2017. június 30., péntek 08:03

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. június 30., péntek (OS) - TESCO dolgozók és a béremelés – meddig jogos a követelés? Bátran kijelenthetjük, hogy addig egészen biztosan, ameddig az országos árbevételből a dolgozókra költött pénz arányaiban el nem éri az anyaországit, de minimum a globálisan számítható átlagot.

    Ez az arány a TESCO esetében nagyjából 8 százalék Magyarországon, míg globálisan 14. Tehát, a jelenlegi létszám mellett a dolgozóknak adott juttatásokat szinte meg lehetne duplázni, és ezzel még mindig nem az angliai szintet érnék el, csak a TESCO világátlagát.
Azzal a kérdéssel is foglalkozni kell, hogy miként dolgozhat a cég ilyen nyomott létszámmal. Az elmúlt időszakban 24 ezerről 16 ezerre csökkent a dolgozók száma, miközben csak néhány kisebb telephely zárt be. Ez már nem kiskereskedelmi színvonalú kiszolgálás, hanem nagykereskedelmi, kiskereskedelmi árréssel.
Magyarán, itthon sokkal kevesebben és sokkal kevesebbért dolgoznak sokkal többet, mint a TESCO dolgozók globális átlaga, nem is beszélve az angliai részről! Van miből, van miért emelni!
Ne gondoljuk, hogy ez csak ennél a cégnél van így. Ez általánosan jellemző Magyarországon a multinacionális és transznacionális kereskedő cégekre.
Hogy miért nem lépnek az egymást követő kormányok ezen a téren? Ki tudja.
Pedig számos EU-s irányelv, szociális alapelv előszedhető, amellyel egy ilyen intézkedés indokolható és védhető lenne nemzetközi porondon is.
Egyáltalán, mitől félnek? Hogy elmennek ezek a kereskedelmi láncok? Nem mennek el!

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. június 30., péntek 08:03

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. június 30., péntek (OS) -

    Ezek a cégek nem az olcsó munkaerő miatt jöttek, hanem a fogyasztói piacot megszerezni. Sikerült. Nem fognak elmenni. Ha mégis, hát annál jobb, a helyükbe tömérdek magyar kisközért és piac lépne, átvéve a munkahelyeket, és versenyben lenyomva a fogyasztói árakat. Végre lenne valódi kereslete és értékesítése a magyar családi terményeknek is!
Vagy, attól félnek a politikusok, hogy a magas bérek elszívnák a munkaerőt más területekről? A diplomás szakemberek inkább árufeltöltőnek mennének?
Ennek a veszélye nagyon is reális az ország egyes területein, pont ezért lehetne az első lépése, katalizátora egy országos béremelési hullámnak. Mert nem egy központi, adminisztratív intézkedéssel "kiadják" a béremelést parancsba a cégeknek, hanem a piac diktálja. Nem lehet kikerülni, kijátszani. Aki nem emel, az ember nélkül marad. Kétségtelen, hogy az Országgyűlésnek és a kormánynak is be kellene avatkoznia esetenként a magyar munkáltatók védelmében. Csak a magyarokéban. Mert a termelő multik többségénél pont ugyanígy megvan a fedezet a béremelésre. A magyaroknál nincs. Nekik kell segíteni, hogy az országos versenyben helyt tudjanak állni addig, ameddig a növekvő lakossági fogyasztásból a gazdasági teljesítményt is mögé tudják tenni a magasabb bérek fedezetére.
A mai romokból csak itthon, nekünk, és némi protekcionizmussal lehet életképes magyar gazdaságot építeni – vállalva, hogy harcolunk érte akár az EU-val szemben is néhány évig!
Bertha Szilvia - elnök

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. augusztus 7., hétfő 13:48

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye
    Budapest, 2017. augusztus 7., hétfő (OS) - Az ÉRTÜNK ÉRTETEK nem szűkítené a választójogot, hanem Európában is létező nemzetközi példák alapján állampolgári kötelezettséggé tenné a szavazáson történő részvételt! Ma már az számít véleménynek, ha valaki üresen dobja be a szavazólapot, az azonban nem, ha távol marad. Sokkal inkább érdektelenségnek, lustaságnak, amely nem megengedhető olyan kérdésekben, ahol a következmények mindnyájunkat érintik.  Tájékozódjon, alakítson ki véleményt, és menjen el, vegyen részt!

    A választási eredmény nem azon az 5 százalék alatti (KSH: 2011), és egyre csökkenő számú 8 általánost sem végzett, nagyrészt idős állampolgáron múlt és múlik elsősorban, hanem azon a 35-40 százalékon, akik nagy részének bár van véleménye, mégsem megy el szavazni. A társadalomhoz, mint közösséghez tartozás nem csak jogokkal, de kötelezettségekkel, és felelősséggel is jár, amelynek részévé kell tenni az országgyűlési képviselőknek, mint az ország, a társadalom vezetőinek kiválasztásán történő részvételt.

A mai parlamenti pártok mindegyike az alacsony részvételben érdekelt, hiszen hitelvesztésük miatt csak törzsszavazóikra számíthatnak. Ezért próbálják a választó és választhatóság demokratikus elvét megnyirbálni ott, ahonnan nem remélnek szavazatot, és bővíteni ott, ahol könnyen manipulálható réteget látnak.

Bertha Szilvia
elnök

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. augusztus 8., kedd 16:03

Az Értünk Értetek - a hiteles párt közleménye
    Budapest, 2017. augusztus 8., kedd (OS) - Az ÉRTÜNK ÉRTETEK felszólítja a kormányt, hogy azonnali hatállyal függessze fel a devizahitelesek elleni végrehajtási eljárásokat az Európai Unió Bírósága folyamatban lévő döntéséig! A végrehajtások felfüggesztése érdekében össze kell hívni az Országgyűlést, és rendkívüli ülésen határozatot hozni az adósok védelmére!

    Az esetleges kilakoltatási moratórium bevezetése alkalmatlan eszköz, mert nem oldja meg a problémát, nem akadályozza meg az adósok tulajdonvesztését.
Tévedés a kormány álláspontja, miszerint semmilyen sürgető ügy nincs, ami indokolná a rendkívüli ülés összehívását. A napokban több devizahiteles érdekvédelmi szervezet is jelezte, hogy a kilakoltatások folyamatosak, és az adósok jellemzően 3 napot kapnak az ingatlanuk elhagyására. Ennél sürgetőbb helyzetet nehéz elképzelni.
Eközben az Európai Unió Bírósága hamarosan meghozhatja azt a döntést (C-51/17, C-126/17, C-259/17), amelynek értelmében sokkal jobb helyzetbe kerülnek az adósok a hazai bíróságokon, és folyamatban lévő végrehajtások jogszerűtlennek bizonyulnak. Vajon kiknek az érdekét képviseli a kormány? A magyar emberekét, vagy az ő kisemmizésükkel gazdagodni akaró pénzügyi világét?
A visszafordíthatatlan károk megelőzése érdekében a törvényhozásnak a lehető legrövidebb időn belül, akár azonnali törvénymódosítással meg kell állítania a családok otthonainak elveszejtését, utcára kerülésüket!
Bertha Szilvia, elnök
Dr. Ölveczky István, adósságválság kezelő szakmai csoport vezetője

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 14., csütörtök 23:31

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. szeptember 14., csütörtök (OS) - "AMI JÁR, AZ JÁR!" jelmondatú kampányunkat megnyitó szerdai sajtórendezvényünkön bejelentettük indulásunkat a 2018. évi országgyűlési képviselőválasztásokon. Minden választókerületben állítunk jelöltet, aki hitelességét szakmai hozzáértésével, vagy lakókörnyezetében végzett munkájával alapozta meg. A párt önmagát a baloldalra jellemző szociális elvekkel is bíró, de jobbközép politikai erőként határozza meg, melynek erejét a szakmaiság és a keresztény hazaszeretet adja.

    A szerdai bejelentésen bemutattuk a Hiteles Nemzeti Reform programunk első pontját is, valamint a szövetséges szervezetek közül a témához kapcsolódva a Bátor Egyesületet, akikkel a 2004-2010 közötti kölcsönökből visszamaradt adósságválság megoldására kötöttünk együttműködést. Az Egyesület elnöke, dr. Ölveczky István egyben a téma szakpolitikai megjelenítője.
A megkapott forint összeg, mint irányadó tőketartozás elismertetése, továbbá az időszaki, mesterségesen magas kamatra adott forintkölcsönök etikus kamattal történő újraszámítása a probléma valódi megoldás. Az elmúlt évek abszurd bírósági eljárása pedig az igazságszolgáltatási reform szükségességére mutat rá, melyet az ÉRTÜNK ÉRTETEK kormányra kerülése esetén haladéktalanul elkezd!

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 14., csütörtök 23:31

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. szeptember 14., csütörtök (OS) - "AMI JÁR, AZ JÁR!" jelmondatú kampányunkat megnyitó szerdai sajtórendezvényünkön bejelentettük indulásunkat a 2018. évi országgyűlési képviselőválasztásokon.

    Alapítói Nyilatkozatunkban foglaltaknak és az elmúlt két év törekvéseinek megfelelően, a határon túli magyarság jogegyenlőségének megteremtésére, első hivatalos támogató szervezetként, együttműködést kötöttünk dr. Drábik Jánossal, annak az egymillió főt számláló pertársaságnak az összegyűjtésére, amellyel nemzetközi jogi fórumokon a békediktátum létjogosultságát fogjuk együtt megkérdőjelezni, minimum követelményként megfogalmazva a külhoni magyarság megmaradásához, gyarapodásához szükséges nemzetiségi jogok ellenőrzött biztosítását. Országszerte és a határon túl is csatlakozók toborzásába kezdünk közösen.
Az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt vallja, hogy az egykori területek visszatéréséhez az anyaországot kell erkölcsileg és gazdaságilag olyan magasra emelnünk, hogy a területek magyar és más nemzetiségi lakosai önként újra csatlakozni vágyjanak, a közel ezer évig létező szövetségi állam mintájára. A Magyar Államnak és az anyaországi magyarságnak pedig megmondás helyett megkérdezni kell a határon túl élőket arról, mit is szeretnének, és ennek elérésében segíteni őket – legyen szó autonómiáról, szavazati jogról, vagy problémáik fontossági sorrendjéről.
A párt kéthetente mutat be újabb programelemeket, szövetségeseket.
Bertha Szilvia elnök

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 28., csütörtök 17:11

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. szeptember 28., csütörtök (OS) - Miközben a kormány rendszeresen a tanárokat és iskolákat teszi felelőssé az oktatás alkalmatlanságáért, itt az újabb példa arra, hogy a központi szervezetlenség miként lehetetleníti el a tanárok és diákok munkáját. Most épp az ország számára egyik legfájóbb hiányterületen, a szakiskolai képzésben.

    A szakképzési centrumok által kötelezően alkalmazandó kerettanterveket a minisztériumban nem készítették el időre, azokat csak szeptember 14-én bocsátották az iskolák rendelkezésére.
Az iskolák az augusztusban elérhetővé tett minisztériumi munkaanyagok alapján - mivel a tanévet muszáj elkezdeni, és egyéb információ híján joggal gondolhatták, hogy ez marad a végleges anyag - elkészítették a tantárgyfelosztásokat, szeptember első hetében az órarendeket és a helyi tanterveket, majd a tanmeneteket is összerakták.
A tanárok épp nekiláttak volna tanítani, mikor kijött az új, véglegesnek nevezett kerettanterv, mely több szakmában fenekestül felforgatta a már elkészített rendszert, a háromhetes munkát kezdhetik elölről az intézmények, miközben már javában az oktatásnak kellene folynia.
Ráadásul, a kerettantervekben korábbi tantárgyakat bontottak ketté elméleti és gyakorlati részre, miközben az elmélet nem koherens a gyakorlattal, és sok esetben a 9. osztályok gyakorlati foglalkozási tananyaga valójában elméleti. Az így tovább szaporodó tantárgyak sokaságával tovább növelik a diákok amúgy is túlzó terheit.
Pedig, a szakképzés szerkezete alapvetően elkezdett volna jó irányba haladni.

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 28., csütörtök 17:11

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. szeptember 28., csütörtök (OS) -

    A 3+2 szakközépiskolai és a 4+1 szakgimnáziumi rendszer gondolata nem rossz, de a pedagógusok és oktatók részéről eredményes tartalommal megtölteni esélytelen olyan környezetben, ahol maga a minisztériumi háttér munka sem készül el időre, és még akkor is alapvető koncepcionális és tartalmi hibákkal van tele!
Az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt oktatáspolitikai elvei szerint a központi finanszírozás megtartásával önállósítani fogja az intézményeket szakmai döntéseikben, pont az ilyen alkalmatlanságot tükröző hibák elkerülése végett.
A szakképzésben az érdekelvűség helyett az értékelvűséget fogjuk megvalósítani. A kamarák kezében lévő, érdekelvű, ezért hibás rendszerfelépítés és finanszírozás miatt a legtöbb szakiskolai végzettség mögött nincs valódi képzettség. Tudás nélkül pedig nincs minőségi munka, munkahely! A megfelelő tudást az elméleti alapozó képzés, az adott szakma fejlettségének megfelelő modern tanműhelyekben történő naprakész gyakorlat oktatása, valamint az elméleti és gyakorlati tudásnak immár piaci szereplőnél történő fejlesztése biztosítja.
Figyelemmel a más iskolatípusokhoz képest a szakképzésbe jelentkező diákok között gyakrabban előforduló viselkedési és/vagy részképesség-zavarokra, funkcionális analfabétizmusra, alapvető ismeretek hiányára, a szakképzés minden szintjén lehetőséget kell teremteni párhuzamos, vagy évfolyamból történő átmeneti kiemeléssel járó felzárkóztatásra!
Kiss Anikó, az oktatási szakcsoport vezetője
Bertha Szilvia elnök

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. október 28., szombat 06:33

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. október 27., péntek (OS) - Az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt feljelenti a George Soros által finanszírozott Magyar Helsinki Bizottságot a Legfőbb Ügyésznél megtévesztő névhasználata és önmeghatározásával ellentétes tevékenysége miatt.

    A Magyar Helsinki Bizottság nevű szervezet név választása nem felel meg az egyesületi törvény név valódisági alapelvének, megtévesztő, főleg a laikus polgárok számára! A szervezet egy nemzetközi globális hálózat tagja, ezért a MAGYAR, mint nemzeti jelző, tevékenységének a területi behatárolása önmagában is megtévesztő.
A HELSINKI utalás, akár a finn-ugor rokonság ápolására is szolgálhat, de utánjárással kideríthető, hogy jogvédő szervezetről van szó, mely az államok között az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretében 1975. augusztus 1-én aláírt Záróokmány szellemiségének és végrehajtásának ellenőrzésére jött létre eredetileg. Ez azt sugallja, hogy kizárólagos jogkörrel rendelkező, hivatalos szervről van szó, melyet tevékenységére államok, közjogi nemzetközi szervezetek, például az ENSZ, illetve napjainkban az EU hatalmazta volna fel. Funkciójában könnyen összetéveszthető az Európa Tanács mellett működő Velencei Bizottsággal, mely hivatalos tanácsadó szerv, meghatározott szakmai, személyi és eljárási feltételekkel!

A Magyar Helsinki Bizottság tevékenysége, különös tekintettel a migráns kérdésben képviselt elveikre és gyakorlatukra, nehezen egyeztethető össze a dokumentum azon alapelveivel, mint a szuverenitás, a határok sérthetetlensége, az önrendelkezés.
     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. október 28., szombat 06:33

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. október 27., péntek (OS) -

    A BIZOTTSÁG, mint kifejezés, mindig feltételez egy életre hívó, magasabb fórumot, mely az abban résztvevő személyeket kiválasztja, vagy delegálja, pontosan meghatározza a feladatkört és a döntéseinek, véleményének a következményeit!

Egyesületet bizottságként elnevezni úgyszintén megtévesztő.

Összességébe véve nevük azt sugallja, hogy hivatalos, kizárólagos értelmezési és egyéb jogokkal felruházott magyar/nemzetközi szervről van szó, akiknek a tevékenysége, véleménye, jelentése, ahogyan ők nevezik (szintén megtévesztő), valakit is valamire kötelezne, annak hivatalos súlya, vagy jogkövetkezménye lenne. Elnevezésükből egyértelműen ki kell tűnnie, hogy önkéntes, nemzetközi magán kezdeményezésről van szó, szubjektív területtel, jelentéseik nem kelthetnek olyan benyomást, mintha nemzetközi közjogi szervezet következményekkel járó nyilatkozatai lennének, vagy határozatot hozhatnának hazánkra, annak kormányzati működésére, ill. bármely polgárára vonatkozóan. Nem kelthetnek továbbá olyan félelmet, vagy aggodalmat, mely éppen az egyértelműség hiányában esetleg rombolja az ENSZ, vagy az EU tekintélyét.

A leírtak alapján kérjük a Legfőbb Ügyész Urat, hogy nevezett szervezetet hívja fel a nevének egyértelműsítésére, céljainak a pontosítására!

Dr. Varga József László
Bertha Szilvia

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. november 22., szerda 19:22

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. november 22., szerda (OS) - Bírói függetlenség márpedig nem létezik! Az elmúlt napokban napvilágot látott, a bíróságot, bírákat politikai hovatartozás alapján minősítő kormányzati nyilatkozatok, és az ezeket cáfolni próbáló, a bírák függetlenségét hangsúlyozó ellenzéki megszólalások és a Magyar Bírói Egyesület közleménye kapcsán az ÉRTÜNK ÉRTETEK határozottan kijelenti, hogy ma Magyarországon nincs bírói függetlenség. Dr.Handó Tünde vezetése óta pedig a bírósági szervezet sem független a nyílt politikai befolyástól.

    A bírók a közvetlen felettesüktől való teljes egzisztenciális, előmeneteli és fegyelmi függőségben dolgoznak!Ebben a helyzetben önmagára nézve egy bíró azzal vállalja a legnagyobb kockázatot, ha – politikai vagy gazdasági befolyás alatt álló – közvetlen felettese burkoltan vagy nyíltan kifejezett elvárásával szemben hoz ítéletet. Még akkor is a bíró jár rosszul utána, ha ő valójában a jogszerű és bírói mérlegelése szerinti igazságos ítéletet hozta meg.  
Továbbá nem beszélhetünk bírói függetlenségről addig, ameddig a devizahitelesek ügyében is alkalmazott, a bírók egyéni mérlegelési jogát elvevő, tulajdonképpen jogalkotásnak minősülő jogfejlesztő jogegységi határozatok intézményét meg nem szüntetik! A jogalkotás kizárólag a mindenkori Országgyűlés, a kormány, és a helyi képviselőtestületek hatásköre kell, hogy legyen.A szakmai kollégiumok legfeljebb az utólagos, az egyes bírói gyakorlatokban eltérő jogértelmezés és jogalkalmazás miatti jogegységi határozatok meghozatalára legyenek jogosultak!

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. november 22., szerda 19:22

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. november 22., szerda (OS) - Bírói függetlenség márpedig nem létezik!

    Az igazságszolgáltatás és az egyes ítéletek kapcsán igenis létező politikai és gazdasági befolyás megszüntetése csak a bírák automatikus előmeneteli és bértáblájának bevezetése révén garantált egyéni függetlenségével, és a szándékosan és tudatosan hozott rossz ítéleteikért történő szakmai előmeneteli és magánemberi egzisztenciális felelősségén keresztül biztosítható!
Az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt a bírósági szervezet átalakítása révén biztosítani fogja a bírák valódi egyéni függetlenségét, felelőssé teszi őket vétkesen rossz döntéseikért, automatikussá teszi az ügykiosztást, és megszünteti a jogfejlesztő jogegységi határozatok intézményét!

Bertha Szilvia - elnök
dr. Ravasz László – az igazságszolgáltatási szakcsoport vezetője

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 6., szerda 13:02

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. december 6., szerda (OS) - Nyílt levél dr. Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének.

    Tisztelt Miniszterelnök úr!
Valódi hazafias érzelmeiben és az országért érzett felelősségtudatában reménykedve hívom fel figyelmét "Soros és migráns" propagandájuk kártékony voltára, mellyel mára a hirdetett szándékukkal – mely egyezik a miénkkel – pont ellenkező eredményt ért el.
A migráció reális veszélyeit, ebben Soros György és civiljei szerepét a társadalom döntő többsége rég belátta. Pontosabban, régen még látták...
Ennek ellenére, Önök egyre agresszívabban tolták az emberek elé a témát, a nap minden órájába, minden tevékenységükbe belemásztak, utcán, munkahelyen és otthonaikban. Az egyes embertől kizárólagosságot követelő, agresszív politikai pártpropagandára használtak fel egy egész országot érintő veszélyhelyzetet. Kisajátítottak egy olyan témát, amely mindannyiunk közös ügye. Kormányként azt üzenik egyre erőszakosabban: "aki elutasítja a migrációt és Soros Györgyöt, az csak a mi szavazónk lehet". Nem veszik észre, hogy az üzenet komplementereként akaratlanul is azt sugallják, hogy akinek nem jó az az élet, amit a Fidesz-KDNP az elmúlt 8 évben teremtett, annak nincs más választása, mint "szeretni" Soros Györgyöt és a migránsokat. Biztosan ezt akarták?

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 6., szerda 13:03

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. december 6., szerda (OS) - Nyílt levél dr. Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének.

    Önök nem értik, hogy az emberek mindennapi gondjai közt, kétségtelenül az Önök intézkedéseinek köszönhetően, nem szerepel sem a migráció, sem Soros György civil szervezetei. Sokkal inkább a devizahitelekből maradt adósságválság, a megélhetéshez mindig kevés bérek, a kiszolgáltatottság, az igazságszolgáltatás hiánya, az egészségügy és az oktatás teljes alkalmatlansága. A lét máról holnapra bizonytalansága. Erre azonban Ön és kormánya nem adnak valós választ.
A mindezzel párhuzamosan tapasztalt, a kormányzathoz és az Ön nevéhez fűződő abszurd gazdagodás, a korrupciós vélelmek, a magánérdekeikkel azonosított törvényalkotásuk, a társadalom iránti együttérzés teljes hiánya oda vezetett, hogy milliók az Önök iránt érzett gyűlöletükben, keserűségükben valóban a saját hazájukat is képesek lennének elveszejteni.
Ha Önök választásra kényszerítik őket, hogy a Fidesz Soros és a migránsok nélkül, vagy bárki más, akár Sorossal és a migránsokkal, akkor milliók ez utóbbit választják! Orbán Viktorral és kormányával történő szembenállás ikonikus megnyilvánulásává tették a Soros György és migrációja MELLETTI kiállást. Önök, Miniszterelnök úr!
Ez pedig, az Ön minden valós vagy álságos küzdelme ellenére, a keresztény értékrendű magyar nemzetállam megszűnéséhez vezethet... mert "nem tudják, mit cselekszenek".
És ennek felelőssége az Ön nevére ég a történelem útvesztőiben.

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 6., szerda 13:03

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt közleménye (3. rész)
    Budapest, 2017. december 6., szerda (OS) - Nyílt levél dr. Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének.

    Mert az Önök bűnei itt és most történnek, ennek nyomorát itt és most viseli a társadalom, míg a migráció és Soros György egy távoli játszma csupán, az átlagember számára itt és most láthatatlanul.
Ennek következményeit Ön is megtapasztalhatta a kvóta-népszavazás, és az Alaptörvény módosítási szándék kapcsán.  Miniszterelnök úr! A teljes országot fenyegető veszélytől nem lehet megvédeni az országot úgy, ha a valós többség nem áll a szándék mögé! Nem lehet! Ezt Önnek is fel kellett már ismernie!
Ha a nép, benne az ellenzékkel, a gyűlölettől nem lát tisztán, akkor az ország felelős vezetőjének kell "felnőttebben" viselkednie. Mi más mutatná jobban egy vezető alkalmasságát, ha nem ez? Mert a gyűl-ölet... akár egy nemzetet is.
Elnök úr! Vessen véget ennek a hideg-polgárháborúnak, a rövid távú pártpolitikai érdekek helyett vegye előre a hosszú távú össznemzeti érdeket.  Higgye el, megtérül!
A migráció elleni védelemben és a nemzetállam megtartása ügyében végzett bel- és külpolitikai intézkedéseik támogatásában, miként eddig, úgy ezután is számíthatnak az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles pártra!
A levél szándékának megértésében bízva, maradok tisztelettel:

Bertha Szilvia
       elnök

     Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK - a hiteles párt

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.