2012. október 1., hétfő 16:21

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala közleménye (1. rész)
    Budapest, 2012. október 1., hétfő (OS) - Nincs előrelépés a védett természeti területek, környezetvédelmi célú korlátozások és tilalmak ingatlan-nyilvántartási feljegyzésében. Bár a törvény előírja, továbbra sincs haladás a védett természeti területek, környezetvédelmi célú korlátozások és tilalmak ingatlan-nyilvántartási bejegyzésében. Szabó Máté ombudsman szerint ez szemben áll az egészséges környezethez való joggal és a jogbiztonság követelményével.

    
Az alapvető jogok biztosa a 2010-ben lefolytatott ombudsmani vizsgálatok nyomán hivatalból indított vizsgálatot, hogy tisztázza, mi változott a védett természeti területek, környezetvédelmi célú korlátozások és tilalmak ingatlan-nyilvántartási feljegyzésének ügyében. Az előírás a környezetvédelem egyik alaptörekvésének és alapelvének, a megelőzési kötelezettségének az érvényesítését szolgálja. Ezek az ingatlan-nyilvántartásban bárki által megismerhető feljegyzések egyrészt részét képezik az ingatlan-nyilvántartás közhitelességének és a jogbiztonságot szolgálják, másrészt a védettség alatt álló területek károsításának, a Natura 2000 védettség alatt álló élőhelyek és fajok veszélyeztetésének, a nagyvízi mederben, vagy védőterületen történő építkezéseknek és más jogszerűtlen cselekményeknek a megelőzését segítik és biztosítják.


    Kiadó: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. október 1., hétfő 16:22

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala közleménye (2. rész)
    Budapest, 2012. október 1., hétfő (OS) -

    Az alapvető jogok biztosának vizsgálata megállapította, hogy az illetékes hatóságok nem tesznek eleget maradéktalanul a törvényi kötelezettségeiknek, folytatódik a korábbi évek negatív tendenciája és továbbra is elmaradások vannak: az előírt ingatlan-nyilvántartási feljegyzések nem fejeződtek be, a korábbiakhoz képest nem történt alapvető előrelépés az átvezetésekben, továbbá a feljegyzéseket elősegítő szabályozás, az állami feladatellátás feltételeinek a biztosítása területén sem történt érdemi változás.

Mindezek alapján a biztos megállapította, hogy a vizsgált környezetvédelmi jogintézményekkel kapcsolatos mulasztások sértik az egészséges környezethez való jog érvényesítését, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzések elmaradása pedig – az idő múlására is figyelemmel – a jogbiztonság tekintetében idéz elő visszásságot.

Az alapvető jogok biztosa felkérte a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy kezdeményezze a környezetvédelmi hatósági szervek ingatlan-nyilvántartási feladatellátásával kapcsolatos törvényi kötelezettségek feltételeinek jogszabályi rögzítését.

    Kiadó: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. október 1., hétfő 16:25

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala közleménye (1. rész)
    Budapest, 2012. október 1., hétfő (OS) - Az alapvető jogok biztosának 2013. évi gyermekjogi projektje - fókuszban az egészséges környezethez való jog Magyarországon a gyermeki jogok ombudsmani védelmét törvényben meghatározott kiemelt feladataként az alapvető jogok biztosa látja el. A hatékony jogvédelem megvalósítására Prof. Dr. Szabó Máté a hivatalba lépése óta évente változó témában folyó gyermekjogi projektek sorában 2013-ban a gyermekek egészséges környezethez való jogát fogja körüljárni.

    A projekt vizsgálataiban az általános biztos nemcsak a kisebbségi és a jövő nemzedékek jogaiért felelős ombudsmanok korábbi kapcsolódó munkáira, hanem a gyermekek testi-lelki egészségével foglalkozó 2011. évi projektjének eredményeire, valamint az Alaptörvény és az ENSZ Gyermek jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseire is fog támaszkodni.

A környezet pozitív és negatív hatást is gyakorol az emberi jogokra. Alapvető szerepe van az emberi élet biztosításában, az élelmiszerekhez, az iparhoz és a fejlődéshez szükséges nyersanyagok előteremtésében. Ugyanakkor egyes környezeti kockázati tényezők, mint a túlzott sugárzás vagy a szennyezett ivóvíz, fenyegethetik is az élethez való alapvető jogot. A szennyezett talaj, levegő, élelmiszer vagy ivóvíztartalékok veszélyeinek kitett emberek emberi jogai sérülhetnek, romolhat az egészségük, genetikai károsodást szenvedhetnek, életminőségük csökkenhet.


    Kiadó: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.