2011. augusztus 26., péntek 10:45

Az Állami Számvevőszék közleménye az ellenőrzési gyakorlattal összefüggésben tett téves kijelentésekkel kapcsolatban
    Budapest, 2011. augusztus 26., péntek (OS) - Az utóbbi hetekben Schwartz Béla, Ajka polgármestere több olyan kijelentést is tett, amelynek következtében téves kép alakulhat ki a közvéleményben az Állami Számvevőszék ellenőrzési gyakorlatával kapcsolatban.

    Schwartz Béla, Ajka polgármestere egy idén júliusban nyilvánosságra került, de a tavalyi önkormányzati választások után készült hangfelvételen olyan kijelentéseket tett, amelyek arra utalnak, hogy szerinte bizonyos politikusok sikerrel  járhatnak el  az ÁSZ-nál egyes ellenőrzések leállítása, illetve elindítása érdekében. Az ajkai polgármester a Népszabadság 2011. augusztus 19-ei számában megjelent  Lex Schwartz és a lúzerek  című cikk szerint ezzel kapcsolatban azt állította: arra kérte a város  jobboldali képviselőit , hogy  ne akadályozzák a város működtetését egy újabb ÁSZ-feljelentéssel .
Az ajkai polgármester kijelentéseit számos magyar sajtótermék ismertette, így téves kép alakulhat ki a közvéleményben az Állami Számvevőszék ellenőrzési gyakorlatával kapcsolatban. Az ÁSZ ezt elkerülendő, a fentiekkel kapcsolatban a következőket szeretné egyértelművé tenni:
- Az Állami Számvevőszékről szóló törvény garantálja a számvevőszéki munka alapfeltételének tekinthető függetlenséget mind pénzügyi, mind pedig intézményi és szervezeti szinten. Ez utóbbi többek között azt jelenti, hogy a nemzetközi standardoknak megfelelően a Számvevőszék szabadon határozza meg prioritásait, munkaprogramját és szervezeti felépítését, valamint az elvégzendő ellenőrzéseknek megfelelő módszereket is.
- Indokolt esetben van mód az ÁSZ által kialakított ellenőrzési terv módosítására. Az ÁSZ-törvény szerint az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti vizsgálat megindítására az Országgyűlés döntése alapján, illetve a Kormány felkérésére van lehetőség. Esetlegesen állampolgári bejelentés alapján is beilleszthető egy új vizsgálat az ellenőrzési tervbe, de természetesen ilyen esetben semmilyen politikai, személyes vagy üzleti célú megkeresést és felkérést nem vesz figyelembe az ÁSZ.
- A fentiekből következik, hogy a Schwartz Béla által említett ÁSZ-feljelentés  nem létező és így nem is értelmezhető jogi kategória. A polgármester állításával szemben az sem felel meg a valóságnak, hogy a számvevőszéki vizsgálat  akadályozná  az ellenőrzött önkormányzat, illetve szerv működését, az ÁSZ munkájának egyik célja ugyanis épp a jó kormányzás és a felelős közpénzgazdálkodás elősegítése.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.


2011. október 12., szerda 10:41

Az Állami Számvevőszék közleménye a HVG Online Simor újra célkeresztben: támad az ÁSZ is” című cikkével kapcsolatban
    Budapest, 2011. október 12., szerda (OS) - Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a hvg.hu 2011. október 11-én megjelent, és több médium által átvett,  Simor újra célkeresztben: támad az ÁSZ is   című cikkével kapcsolatban a következő közleményt teszi.

    Az Állami Számvevőszék ellenőrzést lezáró jelentése akkor készül el és egyúttal válik nyilvánossá, amikor az ÁSZ elnöke aláírja. A Magyar Nemzeti Bank 2010.évi működésének ellenőrzéséről szóló jelentés még nem készült el, vagyis a jelentés nem nyilvános. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a Számvevőszék a nyilvánosságra kerülés előtt semmilyen információt nem adott ki a jelentésről.
Ki kívánjuk emelni ugyanakkor, hogy a cikkben megfogalmazott állítások azt a téves látszatot keltik, mintha az Állami Számvevőszék részt venne a kormány és a Magyar Nemzeti Bank vezetése között vélelmezett harcban, és jelentésének megállapításait is ennek megfelelően tenné meg. Az igazság ezzel szemben az, hogy az ÁSZ a felelős közpénzgazdálkodás elősegítése érdekében rendszeresen ellenőrzi az MNB gazdálkodását, és az ellenőrzés során feltárt hiányosságokra, visszásságokra minden esetben felhívja a figyelmet, illetve amennyiben szükséges, jogi lépéseket is tesz. Az MNB mostani ellenőrzésére előre elfogadott éves program alapján került sor, az ellenőrzés és a jelentés-tervezet összeállítása pedig szigorú, a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő módszertan alapján történt.
A fentiekből adódóan természetesen nem is lehet szó az MNB elnökét érintő személyes  támadásról , Simor András kizárólag mint egy ellenőrzött szervezet vezetője érintett az ÁSZ ellenőrzésében. Teljesen értelmezhetetlen ennek megfelelően, hogy a Számvevőszék jelentése a kormány, vagy épp az MNB felügyelőbizottságának tevékenységével lenne összefüggésben. Határozottan visszautasítjuk tehát, hogy az ÁSZ munkájának célja az MNB elnökének hiteltelenítése  lenne.
Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, amely a közpénzekkel és az állami vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzését végzi. Ebből adódóan hamis az az állítás, hogy a számvevőszéki ellenőrzés foglalkozik az MNB elnökének ciprusi offshore-ügyével , a cikk írójának állításával ellentétben ugyanis az ÁSZ ellenőrzése erre nem terjed ki.
Az ÁSZ megállapításaival, javaslataival, tanácsaival segíti az Országgyűlést, annak bizottságait, illetve az ellenőrzött szervezetek munkáját, ezzel pedig hozzájárul a jól irányított állami működéshez. Az MNB működéséről szóló számvevőszéki jelentés is ezeket a célokat szolgálja.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.


2011. november 9., szerda 16:59

Az Állami Számvevőszék közleménye Oszkó Péter Fejér Megyei Bíróságon tett tanúvallomásával kapcsolatban
    Budapest, 2011. november 9., szerda (OS) - Oszkó Péter állításával ellentétben az Állami Számvevőszék részletesen foglalkozott a sukorói és pilisi/albertirsai ingatlanok cseréjével, és megállapította, hogy a földterületek cseréje  nem volt szabályos és nem volt célszerű .

    Oszkó Péter 2011. október 20-án tett tanúvallomást a Fejér Megyei Bíróságon. A sajtóban is megjelent hírek szerint vallomásában a volt pénzügyminiszter azt állította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2008. évi tevékenységének ellenőrzéséről szóló (0929. számú) számvevőszéki jelentés nem fektet kellő hangsúlyt a Sukoró-Pilis/Albertirsa elnevezésű ingatlancserére, illetve, hogy a Jelentésben foglaltak nem alapozzák meg kellő mértékben a csereügylet semmisségét.
Ezzel szemben az igazság az, hogy a Jelentés 2. számú függelékének 1. számú melléklete részletesen, mintegy 13 oldal terjedelemben foglalkozik a sukorói és pilisi/albertirsai ingatlanok cseréjével, amelynek lényegi elemei a Jelentés összegző és részletes megállapításai között is megjelennek. A Jelentés egyértelműen fogalmaz:  A földalapba tartozó sukorói földterületek cseréje a pilisi/albertirsai ingatlanokra nem volt szabályos, és nem volt célszerű.
Az ÁSZ jelentései – így szóban forgó 0929. számú jelentés is – nyilvánosak és az ÁSZ honlapján (www.asz.hu) elérhetők.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.


2012. október 18., csütörtök 17:09

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2012. október 18., csütörtök (OS) - Mágori Józsefné, Csongrád megye 7. számú választókörzetének országgyűlési képviselője, 2012. október 18-án azt közölte Makón, hogy a Fidesz az Állami Számvevőszékhez fordul a makói fürdőberuházással kapcsolatban.

    Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az Országgyűlés pénzügyi, gazdasági ellenőrző szerve, csak az Országgyűlésnek és a törvényeknek van alárendelve. Az ÁSZ saját ellenőrzési terve szerint végzi a munkáját, indokolt esetben azonban van mód az ellenőrzési terv módosítására. Az ÁSZ országgyűlési határozat alapján köteles, kormányhatározat alapján megfontolhatja, hogy módosítja-e az ellenőrzési tervet.
Az Állami Számvevőszék nagy hangsúlyt fektet az önkormányzatok folyamatos ellenőrzésére. Tájékoztatásul közöljük, hogy Makó város esetében az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzése jelenleg folyamatban van.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. november 6., kedd 16:33

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2012. november 6., kedd (OS) - Együttműködési megállapodást kötött az Állami Számvevőszék és a Központi Statisztikai Hivatal. Ezzel két, független, szilárd szakmai alapon álló intézmény lépett stratégiai partnerségre. A megállapodás kiterjed az oktatásra, a képzésre, a tudományos kutatásra és a szakértői tevékenységre. A dokumentumot Dr. Vukovich Gabriella a KSH - és Domokos László az ÁSZ elnöke írták alá.

    Az ÁSZ és a KSH eddig is szorosan együttműködött, a felek azonban mostantól összehangoltabban támogatják az Országgyűlés munkáját, a "jó kormányzás" megteremtését. Ennek értelmében hatékonyabb formában történik az ellenőrzési témajavaslatok, előtanulmányok statisztikai adatigényének felmérése, egyeztetése. Az ÁSZ kiemelt, törvényileg meghatározott feladata a költségvetési törvényjavaslat véleményezése. A megállapodás értelmében KSH olyan adatokkal, adatbázisokkal segíti a számvevők munkáját, amelyek hozzájárulnak a költségvetési törvényjavaslat véleményezéséhez. Az együttműködés értelmében a Számvevőszék szükség szerint bevonja a KSH szakértőit a költségvetési törvényjavaslat alapjául szolgáló tanulmányok, számítások helytállóságának megítélésébe, továbbá az adatgyűjtési technikák véleményezésébe. A megállapodás lehetőséget ad közös munkacsoportok kialakítására is. Ez hozzájárulhat a kormányzati szektor hiányáról és adósságáról készülő jelentés költségvetési elemeinek megítéléséhez, illetve az ÁSZ munkatársainak felkészüléséhez a költségvetés Eurostat-szabványok szerinti, eredményszemléletű ellenőrzésére.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. november 20., kedd 14:14

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2012. november 20., kedd (OS) - 2012. november 19-én Liu Jiayi, a Kínai Népköztársaság Nemzeti Ellenőrző Hivatalának elnöke és Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke együttműködési megállapodást írtak alá a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezetének (INTOSAI) pekingi ülésén.

    A dokumentum értelmében a két ország számvevői szakmai tapasztalatcserét folytatnak a teljesítményellenőrzések módszertani kérdéseiről, különös tekintettel a természeti erőforrások megvédését, a környezetvédelmet, a fenntartható fejlődést szolgáló állami programok végrehajtásának ellenőrzéseire. Kínában az állami vállalatoknak lényeges szerepük van az ország dinamikus gazdasági fejlődésében, a magyar kormányzat célja pedig az állami vállalatok hatékonyságának javítása. Ezért mindkét számvevőszék érdekelt az állami vállalatok ellenőrzési módszertanának javításában, így járulhatnak hozzá ugyanis azok eredményesebb és átláthatóbb működéséhez. Az együttműködés kapcsán Domokos László Pekingben elmondta: "Mivel minden ország csak egy számvevőszékkel rendelkezik, ezért az ellenőrzések hatékonyságát javító tapasztalatcserére csak nemzetközi szinten van lehetőség. Ez biztosítja, hogy az ÁSZ ellenőrzései során a legmodernebb és leghatékonyabb módszereket alkalmazza." Ennek jegyében az Állami Számvevőszék elnöke az elmúlt egy évben kétszer találkozott a kínai, kétszer az orosz és egyszer a svájci számvevőszék elnökével. Az együttműködésnek kiemelt jelentőséget ad, hogy 2013-2016 között Kína tölti be az INTOSAI elnöki posztját.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. január 30., szerda 13:20

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2013. január 30., szerda (OS) -

    Ungváry Rudolf 2013. január 23-án az M1 Az Este című műsorában az alábbi kijelentést tette: "a jelenlegi kormány saját embereit nevezte ki az államfői posztra, az Országos Bírósági Hivatal és az adóhivatal elnökének, és "fideszes politikusok" kezében van a médiatanács, az Állami Számvevőszék, az ügyészség és a Kúria is." A műsorban, a vita hevében Ungváry Rudolf nem fejtette ki milyen érvek mentén vonta kétségbe az Állami Számvevőszék függetlenségét. Felhívjuk Ungváry Rudolf figyelmét, hogy az ÁSZ jelenlegi és minden korábbi vezetésének megválasztása, kinevezése a hatályos törvények, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok maradéktalan betartásával történt. Az ÁSZ elnöke hivatalba lépése előtt lemondott párttagságáról és minden egyéb tisztségéről. Az ÁSZ intézményi és ellenőrzési függetlenségét az Alaptörvény és a 2011-ben hatályba lépett új számvevőszéki törvény biztosítja. A jogszabály nemzetközi módon is példátlan módon erősítette meg és biztosítja az ÁSZ függetlenségét, átláthatóságát. Jelzésértékű, hogy a számvevőszéki ellenőrzések pártatlanságát és objektivitását nem érte kritika az elmúlt két és fél évben. Az ÁSZ a magyar jogállamiság egyik legfontosabb garanciális intézménye, Ungváry Rudolf kijelentése a magyar demokratikus jogállam alapjait, illetve Magyarország nemzetközi megítélését veszélyezteti. Tisztelettel kérjük Ungváry Rudolfot, hogy a jövőben tartózkodjon a hasonló, az Állami Számvevőszék tekintélyét aláásó, légből kapott kijelentésektől.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. május 24., péntek 08:46

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2013. május 24., péntek (OS) - Az Állami Számvevőszék szorgalmazza a párt- és kampányfinanszírozás átláthatóbbá tételét.

    Az Állami Számvevőszék kizárólagos ellenőrzési hatáskörében rendszeresen ellenőrzi a pártok gazdálkodásának törvényességét, az országgyűlési képviselő-választási kampányokra fordított pénzeszközök elszámolásának szabályszerűségét.
A számvevőszéki ellenőrzési tapasztalatok hasznosításával az ÁSZ évek óta szorgalmazza a párt- és kampányfinanszírozás átláthatósága, ellenőrizhetősége érdekében a jelenleg hatályos törvényi szabályozások megújítását.
Az Állami Számvevőszék, mint jogalkalmazó szerv mindenkor a hatályos jogszabályi keretek között végzi a pártok és választási kampányok ellenőrzéseit. Az Országgyűlés által elfogadásra kerülő sarkalatos törvényi előírásoknak megfelelően hatásköre bővülése esetén is készen áll a megnövekedett feladatok eredményes teljesítésére.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. június 6., csütörtök 15:34

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2013. június 6., csütörtök (OS) - A számvevők is részt vesznek az árvízi védekezésben.

    A Dunán levonuló történelmi vízmennyiség rendkívüli helyzetet eredményezett az országban. Az elmúlt napokban ezért példaértékű nemzeti összefogás alakult ki, amelyben a magyar állampolgárok mellett a civil és üzleti szféra, valamint a magyar közintézmények is tevékeny szerepet vállalnak.

Az árvíz emberéleteket veszélyeztet, lakóhelyek és a közvagyon pusztulásával fenyeget. Ezért Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke az intézmény valamennyi dolgozója számára engedélyezte, hogy önkéntes jelentkezés alapján munkaidőben részt vegyenek az árvízi védekezésben.

Az Állami Számvevőszék munkatársai szervezett formában 2013. június 7-én, pénteken a szentendrei és a váci partszakaszokon kapcsolódnak be az árvízi védekezésbe.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. június 14., péntek 12:21

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. június 14., péntek (OS) - Napirenden van a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete összevonása. A törvénymódosítás kapcsán az Állami Számvevőszék az alábbiakat közli.

    Az Állami Számvevőszék teljes mértékben egyetért azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank mindenkori ellenőrzése Magyarország közpénzügyi működése szempontjából alapvető társadalmi elvárás. Ugyanakkor a félreértések elkerülése érdekében felhívjuk a figyelmet, illetve a megnyugtatásképpen közöljük, hogy az Állami Számvevőszék – törvényi felhatalmazás alapján – minden évben ellenőrzi a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodását és az MNB-ről szóló törvényben foglaltak alapján folytatott, az alapvető feladatok körébe nem tartozó tevékenységét. Az MNB legutóbbi – 2013. február 13-án nyilvánosságra hozott – ellenőrzésére is előre elfogadott ellenőrzési program alapján került sor, az ellenőrzés és a jelentés összeállítása pedig szigorú, a nemzetközi sztenderdek alapján megújított módszertan szerint történt.

Az Állami Számvevőszék, mint jogalkalmazó szerv mindenkor a hatályos törvényi előírások szerint végzi ellenőrzéseit és hatásköre bővülése esetén is teljes kapacitással készen áll a megnövekedett feladatok teljes körű és eredményes teljesítésére.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. június 14., péntek 12:22

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. június 14., péntek (OS) - Napirenden van a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete összevonása. A törvénymódosítás kapcsán az Állami Számvevőszék az alábbiakat közli.

    Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi ellenőrző szerve, amely a törvényi előírások alapján támogatja a "jó kormányzást". Ezért az ÁSZ felhívja az országgyűlési képviselők, illetve kormánytisztviselők figyelmét, hogy minden hatáskörébe tartozó kérdésben nyitott a szakmai egyeztetésre, ugyanis küldetésének tekinti, hogy ellenőrzéseivel, tapasztalataival támogassa a törvényalkotói munkát.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. szeptember 18., szerda 15:21

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. szeptember 18., szerda (OS) - Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a Magyar Távirati Iroda (MTI) megkeresésére szerdán azt közölte, hogy tételes nyilvántartás van a külföldi betegek magyarországi kezeléséről. Ezzel kapcsolatban az Állami Számvevőszék az alábbi közleményt teszi.

    Az Állami Számvevőszék a 2012. évi központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzése során az Egészségbiztosítási Alap belső kontrolljainak értékelésekor megállapította, hogy a nemzetközi elszámolásokból eredő külföldi követelések esetében az analitikus nyilvántartás nem volt naprakész, a jóváírások feldolgozása és a megfelelő számlákhoz rendelése nem volt teljes körű.
Nem működött folyamatos belső kontroll, amely biztosította volna a külföldi biztosítottak magyarországi ellátása miatt kifizetett összegek továbbszámlázását a külföldi összekötő szerveknek. A rendszer kontrolljaira és szabályozási hiányosságokra visszavezethetően 30855 esetben nem tudták beazonosítani a külföldi biztosítókat a pontatlan vagy hiányzó azonosító számok miatt, ezért nem tudták kiállítani a számlákat.
A külföldi összekötő szervekkel szemben fennálló követeléseket nem leltározták a leltározási szabályzatban előírt módon és időben, a 2012. év végi követelésállományról (4,8 milliárd forint) a külföldi partner összekötő szervekkel az egyeztetés nem történt meg, ami ellentétes a hatályos jogszabályokkal (Áhsz.) és az OEP belső szabályzatainak előírásaival is.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. szeptember 18., szerda 15:21

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. szeptember 18., szerda (OS) -

    Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jelentéstervezethez megküldött észrevételében azt írta, hogy "az Egészségbiztosítási Alap tekintetében a nemzetközi elszámolásokból eredő külföldi követelések esetében célszerűnek tartjuk a közösségi jogforrásokban előírtak figyelembevételét a hatályos jogszabályok (Áhsz.) harmonizálásával, illetve kiegészítésével a nemzetközi elszámolások speciális helyzetével."
Az OEP észrevételét az Állami Számvevőszék nem fogadta el, mivel a nemzetközi elszámolásokból eredő külföldi követelésekre vonatkozó közösségi jogforrások nem az egyes tagállamok összekötő szervei között fennálló követelések és tartozások egyeztetésének rendjét szabályozzák, hanem az egyeztetés után kialakult adós-hitelezői pozíciók kimutatását írják elő aszerint, hogy benyújtott, rendezett vagy vitatott követelésről van-e szó, továbbá ezen beszámoló elkészítésének határidejéről, beküldéséről, annak bizottság általi elfogadásáról rendelkeznek.  
Indoklásában az Állami Számvevőszék közölte, hogy az uniós szabályozás nem ütközik a hatályos magyar szabályozással, sőt az uniós szabályozásnak az OEP akkor tud megfelelni, ha a követelések és kötelezettségek egyeztetését előzetesen elvégezte. Ezért az ÁSZ nem tudta elfogadni, hogy a követelések leltározása a zárszámadásig nem készült el.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. szeptember 18., szerda 15:37

Az Állami Számvevőszék közleménye (3. rész)
    Budapest, 2013. szeptember 18., szerda (OS) -

    Mivel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a számvevőszéki ellenőrzés tételes és tényszerű megállapításait sem a jelentéshez csatolt észrevételében, sem pedig az MTI-nek megküldött tájékoztatójában nem cáfolta érdemben, ezért az Állami Számvevőszék a fenti megállapításait továbbra is fenntartja.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. szeptember 24., kedd 16:50

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2013. szeptember 24., kedd (OS) - Megjelent az ÁSZ költségvetési elemzése. Elkészült és letölthető az Állami Számvevőszék honlapjáról "A 2012. évi zárszámadás makrogazdasági összefüggései és kitekintés a 2013. évre" című tanulmány. A tanulmány a költségvetés tavalyi folyamatait és jövő évi kockázatait elemzi, különös tekintettel a költségvetés mozgásterére és az adósságszabályra.

    A zárszámadási törvényjavaslat országgyűlési vitájában felmerült, hogy az Állami Számvevőszéknek zárszámadási jelentésében elemeznie kellene a számok mögött meghúzódó gazdasági, költségvetési folyamatokat. A zárszámadási jelentésnek a jogszabályok alapján ez nem feladata, de érthető az igény, hogy a képviselők és az érdeklődő állampolgárok a számsorok mögé is szeretnének belátni. Az Állami Számvevőszék elnöke ezért és a jó kormányzás elősegítése érdekében korábban a fenti tanulmány elkészítéséről, most pedig a nyilvánosságra hozataláról döntött.

Elképzeléseink szerint az ÁSZ egy hasonló elemzést a zárszámadási ellenőrzéshez kapcsolódva minden évben elkészít majd. Elemzésünket a Költségvetési Tanács részére nyújtjuk majd be és nyilvánosságra hozzuk.

Az Állami Számvevőszék a fenti elemzésben érintett rövid távú költségvetési kockázatok mellett a hosszabb távú fejlődést befolyásoló kockázatokkal is kiemelten foglalkozik. Az ÁSZ ezért napirendjére vette a költségvetés hosszú távú folyamatait meghatározó makrokockázatok elemzését, és ehhez kapcsolódva 2013. október 9-én neves külföldi előadókkal nemzetközi konferenciát rendez.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. október 17., csütörtök 16:11

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. október 17., csütörtök (OS) - Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke hétfőn, egy pódiumbeszélgetést követően az MSZP pártfinanszírozására utalva a következőket közölte: "én voltam ennek a pártnak az elnöke, sok helyről vándorolt oda a pénz, Európából nem nagyon, ahonnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk". Az esettel kapcsolatban az Állami Számvevőszék az alábbi közleményt teszi.

    Az ÁSZ a számvevőszéki törvény felhatalmazása, illetve a párttörvény előírása alapján kétévente ellenőrzi a rendszeres állami költségvetési támogatásban részesülő pártok gazdálkodásának törvényességét. Az ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy a közzétett éves beszámolók megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, a gazdálkodás során betartották-e a jogszabályi előírásokat, illetve, hogy a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló – többször módosított – 1989. évi XXXIII. törvényben (párttörvényben) engedélyezett módon, szabályszerűen igénybe vehető forrásokból gazdálkodott-e a párt. Ez tehát egy úgynevezett pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés, amelynek alapját a párt könyvviteli nyilvántartása képezi. Az ÁSZ a jogszabályi előírások betartásával legutóbb 2012-ben tette közzé a Magyar Szocialista Párt gazdálkodásának törvényességéről szóló jelentését, amely a párt 2009-2010. évi gazdálkodó tevékenységét értékelte. A könyvviteli nyilvántartás összes iratának átadására vonatkozó teljességi nyilatkozatot a párt képviseletére jogosult illetékes megtette, a nyilatkozat az ellenőrzési dokumentáció részét képezi.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. október 17., csütörtök 16:11

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. október 17., csütörtök (OS) - Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke hétfőn, egy pódiumbeszélgetést követően az MSZP pártfinanszírozására utalva a következőket közölte: "én voltam ennek a pártnak az elnöke, sok helyről vándorolt oda a pénz, Európából nem nagyon, ahonnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk". Az esettel kapcsolatban az Állami Számvevőszék az alábbi közleményt teszi.

    Az MSZP teljességi nyilatkozata megtétele mellett, a rendelkezésére bocsátott dokumentumok ellenőrzése során a Számvevőszék megállapította, hogy a párt a vizsgált időszakban kizárólag a párttörvényben engedélyezett gazdálkodó tevékenységet folytatott, a könyvviteli nyilvántartásai szerint a párttörvényben meg nem engedett forrásból származó vagyoni hozzájárulást nem fogadott el. A jelentéshez mellékletként csatolt 2009. évi módosított, és 2010. évi beszámolók adatai szerint a hozzájárulások között nem volt külföldről érkező.
    Az Állami Számvevőszék minden jelentése nyilvános, és letölthető a www.asz.hu weboldalról.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. október 22., kedd 11:48

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. október 22., kedd (OS) - Megkezdődött a számvevőszékek világtalálkozója. A világ mintegy 190 számvevőszéke vesz részt a pekingi INTOSAI Kongresszuson, október 22-26. között. A kínai fővárosban olyan témák kerülnek napirendre, amelyek tovább erősíthetik a magyarországi ellenőrzések hatékonyságát. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési módszertanába beépíti a legújabb nemzetközi standardokat, működésében pedig hasznosítja más számvevőszékek "jó gyakorlatait".

    Az INTOSAI Kongresszust háromévente rendezik meg, a világtalálkozónak idén Peking ad otthont. Az eseménynek két fő témája van: az egyik a "Nemzeti kormányzás és nemzeti ellenőrzés", amely a számvevőszékek szerepét és jó gyakorlatait foglalja össze; a másik fő téma keretében a számvevőszékek szerepét vizsgálják a pénzügypolitikák hosszú távú fenntartásának biztosításában.

Mivel minden ország csak egyetlen számvevőszékkel rendelkezik, ezért az Állami Számvevőszék (ÁSZ) számára kiemelt jelentősége van a nemzetközi kapcsolatoknak. Ennek megfelelően az ÁSZ aktív szereplője a nemzetközi vérkeringésnek, folyamatosan megosztja tapasztalatait, ellenőrzési módszertanaiba beépíti a legújabb nemzetközi standardokat, működésében pedig hasznosítja más számvevőszékek "jó gyakorlatait".

A teljesítménymérés és a hasznosulás az egyik kiemelt téma a számvevőszékek nemzetközi világában. A pekingi kongresszuson várhatóan elfogadásra kerül a számvevőszéki munka hozzáadott értékére és az állampolgárok mindennapi életére gyakorolt hatására koncentráló nemzetközi standard.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. október 22., kedd 11:49

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. október 22., kedd (OS) - Megkezdődött a számvevőszékek világtalálkozója. A világ mintegy 190 számvevőszéke vesz részt a pekingi INTOSAI Kongresszuson, október 22-26. között. A kínai fővárosban olyan témák kerülnek napirendre, amelyek tovább erősíthetik a magyarországi ellenőrzések hatékonyságát. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési módszertanába beépíti a legújabb nemzetközi standardokat, működésében pedig hasznosítja más számvevőszékek "jó gyakorlatait".

    Az ÁSZ az elmúlt három évben olyan – a számvevőszéki ellenőrzések hasznosulására fókuszáló – modell alapjait rakta le, ami támogathatja a nemzetközi standardhoz kapcsolódó módszertan kidolgozását. A témáról publikáció jelenik meg az európai számvevőszékeket tömörítő nemzetközi szervezet angol nyelvű folyóiratában, az EUROSAI Magazine következő számában.

Az INTOSAI Kongresszuson az ÁSZ háromtagú delegációját Domokos László elnök vezeti, aki várhatóan felszólal a szerdai ülésnapon. A tervek szerint az ÁSZ képviselői kétoldalú megbeszélésen találkoznak többek között a kínai, a francia, a török, a kenyai és a fülöp-szigeteki számvevőszékek képviselőivel is.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. október 24., csütörtök 12:30

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. október 24., csütörtök (OS) - A magyar közpénzügyi rendszer megújításáról, valamint az Állami Számvevőszék megerősített szerepéről beszélt Domokos László a pekingi INTOSAI Kongresszuson. Az ÁSZ elnöke felszólalásában hangsúlyozta: az ÁSZ folyamatosan rajta tartja a szemét a magyar költségvetési folyamatokon, különös tekintettel a GDP arányos államadósság csökkentésére.

    A világ, mintegy 190 számvevőszéke vesz részt a pekingi INTOSAI Kongresszuson, október 22-26. között. Az esemény szerdai napján Domokos László is felszólalt. Az Állami Számvevőszék elnöke tájékoztatást adott arról, hogy az új Alaptörvény, valamint a 2011 júliusától hatályos új számvevőszéki törvény jelentősen megerősítette a magyar közpénzügyi rendszert.

Mint mondta: a magyarországi változások következtében a költségvetési és fiskális politika keretrendszerébe jelentős fékek és ellensúlyok kerültek be, amelyek arra kényszerítik a mindenkori döntéshozókat, hogy stabilitásra és fenntarthatóságra törekedjenek.

Domokos László kifejtette, hogy a közpénzügyek prudens stratégiai tervezését Magyarországon három tényező garantálja: az Alaptörvénybe foglalt államadósság-kezelési szabályok; a Költségvetési Tanács munkája; valamint az Állami Számvevőszék, amely más intézményektől függetlenül ellenőrzi a közpénzekből gazdálkodó szervezetek munkáját, ezáltal előmozdítva a közpénzek eredményes, hatékony felhasználását - mondta Pekingben az ÁSZ elnöke.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. október 24., csütörtök 12:30

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. október 24., csütörtök (OS) -

    Domokos László pekingi beszédében hangsúlyozta, hogy az ÁSZ a Költségvetési Tanácson keresztül közvetetten vesz részt a fiskális politika értékelésében. Emellett az évről évre végrehajtott számvevőszéki ellenőrzések között számos olyan található, amelyek jelentős befolyást gyakorolnak a központi költségvetés stabilitására.

Az ÁSZ egyik legfontosabb, évente elkészített jelentése a zárszámadásról szóló jelentés, amelyben ellenőrizi a költségvetési törvény végrehajtásának szabályosságát és jogszerűségét. Emellett az ÁSZ évente véleményezi a következő évi költségvetés tervezetét. A magyar Országgyűlésben kizárólag akkor kezdődhet meg a törvényjavaslat vitája, ha az ÁSZ csatolta az arra vonatkozó véleményét – hívta fel a figyelmet Domokos László.
Mindezek a közpénzügyi rendszer ellenőrzése szempontjából az Állami Számvevőszék hatáskörét a világ számvevőszékei között egyedivé teszik, az említett anyagok pedig fontos szerepet töltenek be a magyar közpénzügyek középtávú stabilitásának és fenntarthatóságának megteremtésében – világított rá az ÁSZ elnöke pekingi beszédében.

Az Országgyűlésben éppen csütörtökön kezdődött meg a jövő évi költségvetés vitája. Parlamenti expozéjában Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy az ÁSZ költségvetési véleményében megfogalmazott, a költségvetési tervezést érintő jobbító szándékú javaslatokat a kormány megfontolja, és a közeljövőben érvényesíteni kívánja.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. november 8., péntek 08:48

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2013. november 8., péntek (OS) - Együttműködik a pénzügyi kultúra fejlesztésében az Állami Számvevőszék (ÁSZ), a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az állami intézmények képviselői erről írtak alá szándéknyilatkozatot csütörtök délután, Visegrádon.

    A megállapodás fő célja, a pénzügyi kultúra fejlesztésének nemzetközi szinten is egyedülálló, magyar modelljének kidolgozása és megvalósítása, a "Fórum Magyarország pénzügyi kultúrájának fejlesztéséért" elnevezésű kezdeményezésen keresztül. Az együttműködés célja a magyar társadalom pénzügyi kultúrájának emelése, az egyes szervezetek tevékenységeinek összehangolása. Ennek részleteit közösen dolgozza ki az ÁSZ, az NGM és az MNB.

A közös nyilatkozat leszögezi: az állami intézmények a köz szolgálatát akkor képesek hatékonyan és eredményesen ellátni, ha a közös célok elérése érdekében erőforrásaikat összehangoltan és célzottan használják fel. Hazánk jólétének és pénzügyi biztonságának előmozdításához és megerősítéséhez elengedhetetlen, hogy mérsékeljük azokat a nemzetgazdasági kockázatokat, amelyek az állampolgárok nem kellően megalapozott, illetve a potenciális kockázatok nem teljes körű ismeretében meghozott pénzügyi döntéseiből erednek – áll a nyilatkozatban. Ebből adódóan a magyar pénzügyi kultúra szintjének megismerése, annak fejlesztése, valamint a pénzügyi döntések és ismeretek egymáshoz igazítása kiemelkedő jelentőséggel bír.
    
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. november 18., hétfő 15:01

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. november 18., hétfő (OS) - Az Állami Számvevőszék 2013. október 28-án Hagelmayer István-díjat adományozott Schmitt Pálnak, Magyarország előző köztársasági elnökének, az Országgyűlés korábbi elnökének.

    Magyarország előző köztársasági elnökének, az Országgyűlés korábbi elnökének kitüntetésével kapcsolatban a valós és tényszerű híradások mellett sajnálatos módon nemtelen, Magyarország választott vezetőinek tisztességét kétségbe vonó, a magyar jogállamiság és demokrácia alapjait kikezdő cikkek is napvilágot láttak. A legolvasottabb közéleti napilap 2013. november 16-ai számában olyan írás is megjelent, amely a Számvevőszék első elnökének tisztes emlékét felhasználva támadta meg Hazánk korábbi legfőbb közjogi méltóságát és Magyarország egyik kiemelten fontos független intézményét, a közpénzek felhasználása és a közvagyon használata felett őrködő Állami Számvevőszéket.

Az Állami Számvevőszék ezeket a támadásokat a lehető leghatározottabban visszautasítja, és az alábbi közleményt teszi.

Az idei évben Schmitt Pál személyében az Országgyűlés korábbi elnöke és Magyarország előző köztársasági elnöke kapta meg a Hagelmayer István-díjat.

Az Állami Számvevőszék a díj odaítélésével egyértelműen kifejezte, hogy saját munkája, a közpénzügyi ellenőrzés és a közpénzügyi rendszer egésze szempontjából kiemelkedően fontosnak tartja mind a szervezet törvényes működésének 2010-es helyreállítását, mind pedig a következmények nélküli ellenőrzések korszakát lezáró új számvevőszéki törvény 2011-es megalkotását.
    
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. november 18., hétfő 15:01

Az Állami Számvevőszék közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. november 18., hétfő (OS) -

    Mindezekkel kapcsolatban az alábbi tényekre hívjuk fel a figyelmet.

1. Az Állami Számvevőszék korábbi elnökének, Kovács Árpádnak 2009. december 9-én járt le a mandátuma, azaz ezt követően a szervezetnek nem volt választott vezetője. Ez működési és alkotmányos kockázatot is jelentett, az új vezetők 2010. július 5-ei hatállyal történt megválasztása így elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy a szervezet el tudja látni törvényben előírt feladatait. Az Állami Számvevőszék elnökének és alelnökének megválasztásakor Schmitt Pál volt az Országgyűlés elnöke, akinek kiemelt szerepe volt abban, hogy a törvényes működés hamar, szinte rögtön az új Országgyűlés megalakulását követően helyreállhasson. Schmitt Pál személyesen is olyan fontosnak tartotta ezt a kérdést, hogy az Országgyűlésben nem csak a beiktatáshoz, hanem az Állami Számvevőszék állománygyűléséhez is helyet biztosított az Országgyűlés Felsőházi Termében, ahol személyes részvételével hitet tett a közpénzügyi ellenőrzés alkotmányos megerősítése mellett.

2. Ugyancsak tény, hogy Schmitt Pál volt Magyarország köztársasági elnöke, amikor az Országgyűlés megalkotta az új számvevőszéki törvényt, és Schmitt Pál volt az, aki Hazánk legfőbb közjogi méltóságaként aláírásával szentesítette a jogszabályt. Az új számvevőszéki törvény az első volt a sarkalatos törvények sorában, amit megalkotott és elfogadott az Országgyűlés, ezzel is rámutatva a közpénzügyi ellenőrzés jelentőségére.
    
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. november 18., hétfő 15:02

Az Állami Számvevőszék közleménye (3. rész)
    Budapest, 2013. november 18., hétfő (OS) -

    A jogalkotás figyelme nem véletlenül fordult ilyen korán a közpénz-felhasználás kontrollját ellátó intézményrendszer felé, Magyarország ugyanis sajnálatos módon a nem kellően erős jogosítványokkal ellátott kontrollintézmények "szeme előtt" jutott el 2008-ban a közpénzügyi és gazdasági összeomlás határára. Jól mutatja a korábbi anomáliákat az 1989-es számvevőszéki törvény, amely nem szankcionálta például, ha az adófizetők pénze felett őrködő számvevőknek nem adtak át adatokat az ellenőrzöttek, és ezzel meghiúsították az ellenőrzést. Annak sem volt tényleges következménye, ha az ellenőri megállapításokat semmiféle intézkedés nem követte. Ez a jogszabály és a kialakult gyakorlat nem tudta és nem is tudhatta megakadályozni, hogy Magyarország közpénzügyei szétzilálódjanak, így elengedhetetlen volt a számvevőszéki törvény újraalkotása. Ez történt meg 2011-ben, amikor az Országgyűlés egy olyan törvényt fogadott el, Schmitt Pál köztársasági elnök pedig egy olyan jogszabályt helyezett hatályba, amely nemzetközi szinten is példás függetlenséget és átláthatóságot biztosít az Állami Számvevőszéknek, illetve a számvevői jogosítványok megerősítésével véget vetett a következmények nélküli ellenőrzések korszakának.
    
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. november 18., hétfő 15:02

Az Állami Számvevőszék közleménye (4. rész)
    Budapest, 2013. november 18., hétfő (OS) -

    Az új számvevőszéki törvény és az Állami Számvevőszék munkájának elismerése, hogy az európai számvevőszékeket tömörítő EUROSAI függetlenségi munkacsoportjának vezetésére az ÁSZ munkatársát kérték fel, illetve hogy a jövő év elején Hazánk adhat otthont a számvevőszéki függetlenség kérdésével foglalkozó EUROSAI-konferenciának is.

3. Az Állami Számvevőszék a tisztánlátás érdekében szükségesnek tartja jelezni, hogy a Hagelmayer István-díj történetében nem példa nélküli a pénzügyekkel csak áttételesen foglalkozó, választott vezetők, közjogi méltóságok kitüntetése. Ezt jól mutatja, hogy a díj első kitüntetettje a végzettsége szerint történész Szabad György volt, aki szintén azért az áldozatos és az Állami Számvevőszék szempontjából kiemelkedően fontos tevékenységéért kapta meg a díjat, amivel az Országgyűlés elnökeként bátorította és támogatta az akkoriban épp megalakult Állami Számvevőszéket, a számvevők munkáját.

4. Schmitt Pál a Hagelmayer István-díj odaítélésekor arról tájékoztatta az Állami Számvevőszéket, hogy a díjjal járó pénzjutalmat a Szemem Fénye Alapítványnak adományozza. Ennek megfelelően az Állami Számvevőszék a pénzjutalmat közvetlenül a Szemem Fénye Alapítvány számlájára utalta át. A pénzjutalom nemes, társadalmi célra történő felajánlásával a korábbi köztársasági elnök követte az Állami Számvevőszék közéleti díjazottainak hagyományát, körükben ugyanis bevett szokás, hogy nem veszik fel, hanem felajánlják a Hagelmayer István-díjjal járó pénzösszeget.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. november 18., hétfő 15:03

Az Állami Számvevőszék közleménye (5. rész)
    Budapest, 2013. november 18., hétfő (OS) -

    Schmitt Pál az utóbbi években betöltött közjogi tisztségeiben mindvégig tettekkel bizonyította, hogy kiemelten fontosnak tartja a közpénzügyi ellenőrzés kérdését, a törvényességet, az alkotmányos normáknak való megfelelést, illetve a hatékony, eredményes és hasznos számvevőszéki ellenőrzéseket lehetővé tevő jogszabályi háttér biztosítását.

Az Állami Számvevőszék a magyar jogállamiság egyik legfontosabb garanciális intézménye, melynek egyedi döntéseit természetesen minden polgár szabadon megítélheti. Ezzel együtt tisztelettel kérjük a kritikát megfogalmazókat, hogy a jövőben tartózkodjanak az Állami Számvevőszék tekintélyét romboló, függetlenségét sértő, alaptalan és igaztalan kijelentésektől, ezekkel ugyanis kikezdik a magyar demokratikus jogállamiság alapjait, amivel minden magyar polgárnak kárt okoznak.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. november 26., kedd 08:39

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. november 26., kedd (OS) - A Népszava 2013. november 23-ai száma idézi Tóbiás Józsefnek, a Magyar Szocialista Párt frakcióvezető-helyettesének azt az állítását miszerint "még a Költségvetési Tanács is azt állapította meg, hogy a 2014-es költségvetés bevételeinek 52 százaléka megalapozatlan". Ezzel kapcsolatban az Állami Számvevőszék az alábbi közleményt teszi.

    A Költségvetési Tanács egyáltalán nem nyilvánított véleményt a 2014-es költségvetés bevételeinek megalapozottságáról, mivel az nem a Költségvetési Tanács feladata. A Költségvetési Tanács a törvényi előírásokkal összhangban a 2014-es költségvetési törvényjavaslat tervezetét (tehát nem a benyújtott törvényjavaslatot) véleményezte. Véleményében azt rögzítette, hogy a 2014. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat tervezetének a hitelességére és végrehajthatóságára nézve nincsenek olyan alapvető ellenvetései, amelyek indokolnák a véleményezésre átadott dokumentummal kapcsolatban az egyet nem értés jelzését. A 2014-es költségvetési törvényjavaslat bevételeinek megalapozottságát – szintén összhangban a vonatkozó törvényi szabályozással – az Állami Számvevőszék értékelte a 2012-ben elfogadott és nyilvánosságra hozott módszertana alapján.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. november 26., kedd 08:39

Az Á