2017. január 6., péntek 17:15

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. január 6., péntek (OS) - Közlemény a Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola fűtésének helyzetéről.

    A Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola működtetési feladatait 2016. december 31-éig az illetékes önkormányzat látta el. A Külső-Pesti Tankerületi Központ 2017. január 1-től  vette át az intézmény működtetését az önkormányzattól. A rossz műszaki állapotban lévő fűtési rendszer hibáját a szétfagyott légkezelő okozta. A tankerületi központ haladéktalanul intézkedett a hiba elhárításáról. A törvény által előírt hőmérséklet biztosítása érdekében, fűtőpanelek beszerzésére és beüzemelésére kerül sor a hétfői nap folyamán. A tankerület mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermekek megfelelő körülmények között folytassák tanulmányaikat.

Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. január 11., szerda 16:48

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. január 11., szerda (OS) - Kiemelt figyelem a nagy hideg miatt.

        A tankerületi központok munkatársai folyamatosan ellenőrzik az intézmények fűtésrendszereit a nagy hidegre való tekintettel, minden probléma esetén azonnal megteszik a szükséges intézkedéseket. A tankerületi központok felelnek 2017. január elsejétől kezdve a működtetési feladatokért is, ezért az átvett, és az ősz folyamán felmért intézményeikre vonatkozó felújítási - karbantartási tervek is elkészültek, amelyeket beterveztek a költségvetésükbe. Az oktató-nevelő munka zavartalansága érdekében ezek a munkálatok a nyári szünetben valósíthatóak meg. Természetesen az azonnali beavatkozást igénylő helyzeteket a tankerületi központok haladéktalanul kezelik, és mindent megtesznek azért, hogy a diákok és a pedagógusok megfelelő körülmények között tanulhassanak, illetve végezhessék a munkájukat.

     Kiadó: Klebelsberg Központ Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. január 15., vasárnap 09:51

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. január 15., vasárnap (OS) -

    
     Sajtóközlemény a sajtóban megjelent találgatásokkal kapcsolatban

Félrevezető, találgatásokon alapuló cikkek jelentek meg bizonyos médiumokban arról, hogy a kormányzat a rovásírás népszerűsítését, kiemelt támogatását tervezi. A hírekben megjelentekkel szemben a valóság prózai: egy sajtókérdés érkezett a rovásírást tanuló általános iskolás diákok számáról, amelynek a megválaszolásához kért adatokat a Klebelsberg Központ a tankerületi központoktól. A cikkekben sugalmazottakkal ellentétben természetesen semmiféle retorzió nem éri azokat az iskolaigazgatókat, akik nem tudtak határidőig reagálni a kérésre. Sajnálatosnak tartjuk, hogy egyesek, anélkül, hogy állításaikat igazolni tudnák, továbbra is a pedagógusok heccelésével próbálkoznak. Az állami intézményfenntartás nem a retorzióra, hanem a támogató, segítő, menedzserszemléletű feladatellátásra helyezi a hangsúlyt, partnerként kezelve a köznevelési intézményeket.

     Klebelsberg Központ
     Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. március 7., kedd 18:03

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. március 7., kedd (OS) -

    
     Megújul a sümegi iskola

Április 15-ig kibővíti és felújítja a Veszprémi Tankerületi Központ a sümegi Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskolában lévő megyei pedagógiai szakszolgálat tagintézményének rossz állapotú mellékhelyiségét. Az épület működtetési feladatait 2016. december 31-ig Sümeg Város Önkormányzata látta el. Az általános iskola fenntartója a Balatonfüredi Tankerületi Központ, míg az épület egyik szárnyában elhelyezett pedagógiai szakszolgálat a Veszprémi Tankerületi Központhoz tartozik. A tankerületi központok most januárban, a működtetés átvételekor  szembesültek az intézmény állapotával, azóta  folyamatosan egyeztetnek az épület felújításáról. Készülnek a fejlesztési, felújítási és karbantartási tervek a tankerületi központok által 2017. január elsejével működtetésre átvett köznevelési intézményekről. A szükséges forrásokat főként a most induló, infrastrukturális fejlesztésekre szolgáló Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programok fogják fedezni.

     Klebelsberg Központ
     Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. március 17., péntek 19:13

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. március 17., péntek (OS) - Rendezvénysorozat és mobilalkalmazás a Szent László emlékévre

    Széles körű összefogással jött létre az a határokon átívelő rendezvénysorozat, amelyet a Szent László emlékév alkalmából mutattak be a Kelet-Pesti Tankerületi Központ sajtótájékoztatóján pénteken, a budapesti Szent László Gimnázium dísztermében.
Diákok kezdeményezéséből létrejött okoseszköz alkalmazás, a Szent László Emlékév app és a www.szentlaszloev.hu weboldal mutatja be az emlékév tankerület által összehangolt programsorozatát, és részletes információt ad a várható rendezvényekről. A kezdeményezést anyagilag és erkölcsileg is felkarolta a Kelet-Pesti Tankerületi Központ, tájékoztatott dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó tankerületi igazgató.
A rendezvénysorozat fővédnöke Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztere köszöntő levelében kiemelte, hogy mai világunkban is időszerű Szent László öröksége, aki személyében összekapcsolta a Kárpát-medencei népeket, így ezek összetartozásának, egymásrautaltságának illetve a kereszténység mai napig tartó összekötő erejének jelképe is egyben. Kiemelte, hogy a tankerület szervezésében megvalósuló emlékév kiváló alkalom arra, hogy közel hozzuk ennek a legendás uralkodónak a képét.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. március 17., péntek 19:13

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. március 17., péntek (OS) - Rendezvénysorozat és mobilalkalmazás a Szent László emlékévre

    Dunai Mónika országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy modellértékű a tankerületi központ azon szervező munkája, amely az alulról jövő kezdeményezéseket összefogja, és az emlékév kapcsán összehangolja, egy irányba tereli diákok, pedagógusok, szülők, egyházak, civil szervezetek, önkormányzatok munkáját.
György István kormánymegbízott emlékeztetett arra, hogy Kőbányán már több mint két évtizedes hagyománnyal rendezik meg a Szent László Napokat, amely alapjául szolgált az idei, egész évre szóló, diákokat megmozgató rendezvénysorozatnak is.
Révész Máriusz kormánybiztos kiemelte, hogy a kultúra, oktatás és sport területén egyaránt várhatóak események, köztük távolsági kerékpártúrák is, amelyek segítenek a helyi közösségi élet szervezésében, hogy az emberek közelebb kerülhessenek egymáshoz.
Weeber Tibor alpolgármester és Balogh Attila a Szent László templom plébánosa az önkormányzat illetve az egyház szerepéről, az együttműködés fontosságáról beszélt.
Czigány Balázs igazgatóhelyettes az Esterházy Alapítvány nevében elmondta, hogy támogatnak minden olyan kulturális, oktatási, közismereti tevékenységet, amelyek középpontjában a történelmi múlt megismerésének elősegítése, a kulturális örökség védelme és a hagyományok ápolása áll.

Klebelsberg Központ
Stratégiai és Kommunikációs Főosztály
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. március 29., szerda 10:21

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. március 29., szerda (OS) - Lezárult az átadás-átvétel Monoron

    A Monori Városházán ünnepélyes keretek között 17 önkormányzat írta alá a köznevelési intézmények működtetési feladatainak átadását lezáró dokumentumokat. Ezzel az eseménnyel jogi értelemben is lezárult a Monori Tankerületi Központ és az önkormányzatok közötti átadás-átvételi folyamat. Az új fenntartói rendszerben 2017. január elsejétől teljes egészében az állam vállalja a köznevelési intézményekért a felelősséget, ugyanakkor az önkormányzatok továbbra is tulajdonosai maradnak a vagyonkezelésbe átadott ingatlanoknak. A Klebelsberg Központ és a tankerületi központ ezután is számít az önkormányzatok együttműködésére és konstruktivitására, hiszen a helyi közösség tagjai tanulnak az iskolákban, közös érdek a minőségi oktatás. A decentralizáció lehetőséget biztosít arra, hogy a helyben szülessenek meg a döntések, az ottani igényeknek megfelelően. A monori megállapodás aláírása jelképezi azt a konstruktív együttműködést és közös tenni akarást, amely a diákjaink jövője érdekében megvalósult a tankerületi központ és az önkormányzatok között.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. április 7., péntek 17:26

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. április 7., péntek (OS) - Partnerség és fejlesztések a tankerületi központokban  A párbeszédre épül az intézmények és a fenntartó közötti kapcsolat, a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok elkötelezettek abban, hogy a helyi igények és visszajelzések alapján lássák el a feladataikat.

    Dr. Solti Péter, a Klebelsberg Központ elnöke országjárása során találkozott a Soproni, a Szombathelyi és a Sárvári Tankerületi Központ intézményvezetőivel, a megbeszéléseken előkerültek azok a javaslatok, kérések, amelyekkel hatékonyabbá lehetne tenni a fenntartók működését. A személyes találkozás, a közös gondolkodás viszi előre az oktatás ügyét, ezért a Klebelsberg Központ nagy fontosságot tulajdonít annak, hogy a jövőben is élő legyen a kapcsolat a fenntartó és az iskolák között. A napi működés biztosításán túl folyamatosan zajlanak a fejlesztések is a tankerületi központokhoz tartozó iskolákban.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. április 7., péntek 17:26

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. április 7., péntek (OS) - Partnerség és fejlesztések a tankerületi központokba A párbeszédre épül az intézmények és a fenntartó közötti kapcsolat, a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok elkötelezettek abban, hogy a helyi igények és visszajelzések alapján lássák el a feladataikat.

    Sopronban a fenntartó mintegy 210 milliós beruházással modernizált iskolákat, és vásárolt oktatási eszközöket. Uniós forrásból a Sárvári Tankerületi Központ a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium felújítására mintegy 420 millió forintot, a Dr. Nagy László EGYMI kollégiumának felújítására pedig 113 millió forintot fordíthat az idén. A Szombathelyi Tankerületi Központ 380 millió forintot költött iskolafejlesztésre, hangszervásárlásra és egyéb beruházásokra. Cegléden 43 intézményének újult meg az informatika terme, a tankerületi központ ezen felül felújításokra, hangszerekre, pedagógus továbbképzésekre is jelentős forrást fordított. A beruházások összesen közel félmilliárd forintba kerültek.


     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. április 27., csütörtök 22:21

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. április 27., csütörtök (OS) - A Klebelsberg Központ visszautasítja a szegregáló szándékról szóló vádakat

    A Piliscsabai Általános Iskolával kapcsolatban a 168 óra című lapban megjelent cikk több ponton is csúsztatásokat tartalmaz. Nem igaz az, hogy szegregáló, azaz kizárólag hátrányos helyzetű diákokat nevelő - oktató intézményt kíván az Érdi Tankerületi Központ működtetni, a fenntartó elkötelezett a kormányzat antiszegregációs törekvései mellett. A település önkormányzata és a nevelőtestület kezdeményezte, hogy a nevezett iskola újból indítson első osztályt. A lehetőségről a szülőket a helyben szokásos módon tájékoztatták. Az iskola már korábban módosította a pedagógiai programját, hogy vonzóvá tegye az ott folyó nevelő – oktató munkát a szülők és a gyermekek számára. Az idei beiratkozás során 6 szülő jelezte, hogy ebbe az iskolába kívánja járatni a gyermekét, nincs közöttük sem hátrányos, sem halmozottan hátrányos helyzetű. Az új első osztály indításának feltétele, hogy az átszervezési eljárás során a beérkezett vélemények alapján az illetékes minisztérium erről pozitív döntést hozzon. A vonatkozó jogszabályok értelmében a jelenlegi létszám nem éri el az osztály indításához szükséges minimális létszámot. A Klebelsberg Központ visszautasítja a szegregáló szándékról szóló sejtetéseket, megalapozatlan állításokat, a tankerületi központokkal együtt a gyermekek mindenekfelett álló érdekét tartja szem előtt.
    
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. május 8., hétfő 16:32

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. május 8., hétfő (OS) - A fenntartó mindenben segíti a veronai buszbaleset érintettjeit

    Valótlanok a Napi.hu cikkében a Klebelsberg Központra vonatkozóan megfogalmazott sugalmazások, állítások, amelyek úgy állítják be a szervezetet, mintha ki akarna bújni bármilyen felelősség alól a veronai buszbaleset kapcsán. A fenntartói felelősség és kötelezettség kérdését jogszabályok határozzák meg, amelyet a Szinyei-Merse Pál Gimnáziumot fenntartó Belső-Pesti Tankerületi Központ ennek megfelelően visel. Mint az újságírónak küldött válaszban is szerepel, a Klebelsberg Központ jóváhagyásával az érintett iskola fenntartója, a Belső-Pesti Tankerületi Központ megbízott egy ügyvédi irodát, amely jártas a biztosítással kapcsolatos jogi ügyekben, hogy segítséget nyújtson a veronai buszbaleset károsultjai közül azoknak, akik ezt igényelték. A megbízás nem a károsultak képviseletére irányul, hanem a biztosító társasággal, illetve a károsultakkal történő kapcsolattartásra, valamint általános jogi tanácsadásra. A szülők - egy kivételével - folyamatosan igénybe veszik a jogi segítségnyújtást. A Klebelsberg Központ és a Tankerületi Központ, ahogy eddig is, úgy ezután is minden segítséget megad a tragédia érintettjeinek. Mélységesen elítélünk minden olyan kísérletet, amely emberi tragédiák kapcsán megalapozatlan, feltevésekre épülő, illetve hamis információkkal próbálja meg hergelni az áldozatok hozzátartozóit, és nehezíteni a kárrendezési – kárenyhítési folyamatot.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. május 11., csütörtök 18:45

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. május 11., csütörtök (OS) - Reagálás Hadházy Ákos vádjaira

    A Klebelsberg Központ határozottan cáfolja azokat a valótlan állításokat, amelyek a mai napon jelentek meg a sajtóban a Köznevelés az iskolában című projekttel összefüggésben. Hadházy Ákos vádjaival ellentétben a projekt során létrehozott szoftverek szinte mindegyike már működik, használatban van, jelenleg is folyamatosak az adat feltöltések. Az elvégzendő feladat méretét jól mutatja, hogy habár maguk a szoftverek a projekt 2013 és 2015 közötti megvalósítási időszakában jöttek létre, az irányító hatóság az üzembe helyezésükre 2017. december 31-i határidőt állapított meg. Az előírt dátumra minden szoftver működni fog. A szoftverek megtekintését az LMP-s politikus levélben kezdeményezte. A Klebelsberg Központ nyitott az együttműködésre, ezt a részére küldött válaszlevélben megerősítettük. A személyes adatok védelme érdekében a betekintés körülményeiről folyamatos egyeztetést kezdeményeztünk az említett parlamenti párt képviselőjével. Sajnálatosnak tartjuk azonban, hogy a folyamatos párbeszéd ellenére a politikus a sajtó nyilvánosságához fordult valótlan állításaival. A szükséges adatbiztonsági egyeztetéseket követően továbbra is van mód a rendszerek működésének a megtekintésére, amelyre vonatkozóan a kapcsolatfelvétel képviselő úr munkatársaival megtörtént, hogy rövid határidőn belül megvalósuljon az esemény.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. május 15., hétfő 19:45

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. május 15., hétfő (OS) - KK: Nincs felügyeleti jogunk az iskolai alapítványok felett

    A Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium fenntartója, a Belső – Pesti Tankerületi Központ nem jogosult egy iskolai alapítvány ügyében eljárni, hiszen semmilyen jogi kapcsolat nincs köztük. Az iskola alapítványa tudomásunk szerint feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen tettes ellen. A köznevelési intézmény belső munkaszervezése, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása – mint például a szabadság kiadása – az intézményvezető feladata és hatásköre. A fenntartó, amennyiben a bűncselekmény gyanúja beigazolódik, az érintett pedagógus munkaviszonyát azonnal megszünteti. A Klebelsberg Központ kérésére a Belső – Pesti Tankerületi Központ haladéktalanul törvényességi ellenőrzést folytat le az érintett köznevelési intézményben a munkáltatói jogok gyakorlásának jogszerűségét és szakszerűségét vizsgálva. Az iskolai alapítványok felett a törvényességi felügyeleti jogot az alapítvány székhelye szerint illetékes törvényszék gyakorolja, a fenntartó semmilyen ráhatással nem rendelkezik az alapítvány működésére, ennek következtében annak törvényességét sem jogosult ellenőrizni.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. június 14., szerda 18:16

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. június 14., szerda (OS) - KK: Az a cél, hogy az iskolákban minél változatosabb sportolási lehetőségeket biztosítsunk a gyerekek számára

        A Klebelsberg Központ felhívja a sajtó figyelmét az "iskolai lövészettel" kapcsolatban megjelent hírekkel kapcsolatban, hogy a sportlövészet egy biztonságos sportág, egyike azoknak az olimpiai sportágaknak, amelyeket a tervek szerint lehetőségükben lesz választani a diákoknak és az iskoláknak. A központ célja, hogy minél változatosabb sportolási lehetőségeket biztosítson a gyerekek számára az iskolákban. Ezért indult egy felmérés az iskolákban a jelenlegi sportolási lehetőségekről, működő és esetleg tervezett fakultatív sportszakkörökről. A szándékos politikai hangulatkeltésekkel és hatásvadász szlogenekkel ellentétben a sportlövészetnek semmi köze az agresszióhoz, erőszakhoz. A sportlövészet egy olimpiai sportág, akárcsak a foci, kosárlabda vagy az úszás.
     A kormány szándéka felmérni, hogy mekkora igény mutatkozik ezzel a sportággal kapcsolatban, melyet szabadon választható (tehát senki számára nem kötelező) szakkör keretein belül gyakorolhatnának azok a gyerekek, akik kedvet éreznek hozzá.
     Amennyiben az iskolák illetve a diákok igényt tartanak rá, a sportlövészethez megfelelő helyszínt minden esetben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a legnagyobb körültekintéssel, és a biztonsági feltételeknek megfelelve kell kialakítani.

         Klebelsberg Központ
         Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. június 21., szerda 18:58

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. június 21., szerda (OS) - Valótlanságokkal támadják az állami intézményfenntartás rendszerét

    Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy a DK által a mai napon kiadott közlemény ismételten hazugságokat tartalmaz az állami intézményfenntartással kapcsolatban. Nem az első eset, hogy a párt a szervezetről valótlanságokat állít. Oláh Lajos képviselő nem vette a fáradtságot arra, hogy tájékozódjon a helyzetről, felhívjuk a figyelmét, hogy a KLIK 2016. december 31-én megszűnt, a fenntartói feladatokat 2017. január 1-től 59 tankerületi központ látja el. A Belső – Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő, VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskolában történt áramkikapcsolás ügyében. A tankerületi központok minden közüzemi számlát határidőben kifizetnek, rendelkezésre áll az iskolák működtetéséhez és fenntartásához szükséges összeg mindegyikük számláján. Az ELMŰ közműszolgáltató nem írta át a tankerületi központ nevére a szolgáltatást, amely ezt még január 12-én kezdeményezte, várva, hogy a függőben lévő szerződését a szolgáltató rendezze, és lehetővé tegye a számlák befizetését. A szolgáltató hibájából következett be az esemény, ugyanúgy, ahogy ez történt a múlt héten az Érdi Tankerületi Központ esetében is. Az áramot egyébként kedden már visszakapcsolta az ELMŰ. A Klebelsberg Központ nagyon sajnálja, hogy a DK politikusa egyszerű hecckampányra használva az oktatás ügyét, valótlanságokat állítva próbál hangulatot kelteni.

Klebelsberg Központ

Stratégiai és Kommunikációs Főosztály
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. június 30., péntek 17:46

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. június 30., péntek (OS) - Stabil a tankerületek anyagi helyzete - Reagálás a FŐSZEGY vádjaira

    
Visszautasítja a Klebelsberg Központ a Fővárosi Szülők Egyesülete a Gyermekekért (FŐSZEGY) nevű szervezet állításait arról, hogy másolópapírra és krétára szednek pénzt az állami intézményfenntartók a szülőktől táboroztatás címén. Ezek a megjegyzések minden alapot nélkülöznek, a régi kliséket ismételgetik, és egyetlen célt szolgálnak: heccelni a közvéleményt és a szülőket, nem törődve azzal, hogy valótlanságokat tartalmaznak. A valóság ezzel szemben az, hogy a fenntartói feladatokat ellátó tankerületi központok rendelkeznek a feladataikhoz szükséges költségvetéssel, és minden alapvető eszköz beszerzése folyamatosan és rendben megtörténik. Az előttünk álló időszakban a fenntartók elvégzik a szükséges karbantartási munkálatokat az iskolákban, hogy a diákok szeptemberben szép, kulturált környezetben kezdhessék meg a következő tanévet. A FŐSZEGY közleményének állításával ellentétben a tankerületi központok nem szerveznek táborokat, hiszen a gyermekvédelmi törvény értelmében a tanítási szünetek ideje alatt a települési önkormányzatok biztosítják az igények alapján a diákok felügyeletét. Az iskolaépületekben az intézmények által szervezett táborokból befolyó bevételeket az intézmények a saját igényeiknek megfelelő fejlesztésekre fordíthatják, nem pedig a működési feladatokra, amelyeket a fenntartó teljes egészében finanszíroz. Ahogy eddig, úgy ezután is transzparens és jogszerű módon működnek a tankerületi központok, amelyek a szülőket is partnernek, és nem pénzügyi forrásnak tekintik. Felhívjuk a FŐSZEGY figyelmét, hogy az állami intézményfenntartás szervezeti modellje lényegesen megváltozott, 2017. január elsejével 59 tankerületi központ végzi a fenntartói tevékenységet, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) pedig megszűnt.  

Klebelsberg Központ
Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. július 20., csütörtök 17:07

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. július 20., csütörtök (OS) - Szabályos és megalapozott döntés született az igazgatói pályázaton

    Tévesek azok a sajtóban megjelent találgatások, amelyek szerint politikai szándék áll a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői pályázatáról hozott döntés mögött. A valóság ezzel szemben az, hogy szakszerű, megalapozott és jogszerű döntés született. A Klebelsberg Központot az ügyben megkereste az iskola szülői munkaközössége is. A jelenlegi intézményvezető megbízatása 2017. július 31-én lejár, ezért az illetékes minisztérium pályázatot írt ki az igazgatói posztra. A pályázati eljárás jogszerű, érvényes, de eredménytelen volt. A minisztérium a döntési folyamat során minden körülményt, köztük a véleményezésre jogosultak javaslatait, a benyújtott pályázatokat valamint a szakmai szempontokat mérlegelve, és az intézmény jövőjét szem előtt tartva határozott úgy, hogy az egyik pályázót bízza meg egy évre az intézményvezetői feladattal. A pályázati eljárás lebonyolítása, valamint a döntés meghozatala a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zajlott.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. július 26., szerda 17:20

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. július 26., szerda (OS) - Jogszerű és szakszerű döntések születtek az igazgatói kinevezésekről

    Valótlanok és kártékonyak azok a sajtóban megjelent találgatások, amelyek szerint politikai alapon születtek meg az intézményvezetői pályázatokról hozott döntések. A valóság ezzel szemben az, hogy szakszerű, megalapozott és jogszerű döntéseket hozott az illetékes minisztérium. A tárca a döntési folyamat során minden körülményt, köztük a véleményezésre jogosultak javaslatait, a benyújtott pályázatokat valamint a szakmai szempontokat mérlegelve, és az intézmények jövőjét szem előtt tartva hozta meg a döntéseit. A pályázati eljárások lebonyolítása, valamint a döntések meghozatala a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zajlottak. A vezetői megbízás komoly felelősséggel jár, az állami intézményfenntartás rendszerének átalakítását követően jelentős döntési kompetenciákkal rendelkeznek az iskolaigazgatók, amelyek szakmai felkészültséget és elhivatottságot követelnek meg. Sajnálatosnak tartjuk, hogy egyesek álhírekkel, feltételezésekkel próbálják megzavarni a szülőket és pedagógusokat, akik a jól megérdemelt nyári szabadságukat töltik, készülnek a következő tanévre, vagy táboroztatják a rájuk bízott gyermekeket, fiatalokat. A Klebelsberg Központ ezúton is szeretne köszönetet mondani minden intézményvezetőnek és pedagógusnak azért, hogy a folyamatos álhírek ellenére is becsülettel és tisztességgel végezte és végzi a munkáját a diákok érdekében ebben a tanévben is.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. augusztus 29., kedd 16:18

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. augusztus 29., kedd (OS) - Rendben megkezdődik a tanév a Szentistvántelepi Általános Iskolában is

    Miután az illetékes Váci Tankerületi Központ szembesült a Szentistvántelepi Általános Iskola tanulóinak étkeztetésével kapcsolatos helyzetről, azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, hogy biztosítsa a diákok napközbeni ellátását. A tankerületi központ az iskola területén konténer étkező felállítását rendelte el, amely várhatóan szeptember második hetétől üzemelhet. A gyermekétkeztetés biztosítása a gyermekvédelmi törvény értelmében önkormányzati feladat, ennek értelmében a települési önkormányzat az átmeneti időszakban a diákokat hideg élelemmel látja el, amint elkészül a konténerétkező, biztosított lesz a meleg étel is. Az állami fenntartású intézményekben a tankerületi központok felelőssége, hogy iskolakezdésre minden feltétel adott legyen. A tankerületek elvégezték a szükséges nyári karbantartási – felújítási munkálatokat, ahol szükséges volt, ott iskolabútorokat és egyéb eszközöket is beszereztek, összesen mintegy 2,5 milliárd forintot költve a tanévkezdéssel kapcsolatos feladatokra. A Klebelsberg Központ elkötelezett abban, hogy minden állami fenntartású köznevelési intézményben megfelelő körülmények várják a diákokat és a pedagógusokat egyaránt, a tankerületi központokkal együtt minden felmerülő problémára azonnal megkeresi a megoldást.
    
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. augusztus 31., csütörtök 16:43

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. augusztus 31., csütörtök (OS) - Rendben megkezdődik a tanév az állami fenntartású iskolákban

    Zavartalanul indul a 2017/2018-as tanév az állami fenntartású intézményekben, egy-két kivételtől eltekintve mindenhol birtokba vehetik a felújítási és karbantartási munkákat követően a teljes iskolaépületet a diákok. Azokon a helyeken, ahol a tulajdonos önkormányzat által végzett beruházások még nem fejeződtek be, a tankerületi központok mindenhol megszervezik, hogy a diákok zavartalanul tanulhassanak, és minél hamarabb birtokba vehessék a teljes iskolaépületet. A tankerületi központok és az önkormányzatok közötti együttműködés célja, hogy a lehető legjobb körülmények között folytathassák a pedagógusok a diákok nevelését – oktatását. A tankerületek elvégezték a szükséges nyári karbantartási – felújítási munkálatokat mintegy 2 milliárd forint értékben. Ott, ahol erre szükség volt, iskolabútorokat és egyéb eszközöket is beszereztek további 500 millió forintért. A Klebelsberg Központ elkötelezett annak érdekében, hogy minden állami fenntartású köznevelési intézményben megfelelő körülmények várják a diákokat és a pedagógusokat egyaránt.
    
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. augusztus 31., csütörtök 16:44

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. augusztus 31., csütörtök (OS) -

    A 2017/2018-as tanév biztonságos lebonyolításához szükséges forrás a fenntartók rendelkezésére áll. A tankerületi központok, együttműködve a helyi önkormányzatokkal, minden felmerülő problémára azonnal megkeresik a lehető legjobb megoldást. A Klebelsberg Központ hisz abban, hogy a célt, a minőségi oktatás megteremtését, csak minden érdekelt közös erőfeszítésével érhetjük el, ezért mindenkire partnerként tekint, aki az oktatás ügyéért tenni akar.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 3., vasárnap 16:11

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. szeptember 3., vasárnap (OS) -

    
Jogszerűen döntött a tankerület a pásztói intézményvezető-helyettesről

Jogszerűen és szakszerűen járt el a Salgótarjáni Tankerületi Központ, mint fenntartó a pásztói Mikszáth Kálmán Líceum volt igazgatóhelyettesének, Broszman Györgynek a vezetői megbízásának visszavonása kapcsán. Sajnálatos módon ferdítések és valótlanságok jelentek meg az üggyel kapcsolatban a sajtóban, amelyeket a Klebelsberg Központ és az illetékes tankerületi központ is visszautasít. Az intézmény igazgatóhelyettesei megbízásának visszavonásáról 2017. augusztus 15-ei határnappal 2017. március 17-én született munkáltatói döntés, amelyről az érintettek írásbeli értesítést kaptak. Közéjük tartozott Broszman György igazgatóhelyettes is. Az intézkedésre azért került sor, mert a korábbi megbízást jogszerűtlenül, határozatlan időre adta az intézmény igazgatója még az állami fenntartásba vétel előtt. A vonatkozó szabályozás értelmében ezért szükséges volt a helyzetet rendezni. A beosztás visszavonására a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 23. § (3) bekezdés alapján került sor, amely a határozatlan idejű megbízást nem engedi meg. A megbízás visszavonására azért augusztus 15-ei határnappal került sor, mert a Salgótarjáni Tankerületi Központ nem akarta, hogy a tanév biztonságos befejezését a döntés befolyásolja.

-------------------------------------------------------------------
     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 3., vasárnap 16:11

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. szeptember 3., vasárnap (OS) -

    Broszman Györgynek, mint a Pásztói Mikszáth Kálmán Líceum igazgatóhelyettesének vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettsége volt a vonatkozó jogszabályok értelmében, amelyet 2017. június 30-ig meg kellett volna tennie. Erről június 2-án értesítést is kapott, majd miután nem teljesítette határidőre, a fenntartó ismételten felszólította írásban és szóban is arra, hogy tegyen eleget törvényi kötelezettségének. Mivel a felszólítások ellenére sem juttatta el a vagyonnyilatkozatát a Tankerületi Központhoz, ezért a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló törvény 9.§ (1) bekezdése értelmében három évig nem kaphat vezetői megbízást.

A Salgótarjáni Tankerületi Központ működése során a hatályos jogszabályok alapján látja el a feladatait, minden esetben a diákok érdekeit szem előtt tartva. Broszman György munkájára a tankerületi központ a továbbiakban is számít, ezért pedagógusként az intézményben fog a továbbiakban is tanítani. A Klebelsberg Központ felhívja a figyelmet, hogy a felelőtlen vádaskodások, a pedagógusok heccelése negatív hatással van a diákok nevelésére, oktatására.

Klebelsberg Központ
Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

-------------------------------------------------------------------
     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 13., szerda 17:41

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. szeptember 13., szerda (OS) - Átadták a közel 130 millióból megújult Petőfi Sándor Kollégiumot Mohácson

    Átadták az energetikailag korszerűsített mohácsi Petőfi Sándor Kollégiumot. A fejlesztés összesen 129,44 millió forintba került, amelyet uniós forrásból finanszírozott a Mohácsi Tankerületi Központ. Dr. Solti Péter, a Klebelsberg Központ elnöke a helyszínen tartott sajtótájékoztatón beszédében hangsúlyozta, hogy a 21. században a minőségi pedagógiai munkához nem csak szakmai, de infrastrukturális megújulásra is szükség van. Szavai szerint a következő években az országban sok helyen lesznek hasonló beruházások, mert a kormány és a Klebelsberg Központ is fontosnak tartja a köznevelési rendszer feltételrendszerének megújítását, a jövő igényeihez igazítását. Hozzátette: a kollégium felújítása szép példája a helyi közösségek összefogásából származó lehetőségeknek. Käszné Lebő Zsuzsanna, a Mohácsi Tankerületi Központ igazgatója kiemelte: a teljes épület új nyílászárókat kapott, felújították a homlokzat hőszigetelését, valamint 20 kW teljesítményre képes napelem-rendszer telepítésére is sor került. A beruházás eredményeként mintegy 50%-kal csökkenhet az épület fűtési költsége. Jelenleg előkészítés alatt van több mohácsi iskola korszerűsítése is – fűzte hozzá a tankerületi igazgató.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 13., szerda 17:41

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. szeptember 13., szerda (OS) - Átadták a közel 130 millióból megújult Petőfi Sándor Kollégiumot Mohácson

    Dr. Hargitai János, országgyűlési képviselő rámutatott, hogy jelenleg a hazai költségvetési forrás mellett európai uniós források is rendelkezésre állnak a magyar oktatás fejlesztésére. Ugyanakkor az oktatás sikere a pedagógusokon és a gondos szülőkön is múlik. Köszönetet kell mondani a magyar vállalkozásoknak, amelyek segítségével ezek a korszerűsítések megvalósulhatnak  – fogalmazott a képviselő.  Szekó József, Mohács város polgármestere köszöntőjében örömének adott hangot, hogy mohácsi iskolákban ismét fejlesztések és korszerűsítések valósultak meg. Vértes Rita, az intézmény vezetője felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt 30 évben nem volt ilyen jelentős felújítás az épületben, és kifejezte reményét, hogy az intézményben folyó pedagógiai munka összhangban lesz az épület külső szépségével. A munkálatok februárban kezdődtek és a nyár folyamán be is fejeződtek azért, hogy a diákok szebb, komfortosabb és korszerűbb épületben kezdhessék a tanévet.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 14., csütörtök 18:02

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. szeptember 14., csütörtök (OS) - Reagálás az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának közleményére

    Folyamatosan bővülnek a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzési lehetőségei. A kormány kiterjesztette a Klebelsberg Ösztöndíjat a gyógypedagógiai alapszakos hallgatókra, és ezzel párhuzamosan a Debreceni és a Nyíregyházi Egyetemen is elindult gyógypedagógus szakos képzés. A tankerületi központok munkáltatói hatáskörükben eljárva szervezik a szakos ellátás biztosítását, illetve folyamatosan hirdetik a gyógypedagógiai állásokat. A fenntartói feladatokat ellátó tankerületi központok az egyedi igények és szükségletek alapján alakítják ki a helyi feladatellátás rendszerét. A Klebelsberg Központ és a tankerületi központok mindent megtesznek azért, hogy minden gyermek hozzájusson a számára szükséges fejlesztésekhez.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 29., péntek 17:04

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. szeptember 29., péntek (OS) - Van pénz a béremelésekre, és megoldás a pedagógushiányra

    A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben nincs olyan tankerületi fenntartású iskola, amely nem kapta volna meg a pedagógus béremeléshez szükséges pénzügyi keretet. Nem igaz az az állítás, hogy bárki is azért maradt volna ki ideiglenesen az életpálya modellhez kapcsolódó utolsó emelésből, mert nincs rá pénz! A tankerületi központok minden, fenntartásukban lévő köznevelési intézménynek biztosították az ehhez szükséges forrást, a differenciálás lehetőségéről az intézményvezetők a nevelőtestületekkel közösen döntöttek. A tankerületek jelentősen megemelték az osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, intézményvezető-helyettesi és kollégiumi csoportvezetői pótlékokra fordítható összeget, hogy anyagi elismerésben részesíthessék az intézményvezetők a többletmunkát vállaló kollégáikat. A pótlékok differenciálhatóak, ennek következtében akár a háromszorosára is nőhet az osztályfőnöki munkáért járó juttatás összege, amennyiben az iskola így dönt.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 29., péntek 17:04

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. szeptember 29., péntek (OS) - Van pénz a béremelésekre, és megoldás a pedagógushiányra

    Sajnálattal vesszük tudomásul azt is, hogy a betöltetlen pedagógus álláshelyek kapcsán szintén rengeteg félrevezető, hangulatkeltő cikk jelent meg, noha a Klebelsberg Központ többször is jelezte a nyilvánosság felé, hogy a tankerületekhez tartozó iskolákban rendben megkezdődött a tanév. Azokban az intézményekben, amelyekben nem találták még meg a megfelelő pedagógust a meghirdetett álláshelyre, ott áttanítással, a vonatkozó szabályozás alapján fizetett túlórával, nyugdíjas pedagógus visszafoglalkoztatásával biztosítják a tanórák megtartását. Minden tankerületi központ az iskolákkal együtt azon dolgozik, hogy a gyermekek megkapják a szükséges ellátást. Visszautasítjuk a megalapozatlan állításokat, a pedagógusokat heccelő megnyilatkozásokat és csúsztatásokat, amelyek veszélyeztetik a feladatellátás biztonságát, ezáltal pedig a gyermekek, diákok mindenekfelett álló érdekét.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. október 12., csütörtök 19:37

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. október 12., csütörtök (OS) - Nincs ellátatlan óra Ceglédi Tankerületi Központhoz tartozó középiskolában

    A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a Ceglédi Tankerületi Központhoz tartozó iskolákban rendben zajlik a tanév, minden tantárgyat szaktanár tart a diákoknak, sem matematika, sem más tárgyakból nincsenek ellátatlan órák. A tankerületi központ elkötelezett a minőségi oktatás feltételeinek biztosítása érdekében. Mindent megtesz az intézményvezetőkkel és a nevelőtestületekkel közösen a diákok színvonalas, megfelelő környezetben történő oktatásáért. Ennek érdekében a fenntartó támogatja az iskolák szakmai innovációit, kiemelt figyelmet fordít a lemorzsolódás megakadályozására, a tehetséggondozásra, egyszóval az esélyteremtő iskolarendszer működtetésére.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. október 16., hétfő 18:16

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. október 16., hétfő (OS) - Minden szükséges karbantartást elvégzett az iskolákban a Szekszárdi Tankerületi Központ

    Hadházy Ákos alaptalanul vádolta meg a Szekszárdi Tankerületi Központot. A Tankerületi Központ eddig idén mintegy 50 millió forintból valósított meg az iskolákban felújítási, karbantartási munkálatokat, amelyek ütemezését az iskolaigazgatókkal előre egyeztette. A Szekszárdi Garay János Gimnáziumban a Tankerületi Központ megbízásából a kivitelező vállalkozó 1000 négyzetméter irodai, tantermi, folyosói falfelületet festett ki. Ezen felül kezdeményezte az iskola igazgatója, hogy a diákok iskolai közösségi szolgálat teljesítésének keretében illetve az osztályok közösségi szellemének fejlesztése érdekében a szülőkkel közösen kifesthetik a saját osztálytermüket. Erről előzetesen egyeztetett a szülői munkaközösséggel, és tájékoztatta a lehetőségről az érintetteket. A kezdeményezés pozitív visszhangra talált mind a szülők, mind a tanulók részéről, így ezek alapján érthetetlen az LMP társelnökének vádaskodása. A Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben a karbantartási munkák az év során továbbra is ütemezetten haladnak, a közeljövőben sor kerül a Garay Gimnázium tetőszerkezetének javítására is.
    
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. október 21., szombat 12:49

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. október 21., szombat (OS) - Reagálás a tanárhiánnyal kapcsolatban megjelent cikkekre

    A Klebelsberg Központ sajnálattal vette tudomásul, hogy ismételten a pedagógusok heccelésére használták fel a szakszervezetek azt az információt, hogy egyes esetekben a szakórákat túlórákkal látják el a pedagógusok. A fogalmi tévedéseket, pontatlanságokat és csúsztatásokat tartalmazó cikkek veszélyeztetik a feladatellátás biztonságát, a diákok mindenekfelett álló érdekeit. A szakszervezeti vezetők nyilatkozataival ellentétben a valóság az, hogy minden elrendelt túlóráért megkapják a pedagógusok a jogszabályok által meghatározott díjat. A túlórák egy része ráadásul nem betöltetlen álláshelyet jelent, hanem intézményenként különböző tantárgyakhoz kapcsolódó 3-4 többlet órából állnak össze. Ezért hiába adnak ki összességében egy-egy pedagógus státuszt iskolánként, mivel a 7-8 szakos végzettséggel rendelkező tanár meglehetősen ritka, így nincs más megoldás, mint elrendelt túlórákkal vagy óraadói megbízással ellátni a feladatot. Azok az állítások, hogy egyes iskolák bármilyen szakos tanárt keresnek, mert akkora a probléma, egyszerűen hazugságok. A Népszavában megjelent cikkben a Sarkadi Általános Iskolát említik példaként, miközben az álláshirdetésben matematika-bármely szakos tanárt keres az intézmény, ugyanis matematika órák tartására keresnek pedagógust. A Klebelsberg Központ és a tankerületi központok támogatják az iskolákat a feladatellátás biztosításában, segítik őket az üres álláshelyek betöltésében.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. október 21., szombat 12:49

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. október 21., szombat (OS) - Reagálás a tanárhiánnyal kapcsolatban megjelent cikkekre

    A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programmal, amelyre idén kétszer annyi tanár szakos jelentkezett, mint a korábbi években, és a pedagógus életpályamodellel a kormány bizonyította, hogy eltökélt a tanári hivatás megbecsültségének visszaállítására, vonzóvá tételére. Az intézkedéseknek köszönhetően jelentősen megnőtt a pedagógus szakokra felvett hallgatók aránya. A Klebelsberg Központ bízik abban, hogy a jövőben az érintett szakszervezetek a tényeken alapuló nyilatkozatokat tesznek.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. október 27., péntek 11:12

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. október 27., péntek (OS) - Hazugságözön zúdult az állami intézményfenntartásra

    A Klebelsberg Központ sajnálattal tapasztalja, hogy bizonyos sajtótermék hasábjain rendszeresen valótlan állítások, csúsztatások szerepelnek az állami intézményfenntartással kapcsolatban. A tankerületi központok rendelkeznek a szükséges pénzügyi keretekkel ahhoz, hogy minden köznevelési alapfeladatot finanszírozzanak az iskolákban. A cikkekben megjelentekkel ellentétben, amelyek nem hivatkoznak konkrét intézményekre, így nem is ellenőrizhető egyetlen állítás valóságtartalma sem, a tankerületek kifizetik az oktatáshoz szükséges eszközöket, amelyek költsége szerepel az adott iskola intézményvezetőjével közösen meghatározott keretében. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a tankerületi központok nem óvodafenntartók, ennek következtében nincs is hatáskörük az ezzel kapcsolatos ügyekben eljárni. Etikátlannak tartjuk, hogy egyes médiumok, az óvodákról szóló híreket úgy közölnek, hogy azok állami fenntartású iskolákban történtek meg. Bízunk abban, hogy csupán merő figyelmetlenségről vagy tájékozatlanságról van szó, nem pedig szándékos, a tényeket meghamisító, a pedagógusok, diákok és szülők érdekeit sértő hangulatkeltési akcióról.

Klebelsberg Központ
Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. október 27., péntek 11:12

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. október 27., péntek (OS) -

    Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a fenntartó nem szállít iskolagyümölcsöt – ugyanis nem is a feladata -, és nem is teszi kötelezővé a gyermekek fényképezését gyümölcsevés közben. Sosem kért sem emiatt, sem más okokból fényképezőgépet a szülőktől, sajnálatosnak tartjuk, hogy ekkora ostobaság megjelenhetett egy napilapban.  
A pedagógus életpályamodell keretében a kormány által biztosított fizetésemelés utolsó részletéről továbbra is téves információk jelennek meg. A béremelés utolsó részletének differenciálhatósága egy lehetőség, amelyről az intézményvezető a nevelőtestülettel közösen dönt minden évben. Úgy is dönthet egy iskola, hogy mindenki egyformán megkapja az emelés mértékét, és úgy is, hogy teljesítmény alapján különböző mértékű emelésben részesülnek a tanárok.

Klebelsberg Központ
Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. október 27., péntek 11:13

A Klebelsberg Központ közleménye (3. rész)
    Budapest, 2017. október 27., péntek (OS) -

    Jogszabály garantálja, hogy senkinek sem lehet kevesebb a fizetése, mint a 2017 augusztusi bére. Azért kapják meg a kollégák határozott időre a béremelést, hogy minden évben lehetőségük legyen eldönteni az intézményeknek, élnek a differenciálás lehetőségével, vagy sem. Az ehhez szükséges bértömeg jövő évben is rendelkezésre áll. A Klebelsberg Központ emellett az egyes pedagógus pótlékok összegét is jelentősen megemelte annak érdekében, hogy az iskolák igazgatóinak legyen lehetőségük a többletmunka anyagi elismerésére.
A Klebelsberg Központ ismételten kéri a média szereplőit, hogy a gyermekek érdekében ne vonják be az oktatást és az iskolákat a politikai jellegű támadásokba.  

Klebelsberg Központ
Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. november 15., szerda 15:14

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. november 15., szerda (OS) - Nincs balesetveszély a csepeli gimnáziumban

    A Klebelsberg Központ sajnálattal vette tudomásul, hogy egyesek csúsztatásokkal a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban történt tanulói balesetből is pártpolitikai ügyet kívánnak kreálni.
A megjelent hírekkel ellentétben nem leszakadt az ablak tegnapi nap folyamán, hanem az egyik óraközi szünetben szellőztetés céljából nyitott ablak alatt ülő diák a székről felállva, fejét és vállát az ablakba ütötte, amely ettől a csuklópántokból kicsúszott és az asztalra, majd a mellette ülő társára dőlt. A rémhírekkel ellentétben a nyílászárók állapota nincs összefüggésben a baleset körülményeivel. A fenntartó a hasonló, figyelmetlenségből származó balesetek elkerülése érdekében még a tegnapi nap folyamán megtette a szükséges intézkedéseket, és az ablakokra a kicsúszást megakadályozó profilt szereltetett. Az intézményben a balesetvédelmi oktatást megismételték a diákok és a dolgozók részére. Az érintett tanulók közül az egyik agyrázkódást szenvedett, a másik pedig a kézfején sérült meg a szilánkoktól. Mindkettőjüket mentő szállította kórházba, a kezén sérült tanulót megműtötték. A diákok jól vannak, holnap hazamehetnek a kórházból. A Klebelsberg Központ ismételten kéri a sajtó és a politikai pártok képviselőit, hogy tartsák tiszteletben a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit, és ne keltsenek indokolatlan pánikot, valamint ne használják fel a diákokat pártpolitikai célokra.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 6., szerda 16:57

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. december 6., szerda (OS) - Kreatív matematika versenyt szervez a KK

    Kreatív, digitális eszközök használatára épülő matematika versenyt szervez a Klebelsberg Központ a Dunaújvárosi Egyetem közreműködésével. A "MaTech" elnevezésű verseny célja, hogy a digitális készséget, a kreativitást és a kooperációt fejlesztő feladatok segítségével közelebb hozza a matematikát a diákokhoz. Az élményalapú tanulás a tehetséggondozás egyik legoptimálisabb formája, hiszünk abban, hogy egy megmérettetés lehet érdekes és inspiráló is a résztvevők számára. Reményeink szerint a most induló verseny a kihívás mellett olyan élményekkel teszi gazdagabbá a résztvevőket, amelyek jelentős lökést adnak számukra további tanulmányaik során. A feladatok elkészítésébe bevontunk az ország minden részéből középiskolai tanárokat is olyan intézményekből, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak a tehetségazonosításra, a matematikai-logikai kompetencia fejlesztésére. A verseny három fordulóból áll, a döntőben értékes informatikai eszközöket nyerhetnek a legjobb csapatok tagjai. Jelentkezni és további információkat szerezni a wwww.matechverseny.hu honlapon, illetve a verseny Facebook oldalán lehet.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 6., szerda 16:57

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. december 6., szerda (OS) - Kreatív matematika versenyt szervez a KK

    A Klebelsberg Központ számára a diákok érdekei a legfontosabbak, a tankerületi központokkal együtt mindent megtesz azért, hogy megfelelő szakmai és infrastrukturális környezetben tudjanak tanulni. A fenntartó és az intézmények egymást segítve tudják megteremteni a XXI. századi oktatási rendszert, a Klebelsberg Központ éppen ezért a tankerületi központokkal és az intézményekkel közösen kívánja a jövőben is a feladatait ellátni. Ennek szellemében szervezi meg ezt a versenyt is.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 12., kedd 17:50

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. december 12., kedd (OS) - Hangulatkeltéssel próbálja nehezíteni az oktatást a DK

    A Klebelsberg Központ sokadik alkalommal szembesül azzal, hogy a Demokratikus Koalíció nevű szervezet csúsztatásokkal próbálja megzavarni a nevelő – oktató munkát. A politikai párt mai közleményével ellentétben nem igaz az az állítás, hogy egy ferencvárosi iskolában nincs takarítás, és a pedagógusoknak kell ezt a feladatot ellátni. Az intézményt fenntartó Belső - Pesti Tankerületi Központ a biztonságos működés érdekében takarító céget bízott meg a feladat ellátására, amely már a téli szünetben elkezdi a munkát, de addig is megoldott a takarítás az iskolában. A Klebelsberg Központ és a tankerületek mindent megtesznek azért, hogy a diákok és a pedagógusok kulturált környezetben tanulhassanak – dolgozhassanak. Felkérjük a Demokratikus Koalíciót, hogy tájékozódjon körültekintően, mielőtt nyilatkozna, és hagyja ki az iskolákat a kampányból.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 14., csütörtök 17:09

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. december 14., csütörtök (OS) - Sajtóközlemény:Megoldódott a takarítás a ferencvárosi iskolában

    A Klebelsberg Központ sajnálatosnak tartja, hogy olyan tudósítások jelennek meg egyes sajtótermékekben, amelyek egyre jobban felnagyítják az eredetileg is pontatlanságokon alapuló, politikai szándékból megszülető hírt. Hangsúlyozzuk: a Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnáziumban a takarítói feladatokat jelenleg is ellátják megbízási szerződés keretében, illetve státuszban lévő kollégák. Amikor az intézményvezető jelezte, hogy a takarítással foglalkozó munkatársak személye folyamatosan változik, a Belső – Pesti Tankerületi Központ takarító céget bízott meg a feladattal, amely a téli szünetben nagytakarítást végez, és januártól megkezdi a munkát. A mai napon egy másik takarító cég – eseti megbízás alapján - kivonult az iskolába, hogy elvégezze a szükséges nagytakarítást. Sem korábban, sem most nem utasította senki sem a pedagógusokat arra, hogy takarítói feladatokat lássanak el. Az iskola és a tankerületi központ mindent megtesz annak érdekében, hogy a diákok és a pedagógusok megfelelő higiénés környezetben tanulhassanak – taníthassanak. A Klebelsberg Központ arra kér minden felelősen gondolkodó, a diákok érdekeit néző médiumot és politikai szereplőt, hogy ne szítson indokolatlanul indulatokat.  
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 18., hétfő 16:50

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. december 18., hétfő (OS) - Új informatikai eszközökkel kezdik az iskolák az újévet

    Minden iskolába megérkeztek azok az informatikai eszközök, amelyeket a Klebelsberg Központ szerzett be közel 6,3 milliárd forintért a Közép-Magyarországi Régióban működő 15 tankerületi központ által fenntartott intézményeknek. A kiszállítások múlt pénteken lezárultak. Összesen mintegy 41 ezer laptoppal, monitorral, számítógéppel és projektorral bővült az intézmények digitális eszközparkja. Az eszközök a tanulólétszám és az iskolák szükségletei alapján kerültek szétosztásra. A beszerzés összesen 650 köznevelési intézményt érint, az általános iskolák és középiskolák mellett az alapfokú művészetoktatási intézmények, a gyógypedagógiai intézmények és szakszolgálatok is részesültek a beszerzésből. A konvergencia régiókban az állami fenntartású iskolák a közeljövőben összesen mintegy 20 milliárd forint értékben kapnak infokommunikációs eszközöket. Ennek köszönhetően 2018-ban az ország teljes területén modern informatikai eszközök segítik a gyermekeket, fiatalokat a tanulásban, valamint a pedagógusokat a munkájukban. A kormány számára stratégiai fontosságú kérdés a köznevelési rendszer fejlesztése, számára minden gyermek egyformán fontos, bármely településen járjon iskolába. Ezért fordít jelentős forrásokat az infrastrukturális feltételek biztosítására, támogatja minden eszközzel a digitális kompetenciafejlesztés feltételeinek javítását.
    
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 21., csütörtök 17:08

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. december 21., csütörtök (OS) - Karácsonyi ferdítés

    A Klebelsberg Központ megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy egy intézményvezetőknek szervezett, karácsonyi vacsora dekorációjáról készített fotó alapján olyan cikkek jelentek meg, hogy egy szem csokoládégolyóval jutalmaztak meg karácsony alkalmával egy tantestületet. A hírt lehozó médiumok tényként kezelték a történteket, anélkül, hogy meggyőződtek volna annak valóságtartalmáról. A valóság ezzel szemben az, hogy a cikkekben szereplő intézményt fenntartó tankerületi központ az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is ünnepi igazgatói értekezlet keretében köszönte meg az intézményvezetőkön keresztül minden pedagógus áldozatos és lelkiismeretes munkáját. A műsorral egybekötött eseményen az igazgatói székekre elhelyezett apró, saját kézzel készített, kis ajándékdobozba csomagolt üdvözlő ajándékkal – csokoládéval - is kedveskedett a fenntartó az igazgatóknak. A nevelőtestületek számára természetesen nem ezt, hanem az iskolai munkakörülmények javítására, valamint az oktató munka fejlesztésére szolgáló forrást biztosított a fenntartó év végén. Ennek keretében minden intézmény szabadon választhatott, hogy a diákonként 4000 forintos keretet – amely a tankerületben intézményenként átlagosan 2 millió forintot jelent - mire használja fel.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 21., csütörtök 17:08

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. december 21., csütörtök (OS) - Karácsonyi ferdítés

    Sajnálatosnak tartjuk, hogy vannak, akik karácsony alkalmával is a pedagógusok heccelésével kívánják megteremteni az "ünnepi hangulatot", figyelmen kívül hagyva a korábbi kérésünket.
A Klebelsberg Központ ezúton is békés, boldog karácsonyt kíván minden kedves pedagógusnak, iskolai munkatársnak, szülőnek és a diáknak!

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 29., péntek 18:25

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2017. december 29., péntek (OS) - Megkezdődött a polgárdi iskola helyreállítása

    A Székesfehérvári Tankerületi Központ azonnal megkezdte a csütörtök délutáni viharban megsérült polgárdi iskolában a kárelhárítási és helyreállítási munkálatokat. A vihar következtében a tornaterem teteje súlyosan megrongálódott, az épület teljesen beázott, illetve a szomszédos iskolaépület tetőszerkezete is komolyan megsérült. Az intézmény áramtalanítása megtörtént, a szakemberek jelenleg is dolgoznak a balesetveszélyessé vált szerkezeti elemek megerősítésén, illetve az elektromos hálózat szakaszolásán, hogy a fűtést be lehessen indítani. Az iskolában rendkívüli szünetet rendelt el az intézményvezető a jövő hétre. A tankerületi központ és az iskola a rendkívüli szünet alatt is biztosítja a tanulók felügyeletét, amennyiben ezt a szülők igénylik. A fenntartó - együttműködve Polgárdi és Székesfehérvár önkormányzatával - mindent megtesz azért, hogy a lehető leghamarabb, biztonságos körülmények között újraindulhasson a tanítás az intézményben, a szakemberek a hétvégén is folyamatosan dolgoznak az épületek helyreállításán.

     Klebelsberg Központ
     Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. január 12., péntek 17:33

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. január 12., péntek (OS) - Újabb hazugságok az iskolákról

    A Klebelsberg Központ sajnálattal tapasztalta, hogy a 24.hu-n a somlóvásárhelyi általános iskoláról megjelent, hazugságokat tartalmazó cikk hatalmas indulatokat kavart. Elfogadhatatlan, hogy egyesek politikai szándékú hangulatkeltéssel oktatási intézményeket, az oktatásért dolgozó szakembereket próbálnak meg ellehetetleníteni. A cikkben megjelent valótlanságok következtében fenyegetéseket kapott az érintett tankerületi igazgató. A Klebelsberg Központ minden esetben megvédi a jogszerűen, a gyermekek érdekeit szem előtt tartva dolgozó munkatársait. A portálon megjelentekkel ellentétben a valóság az, hogy a tankerületi központhoz eljutott információk alapján az intézményvezető több szabálytalanságot követett el a nevezett pályázatok, valamint a hivatali működése során is, ezért vizsgálatot indított a fenntartó a történtek feltárására. Az intézményvezető saját maga kérte a felmentését és az áthelyezését, szó sem volt semmiféle nyomásgyakorlásról. A tankerületi központ időközben - a vizsgálat lezárása után - az ügyben büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen közfeladati helyzettel való visszaélés bűntette alapos gyanújával.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. január 12., péntek 17:34

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. január 12., péntek (OS) -

    Szintén a fent nevezett portál hozta le a "Tanév közepén is döbbenetes mértékű a tanárhiány" című cikket, amelyben folytatva a tegnapi gyakorlatot, csúsztatásokkal ír a témáról. Mint ahogy azt már korábban is többször jeleztük, a pedagógusok esetében is előfordul, hogy állást, munkahelyet váltanak, ennek következtében, a megüresedő álláshelyet meg kell hirdetni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A cikkben szereplő 300 álláshirdetés a tankerületi központok állományában dolgozó, több mint 90.000 pedagógushoz képest elenyésző szám, 3 ezrelék, ez alapján döbbenetes tanárhiányról beszélni erős tudatlanságra vall. A tankerületi központok mindenhol biztosítják a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, támogatják az iskolákat abban, hogy minél magasabb színvonalon láthassák el a feladataikat.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. február 14., szerda 14:53

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2018. február 14., szerda (OS) - Valótlanságok jelentek meg szekszárdi iskolákról

    Csúsztatások jelentek meg a sajtóban egyes szekszárdi iskolákról. Az illetékes tankerületi központ, mint fenntartó folyamatosan figyelemmel kíséri a rá bízott intézmények állapotát, elvégzi a szükséges karbantartási felújítási munkálatokat. A Magyar Nemzetben megjelent cikkel ellentétben a Szekszárdi Tankerületi Központ, egy szülői kezdeményezést karolt fel, szó sem volt arról, hogy pénzt kérnek a szülőktől a nevezett iskolák mosdóinak felújítására. Az iskolák, a tankerületi központ és az önkormányzat háromoldalú összefogásának eredményeként megjelenésükben is megújulhatnak az érintett intézmények higiénikus, rendezett állapotú mosdói. Az iskolai mosdók karbantartása, az elavult infrastruktúra felújítása fenntartói feladat, amelyet folyamatosan végez a tankerületi központ az általa fenntartott intézményekben. A cikkben sugalltakkal ellentétben a fenntartónak nincsenek pénzügyi jellegű elvárásai a szülők felé.  Tavaly a Szekszárdi Tankerületi Központ közel 350 millió forintot fordított saját költségvetéséből iskolák karbantartásához, felújításához szükséges anyagbeszerzésre. 2018-tól folyamatosan fognak megújulni az iskolák, pályázati forrásból mintegy 740 millió forint értékben tíz intézményt újít fel a tankerületi központ.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. február 27., kedd 15:57

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2018. február 27., kedd (OS) - Megfelelő hőmérsékletben tanulnak a szombathelyi diákok

    A Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskolában a tanítás jelenleg zavartalanul folyik, a hírekkel ellentétben nem kell egyetlen diáknak sem kabátban ülnie az órákon. Az iskola 18 tanterméből 15-ben a megszokott módon folyamatos a tanítás. Az északkeleti szárny három tantermében a hidegebb időjárás miatt 20 fok alá esett a hőmérséklet, ezért ezekben a termekben átmenetileg szünetel a tanítás. Helyettük más, megfelelő hőmérsékletű termekben tanulnak a diákok. A Szombathelyi Tankerületi Központ kérte a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-t, hogy emelje meg az intézmény részére biztosított hőmennyiséget. Ez a tegnapi napon megtörtént. A fenntartó az EFOP 4.1.3-as intézmény-felújítási projekt keretében pályázott az iskola energetikai korszerűsítésére, az elnyert forrásból több más fejlesztés mellett 2018 nyarának végéig ennek a három tanteremnek az ablakait is kicseréli, így a probléma véglegesen rendeződik.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. március 6., kedd 12:51

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. március 6., kedd (OS) - Hadházy Ákos hadilábon áll a tényekkel

    Szokás szerint csúsztatásokkal próbálja meg Hadházy Ákos és az LMP lejáratni a Klebelsberg Központot. Állításukkal szemben a valóság az, hogy a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok számára jelenleg is rendelkezésre állnak mindazon informatikai rendszerek, amelyekkel az intézmények támogatása megvalósítható. Az általa említett, 2015 decemberében lezárult  TÁMOP-3.1.4.B kiemelt projekt keretében a Klebelsberg Központ jogelődjénél, a KLIK-nél megvalósítandó programok közül ötöt jelenleg is használunk, a többit vagy a fenntartói rendszer átalakulása miatt kivezettük, vagy nem készült el megfelelően. A 2017-es átvizsgálás során szabálytalanságokat tártunk fel, ezért a Klebelsberg Központ elnöke még tavaly májusban feljelentést tett ismeretlen tettes ellen költségvetési csalás alapos gyanúja miatt.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. március 6., kedd 12:51

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. március 6., kedd (OS) - Hadházy Ákos hadilábon áll a tényekkel

    Hadházy Ákos az általa kért programokat személyesen is megnézte tavaly működés közben, már akkor jeleztük számára: 2017 végéig megvizsgáljuk, hogy a minden szoftver hasznosítható-e az új fenntartói rendszerben. Költséghatékonyan nem lehetett volna mindent üzembe helyezni, ezért a tavalyi év végén a Klebelsberg Központ erről értesítette is az érintett szerveket, amelyek ennek eredményeként visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg. A visszafizetési kötelezettség részben abból is fakad, hogy a projekt kiírásakor és végrehajtásakor más szervezeti keretek között működött az állami intézményfenntartás, a jelentős mértékben decentralizált struktúrában a megvalósított fejlesztések nem, vagy csak aránytalan ráfordítással lennének használhatóak.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. március 6., kedd 12:52

A Klebelsberg Központ közleménye (3. rész)
    Budapest, 2018. március 6., kedd (OS) - Hadházy Ákos hadilábon áll a tényekkel

    Kétségbeesett kampányfogásnak tartjuk, hogy a politikus éppen azt a szervezetet támadja, amely fellép a szabálytalanságokkal szemben, valamint az elmúlt két évben szakmai - pénzügyi értelemben is konszolidálta az intézményhálózatot, és jelenleg is biztosítja az iskolák zavartalan működését. Sajnálatos, hogy az LMP politikusa a 2016-ban, az akkor még létező Klebelsberg Intézményfenntartó Központból eltulajdonított, és általa tisztázatlan módon megszerzett, a pályázattal kapcsolatos dokumentumokat többszöri kérésünk ellenére a mai napig nem juttatta vissza a jogos tulajdonosnak, azaz a Klebelsberg Központnak. A politikus a választási kampány hevében elfelejtette megemlíteni, hogy a kormány és a Klebelsberg Központ az állami fenntartású intézményekben összességében mintegy 150 milliárd forintot fordít eszközbeszerzésekre és infrastruktúrafejlesztésre 2018 és 2020 között. Ekkora volumenű oktatási fejlesztésre az elmúlt évtizedekben még sohasem volt példa.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. március 27., kedd 17:50

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2018. március 27., kedd (OS) - Nincs "szappangate"!

    A folyékony szappan hiányáról szóló, HVG-ben megjelent cikk egyértelműen hangulatkeltésről szól. A Molnár Ferenc Általános Iskola folyamatosan megkapja a Belső-Pesti Tankerületi Központtól a tisztítószereket és a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat. Azt, hogy egy telefonon elkészített videót játszanak be arról, hogy nem jön éppen a szappantartóból a folyékony kézmosó, manipulatív trükknek tartjuk. A Tankerületi Központ is készített felvételt az iskolai mosdóban, amelyen egyértelműen látszik, hogy van szappan a kézmosóban. Az intézményvezető és kollégái rendszeresen ellenőrzik a mosdókban kihelyezett szappanok meglétét, állapotát. A cikkben szereplő videóban látható kék szappantartókat még azelőtt szerelték fel az iskolai mosdókba, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ átvette volna az iskolák fenntartását. Ezek a tartók speciális habszappan adagolására alkalmasak csak. A helyi gyakorlat szerint azonban nem ezt, hanem a mosdókagylókra helyezett egyszerű folyékonyszappan-adagolót, továbbá hagyományos szappant használják a tanulók. A Belső-Pesti Tankerületi Központ az intézmény felől érkezett minden, tisztálkodással és higiéniával kapcsolatos igénynek eleget tett, beszerezte az iskola által kért mennyiségben az eszközöket, havi átlagban 350-400 ezer forintot fordít a fenntartó az iskolában szükséges tisztító és tisztálkodási szerekre.
    
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. április 21., szombat 09:14

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. április 21., szombat (OS) - Sikeres volt a digitális matematikaverseny

    A Budapesti Szent István Gimnázium csapata nyerte meg a Klebelsberg Központ és a Dunaújvárosi Egyetem szervezésében megvalósított digitális matematika verseny csütörtöki döntőjét. A MaTech kreatív matematika verseny döntőjében 12 csapat mérte össze tudását, ötletességét és digitális eszközhasználati készségét változatos feladatok segítségével. Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke hangsúlyozta a csapatmunka jelentőségét a matematika területén is, és köszöntőjében a diákokhoz szólva arra kérte őket, hogy legjobb tudásukkal legyenek részesei egy előremutató kezdeményezésnek, amely újszerűen közelít a jövő oktatási módszereihez. Az általa vezetett bírálóbizottságot a kérésnek megfelelően nehéz feladat elé állították a diákok, mivel nagyon sok kiváló teljesítmény született. A diákok generációjuknak megfelelő lendülettel és humorral oldották meg a prezentáció, bemutatkozó videó és infografika készítési feladatokat. Ezek elengedhetetlen elemei voltak a sikernek a bonyolult matematikai feladványok megoldása mellett. A verseny során mindvégig szükség volt notebookok, tabletek vagy éppen interaktív panel készségszintű használatára. A döntőt élőben közvetítettük a verseny youtube csatornáján.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. április 21., szombat 09:14

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. április 21., szombat (OS) - Sikeres volt a digitális matematikaverseny

    A Klebelsberg Központ elkötelezett a szakmai innovációk támogatásában, a XXI. századi oktatási környezet megteremtésében. Annak érdekében indította el a MaTech versenyt is, hogy az okos eszközök nyújtotta módszertani lehetőségeket minél szélesebb körben terjessze, ötvözve az élményalapú tanulással. A tegnap lezárult versenyre több mint 500 csapat nevezett, és két online fordulót követően közülük került ki az a 12 csapat, amely megmérkőzött az értékes díjakért a döntőben. A verseny feladatainak kidolgozásában a Dunaújvárosi Egyetem munkatársai mellett az ország kilenc, tehetséggondozással magas szinten foglalkozó középiskolájának matematika szakos pedagógusai is részt vettek.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. május 11., péntek 15:14

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. május 11., péntek (OS) - A Váci Tankerületi Központ közleménye: Súlyos szabálysértés miatt mentették fel az intézményvezetőt

    Csúsztatások jelentek meg a sajtóban egy pest megyei iskola volt intézményvezetőjéről és a Váci Tankerületi Központról. A tankerületi központ, mint fenntartó az intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyát súlyos, kiskorú tanulók sérelmére elkövetett szabálysértések, továbbá hivatali hatáskörének túllépése miatt szüntette meg rendkívüli felmentéssel.
A fenntartó vizsgálata alapján az intézményvezető utasítására három tanulót jogellenesen elkülönítettek, személyes szabadságukban korlátoztak, és emberi méltóságukban megsértettek. A tanulók törvényes képviselőit jelentős késedelemmel értesítették a megtett intézkedésekről. A sajtóban is megjelent, a diákokat ért fegyelmi büntetés végrehajtása a tankerületi központ álláspontja szerint jogilag nem volt megalapozott. Kiskorú, tanköteles tanulókkal szemben csak rendkívüli esetben alkalmazható azonnali kizárás az iskolából.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. május 11., péntek 15:15

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. május 11., péntek (OS) - Váci Tankerületi Központ közleménye: Súlyos szabálysértés miatt mentették fel az intézményvezetőt

    Az intézményvezető-helyettes a fenntartóhoz benyújtott kérelmében kérte nyugdíjba vonulását, emiatt 2018. április 23. óta a felmentését tölti a vonatkozó jogszabályok alapján.
A Váci Tankerületi Központ továbbra is biztosítja az intézmény működéséhez szükséges feltételeket, mindent megtesz azért, hogy a diákok testi, szellemi fejlődése zavartalan legyen a rá bízott köznevelési intézményekben.
A sajtóban megjelent helytelen névhasználat miatt ismételten felhívjuk a szerkesztőségek figyelmét, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megszűnt 2016. december 31-én.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. május 24., csütörtök 15:54

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. május 24., csütörtök (OS) - Sajtóközlemény

    A médiában több helyen jelentek meg iskolai informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos hírek, amelyek sajnálatos módon csúsztatásokat, pontatlanságokat tartalmaznak. Nem igaz, hogy a Kréta rendszer lecserélésre kerülne. Ezzel szemben a valóság az, hogy a Klebelsberg Központ 2019 folyamán egy új, elektronikus ügyintézési rendszert fog bevezetni az állami fenntartású iskolákban, amely a már működő KRÉTA tanügy-igazgatási rendszerrel integráltan fog működni, de alapvetően más funkciókat lát el. A mostani fejlesztéssel a Kréta rendszer egy jelentős szolgáltatáscsomaggal fog bővülni, amelynek célja az elektronikus ügyintézési módok oktatási intézményekbe történő bevezetése, valamint az ezek kiszolgálását szakszerű formában lehetővé tevő back office folyamatok támogatása. Ez mind összhangban van Magyarország Kormánya és az Európai Unió törekvéseivel.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. május 24., csütörtök 15:54

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. május 24., csütörtök (OS) - Sajtóközlemény

    A Klebelsberg Központ kiemelten fontosnak tartja, hogy a Digitális Oktatási Stratégiának megfelelően, minél szélesebb körben legyenek elérhetők azok az információk, amelyek a diákok, szülők és gondviselők számára az oktatási tevékenység során velük kapcsolatban, az ő érdekükben jönnek létre. A rendszer nyílt közbeszerzési eljárás során, a KÖFOP 1.0.0 – VEKOP 15 – 2017, azaz a Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projekt keretében, mintegy 3,7 milliárd forint értékben került beszerzésre.
A Klebelsberg Központ a jövőben is olyan új funkcionalitásokat és lehetőségeket kíván biztosítani a diákok, szülők, gondviselők számára, amelyek teljes mértékben megfelelnek a mindennapi igényeiknek és megkönnyíti számukra a kapcsolattartást az iskolával.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. május 30., szerda 16:07

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. május 30., szerda (OS) - A Klebelsberg Központ szerződésmintát dolgozott ki a biztonságos buszoztatásért

    A Klebelsberg Központ elkészített egy szerződésmintát, amelyet megküld az iskolákat fenntartó tankerületi központoknak ajánlás jelleggel. A szerződésmintával a Klebelsberg Központ segíteni szeretné az iskolákat és a fenntartókat az országhatárt átlépő utazások esetén abban, hogy megfelelő garanciális feltételeket kapjanak a minőségi és az előírásoknak megfelelő személyszállítási szolgáltatásra, amelyek írásban is rögzítésre kerülnek. A szerződésminta kidolgozásában a NiT Hungary érdekvédelmi szervezet is részt vett. A Klebelsberg Központ a buszos utaztatással kapcsolatban már 2017 februárjában javaslatokat fogalmazott meg a tankerületi központok számára.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. május 30., szerda 16:07

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. május 30., szerda (OS) - A Klebelsberg Központ szerződésmintát dolgozott ki a biztonságos buszoztatásért

    Az ajánlás a diákok és a pedagógusok biztonsága érdekében a szolgáltatók felé elvárásokat határozott meg mind a buszok műszaki állapotával, mind a vonatkozó jogszabályok betartásával, mind pedig a szolgáltatók felelősségvállalásának rögzítésével kapcsolatban.
A Klebelsberg Központ a továbbiakban is elkötelezett a gyermekek és a pedagógusok biztonsága érdekében, mindent megtesz a hatályos jogszabályok betartásáért és betartatásáért. A tankerületi központok támogatják az iskolákat abban, hogy megfelelő műszaki állapotú buszokkal és képesítéssel, engedélyekkel, valamint egészségi állapottal rendelkező szolgáltatókat válasszanak az iskolai kirándulások.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. szeptember 4., kedd 13:34

A Klebelsberg Központ közleménye
    Budapest, 2018. szeptember 4., kedd (OS) - Hazudik az Index

    A Klebelsberg Központ cáfolja a ma megjelent adatokat. Valótlan - vélhetően kifejezetten álhírterjesztésre közölt - adatok jelentek meg az Indexen, ezek nem a Klebelsberg Központ adatai és nem valós adatok. A Klebelsberg Központ információi alapján az országos  - mintegy 170 ezer fős - pedagóguslétszám legfeljebb 1-2 %-a betöltetlen. A tanév biztonságos kezdését tehát semmi nem veszélyezteti. A pedagógus pálya egyre vonzóbb, az 50%-os pedagógus béremelés és a pedagógushallgatói ösztöndíjak hatására 30%-kal nőtt a pedagógus pályára jelentkezők száma.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. szeptember 17., hétfő 17:16

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. szeptember 17., hétfő (OS) - Újabb valótlanságok az Index cikkében

    A Klebelsberg Központ visszautasítja a cikkben megfogalmazott állítást, miszerint "a Klebelsberg Központ úgy működik, mint egy újság vagy egy hírszerzőközpont".
Tény, hogy 2010 előtt mindent megtettek, hogy elvegyék a kedvét a fiataloknak a pedagóguspályáról: több ezer pedagógust tettek utcára és  megalázóan alacsony béreket fizettek a pedagógusoknak, de ma már a pedagógus pálya egyre vonzóbb, az 50%-os pedagógus béremelés és a pedagógushallgatói ösztöndíjak hatására 30%-kal nőtt az érintett hallgatók száma. Továbbra is fenntartjuk, hogy a köznevelési intézményekben üres álláshelyek átmenetileg mindig lesznek, hiszen a tanárok életkörülményeiben beálló változások – nyugdíjazás, gyermekvállalás, más településre költözés – kihatnak arra. Teljesen természetes tehát a fluktuáció, de országosan nem beszélhetünk pedagógushiányról.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. szeptember 17., hétfő 17:17

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. szeptember 17., hétfő (OS) - Újabb valótlanságok az Index cikkében

    Magyarországon továbbra is az OECD átlag alatti az egy pedagógusra jutó gyermekek száma, ráadásul a tankerületi központok fenntartásában működő intézményekben 2017/2018-as tanévhez képest összességében a 2018. szeptember 15-i állapot alapján 1.200 fővel több a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma. A tantárgyfelosztásokat augusztus végén kezdték feltölteni az intézmények a KRÉTA rendszerbe, amelyeket véglegesíteni szeptember 15-ig kellett. Ennek következtében az index.hu-n megjelent, állítólagosan a KRÉTÁ-ból megszerzett adatok nem tekinthetőek hitelesnek. A cikkben több olyan állítás is szerepel, amely szakmailag nem alátámasztható.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. szeptember 21., péntek 12:50

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. szeptember 21., péntek (OS) - Ismét lehet pályázni a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjra

    A Klebelsberg Központ az idei tanévben is meghirdette a pedagógus hivatást választó fiatalokat támogató Klebelsberg Képzési Ösztöndíjat. Az ösztöndíj 2013-as bevezetése óta 30%-kal nőtt a pedagógushallgatók száma a felsőoktatásban, egyre több fiatal látja kiszámíthatónak, vonzónak a pedagógusi pályát.
A programra azok jelentkezhetnek, akik az egységes, osztatlan tanárképzésre, illetve gyógypedagógia alapképzési szakra nyertek felvételt, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytatnak, és vállalják, hogy oklevelük megszerzése után a végzettségüknek, szakképzettségüknek megfelelő főállású jogviszonyt létesítenek, illetve tartanak fenn. A 2013-ban bevezetett ösztöndíjprogramban jelenleg 2000 osztatlan tanárképzésben, vagy gyógypedagógia alapképzési szakon tanulmányokat folytató hallgató vesz részt, számuk pedig évről-évre 500-600 fővel bővül. Az ösztöndíj az ösztöndíjas jogviszony első félévében a pályázati felhívásában rögzített értékelési szempontok alapján differenciáltan, 125.000,- Ft, 250.000,- Ft vagy 375.000,- Ft/félév/fő összegben állapítható meg.
A pályázatot elektronikusan és papír alapon, postai úton is be kell nyújtani. A pályázat elektronikus beadásához a következő elektronikus felület áll rendelkezésre: https://osztondij.e-kreta.hu.
A pályázat benyújtásának határideje 2018. szeptember 30. (vasárnap).
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. szeptember 21., péntek 12:50

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. szeptember 21., péntek (OS) - Ismét lehet pályázni a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjra

    A magyar oktatási rendszerbe a pedagógus utánpótlás-biztosítására 2011 óta számos ösztönzőleg ható eszközt épített be a kormány. Az átlagosan 50%-os pedagógus béremelés és ösztöndíjak hatására 30%-kal nőtt a pedagógushallgatók száma a felsőoktatásban, egyre több fiatal látja kiszámíthatónak, vonzónak a pedagógusi pályát.
Az idei tanévben végeznek az első olyan hallgatók, akik a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programból külön ösztöndíjban részesültek, cserében vállalták, hogy állami fenntartású köznevelési intézményben fognak elhelyezkedni. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a tanárok, tanítók munkakörülményei is egyre jobbá váljanak, ezt szolgálja az is, hogy 2019-ben még több pénz jut az oktatásra, folytatódnak az iskolafejlesztések, az oktatás színvonalának javítását szolgáló intézkedések és az iskolai eszközvásárlások.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. szeptember 23., vasárnap 18:28

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. szeptember 23., vasárnap (OS) - Sikeres az iskolák digitális átállása

    2018 szeptemberétől minden állami fenntartású iskola elektronikusan vezetheti és tárolhatja az intézmény által kezelt tanügyigazgatási adatokat a KRÉTA rendszerben. A KRÉTA egyik modulja az elektronikus napló, amelyben a szülők egy alkalmazás segítségével mobileszközükön figyelemmel kísérhetik gyermekeik tanulmányi előmenetelét, mulasztásait. A szülői applikációt eddig több mint 310 ezren töltötték le, 2018 szeptember első hetében pedig napi több mint 300 ezerszer léptek be a felhasználók a rendszerbe.

A KRÉTA elnevezésű Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer a magyar oktatási rendszer egyik legjelentősebb digitális fejlesztése. A KRÉTÁ-nak köszönhetően a fenntartó naprakész információkkal rendelkezik a fenntartásában lévő iskolákról.
A KRÉTA egy komplett tanügy-igazgatási rendszer, amely többféle intézményi feltételnek képes megfelelni, a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően pedig egyes iskolák speciális igényei is megoldást kapnak a szoftvercsomagon belül. A 2016/2017-es tanévtől kezdve indult a KRÉTA rendszer E-Napló modulja, a fokozatos bevezetés lehetőséget adott az állami fenntartású intézményeknek, hogy egy próbaidőszak után álljanak át papíralapú nyilvántartásokról a digitális nyilvántartásra. Ezzel a lehetőséggel akkor már 1584 iskola élt. A fenntartó a rendszer használatához ingyenes képzéseket biztosított és biztosít jelenleg is.
    
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. szeptember 23., vasárnap 18:28

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. szeptember 23., vasárnap (OS) - Sikeres az iskolák digitális átállása

    Az előző  tanévtől már minden, a tankerületi központok fenntartásában működő intézmény számára kötelező volt a KRÉTA rendszer tanügyigazgatási modulja, ezen belül például az elektronikus tantárgyfelosztás használata.
A zökkenőmentes átállás érdekében a Klebelsberg Központ az elmúlt évben folyamatosan jelezte az intézmények felé, hogy a 2018/2019-es tanévtől kötelező lesz a rendszer teljeskörű használata. Ezt követően az intézmény saját döntése, ha ezzel párhuzamosan papír alapon tovább folytatja a nyilvántartások vezetését.
A KRÉTA egyik modulja az elektronikus napló, amely a szülők és az iskola közötti kapcsolattartásra és kommunikációra is szolgál. Ehhez a modulhoz kapcsolódik már két különböző, mind iOS, mind android felületre ingyenesen letölthető mobil applikáció is. A KRÉTA Szülői applikáció segítségével a szülők képesek a mobileszközükön figyelemmel kísérni gyermekeik tanulmányi előmenetelét, mulasztásait, ezáltal könnyebb lesz a szülők számára is a gyermek iskolai teljesítményének ellenőrzése. A KRÉTA Pedagógus applikációval az iskolai tanórák adminisztrálását immár egy mobil eszközzel is gyorsan és egyszerűen el lehet végezni.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. szeptember 23., vasárnap 18:28

A Klebelsberg Központ közleménye (3. rész)
    Budapest, 2018. szeptember 23., vasárnap (OS) - Sikeres az iskolák digitális átállása

    A szülők részére elkészült Szülői applikációt eddig több mint 310 ezren töltötték le, 2018 szeptember első hetében pedig napi 300 ezret is meghaladóan léptek be felhasználók a rendszerbe.
A Klebelsberg Központ továbbra is biztosít minden feltételt, hogy az iskolák digitális eszközparkja megújuljon. 2018-ban az EFOP 3.2.4 projekt megvalósítása és a Klebelsberg Központ saját forrásból történt eszközbeszerzése során több, mint 51.000 tanári notebookkal, 14.000 asztali számítógéppel, illetve 32.500 tanulói tablettel gazdagodtak az iskolák. Ezen kívül 7.000 új projektor már az intézményekben van, jelenleg további 8.000 projektor és interaktív panel kiszállítását koordinálja a Klebelsberg Központ.

     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. október 19., péntek 16:29

A Klebelsberg Központ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. október 19., péntek (OS) - A Dél-Budai Tankerületi Központ közleménye

    A Dél-Budai Tankerületi Központ visszautasítja azokat a csúsztatásokat és valótlanságokat, amelyek a Farkasréti Általános Iskoláról megjelentek.
A megjelentekkel ellentétben szó sincs arról, hogy az iskola vagy az állami intézményfenntartás működésképtelenné vált volna. A Tankerületi Központ számára a források biztosítottak ahhoz, hogy az intézményekben az alapvető minőségi oktató-nevelő munka megvalósuljon.  Minden intézmény vezetője az adott év elején megismeri a költségvetési keretet, amelynek megfelelően tervezhetik az általuk irányított iskola szakmai munkáját az adott tanévre.
A Farkasréti Általános Iskola 395,4 millió forintos költségvetési kerettel rendelkezik a személyi és dologi kiadásaira a 2018-as költségvetési évben, mely alapján kellő körültekintéssel tervezhette működését. A Dél-Budai Tankerületi Központ az iskolában mind a 2017. és a 2018. költségvetési évben több tízmilliós korszerűsítési, karbantartási beruházást végzett el, ezek között nem tervezett kiadásként szerepelt az intézmény kazánjának cseréje is 24 millió forint értékben. Az intézményben a diákok digitális képességeinek fejlesztését jelenleg 35 darab asztali számítógép, 20 notebook, 17 projektor, 17 tablet és 8 okos tanterem (Smart tábla, asztali számítógép, wifi eszköz) segíti.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. október 19., péntek 16:30

A Klebelsberg Központ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. október 19., péntek (OS) - A Dél-Budai Tankerületi Központ közleménye

    Nem tudjuk értelmezni azokat a kijelentéseket sem, hogy folyamatosan nő a pedagógusok terhelése az iskolában, ugyanis az intézménytől kapott adatok alapján az idei tanévben nem csökkent a pedagógusok száma, miközben csökkent a diákoké. Az egész iskolában összesen 7 túlóra van.
Visszautasítjuk azt is, hogy a minőségi oktatás feltételei ne lennének adottak a Farkasréti Általános Iskolában. A tankerületi központ többek között engedélyezte a kis létszámú osztályok fenntartását annak ellenére, hogy például a tavalyi hatodik évfolyamból 28 tanuló választott másik iskolát magának, ennek következtében a jelenlegi 7. évfolyamon 14-17 fős osztályok vannak. A fenntartó ebben a tanévben is biztosítja a szükséges fejlesztő szakembereket. Az sem mellékes, hogy az egy osztályra jutó, fenntartó által biztosított óratömeg osztályonként átlagosan 53, amely azt mutatja, hogy van lehetőség a tanórán kívüli foglalkozásokra, illetve a csoportbontásokra. Sajnálatosnak tartjuk, hogy az iskola igazgatója úgy érzi, számára túl nagy feladatot jelent az intézmény vezetése annak ellenére, hogy a fenntartó támogatja őt.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. október 19., péntek 16:30

A Klebelsberg Központ közleménye (3. rész)
    Budapest, 2018. október 19., péntek (OS) - A Dél-Budai Tankerületi Központ közleménye

    A Tankerületi Központ folyamatosan egyeztet Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával, és mindenkor a gyermekek érdekeit szem előtt tartva jó együttműködést valósított meg az elmúlt években a kerület vezetésével. Az iskola tanulói számára biztosított a kötelező úszásoktatás addig is, amíg a szükséges munkálatok az uszodában be nem fejeződnek.
A Dél-Budai Tankerületi Központ mindent megtesz a fenntartásában lévő köznevelési intézmények szakszerű és biztonságos működésének megvalósulása érdekében, támogatja az intézményvezetőket és a nevelőtestületeket a munkájukban.
     Kiadó: Klebelsberg Központ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.