2017. január 6., péntek 17:15

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. január 6., péntek (OS) - Közlemény a Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola fűtésének helyzetéről.

    A Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola működtetési feladatait 2016. december 31-éig az illetékes önkormányzat látta el. A Külső-Pesti Tankerületi Központ 2017. január 1-től  vette át az intézmény működtetését az önkormányzattól. A rossz műszaki állapotban lévő fűtési rendszer hibáját a szétfagyott légkezelő okozta. A tankerületi központ haladéktalanul intézkedett a hiba elhárításáról. A törvény által előírt hőmérséklet biztosítása érdekében, fűtőpanelek beszerzésére és beüzemelésére kerül sor a hétfői nap folyamán. A tankerület mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermekek megfelelő körülmények között folytassák tanulmányaikat.

Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. január 11., szerda 16:48

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. január 11., szerda (OS) - Kiemelt figyelem a nagy hideg miatt.

        A tankerületi központok munkatársai folyamatosan ellenőrzik az intézmények fűtésrendszereit a nagy hidegre való tekintettel, minden probléma esetén azonnal megteszik a szükséges intézkedéseket. A tankerületi központok felelnek 2017. január elsejétől kezdve a működtetési feladatokért is, ezért az átvett, és az ősz folyamán felmért intézményeikre vonatkozó felújítási - karbantartási tervek is elkészültek, amelyeket beterveztek a költségvetésükbe. Az oktató-nevelő munka zavartalansága érdekében ezek a munkálatok a nyári szünetben valósíthatóak meg. Természetesen az azonnali beavatkozást igénylő helyzeteket a tankerületi központok haladéktalanul kezelik, és mindent megtesznek azért, hogy a diákok és a pedagógusok megfelelő körülmények között tanulhassanak, illetve végezhessék a munkájukat.

     Kiadó: Klebelsberg Központ Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. január 15., vasárnap 09:51

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. január 15., vasárnap (OS) -

    
     Sajtóközlemény a sajtóban megjelent találgatásokkal kapcsolatban

Félrevezető, találgatásokon alapuló cikkek jelentek meg bizonyos médiumokban arról, hogy a kormányzat a rovásírás népszerűsítését, kiemelt támogatását tervezi. A hírekben megjelentekkel szemben a valóság prózai: egy sajtókérdés érkezett a rovásírást tanuló általános iskolás diákok számáról, amelynek a megválaszolásához kért adatokat a Klebelsberg Központ a tankerületi központoktól. A cikkekben sugalmazottakkal ellentétben természetesen semmiféle retorzió nem éri azokat az iskolaigazgatókat, akik nem tudtak határidőig reagálni a kérésre. Sajnálatosnak tartjuk, hogy egyesek, anélkül, hogy állításaikat igazolni tudnák, továbbra is a pedagógusok heccelésével próbálkoznak. Az állami intézményfenntartás nem a retorzióra, hanem a támogató, segítő, menedzserszemléletű feladatellátásra helyezi a hangsúlyt, partnerként kezelve a köznevelési intézményeket.

     Klebelsberg Központ
     Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. március 7., kedd 18:03

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. március 7., kedd (OS) -

    
     Megújul a sümegi iskola

Április 15-ig kibővíti és felújítja a Veszprémi Tankerületi Központ a sümegi Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskolában lévő megyei pedagógiai szakszolgálat tagintézményének rossz állapotú mellékhelyiségét. Az épület működtetési feladatait 2016. december 31-ig Sümeg Város Önkormányzata látta el. Az általános iskola fenntartója a Balatonfüredi Tankerületi Központ, míg az épület egyik szárnyában elhelyezett pedagógiai szakszolgálat a Veszprémi Tankerületi Központhoz tartozik. A tankerületi központok most januárban, a működtetés átvételekor  szembesültek az intézmény állapotával, azóta  folyamatosan egyeztetnek az épület felújításáról. Készülnek a fejlesztési, felújítási és karbantartási tervek a tankerületi központok által 2017. január elsejével működtetésre átvett köznevelési intézményekről. A szükséges forrásokat főként a most induló, infrastrukturális fejlesztésekre szolgáló Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programok fogják fedezni.

     Klebelsberg Központ
     Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. március 17., péntek 19:13

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. március 17., péntek (OS) - Rendezvénysorozat és mobilalkalmazás a Szent László emlékévre

    Széles körű összefogással jött létre az a határokon átívelő rendezvénysorozat, amelyet a Szent László emlékév alkalmából mutattak be a Kelet-Pesti Tankerületi Központ sajtótájékoztatóján pénteken, a budapesti Szent László Gimnázium dísztermében.
Diákok kezdeményezéséből létrejött okoseszköz alkalmazás, a Szent László Emlékév app és a www.szentlaszloev.hu weboldal mutatja be az emlékév tankerület által összehangolt programsorozatát, és részletes információt ad a várható rendezvényekről. A kezdeményezést anyagilag és erkölcsileg is felkarolta a Kelet-Pesti Tankerületi Központ, tájékoztatott dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó tankerületi igazgató.
A rendezvénysorozat fővédnöke Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztere köszöntő levelében kiemelte, hogy mai világunkban is időszerű Szent László öröksége, aki személyében összekapcsolta a Kárpát-medencei népeket, így ezek összetartozásának, egymásrautaltságának illetve a kereszténység mai napig tartó összekötő erejének jelképe is egyben. Kiemelte, hogy a tankerület szervezésében megvalósuló emlékév kiváló alkalom arra, hogy közel hozzuk ennek a legendás uralkodónak a képét.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. március 17., péntek 19:13

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. március 17., péntek (OS) - Rendezvénysorozat és mobilalkalmazás a Szent László emlékévre

    Dunai Mónika országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy modellértékű a tankerületi központ azon szervező munkája, amely az alulról jövő kezdeményezéseket összefogja, és az emlékév kapcsán összehangolja, egy irányba tereli diákok, pedagógusok, szülők, egyházak, civil szervezetek, önkormányzatok munkáját.
György István kormánymegbízott emlékeztetett arra, hogy Kőbányán már több mint két évtizedes hagyománnyal rendezik meg a Szent László Napokat, amely alapjául szolgált az idei, egész évre szóló, diákokat megmozgató rendezvénysorozatnak is.
Révész Máriusz kormánybiztos kiemelte, hogy a kultúra, oktatás és sport területén egyaránt várhatóak események, köztük távolsági kerékpártúrák is, amelyek segítenek a helyi közösségi élet szervezésében, hogy az emberek közelebb kerülhessenek egymáshoz.
Weeber Tibor alpolgármester és Balogh Attila a Szent László templom plébánosa az önkormányzat illetve az egyház szerepéről, az együttműködés fontosságáról beszélt.
Czigány Balázs igazgatóhelyettes az Esterházy Alapítvány nevében elmondta, hogy támogatnak minden olyan kulturális, oktatási, közismereti tevékenységet, amelyek középpontjában a történelmi múlt megismerésének elősegítése, a kulturális örökség védelme és a hagyományok ápolása áll.

Klebelsberg Központ
Stratégiai és Kommunikációs Főosztály
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. március 29., szerda 10:21

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. március 29., szerda (OS) - Lezárult az átadás-átvétel Monoron

    A Monori Városházán ünnepélyes keretek között 17 önkormányzat írta alá a köznevelési intézmények működtetési feladatainak átadását lezáró dokumentumokat. Ezzel az eseménnyel jogi értelemben is lezárult a Monori Tankerületi Központ és az önkormányzatok közötti átadás-átvételi folyamat. Az új fenntartói rendszerben 2017. január elsejétől teljes egészében az állam vállalja a köznevelési intézményekért a felelősséget, ugyanakkor az önkormányzatok továbbra is tulajdonosai maradnak a vagyonkezelésbe átadott ingatlanoknak. A Klebelsberg Központ és a tankerületi központ ezután is számít az önkormányzatok együttműködésére és konstruktivitására, hiszen a helyi közösség tagjai tanulnak az iskolákban, közös érdek a minőségi oktatás. A decentralizáció lehetőséget biztosít arra, hogy a helyben szülessenek meg a döntések, az ottani igényeknek megfelelően. A monori megállapodás aláírása jelképezi azt a konstruktív együttműködést és közös tenni akarást, amely a diákjaink jövője érdekében megvalósult a tankerületi központ és az önkormányzatok között.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. április 7., péntek 17:26

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. április 7., péntek (OS) - Partnerség és fejlesztések a tankerületi központokban  A párbeszédre épül az intézmények és a fenntartó közötti kapcsolat, a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok elkötelezettek abban, hogy a helyi igények és visszajelzések alapján lássák el a feladataikat.

    Dr. Solti Péter, a Klebelsberg Központ elnöke országjárása során találkozott a Soproni, a Szombathelyi és a Sárvári Tankerületi Központ intézményvezetőivel, a megbeszéléseken előkerültek azok a javaslatok, kérések, amelyekkel hatékonyabbá lehetne tenni a fenntartók működését. A személyes találkozás, a közös gondolkodás viszi előre az oktatás ügyét, ezért a Klebelsberg Központ nagy fontosságot tulajdonít annak, hogy a jövőben is élő legyen a kapcsolat a fenntartó és az iskolák között. A napi működés biztosításán túl folyamatosan zajlanak a fejlesztések is a tankerületi központokhoz tartozó iskolákban.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. április 7., péntek 17:26

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. április 7., péntek (OS) - Partnerség és fejlesztések a tankerületi központokba A párbeszédre épül az intézmények és a fenntartó közötti kapcsolat, a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok elkötelezettek abban, hogy a helyi igények és visszajelzések alapján lássák el a feladataikat.

    Sopronban a fenntartó mintegy 210 milliós beruházással modernizált iskolákat, és vásárolt oktatási eszközöket. Uniós forrásból a Sárvári Tankerületi Központ a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium felújítására mintegy 420 millió forintot, a Dr. Nagy László EGYMI kollégiumának felújítására pedig 113 millió forintot fordíthat az idén. A Szombathelyi Tankerületi Központ 380 millió forintot költött iskolafejlesztésre, hangszervásárlásra és egyéb beruházásokra. Cegléden 43 intézményének újult meg az informatika terme, a tankerületi központ ezen felül felújításokra, hangszerekre, pedagógus továbbképzésekre is jelentős forrást fordított. A beruházások összesen közel félmilliárd forintba kerültek.


     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. április 27., csütörtök 22:21

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. április 27., csütörtök (OS) - A Klebelsberg Központ visszautasítja a szegregáló szándékról szóló vádakat

    A Piliscsabai Általános Iskolával kapcsolatban a 168 óra című lapban megjelent cikk több ponton is csúsztatásokat tartalmaz. Nem igaz az, hogy szegregáló, azaz kizárólag hátrányos helyzetű diákokat nevelő - oktató intézményt kíván az Érdi Tankerületi Központ működtetni, a fenntartó elkötelezett a kormányzat antiszegregációs törekvései mellett. A település önkormányzata és a nevelőtestület kezdeményezte, hogy a nevezett iskola újból indítson első osztályt. A lehetőségről a szülőket a helyben szokásos módon tájékoztatták. Az iskola már korábban módosította a pedagógiai programját, hogy vonzóvá tegye az ott folyó nevelő – oktató munkát a szülők és a gyermekek számára. Az idei beiratkozás során 6 szülő jelezte, hogy ebbe az iskolába kívánja járatni a gyermekét, nincs közöttük sem hátrányos, sem halmozottan hátrányos helyzetű. Az új első osztály indításának feltétele, hogy az átszervezési eljárás során a beérkezett vélemények alapján az illetékes minisztérium erről pozitív döntést hozzon. A vonatkozó jogszabályok értelmében a jelenlegi létszám nem éri el az osztály indításához szükséges minimális létszámot. A Klebelsberg Központ visszautasítja a szegregáló szándékról szóló sejtetéseket, megalapozatlan állításokat, a tankerületi központokkal együtt a gyermekek mindenekfelett álló érdekét tartja szem előtt.
    
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. május 8., hétfő 16:32

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. május 8., hétfő (OS) - A fenntartó mindenben segíti a veronai buszbaleset érintettjeit

    Valótlanok a Napi.hu cikkében a Klebelsberg Központra vonatkozóan megfogalmazott sugalmazások, állítások, amelyek úgy állítják be a szervezetet, mintha ki akarna bújni bármilyen felelősség alól a veronai buszbaleset kapcsán. A fenntartói felelősség és kötelezettség kérdését jogszabályok határozzák meg, amelyet a Szinyei-Merse Pál Gimnáziumot fenntartó Belső-Pesti Tankerületi Központ ennek megfelelően visel. Mint az újságírónak küldött válaszban is szerepel, a Klebelsberg Központ jóváhagyásával az érintett iskola fenntartója, a Belső-Pesti Tankerületi Központ megbízott egy ügyvédi irodát, amely jártas a biztosítással kapcsolatos jogi ügyekben, hogy segítséget nyújtson a veronai buszbaleset károsultjai közül azoknak, akik ezt igényelték. A megbízás nem a károsultak képviseletére irányul, hanem a biztosító társasággal, illetve a károsultakkal történő kapcsolattartásra, valamint általános jogi tanácsadásra. A szülők - egy kivételével - folyamatosan igénybe veszik a jogi segítségnyújtást. A Klebelsberg Központ és a Tankerületi Központ, ahogy eddig is, úgy ezután is minden segítséget megad a tragédia érintettjeinek. Mélységesen elítélünk minden olyan kísérletet, amely emberi tragédiák kapcsán megalapozatlan, feltevésekre épülő, illetve hamis információkkal próbálja meg hergelni az áldozatok hozzátartozóit, és nehezíteni a kárrendezési – kárenyhítési folyamatot.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. május 11., csütörtök 18:45

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. május 11., csütörtök (OS) - Reagálás Hadházy Ákos vádjaira

    A Klebelsberg Központ határozottan cáfolja azokat a valótlan állításokat, amelyek a mai napon jelentek meg a sajtóban a Köznevelés az iskolában című projekttel összefüggésben. Hadházy Ákos vádjaival ellentétben a projekt során létrehozott szoftverek szinte mindegyike már működik, használatban van, jelenleg is folyamatosak az adat feltöltések. Az elvégzendő feladat méretét jól mutatja, hogy habár maguk a szoftverek a projekt 2013 és 2015 közötti megvalósítási időszakában jöttek létre, az irányító hatóság az üzembe helyezésükre 2017. december 31-i határidőt állapított meg. Az előírt dátumra minden szoftver működni fog. A szoftverek megtekintését az LMP-s politikus levélben kezdeményezte. A Klebelsberg Központ nyitott az együttműködésre, ezt a részére küldött válaszlevélben megerősítettük. A személyes adatok védelme érdekében a betekintés körülményeiről folyamatos egyeztetést kezdeményeztünk az említett parlamenti párt képviselőjével. Sajnálatosnak tartjuk azonban, hogy a folyamatos párbeszéd ellenére a politikus a sajtó nyilvánosságához fordult valótlan állításaival. A szükséges adatbiztonsági egyeztetéseket követően továbbra is van mód a rendszerek működésének a megtekintésére, amelyre vonatkozóan a kapcsolatfelvétel képviselő úr munkatársaival megtörtént, hogy rövid határidőn belül megvalósuljon az esemény.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. május 15., hétfő 19:45

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. május 15., hétfő (OS) - KK: Nincs felügyeleti jogunk az iskolai alapítványok felett

    A Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium fenntartója, a Belső – Pesti Tankerületi Központ nem jogosult egy iskolai alapítvány ügyében eljárni, hiszen semmilyen jogi kapcsolat nincs köztük. Az iskola alapítványa tudomásunk szerint feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen tettes ellen. A köznevelési intézmény belső munkaszervezése, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása – mint például a szabadság kiadása – az intézményvezető feladata és hatásköre. A fenntartó, amennyiben a bűncselekmény gyanúja beigazolódik, az érintett pedagógus munkaviszonyát azonnal megszünteti. A Klebelsberg Központ kérésére a Belső – Pesti Tankerületi Központ haladéktalanul törvényességi ellenőrzést folytat le az érintett köznevelési intézményben a munkáltatói jogok gyakorlásának jogszerűségét és szakszerűségét vizsgálva. Az iskolai alapítványok felett a törvényességi felügyeleti jogot az alapítvány székhelye szerint illetékes törvényszék gyakorolja, a fenntartó semmilyen ráhatással nem rendelkezik az alapítvány működésére, ennek következtében annak törvényességét sem jogosult ellenőrizni.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. június 14., szerda 18:16

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. június 14., szerda (OS) - KK: Az a cél, hogy az iskolákban minél változatosabb sportolási lehetőségeket biztosítsunk a gyerekek számára

        A Klebelsberg Központ felhívja a sajtó figyelmét az "iskolai lövészettel" kapcsolatban megjelent hírekkel kapcsolatban, hogy a sportlövészet egy biztonságos sportág, egyike azoknak az olimpiai sportágaknak, amelyeket a tervek szerint lehetőségükben lesz választani a diákoknak és az iskoláknak. A központ célja, hogy minél változatosabb sportolási lehetőségeket biztosítson a gyerekek számára az iskolákban. Ezért indult egy felmérés az iskolákban a jelenlegi sportolási lehetőségekről, működő és esetleg tervezett fakultatív sportszakkörökről. A szándékos politikai hangulatkeltésekkel és hatásvadász szlogenekkel ellentétben a sportlövészetnek semmi köze az agresszióhoz, erőszakhoz. A sportlövészet egy olimpiai sportág, akárcsak a foci, kosárlabda vagy az úszás.
     A kormány szándéka felmérni, hogy mekkora igény mutatkozik ezzel a sportággal kapcsolatban, melyet szabadon választható (tehát senki számára nem kötelező) szakkör keretein belül gyakorolhatnának azok a gyerekek, akik kedvet éreznek hozzá.
     Amennyiben az iskolák illetve a diákok igényt tartanak rá, a sportlövészethez megfelelő helyszínt minden esetben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a legnagyobb körültekintéssel, és a biztonsági feltételeknek megfelelve kell kialakítani.

         Klebelsberg Központ
         Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. június 21., szerda 18:58

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. június 21., szerda (OS) - Valótlanságokkal támadják az állami intézményfenntartás rendszerét

    Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy a DK által a mai napon kiadott közlemény ismételten hazugságokat tartalmaz az állami intézményfenntartással kapcsolatban. Nem az első eset, hogy a párt a szervezetről valótlanságokat állít. Oláh Lajos képviselő nem vette a fáradtságot arra, hogy tájékozódjon a helyzetről, felhívjuk a figyelmét, hogy a KLIK 2016. december 31-én megszűnt, a fenntartói feladatokat 2017. január 1-től 59 tankerületi központ látja el. A Belső – Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő, VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskolában történt áramkikapcsolás ügyében. A tankerületi központok minden közüzemi számlát határidőben kifizetnek, rendelkezésre áll az iskolák működtetéséhez és fenntartásához szükséges összeg mindegyikük számláján. Az ELMŰ közműszolgáltató nem írta át a tankerületi központ nevére a szolgáltatást, amely ezt még január 12-én kezdeményezte, várva, hogy a függőben lévő szerződését a szolgáltató rendezze, és lehetővé tegye a számlák befizetését. A szolgáltató hibájából következett be az esemény, ugyanúgy, ahogy ez történt a múlt héten az Érdi Tankerületi Központ esetében is. Az áramot egyébként kedden már visszakapcsolta az ELMŰ. A Klebelsberg Központ nagyon sajnálja, hogy a DK politikusa egyszerű hecckampányra használva az oktatás ügyét, valótlanságokat állítva próbál hangulatot kelteni.

Klebelsberg Központ

Stratégiai és Kommunikációs Főosztály
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. június 30., péntek 17:46

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. június 30., péntek (OS) - Stabil a tankerületek anyagi helyzete - Reagálás a FŐSZEGY vádjaira

    
Visszautasítja a Klebelsberg Központ a Fővárosi Szülők Egyesülete a Gyermekekért (FŐSZEGY) nevű szervezet állításait arról, hogy másolópapírra és krétára szednek pénzt az állami intézményfenntartók a szülőktől táboroztatás címén. Ezek a megjegyzések minden alapot nélkülöznek, a régi kliséket ismételgetik, és egyetlen célt szolgálnak: heccelni a közvéleményt és a szülőket, nem törődve azzal, hogy valótlanságokat tartalmaznak. A valóság ezzel szemben az, hogy a fenntartói feladatokat ellátó tankerületi központok rendelkeznek a feladataikhoz szükséges költségvetéssel, és minden alapvető eszköz beszerzése folyamatosan és rendben megtörténik. Az előttünk álló időszakban a fenntartók elvégzik a szükséges karbantartási munkálatokat az iskolákban, hogy a diákok szeptemberben szép, kulturált környezetben kezdhessék meg a következő tanévet. A FŐSZEGY közleményének állításával ellentétben a tankerületi központok nem szerveznek táborokat, hiszen a gyermekvédelmi törvény értelmében a tanítási szünetek ideje alatt a települési önkormányzatok biztosítják az igények alapján a diákok felügyeletét. Az iskolaépületekben az intézmények által szervezett táborokból befolyó bevételeket az intézmények a saját igényeiknek megfelelő fejlesztésekre fordíthatják, nem pedig a működési feladatokra, amelyeket a fenntartó teljes egészében finanszíroz. Ahogy eddig, úgy ezután is transzparens és jogszerű módon működnek a tankerületi központok, amelyek a szülőket is partnernek, és nem pénzügyi forrásnak tekintik. Felhívjuk a FŐSZEGY figyelmét, hogy az állami intézményfenntartás szervezeti modellje lényegesen megváltozott, 2017. január elsejével 59 tankerületi központ végzi a fenntartói tevékenységet, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) pedig megszűnt.  

Klebelsberg Központ
Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. július 20., csütörtök 17:07

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. július 20., csütörtök (OS) - Szabályos és megalapozott döntés született az igazgatói pályázaton

    Tévesek azok a sajtóban megjelent találgatások, amelyek szerint politikai szándék áll a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői pályázatáról hozott döntés mögött. A valóság ezzel szemben az, hogy szakszerű, megalapozott és jogszerű döntés született. A Klebelsberg Központot az ügyben megkereste az iskola szülői munkaközössége is. A jelenlegi intézményvezető megbízatása 2017. július 31-én lejár, ezért az illetékes minisztérium pályázatot írt ki az igazgatói posztra. A pályázati eljárás jogszerű, érvényes, de eredménytelen volt. A minisztérium a döntési folyamat során minden körülményt, köztük a véleményezésre jogosultak javaslatait, a benyújtott pályázatokat valamint a szakmai szempontokat mérlegelve, és az intézmény jövőjét szem előtt tartva határozott úgy, hogy az egyik pályázót bízza meg egy évre az intézményvezetői feladattal. A pályázati eljárás lebonyolítása, valamint a döntés meghozatala a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zajlott.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. július 26., szerda 17:20

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. július 26., szerda (OS) - Jogszerű és szakszerű döntések születtek az igazgatói kinevezésekről

    Valótlanok és kártékonyak azok a sajtóban megjelent találgatások, amelyek szerint politikai alapon születtek meg az intézményvezetői pályázatokról hozott döntések. A valóság ezzel szemben az, hogy szakszerű, megalapozott és jogszerű döntéseket hozott az illetékes minisztérium. A tárca a döntési folyamat során minden körülményt, köztük a véleményezésre jogosultak javaslatait, a benyújtott pályázatokat valamint a szakmai szempontokat mérlegelve, és az intézmények jövőjét szem előtt tartva hozta meg a döntéseit. A pályázati eljárások lebonyolítása, valamint a döntések meghozatala a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zajlottak. A vezetői megbízás komoly felelősséggel jár, az állami intézményfenntartás rendszerének átalakítását követően jelentős döntési kompetenciákkal rendelkeznek az iskolaigazgatók, amelyek szakmai felkészültséget és elhivatottságot követelnek meg. Sajnálatosnak tartjuk, hogy egyesek álhírekkel, feltételezésekkel próbálják megzavarni a szülőket és pedagógusokat, akik a jól megérdemelt nyári szabadságukat töltik, készülnek a következő tanévre, vagy táboroztatják a rájuk bízott gyermekeket, fiatalokat. A Klebelsberg Központ ezúton is szeretne köszönetet mondani minden intézményvezetőnek és pedagógusnak azért, hogy a folyamatos álhírek ellenére is becsülettel és tisztességgel végezte és végzi a munkáját a diákok érdekében ebben a tanévben is.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. augusztus 29., kedd 16:18

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. augusztus 29., kedd (OS) - Rendben megkezdődik a tanév a Szentistvántelepi Általános Iskolában is

    Miután az illetékes Váci Tankerületi Központ szembesült a Szentistvántelepi Általános Iskola tanulóinak étkeztetésével kapcsolatos helyzetről, azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, hogy biztosítsa a diákok napközbeni ellátását. A tankerületi központ az iskola területén konténer étkező felállítását rendelte el, amely várhatóan szeptember második hetétől üzemelhet. A gyermekétkeztetés biztosítása a gyermekvédelmi törvény értelmében önkormányzati feladat, ennek értelmében a települési önkormányzat az átmeneti időszakban a diákokat hideg élelemmel látja el, amint elkészül a konténerétkező, biztosított lesz a meleg étel is. Az állami fenntartású intézményekben a tankerületi központok felelőssége, hogy iskolakezdésre minden feltétel adott legyen. A tankerületek elvégezték a szükséges nyári karbantartási – felújítási munkálatokat, ahol szükséges volt, ott iskolabútorokat és egyéb eszközöket is beszereztek, összesen mintegy 2,5 milliárd forintot költve a tanévkezdéssel kapcsolatos feladatokra. A Klebelsberg Központ elkötelezett abban, hogy minden állami fenntartású köznevelési intézményben megfelelő körülmények várják a diákokat és a pedagógusokat egyaránt, a tankerületi központokkal együtt minden felmerülő problémára azonnal megkeresi a megoldást.
    
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. augusztus 31., csütörtök 16:43

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. augusztus 31., csütörtök (OS) - Rendben megkezdődik a tanév az állami fenntartású iskolákban

    Zavartalanul indul a 2017/2018-as tanév az állami fenntartású intézményekben, egy-két kivételtől eltekintve mindenhol birtokba vehetik a felújítási és karbantartási munkákat követően a teljes iskolaépületet a diákok. Azokon a helyeken, ahol a tulajdonos önkormányzat által végzett beruházások még nem fejeződtek be, a tankerületi központok mindenhol megszervezik, hogy a diákok zavartalanul tanulhassanak, és minél hamarabb birtokba vehessék a teljes iskolaépületet. A tankerületi központok és az önkormányzatok közötti együttműködés célja, hogy a lehető legjobb körülmények között folytathassák a pedagógusok a diákok nevelését – oktatását. A tankerületek elvégezték a szükséges nyári karbantartási – felújítási munkálatokat mintegy 2 milliárd forint értékben. Ott, ahol erre szükség volt, iskolabútorokat és egyéb eszközöket is beszereztek további 500 millió forintért. A Klebelsberg Központ elkötelezett annak érdekében, hogy minden állami fenntartású köznevelési intézményben megfelelő körülmények várják a diákokat és a pedagógusokat egyaránt.
    
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. augusztus 31., csütörtök 16:44

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. augusztus 31., csütörtök (OS) -

    A 2017/2018-as tanév biztonságos lebonyolításához szükséges forrás a fenntartók rendelkezésére áll. A tankerületi központok, együttműködve a helyi önkormányzatokkal, minden felmerülő problémára azonnal megkeresik a lehető legjobb megoldást. A Klebelsberg Központ hisz abban, hogy a célt, a minőségi oktatás megteremtését, csak minden érdekelt közös erőfeszítésével érhetjük el, ezért mindenkire partnerként tekint, aki az oktatás ügyéért tenni akar.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 3., vasárnap 16:11

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. szeptember 3., vasárnap (OS) -

    
Jogszerűen döntött a tankerület a pásztói intézményvezető-helyettesről

Jogszerűen és szakszerűen járt el a Salgótarjáni Tankerületi Központ, mint fenntartó a pásztói Mikszáth Kálmán Líceum volt igazgatóhelyettesének, Broszman Györgynek a vezetői megbízásának visszavonása kapcsán. Sajnálatos módon ferdítések és valótlanságok jelentek meg az üggyel kapcsolatban a sajtóban, amelyeket a Klebelsberg Központ és az illetékes tankerületi központ is visszautasít. Az intézmény igazgatóhelyettesei megbízásának visszavonásáról 2017. augusztus 15-ei határnappal 2017. március 17-én született munkáltatói döntés, amelyről az érintettek írásbeli értesítést kaptak. Közéjük tartozott Broszman György igazgatóhelyettes is. Az intézkedésre azért került sor, mert a korábbi megbízást jogszerűtlenül, határozatlan időre adta az intézmény igazgatója még az állami fenntartásba vétel előtt. A vonatkozó szabályozás értelmében ezért szükséges volt a helyzetet rendezni. A beosztás visszavonására a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 23. § (3) bekezdés alapján került sor, amely a határozatlan idejű megbízást nem engedi meg. A megbízás visszavonására azért augusztus 15-ei határnappal került sor, mert a Salgótarjáni Tankerületi Központ nem akarta, hogy a tanév biztonságos befejezését a döntés befolyásolja.

-------------------------------------------------------------------
     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 3., vasárnap 16:11

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. szeptember 3., vasárnap (OS) -

    Broszman Györgynek, mint a Pásztói Mikszáth Kálmán Líceum igazgatóhelyettesének vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettsége volt a vonatkozó jogszabályok értelmében, amelyet 2017. június 30-ig meg kellett volna tennie. Erről június 2-án értesítést is kapott, majd miután nem teljesítette határidőre, a fenntartó ismételten felszólította írásban és szóban is arra, hogy tegyen eleget törvényi kötelezettségének. Mivel a felszólítások ellenére sem juttatta el a vagyonnyilatkozatát a Tankerületi Központhoz, ezért a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló törvény 9.§ (1) bekezdése értelmében három évig nem kaphat vezetői megbízást.

A Salgótarjáni Tankerületi Központ működése során a hatályos jogszabályok alapján látja el a feladatait, minden esetben a diákok érdekeit szem előtt tartva. Broszman György munkájára a tankerületi központ a továbbiakban is számít, ezért pedagógusként az intézményben fog a továbbiakban is tanítani. A Klebelsberg Központ felhívja a figyelmet, hogy a felelőtlen vádaskodások, a pedagógusok heccelése negatív hatással van a diákok nevelésére, oktatására.

Klebelsberg Központ
Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

-------------------------------------------------------------------
     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 13., szerda 17:41

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. szeptember 13., szerda (OS) - Átadták a közel 130 millióból megújult Petőfi Sándor Kollégiumot Mohácson

    Átadták az energetikailag korszerűsített mohácsi Petőfi Sándor Kollégiumot. A fejlesztés összesen 129,44 millió forintba került, amelyet uniós forrásból finanszírozott a Mohácsi Tankerületi Központ. Dr. Solti Péter, a Klebelsberg Központ elnöke a helyszínen tartott sajtótájékoztatón beszédében hangsúlyozta, hogy a 21. században a minőségi pedagógiai munkához nem csak szakmai, de infrastrukturális megújulásra is szükség van. Szavai szerint a következő években az országban sok helyen lesznek hasonló beruházások, mert a kormány és a Klebelsberg Központ is fontosnak tartja a köznevelési rendszer feltételrendszerének megújítását, a jövő igényeihez igazítását. Hozzátette: a kollégium felújítása szép példája a helyi közösségek összefogásából származó lehetőségeknek. Käszné Lebő Zsuzsanna, a Mohácsi Tankerületi Központ igazgatója kiemelte: a teljes épület új nyílászárókat kapott, felújították a homlokzat hőszigetelését, valamint 20 kW teljesítményre képes napelem-rendszer telepítésére is sor került. A beruházás eredményeként mintegy 50%-kal csökkenhet az épület fűtési költsége. Jelenleg előkészítés alatt van több mohácsi iskola korszerűsítése is – fűzte hozzá a tankerületi igazgató.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 13., szerda 17:41

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. szeptember 13., szerda (OS) - Átadták a közel 130 millióból megújult Petőfi Sándor Kollégiumot Mohácson

    Dr. Hargitai János, országgyűlési képviselő rámutatott, hogy jelenleg a hazai költségvetési forrás mellett európai uniós források is rendelkezésre állnak a magyar oktatás fejlesztésére. Ugyanakkor az oktatás sikere a pedagógusokon és a gondos szülőkön is múlik. Köszönetet kell mondani a magyar vállalkozásoknak, amelyek segítségével ezek a korszerűsítések megvalósulhatnak  – fogalmazott a képviselő.  Szekó József, Mohács város polgármestere köszöntőjében örömének adott hangot, hogy mohácsi iskolákban ismét fejlesztések és korszerűsítések valósultak meg. Vértes Rita, az intézmény vezetője felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt 30 évben nem volt ilyen jelentős felújítás az épületben, és kifejezte reményét, hogy az intézményben folyó pedagógiai munka összhangban lesz az épület külső szépségével. A munkálatok februárban kezdődtek és a nyár folyamán be is fejeződtek azért, hogy a diákok szebb, komfortosabb és korszerűbb épületben kezdhessék a tanévet.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 14., csütörtök 18:02

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. szeptember 14., csütörtök (OS) - Reagálás az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának közleményére

    Folyamatosan bővülnek a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzési lehetőségei. A kormány kiterjesztette a Klebelsberg Ösztöndíjat a gyógypedagógiai alapszakos hallgatókra, és ezzel párhuzamosan a Debreceni és a Nyíregyházi Egyetemen is elindult gyógypedagógus szakos képzés. A tankerületi központok munkáltatói hatáskörükben eljárva szervezik a szakos ellátás biztosítását, illetve folyamatosan hirdetik a gyógypedagógiai állásokat. A fenntartói feladatokat ellátó tankerületi központok az egyedi igények és szükségletek alapján alakítják ki a helyi feladatellátás rendszerét. A Klebelsberg Központ és a tankerületi központok mindent megtesznek azért, hogy minden gyermek hozzájusson a számára szükséges fejlesztésekhez.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 29., péntek 17:04

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. szeptember 29., péntek (OS) - Van pénz a béremelésekre, és megoldás a pedagógushiányra

    A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben nincs olyan tankerületi fenntartású iskola, amely nem kapta volna meg a pedagógus béremeléshez szükséges pénzügyi keretet. Nem igaz az az állítás, hogy bárki is azért maradt volna ki ideiglenesen az életpálya modellhez kapcsolódó utolsó emelésből, mert nincs rá pénz! A tankerületi központok minden, fenntartásukban lévő köznevelési intézménynek biztosították az ehhez szükséges forrást, a differenciálás lehetőségéről az intézményvezetők a nevelőtestületekkel közösen döntöttek. A tankerületek jelentősen megemelték az osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, intézményvezető-helyettesi és kollégiumi csoportvezetői pótlékokra fordítható összeget, hogy anyagi elismerésben részesíthessék az intézményvezetők a többletmunkát vállaló kollégáikat. A pótlékok differenciálhatóak, ennek következtében akár a háromszorosára is nőhet az osztályfőnöki munkáért járó juttatás összege, amennyiben az iskola így dönt.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 29., péntek 17:04

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. szeptember 29., péntek (OS) - Van pénz a béremelésekre, és megoldás a pedagógushiányra

    Sajnálattal vesszük tudomásul azt is, hogy a betöltetlen pedagógus álláshelyek kapcsán szintén rengeteg félrevezető, hangulatkeltő cikk jelent meg, noha a Klebelsberg Központ többször is jelezte a nyilvánosság felé, hogy a tankerületekhez tartozó iskolákban rendben megkezdődött a tanév. Azokban az intézményekben, amelyekben nem találták még meg a megfelelő pedagógust a meghirdetett álláshelyre, ott áttanítással, a vonatkozó szabályozás alapján fizetett túlórával, nyugdíjas pedagógus visszafoglalkoztatásával biztosítják a tanórák megtartását. Minden tankerületi központ az iskolákkal együtt azon dolgozik, hogy a gyermekek megkapják a szükséges ellátást. Visszautasítjuk a megalapozatlan állításokat, a pedagógusokat heccelő megnyilatkozásokat és csúsztatásokat, amelyek veszélyeztetik a feladatellátás biztonságát, ezáltal pedig a gyermekek, diákok mindenekfelett álló érdekét.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. október 12., csütörtök 19:37

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. október 12., csütörtök (OS) - Nincs ellátatlan óra Ceglédi Tankerületi Központhoz tartozó középiskolában

    A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a Ceglédi Tankerületi Központhoz tartozó iskolákban rendben zajlik a tanév, minden tantárgyat szaktanár tart a diákoknak, sem matematika, sem más tárgyakból nincsenek ellátatlan órák. A tankerületi központ elkötelezett a minőségi oktatás feltételeinek biztosítása érdekében. Mindent megtesz az intézményvezetőkkel és a nevelőtestületekkel közösen a diákok színvonalas, megfelelő környezetben történő oktatásáért. Ennek érdekében a fenntartó támogatja az iskolák szakmai innovációit, kiemelt figyelmet fordít a lemorzsolódás megakadályozására, a tehetséggondozásra, egyszóval az esélyteremtő iskolarendszer működtetésére.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. október 16., hétfő 18:16

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. október 16., hétfő (OS) - Minden szükséges karbantartást elvégzett az iskolákban a Szekszárdi Tankerületi Központ

    Hadházy Ákos alaptalanul vádolta meg a Szekszárdi Tankerületi Központot. A Tankerületi Központ eddig idén mintegy 50 millió forintból valósított meg az iskolákban felújítási, karbantartási munkálatokat, amelyek ütemezését az iskolaigazgatókkal előre egyeztette. A Szekszárdi Garay János Gimnáziumban a Tankerületi Központ megbízásából a kivitelező vállalkozó 1000 négyzetméter irodai, tantermi, folyosói falfelületet festett ki. Ezen felül kezdeményezte az iskola igazgatója, hogy a diákok iskolai közösségi szolgálat teljesítésének keretében illetve az osztályok közösségi szellemének fejlesztése érdekében a szülőkkel közösen kifesthetik a saját osztálytermüket. Erről előzetesen egyeztetett a szülői munkaközösséggel, és tájékoztatta a lehetőségről az érintetteket. A kezdeményezés pozitív visszhangra talált mind a szülők, mind a tanulók részéről, így ezek alapján érthetetlen az LMP társelnökének vádaskodása. A Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben a karbantartási munkák az év során továbbra is ütemezetten haladnak, a közeljövőben sor kerül a Garay Gimnázium tetőszerkezetének javítására is.
    
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. október 21., szombat 12:49

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. október 21., szombat (OS) - Reagálás a tanárhiánnyal kapcsolatban megjelent cikkekre

    A Klebelsberg Központ sajnálattal vette tudomásul, hogy ismételten a pedagógusok heccelésére használták fel a szakszervezetek azt az információt, hogy egyes esetekben a szakórákat túlórákkal látják el a pedagógusok. A fogalmi tévedéseket, pontatlanságokat és csúsztatásokat tartalmazó cikkek veszélyeztetik a feladatellátás biztonságát, a diákok mindenekfelett álló érdekeit. A szakszervezeti vezetők nyilatkozataival ellentétben a valóság az, hogy minden elrendelt túlóráért megkapják a pedagógusok a jogszabályok által meghatározott díjat. A túlórák egy része ráadásul nem betöltetlen álláshelyet jelent, hanem intézményenként különböző tantárgyakhoz kapcsolódó 3-4 többlet órából állnak össze. Ezért hiába adnak ki összességében egy-egy pedagógus státuszt iskolánként, mivel a 7-8 szakos végzettséggel rendelkező tanár meglehetősen ritka, így nincs más megoldás, mint elrendelt túlórákkal vagy óraadói megbízással ellátni a feladatot. Azok az állítások, hogy egyes iskolák bármilyen szakos tanárt keresnek, mert akkora a probléma, egyszerűen hazugságok. A Népszavában megjelent cikkben a Sarkadi Általános Iskolát említik példaként, miközben az álláshirdetésben matematika-bármely szakos tanárt keres az intézmény, ugyanis matematika órák tartására keresnek pedagógust. A Klebelsberg Központ és a tankerületi központok támogatják az iskolákat a feladatellátás biztosításában, segítik őket az üres álláshelyek betöltésében.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. október 21., szombat 12:49

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. október 21., szombat (OS) - Reagálás a tanárhiánnyal kapcsolatban megjelent cikkekre

    A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programmal, amelyre idén kétszer annyi tanár szakos jelentkezett, mint a korábbi években, és a pedagógus életpályamodellel a kormány bizonyította, hogy eltökélt a tanári hivatás megbecsültségének visszaállítására, vonzóvá tételére. Az intézkedéseknek köszönhetően jelentősen megnőtt a pedagógus szakokra felvett hallgatók aránya. A Klebelsberg Központ bízik abban, hogy a jövőben az érintett szakszervezetek a tényeken alapuló nyilatkozatokat tesznek.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. október 27., péntek 11:12

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. október 27., péntek (OS) - Hazugságözön zúdult az állami intézményfenntartásra

    A Klebelsberg Központ sajnálattal tapasztalja, hogy bizonyos sajtótermék hasábjain rendszeresen valótlan állítások, csúsztatások szerepelnek az állami intézményfenntartással kapcsolatban. A tankerületi központok rendelkeznek a szükséges pénzügyi keretekkel ahhoz, hogy minden köznevelési alapfeladatot finanszírozzanak az iskolákban. A cikkekben megjelentekkel ellentétben, amelyek nem hivatkoznak konkrét intézményekre, így nem is ellenőrizhető egyetlen állítás valóságtartalma sem, a tankerületek kifizetik az oktatáshoz szükséges eszközöket, amelyek költsége szerepel az adott iskola intézményvezetőjével közösen meghatározott keretében. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a tankerületi központok nem óvodafenntartók, ennek következtében nincs is hatáskörük az ezzel kapcsolatos ügyekben eljárni. Etikátlannak tartjuk, hogy egyes médiumok, az óvodákról szóló híreket úgy közölnek, hogy azok állami fenntartású iskolákban történtek meg. Bízunk abban, hogy csupán merő figyelmetlenségről vagy tájékozatlanságról van szó, nem pedig szándékos, a tényeket meghamisító, a pedagógusok, diákok és szülők érdekeit sértő hangulatkeltési akcióról.

Klebelsberg Központ
Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. október 27., péntek 11:12

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. október 27., péntek (OS) -

    Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a fenntartó nem szállít iskolagyümölcsöt – ugyanis nem is a feladata -, és nem is teszi kötelezővé a gyermekek fényképezését gyümölcsevés közben. Sosem kért sem emiatt, sem más okokból fényképezőgépet a szülőktől, sajnálatosnak tartjuk, hogy ekkora ostobaság megjelenhetett egy napilapban.  
A pedagógus életpályamodell keretében a kormány által biztosított fizetésemelés utolsó részletéről továbbra is téves információk jelennek meg. A béremelés utolsó részletének differenciálhatósága egy lehetőség, amelyről az intézményvezető a nevelőtestülettel közösen dönt minden évben. Úgy is dönthet egy iskola, hogy mindenki egyformán megkapja az emelés mértékét, és úgy is, hogy teljesítmény alapján különböző mértékű emelésben részesülnek a tanárok.

Klebelsberg Központ
Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. október 27., péntek 11:13

A Klebelsberg Központ közleménye (3. rész)
    Budapest, 2017. október 27., péntek (OS) -

    Jogszabály garantálja, hogy senkinek sem lehet kevesebb a fizetése, mint a 2017 augusztusi bére. Azért kapják meg a kollégák határozott időre a béremelést, hogy minden évben lehetőségük legyen eldönteni az intézményeknek, élnek a differenciálás lehetőségével, vagy sem. Az ehhez szükséges bértömeg jövő évben is rendelkezésre áll. A Klebelsberg Központ emellett az egyes pedagógus pótlékok összegét is jelentősen megemelte annak érdekében, hogy az iskolák igazgatóinak legyen lehetőségük a többletmunka anyagi elismerésére.
A Klebelsberg Központ ismételten kéri a média szereplőit, hogy a gyermekek érdekében ne vonják be az oktatást és az iskolákat a politikai jellegű támadásokba.  

Klebelsberg Központ
Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. november 15., szerda 15:14

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. november 15., szerda (OS) - Nincs balesetveszély a csepeli gimnáziumban

    A Klebelsberg Központ sajnálattal vette tudomásul, hogy egyesek csúsztatásokkal a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban történt tanulói balesetből is pártpolitikai ügyet kívánnak kreálni.
A megjelent hírekkel ellentétben nem leszakadt az ablak tegnapi nap folyamán, hanem az egyik óraközi szünetben szellőztetés céljából nyitott ablak alatt ülő diák a székről felállva, fejét és vállát az ablakba ütötte, amely ettől a csuklópántokból kicsúszott és az asztalra, majd a mellette ülő társára dőlt. A rémhírekkel ellentétben a nyílászárók állapota nincs összefüggésben a baleset körülményeivel. A fenntartó a hasonló, figyelmetlenségből származó balesetek elkerülése érdekében még a tegnapi nap folyamán megtette a szükséges intézkedéseket, és az ablakokra a kicsúszást megakadályozó profilt szereltetett. Az intézményben a balesetvédelmi oktatást megismételték a diákok és a dolgozók részére. Az érintett tanulók közül az egyik agyrázkódást szenvedett, a másik pedig a kézfején sérült meg a szilánkoktól. Mindkettőjüket mentő szállította kórházba, a kezén sérült tanulót megműtötték. A diákok jól vannak, holnap hazamehetnek a kórházból. A Klebelsberg Központ ismételten kéri a sajtó és a politikai pártok képviselőit, hogy tartsák tiszteletben a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit, és ne keltsenek indokolatlan pánikot, valamint ne használják fel a diákokat pártpolitikai célokra.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 6., szerda 16:57

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. december 6., szerda (OS) - Kreatív matematika versenyt szervez a KK

    Kreatív, digitális eszközök használatára épülő matematika versenyt szervez a Klebelsberg Központ a Dunaújvárosi Egyetem közreműködésével. A "MaTech" elnevezésű verseny célja, hogy a digitális készséget, a kreativitást és a kooperációt fejlesztő feladatok segítségével közelebb hozza a matematikát a diákokhoz. Az élményalapú tanulás a tehetséggondozás egyik legoptimálisabb formája, hiszünk abban, hogy egy megmérettetés lehet érdekes és inspiráló is a résztvevők számára. Reményeink szerint a most induló verseny a kihívás mellett olyan élményekkel teszi gazdagabbá a résztvevőket, amelyek jelentős lökést adnak számukra további tanulmányaik során. A feladatok elkészítésébe bevontunk az ország minden részéből középiskolai tanárokat is olyan intézményekből, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak a tehetségazonosításra, a matematikai-logikai kompetencia fejlesztésére. A verseny három fordulóból áll, a döntőben értékes informatikai eszközöket nyerhetnek a legjobb csapatok tagjai. Jelentkezni és további információkat szerezni a wwww.matechverseny.hu honlapon, illetve a verseny Facebook oldalán lehet.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 6., szerda 16:57

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. december 6., szerda (OS) - Kreatív matematika versenyt szervez a KK

    A Klebelsberg Központ számára a diákok érdekei a legfontosabbak, a tankerületi központokkal együtt mindent megtesz azért, hogy megfelelő szakmai és infrastrukturális környezetben tudjanak tanulni. A fenntartó és az intézmények egymást segítve tudják megteremteni a XXI. századi oktatási rendszert, a Klebelsberg Központ éppen ezért a tankerületi központokkal és az intézményekkel közösen kívánja a jövőben is a feladatait ellátni. Ennek szellemében szervezi meg ezt a versenyt is.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 12., kedd 17:50

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. december 12., kedd (OS) - Hangulatkeltéssel próbálja nehezíteni az oktatást a DK

    A Klebelsberg Központ sokadik alkalommal szembesül azzal, hogy a Demokratikus Koalíció nevű szervezet csúsztatásokkal próbálja megzavarni a nevelő – oktató munkát. A politikai párt mai közleményével ellentétben nem igaz az az állítás, hogy egy ferencvárosi iskolában nincs takarítás, és a pedagógusoknak kell ezt a feladatot ellátni. Az intézményt fenntartó Belső - Pesti Tankerületi Központ a biztonságos működés érdekében takarító céget bízott meg a feladat ellátására, amely már a téli szünetben elkezdi a munkát, de addig is megoldott a takarítás az iskolában. A Klebelsberg Központ és a tankerületek mindent megtesznek azért, hogy a diákok és a pedagógusok kulturált környezetben tanulhassanak – dolgozhassanak. Felkérjük a Demokratikus Koalíciót, hogy tájékozódjon körültekintően, mielőtt nyilatkozna, és hagyja ki az iskolákat a kampányból.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 14., csütörtök 17:09

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. december 14., csütörtök (OS) - Sajtóközlemény:Megoldódott a takarítás a ferencvárosi iskolában

    A Klebelsberg Központ sajnálatosnak tartja, hogy olyan tudósítások jelennek meg egyes sajtótermékekben, amelyek egyre jobban felnagyítják az eredetileg is pontatlanságokon alapuló, politikai szándékból megszülető hírt. Hangsúlyozzuk: a Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnáziumban a takarítói feladatokat jelenleg is ellátják megbízási szerződés keretében, illetve státuszban lévő kollégák. Amikor az intézményvezető jelezte, hogy a takarítással foglalkozó munkatársak személye folyamatosan változik, a Belső – Pesti Tankerületi Központ takarító céget bízott meg a feladattal, amely a téli szünetben nagytakarítást végez, és januártól megkezdi a munkát. A mai napon egy másik takarító cég – eseti megbízás alapján - kivonult az iskolába, hogy elvégezze a szükséges nagytakarítást. Sem korábban, sem most nem utasította senki sem a pedagógusokat arra, hogy takarítói feladatokat lássanak el. Az iskola és a tankerületi központ mindent megtesz annak érdekében, hogy a diákok és a pedagógusok megfelelő higiénés környezetben tanulhassanak – taníthassanak. A Klebelsberg Központ arra kér minden felelősen gondolkodó, a diákok érdekeit néző médiumot és politikai szereplőt, hogy ne szítson indokolatlanul indulatokat.  
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 18., hétfő 16:50

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. december 18., hétfő (OS) - Új informatikai eszközökkel kezdik az iskolák az újévet

    Minden iskolába megérkeztek azok az informatikai eszközök, amelyeket a Klebelsberg Központ szerzett be közel 6,3 milliárd forintért a Közép-Magyarországi Régióban működő 15 tankerületi központ által fenntartott intézményeknek. A kiszállítások múlt pénteken lezárultak. Összesen mintegy 41 ezer laptoppal, monitorral, számítógéppel és projektorral bővült az intézmények digitális eszközparkja. Az eszközök a tanulólétszám és az iskolák szükségletei alapján kerültek szétosztásra. A beszerzés összesen 650 köznevelési intézményt érint, az általános iskolák és középiskolák mellett az alapfokú művészetoktatási intézmények, a gyógypedagógiai intézmények és szakszolgálatok is részesültek a beszerzésből. A konvergencia régiókban az állami fenntartású iskolák a közeljövőben összesen mintegy 20 milliárd forint értékben kapnak infokommunikációs eszközöket. Ennek köszönhetően 2018-ban az ország teljes területén modern informatikai eszközök segítik a gyermekeket, fiatalokat a tanulásban, valamint a pedagógusokat a munkájukban. A kormány számára stratégiai fontosságú kérdés a köznevelési rendszer fejlesztése, számára minden gyermek egyformán fontos, bármely településen járjon iskolába. Ezért fordít jelentős forrásokat az infrastrukturális feltételek biztosítására, támogatja minden eszközzel a digitális kompetenciafejlesztés feltételeinek javítását.
    
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 21., csütörtök 17:08

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. december 21., csütörtök (OS) - Karácsonyi ferdítés

    A Klebelsberg Központ megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy egy intézményvezetőknek szervezett, karácsonyi vacsora dekorációjáról készített fotó alapján olyan cikkek jelentek meg, hogy egy szem csokoládégolyóval jutalmaztak meg karácsony alkalmával egy tantestületet. A hírt lehozó médiumok tényként kezelték a történteket, anélkül, hogy meggyőződtek volna annak valóságtartalmáról. A valóság ezzel szemben az, hogy a cikkekben szereplő intézményt fenntartó tankerületi központ az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is ünnepi igazgatói értekezlet keretében köszönte meg az intézményvezetőkön keresztül minden pedagógus áldozatos és lelkiismeretes munkáját. A műsorral egybekötött eseményen az igazgatói székekre elhelyezett apró, saját kézzel készített, kis ajándékdobozba csomagolt üdvözlő ajándékkal – csokoládéval - is kedveskedett a fenntartó az igazgatóknak. A nevelőtestületek számára természetesen nem ezt, hanem az iskolai munkakörülmények javítására, valamint az oktató munka fejlesztésére szolgáló forrást biztosított a fenntartó év végén. Ennek keretében minden intézmény szabadon választhatott, hogy a diákonként 4000 forintos keretet – amely a tankerületben intézményenként átlagosan 2 millió forintot jelent - mire használja fel.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 21., csütörtök 17:08

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. december 21., csütörtök (OS) - Karácsonyi ferdítés

    Sajnálatosnak tartjuk, hogy vannak, akik karácsony alkalmával is a pedagógusok heccelésével kívánják megteremteni az "ünnepi hangulatot", figyelmen kívül hagyva a korábbi kérésünket.
A Klebelsberg Központ ezúton is békés, boldog karácsonyt kíván minden kedves pedagógusnak, iskolai munkatársnak, szülőnek és a diáknak!

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 29., péntek 18:25

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. december 29., péntek (OS) - Megkezdődött a polgárdi iskola helyreállítása

    A Székesfehérvári Tankerületi Központ azonnal megkezdte a csütörtök délutáni viharban megsérült polgárdi iskolában a kárelhárítási és helyreállítási munkálatokat. A vihar következtében a tornaterem teteje súlyosan megrongálódott, az épület teljesen beázott, illetve a szomszédos iskolaépület tetőszerkezete is komolyan megsérült. Az intézmény áramtalanítása megtörtént, a szakemberek jelenleg is dolgoznak a balesetveszélyessé vált szerkezeti elemek megerősítésén, illetve az elektromos hálózat szakaszolásán, hogy a fűtést be lehessen indítani. Az iskolában rendkívüli szünetet rendelt el az intézményvezető a jövő hétre. A tankerületi központ és az iskola a rendkívüli szünet alatt is biztosítja a tanulók felügyeletét, amennyiben ezt a szülők igénylik. A fenntartó - együttműködve Polgárdi és Székesfehérvár önkormányzatával - mindent megtesz azért, hogy a lehető leghamarabb, biztonságos körülmények között újraindulhasson a tanítás az intézményben, a szakemberek a hétvégén is folyamatosan dolgoznak az épületek helyreállításán.

     Klebelsberg Központ
     Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. január 12., péntek 17:33

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. január 12., péntek (OS) - Újabb hazugságok az iskolákról

    A Klebelsberg Központ sajnálattal tapasztalta, hogy a 24.hu-n a somlóvásárhelyi általános iskoláról megjelent, hazugságokat tartalmazó cikk hatalmas indulatokat kavart. Elfogadhatatlan, hogy egyesek politikai szándékú hangulatkeltéssel oktatási intézményeket, az oktatásért dolgozó szakembereket próbálnak meg ellehetetleníteni. A cikkben megjelent valótlanságok következtében fenyegetéseket kapott az érintett tankerületi igazgató. A Klebelsberg Központ minden esetben megvédi a jogszerűen, a gyermekek érdekeit szem előtt tartva dolgozó munkatársait. A portálon megjelentekkel ellentétben a valóság az, hogy a tankerületi központhoz eljutott információk alapján az intézményvezető több szabálytalanságot követett el a nevezett pályázatok, valamint a hivatali működése során is, ezért vizsgálatot indított a fenntartó a történtek feltárására. Az intézményvezető saját maga kérte a felmentését és az áthelyezését, szó sem volt semmiféle nyomásgyakorlásról. A tankerületi központ időközben - a vizsgálat lezárása után - az ügyben büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen közfeladati helyzettel való visszaélés bűntette alapos gyanújával.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. január 12., péntek 17:34

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. január 12., péntek (OS) -

    Szintén a fent nevezett portál hozta le a "Tanév közepén is döbbenetes mértékű a tanárhiány" című cikket, amelyben folytatva a tegnapi gyakorlatot, csúsztatásokkal ír a témáról. Mint ahogy azt már korábban is többször jeleztük, a pedagógusok esetében is előfordul, hogy állást, munkahelyet váltanak, ennek következtében, a megüresedő álláshelyet meg kell hirdetni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A cikkben szereplő 300 álláshirdetés a tankerületi központok állományában dolgozó, több mint 90.000 pedagógushoz képest elenyésző szám, 3 ezrelék, ez alapján döbbenetes tanárhiányról beszélni erős tudatlanságra vall. A tankerületi központok mindenhol biztosítják a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, támogatják az iskolákat abban, hogy minél magasabb színvonalon láthassák el a feladataikat.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.