2015. június 18., csütörtök 15:18

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye
    Budapest, 2015. június 18., csütörtök (OS) - A Nagycsarnok régi-új világa

    A Nagycsarnok 21 évvel ezelőtti felújítása és azóta folyamatosan történt szakszerű karbantartása révén az épület egésze olyannyira megőrizte frissességét, korszerűségét, hogy 2013-ban a CNN Travel legjobb piac címét nyerte el. A pincei területen most megnyílt Hungarikum utca a jelentősen megnövekedett turisztikai érdeklődés igényesebb kiszolgálását segíti. A mostani fejlesztésnek célja, hogy a piaci látványosságok körének kiterjesztése mellett növelje a meglévő üzletek forgalmát és nagyobb figyelmet kapjanak az itt megvásárolható színvonalas magyar termékek. A Budapesti Nagycsarnok a világ vásárcsarnokai között is kiemelt figyelmet érdemel. A pincei vásárlóutca nagyméretű ablakai lehetőséget nyújtanak arra, hogy interaktív kapcsolat épüljön ki a világ számos vásárcsarnokával, ahol egymás rendezvényei, történései lesznek láthatók. A tudományos világ szenzációként megismert Gömböcöt a Nagycsarnokban kézbe is vehetik. Itt tekinthető meg a világ legnagyobb Goethe-prizmája a színkísérletek szemléltetésére. A színkeverések, színkontrasztok bemutatására a befüggesztett 1,80 m magas nagy tojás szolgál. A lépcsőházi térben a 22 magyar borvidék sehol nem látható háromdimenziós térképen azonosítható. Az 1991-óta a Magyar Bor Akadémia által adományozott "Év Bortermelője" díjazottjainak emlékfala is ezt a teret gazdagítja.
A 2015. június 18-án megnyílt Hungarikum utca a műemléképület értő használatára, megújulására és gondozására mutat követendő példát.


    Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. október 1., csütörtök 13:51

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye
    Budapest, 2015. október 1., csütörtök (OS) - Rómer Flóris emlékkonferencia

    A Rómer Emlékév keretében jövő héten konferenciát tartanak a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében. A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága szervezésében megrendezésre kerülő egész napos emlékkonferencia zárásaként kerül sor a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében található Rómer Flóris emlékmű ünnepélyes megkoszorúzására. Az egész napos esemény részletes programja a www.romer2015.hu honlapon található.
    
     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. február 16., kedd 14:33

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. február 16., kedd (OS) - Nyilatkozat

    A Budapest településtörténete szempontjából is meghatározó pesti Palota-negyedben, a VIII. kerület, Múzeum utca 19. - Szentkirályi utca 39. szám alatt álló saroképület javasolt lebontásával és a telek kortárs épülettel való beépítésével kapcsolatos vita újra felhívja a figyelmet a kulturális örökségi értékeinket, épített környezetünk történeti elemeit fenyegető veszélyekre.
Az épület pontos története kutatás hiányában nem ismert, de bizonyos, hogy 1862-ben a telek Neugebauer József és Pencz Johanna tulajdonlása idején már beépített volt, tőlük került gróf Zichy Antal birtokába. Ismert egy még korábbi tulajdonos is, vagyis a városrész egyik korai, meghatározó épületéről van szó, amely nem élvez (országos) műemléki védelmet, hanem helyi (önkormányzati) védelem alatt áll. Az épületet tulajdonosa a – mai igényeit kielégítő fejlesztési szándékának teljesítésére készíttetett – tervajánlatok közül a számára a legkedvezőbbnek azt a tervet tartotta, amely a meglévő történeti épület teljes lebontását, és helyére új épület emelését javasolta. Az ezzel kapcsolatos, a nyilvánosság számára is hozzáférhető információk nyomán kibontakozó társadalmi tiltakozás hatására a legújabb hírek szerint az önkormányzat értékmentés címén a történeti épület homlokzatának a megőrzését ösztönzi. A bontás-építés kapcsán hallható megnyilvánulások jól mutatják az értékmentésnek, az értékfeltárásnak a köztudatban való helyzetét, elismertségét és lehetőségeit:

     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. február 16., kedd 14:33

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. február 16., kedd (OS) - Nyilatkozat

    elsősorban azt, hogy sokkal inkább egyfajta szubjektív megközelítés, mintsem az értékek valós feltárása határozza meg a pro és kontra állásfoglalásokat. A nagy múltú, rangos tulajdonosok által épített, hajdan jelentős épület kutatása, értékeinek feltárása ugyanis tudomásunk szerint mindez ideig nem történt meg! Alig érthető, hogy ebben a helyzetben felelős építész és tulajdonos számára felmerülhet ennek a történeti-várostörténeti szempontból is jelentős épületnek a teljes, vagy a majdnem teljes bontása és az is, hogy önkormányzati megnyilatkozás születhet úgy, hogy nem vetődik fel az épület történeti értékeinek minden további állásfoglalást, döntést megelőző teljes körű megismerésének az igénye, szükségessége. A történeti épületekkel, településekkel foglalkozók (szakemberek, döntéshozók) előtt már több évtizede ismert, nemzetközi dokumentumokban elemzett-rögzített tény, hogy a faszádizmus, azaz a történeti épületek esetében csupán a homlokzat(ok) megőrzése lényegében ugyanolyan, vagy hasonló mértékű kárt, rombolást okoz a történeti településekben, mint a teljes bontás; ezért ennek az elterjedését mindenképpen indokolt és szükséges megakadályozni. Az esetek túlnyomó többségében a régi épületekben az új funkció – a történeti épületek tereinek, térsoroknak, az egyedi építészeti-művészeti értékeknek megőrzésével – olyan alkalmas, egyedi terekben valósítható meg, amelyek mai építészeti eszközökkel nem alakíthatók ki.
     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. február 16., kedd 14:34

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (3. rész)
    Budapest, 2016. február 16., kedd (OS) - Nyilatkozat

    A Zichy házéhoz hasonló esetekben – a tulajdonosi érdek, a fejlesztési szándék tiszteletben tartása mellett – a társadalmi érdekkel egybeeső értékmegőrzés, a települési érték védelme csak a vizsgálatokon alapuló kutatás, értő helyreállítás (átalakítás-bővítés) révén biztosítható. Ezek nyomán nyílik lehetőség annak a tisztázására is, hogy mennyire rugalmasan, milyen módon valósítható meg a meglévő értékek megőrzésének és a szükség szerint hozzáadott, magas-színvonalú kortárs építészeti részeknek az egymást erősítő együttélése. Mindenképpen a problémakörhöz tartozik azonban az is, hogy a meglévő értékeknek a társadalom, a közösség számára való megőrzésének fontos eszköze, hogy létezzen kiszámítható, tervezhető közösségi részvétel lehetősége is: a nem utolsó sorban anyagi forrásokat is biztosító ösztönző rendszer létrehozása és működtetése a politika egyre sürgetőbbé váló feladata.
A pesti Palotanegyed építészeti értékeit veszélyeztető eset felhívja a figyelmet arra, hogy a kulturális örökség védelme nem korlátozódhat csupán a védetté nyilvánított műemlékeinkre; s eredményesen csak a tulajdonos(ok), a szakemberek, az önkormányzat és a hatóság együttműködésével, társadalmi felelős összefogással, közös, értő értékszemlélettel biztosítható. Bízunk abban, hogy ebben a konkrét esetben – a disszonáns kezdet ellenére – ez már így fog megvalósulni.

ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület
     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. április 18., hétfő 14:14

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. április 18., hétfő (OS) - Átadták az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság által alapított díjakat. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága április 18-án, a Műemléki Világnapon adja ki díjait. Idén négy ICOMOS Díjat, három Példaadó Műemlékgondozásért Díjat, és egy Műemlékvédelmi Citrom Díjat osztottak.

    Az ICOMOS Díj célja felhívni a figyelmet és példának állítani az elmúlt év legsikerültebb műemlékhelyreállításait. 2016-ban az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság ICOMOS-díjjal ismerte el a Majki, egykori kamalduli remeteség konventépületének helyreállítását, ezzel is felhívva a figyelmet a folytatás fontosságára. ICOMOS Díjjal ismerte el a Budapest-Újszász vasútvonal épületeit. Az általuk képviselt egységes szemléletű, építészeti értékeken alapuló vasútvonal fejlesztés itt megjelent új példája örömteljes jelenség a vasútvonalak felújításában. A 120a vonalszakasz sikerét az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság például ajánlja a jövő vasútvonalainak felújításához. ICOMOS Díjjal ismerte el Sopron Várkerületének rehabilitációját és Várfal sétányának több évtizede zajló következetes szemléletet képviselő megújulását, ahol az azonos koncepció alapján történő városfejlesztési program példázza a történeti települések koncepciózus megújulásának fontosságát és az ebben rejlő értékvédelmi lehetőséget. ICOMOS Díjjal ismerte el Visegrád Városközpont, Városháza, Egészségház, Rendezvénytér kialakítását a meglévő értékeket is felhasználó városközpont megújulásáért, a régi értékek és a kortárs építészet településléptékű összhangjáért.

     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. április 18., hétfő 14:14

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. április 18., hétfő (OS) -

    A Példamutató Műemlékgondozásért Díjjal a műemlékek szakszerű fenntartására megőrzésére és az épített örökség közösségépítő jó gyakorlatára hívja fel a figyelmet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság. 2016-ban az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Példaadó Műemlékgondozásért Díjat adott Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Torockó-Énlaka értékmentő programjának kezdeményezéséért és a folyamatos támogatásért, Bátaszék kulturális örökségét védő közösségének Bátaszék kulturális örökségi értékeit megbecsülő és megőrző tevékenységéért, és Dukrét Gézának, Partium kulturális örökségének védelme és ismertté tétele érdekében kifejtett életművéért.

A Műemlékvédelmi Citrom Díj célja a műemlékeinket veszélyeztető jelenségekre felhívni a figyelmet. A nemzetközileg egységesen követett műemlékvédelmi elvek és az értékvédelemmel kapcsolatos növekvő társadalmi-, ehhez kötődő szakmai tájékozatlanság és annak felszámolásában mutatott elmaradásban viselt részfelelősségéért az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 2016-ban a Műemlékvédelmi Citrom-díjat saját maga részére adományozta - remélve, hogy ezzel a szokatlan lépéssel sikerül a szakmai és a civil szférák figyelmét még jobban ráirányítani értékeink szakszerű megőrzésének a fontosságára.


     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. július 19., kedd 14:25

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. július 19., kedd (OS) - Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság állásfoglalása a Virág Csaba építész által tervezett Budavári Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásáról szóló döntéssel kapcsolatosan.

    Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság teljes mértékben egyetért a Magyar Építőművészek Szövetségének az épület megtartását szorgalmazó álláspontjával, azt támogatva szintén javasolja és kéri a döntéshozóktól az egykori Villamos Teherelosztó épületének sorsával kapcsolatos kormányzati döntés felfüggesztését, megváltoztatását.
A Budai Várnegyed polgárvárosi részében a 19. században több nagyobb léptékű középület is létesült, köztük a Magyar Országos Levéltár épülete, amely mellett épült fel 1979-ben a Virág Csaba építész által tervezett, a maga korában egyértelműen kiemelkedő minőségűnek elismert épület. A polgárvárosi rész épületeinek léptékváltását előidéző folyamat a második világháborút követően – szerencsés módon – nem folytatódott. A háborús pusztulások okozta sebeket, a zártsorú beépítésben jelentkező foghíjakat a 20-ik század 50-60-70-es éveiben nemzetközi mércével mérve is igen magas színvonalon szüntették meg, az akkori kortárs építészeti alkotások beillesztésével. A városrész-léptékű műemlékhelyreállítás, azaz a városrehabilitáció budai modelljének sajátossága az épületenkénti egyedi megoldások alkalmazása, mind a műemlékhelyreállításokat, mind pedig az említett egyedi foghíjbeépítéseket illetően.

     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. július 19., kedd 14:26

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. július 19., kedd (OS) - Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság állásfoglalása a Virág Csaba építész által tervezett Budavári Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásáról szóló döntéssel kapcsolatosan

    Nem véletlen, hogy a világörökségi attribútumok között is említést nyer az "elpusztuló és újjáéledő építészeti értékek" jelenléte - a Budai Várnegyed a korábbi kortárs építészeti beavatkozásokat is tartalmazó állapotában lett világörökség 1987-ben. A budavári Országos Villamos Teherelosztó épület az egyik, kétségtelenül a megoldási lehetőségek határait feszegető építészeti alkotás, és mint ilyen, korának fontos és értékes dokumentuma. Magastetős tömegalakításában, épületmagasságában követi az utca beépítését, miközben sajátos, toronyszerű elemével reagál az Országos Levéltár szomszédos épületének nagyobb magasságú tömegére is. Az épület elrendezésével, a vári környezethez illeszkedő tömegével úgy kötötte össze az idegen léptékű épületeket a középkori utcarendben, hogy ez a modern épület tudta helyreállítani a történeti beépítés léptékét és rendjét. A vári egyedi foghíjbeépítések között ebből a korszakból ez az egyetlen megvalósult épületünk, elbontásával pótolhatatlan veszteség érné építészetünket és történetét. Az épület egyedi megjelenésével mindig rendkívüli épületnek számított. Igen kedvező nemzetközi szakmai megítélése a magyar városépítészet, építészet, műemlékvédelem ma ritkán megnyilvánuló példamutató együttműködésének is köszönhető.
     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. július 19., kedd 14:26

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (3. rész)
    Budapest, 2016. július 19., kedd (OS) - Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság állásfoglalása a Virág Csaba építész által tervezett Budavári Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásáról szóló döntéssel kapcsolatosan

    Tudjuk, hogy ennek ellenére az épület sík üveghomlokzata sokak számára nehezen elfogadható látvány a budai várnegyedben – mint ahogyan Párizsban sem mindenki számára elfogadott a Pompidou Központ (a Beaubourg negyedben) sajátos, ugyancsak technicista, "kifordított" építészeti megoldása. A hasonlat nem véletlen: Virág Csaba léptékében ugyan jóval kisebb épületének lebontása valójában ugyanolyan tévedés, hiba lenne, mint a Renzo Piano és Richard Rogers tervezte épületé Párizsban (ami természetesen fel sem merül), hiszen ugyanúgy egy fontos 1970-es évekből származó kordokumentum pusztulna el. Az ICOMOS nemzetközi tapasztalatai azt mutatják, hogy abból a korból származó épületek védelme világszerte napirenden van, nem divatból, hanem elismert értékeik és felismert veszélyeztetettségük miatt. Azzal a szándékkal ugyanakkor csak egyetérteni lehet, hogy az évek óta üresen álló épület sorsát rendezni szükséges, amelynek egyetlen elfogadható megoldása a megfelelő, méltó funkció megtalálása s az épület lehetőség szerinti minél kevesebb változtatásával való adaptálása az új funkcióhoz. Korábban felmerült a szomszédos Levéltárhoz kapcsolódó funkció lehetősége.
     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. július 19., kedd 14:26

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (4. rész)
    Budapest, 2016. július 19., kedd (OS) - Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság állásfoglalása a Virág Csaba építész által tervezett Budavári Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásáról szóló döntéssel kapcsolatosan

    A budai várnegyedben mindenképpen szerencsés megoldás lenne a közösség, a közönség számára használható további belső terek megnyitása. Buda, mint a középkorban kétpólusú város egyensúlya napjainkra teljesen felbillent: az egykori német piac, és az ott álló Nagyboldogasszony templom (Szentháromság tér) mellett az egykori magyar piac és az ott álló Szent Magdolna templom romjai teljesen háttérbe szorultak. Ezen a helyzeten valamit javított, hogy oda került az I. Kerületi Önkormányzat – Városháza, azonban továbbra is nagyon fontos és hasznos lenne a Kapisztrán tér erőteljesebb bevonásával elősegíteni a Várnegyed más részeit elárasztó turistacsoportok jobb eloszlását. A volt Országos Villamos Teherelosztó épülete a Kapisztrán tér "bejáratánál" van: a Bécsi kapu tér felől érkezők számára kiváló helyzetben ahhoz, hogy például egy minden igényt kielégítő látogató-központ lehessen! Természetesen más alkalmas rendeltetés is szóba jöhet, ökumenikus központ éppúgy, mint egy, az örökségi értékekkel foglalkozó civil szervezeteknek, mozgalmaknak, kezdeményezéseknek otthont adó "Örökség Ház" – hogy csak néhányat említsünk.

     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. július 19., kedd 14:26

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (5. rész)
    Budapest, 2016. július 19., kedd (OS) - Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság állásfoglalása a Virág Csaba építész által tervezett Budavári Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásáról szóló döntéssel kapcsolatosan

    Bízva abban, hogy Budavári Országos Villamos Teherelosztó épülete megmaradhat és méltó új rendeltetésével szolgálhatja a várnegyed lakóit és az odalátogatókat, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága készségesen felajánlja részvételét az épülettel kapcsolatos további gondolkodásban, közös munkában.
     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. november 16., szerda 12:18

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. november 16., szerda (OS) - Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság állásfoglalása a Virág Csaba építész által tervezett Budavári Országos Villamos Teherelosztó épületévek kapcsolatos újabb döntéssel kapcsolatosan

    Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága  örömmel üdvözli a 336/2016. (XI. 11.) Korm. rendeletben rögzített döntést, amely az  Országos Villamos Teherelosztó egykori épületének (Budapest, I. kerület, Nándor utca 5-7.) a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő funkcióval való használatáról rendelkezik.

Korábbi állásfoglalásában – más szakmai állásfoglalásokhoz hasonlóan – az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága is a Virág Csaba építész által tervezett épület értékeit hangsúlyozta, az épület megtartását és megfelelő hasznosítását szorgalmazta. Ennek a megoldása a Magyar Közlönynek a fenti rendeletet közreadó 2016. évi 174. számában ugyancsak olvasható: a 1620/2016. (XI. 11.) Korm. határozat konkrét, a szükséges anyagi forrásokat is biztosító intézkedéseket is meghatároz az épület további sorsát (megtartását, új rendeltetésre alkalmassá tételét) illetően.

     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. november 16., szerda 12:18

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. november 16., szerda (OS) - Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság állásfoglalása a Virág Csaba építész által tervezett Budavári Országos Villamos Teherelosztó épületévek kapcsolatos újabb döntéssel kapcsolatosan

    Meggyőződésünk, hogy ez az új, a korábbi elhatározást példa értékű módon megváltoztató kormányzati döntés általában a hazai épített örökség, közvetlenül pedig a Budai vár, mint az UNESCO világörökség listáján szereplő budapesti helyszín értékeinek, értékhordozó attribútumának a megőrzését szolgálja. Ennek a 20-ik századi épített örökségi elemnek a megőrzése teljes mértékben illeszkedik az UNESCO világörökségi egyezményének végrehajtásában tanácsadó feladatot teljesítő ICOMOS, ezen belül az ICOMOS 20-ik századi örökséggel foglalkozó nemzetközi tudományos szakbizottsága szakmai ajánlásainak.  

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága számára az Országos Villamos Teherelosztó egykori épületére vonatkozóan meghozott újabb kormányzati döntés határozott megerősítést jelent abban, hogy továbbra is ugyanazzal a szakmai felelősséggel kövesse figyelemmel a hazai épített kulturális örökség egészének és egyes elemeinek a sorsát, ahogyan eddig is tette.

Budapest, 2016. november 15.    

ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. április 20., csütörtök 11:26

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. április 20., csütörtök (OS) - Átadták az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság által alapított díjakat. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága április 18-án, a Műemléki Világnapon adja ki díjait. Idén négy ICOMOS Díjat, három Példaadó Műemlékgondozásért Díjat, és két Műemlékvédelmi Citrom Díjat osztottak.

    Az ICOMOS Díj célja felhívni a figyelmet és példának állítani az elmúlt év legsikerültebb műemlék helyreállításait. 2017-ben az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság ICOMOS Díjjal ismerte el a gyulai Harruckern-Wenckheim-Almásy kastély szakszerűen előkészített, helyesen értelmezett, a történeti részek és a kortárs értelmező elemek segítségével egységes, a teljes épületet értőn bemutató példaértékű helyreállítását. ICOMOS Díjjal ismerte el a hosszúhetényi Dallos-Böröcz vízimalom műemléki épület-együtteséhez kiválóan illő hasznosítását, valamint a hagyományőrző és a kortárs szemléletet egyesítő helyreállítását.ICOMOS Díjjal ismerte el a paksi Szeniczey kúria és Deák-ház kiemelkedő és példamutató, az értékőrzés és mai építészet harmonikus együttélését megvalósító helyreállítását. ICOMOS Díjjal ismerte el a pannonhalmi egykori apátsági majornak a műemlékegyütteshez méltó hasznosítását, valamint értékőrző és egyszerű építészeti eszközöket alkalmazó helyreállítását.
A Példamutató Műemlékgondozásért Díjjal a műemlékek szakszerű fenntartására, megőrzésére, és az épített örökség közösségépítő jó gyakorlatára hívja fel a figyelmet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság.
     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. április 20., csütörtök 11:27

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. április 20., csütörtök (OS) -

    2017-ben az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Példaadó Műemlékgondozásért Díjat adományozott Varga Ödön Tibornak, a műemlékmentőnek, akinek szemlélete, tulajdonosi szerepvállalása, együttműködő készsége egy egész városnak mutatott követendő, vonzó példát. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság ezzel a Példaadó Műemlékgondozási Díjjal a "csak így lehet, csak így érdemes" tulajdonosi szemléletet ismeri el, és minden műemlék tulajdonos számára példának kívánja állítani. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Példaadó Műemlékgondozásért Díjjal ismerte el Závod település több évtizedes, következetes település értékvédelmi programját, felmutatva azt más települések számára is követendő példaként. A műemléki értékek megismertetésének és a korszerű informatikai lehetőségeket felhasználó sajátos nyilvántartási rendszer fenntartásának és fejlesztésének társadalmi jelentőségét értékelve, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Példaadó Műemlékgondozási Díjjal ismerte el, és ösztönzi további munkára a muemlekem.hu programot.

A Műemlékvédelmi Citrom Díj célja a műemlékeinket veszélyeztető jelenségekre felhívni a figyelmet. 2017-ben ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság két különböző, a műemléki értékre való hatását tekintve azonban hasonlóan végződő épület-sorsra mutathat rá, jelezve, hogy a műemléki értékek egyaránt áldozattá válhatnak mind a velük nem számoló ingatlanfejlesztés, mind a téves eszmei megközelítésen alapuló kiépítés következtében.

     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. április 20., csütörtök 11:27

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (3. rész)
    Budapest, 2017. április 20., csütörtök (OS) -

    Elgondolkoztató, hogy mindkét esetben az értékek védelmének a pozitív szándékával, programjával indult a fejlesztési elképzelés, amely aztán az, az egyedül döntő fejlesztői akarat megvalósításával, végül a műemléki érték degradálásához, megsemmisüléséhez vezetett.
A jobbik eset az, amelyben az elveszett régi helyre kerülő újnak az építészeti minősége kiemelkedő, a rosszabbik, amelyben a valódi értéket talmi pótlékkal helyettesítő építészetet állítja példaként a szakma és a társadalom elé egy amúgy rangos építészeti-építtetői elismerés…
A Népstadion építészeti, építészettörténeti és sporttörténeti értékeinek megsemmisüléséért odaítélt Citrom Díj a fejlesztői felelősségre és a 20. század építészeti értékeinek veszélyeztetettségére hívja fel a figyelmet.
Az építészet és a műemlékvédelem közös felelősségére hívja fel a figyelmet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, amikor Citrom Díjjal illeti az építtetői Pro Architectura díjjal kitüntetett Füzér 21. századi rekonstrukciós hamisítványként újjáépített felső várát.

     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 7., csütörtök 11:43

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. december 7., csütörtök (OS) - Sajtóközlemény Budapest világörökségi helyszínné nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából

    Az Európai Unió vezető intézményei döntöttek arról, hogy 2018 a Kulturális Örökség Európai Éve legyen. E jövő évi programra való felkészülés jegyében nagyszerű alkalom adódik arra 2017 decemberében, hogy egy jeles évfordulóról megemlékezve rámutassunk hazánk Európát, sőt az egész világot gazdagító kulturális örökségi értékeire. Magyarország 1985-ben csatlakozott a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló UNESCO egyezményéhez, amivel kötelezettséget vállalt a területén elhelyezkedő, Világörökségi Listán szereplő kulturális és természeti értékek védelmére, megóvására, bemutatására, valamint a jövő nemzedékei számára történő továbbörökítés biztosítására. A budapesti világörökségi helyszínt pontosan 30 éve, a Világörökség Bizottság 1987. december 7-11. között, Párizsban megtartott 11. ülésén vették fel "Budapest, a Duna két partja és a budai Várnegyed" néven az UNESCO Világörökségi Listájára, egy időben a Hollókő Ófalu és környezete világörökségi helyszínnel. Döntésével az UNESCO Világörökség Bizottsága mindkét helyszínt az emberiség számára egyetemes jelentőségű, kivételes, pótolhatatlan kulturális értékűnek ismerte el.
Hollókő Ófalu az Észak-Magyarországi Nógrád megyében elhelyezkedő palóc település, a tudatosan megőrzött Ófalu a 20. századi mezőgazdasági forradalom előtti falusi élet élő példája.
     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 7., csütörtök 11:44

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. december 7., csütörtök (OS) - Sajtóközlemény Budapest világörökségi helyszínné nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából

    A történelmi településszerkezet, a hagyományos palóc építészeti formavilág és anyaghasználat harmonikus egységet alkot a táji-természeti környezettel. A világörökségi terület magába foglalja a falu fölé magasodó középkori várromot, az Ófaluval hajdan szoros gazdasági egységet képező, a faluközösség hagyományos tájhasználata által formált, nadrágszíjparcellákkal, hagyásfás legelőkkel tarkított határt, valamint a Cserhátra jellemző értékes élővilágnak otthont adó, a közeli dombokat borító erdőket és réteket. A falu története a 13. századig nyúlik vissza. A települést a századok során többször sújtotta tűzvész, mivel a házakat fából építették, alapozás nélkül, és könnyen gyulladó zsúptetővel fedték, a szabad tűzhelyek felett pedig kémény helyett csak füstlyukakon szellőztettek. Az 1909-es nagy tűzvészt követően az immár vályogfalú házakat kőalapra emelték, és szarufás tetőszerkezettel, cserépzsindellyel fedték, megőrizve eredeti formájukat. A századelő hangulatát és az ősi palóc népi építészeti stílus emlékeit is magán viselő Ófalu ekkorra nyerte el mai arculatát.
     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 7., csütörtök 11:44

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (3. rész)
    Budapest, 2017. december 7., csütörtök (OS) - Sajtóközlemény Budapest világörökségi helyszínné nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából

    Hollókő a palóc régiót jellemző, a történelmi, egyutcás, fésűs beépítésű falutípust képviseli, melynek alapstruktúrája a központi útra merőlegesen, keskeny szalagtelkeken elhelyezkedő házak kettős vonala, amely úgy alakult ki, hogy a családok egyetlen telekre építkeztek, és a létszám növekedésével az utcára néző első ház mögött egyszerűen egy újat emeltek. A kontyolt, nyeregtetős, háromhelyiséges parasztházak homlokfalát az utca és az udvar felől is áttört faragással díszített, faoszlopos, deszkamellvédes tornácok ("hambitusok") szegélyezik. A házakhoz általában a geomorfológiai sajátosságokhoz alkalmazkodó pince is tartozott. A falu központjában, a domb tetején kialakított "szigeten" áll a kisméretű, fatornyos, zsindellyel fedett templom. A domboldalak hosszan elnyúló parcellái, a vár mellett a hajdani, nagy kiterjedésű fáslegelő maradványa, a patakvölgyben a parasztfürdő szintén a faluközösség mindennapjairól, a tájjal való harmonikus kapcsolatát idézi. Hollókő közössége, melynek döntő többsége ma már az újfaluban lakik, féltő gonddal és szeretettel védi és gondozza az Ófalut és védett házait, mely közösségi, lelki, vallási életet, munkaalkalmat és a hagyományaik megőrzésének és bemutatásának lehetőségét biztosítja számukra.
     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 7., csütörtök 11:44

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (4. rész)
    Budapest, 2017. december 7., csütörtök (OS) - Sajtóközlemény Budapest világörökségi helyszínné nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából

    A Budapesti helyszínt 2002 nyarán – éppen 15 évvel ez előtt – a Világörökségi Bizottság a Budapesten megtartott 26. ülésén az Andrássy úttal és történelmi környezetével, valamint a Millenniumi Földalatti Vasúttal kibővítette. A terület kiterjedése ezzel a döntéssel számottevően megnövekedett, köszönhetően annak is, hogy az egy jelentős méretű védőzónával is gazdagodott.  Ennek következtében a Budapest központjában elhelyezkedő világörökségi terület a főváros kilenc kerületét is érinti, és magába foglalja többek között a fákkal borított Gellért-hegyet, az egykor királyi központ budai Várhegyet, az egyedülálló panorámával rendelkező Duna-partokat, s a Városligettel bezárólag a 19. századi városfejlesztés remekművének számító Andrássy utat a Hősök terével és történeti környezetével, illetve a belváros jelentős részét. Ez a nagy kiterjedésű terület, amely évente több millió turistát lát vendégül, számtalan értékkel rendelkezik. Őrzi az egykori Pest, Buda, és Óbuda településeinek szerkezeti sajátosságait, aminek egyik példája a Budai Várnegyed, középkori és jellegzetes barokk stílusával. A történelmi Várnegyed egésze egyedülálló módon szemlélteti az emberi szellem és alkotóképesség erejét, a folytonosságot és a megújulást, hiszen ez a városrész többszöri pusztulás ellenére is újra és újra felemelkedett.
     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 7., csütörtök 11:44

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (5. rész)
    Budapest, 2017. december 7., csütörtök (OS) - Sajtóközlemény Budapest világörökségi helyszínné nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából

    A Várhegy, illetve a Duna felé a lábánál elhelyezkedő terület határozottan elkülönül a nagy kiterjedésű, jelentős középületekkel tarkított, gyűrűs-sugaras szerkezetű Pesttől, amely egységes historizáló és szecessziós építészeti megjelenésével világszerte kivételes értéknek bizonyul. Az Andrássy út és környezetének városépítészeti együttese magas szakmai és építészeti-művészeti színvonalon valósult meg a 19. század második felében elterjedt városfejlesztési törekvések kiemelkedő példájaként.  Mindezt egységbe szervezi a táj változatos morfológiai adottsága a Dunával, amely nem csupán elválasztja, de össze is köti a két eltérő adottságú területet, megteremtve azt az egyedülálló látképet, amely kiemeli Budapestet a világ valamennyi fővárosa közül. Mint a történeti városi táj része, a Duna – hidak sorával összekötött – két partjának festői látványa egyedülálló példája az ember és a változatos morfológiai adottságokkal bíró természeti környezet közötti harmonikus kölcsönhatásnak, amelyben a különleges értékekkel bíró tényezők nem csupán összeadódnak, hanem meg is sokszorozódnak. Tekintettel arra, hogy ez a világörökség részeként számontartott terület egy növekvő, állandóan változó főváros szívében helyezkedik el, így az értékek megőrzése szempontjából kiemelkedő fontosságú a védelem és a fejlesztés összhangjának megteremtése.
     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 7., csütörtök 11:45

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (6. rész)
    Budapest, 2017. december 7., csütörtök (OS) - Sajtóközlemény Budapest világörökségi helyszínné nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából

    A fenntartható fejlődés és fejlesztés meghatározásánál a világörökségi helyszínek esetében különösen is hangsúlyos szerepet kell kapnia annak az elvnek, amely szerint az emberiség közös öröksége részeként számontartott, és ezért fokozottan védett helyszínt védőterületével, illetve tágabb környezetével együtt minden jelentős részletében és összefüggésében, fizikai összetevőinek és a látványának sértetlenségében kell megőrizni és továbbörökíteni a jövő generációi számára annak érdekében, hogy még sokáig lehessen gyönyörködni ezekben a természet, illetve elődeink által közösen megalkotott értékekben, erőt és ihletet merítve azokból újabb értékek létrehozására.
     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. április 19., csütörtök 15:54

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. április 19., csütörtök (OS) - Átadták az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság által alapított díjakat. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága április 18-án, a Műemléki Világnapon adja ki díjait. Idén három ICOMOS Díjat, három Példaadó Műemlékgondozásért Díjat, és három Műemlékvédelmi Citrom Díjat osztottak.

    Az ICOMOS Díj célja felhívni a figyelmet és példának állítani az elmúlt év legsikerültebb műemlék helyreállításait.
2018-ban az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság ICOMOS Díjjal ismerte el a Nagydobsza, Fő utca 68. talpasház felújítását, az épületegyüttes gondos kutatását és tervezését, hagyományőrző felújítását és példaértékű revitalizációját, a látogatókat és az egész községet szolgáló hasznosítását. A Nagydobsza főutcájában álló talpasház, melléképület és pajta együttese megújítása alapos kutatásokon alapuló tervek szerint, gondos kivitelezésben, hagyományőrző módon valósult meg. A megszokott, elsősorban kiállítótéri funkción túl a pajta előadóteremként, "pajtaszínházként" is működhet. ICOMOS Díjjal ismerte el a Püspökszentlászló, püspöki kastély helyreállítását, emlékhely és zarándokház kialakítását, az egykorira hasonló mai funkció és az idegenforgalom együttműködésének körültekintő látogatóközpont megtervezését, és a teljes együttes gondos restaurálását, kivitelezését.

     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. április 19., csütörtök 15:55

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. április 19., csütörtök (OS) - Átadták az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság által alapított díjakat. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága április 18-án, a Műemléki Világnapon adja ki díjait. Idén három ICOMOS Díjat, három Példaadó Műemlékgondozásért Díjat, és három Műemlékvédelmi Citrom Díjat osztottak.

    Idilli természeti környezetben, arborétumszerű parkban áll az egykori kastély épületegyüttese. A gondos tervezés, restaurálás, kivitelezés lehetővé tette, hogy az épület eredeti funkciója – püspöki nyaralókastély és templom - mai módon működjék tovább.  Ez a használat egyúttal zarándokközponttal is kibővült a kastély melletti udvarra szervezve, kiegészülve kiállítóhelyiségekkel, emlékszobákkal és a jelentős számban idevonzott látogatók méltó fogadásával. ICOMOS Díjjal ismerte el tornai római katolikus templom helyreállítását, a szakszerű régészeti, építészeti és restaurátori előkészítést, a gondos restaurátori és kivitelezési munkákat.  A szlovákiai Torna (Turňa nad Bodvou) község Nagyboldogasszony templomának műemléki és restaurátori kutatása gazdag gótikus falképeket tárt fel.  A kutatás mellett a tervezési, kivitelezési és restaurátori munkák is példaértékű színvonalon készültek el. A helyreállítással jelentősen gazdagodott a templom értéke, a gótikus művészetről való tudásunk, és egyúttal az idegenforgalmi célpontok listája is.
     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. április 19., csütörtök 15:55

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (3. rész)
    Budapest, 2018. április 19., csütörtök (OS) - Átadták az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság által alapított díjakat. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága április 18-án, a Műemléki Világnapon adja ki díjait. Idén három ICOMOS Díjat, három Példaadó Műemlékgondozásért Díjat, és három Műemlékvédelmi Citrom Díjat osztottak.

    A Példamutató Műemlékgondozásért Díjjal a műemlékek szakszerű fenntartására, megőrzésére, és az épített örökség közösségépítő jó gyakorlatára hívja fel a figyelmet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság.
2018-ban az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Példaadó Műemlékgondozásért Díjjal ismerte el a Bazalt Kft. és a Bán-család a naszályi vízimalom kapcsán végzett rendkívüli értékmentő munkáját. A naszályi malom épületének és környezetének felújítását a tulajdonos BAZALT Kft., az elkötelezett Bán-család vállalta fel 2000 és 2010 között. Hozzáértő és érzékeny műemléki szemlélettel nyúltak az épületegyütteshez, és az épület természeti környezetének revitalizációja is megtörtént. A malomban rendszeresen szerveznek programokat is. Példamutató Műemlékgondozásért Díjjal ismerte el és állítja példának György András lelkipásztor munkásságát Somorja templomának műemléki értékeinek feltárásáért, közkinccsé tételéért - rendkívüli tevékenysége, aktivitása példakép minden műemlék tulajdonos számára.

     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. április 19., csütörtök 15:55

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (4. rész)
    Budapest, 2018. április 19., csütörtök (OS) - Átadták az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság által alapított díjakat. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága április 18-án, a Műemléki Világnapon adja ki díjait. Idén három ICOMOS Díjat, három Példaadó Műemlékgondozásért Díjat, és három Műemlékvédelmi Citrom Díjat osztottak.

    György András, a szigetközi Somorja (Šamorín, Szlovákia) református lelkipásztora példás aktivitással megteremtette templomának kutatásához a megfelelő anyagi hátteret, irányítva, tevékenyen részt véve és szervezve a szakszerű kutatást, mindemellett folyamatosan kiemelt feladatának tekintve a templom művészeti értékeinek megismerését és ismertetését, emellett tudományos konferenciát is szervezve a középkori templom régészeti kutatásairól és építészettörténeti különlegességeiről.
Példamutató Műemlékgondozásért Díjjal ismerte el Lőrinczi Zsuzsa több évtizedes szemléletformáló ablakmentő munkáját. Lőrinczi Zsuzsa a nemzetközileg ismert jó gyakorlatok bemutatásán, a hazai szerkezeteknél alkalmazható megoldások kidolgozásával, a sikeres megoldások bemutatásával ösztönzi a gyakorlat terjedését. Magas színvonalú könyvet, hiánypótló kiadványt szerkesztett a történeti ablakok értő bemutatására. Az ablakprofilok.hu honlap létrehozásával közkinccsé és felhasználhatóvá tette kutatásait és azok eredményét.

     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. április 19., csütörtök 15:55

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közleménye (5. rész)
    Budapest, 2018. április 19., csütörtök (OS) - Átadták az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság által alapított díjakat. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága április 18-án, a Műemléki Világnapon adja ki díjait. Idén három ICOMOS Díjat, három Példaadó Műemlékgondozásért Díjat, és három Műemlékvédelmi Citrom Díjat osztottak.

    Citrom-díjban részesíti a Budapest VIII. kerületi Tisztviselőtelep műemléki jelentőségű területén álló Benyovszky Móric utca 42. számú lakóházának lebontását. A Budapest VIII. kerületi Tisztviselőtelep műemléki jelentőségű terület. A védettség célja a viszonylag jól megmaradt historizáló épületegyüttes minél teljesebb megőrzése, így régi épületek bontásának megakadályozása. A Benyovszky Móric utca 42. számú épület az 1880-as években épült tipikus tisztviselőtelepi lakóház volt, amelyet 2017-ben a műemléki hatóság tudta nélkül lebontottak. Citrom-díjban részesíti a váci irgalmasrendi kápolna szakszerűtlen, leszegényítő, engedély nélkül történt felújítását, az eddigi berendezések és falképek elpusztítását. A barokk kori kápolna építési ideje után 150 éven át gazdagodott, és belső értékeit még az államosítás évtizedeiben is megőrizte. A legutóbbi belső felújítása engedélyezés nélkül történt, értékes részleteit és rétegződését figyelmen kívül hagyta, eddigi berendezéseit és falképeit elpusztította, így leszegényített, sematikus templombelsőt hozott létre.
     Kiadó: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.