vállalnak.

Az árvíz emberéleteket veszélyeztet, lakóhelyek és a közvagyon pusztulásával fenyeget. Ezért Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke az intézmény valamennyi dolgozója számára engedélyezte, hogy önkéntes jelentkezés alapján munkaidőben részt vegyenek az árvízi védekezésben.

Az Állami Számvevőszék munkatársai szervezett formában 2013. június 7-én, pénteken a szentendrei és a váci partszakaszokon kapcsolódnak be az árvízi védekezésbe.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. június 14., péntek 12:21

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. június 14., péntek (OS) - Napirenden van a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete összevonása. A törvénymódosítás kapcsán az Állami Számvevőszék az alábbiakat közli.

    Az Állami Számvevőszék teljes mértékben egyetért azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank mindenkori ellenőrzése Magyarország közpénzügyi működése szempontjából alapvető társadalmi elvárás. Ugyanakkor a félreértések elkerülése érdekében felhívjuk a figyelmet, illetve a megnyugtatásképpen közöljük, hogy az Állami Számvevőszék – törvényi felhatalmazás alapján – minden évben ellenőrzi a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodását és az MNB-ről szóló törvényben foglaltak alapján folytatott, az alapvető feladatok körébe nem tartozó tevékenységét. Az MNB legutóbbi – 2013. február 13-án nyilvánosságra hozott – ellenőrzésére is előre elfogadott ellenőrzési program alapján került sor, az ellenőrzés és a jelentés összeállítása pedig szigorú, a nemzetközi sztenderdek alapján megújított módszertan szerint történt.

Az Állami Számvevőszék, mint jogalkalmazó szerv mindenkor a hatályos törvényi előírások szerint végzi ellenőrzéseit és hatásköre bővülése esetén is teljes kapacitással készen áll a megnövekedett feladatok teljes körű és eredményes teljesítésére.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. június 14., péntek 12:22

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. június 14., péntek (OS) - Napirenden van a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete összevonása. A törvénymódosítás kapcsán az Állami Számvevőszék az alábbiakat közli.

    Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi ellenőrző szerve, amely a törvényi előírások alapján támogatja a "jó kormányzást". Ezért az ÁSZ felhívja az országgyűlési képviselők, illetve kormánytisztviselők figyelmét, hogy minden hatáskörébe tartozó kérdésben nyitott a szakmai egyeztetésre, ugyanis küldetésének tekinti, hogy ellenőrzéseivel, tapasztalataival támogassa a törvényalkotói munkát.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. szeptember 18., szerda 15:21

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. szeptember 18., szerda (OS) - Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a Magyar Távirati Iroda (MTI) megkeresésére szerdán azt közölte, hogy tételes nyilvántartás van a külföldi betegek magyarországi kezeléséről. Ezzel kapcsolatban az Állami Számvevőszék az alábbi közleményt teszi.

    Az Állami Számvevőszék a 2012. évi központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzése során az Egészségbiztosítási Alap belső kontrolljainak értékelésekor megállapította, hogy a nemzetközi elszámolásokból eredő külföldi követelések esetében az analitikus nyilvántartás nem volt naprakész, a jóváírások feldolgozása és a megfelelő számlákhoz rendelése nem volt teljes körű.
Nem működött folyamatos belső kontroll, amely biztosította volna a külföldi biztosítottak magyarországi ellátása miatt kifizetett összegek továbbszámlázását a külföldi összekötő szerveknek. A rendszer kontrolljaira és szabályozási hiányosságokra visszavezethetően 30855 esetben nem tudták beazonosítani a külföldi biztosítókat a pontatlan vagy hiányzó azonosító számok miatt, ezért nem tudták kiállítani a számlákat.
A külföldi összekötő szervekkel szemben fennálló követeléseket nem leltározták a leltározási szabályzatban előírt módon és időben, a 2012. év végi követelésállományról (4,8 milliárd forint) a külföldi partner összekötő szervekkel az egyeztetés nem történt meg, ami ellentétes a hatályos jogszabályokkal (Áhsz.) és az OEP belső szabályzatainak előírásaival is.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. szeptember 18., szerda 15:21

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. szeptember 18., szerda (OS) -

    Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jelentéstervezethez megküldött észrevételében azt írta, hogy "az Egészségbiztosítási Alap tekintetében a nemzetközi elszámolásokból eredő külföldi követelések esetében célszerűnek tartjuk a közösségi jogforrásokban előírtak figyelembevételét a hatályos jogszabályok (Áhsz.) harmonizálásával, illetve kiegészítésével a nemzetközi elszámolások speciális helyzetével."
Az OEP észrevételét az Állami Számvevőszék nem fogadta el, mivel a nemzetközi elszámolásokból eredő külföldi követelésekre vonatkozó közösségi jogforrások nem az egyes tagállamok összekötő szervei között fennálló követelések és tartozások egyeztetésének rendjét szabályozzák, hanem az egyeztetés után kialakult adós-hitelezői pozíciók kimutatását írják elő aszerint, hogy benyújtott, rendezett vagy vitatott követelésről van-e szó, továbbá ezen beszámoló elkészítésének határidejéről, beküldéséről, annak bizottság általi elfogadásáról rendelkeznek.  
Indoklásában az Állami Számvevőszék közölte, hogy az uniós szabályozás nem ütközik a hatályos magyar szabályozással, sőt az uniós szabályozásnak az OEP akkor tud megfelelni, ha a követelések és kötelezettségek egyeztetését előzetesen elvégezte. Ezért az ÁSZ nem tudta elfogadni, hogy a követelések leltározása a zárszámadásig nem készült el.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. szeptember 18., szerda 15:37

Az Állami Számvevőszék közleménye (3. rész)
    Budapest, 2013. szeptember 18., szerda (OS) -

    Mivel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a számvevőszéki ellenőrzés tételes és tényszerű megállapításait sem a jelentéshez csatolt észrevételében, sem pedig az MTI-nek megküldött tájékoztatójában nem cáfolta érdemben, ezért az Állami Számvevőszék a fenti megállapításait továbbra is fenntartja.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. szeptember 24., kedd 16:50

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2013. szeptember 24., kedd (OS) - Megjelent az ÁSZ költségvetési elemzése. Elkészült és letölthető az Állami Számvevőszék honlapjáról "A 2012. évi zárszámadás makrogazdasági összefüggései és kitekintés a 2013. évre" című tanulmány. A tanulmány a költségvetés tavalyi folyamatait és jövő évi kockázatait elemzi, különös tekintettel a költségvetés mozgásterére és az adósságszabályra.

    A zárszámadási törvényjavaslat országgyűlési vitájában felmerült, hogy az Állami Számvevőszéknek zárszámadási jelentésében elemeznie kellene a számok mögött meghúzódó gazdasági, költségvetési folyamatokat. A zárszámadási jelentésnek a jogszabályok alapján ez nem feladata, de érthető az igény, hogy a képviselők és az érdeklődő állampolgárok a számsorok mögé is szeretnének belátni. Az Állami Számvevőszék elnöke ezért és a jó kormányzás elősegítése érdekében korábban a fenti tanulmány elkészítéséről, most pedig a nyilvánosságra hozataláról döntött.

Elképzeléseink szerint az ÁSZ egy hasonló elemzést a zárszámadási ellenőrzéshez kapcsolódva minden évben elkészít majd. Elemzésünket a Költségvetési Tanács részére nyújtjuk majd be és nyilvánosságra hozzuk.

Az Állami Számvevőszék a fenti elemzésben érintett rövid távú költségvetési kockázatok mellett a hosszabb távú fejlődést befolyásoló kockázatokkal is kiemelten foglalkozik. Az ÁSZ ezért napirendjére vette a költségvetés hosszú távú folyamatait meghatározó makrokockázatok elemzését, és ehhez kapcsolódva 2013. október 9-én neves külföldi előadókkal nemzetközi konferenciát rendez.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. október 17., csütörtök 16:11

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. október 17., csütörtök (OS) - Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke hétfőn, egy pódiumbeszélgetést követően az MSZP pártfinanszírozására utalva a következőket közölte: "én voltam ennek a pártnak az elnöke, sok helyről vándorolt oda a pénz, Európából nem nagyon, ahonnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk". Az esettel kapcsolatban az Állami Számvevőszék az alábbi közleményt teszi.

    Az ÁSZ a számvevőszéki törvény felhatalmazása, illetve a párttörvény előírása alapján kétévente ellenőrzi a rendszeres állami költségvetési támogatásban részesülő pártok gazdálkodásának törvényességét. Az ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy a közzétett éves beszámolók megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, a gazdálkodás során betartották-e a jogszabályi előírásokat, illetve, hogy a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló – többször módosított – 1989. évi XXXIII. törvényben (párttörvényben) engedélyezett módon, szabályszerűen igénybe vehető forrásokból gazdálkodott-e a párt. Ez tehát egy úgynevezett pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés, amelynek alapját a párt könyvviteli nyilvántartása képezi. Az ÁSZ a jogszabályi előírások betartásával legutóbb 2012-ben tette közzé a Magyar Szocialista Párt gazdálkodásának törvényességéről szóló jelentését, amely a párt 2009-2010. évi gazdálkodó tevékenységét értékelte. A könyvviteli nyilvántartás összes iratának átadására vonatkozó teljességi nyilatkozatot a párt képviseletére jogosult illetékes megtette, a nyilatkozat az ellenőrzési dokumentáció részét képezi.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. október 17., csütörtök 16:11

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. október 17., csütörtök (OS) - Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke hétfőn, egy pódiumbeszélgetést követően az MSZP pártfinanszírozására utalva a következőket közölte: "én voltam ennek a pártnak az elnöke, sok helyről vándorolt oda a pénz, Európából nem nagyon, ahonnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk". Az esettel kapcsolatban az Állami Számvevőszék az alábbi közleményt teszi.

    Az MSZP teljességi nyilatkozata megtétele mellett, a rendelkezésére bocsátott dokumentumok ellenőrzése során a Számvevőszék megállapította, hogy a párt a vizsgált időszakban kizárólag a párttörvényben engedélyezett gazdálkodó tevékenységet folytatott, a könyvviteli nyilvántartásai szerint a párttörvényben meg nem engedett forrásból származó vagyoni hozzájárulást nem fogadott el. A jelentéshez mellékletként csatolt 2009. évi módosított, és 2010. évi beszámolók adatai szerint a hozzájárulások között nem volt külföldről érkező.
    Az Állami Számvevőszék minden jelentése nyilvános, és letölthető a www.asz.hu weboldalról.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. október 22., kedd 11:48

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. október 22., kedd (OS) - Megkezdődött a számvevőszékek világtalálkozója. A világ mintegy 190 számvevőszéke vesz részt a pekingi INTOSAI Kongresszuson, október 22-26. között. A kínai fővárosban olyan témák kerülnek napirendre, amelyek tovább erősíthetik a magyarországi ellenőrzések hatékonyságát. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési módszertanába beépíti a legújabb nemzetközi standardokat, működésében pedig hasznosítja más számvevőszékek "jó gyakorlatait".

    Az INTOSAI Kongresszust háromévente rendezik meg, a világtalálkozónak idén Peking ad otthont. Az eseménynek két fő témája van: az egyik a "Nemzeti kormányzás és nemzeti ellenőrzés", amely a számvevőszékek szerepét és jó gyakorlatait foglalja össze; a másik fő téma keretében a számvevőszékek szerepét vizsgálják a pénzügypolitikák hosszú távú fenntartásának biztosításában.

Mivel minden ország csak egyetlen számvevőszékkel rendelkezik, ezért az Állami Számvevőszék (ÁSZ) számára kiemelt jelentősége van a nemzetközi kapcsolatoknak. Ennek megfelelően az ÁSZ aktív szereplője a nemzetközi vérkeringésnek, folyamatosan megosztja tapasztalatait, ellenőrzési módszertanaiba beépíti a legújabb nemzetközi standardokat, működésében pedig hasznosítja más számvevőszékek "jó gyakorlatait".

A teljesítménymérés és a hasznosulás az egyik kiemelt téma a számvevőszékek nemzetközi világában. A pekingi kongresszuson várhatóan elfogadásra kerül a számvevőszéki munka hozzáadott értékére és az állampolgárok mindennapi életére gyakorolt hatására koncentráló nemzetközi standard.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. október 22., kedd 11:49

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. október 22., kedd (OS) - Megkezdődött a számvevőszékek világtalálkozója. A világ mintegy 190 számvevőszéke vesz részt a pekingi INTOSAI Kongresszuson, október 22-26. között. A kínai fővárosban olyan témák kerülnek napirendre, amelyek tovább erősíthetik a magyarországi ellenőrzések hatékonyságát. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési módszertanába beépíti a legújabb nemzetközi standardokat, működésében pedig hasznosítja más számvevőszékek "jó gyakorlatait".

    Az ÁSZ az elmúlt három évben olyan – a számvevőszéki ellenőrzések hasznosulására fókuszáló – modell alapjait rakta le, ami támogathatja a nemzetközi standardhoz kapcsolódó módszertan kidolgozását. A témáról publikáció jelenik meg az európai számvevőszékeket tömörítő nemzetközi szervezet angol nyelvű folyóiratában, az EUROSAI Magazine következő számában.

Az INTOSAI Kongresszuson az ÁSZ háromtagú delegációját Domokos László elnök vezeti, aki várhatóan felszólal a szerdai ülésnapon. A tervek szerint az ÁSZ képviselői kétoldalú megbeszélésen találkoznak többek között a kínai, a francia, a török, a kenyai és a fülöp-szigeteki számvevőszékek képviselőivel is.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. október 24., csütörtök 12:30

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. október 24., csütörtök (OS) - A magyar közpénzügyi rendszer megújításáról, valamint az Állami Számvevőszék megerősített szerepéről beszélt Domokos László a pekingi INTOSAI Kongresszuson. Az ÁSZ elnöke felszólalásában hangsúlyozta: az ÁSZ folyamatosan rajta tartja a szemét a magyar költségvetési folyamatokon, különös tekintettel a GDP arányos államadósság csökkentésére.

    A világ, mintegy 190 számvevőszéke vesz részt a pekingi INTOSAI Kongresszuson, október 22-26. között. Az esemény szerdai napján Domokos László is felszólalt. Az Állami Számvevőszék elnöke tájékoztatást adott arról, hogy az új Alaptörvény, valamint a 2011 júliusától hatályos új számvevőszéki törvény jelentősen megerősítette a magyar közpénzügyi rendszert.

Mint mondta: a magyarországi változások következtében a költségvetési és fiskális politika keretrendszerébe jelentős fékek és ellensúlyok kerültek be, amelyek arra kényszerítik a mindenkori döntéshozókat, hogy stabilitásra és fenntarthatóságra törekedjenek.

Domokos László kifejtette, hogy a közpénzügyek prudens stratégiai tervezését Magyarországon három tényező garantálja: az Alaptörvénybe foglalt államadósság-kezelési szabályok; a Költségvetési Tanács munkája; valamint az Állami Számvevőszék, amely más intézményektől függetlenül ellenőrzi a közpénzekből gazdálkodó szervezetek munkáját, ezáltal előmozdítva a közpénzek eredményes, hatékony felhasználását - mondta Pekingben az ÁSZ elnöke.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. október 24., csütörtök 12:30

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. október 24., csütörtök (OS) -

    Domokos László pekingi beszédében hangsúlyozta, hogy az ÁSZ a Költségvetési Tanácson keresztül közvetetten vesz részt a fiskális politika értékelésében. Emellett az évről évre végrehajtott számvevőszéki ellenőrzések között számos olyan található, amelyek jelentős befolyást gyakorolnak a központi költségvetés stabilitására.

Az ÁSZ egyik legfontosabb, évente elkészített jelentése a zárszámadásról szóló jelentés, amelyben ellenőrizi a költségvetési törvény végrehajtásának szabályosságát és jogszerűségét. Emellett az ÁSZ évente véleményezi a következő évi költségvetés tervezetét. A magyar Országgyűlésben kizárólag akkor kezdődhet meg a törvényjavaslat vitája, ha az ÁSZ csatolta az arra vonatkozó véleményét – hívta fel a figyelmet Domokos László.
Mindezek a közpénzügyi rendszer ellenőrzése szempontjából az Állami Számvevőszék hatáskörét a világ számvevőszékei között egyedivé teszik, az említett anyagok pedig fontos szerepet töltenek be a magyar közpénzügyek középtávú stabilitásának és fenntarthatóságának megteremtésében – világított rá az ÁSZ elnöke pekingi beszédében.

Az Országgyűlésben éppen csütörtökön kezdődött meg a jövő évi költségvetés vitája. Parlamenti expozéjában Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy az ÁSZ költségvetési véleményében megfogalmazott, a költségvetési tervezést érintő jobbító szándékú javaslatokat a kormány megfontolja, és a közeljövőben érvényesíteni kívánja.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. november 8., péntek 08:48

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2013. november 8., péntek (OS) - Együttműködik a pénzügyi kultúra fejlesztésében az Állami Számvevőszék (ÁSZ), a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az állami intézmények képviselői erről írtak alá szándéknyilatkozatot csütörtök délután, Visegrádon.

    A megállapodás fő célja, a pénzügyi kultúra fejlesztésének nemzetközi szinten is egyedülálló, magyar modelljének kidolgozása és megvalósítása, a "Fórum Magyarország pénzügyi kultúrájának fejlesztéséért" elnevezésű kezdeményezésen keresztül. Az együttműködés célja a magyar társadalom pénzügyi kultúrájának emelése, az egyes szervezetek tevékenységeinek összehangolása. Ennek részleteit közösen dolgozza ki az ÁSZ, az NGM és az MNB.

A közös nyilatkozat leszögezi: az állami intézmények a köz szolgálatát akkor képesek hatékonyan és eredményesen ellátni, ha a közös célok elérése érdekében erőforrásaikat összehangoltan és célzottan használják fel. Hazánk jólétének és pénzügyi biztonságának előmozdításához és megerősítéséhez elengedhetetlen, hogy mérsékeljük azokat a nemzetgazdasági kockázatokat, amelyek az állampolgárok nem kellően megalapozott, illetve a potenciális kockázatok nem teljes körű ismeretében meghozott pénzügyi döntéseiből erednek – áll a nyilatkozatban. Ebből adódóan a magyar pénzügyi kultúra szintjének megismerése, annak fejlesztése, valamint a pénzügyi döntések és ismeretek egymáshoz igazítása kiemelkedő jelentőséggel bír.
    
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. november 18., hétfő 15:01

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. november 18., hétfő (OS) - Az Állami Számvevőszék 2013. október 28-án Hagelmayer István-díjat adományozott Schmitt Pálnak, Magyarország előző köztársasági elnökének, az Országgyűlés korábbi elnökének.

    Magyarország előző köztársasági elnökének, az Országgyűlés korábbi elnökének kitüntetésével kapcsolatban a valós és tényszerű híradások mellett sajnálatos módon nemtelen, Magyarország választott vezetőinek tisztességét kétségbe vonó, a magyar jogállamiság és demokrácia alapjait kikezdő cikkek is napvilágot láttak. A legolvasottabb közéleti napilap 2013. november 16-ai számában olyan írás is megjelent, amely a Számvevőszék első elnökének tisztes emlékét felhasználva támadta meg Hazánk korábbi legfőbb közjogi méltóságát és Magyarország egyik kiemelten fontos független intézményét, a közpénzek felhasználása és a közvagyon használata felett őrködő Állami Számvevőszéket.

Az Állami Számvevőszék ezeket a támadásokat a lehető leghatározottabban visszautasítja, és az alábbi közleményt teszi.

Az idei évben Schmitt Pál személyében az Országgyűlés korábbi elnöke és Magyarország előző köztársasági elnöke kapta meg a Hagelmayer István-díjat.

Az Állami Számvevőszék a díj odaítélésével egyértelműen kifejezte, hogy saját munkája, a közpénzügyi ellenőrzés és a közpénzügyi rendszer egésze szempontjából kiemelkedően fontosnak tartja mind a szervezet törvényes működésének 2010-es helyreállítását, mind pedig a következmények nélküli ellenőrzések korszakát lezáró új számvevőszéki törvény 2011-es megalkotását.
    
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. november 18., hétfő 15:01

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. november 18., hétfő (OS) -

    Mindezekkel kapcsolatban az alábbi tényekre hívjuk fel a figyelmet.

1. Az Állami Számvevőszék korábbi elnökének, Kovács Árpádnak 2009. december 9-én járt le a mandátuma, azaz ezt követően a szervezetnek nem volt választott vezetője. Ez működési és alkotmányos kockázatot is jelentett, az új vezetők 2010. július 5-ei hatállyal történt megválasztása így elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy a szervezet el tudja látni törvényben előírt feladatait. Az Állami Számvevőszék elnökének és alelnökének megválasztásakor Schmitt Pál volt az Országgyűlés elnöke, akinek kiemelt szerepe volt abban, hogy a törvényes működés hamar, szinte rögtön az új Országgyűlés megalakulását követően helyreállhasson. Schmitt Pál személyesen is olyan fontosnak tartotta ezt a kérdést, hogy az Országgyűlésben nem csak a beiktatáshoz, hanem az Állami Számvevőszék állománygyűléséhez is helyet biztosított az Országgyűlés Felsőházi Termében, ahol személyes részvételével hitet tett a közpénzügyi ellenőrzés alkotmányos megerősítése mellett.

2. Ugyancsak tény, hogy Schmitt Pál volt Magyarország köztársasági elnöke, amikor az Országgyűlés megalkotta az új számvevőszéki törvényt, és Schmitt Pál volt az, aki Hazánk legfőbb közjogi méltóságaként aláírásával szentesítette a jogszabályt. Az új számvevőszéki törvény az első volt a sarkalatos törvények sorában, amit megalkotott és elfogadott az Országgyűlés, ezzel is rámutatva a közpénzügyi ellenőrzés jelentőségére.
    
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. november 18., hétfő 15:02

Az Állami Számvevőszék közleménye (3. rész)
    Budapest, 2013. november 18., hétfő (OS) -

    A jogalkotás figyelme nem véletlenül fordult ilyen korán a közpénz-felhasználás kontrollját ellátó intézményrendszer felé, Magyarország ugyanis sajnálatos módon a nem kellően erős jogosítványokkal ellátott kontrollintézmények "szeme előtt" jutott el 2008-ban a közpénzügyi és gazdasági összeomlás határára. Jól mutatja a korábbi anomáliákat az 1989-es számvevőszéki törvény, amely nem szankcionálta például, ha az adófizetők pénze felett őrködő számvevőknek nem adtak át adatokat az ellenőrzöttek, és ezzel meghiúsították az ellenőrzést. Annak sem volt tényleges következménye, ha az ellenőri megállapításokat semmiféle intézkedés nem követte. Ez a jogszabály és a kialakult gyakorlat nem tudta és nem is tudhatta megakadályozni, hogy Magyarország közpénzügyei szétzilálódjanak, így elengedhetetlen volt a számvevőszéki törvény újraalkotása. Ez történt meg 2011-ben, amikor az Országgyűlés egy olyan törvényt fogadott el, Schmitt Pál köztársasági elnök pedig egy olyan jogszabályt helyezett hatályba, amely nemzetközi szinten is példás függetlenséget és átláthatóságot biztosít az Állami Számvevőszéknek, illetve a számvevői jogosítványok megerősítésével véget vetett a következmények nélküli ellenőrzések korszakának.
    
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. november 18., hétfő 15:02

Az Állami Számvevőszék közleménye (4. rész)
    Budapest, 2013. november 18., hétfő (OS) -

    Az új számvevőszéki törvény és az Állami Számvevőszék munkájának elismerése, hogy az európai számvevőszékeket tömörítő EUROSAI függetlenségi munkacsoportjának vezetésére az ÁSZ munkatársát kérték fel, illetve hogy a jövő év elején Hazánk adhat otthont a számvevőszéki függetlenség kérdésével foglalkozó EUROSAI-konferenciának is.

3. Az Állami Számvevőszék a tisztánlátás érdekében szükségesnek tartja jelezni, hogy a Hagelmayer István-díj történetében nem példa nélküli a pénzügyekkel csak áttételesen foglalkozó, választott vezetők, közjogi méltóságok kitüntetése. Ezt jól mutatja, hogy a díj első kitüntetettje a végzettsége szerint történész Szabad György volt, aki szintén azért az áldozatos és az Állami Számvevőszék szempontjából kiemelkedően fontos tevékenységéért kapta meg a díjat, amivel az Országgyűlés elnökeként bátorította és támogatta az akkoriban épp megalakult Állami Számvevőszéket, a számvevők munkáját.

4. Schmitt Pál a Hagelmayer István-díj odaítélésekor arról tájékoztatta az Állami Számvevőszéket, hogy a díjjal járó pénzjutalmat a Szemem Fénye Alapítványnak adományozza. Ennek megfelelően az Állami Számvevőszék a pénzjutalmat közvetlenül a Szemem Fénye Alapítvány számlájára utalta át. A pénzjutalom nemes, társadalmi célra történő felajánlásával a korábbi köztársasági elnök követte az Állami Számvevőszék közéleti díjazottainak hagyományát, körükben ugyanis bevett szokás, hogy nem veszik fel, hanem felajánlják a Hagelmayer István-díjjal járó pénzösszeget.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. november 18., hétfő 15:03

Az Állami Számvevőszék közleménye (5. rész)
    Budapest, 2013. november 18., hétfő (OS) -

    Schmitt Pál az utóbbi években betöltött közjogi tisztségeiben mindvégig tettekkel bizonyította, hogy kiemelten fontosnak tartja a közpénzügyi ellenőrzés kérdését, a törvényességet, az alkotmányos normáknak való megfelelést, illetve a hatékony, eredményes és hasznos számvevőszéki ellenőrzéseket lehetővé tevő jogszabályi háttér biztosítását.

Az Állami Számvevőszék a magyar jogállamiság egyik legfontosabb garanciális intézménye, melynek egyedi döntéseit természetesen minden polgár szabadon megítélheti. Ezzel együtt tisztelettel kérjük a kritikát megfogalmazókat, hogy a jövőben tartózkodjanak az Állami Számvevőszék tekintélyét romboló, függetlenségét sértő, alaptalan és igaztalan kijelentésektől, ezekkel ugyanis kikezdik a magyar demokratikus jogállamiság alapjait, amivel minden magyar polgárnak kárt okoznak.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. november 26., kedd 08:39

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. november 26., kedd (OS) - A Népszava 2013. november 23-ai száma idézi Tóbiás Józsefnek, a Magyar Szocialista Párt frakcióvezető-helyettesének azt az állítását miszerint "még a Költségvetési Tanács is azt állapította meg, hogy a 2014-es költségvetés bevételeinek 52 százaléka megalapozatlan". Ezzel kapcsolatban az Állami Számvevőszék az alábbi közleményt teszi.

    A Költségvetési Tanács egyáltalán nem nyilvánított véleményt a 2014-es költségvetés bevételeinek megalapozottságáról, mivel az nem a Költségvetési Tanács feladata. A Költségvetési Tanács a törvényi előírásokkal összhangban a 2014-es költségvetési törvényjavaslat tervezetét (tehát nem a benyújtott törvényjavaslatot) véleményezte. Véleményében azt rögzítette, hogy a 2014. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat tervezetének a hitelességére és végrehajthatóságára nézve nincsenek olyan alapvető ellenvetései, amelyek indokolnák a véleményezésre átadott dokumentummal kapcsolatban az egyet nem értés jelzését. A 2014-es költségvetési törvényjavaslat bevételeinek megalapozottságát – szintén összhangban a vonatkozó törvényi szabályozással – az Állami Számvevőszék értékelte a 2012-ben elfogadott és nyilvánosságra hozott módszertana alapján.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. november 26., kedd 08:39

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. november 26., kedd (OS) -

    Szemben a képviselő úr állításával a törvényjavaslat egyetlen bevételi előirányzatát sem kellett a hivatkozott módszertan alapján "nem megalapozottnak" minősíteni. Az ÁSZ a (közvetlen) bevételi előirányzatok 47,4 százalékát értékelte részben megalapozottnak. Ez a minősítés azt jelenti, hogy a tervezett bevétel egy részének a teljesíthetősége nincs megalapozva. Erre figyelemmel az Állami Számvevőszék 168-175 milliárd forintra becsülte azt a bevételt, amely esetleg nem folyik be 2014-ben a költségvetésbe. Ez az összeg a teljes tervezett (közvetlen) bevételnek, azaz a 7282, 4 milliárd forintnak a 2,3 – 2,4 százaléka.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. november 27., szerda 16:40

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. november 27., szerda (OS) - A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál rendkívüli ellenőrzés lefolytatását indítványozó kezdeményezésekkel kapcsolatban az Állami Számvevőszék az alábbi közleményt teszi.

    Az Állami Számvevőszék mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a demokratikus intézményrendszer független alapintézménye. Az ÁSZ egy hivatal, nem nyomozó hatóság, a közpénzügyi rendszert érintő ellenőrzéseit nyilvános ellenőrzési terv alapján végzi. Az ÁSZ nem olyan, mint a tűzoltóság, amely szirénázva kivonul tűz esetén, az ÁSZ ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok meglétét és azok betartását, felhívja a figyelmet tűz veszélyeire, illetve egy tűzeset kapcsán utólag az okokat és a felelősöket állapítja meg.

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban ÁSZ törvény) 3. § (3) bekezdésének rendelkezései szerint törvényben meghatározott feladatkörében az Állami Számvevőszék köteles ellenőrzést lefolytatni az Országgyűlés döntése alapján, valamint ellenőrzést végezhet a Kormány felkérésére. Ezen túlmenően a megkereséseket, kezdeményezéseket minden esetben jelzésként kezeljük, az ellenőrzéseink tervezése során azokat a kockázat-kezelési rendszerünkbe beépítjük, figyelembe vesszük és hasznosítjuk. Jelezzük, hogy a jelenleg az előkészítés szakaszában lévő 2014. első félévi ellenőrzési tervünk tartalmazni fogja például a Magyarország 2013. évi központi költségvetése végrehajtásának (zárszámadás) ellenőrzését, ami érinti a Nemzeti- Adó és Vámhivatal tevékenységét is.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. november 27., szerda 16:40

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. november 27., szerda (OS) -

    Az ÁSZ törvény 5. § (8) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék ellenőrzi az állami adóhatóság és a helyi önkormányzatok adóztatási és egyéb bevételszerző tevékenységét, valamint a vámhatóság tevékenységét. A (9) bekezdés alapján az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek gyakoriságát törvény, törvényi szabályozás hiányában az Állami Számvevőszék elnöke határozza meg.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a feladatköréből adódóan évről-évre az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek látókörében van. A zárszámadás ellenőrzése keretében minden évben sor kerül az adóhatóság ellenőrzésére is. Legutóbb 2012-re vonatkozóan végeztük el ezt az ellenőrzést. Az ÁSZ törvény 32. § (3) bekezdése értelmében minden jelentésünk, így vonatkozó zárszámadási jelentéseink is nyilvánosak és megtalálhatóak az ÁSZ hivatalos honlapján (www.asz.hu).

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. január 20., hétfő 10:49

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. január 20., hétfő (OS) - Az Állami Számvevőszék felkészült a választási kampány ellenőrzésére. Az ÁSZ már fogadja a kiadók hirdetési árjegyzékeit, a hatályos törvényi előírások értelmében pedig maradéktalanul ellenőrizni fogja a kampánypénzek elszámolását.

    Az ellenőrzés célja, annak megállapítása, hogy az egyéni képviselő-jelöltek és a pártok, valamint a nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok a kampány során betartották-e a törvényi előírásokat. Az ÁSZ a Magyar Államkincstárnál, valamint jelölő szervezeteknél és egyéni jelölteknél végez ellenőrzést.
Az ÁSZ ellenőrzi, hogy a képviselői helyhez jutott egyéni jelöltek – továbbá kérelemre egyéb jelöltek – a központi költségvetésből juttatott egymillió forint támogatást a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadásokra fordították-e. Az ÁSZ a központi költségvetésből származó támogatás elszámolását a képviselethez jutott jelölőszervezetek – továbbá kérelemre egyéb jelölőszerveztek – esetében is ellenőrzi.
A kampányfinanszírozási törvény előírásai szerint független jelölt, a jelöltet vagy országos listát állító párt és annak jelöltje együttesen, valamint az országos nemzetiségi listát állító nemzetiségi önkormányzat jelöltenként legfeljebb ötmillió forintot fordíthat a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadásokra, beleértve a központi költségvetésből származó támogatást is. Az ÁSZ ennek a betartását is ellenőrzi a képviselői helyhez jutott pártok és jelöltek – továbbá kérelemre egyéb pártok és jelöltek – esetében.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. január 20., hétfő 10:50

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. január 20., hétfő (OS) -

    Az Állami Számvevőszék január 24-ig, péntekig fogadja azon sajtóorgánumok hirdetési árjegyzékeit, amelyek politikai hirdetést kívánnak közzé tenni a kampányidőszakban. Az árjegyzékek fogadásával és közzé tételével kapcsolatos részletes információk megtalálhatók a www.asz.hu oldalon a "Választás 2014" menüpont alatt.
Az Állami Számvevőszék ismételten felhívja a figyelmet, hogy a sajtóorgánumok által megküldött árjegyzékeket ellenőrzés és változtatás nélkül teszi majd közzé, így azok tartalmáért felelősséget nem vállal. Azt is hangsúlyozzuk, hogy a választási kampánnyal kapcsolatos minden kérdésben az Állami Számvevőszék a hatályos törvényi rendelkezések szerint, mint jogalkalmazó jár el. Jelezzük továbbá, hogy a 2014-es választási kampány ellenőrzéséről szóló jelentését az ÁSZ várhatóan 2015 tavaszán hozza nyilvánosságra.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. január 23., csütörtök 10:26

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. január 23., csütörtök (OS) - Lezárult a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) nyilvánosságra hozta a szervezet és jogelődjei – 2010-2012. közötti évekre kiterjedő – ellenőrzéséről szóló jelentését. Az ÁSZ megállapította, hogy a 2012. január elsején létrejött KNBSZ megalakítása közpénz-megtakarítást eredményezett, a szervezet a változatlan volumenű feladatot kevesebb létszámmal, kisebb teljesített kiadással valósította meg, mint jogelődei.

    Az Állami Számvevőszék ellenőrzése a 2010-2012. évekre vonatkozóan értékelte a 2012. január 1-jén megalakult Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ), valamint jogelődei, a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal (MK KFH) és a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal (MK KBH) pénzügyi és vagyongazdálkodását, a belső kontrollrendszerek kiépítettségét és működését, valamint a Honvédelmi Minisztérium (HM) irányító szervi tevékenységét.
Külön értékeltük az intézmények alaptevékenységével összefüggő speciális kiadások (speciális működési és katonadiplomáciai kiadások) felhasználását. Az ellenőrzés során kiemelten foglalkoztunk a KNBSZ megalakításának, valamint a jogelődöknél végrehajtott szervezeti korszerűsítések szabályszerűségével.
    
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. január 23., csütörtök 10:26

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. január 23., csütörtök (OS) -

    Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy 2010-2011-ben a KNBSZ jogelődjeinél végrehajtott szervezeti változások a takarékosabb gazdálkodást és a feladatellátás racionalizálását szolgálták, közvetve hozzájárultak a KNBSZ megalakításának előkészítéséhez. Megállapítottuk, hogy a KNBSZ 2012. január elsejei megalakítása közpénz-megtakarítást eredményezett, a szervezet a változatlan volumenű feladatot kevesebb létszámmal, kisebb teljesített kiadással valósította meg, mint jogelődei.
A szabályszerű gazdálkodást támogató belső kontrollrendszerek kiépítettsége és működése a KNBSZ-nél és jogelődjeinél egyaránt megfelelő, gazdálkodásuk pedig tervszerű volt. Az intézmények alaptevékenységével összefüggő speciális kiadások (speciális működési és katonadiplomáciai kiadások) szabályszerűek és megbízhatóak voltak. A vagyongazdálkodás szintén szabályszerű volt.
A Honvédelmi Minisztérium irányító szervi tevékenysége összességében megfelelő volt, a KNBSZ létrehozásához kapcsolódó alapítói és irányító szervi döntések szabályszerűen történtek – állapította meg az Állami Számvevőszék ellenőrzése.
    
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. január 29., szerda 10:30

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. január 29., szerda (OS) - Lezárult a bíróságok gazdálkodásának ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék a bírósági rendszer átalakítását megelőző, 2008 és 2011 közötti időszakra vonatkozóan értékelte a Legfelsőbb Bíróság, az öt Ítélőtábla, a Fővárosi és Megyei Bíróságok pénzügyi- és vagyongazdálkodását, belső kontrollrendszerét, továbbá az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) felügyeleti és irányító tevékenységét. Az ÁSZ az ellenőrzéssel a jogutód szervezeteknek, az Országos Bírósági Hivatalnak (OBH), a Kúriának, az Ítélőtábláknak és a Törvényszékeknek lehetőséget biztosít, hogy a megállapítások alapján erősítsék a szervezet kontrolljait.

    A bíróságok által használt 157 épület közel fele műemlék jellegű, vagy valamilyen védettséget élvez. Az ÁSZ megállapította, hogy az idősebb épületek és a teljes felújítás nélkül átvett fiatalabb épületek indokolt rekonstrukciója elmaradt. Az OIT 2008-ban elfogadott beruházási és felújítási terve még a kitűzött mérsékelt célokhoz sem biztosította a pénzügyi fedezetet. A jelentés rámutat arra, hogy sem fejezeti, sem intézményi szinten nem álltak rendelkezésre olyan mutatók, amelyek az ingatlanállomány értékelését és fejlesztését megalapozták volna.
A bíróságok 2008 és 2011 között összesen 300,4 milliárd forintot fordítottak a működésükre és fejlesztésükre, amelynek 91,5%-át az állami támogatás fedezte. Az ÁSZ megállapítása szerint az ellenőrzött bíróságok éves előirányzatainak tervezési gyakorlata nem támogatta a kiszámítható gazdálkodást.
    
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. január 29., szerda 10:30

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. január 29., szerda (OS) -

    Jellemző volt, hogy a személyi kiadások megtakarításait és a pótelőirányzatokat a dologi kiadások hiányának rendezésére fordították. Az ítélkezési kiadásokat, a szakértői, tolmácsolási, ügyvédi, tanú és ülnöki díjakat az igények esetlegessége miatt nem lehetett kellő megbízhatósággal tervezni. A bírósági intézményeknél 2008-2011 között egyensúlyjavító intézkedésként 7,3 milliárd forint előirányzatot zároltak. A zárolások és feloldások gyakorlata hátráltatta a folyamatosan felmerülő beszerzési igények kielégítését, felborította a végrehajtó terület egyenletes munkaterhelését. A Fővárosi és a Pest Megyei Bíróság a vizsgált időszakban kiemelkedő ügyhátralékkal rendelkezett. Az OIT 2008-ban létszámbővítésekre tett intézkedést, ez azonban kis mértékben és csak átmenetileg javította az ügyfeldolgozás mértékét. A bíróságok az előírt kontroll és monitoring rendszereket kialakították és működtették, a gazdálkodási jogköröket azonban nem igazították hozzá a bírói szervezet sajátosságaihoz. Az OIT, mint irányító szerv a gazdálkodás területén a szabályozások és az eljárási gyakorlat egységesítését a mintaszabályzatok ellenére nem tudta megoldani. Az ÁSZ az ellenőrzött időszakban a bíróságok egyharmadánál állapított meg hiányosságokat és szabálytalanságokat a szolgáltatások, áruszállítások számláinak teljesítésigazolásánál és ellenjegyzésénél. Az ÁSZ jelentésében az OIT jogutódja, az OBH elnöke részére fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre a Hivatalnak intézkedési tervet kell készítenie
    
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. január 31., péntek 14:22

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2014. január 31., péntek (OS) - 793 sajtótermék választási kampányidőszakra vonatkozó hirdetési árjegyzékét tette közzé az Állami Számvevőszék. Az ÁSZ honlapján sajtótermékek szerinti bontásban hozta nyilvánosságra a dokumentumokat, amelyek tartalmáért felelősséget nem vállal.

    A 2014. évi országgyűlési választást megelőző kampányidőszakban a választási eljárásról szóló törvény szerint politikai hirdetést csak az a sajtótermék tehet közzé, amely előzőleg eljuttatta hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszék részére. Erre a választás időpontjának kitűzését követően, a törvényben előírt 5 munkanapos határidőn belül, 2014. január 24-én éjfélig volt lehetőség.
Az Állami Számvevőszék a határidőig beérkezett és a törvényi előírásoknak megfelelő hirdetési árjegyzékeket feldolgozta és sajtótermékek szerinti bontásban a www.asz.hu oldalon a "Választás 2014" menüpont alatt elérhetővé tette. A honlapon 459 nyomtatott és 334 elektronikus sajtótermék hirdetési árjegyzéke található meg.
A beérkezett árjegyzékeket az ÁSZ a törvényi előírásoknak megfelelő tartalommal tette közzé, a határidő lejárta után megküldött dokumentumokat nem vette figyelembe.
Az Állami Számvevőszék a sajtótermékek által megküldött árjegyzékek tartalmáért felelősséget nem vállal. Az ÁSZ a választási kampánnyal kapcsolatos minden kérdésben a hatályos törvényi előírások szerint, mint jogalkalmazó jár el.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. február 11., kedd 10:16

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. február 11., kedd (OS) - Számos hiányosságot tárt fel az Állami Számvevőszék a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2008 és 2012 közötti működésének ellenőrzése során. Az ÁSZ a jogutód Nemzeti Művelődési Intézetnél és az irányító minisztériumnál végzett helyszíni ellenőrzést. Első alkalommal értékelte az Intézet közfeladat-ellátásának szabályszerűségét, illetve azt, hogy a rábízott közpénzekkel felelősen gazdálkodott-e.

    Az ÁSZ megállapította, hogy az irányítószervi feladatokat ellátó minisztériumok (Oktatási és Kulturális Minisztérium, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, majd 2012 májusától Emberi Erőforrások Minisztériuma) korábbi vezetései nem intézkedtek az intézményi erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodásra, valamint az MMIKL közfeladat ellátására vonatkozó követelmények kialakítása érdekében. Az alapító okiratok módosításainak kiadásáról szabályszerűen gondoskodtak. Az intézmény SZMSZ-e azonban a módosításokat követően nem volt összhangban az alapító okiratokkal.
Az ellenőrzés adatai szerint a MMIKL belső kontrollrendszere 2008 és 2012 között nem biztosította a szabályszerű feladatellátást, közpénzfelhasználást és vagyongazdálkodást. A kontrollkörnyezet kialakítása az ellenőrzött időszakban csak részben, a kontrolltevékenységek kialakítása pedig egyáltalán nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, mert a 2010 novemberéig hatályos szabályzatok a jogszabályok előírásai ellenére nem tartalmazták a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére jogosultak feladatait.
    
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. február 11., kedd 10:16

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. február 11., kedd (OS) -

    A szakmai teljesítésigazolásra jogosultak feladatait az ellenőrzött időszakban hatályos szabályzatok egyike sem tartalmazta.
Az intézmény korábbi főigazgatója –a belső ellenőrzés feladatellátását kivéve– nem alakított ki és nem működtetett monitoring rendszert az intézmény gazdálkodási tevékenységére, valamint a szakmai feladatellátására vonatkozóan. Az MMIKL pénzügyi stabilitása az ellenőrzés teljes időszakában biztosított volt, feladatai ellátását az alapító okirataiban megfogalmazott célok elérése érdekében végezte. Az intézmény pénzgazdálkodása során azonban az ellenőrzött időszakban a belső kontrollok nem működtek megfelelően, így például az ellenőrzés hiányosságokat tárt fel a kötelezettségvállalási, az ellenjegyzési, a szakmai teljesítésigazolási és az utalványozási jogkörök gyakorlásánál is. Az ÁSZ megállapításai szerint az intézmény vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályzatai az ellenőrzött időszakban nem szolgálták az állami vagyon hatékony és gazdaságos működtetését, állagának védelmét, értékének megőrzését, illetve gyarapítását. Az ÁSZ jelentésében a jelenlegi emberi erőforrások minisztere, a jogutód Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója, valamint a nemrég kinevezett új gazdasági igazgatója részére tett javaslatokat a hiányosságok megszüntetése érdekében. A címzettek a hibák kijavítása iránt részben már intézkedtek, a többi területre vonatkozóan pedig intézkedési tervet kell készíteniük, amelynek teljesülését az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti.
    
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. február 18., kedd 13:28

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. február 18., kedd (OS) - Az Állami Számvevőszékhez érkezett megkeresésekre tekintettel az ÁSZ az alábbi közleményt  teszi. Az Állami Számvevőszék felkészült a választási kampány utólagos ellenőrzésére, a hatályos törvényi előírások értelmében maradéktalanul ellenőrizni fogja a kampánypénzek elszámolását. Hangsúlyozzuk, hogy az ÁSZ egy független hivatal, amely nem vesz részt a politikai küzdelmekben. Kérjük a politikai szereplőket, hogy tartsák tiszteletben az ÁSZ független ellenőrzési tevékenységét.

    Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a demokratikus intézményrendszer független alapintézménye. Az ÁSZ a közpénzügyi rendszert érintő ellenőrzéseivel biztosítja a társadalom számára, az "adófizetői forintok" felhasználásának megismerését. Ezért az ÁSZ az állampolgárok oldalán áll, a magyar embereket szolgálja.
Emlékeztetünk arra, hogy az ÁSZ nem nyomozó hatóság vagy bíróság. Nem bírságol és szabályoz, nem hoz döntéseket jogi vitás kérdésekben, illetve nem is folytat nyomozást. Az ÁSZ ellenőrzéseit nyilvános ellenőrzési terv, a szigorú nemzetközi sztenderdeket irányadónak tekintő módszertan és kidolgozott ellenőrzési program alapján utólagosan végzi.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. február 18., kedd 13:29

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. február 18., kedd (OS) -

    Ezen túlmenően a megkereséseket, kezdeményezéseket minden esetben jelzésként kezeljük, az ellenőrzéseink tervezése során azokat a kockázatelemzési rendszerünkbe beépítjük, figyelembe vesszük és hasznosítjuk. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy az ÁSZ nem folytat hatósági tevékenységet, nem végez "rendkívüli" vizsgálatokat, nem foglal állást jogértelmezési kérdésekben, a hatályos törvényi előírások szerint, mint jogalkalmazó jár el.
A választást követően lefolytatandó ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az egyéni képviselő-jelöltek és a pártok, valamint a nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok a kampányidőszakban betartották-e a kampánypénzekkel kapcsolatos előírásokat. Az ÁSZ hivatalból a Magyar Államkincstárnál, valamint a mandátumhoz jutott jelölő szervezeteknél és egyéni jelölteknél végez utólagos, a törvényben meghatározott elszámolásokon alapuló ellenőrzést.
Az ÁSZ ellenőrzi, hogy a képviselői helyhez jutott egyéni jelöltek – továbbá kérelemre egyéb jelöltek – a központi költségvetésből jutatott egymillió forint támogatást a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadásokra fordították-e. Az ÁSZ a központi költségvetésből származó támogatás elszámolását, valamint a jelöltenként legfeljebb felhasználható ötmillió forint elszámolását a képviselethez jutott jelölőszervezetek – továbbá kérelemre egyéb jelölőszerveztek – esetében is ellenőrzi.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. február 18., kedd 13:29

Az Állami Számvevőszék közleménye (3. rész)
    Budapest, 2014. február 18., kedd (OS) -

    A képviselői helyhez nem jutott jelöltek, vagy jelölőszervezetek kampányköltéseit a törvény szerint az ÁSZ csak más jelölt vagy jelölőszervezet külön kérelmére ellenőrzi. Az ellenőrzés iránti kérelmet a választást követő három hónapon belül lehet benyújtani bizonyítási indítvány csatolásával.
Végezetül hangsúlyozzuk, hogy az Állami Számvevőszék egy független hivatal, amely nem vesz részt a politikai küzdelmekben. Nyomatékosan kérjük ezért a magukat demokratikusnak nevező politikai szereplőket, hogy tartsák tiszteletben az Állami Számvevőszék és Elnöke függetlenségét, ne használják fel kampánycéljaikra az intézményt és annak vezetőit, valamint ne befolyásolják az ÁSZ független ellenőrzési tevékenységét.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. február 26., szerda 10:00

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. február 26., szerda (OS) - Ütemezetten hozza nyilvánosságra az Állami Számvevőszék az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő, gazdasági társaságként működő színházak ellenőrzéséről szóló jelentéseket. Ennek keretében újabb három fővárosi teátrum, a Madách és a Thália Színház, valamint a Trafó Kortárs Művészetek Háza ellenőrzése zárult le. Az ÁSZ megállapította, hogy a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat és a három színház teljesítette a közszolgáltatási szerződésekben meghatározott feladatokat. A társaságok likviditása stabil volt az ellenőrzött időszakban, hiányosságokat a leltározásra és a számlarendre vonatkozó szabályok betartásánál tárt fel az ÁSZ, két színházi társaság esetében pedig az önköltség-számítási szabályzat nem volt megfelelő.

    Az Állami Számvevőszék az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzése keretében, fővárosi és vidéki színházaknál végez ellenőrzéseket. Korábban hat fővárosi teátrum ellenőrzése zárult le, ezeket a jelentéseket 2014. január 30-án hozta nyilvánosságra az ÁSZ.
Az ÁSZ a színházi társaságok 2008-2012 közötti működésének ellenőrzése során alapvetően azt értékelte, hogy a tulajdonos Főváros Önkormányzat, valamint a színházak betartották-e a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatokat és a színházak a vagyonnal történő gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
A jelentések megállapításai szerint a Fővárosi Önkormányzat mindhárom színházi társaság esetében biztosította a közfeladat-ellátást,
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. február 26., szerda 10:00

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. február 26., szerda (OS) -

    a szükséges ingó és ingatlan vagyont a színházak rendelkezésére bocsátotta. A leltározásra vonatkozó előírások azonban az Önkormányzat vagyonrendeleteiben nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően szerepeltek, mivel az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök leltározási szabályairól a vagyonrendeletek a vonatkozó jogszabály 2010. január 1-jétől hatályos előírásaival ellentétben nem tartalmaztak szabályozást.
A Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.-nél a számlarendben és a leltározási szabályzatnál tártak fel hiányosságokat a számvevők, a Madách Színház Nonprofit Kft.-nél és a Thália Színház Nonprofit Kft.-nél pedig emellett az önköltség-számítási szabályzat sem felelt meg mindenben a jogszabályok előírásainak. E két utóbbi társaságnál az önköltség-számítási szabályzatok nem tartalmazták az általános költségek felosztási módját, a Thália esetében a szabályzat nem tért ki a társulat bérének és járulékainak legalább a produkció színreviteléig történő felosztási módjára sem. Szintén a Thália Színház esetében a bizonylatkezelés területén is tártak fel hiányosságokat a számvevők.
Az ÁSZ a budapesti főjegyzőnek és a színházi társaságok vezetőinek fogalmazott meg javaslatokat a feltárt hiányosságok kijavítása érdekében, ezek alapján az ellenőrzötteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük. További négy budapesti és négy vidéki színházi társaság ellenőrzése van folyamatban, ezeket a jelentéseket az ÁSZ a közeljövőben hozza nyilvánosságra.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. március 3., hétfő 12:26

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. március 3., hétfő (OS) - Folyamatban van a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Nonprofit Kft. számvevőszéki ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék 2014. február 13-án küldte meg a jelentés-tervezetet a színházi társaságnak, illetve a többségi tulajdonos Józsefvárosi Önkormányzatnak. Az egyeztetésre megküldött munkaanyagban szereplő, valamint egyes sajtó-orgánumokban megjelent megállapítások nem tekinthetők az ÁSZ hivatalos álláspontjának, a jelentés nyilvánosságra hozataláról az ÁSZ saját hatáskörben gondoskodik a közeljövőben.

    Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) többségi önkormányzati tulajdonban lévő, gazdasági társaságként működő színházakat ellenőriz. Ennek keretében eddig kilenc, a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában lévő teátrum ellenőrzése zárult le, ezeket a jelentéseket az ÁSZ két ütemben hozta nyilvánosságra. Emellett további négy budapesti és négy vidéki színházi társaság ellenőrzése van folyamatban, ezek között szerepel a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Nonprofit Kft. 2008 és 2012 közötti működésének ellenőrzése is.

Az ÁSZ a jelentés-tervezetet 2014. február 13-án küldte meg 15 napos észrevételezésre a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Nonprofit Kft., valamint a többségi tulajdonos Józsefvárosi Önkormányzat részére. Mint minden számvevőszéki ellenőrzés esetében az ÁSZ az esetleges észrevételek értékelését követően állítja össze a végleges jelentést, amelynek nyilvánossá tételéről a jogszabályoknak megfelelően saját hatáskörben gondoskodik a közeljövőben.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. március 3., hétfő 12:26

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. március 3., hétfő (OS) -

    Éppen ezért az egyes sajtó-orgánumokban megjelent, az Állami Számvevőszéknek tulajdonított megállapítások nem tekinthetőek az ÁSZ hivatalos álláspontjának, hiszen az ellenőrzés még nem zárult le, a jelentés-tervezetben szereplő adatok és megállapítások pedig nem nyilvánosak.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. március 4., kedd 10:14

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. március 4., kedd (OS) - Indokolt volt az agrárkutató és génmegőrzési intézetek most lezárult számvevőszéki ellenőrzése, ugyanis csaknem minden értékelt területen talált hiányosságokat, szabálytalanságokat az Állami Számvevőszék. Az ÁSZ négy intézet 2008 és 2012 közötti gazdálkodását vette górcső alá, egy esetben pedig a 2008 és 2010 közötti működést értékelte. Az értékelt időszakot követően, 2014. január 1-jétől az intézetek rendszerét jelentősen átalakították, három ellenőrzött szervezet az újonnan létrehozott Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központba olvadt be. Az ÁSZ javaslatai az új intézmény vezetőjét is támogatják a belső szabályozás kialakítása, a kontrollok erősítése során.

    Az ÁSZ az Agrárgazdasági Kutató Intézet, a Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ, az Erdészeti Tudományos Intézet és a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2008-2012 közötti gazdálkodását, valamint az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet 2008-2010 közötti gazdálkodását ellenőrizte.

Az ellenőrzés célja egyrészt annak megállapítása volt, hogy a felügyeletet ellátó Vidékfejlesztési Minisztérium irányító szervi feladatait az előírásoknak megfelelően látta-e el, másrészt azt értékelte, hogy a kutatóintézetek megfelelően gazdálkodtak-e a rájuk bízott közpénzekkel, illetve szabályosan alakították-e ki a szervezeti, szabályozási kereteiket, kontrollrendszereiket.

Az ÁSZ megállapította, hogy az ellenőrzött időszakban az irányító szervi feladatokat ellátó minisztérium nem alakította ki a szakmai elvárások, követelmények rendszerét, dokumentáltan nem követte nyomon és nem értékelte az intézetek kutatási tevékenységét, ezért az elszámoltathatóság korlátozott volt.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. március 4., kedd 10:14

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. március 4., kedd (OS) -

    Az intézetek két kivétellel nem rendelkeztek aktualizált, jóváhagyott SZMSZ-szel. A bevételi és kiadási módosított előirányzatok minden évben jelentősen meghaladták az eredeti előirányzatot, ami a tervezés megalapozatlanságát támasztja alá, az intézetek fizetőképessége azonban biztosított volt. Az ellenőrzött időszakban az intézetek a jogszabályi előírás ellenére nem végeztek önköltségszámítást, belső kontrollrendszereik nem biztosították a szabályszerű működést, a belső kontrolljaik kialakítása az általuk elvégzett 2012-es felülvizsgálat után is hiányos maradt. Az intézetek vezetői kockázatkezelési és monitoring rendszereket nem működtettek, kockázatelemzést sem végeztek.

Az ÁSZ megállapítása szerint az intézeteknél az ellenőrzött időszakban a kötelezettségvállalás gyakorlata nem felelt meg a vonatkozó szabályozásnak, és a vagyongazdálkodásnál is tárt fel hiányosságokat az ellenőrzés. Belső ellenőrzési kötelezettségeiket az intézmények alapvetően teljesítették, javaslataik azonban alacsony számban hasznosultak.

Az ÁSZ a vidékfejlesztési miniszter mellett az intézetek főigazgatói részére fogalmazott meg javaslatokat a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok kiküszöbölésére. A címzetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. március 10., hétfő 17:31

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2014. március 10., hétfő (OS) - Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) felhívja a figyelmet, hogy a választási eljárásról szóló törvény szerint az Európai Parlament magyar képviselőinek választását megelőző kampányidőszakban politikai hirdetést csak az a sajtótermék tehet közzé, amely előzőleg hirdetési árjegyzékét az ÁSZ részére megküldte. Az ÁSZ már fogadja a hirdetési árjegyzékeket a valasztas2014@asz.hu címen.

    A politikai hirdetések választási kampányidőszak alatti közzétételéről a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 148. §-a rendelkezik. Ez alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerint sajtóterméknek minősülő, hatósági nyilvántartásban szereplő orgánumok a választás kitűzését követő 5 munkanapon belül juttatják el hirdetési szolgáltatásaik árjegyzékét az Állami Számvevőszék részére, amelyet az nyilvántartásba vesz és honlapján közzétesz.
A törvényi előírások értelmében az érintett sajtóorgánumok a 2014. május 25-i európai parlamenti választás előtti kampányidőszakra vonatkozó árjegyzékeiket 2014. március 14-én 16:00 óráig juttathatják el az Állami Számvevőszékhez. Az ÁSZ elektronikus úton a valasztas2014@asz.hu címen, postai úton a 1364 Budapest 4. Pf. 54. címen, személyesen pedig a 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. címen fogadja az árjegyzékeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÁSZ a sajtótermékek által megküldött árjegyzékeket ellenőrzés és változtatás nélkül teszi közzé, így azok tartalmáért felelősséget nem vállal.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. március 13., csütörtök 10:23

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. március 13., csütörtök (OS) - Két újabb gazdasági formában működő színházi társaság ellenőrzését zárta le az Állami Számvevőszék. A korábban nyilvánosságra hozott jelentésekhez hasonlóan a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában lévő Vígszínház, és a Józsefvárosi Önkormányzat többségi tulajdonában lévő Bárka Színház esetében is a társaságok 2008 és 2012 közötti vagyongazdálkodását, közfeladat-ellátását értékelték a számvevők. Mindkét teátrum esetében főként a számviteli szabályok betartásánál, a leltározásnál és a bizonylati fegyelem területén tárt fel szabálytalanságokat az ellenőrzés, a Bárka Színháznál pedig belső szabályozási hiányosságokat is talált az ÁSZ.

    Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzése keretében fővárosi és vidéki színházi gazdasági társaságok működését értékeli. A jelentéseket az ÁSZ ütemezetten hozza nyilvánosságra. Korábban kilenc budapesti teátrum ellenőrzése zárult le.
A Vígszínház és a Bárka Színház 2008 és 2012 közötti működésének ellenőrzése során az ÁSZ alapvetően azt értékelte, hogy a tulajdonos Önkormányzatok, valamint a színházak betartották-e a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatokat, illetve a vagyongazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A jelentések megállapításai szerint a tulajdonos Fővárosi, illetve Józsefvárosi Önkormányzat egyaránt biztosította a közfeladat-ellátást, a szükséges vagyont a tulajdonában lévő színház rendelkezésére bocsátotta.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. március 13., csütörtök 10:23

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. március 13., csütörtök (OS) -

    Az ÁSZ megállapította, hogy a Vígszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatait teljesítette, likviditása biztosított volt az ellenőrzött időszakban. A számviteli elszámolásnál többször megsértették az időbeli elhatárolásra, valamint a bizonylati fegyelemre vonatkozó előírásokat. Az ellenőrzés feltárta, hogy a Vígszínház Önköltség-számítási Szabályzata nem tért ki a társulat bérének és járulékainak legalább a produkció színreviteléig történő felosztási módjára.
A Bárka Színház Nonprofit Kft. 2009-et kivéve minden évben negatív mérleg szerinti eredménnyel zárt – mutat rá az ÁSZ jelentése. A számviteli törvényben foglaltakat az elszámolások során nem tartották be teljes körűen és több területen megsértették a leltározási és selejtezési szabályzat előírásait is. Az ellenőrzés rávilágított, hogy a Bárka Színház 2008- 2012 között nem rendelkezett jóváhagyott SZMSZ-szel, szabályzatait nem aktualizálta, a munkaviszony létesítését, megszüntetését, a munkakörök átadás-átvételét nem szabályozta, számlarendet sem készített.
Az ÁSZ a Vígszínház kapcsán a főpolgármester és a budapesti főjegyző, valamint mindkét színházi társaság vezetője részére fogalmazott meg javaslatokat a feltárt szabálytalanságok kijavítása érdekében. További két budapesti és négy vidéki színházi társaság ellenőrzése van folyamatban.
    
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. március 20., csütörtök 09:37

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. március 20., csütörtök (OS) - Nyilvánosságra hozta az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a választási kampánypénzek ellenőrzéséről szóló tájékoztatót, amely megtalálható az ÁSZ honlapján a "Választás 2014" menüpont alatt.

    A tájékoztató az általános tudnivalók mellett bemutatja a számvevőszéki ellenőrzés szempontjait, az elszámoltatás általános követelményeit. Szól a kampányra fordítható összegek értékhatára betartásának ellenőrzéséről, valamint arról is, hogy a jelölteknek és jelölőszervezeteknek milyen dokumentumokat, elszámolásokat, bizonylatokat kell az ÁSZ rendelkezésre bocsátani.
A törvényi előírás értelmében minden jelöltnek és jelölő szervezetnek a választást követő 60 napon belül a Magyar Közlönyben nyilvánosságra kell hoznia a választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és felhasználásának módját. A tájékoztató felhívja a figyelmet, hogy az ezt megalapozó bizonylatokat az ellenőrzés lezárásáig a pártoknak és egyéni jelölteknek meg kell őrizniük az ellenőrizhetőség biztosítása érdekében.
A tájékoztató rámutat, hogy a törvényi előírás alapján kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. március 20., csütörtök 09:37

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. március 20., csütörtök (OS) -

    Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy az Állami Számvevőszék a törvényi előírások értelmében a választást követően végzi el a kampánypénzek elszámolásának ellenőrzését. Az ÁSZ a törvényi előírás szerint a hivatalos kampányidőszakra vonatkozóan, a választáson hivatalosan induló és azon mandátumhoz jutó jelöltek és jelölőszervezetek elszámolásait ellenőrzi.
Emlékeztetünk arra, hogy a törvényi előírás szerint a képviselői helyhez nem jutott jelöltek, vagy jelölőszervezetek kampányköltéseit az ÁSZ más jelölt vagy jelölőszervezet kérelmére ellenőrzi. Az ellenőrzés iránti kérelmet a törvényben meghatározottak szerint a választást követő három hónapon belül lehet benyújtani bizonyítási indítvány csatolásával. Hangsúlyozzuk, hogy az ÁSZ készen áll arra, hogy a beérkező indítvány alapján bármely, adott esetben minden a választáson induló egyéni jelölt, vagy párt elszámolását ellenőrizze.
Az Állami Számvevőszék a törvényi előírás értelmében a választást követő egy éven belül ellenőrzi a jelöltek és jelölőszervezetek választásra fordított pénzeszközeinek felhasználását. Az ÁSZ minden esetben utólagos pénzügyi szabályossági ellenőrzést végez, amelyet a jelöltek és jelölőszervezetek elszámolásaira, bizonylataira, egyéb dokumentumaira, valamint közzétett adataira alapoz.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. március 21., péntek 11:20

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2014. március 21., péntek (OS) - Az Állami Számvevőszék közzétette az Európai Parlament magyar képviselőinek választását megelőző kampányidőszakra vonatkozó hirdetési árjegyzékeket. A törvényben meghatározott határidőig 214 sajtótermék jutatta el árjegyzékét az ÁSZ részére.

    Választást megelőző kampányidőszakban a választási eljárásról szóló törvény szerint politikai hirdetést csak az a sajtótermék tehet közzé, amely előzőleg eljuttatta hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszék részére. Az Európai Parlament magyar képviselőinek választását megelőző kampányidőszakra vonatkozóan erre a törvényi előírás szerint 2014. március 14-én 16 óráig volt lehetőség. Az ÁSZ a határidőig beérkezett és a törvényi előírásoknak megfelelő hirdetési árjegyzékeket feldolgozta és sajtótermékek szerinti bontásban a www.asz.hu oldalon a "Választás 2014" menüpont alatt elérhetővé tette. Az EP-választásra vonatkozóan 141 nyomtatott és 73 elektronikus sajtótermék hirdetési árjegyzéke található meg a honlapon. A beérkezett árjegyzékeket az ÁSZ a törvényi előírásoknak megfelelő tartalommal tette közzé, a határidő lejárta után megküldött dokumentumokat nem vette figyelembe. Emlékeztetünk, arra hogy a törvényi előírás szerint a választást követő 15 napon belül a sajtóorgánumoknak azt is közölniük kell, hogy a politikai hirdetéseket kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mely időpontban és milyen terjedelemben tették közzé. Az Állami Számvevőszék a sajtótermékek által megküldött árjegyzékek tartalmáért felelősséget nem vállal.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. március 25., kedd 13:50

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. március 25., kedd (OS) - Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) kénytelen megállapítani, hogy a Transparency International Magyarország (TI) folyamatosan figyelmen kívül hagyja a kampányfinanszírozást, illetve annak ellenőrzését szabályozó hatályos törvényi előírásokat. Azt tapasztaljuk, hogy a TI – általunk nem ismert okból – félrevezeti a hazai és nemzetközi közvéleményt az ÁSZ tevékenységével kapcsolatban. Nyomatékosan felhívjuk ezért a TI figyelmét, hogy az ÁSZ a törvényi előírások értelmében, a választást követően elvégzi a kampánypénzek elszámolásának ellenőrzését.

    A Transparency International Magyarország 2014. március 21-én, honlapján reagált a szervezet jogi igazgatójának korábbi valótlan kijelentéseit tételesen cáfoló, három nappal korábban kiadott közleményükre, és azt állította, hogy "az ÁSZ csak látszólag ellenőrzi kampányfinanszírozást."
Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy az Állami Számvevőszék a törvényi előírások értelmében a választást követően, a hivatalos kampányidőszakra vonatkozóan, elvégzi a kampánypénzek elszámolásának ellenőrzését.
Emlékeztetünk, hogy a TI újabb félrevezető nyilatkozata előtt egy nappal tájékoztatót tettünk közzé a kampánypénzek ellenőrzéséről, amelyben részletesen bemutatjuk a számvevőszéki ellenőrzés szempontjait, az elszámoltatás általános követelményeit. A TI közleményéből úgy látjuk, hogy ez sajnálatos módon elkerülte a szervezet figyelmét.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. március 25., kedd 13:51

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. március 25., kedd (OS) -

    A tájékoztatóban ugyanis részletesen ismertetjük, hogy az ÁSZ a kampánypénzek szabályszerű felhasználását a kifizetés bizonylatai, az azokat alátámasztó egyéb dokumentumok (pl: szerződések, megállapodások, bankszámlakivonatok, adományozók befizetését igazoló postai utalványok, számlák, kiadások és költségek elszámolási dokumentumai), a pénzügyi elszámolások, képviselői nyilatkozatok, tanúsítványok, tájékoztatók, a Magyar Közlönyben nyilvánosságra hozott adatok és a sajtótermékek által megküldött, az ÁSZ honlapján megjelentetett árjegyzékek alapján ellenőrzi. A tájékoztatóban szólunk arról is, hogy az egyéni jelölteknek, mind a jelölő szervezeteknek biztosítaniuk kell a kampányfinanszírozás dokumentumainak oly módon való elkülönített kezelését, az ÁSZ ellenőrzés részére történő átadását, hogy abból megállapítható legyen a kampányfinanszírozásra felhasznált pénzeszközök, anyagi támogatások, vagyoni juttatások összege, forrása és felhasználásának módja.
Mindezekből következően hamisak a TI legutóbbi közleményében tett állításai, miszerint az ÁSZ "csak formális vizsgálatokat végez" és "csak a számlák formai szabályszerűségét ellenőrzi". Nem felel meg a valóságnak az sem, hogy az ÁSZ ellenőrzése csupán arra irányul, hogy "a pártok megfelelő értékű számlákat nyújtottak-e be."
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. március 25., kedd 13:51

Az Állami Számvevőszék közleménye (3. rész)
    Budapest, 2014. március 25., kedd (OS) -

    A TI kijelentésére reagálva megismételjük azt is, hogy az ÁSZ készen áll arra, hogy a törvényben meghatározott kérelem és beérkező indítvány alapján bármely, adott esetben minden, a választáson induló egyéni jelölt, vagy párt elszámolását ellenőrizze.
Jelezzük továbbá, hogy az ÁSZ ellenőrzéseinek általános célja, hogy rávilágítsanak a szabálytalanságokra, esetleges törvénysértésekre. Amennyiben a kampánypénzek elszámolásainak ellenőrzése során ilyet tapasztalunk, arra fel fogjuk hívni a figyelmet, illetve élni fogunk a törvényben meghatározott lehetőségeinkkel.
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az ÁSZ egy független állami hivatal, amely nem vesz részt a politikai küzdelmekben. Nyomatékosan kérjük ezért a Transparency International Magyarországot, hogy a kampányidőszakban tett, a hatályos magyar törvényeket figyelmen kívül hagyó, célzott nyilatkozataival, közleményeivel ne vezesse félre a hazai és nemzetközi közvéleményt az ÁSZ tevékenységével kapcsolatban.
Végezetül kérjük a Transparency International Magyarországot, hogy mutassa be azokat a választási kampánytevékenység ellenőrzésével kapcsolatos, más demokratikus országok Számvevőszékeire vonatkozó nemzetközi példákat és gyakorlatokat, amelyek alapján elvárásokat fogalmaz meg az Állami Számvevőszékkel szemben.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. március 28., péntek 09:18

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. március 28., péntek (OS) - Huszonöt európai számvevőszék szakemberei, valamint több számvevőszéki elnök vesz részt azon a nemzetközi szemináriumon, amelyet a számvevőszékek függetlenségének támogatása érdekében szervezett az Állami Számvevőszék. A péntek délelőtti előadásokat követően 37 külföldi vendég részvételével, kerekasztal-beszélgetések keretében vitatják meg tapasztalataikat a szakemberek. Az eseményen az ÁSZ bemutatja az európai számvevőszékek körében végzett kérdőíves felmérésének eredményeit, és az abból készített tájékoztató kiadványt is.

    Az ENSZ 2011 decemberében elfogadott határozata, valamint a számvevőszékeket tömörítő nemzetközi szervezetek (INTOSAI, EUROSAI) iránymutatásai szerint "a számvevőszékek csak akkor tudják feladataikat objektíven és eredményesen ellátni, ha függetlenek az ellenőrzött szervezettől és védettek a külső befolyástól." A 2011 júliusában hatályba lépett új magyar számvevőszéki törvény teljes mértékben a függetlenségre vonatkozó nemzetközi standardokra épül. Így Magyarország az új számvevőszéki törvénnyel a világon az egyik első olyan ország lett, amely teljes mértékben megfelel a számvevőszéki függetlenségre vonatkozó nemzetközi elvárásoknak.
Az EUROSAI egyik kiemelt stratégiai célkitűzése a számvevőszékek függetlenségének megerősítése és támogatása. Az Állami Számvevőszék mint a magyar Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve és a demokratikus intézményrendszer független alapintézménye, aktív részt vállal ezen célkitűzés megvalósításában.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. március 28., péntek 09:18

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. március 28., péntek (OS) - Az ÁSZ a törvényben rögzített garanciális elemekkel élve innovatív módszereket alkalmaz és élére állt a függetlenséggel kapcsolatos nemzetközi törekvéseknek. Munkánk elismerése, hogy az EUROSAI függetlenségi munkacsoportjának vezetésére az ÁSZ munkatársát kérték fel, és Budapest ad otthont a mostani függetlenségi szemináriumnak.

    Az ÁSZ szervezésében megvalósuló, március 28-i szemináriumon, valamint az azt követő kerekasztal-beszélgetéseken 25 európai számvevőszék szakemberei osztják meg egymással tapasztalataikat a függetlenséghez kapcsolódó témákban. Az esemény rangját jelzi, és az ÁSZ függetlenségének elismerését is mutatja, hogy Magyarországra érkezett többek között az olasz, a horvát és a boszniai szerb köztársaság számvevőszéke elnöke, valamint több európai számvevőszék vezetői tisztségviselője.
Az ÁSZ a megalakulásától kezdve tagja a francia számvevőszék által vezetett Kapacitásfejlesztési munkacsoportnak. A szeminárium előtti napon szűkebb körben ennek a soros ülését is megtartották a résztvevők.
A pénteki eseményen az ÁSZ képviselői az európai számvevőszékek körében elvégzett kérdőíves felmérés eredményeit is bemutatják. A rendezvény elsődleges célja, hogy kiinduló pontja, egyfajta indikátora legyen a függetlenségi garanciák fejlesztésével foglalkozó innovatív kezdeményezések, ehhez pedig "jó gyakorlatot" szolgáltat a magyar törvényi környezet, valamint az ÁSZ működése.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. április 1., kedd 14:28

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. április 1., kedd (OS) - A választási eljárásról szóló törvény előírása szerint azon sajtótermékeknek, amelyek a 2014. évi országgyűlési választást megelőző kampányidőszakban politikai hirdetést tesznek közzé, a választást követően 15 napon belül tájékoztatniuk kell az Állami Számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A megjelentetett politikai hirdetések adatainak megküldésére vonatkozó részletes követelményekkel kapcsolatban az ÁSZ az alábbi közleményt teszi.

    A politikai hirdetések választási kampányidőszak alatti közzétételéről a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 148. §-a rendelkezik. Ez alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerint sajtóterméknek minősülő, hatósági nyilvántartásban szereplő orgánumoknak, az országgyűlési választás után, a szavazás napját követő 15 napon belül tudatniuk kell, hogy milyen politikai hirdetéseket közöltek a kampányidőszakban. A tájékoztatás tartalmazza, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölő szervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mely időpontban és milyen terjedelemben tette közzé. Az ÁSZ e tájékoztatásokat a honlapján – a választás kiírását követően megküldött hirdetési árjegyzékekhez hasonló módon – közzéteszi.
Ez alapján az érintett sajtóorgánumoknak 2014. április 22-én 16.00 óráig kell tájékoztatniuk az Állami Számvevőszéket a kampányidőszakban közzétett politikai hirdetésekről.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. április 1., kedd 14:28

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. április 1., kedd (OS) -

    Az adatok benyújtására vonatkozó javasolt Segédlet a "Választás 2014" menüpont alatt érhető el.
A politikai hirdetésekre vonatkozó adatokat a sajtótermékek a javasolt formanyomtatvány szerinti adattartalommal elektronikus, postai úton, vagy személyesen juttathatják el az Állami Számvevőszékhez. Elektronikus úton a valasztas2014@asz.hu címre, postai úton a 1364 Budapest 4. Pf. 54. címre küldhetik meg, személyesen a 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. címen adhatják le azokat. Az adatok könnyebb feldolgozhatósága, kezelése és összesítése érdekében az elektronikus megküldést javasoljuk.
Az ÁSZ a kampányidőszakban közzétett politikai hirdetéseket az adatok feldolgozását követően sajtótermékek szerinti bontásban a www.asz.hu oldalon teszi majd közzé, a lista szintén a "Választás 2014" menüpont alatt lesz megtekinthető.
Emlékeztetünk, hogy a választási eljárásról szóló törvény szerint politikai hirdetést kizárólag olyan sajtótermék közölhet, amelynek hirdetési árjegyzékét az ÁSZ nyilvántartásba vette, a hirdetések pedig csak a nyilvántartásba vett árjegyzék által meghatározott ellenérték fejében közölhetők. Ehhez kapcsolódóan felhívjuk a figyelmet, hogy az ÁSZ a sajtótermékek által megküldött adatokat ellenőrzés és változtatás nélkül teszi majd közzé, így azok tartalmáért, jogszabályi előírásoknak megfelelőségéért felelősséget nem vállal.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. április 7., hétfő 09:21

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. április 7., hétfő (OS) - Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) készen áll arra, hogy a 2014. április 6-án megtartott országgyűlési választást követően, a törvényi előírásoknak megfelelően lefolytassa a kampányidőszakban felhasznált pénzek elszámolásának ellenőrzését.

    Az országgyűlési képviselők választását követően lefolytatandó ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az egyéni képviselő-jelöltek és a pártok, valamint a nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok a kampányidőszakban betartották-e a kampánypénzek felhasználásával, elszámolásával kapcsolatos előírásokat. Az Állami Számvevőszék a törvényi előírás szerint a választáson mandátumhoz jutott jelöltek és jelölőszervezetek elszámolásait ellenőrzi hivatalból.
Az ÁSZ – szintén törvényi előírás szerint – az országgyűlési képviselethez nem jutott jelöltek, vagy jelölőszervezetek kampányköltéseit más jelölt vagy jelölőszervezet kérelmére ellenőrzi. Az ellenőrzés iránti kérelmet a törvényben meghatározottak szerint, a választást követő három hónapon belül lehet benyújtani bizonyítási indítvány csatolásával. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az ÁSZ készen áll arra, hogy kérelem alapján bármely, adott esetben minden, a választáson indult egyéni jelölt, vagy jelölőszervezet elszámolását ellenőrizze.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. április 7., hétfő 09:21

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. április 7., hétfő (OS) -

    Az ÁSZ a törvényi előírás értelmében a választást követő egy éven belül végzi el az ellenőrzéseket. Minden esetben utólagos pénzügyi szabályossági ellenőrzést végez, amelyet a jelöltek és jelölőszervezetek elszámolásaira, bizonylataira, egyéb dokumentumaira (pl: szerződések, megállapodások, bankszámlakivonatok, adományozók befizetését igazoló postai utalványok, számlák, kiadások és költségek elszámolási dokumentumai), egyéb közzétett adataira, valamint a sajtótermékek által megküldött, az ÁSZ honlapján közzétett adatokra alapoz.
A törvényi előírás értelmében minden, a választáson indult jelöltnek és jelölőszervezetnek a választást követő 60 napon belül a Magyar Közlönyben nyilvánosságra kell hoznia a választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és felhasználásának módját. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ezt megalapozó bizonylatokat az ellenőrzés lezárásáig a pártoknak és egyéni jelölteknek meg kell őrizniük az ellenőrizhetőség biztosítása érdekében.
Emlékeztetünk arra, hogy korábban tájékoztatót tettünk közzé a kampánypénzek ellenőrzésének szempontjairól, az elszámoltatás általános követelményeiről. A tájékoztató megtalálható az ÁSZ honlapján a "Választás 2014" menüpont alatt.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. április 8., kedd 10:32

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. április 8., kedd (OS) - További hat – négy vidéki és két újabb fővárosi – gazdasági formában működő színházi társaság ellenőrzését zárta le az Állami Számvevőszék. A korábbi jelentésekhez hasonlóan a kaposvári Csiky Gergely Színház, a Miskolci Operafesztivál, az esztergomi Várszínház és a szombathelyi Weöres Sándor Színház, valamint a budapesti Centrál és József Attila Színház esetében is a társaságok 2008 és 2012 közötti vagy