2012. december 29., szombat 01:31

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2012. december 29., szombat (OS) - Indul a választásokon a SZOLIDARITÁS! A Szolidaritás úgy határozott, hogy szövetségeseivel együtt, az egységes ellenzéket képviselve, indul a 2014-es választásokon.

    A szakszervezeti szövetség és partnerei, köztük az ellenzék vezető ereje a Vállalkozók Szövetsége (VSZ) elhatározta, hogy a demokrácia megóvása érdekében, egységbe tömöríti az ellenzéki erőket és megméretteti magát a következő parlamenti választásokon, hogy leváltsa a regnáló hatalom, sikertelen képviselőit, melyek az országot és népét, véglegesen a lemaradás és az elszegényedés útjára vezették. A Szolidaritás Szakszervezet felszólítja a társadalom vezető erőit, hogy tömörüljenek az egységes zászló alá és mindenki tegye félre a hazánkban szokásos ellentéteket. A TSZSZSZ a VSZ jelszavát magáévá téve, tömörül az egységbe: "CSAK EGYÜTT SIKERÜLHET" így a jelszó innentől, CSAK EGYÜTT SIKERÜLHET 2014-re módosul.

    További információk: elnok@tszszsz.com
    06-70-665-66-00
    http://www.szolidaritas.com

 
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. december 29., szombat 01:32

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2012. december 29., szombat (OS) - -2-

    Stratégiai partnerünk
A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet (TSZSZSZ) a partneri kapcsolatokat céljai elérésének érdekében építi.
A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet már megalakulása után feladatának tekintette azt, hogy különböző társadalmi szervezetekkel felvegye a kapcsolatokat, melyen keresztül a TSZSZSZ céljait is elérheti.
Ennek érdekében a TSZSZSZ megállapodást kötött a Vállalkozók Szövetségével. A Vállalkozók Szövetsége - mint a vállalkozók érdekvédelmi képviselete – alkalmas arra, hogy artikulálja a munkaadók felé célkitűzéseinket és szándékainkat, továbbá azt a véleményünket, hogy sikeres vállalkozás nem létezik jól dolgozó munkavállalók nélkül, ezért a munkaadók és a munkavállalók együttműködése létfontosságú, és közöttük nem az ellentéteket kell szítani, hanem társadalmi konszenzusra törekedni. Így "együtt megyünk" a Vállalkozók Szövetségével.
TSZSZSZ feladata, hogy elősegítse a társadalmi szolidaritás
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. december 29., szombat 22:27

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2012. december 29., szombat (OS) - A Szolidaritás azért indul a választásokon szövetségeseivel, hogy segíteni tudja az ország népét és megmeneküljön hazánk az antidemokrácia rémétől. A szakszervezeti mozgalom ezért kötött együttműködést a VSZ-el.

    A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet (TSZSZSZ) célja, hogy a munkavállalók, a bérből és fizetésből élők helyzetét javítsa a munkapiacokon.
A TSZSZSZ feladata, hogy elősegítse a társadalmi szolidaritás erősödését.
Célja: megteremteni a TSZSZSZ-hez tartozó munkavállalók, nyugdíjasok, tanulók és a munkanélküliek érdekvédelmének, érdekképviseletének, érdekérvényesítésének egységét, fellépni a szakszervezeti mozgalom megosztottsága ellen. Célja: elismertetni a munka társadalmi helyét és szerepét. A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet (TSZSZSZ) célja, feladata és működésének alapelvei.
A szakszervezet a demokrácia és az önkormányzatiság alapelvei szerint működő, önkéntesen létrehozott szervezet, amely a jelen Alapszabályban meghatározott célok elérésére alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.
A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet demokratikus felépítésű és önkéntes tagsági viszonyon nyugvó érdekvédelmi és -képviseleti társadalmi szervezet. Szociális, kulturális, szabadidő-sport, üdültetési, képzési, jogszolgálati és önsegélyező feladatokat is ellát.
Alapelvei: nyitottság, nyilvánosság, szolidaritás.
Feladata: elősegíteni a munkavállalói ill. társadalmi szolidaritás erősödését.
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. december 29., szombat 22:28

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2012. december 29., szombat (OS) - -2-

    Célja: megteremteni a TSZSZSZ-hez tartozó munkavállalók, nyugdíjasok, tanulók és a munkanélküliek érdekvédelmének, -képviseletének, érdekérvényesítésének egységét, fellépni a szakszervezeti mozgalom megosztottsága ellen.
Célja: elismertetni a munka társadalmi helyét és szerepét.
A szakszervezet az állami szervektől, a politikai pártoktól és a munkáltatóktól függetlenül működik.
Jelszavunk: Együtt megyünk!


A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet létrehozta a Nemzeti Önsegélyező Kört (NÖK).
Nagyon nehéz időket élünk Magyarországon: a megszorítások alatt és után magyarok százezrei veszítették el munkájukat, megélhetésüket, így milliók élnek gazdaságilag-anyagilag méltatlan körülmények között: ma már a nyugdijasok minimum kétharmada, a gyerekek családok zöme és az egyedülállók ezreinek anyagi ellehetetlenülése – tény.
A Nemzeti Önsegélyező Kör célja az, hogy a nehéz körülmények között élők, a kisnyugdíjasok, a munkanélküliek, a nagycsaládosok számára könnyítsünk az anyagi nehézségeken. Célunk az, hogy minél több embernek legyen munkája, anyagi problémáik ne okozzák ellehetetlenülésüket.
Célunk, hogy a szociális szektorban lévő dolgozókat, a munkanélkülieket, a közhasznú munkát végzők érdekeit képviseljük, munkához juttassuk.
A Nemzeti Önsegélyező Kört a Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet gondozza, működteti és segíti.

    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. december 29., szombat 22:28

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (3. rész)
    Budapest, 2012. december 29., szombat (OS) - -3-

    A Nemzeti Önsegélyező Kör egyik feladata, hogy a rossz anyagi körülmények között élők számára – méltóságuk megőrzésével - kedvezményesen juttasson élelmiszert, ruhát és egyéb, a megélhetéshez nélkülözhetetlen eszközöket, amelyekhez – anyagi korlátok okán – nem juthatnak hozzá ezek a társadalmi csoportok.
A Nemzeti Önsegélyező Kör feladata, hogy a közmunkaprogramokban részvevők jogait képviselje, fellépjen érdekükben, - ha szükséges – ellássa képviseletüket.
A Nemzeti Önsegélyező Kört a Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet hozta létre a Magyarország Gazdasági Felemelkedéséért Alapítvánnyal közösen.

Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet ( Szolidaritás )
http://www.szolidaritas.com
06-70-665-66-00
elnok@tszszsz.com

A Szolidaritás a "CSAK EGYÜTT SIKERÜLHET" 2014 Mozgalom tagja

    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. december 29., szombat 22:44

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2012. december 29., szombat (OS) - Saját útját járja a SZOLIDARITÁS a saját maga alapította mozgalommal. Szövetségesei és a társadalom  segítségével, a Fidesz kormány demokratikus legyőzésére készül a 2014-es választásokon. Ezért szervezi 2010 óta a Demokratikus Ellenzéki Kerekasztalt.

    A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet, (TSZSZSZ) azért jött létre, mert azt tapasztaljuk, hogy ma Magyarországon kevés olyan szakszervezet és érdekképviselet van, amely képes lenne a dolgozók érdekeit korrupció nélkül képviselni.
Nem volt megújulás ebben sem.
A "nagy" szakszervezetek többnyire a vezetés és saját érdekeiket maximálisan szem előtt tartva, politikai vagy pénzügyi alapon, vitatható összefonódásban működnek. Ez egy egészségtelen és ellentmondásos rendszer. Szeretnénk elősegíteni, hogy minden munkavállaló, nyugdíjas, diák, munkanélküli ki merje mondani a sérelmeit, a véleményét, legyen tisztában a jogaival, és meg tudja fogalmazni az érdekeit.
Csak így lehet szakszervezetünk a munkavállalók tartós és erős egyesülése, amelynek célja: közös követelések elérése a munka világában, a munkabérek, a munkavégzés szabályait érintő területeken és a munkavállalók számára igen fontos szociális kérdésekben.
Persze beszélhetünk arról is, hogyan "telnek" az átlag bérből-és fizetésből élők napjai. Foglalkoznunk kéne azzal is, vajon a multik teljes mértékben (lelkileg, erkölcsileg, anyagilag egyaránt) kifacsaró szemlélete és magatartása milyen káros a dolgozók életére nézve.
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. december 29., szombat 22:44

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2012. december 29., szombat (OS) - -2-

    Mennyibe kerül nekünk, adózó állampolgároknak az eltartásuk, azután a válság beköszöntével a gyors távozásuk? Először nagyobb támogatásokért folyamodtak, majd tömeges elbocsátások következtek. Ez a folyamat vezetett a radikális termeléscsökkentéshez, amelyet brutáls munkanélküliség követett. Ezt éljük ma.
És még sok súlyos gazdasági és társadalmi problémával kell szembenéznünk, nekünk munkavállalóknak, hogy fenntartsuk Magyarországot.
Mindannyiunk összefogására nagy szükség lenne: "Együtt megyünk!" - ez a jelszavunk, ebben, reményeim szerint – minden benne van, amely a TSZSZSZ-t jellemzi!
Reméljük, hogy egyre többen csatlakoznak hozzánk, akiknek véleményük, gondolataik vannak, akik tenni szeretnének azért, hogy jobban menjen az életük. Itt az idő, cselekednünk kell!

Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet (Szolidaritás)
http://www.szolidaritas.com
06-70-665-66-00
elnok@tszszsz.com

    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. december 30., vasárnap 01:57

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2012. december 30., vasárnap (OS) - Orbán Viktor a hajléktalanok ellen hirdetett háborút. A SZOLIDARITÁS a hajléktalanokkal van és nekik szurkol. Az ismert újságíró cikkével a hajléktalanságról és okairól emlékezünk meg.

    Honthy Hanna ápolónője voltam Istenem, vajon hol hajtom ma álomra a fejem
Egy farkasordító hidegben láttam meg először Piri nénit. Bicegve járt, nagyon fájt a lába. Minden este feltűnt a házunk körül, azonban személyes találkozásunkkor egy papundekli papíron feküdt vacogva a társasház bejáratánál. Nagyon félt, mert a gondnokok szinte mint a sas, úgy kutatták a hajléktalanokat, hogy kizavarják őket. Mikor leguggoltam Hozzá, hogy megkérdezzem, mit segíthetek, egy angyali arc nézett fel rám, korát megtagadta arca szépsége, és annak finom vonalai. Tudtuk akkor már  mindketten, a találkozásunk nem véletlen mint ahogy, semmi sem az.
Nehezen rávettem, jöjjön be, a lépcsőházban van fűtés. Miután a két szempár találkozott, már megbízott bennem. Felsegítettem az emeletre, takarókat vittem ki neki, vacsorát, és forró teát. Nagyon hamar megszerette a ház összes lakója. Siketsége miatt sajnos nehezen kommunikáltunk. Hamarosan beengedtem Őt a házunk egyik szárító helyiségébe, ahol kényelmesen, melegben tudott aludni. Minden este már vártam, mikor jött, behívtam, meleg ételt evett, kért egy kis vizet, és elvonult titkos  "kis lakásába".
Gyűrött újságcikkeken mutatta, Ő volt Honthy Hanna ápolónője, a Művésznő korai halála előtt a Honvéd kórházban.  
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. december 30., vasárnap 01:58

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2012. december 30., vasárnap (OS) - Honthy Hanna ápolónője voltam   Istenem, vajon hol hajtom ma álomra a fejem?

    Hát innen ez az elegancia  Vajon - ezek szerint - Fleury belépoje (refrénje: "Illem és jó modor a fo...") ahogy egy másik Lehár-operettbol került át a Luxemburg grófjába, akkor vajon Rácz Károlyné, Piroska nénibe is?  Egészségügyi fogadalmához méltóan soha nem részletezte a díva betegségeit, csupán gyűrött jegyeket mutatott a máig halhatatlan művésznő  (Honthy Hanna (eredetileg Hügel Hajnalka, Hajnal Hajnalka; Budapest, 1893. február 21. – Budapest, 1978.december 30.)
Kossuth díjas színművésznő,operettprimadonna, Érdemes és Kiváló Művész., legkedveltebb és legismertebb dala: Az én mamám, Lehet könny nélkül sírni, Csárdáskirálynő Hajmási Péter, Hajmási Pál, a teljesség igénye nélkül) előadásaira. A lakásmaffia tette ki otthonából. Legnagyobb fájdalma a fia, a híres és legrégebben tevékenykedő sport hegymászó, a fia: Rácz Zsolt. Képeket, újságkivágásokat mutatott, mikor és hol nyert trófeákat Zsolt, aki Nemzeti parkok területén, például a szlovákiai Tátrában, vagy az Egyesült Államokban is rekordokat ért el. A menyét nem is ismerte. Azt se tudta, vajon van-e unokája. Könnyes szemmel mesélte, milyen nehezen gyűjtötte össze kis pénzén Zsolt első hegymászó ruháját. Felvettem Zsolttal a kapcsolatot, de Ő minden kétséget kizáróan közölte, sok mindenért az édesanyját hibáztatja, szülei válásáért is, és hallani sem akar róla.

    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. december 30., vasárnap 02:01

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (3. rész)
    Budapest, 2012. december 30., vasárnap (OS) - Honthy Hanna ápolónője voltam   Istenem, vajon hol hajtom ma álomra a fejem?

    Piri néni minden nap illatozott a gyógyfürdőtől, ahol a tisztálkodás mellett át is melegedett. Mint minden hajléktalan, Ő is félt a szállóktól, mert ott minden kincsüket, a személyi igazolványokat, a kis pénzüket is ellopják. Az egyik legtehetségesebb újságírónő, Horváth Margit: Száll a fészkére  szívszaggató írásából, amely az Élet és Irodalomban jelent meg, tudtam jól, miről beszél.
A Pálvölgyi Barlangban dolgozott, titkon mindig reménykedett, hátha betér oda Zsolt is. Pacsay Péter, a főnöke tisztelte, és szerette, feleségével együtt, szinte családtagnak számított.
A Karácsonyt együtt töltöttük, bejglit sütöttünk, Szilveszterkor koccintottunk.
Azonban, mint minden színigaz történet, ez sem happy-end. Rosszul lett, és a mai napig hálás vagyok, és minden tiszteletem  Pacsay Péter Úrnak, aki Szt. István kórházba szállította. Az ott működő szociális személyzet utána járt a TB kártyájának, a nyugdíjának, melyet a Honvéd kórházban ledolgozott éveiért kapott. Gyulára került, utógondozóba, a sors fintora, hogy mikor ágyba, és párnák közé került, ott érte a halál. Zsolt, a fia, a temetésén zokogva sírt.

Minden ember egy történet, nem is tudjuk, fel sem foghatjuk, hány hajléktalan ember szenved. A minap a 61 éves K. Margit a Móricz Zsigmond körtéren a zebra mellett ment át a zöld lámpán. Hatezer forintos helyszíni bírságot szabtak ki rá.
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. december 30., vasárnap 02:01

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (4. rész)
    Budapest, 2012. december 30., vasárnap (OS) - Honthy Hanna ápolónője voltam   Istenem, vajon hol hajtom ma álomra a fejem?

    Ügye bíróság elé került, ahol 15 ezer forintra nőtt a bírság, december 17-én megkezdte letöltendő büntetését a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, emiatt, immár priusza is lesz, munkát vállalnia is nehezebb (mintha egyébként is nem lenne az számukra). Ez is csak egy tű a szénakazalból.
Kacskaringó, hosszú sorban állnak érző, éhező, méltóságuktól is teljesen megfosztott emberek ételosztásért, pedig a XIII. kerületi Szabolcs utcai hajléktalangondozó központban, a felújított épületben 50 ágyas krónikus belgyógyászati osztály, 23 ágyas ápolási osztály, 20 ágyas úgynevezett lábadozó, illetve a hajléktalanok háziorvosi ellátását 24 órában biztosító, mozgó orvosi szolgálatot is ellátó egészségügyi centrum, valamint az idős hajléktalanokat ellátó 64 férőhelyes egység található. Összesen 3756 négyzetmétert újítottak fel 235 millió forint beruházási forrásból, valamint 100 millió forint értékű közfoglalkoztatás hozzáadásával. A berendezés költsége 10 millió forint volt! Viszont! Működési engedélyt nem kapnak, a szálló üres.
A területileg illetékes XIII. kerületi önkormányzat jegyzője ugyanis szabálytalannak találta az épület kialakítását, ezért megtagadta a működési engedély kiadását. (?)
A cél az lenne, hogy valóban élhetőbb és biztonságosabb bázisa legyen az itt élőknek. Hajléktalan életeket akarunk megmenteni!
A helyi kis maffiák életképessége is csökkenthető lenne.


    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. december 30., vasárnap 02:01

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (5. rész)
    Budapest, 2012. december 30., vasárnap (OS) - Honthy Hanna ápolónője voltam   Istenem, vajon hol hajtom ma álomra a fejem?

    Többször is üzenetet hagytam Varga Lajos Úrnak, a Valton-Sec ügyvezető igazgatójának, aki  az idén átvehette a Demján Sándor által finanszírozott, a 2012. évi Regionális Év Vállalkozója díjat.
Egyszer sem hívott vissza. Ezzel a kitűntetéssel a Valton-Sec Kft. és tulajdonosának több, mint másfél évtizedes színvonalas munkáját ismerték el, különösen hangsúlyozva, hogy a jelenlegi, nehezebb gazdasági helyzetben  is dinamikusan fejlődni tudott a vállalkozás.

Azt gondolom, hogy a fent említett profizmussal a hajléktalanszállók békéje, és az oda (mint a templomba betérők) nyugalma, és főleg élete és testi épsége érdekében az őrző-védő cégek együttműködésére, a szabályok betartatására feltétlen szükség van.
Sőt, a helyszínen munkát kaphatnának a végzettségüknek megfelelő utcára került devizahitelesek is. Sok-sok embertől hallom, szívesen végeznének ott szolgálatot az emberek megmentéséért, értelmetlen, emberhez nem méltó haláluk elkerülése érdekében.


Érdemes meghallgatni Honthy Hanna szeretetről szóló szavait, a páratlan előadást megelőző " Az én mamám " előadásakor.

Mindez vajon, az Aranykor,  küszöbén pusztán naív álom lenne?

2012. december 26. Karácsony
Daragó Dóra

(A cikk szabadon közölhető)

http://www.szolidaritas.com
elnok@tszszsz.com
"Együtt megyünk!"
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. december 30., vasárnap 02:18

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (5. rész)
    Budapest, 2012. december 30., vasárnap (OS) - Honthy Hanna ápolónője voltam   Istenem, vajon hol hajtom ma álomra a fejem?

    Többször is üzenetet hagytam Varga Lajos Úrnak, a Valton-Sec ügyvezető igazgatójának, aki  az idén átvehette a Demján Sándor által finanszírozott, a 2012. évi Regionális Év Vállalkozója díjat.
Egyszer sem hívott vissza. Ezzel a kitűntetéssel a Valton-Sec Kft. és tulajdonosának több, mint másfél évtizedes színvonalas munkáját ismerték el, különösen hangsúlyozva, hogy a jelenlegi, nehezebb gazdasági helyzetben  is dinamikusan fejlődni tudott a vállalkozás.

Azt gondolom, hogy a fent említett profizmussal a hajléktalanszállók békéje, és az oda (mint a templomba betérők) nyugalma, és főleg élete és testi épsége érdekében az őrző-védő cégek együttműködésére, a szabályok betartatására feltétlen szükség van.
Sőt, a helyszínen munkát kaphatnának a végzettségüknek megfelelő utcára került devizahitelesek is. Sok-sok embertől hallom, szívesen végeznének ott szolgálatot az emberek megmentéséért, értelmetlen, emberhez nem méltó haláluk elkerülése érdekében.


Érdemes meghallgatni Honthy Hanna szeretetről szóló szavait, a páratlan előadást megelőző " Az én mamám " előadásakor.

Mindez vajon, az Aranykor,  küszöbén pusztán naív álom lenne?

2012. december 26. Karácsony
Daragó Dóra

(A cikk szabadon közölhető)

http://www.szolidaritas.com
elnok@tszszsz.com
"Együtt megyünk!"
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. december 30., vasárnap 22:25

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2012. december 30., vasárnap (OS) - Szárad már a kutyabőr?

    Ma mulatnak az urak, jövőre tollasodnak is a maguknak készített adószabályok szerint. Rajtuk kívül kizárólag a szavazóbázisuk krémje és az amúgy is milliomos és milliárdos családok járnak jól.
Reméljük, az éjféli koccintáskor a kormányzó párt prominensei legalább a nemzeti együttműködés jegyében gondolnak arra is, hogy megközelítőleg 4 millió ember éhezik és nyomorog az országban: nem kevesebb, mint a családok kétharmada nélkülöz, és napról napra egyre rosszabb körülmények között él. Többek között azért, mert a nemzeti együttműködés kormánya nem csak nem kívánta megvédeni nemzeti fizetőeszközünket, a forintot, de több esetben felelőtlenül, szándékosan rontotta (sortolta) is.
Ezzel végzetes csapást mért a kormány több vezető politikusa a megközelítőleg 1,7 milliós devizahiteles családjára. Sokan soha többé nem állnak talpra. Kétszázezer családnak van végveszélyben az otthona és a moratórium ellenére havonta eddig is százak kerültek az utcára a kormány rossz gazdaságpolitikája miatt.
Remélhetőleg a politikus urak a koccintáskor rájuk is gondolnak.
Idén bő egy hónap alatt is, többen fagytak meg a dermesztő hideg miatt. Ebből sok állampolgár a saját otthonában. Tehát a 4 millió éhező mellett majdnem azonos azok száma, akik fáznak is, mert fűtésre sem telik nekik - így várják a tavaszt.
Idén is nagyon várta az ország népe a tavaszt, de tehetséges, előremutató, új kormány és sikeres, tudományosan átgondolt gazdaságpolitika helyett csak dölyfös, elbizakodott,
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. december 30., vasárnap 22:25

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2012. december 30., vasárnap (OS) - Szárad már a kutyabőr?

    nagyképű, sikertelenséget sikertelenségre halmozó, világszerte megdöbbenést keltő, fülkeforradalmár kormányt kaptak - az üres szavaknak tűnő nemzeti együttműködés jegyében.
Mikor a poharak összekoccannak éjfélkor, már újabb áldozatai lesznek a hideg éjszakának. Reméljük, a koccintáskor a politikus urak rájuk is gondolnak: az ismeretlen, kihűlőben lévő Mari nénikre, Sanyi és Pista bácsikra.
Áldozatok ők, áldozatok vagyunk mindannyian. A nemzeti együttműködés kormányának áldozatai. Gyakorlatilag egy nemzetet áldoznak fel egy kísérleti, soha ki nem próbált gazdasági program oltárán.
Az áldozatok száma egyre nő, hiszen mióta Orbán Viktor a nemzet ura, nem csak a majdani nyugdíjasok jövőjét vették el az örökölhető nyugdíjpénztári nyugdíjak erkölcstelen államosításával, hanem kiüresítik az egészségbiztosítást is. Országszerte heteket, hónapokat kell várni az egyszerűbb vizsgálatra is a szakorvosoknál, és mire valaki a végére ér, már nagyon gyakran bele is hal. Ezrek járnak így. Ők is a nemzeti együttműködés áldozatai. Talán majd gyónnak miattuk a politikus urak, de biztos nem érdekli őket az éjszakai pezsgőzés közepette.
A kormány lassan felszámolja a demokráciát, és korlátozza a sajtószabadságot. A világ megvetése a jutalmuk. El sem tudják képzelni, mit gondolnak róluk az emberek. Miközben munkát keresnek, de nem találnak, hiszen az elmúlt 20 hónapban semmi nem történt, és várhatóan nem is fog.
Az ország szekere kátyúba került. A keletre történő kacsingatás
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. december 30., vasárnap 22:26

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (3. rész)
    Budapest, 2012. december 30., vasárnap (OS) - Szárad már a kutyabőr?

    kátyújába. A keletnek nem kellünk, lassan a nyugat is lemond országunkról.
Miniszterelnökünk valószínűleg a "hazafiasság jegyében" ezekben a pillanatokban is családjával együtt Ausztriában telel. Egy gösslingi hotelban biztos nem gondolnak az itthon maradt milliókra, akik rettegve tekintenek a következő évre, és a marokszám érkező, befizethetetlen számlákra. Helyette az ország miniszterelnöke is az éjféli pezsgőbontáson jár az esze, miközben az ausztriai Hockar lejtőin száguldozik a sípályákon családjával együtt. Teheti, hiszen holnaptól emelkedik a jövedelme, mivel az új adószabályok csak nekik és elvbarátaiknak kedveznek. Nyugodt a lelke, mert kedves vezetőként, Kedves Házba látogatott az ünnep előtt.
Nehéz év jön! Az urak éve! Urambátyám már biztos készül, miként költheti el 3 millió ember erőszakkal államosított nyugdíj-megtakarítását, a lázongó diákok pénzeit, a multik néptől sarcolt extra adóit. Jövőre talán mindenki felveheti, bárói, grófi, hercegi címét, hiszen szárad már a kutyabőr.
Vasárnaponként vásárlás helyett misére mehetünk, de a pórnéppel már nem foglalkozik senki. ( http://www.vszm.info  )
A nép megtette kötelességét - a nép  mehet
Hatalomra juttatta azokat, akik talán soha nem érdemelték volna ezt meg
Boldog új évet, Magyarország! Már csak alig 480 napot kell aludni!
Álmodj, Magyarország!

**  http://www.szolidaritas.com  elnok@tszszsz.com 06-70-665-6600 A SZOLIDARITAS a "CSAK EGYÜTT SIKERÜLHET "2014 Mozgalom tagja.
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. november 28., csütörtök 09:32

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. november 28., csütörtök (OS) - A Magyarok Magyarországért Választási Szövetség (MAMA2014) első kérdése? Akar-e háborút a nép?

    Akar-e háborút a nép?


Harmadszor háborúzik a magyar uralkodó osztály a nyugati demokráciák ellen.

Az első alkalommal meghalt egymillió derék magyar ember, elrabolták tőlünk az ország területének kétharmadát, hárommillió magyar embert pedig idegen állam igája alá kényszerítettek.
Megszálló hadseregek fosztogattak és erőszakoskodtak az országban, majd hosszú éveken át fizettük a ránk kivetett és "jóvátételnek" csúfolt hadisarcot.

A második alkalommal meghalt egymillió derék magyar ember, két hadsereg pusztított, rabolt, erőszakoskodott az ország területén, évtizedeken át fizettünk kártérítést, majd 40 éves megszállás igája alatt nyögtünk.

Most van a harmadik alkalom, amikor eddig már elmenekült az országból félmillió derék magyar ember, és folyamatosan hagyják el az országot mindazok, akik a diktatúra és az éhhalál félelme elől keresnek máshol menedéket.

Az elmúlt 100 évben az emberveszteség 5,5 millió magyar ember!
Az elmúlt 100 évben az anyagi veszteség felmérhetetlen!
Kétszer kellett romokból felépíteni az országunkat!
Az elmúlt 24 évben vezetőink egyre gazdagabbak lettek, mi pedig egyre szegényebbek.
Mást már nem is akarnak adni nekünk, csak a háborút?
Arra kérünk minden magyar embert, gondolja meg, akarja-e hogy 100 éven belül harmadszor is romhalmazzá pusztított országot kelljen újjáépítenünk?
Akarja-e, hogy ne csak menekültek legyenek, de halottak is?  

    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. november 28., csütörtök 09:32

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. november 28., csütörtök (OS) - A Magyarok Magyarországért Választási Szövetség (MAMA2014) első kérdése? Akar-e háborút a nép?

    És arra kérünk mindenkit és minden szervezetet, nyilatkozzon, akar-e háborút?
Vagy csatlakozzon hozzánk és mondja ki, hogy békét akarunk! Békében akarunk élni szövetségeseinkkel! Békében akarunk élni Magyarországon, békében akarunk élni egymással, minden magyarral, békében akarunk élni Európában! És békében akarunk élni az Atlanti térségben is!
A MAMA 2014 Facebook oldala : https://www.facebook.com/demokratikus.valasztas2014
A Magyarok Magyarországért Választási Szövetség Facebook csoportja: https://www.facebook.com/groups/magyarokmagyarorszagert
A Magyarok Magyarországért Mozgalom Facebook oldala:   https://www.facebook.com/magyarokmagyarorszagert
Az első hírek a demokratikus ellenzék vezető erejéről:
http://galaxycentrum.com/?action=belpolitika&id=6760
http://galaxycentrum.com/index.php?action=velemeny&id=538  
http://www.mama2014.hu
http://www.vallalkozokszovetsege.com
E-mail: info@mama2014.hu
kampanystab@mama2014.info
mozgalom@magyardemokraciaert.info
info@vallalkozokszovetsege.com
központ@szolidaritas.com  
Tel: + 36 70 455 00 32
Sajtó: + 36 70 398 9160
Skype: vallalkozok.szovetsege
Szolidaritás Szakszervezet,VSZ,Megújulás a Holnapért,SZEM,Magyar Antidiszkriminációs Közhasznú Alapítvány(MADA),Változás!2014 Mozgalom,Határon Túli Magyarok Pártja,Magyarország Gazdasági Felemelkedéséért Alapítvány,Magyar Fiatalok Pártja,Horizont Egy,MNP,Társadalmi Kamara,EMI,MAMA 2014,

    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. december 29., vasárnap 09:41

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye
    Budapest, 2013. december 29., vasárnap (OS) - Koalíciós partnereivel együtt indul a választásokon a SZOLIDARITÁS! A Vállalkozók Szövetsége (VSZ) alapította Magyarok Magyarországért Választási Szövetséget (MAMA 2014) támogatja.

    A SZOLIDARITÁS a demokratikus ellenzékből alakult HARMADIK ERŐT a Magyarok Magyarországért Választási Szövetséget (MAMA 2014) támogatja és jelöltjei az Ő színeiben indulnak, mert a szakszervezeti tömörülés és mozgalom, kizárólag ezt a választási formációt találja hitelesnek és a demokrácia őrének. A SZOLIDARITÁS szerint csak itt nem találhatóak olyan erők a választási formációban, akik nem okolhatóak az elmúlt 24 év bűneiért és azért, mert hazánk ilyen méltatlan helyzetbe jutott. A MAMA 2014-et a következő pártok, szervezetek, mozgalmak támogatják: Szolidaritás Szakszervezet, Megújulás a Holnapért, Szövetségben, Együtt Magyarországért (SZEM), Magyar Antidiszkriminációs Közhasznú Alapítvány (MADA), Változás! 2014 Mozgalom, Határon Túli Magyarok Pártja, Magyarország Gazdasági Felemelkedéséért Alapítvány, Magyar Fiatalok Pártja, Horizont egyesület, Magyar Nő Párt, Társadalmi Kamara Mozgalom, Egységes Magyar Ifjúság (EMI), Magyarok Magyarországért Mozgalom  

Magyarok Magyarországért(MAMA)
http://www.mama2014.hu
https://www.facebook.com/demokratikus.valasztas2014
https://www.facebook.com/groups/magyarokmagyarorszagert/  
E-mail: info@mama2014.hu
http://www.szolidaritas.com
E-mail: kozpont@szolidaritas.com
info@vallalkozokszovetsege.com
Sajtó: + 36 70 398 9160
Skype: vallalkozok.szovetsege
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. december 30., hétfő 03:35

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. december 30., hétfő (OS) - A Magyarok Magyarországért Választási Szövetség (MAMA 2014) programjából és választások utáni terveiből.

    A SZOLIDARITÁS a demokratikus ellenzékből alakult HARMADIK ERŐT a Magyarok Magyarországért Választási Szövetséget(MAMA 2014) támogatja:
A Magyarok Magyarországért Választási Szövetség (MAMA  2014) véleménye az alaptörvényről: A MAMA 2014 szerint  össztársadalmi konszenzuson alapuló alkotmányra és nem  egypárti alaptörvényre van szükség. Természetesen  minden olyan törvényelem maradhat, ami nem építi le a fékeket és ellensúlyokat, és a demokrácia építését szolgálja, nem pedig egysíkú hatalmi harc eszköze, tehát  nem visszaélés a társadalom bizalmával és a kétharmaddal. Alkotmányt évtizedekre, sőt sok esetben évszázadokra alkotunk, de ennek XXI. századi, európai jellegűnek kell lennie, mely tükrözi a magyar társadalom sokszínűségét és évszázados vegyes jellegét, továbbá a demokratikus elemeket.
A MAMA 2014 véleménye a Nemzeti Dohányboltokról: Mivel a kormány elfogult döntése 40 ezer magyar családot lehetetlenített el, fontos, hogy bárki egyszerűsített eljárással nyithasson dohányboltokat lényegében bárhol, ahol - megítélése szerint - arra szükség van. A piac szabad, de természetesen a dohányzás káros hatásainak ismertetését már az iskolákban meg kell kezdeni. Minden közösségi helyen továbbra is tiltani kell a dohányzást.

    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. december 30., hétfő 03:35

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. december 30., hétfő (OS) - A Magyarok Magyarországért Választási Szövetség (MAMA 2014) programjából és választások utáni terveiből. (2)

    A MAMA 2014  a banki és más különadókról: a MAMA 2014 a választások után eltörli az összes, piacot gátló és igazságtalan vagy a lakosságra áthárított különadót, de elvárja a szolgáltatóktól, hogy iktassák ki ezek eddigi hatását az áraikból. A bankokra szükség van a vállalkozásélénkítésben, a MAMA 2014 elvárja, hogy tevőlegesen résztvegyenek ezen programokban.
A MAMA 2014 véleménye a devizahitelesek ügyéről:  A választási szövetség szinte valamennyi tagja sorstársa a devizahiteleseknek, így teljesen megértjük és felkaroljuk helyzetüket. Véleményünk szerint abból kell kiindulni, hogy az emberek azért vettek fel hitelt, mert másképp nem boldogultak, és bizony ennek az oka egyrészről az előző kormányok, hiszen elhitették velük stabil gazdasági körülmények között élnek, és a közeli jövőben nem lesznek nagy válságok, másrészről a bankok, amelyek valóban mohók voltak, és extraprofitra törekedtek és éppen ezért egyoldalú szerződéseket kötöttek a későbbi adósokkal.  Az előző kormányok nem törekedtek arra, hogy a fogyasztóvédelmet megerősítsék, és a gazdasági erőfölényükkel visszaélőket megrendszabályozzák. Fontos kiemelnünk, hogy a legnagyobb probléma nem a törlesztőrészlet mértéke, hanem a nagyon alacsony bérezés.

    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. december 30., hétfő 03:35

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (3. rész)
    Budapest, 2013. december 30. hétfő (OS) - A Magyarok Magyarországért Választási Szövetség (MAMA 2014) programjából és választások utáni terveiből. (3)

    Még egy lényeges momentum: ha Magyarország fizetőeszeköze az euró lenne, a bankoknak sem lenne módja arra, hogy az árfolyamokból eredő kockázatokat saját maguk hasznára fordítsák. A forint "bebetonozása" sem segíti a gazdasági előrelépést, annál inkább a forinttal való játszadozást egyes poltikai szereplők számára - gazdasági hasznot hajtva saját maguk zsebére.
A MAMA 2014 a kormány ígérte egy millió munkahelyről: Nyilvánvalóvá vált, hogy a Fidesz-KDNP kormány blöffölt mikor 1 millió munkahelyet ígért (tudjuk, nem egy nap alatt). Ezek megteremtésért gyakoratilag semmit nem tett. Törekedni kell a teljes foglalkoztatásra, és a MAMA 2014 partnerének a Vállalkozók Szövetségének gazdasági programja mentén néhány év alatt pótolható az ígéret és a gazdaságélénkítés hatására valóban elérhető lesz akár a teljes foglalkoztatás, mégpedig nem a mai éhbéren alapuló jövedelmekkel. Így, talán haza is vonzható a kormány hibás döntései miatt külföldre vándorolt közel 800.000 magyar fiatal. A munkahelyteremtés során gondolni kell az idősebbekre, a nőkre és a fogyatékkal élőkre, számukra is van hely a munkapiacokon, de ezért sokat kell tenni.
A gazdaságot meg kell szabadítani a túlzott adóktól, és könnyíteni kell a munkavállalás adminisztrációját és azok terheit. A rendszer alapvető elemévé kell tenni az öngondoskodást.

    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. december 30., hétfő 03:35

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (4. rész)
    Budapest, 2013. december 30., hétfő (OS) - A Magyarok Magyarországért Választási Szövetség (MAMA 2014) programjából és választások utáni terveiből. (4)

    A MAMA 2014 programjában szerepel a felesleges és közpénzből fenntartott méregdrága "magánhadseregek" azonnali feloszlatása is. Így nincs szükség Orbán Viktor személyi testőrségére a TEK-re, fel kell oszlatni a köztársasági elnök palotaőrségét és a házelnök országgyűlési őrségét is. Valamint az eddig rájuk költött pénzekkel is számoljon el a kormány. Ezen szerepeket a kormányőrség és a belügyminisztériumhoz tartozó, eddig is létező kommandós csoportok veszik át.

Magyarok Magyarországért(MAMA)
http://www.mama2014.hu
https://www.facebook.com/demokratikus.valasztas2014
https://www.facebook.com/groups/magyarokmagyarorszagert/  
E-mail:info@mama2014.hu
http://www.szolidaritas.com
E-mail: kozpont@szolidaritas.com
info@vallalkozokszovetsege.com
Sajtó: +36-703989160
       +36-704550032
Skype: vallalkozok.szovetsege

MAMA 2014 alapítói:
Szolidaritás Szakszervezet, Megújulás a Holnapért, Szövetségben, Együtt Magyarországért (SZEM), Magyar Antidiszkriminációs Közhasznú Alapítvány (MADA), Változás! 2014 Mozgalom, Határon Túli Magyarok Pártja, Magyarország Gazdasági Felemelkedéséért Alapítvány, Magyar Fiatalok Pártja, Horizont egyesület, Magyar Nő Párt, Társadalmi Kamara Mozgalom, Egységes Magyar Ifjúság (EMI), Magyarok Magyarországért Mozgalom,Vállalkozók Szövetsége (VSZ) csatlakozni itt lehet: info@vallalkozokszovetsege.com és info@mama2014.hu
Csak együtt sikerülhet!
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. december 31., kedd 01:56

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye
    Budapest, 2013. december 31., kedd (OS) - Nyílt levél a Miniszterelnökhöz és kormányához

    A Szolidaritás Szakszervezet, mint a Magyarok Magyarországért Választási Szövetség (MAMA 2014)tagja szeretné tudni a  kormánytól, hogy miként esett a választásuk 2014 április 06-ra mint a következő   OGY választás időpontjára, hiszen tudható a tél  még meg sem érkezett, így várhatóan elhúzódik mint előző évben. Tehát,akár méteres hó és hatalmas árvizek is kísérhetik a voksolás napját, a kampányról már nem is beszélve. Talán csak nem, Wesselényi Miklósnak az árvízi hajósnak képzeli magát és 800  jól fizetett TEK-es testőrével kíván  megjelenni, hol itt,hol ott a gátakon?  Esetleg behívja az osztrák hókotrókat ismét, mint az előző télen? Mi pedig üljünk át egy másik gépkocsiba??? Miközben preferált barátai levélben szavazhatnak? Ne feledje, mi történt 1838 tavaszán: " A nagymértékű esővel és havazással járó időszakról a Jelenkor így tudósított: " Postáinkat az iszonyú hófuvatagok egészen elakasztották. A Dunát tulajdonképen Bécsig jég borította, amely több helyen feltorlódott "
2014 május 25.-én EU Parlamenti választásokat kell tartani hazánkban. Nem ért volna rá akkor megtartani a OGY választásokat?   Hová ez a sietség? Mitől félnek?  Pláne úgy, hogy a Fidesz kormány ekkor  szeretné megtartani, ősz helyett az előrehozott   önkormányzati választásokat?

Ne feledje azt sem miniszterelnök úr:

"Habár fölűl a gálya, S alúl a víznek árja, Azért a víz az úr!"

E-mail: kozpont@szolidaritas.com
Sajtó: 70-398-9160
http://www.mama2014.hu
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 31., szerda 04:08

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. december 31., szerda (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet (TSZSZSZ)  támogatja a vasárnapi vásárlás érdekében   kezdeményezett népszavazás és csatlakozik a VOSZ valamint a Vállalkozók Szövetsége és Baldauf Aladár kezdeményezéséhez.

    A SZolidaritás Szakszervezet (TSZSZSZ)támogatja a vasárnapi vásárlás érdekében  kezdeményezett népszavazást és csatlakozik a VOSZ és  a Vállalkozók Szövetsége(VSZ) valamint Baldauf Aladár kezdeményezéséhez.
Nem tűrhető, hogy a KDNP kezdeményezése miatt tízezrek kerüljenek utcára és az ország stratégiai vereséget szenvedjen a környező országokkal szemben. Ráadásul minden vasárnap minden harmadik család, tehát közel 1 millió ember járt vásárolni szerte az országban, így ezeket az embereket is kellemetlen helyzetbe hozta a kormányzó Fidesz és a felelőtlen Orbán kormány.  A TSZSZSZ szeretné elérni, hogy a FIDESZ-KDNP koalíció végre ne a vállalkozói rétegen töltse ki a bosszúját és ne a baráti vállalkozásokat próbálja törvénytelenül, EU jogot is sértve előnyös helyzetbe hozni.
Győzedelmeskedjen a józan ész és a nemzetközileg is lejáratódott Orbán  kormány fejezze be zavaros unortodox, vállalkozásellenes politikáját. Hazánk nem engedheti meg magának a gazdasági kísérletezést, hiszen jelenlegi sikerei nem valósak és a TEMPLETON Csoporton és annak lépésein múlik jövője is. Nem játék sértegetni a hazai vállalkozókat és a világot... Milyen ország az akinek egyetlen barátja, szövetségese sincs a világban, milyen ország az ahol az emberekkel szemben kormányoznak. Akaratukat nem veszik  
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 31., szerda 04:09

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. december 31., szerda (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet (TSZSZSZ)  támogatja a vasárnapi vásárlás érdekében   kezdeményezett népszavazás és csatlakozik a VOSZ valamint a Vállalkozók Szövetsége és Baldauf Aladár kezdeményezéséhez.

    semmibe. Milyen ország az ahol már vasárnap a vásár napján, még vásárolni sem lehet és csak a mutyi lengi be a kormány terveit.
Eszement dolog harcolni a világgal és szembe menni a világ eddigi haladásával és rendjével. Harcolni a multik ellen, hosszabb távon öngyilkosságot jelent. Veszélyeztetni 55.000 kereskedelmi dolgozó munkahelyét pedig őrültség.
Egyetlen országban sem engedné meg magának mindezt a kormányzat. Úgy tűnik Magyarország kivétel...
1 millió magyar már lelépett... A nemzet színe és java távozott külföldre. Többen mint az első, második világháborút és a forradalmat követően együtt nézve.Nem szeretnénk a régi viccet élesben megtapasztalni a felelőtlen Orbán kormány miatt....
"Az utolsó kapcsolja le a villanyt"

Szolidaritás Szakszervezet (TSZSZSZ)
info: 06-70-257-6877

http://www.szolidaritas.com

    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 31., szerda 04:28

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. december 31., szerda (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet  (TSZSZSZ) bemutatkozik:

    A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet (TSZSZSZ) célja, feladata és működésének alapelvei.
A szakszervezet a demokrácia és az önkormányzatiság alapelvei szerint működő, önkéntesen létrehozott szervezet, amely a jelen Alapszabályban meghatározott célok elérésére alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.
A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet demokratikus felépítésű és önkéntes tagsági viszonyon nyugvó érdekvédelmi és -képviseleti társadalmi szervezet. Szociális, kulturális, szabadidő-sport, üdültetési, képzési, jogszolgálati és önsegélyező feladatokat is ellát.
Alapelvei: nyitottság, nyilvánosság, szolidaritás.
Feladata: elősegíteni a munkavállalói ill. társadalmi szolidaritás erősödését.
Célja: megteremteni a TSZSZSZ-hez tartozó munkavállalók, nyugdíjasok, tanulók és a munkanélküliek érdekvédelmének, -képviseletének, érdekérvényesítésének egységét, fellépni a szakszervezeti mozgalom megosztottsága ellen.
Célja: elismertetni a munka társadalmi helyét és szerepét.
A szakszervezet az állami szervektől, a politikai pártoktól és a munkáltatóktól függetlenül működik.
Jelszavunk: Együtt megyünk!

    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 31., szerda 04:29

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. december 31., szerda (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet  (TSZSZSZ) bemutatkozik:

    Nemzeti Önsegélyező Kör
A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet létrehozta a Nemzeti Önsegélyező Kört (NÖK).
Nagyon nehéz időket élünk Magyarországon: a megszorítások alatt és után magyarok százezrei veszítették el munkájukat, megélhetésüket, így milliók élnek gazdaságilag-anyagilag méltatlan körülmények között: ma már a nyugdíjasok minimum kétharmada, a gyerekek családok zöme és az egyedülállók ezreinek anyagi ellehetetlenülése – tény.
A Nemzeti Önsegélyező Kör célja az, hogy a nehéz körülmények között élők, a kisnyugdíjasok, a munkanélküliek, a nagycsaládosok számára könnyítsünk az anyagi nehézségeken. Célunk az, hogy minél több embernek legyen munkája, anyagi problémáik ne okozzák ellehetetlenülésüket.
Célunk, hogy a szociális szektorban lévő dolgozókat, a munkanélkülieket, a közhasznú munkát végzők érdekeit képviseljük, munkához juttassuk.
A Nemzeti Önsegélyező Kört a Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet gondozza, működteti és segíti.
A Nemzeti Önsegélyező Kör egyik feladata, hogy a rossz anyagi körülmények között élők számára – méltóságuk megőrzésével - kedvezményesen juttasson élelmiszert, ruhát és egyéb, a megélhetéshez nélkülözhetetlen eszközöket, amelyekhez – anyagi korlátok okán – nem juthatnak hozzá ezek a társadalmi csoportok.

    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 31., szerda 04:29

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (3. rész)
    Budapest, 2014. december 31., szerda (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet  (TSZSZSZ) bemutatkozik:

    A Nemzeti Önsegélyező Kör feladata, hogy a közmunkaprogramokban részvevők jogait képviselje, fellépjen érdekükben, - ha szükséges – ellássa képviseletüket.
A Nemzeti Önsegélyező Kört a Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet hozta létre a Magyarország Gazdasági Felemelkedéséért Alapítvánnyal közösen.
Meggyőződésünk, hogy a kormánynak valódi munkahelyeket kell szerveznie, a közmunka csak ideiglenesen,alkalmilag jó. Nem lehet egy országot felesleges közmunka programokba kényszeríteni éhbérért.
Megoldásokat követelünk mert az ország fele nélkülöz és éhezik.
Nem szabad a polgárok bizalmával visszaélni.
A NÖK felkarolja az embereket. Fontos tudni ,ha sikerülne felszámolni a politikai korrupciót, akkor minden 20%-al lenne olcsóbb és 20%-al több embernek lenne  VALÓDI munkája...

"Az is tolvaj, aki az emberek bizalmát meglopja." (Móricz Zsigmond)

"A negatív gondolkodás határt szab a teljesítménynek. Ha viszont ezt megfordítjuk, akkor a lehetetlen hirtelen nagyon is elérhetővé válik." (Amby Burfoot)

A korrupció országunk pestise. Nagyon gyorsan terjed és poltikai, gazdasági katasztrófába torkollik.
Ma már nem elégséges kijelenteni, hogy a korrupcó létezik Magyarországon, tudomásul kell vennünk, hogy a korrupció a társadalom és a gazdaság minden szintjén mindennapo jelenség. A korrupció elleni harcot azonban a politikai színtéren kell kezdeni és folytatni, enélkül a gazdasági korrupció visszaszorítása lehetetlen.

    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 31., szerda 04:29

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (4. rész)
    Budapest, 2014. december 31., szerda (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet  (TSZSZSZ) bemutatkozik:

    Ma már a sajtóban is hangot kap az, hogy a korrupció felszámolását a valós pártfinanszírozás feltérképezésével és kigyomlálásával kell megkezdenünk.
Az sem véletlen, hogy az RTL Klub  naponta talál korrupciós, visszaélési ügyeket és ennek mint látható soha nem lesz vége, csak akkor ,ha a társadalom lép fel jogos érdekei mentén. A NÖK segíti a Szolidaritás Szakszervezet antikorrupciós akcióit és tevékenységét.
Mi is támogatjuk a Svájci Követség törekvéseit ezen a téren:

Korrupció elleni harc
Számos kezdeményezés van a korrupció visszaszorítására ill. felszámolására. Azonban kiemelkedő a Svájci Nagykövetség anti-korrupciós programja: a program célja nem feltétlenül az, hogy nyomozzon korrupt politikusok vagy gazdasági szereplők után (ez a rendőrség és az ügyészség feladata), hanem az, hogy a legszélesebb körben ismertesse meg a korrupciós szituációkat, ismertesse közérthetően azokat az jogszabályokat, amelyeknek segítségével - tisztességes állampolgárként -, ha felismerjük a helyzetet: elutasítsuk azt.
Svájci Nagykövetség programja
A programról a követség honlapján olvashat, az antikorrupciós füzet anyaga letölthető. Szívesen ismertetjük az Ön programját is, lépjen velünk kapcsolatba, és ismertesse meg velünk a korrupcióellenes harcát.

SZOLIDARITAS sZAKSZERVEZET
info: 06-70-257-6877
http://www.szolidaritas.com    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 31., szerda 05:07

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. december 31., szerda (OS) - Mire jó a kreacionizmus, avagy kötelező hittanoktatás az iskolákban.Hagyhatnák végre tanulni a gyermekeket. Az állam felejtse el az ideológiai nevelést.A Szolidaritás Szakszervezet véleménye:

    Lehet, hogy úgy tűnik, zsidóznak a cikkben, de nem
A kreacionizmus azon nézetek gyűjtőneve, amelyek szerint az élet és az élővilág sokszínűsége valamilyen értelmes entitás (általában valamelyik vallás istene) beavatkozásának az eredménye, azaz az élőlények fajtáit külön-külön teremtették. A kreacionizmus lényege az evolúció teljes elutasítása. Nem véletlen, hogy még a fundamentalista iszlám országokban is a ’80-as évek közepe óta tilos a kreacionizmust természettudományos tananyagként tanítani.
Az Egyesült Államokban az össznépesség fele hisz a kreacionizmusban. Viszonylag újkeletű jelenség az ún. intelligens tervezés, amely arra a feltevésre alapul, hogy élővilágban léteznek olyan összetett rendszerek, melyek kialakulását a darwini evolúció nem tudja megmagyarázni. Ebből kiindulva érvelnek azzal, hogy intelligens tervezőre volt szükség az élet megteremtéséhez. Egyesek a kreacionizmust és az intellingens tervezést tudománynak tartják, ám más vélemények szerint csupán álca, és semmi másra nem alkalmas a mozgalom, mint visszacsempészni az iskolákba a vallást. Természetesen az intelligens tervezés hívei ezt cáfolják, de az Egyesült Államokban végül bíróság döntött az ügyben: kimondták, hogy az intelligens tervezés egyértelműen vallási alapú, és nem tudományos doktrína.

    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 31., szerda 05:07

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. december 31., szerda (OS) - Mire jó a kreacionizmus, avagy kötelező hittanoktatás az iskolákban.Hagyhatnák végre tanulni a gyermekeket. Az állam felejtse el az ideológiai nevelést.A Szolidaritás Szakszervezet véleménye:

    De azért nem véletlen, hogy a mozgalom nem halt el, csak új köntösbe öltözött: ma már komoly politikai kapcsolatokkal és befolyással rendelkeznek az intellingestervezés-mozgalom vezetői, melynek "zászlós hajója" a Discovery Instute az Egyesült Államokban.
Az intelligens tervezés és kreacionizmus az Egyesült Államok több államában bejutott az iskolákba, jelenleg is politikai lobbizás folyik, hogy még több államban kerülhessen az oktatási rendszerbe eme tan.
A tudományos körökben is érzékelhették a mozgalom erősödését, így 2006-ban 67 tudományos akadémia áltudománynak nevezte azt, és eképpen nyilatkozott az MTA is. Mindazonáltal az isteni teremtést számos tudós összeegyeztethetőnek tartja az evolúcióval, de egyetlen tudományos érv sem alapozza meg a kreacionizmust.

Ennek fényében igen érdekes, hogy a Fidesz–KDNP-rezsim be kívánja vezetni a kötelező hittanoktatást az iskolákban. Ők azt mondják, álságos dolog ezt támadni, hiszen a nem vallásos gyerekek számára etikaoktatást tartanak.
Valójában az intellinges szülő azt veszi észre, nyilatkoznia kell vallási ill. felekezeti hovatartozásáról, ezt listázni fogják, és nyilvántartják a gyermekein keresztül.
És mi lehet az etikaoktatás?
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 31., szerda 05:07

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (3. rész)
    Budapest, 2014. december 31., szerda (OS) - Mire jó a kreacionizmus, avagy kötelező hittanoktatás az iskolákban, avagy hagyják tanulni a gyermekeket. Elég az ideológiai oktatásból.

    Lássuk a definíciót: a tárgy egyszerre szolgálhatja az általános műveltség gyarapítását, a világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását.
Nem kétséges, hogy az iskolai oktatás keretei között mindezt értékelni fogják: a gyermek jegyet kap arra, amit gondolt, vagy amire nevelték a szülei, és mindezt persze írásba is adja: kutató munkát, dokumentációt várnak a gyerekektől.
A hittan kötelező oktatás – felekezetek szerint – talán megoldható, de nézzük csak, hogy mi a hittani nevelés fő célja: az ifjúság bevezetése a keresztény életbe, hogy az Egyház öntudatos tagja legyen. Ismerje meg a keresztény értékeket, azokat a gyakorlati életben hasznosítsa. A hittanoktatás rendszeresen visszatérő feladata: a tanulók életkorának megfelelő motiváltságú késztetés a napi imára, illetve Szentírás olvasásra, a vasárnapi szentmisén való részvételre, a gyakori szentáldozásra, rendszeres szentgyónásra, a mindennapi szeretetre, önfegyelemre, önnevelésre, a becsületes munkára és kötelességteljesítésre. Természetesen az elsőáldozás kötelező lesz, valamint a további hitvállalások is. Az világos, hogy hittanórán is folyik majd osztályozás, amely értékelés – többek között – arról szól majd, hogy a gyermek mennyire sajátította el az ott elhangzottakat (magyarán mennyire építette azt be a mindennapi életébe, tehát pl. napi imádság elvégzése stb.).

    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 31., szerda 05:08

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (4. rész)
    Budapest, 2014. december 31., szerda (OS) - Mire jó a kreacionizmus, avagy kötelező hittanoktatás az iskolákban, avagy hagyják tanulni a gyermekeket. Elég az ideológiai oktatásból.

    Nem lehet kétséges, hogy hittanórán arra a kérdésre, hogyan keletkezett az élővilágunk, mi lesz a válasz, és ez természetesen a jelenlegi biológiaórákon tanultaknak ellent fog mondani, ameddig a biológiaórákon a darwinizmust és az evolúciót, mint tudományos doktrínát oktatják. A ki teremtette a világot? kérdés ilyetén felvetése egyértelművé teszi a fentieket.

A Fidesz–KDNP rezsimjének egyik alapvetése, hogy az iskolákat átadják az egyházaknak, arról is beszélnek, hogy a tanárokat nem bocsátják el, ha nem vallásosak, azonban a gyakorlatban ez nem így történt: számos egyházi kezelésbe adás után tanároknak kellett elhagyniuk a katedrát, mivel hitükkel nem volt összeegyeztethető az egyházi iskolai nevelési feltételek és elvárások.
Ennek fényében vajon a kevés megmaradt állami iskolában tanítható lesz az evolúció? Esetleg Magyarország lesz az első EU-állam, ahol a szekularizációt teljesen lerombolják, és kreacionizmust és intelligens tervezést fognak tanítani? Mindezt a szülők felháborodása és tiltakozása ellenére?

Nem véletlen, hogy az EU-ban és Észak-Amerikában szétválasztották az államot és egyházat, és számos egyházi monopóliumot az állam a kezébe vett. Ez üdítően hatott a demokráciaképre és a szabad gondolkodás áramára.
A rezsim számos hagyományt és demokratikus elemet már a szemétdombra hajított, mondván, erre nincs szükség.
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 31., szerda 05:09

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (5. rész)
    Budapest, 2014. december 31., szerda (OS) - Mire jó a kreacionizmus, avagy kötelező hittanoktatás az iskolákban, avagy hagyják tanulni a gyermekeket. Elég az ideológiai oktatásból.

    Úgy látszik a szekularizált állam ill. oktatás is ide kerül. A szekuláris állam egyre inkább a múlté, hiszen a kormányzat az egyházi törvénnyel egyes egyházakat előnyben részesít, és a szekularizált oktatástól is elbúcsúzhatunk: az egyházak lassan, de egyre jobban beszivárognak ismét az iskolákba, magukkal hozva a vallási semlegesség elvének lerombolását a gyakorlatban. Ma már nem aktuális kérdés, hogy magánügy-e a vallás, mert a rezsim túllépett ezen: a társadalom katolikussá tétele elsőrendű feladat lett, mivel mindez politikai célokat szolgál: a Fidesz–KDNP hatalmon tartását. Ők így képzelik el a demokráciát.

Szolidaritás Szakszervezet (TSZSZSZ)
http://www.szolidaritas.com
info: 06-70- 257 6877
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 31., szerda 05:25

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (5. rész)
    Budapest, 2014. december 31., szerda (OS) - Mire jó a kreacionizmus, avagy kötelező hittanoktatás az iskolákban, avagy hagyják tanulni a gyermekeket. Elég az ideológiai oktatásból.

    Úgy látszik a szekularizált állam ill. oktatás is ide kerül. A szekuláris állam egyre inkább a múlté, hiszen a kormányzat az egyházi törvénnyel egyes egyházakat előnyben részesít, és a szekularizált oktatástól is elbúcsúzhatunk: az egyházak lassan, de egyre jobban beszivárognak ismét az iskolákba, magukkal hozva a vallási semlegesség elvének lerombolását a gyakorlatban. Ma már nem aktuális kérdés, hogy magánügy-e a vallás, mert a rezsim túllépett ezen: a társadalom katolikussá tétele elsőrendű feladat lett, mivel mindez politikai célokat szolgál: a Fidesz–KDNP hatalmon tartását. Ők így képzelik el a demokráciát.

Szolidaritás Szakszervezet (TSZSZSZ)
http://www.szolidaritas.com
info: 06-70- 257 6877
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 31., szerda 06:32

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. december 31., szerda (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet(TSZSZSZ) köszönti az amerikai Pallaus Egyetem és Főiskola magyarországi tevékenységének megkezdését és a cselekményt történelminek tartja a mai időkben. "SURSUM CORDA" Fel a szívekkel!! A remény jött el Magyarországra.Tehát bízz!

    A SZOLIDARITÁS szakszervezet végtelen örömét fejezi ki, hogy az amerikai Pallaus International University and College Florida (P.I.U.C Egyetem) Kelet-Közép-Európai és, magyarországi tevékenységének  megkezdését. Egyben történelmi mérföldkőnek tekinti  a kontinensre történő települést. Külön öröm, hogy az egyetem az USA mellett Budapestről irányítja európai oktatási és szakképzési valamint kutatási tevékenységeit. Az egyetem jelszava: "SURSUM CORDA " FEL A SZÍVEKKEL, tehát bíz és remélj,Így valódi reményt nyújt és   nagyszerű lehetőség nyílik a nyitással a jövendő magyarországi hallgatóknak, hiszen helyben szerezhetik meg az amerikai diplomájukat a választott szakon, vagy szakmákban. Mindezt úgy, hogy az amerikai végzettségük mellé EU akreditációs végbizonyítványokat is biztosít a P.I.U.C Egyetem és Főiskola. A Pallaus Egyetemen indított minden  szak és szakképzés innentől elérhető lesz az EU-ban és természetesen Magyarországon is. A non profit amerikai egyetem és főiskola segítségével, innentől még több magyar fiatal tanulhat a budapesti campuson.  A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ támogatja mindezt, hiszen hazánk hírnevét öregbíti a P.I.U.C Egyetem kedvező lépése.
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 31., szerda 06:33

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. december 31., szerda (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet(TSZSZSZ) köszönti az amerikai Pallaus Egyetem és Főiskola magyarországi tevékenységének megkezdését és a cselekményt történelminek tartja a mai időkben. "SURSUM CORDA" Fel a szívekkel!! A remény jött el Magyarországra.Tehát bízz!

    A Pallaus Egyetem és Főiskola bevezeti az ösztöndíjas tanulási rendszerét is, valamint honosítja a pályázhatóságot az akkreditált képzéseire. Ezzel a jelentkezők anyagi körülményei is áthidalhatóak lesznek.A nemzetközi egyetem akár hitelt is biztosít a tanulóinak, szükség esetén. Így a non profit egyetem minden tanszékére és oktatási igazgatóságára jelentkezhet minden érdeklődő fiatal. A Szolidaritás Szakszervezet mindezt példásnak tartja, hiszen így elérhetővé válik minden társadalmi csoport számára egy amerikai diploma megszerzésének lehetősége. Az USA egyetem ezzel is segíti hazánk felzárkóztatását a legfejlettebb országok és régiók közé.
Minden magyar fiatalnak lehetősége lesz tanulni az amerikai Pallaus Egyetemen és Főiskolán, ha valamiért nem fér be a hazai felsőoktatási vagy szakképzésbe.
Csak gratulálni tudunk a non profit egyetemnek a döntéséhez.

Szolidaritás Szakszervezet (TSZSZSZ)  06-70-257-6877
http://www.szolidaritas.com

    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 31., szerda 10:22

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. december 31., szerda (OS) - Sokkal boldogabb éveket kíván mindenkinek a Szolidaritás Szakszervezet és arra kér mindenkit, ne adja fel a reményt.

    A Szolidaritás Szakszervezet (TSZSZSZ) arra kéri a nemzet minden polgárát, hogy soha ne adja fel terveit, reményeit, mert közös erővel, ismételten a demokratikus útra tudjuk terelni az ország szekerét. Az eddigi összefogás megmutatta, nem  lehetetlen a kormányzó pártok összeomlása, hiszen az elmúlt időszak megmozdulásainak és a korrupciós
ügyek kiderülésének hatására, közel 1 millió szavazót veszített a Fidesz-KDNP. Mint tudjuk nem tolonganak a tömegek a magyar állampolgárságért, így az Orbán kormány  lehetőségei végesek a következő választások manipulálása terén, ha csak nem adnak állampolgárságot a baráti Kína minden polgárának.
Látható a tendencia, hogy mikor a sajtó nem fél a hamarosan megbukó kormánytól (RTL KLUB jelenség, kiknek külön gratulál a Szolidaritás Szabad Szakszervezet) , akkor  naponta derülnek ki a visszaélések a kormány politikusairól és  mikor  ugyanezen politikusok külföldi érdekeket is sértenek, olyankor összefog a világ és kiközösítik a korrupt politikusokat és még vízumot sem kapnak a világ országaiba.
(elrejtett vagyonukat pedig a fejlett világ kutatja fel nemzetünknek, hiszen köztulajdon) El fog jönni  majd a nap, mikor hazánk is újra demokratikus országnak számít, ahová örömmel jön vissza az elmenekült magyarok  sokasága, hiszen közel 1 millió honfitársunk  költözött a nyomor elől külföldre.
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 31., szerda 10:22

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. december 31., szerda (OS) - Sokkal boldogabb éveket kíván mindenkinek a Szolidaritás Szakszervezet és arra kér mindenkit, ne adja fel a reményt.

    2015 legyen az összefogás éve. Cseréljük le közösen a teljes és jelenlegi politikai elitet. (Az ellenzéket is) Alakuljanak új társadalmi csoportok a demokratikus út mentén. A Fidesz bukása után pedig alakuljon haladéktalanul szakértői kormány a nemzet legjobb szakembereiből és kezdjük újra..
Kezdjük újra, feladva az elmúlt 25 év sikertelenségét. A mérhetetlenül sok korrupciót, bánatot és az emberek ellehetetlenítését.
Ennek reményében kíván boldog új esztendőt mindenkinek a Szolidarítás Szakszervezet. (TSZSZSZ)
http://www.szolidaritas.com

"Az életben minden csata azt a célt szolgálja, hogy tanuljunk belőle valamit, még az is, amelyiket elveszítjük." (Paulo Coelho)


"A jövendő terhe vállaidon fekszik; légy erős, légy törhetetlen, hogy azt diadalmasan elviselhesd. Mi egy szabad hazát adunk nektek örökségbe s a túlvilágról is eljövünk számon kérni, hogy tartottátok fenn a magyarok hazáját. Isten vezéreljen minden pályátokon." (Jókai Mór)

"Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát." (Luther Márton)

"Hívságos dolog többet felhasználni ott, ahol a kevesebb is elég." (William Ockham)

"A negatív gondolkodás határt szab a teljesítménynek. Ha viszont ezt megfordítjuk, akkor a lehetetlen hirtelen nagyon is elérhetővé válik." (Amby Burfoot)

BUÉK MAGYARORSZÁG!
    Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 2., szombat 03:02

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye
    Budapest, 2016. január 2., szombat (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet boldog új évet kíván mindenkinek!

    A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet boldog új esztendőt kíván a magyar népnek és reményét fejezi ki, hogy  a 2016-os  év végre a szakszervezeti mozgalom felemelkedését jelenti. Nagy szüksége van a bérből fizetésből élő dolgozó rétegnek arra, hogy valaki végre képviselje az érdekeit. A Szolidaritás azért alakult, hogy sikerre vigye a mozgalom felemelkedését. A TSZSZSZ  mindenkit örömmel képvisel, hogy jogai legyenek és végre  európai polgárként tudjon élni az EU belépéssel biztosított demokráciában.

SZOLIDARITÁS SZAKSZERVEZET ( TSZSZSZ )
http://www.szolidaritas.com
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 2., szombat 03:03

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye
    Budapest, 2016. január 2., szombat (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet üdvözli a Vállalkozók Szövetsége szakosodását és képzési programjait.

    A Szolidaritás Szakszervezet üdvözli  a Vállalkozók Szövetsége kezdeményezését, hogy az érdekvédelmi szervezet szakmai tömörüléseket hoz létre a VSZ-en belül és ipartestület jelleggel szakmai ágazatonként nyújt segítséget a különböző szakmáknak.
Kitűnő kezdeményezésnek tartja a  TSZSZSZ, hogy a Vállalkozók Szövetsége a MOSZI-hoz hasonlóan a Pallaus Egyetemet választotta képzési partnerének és így biztosított, hogy minden szakmában EU akkreditációval szereznek szakmát a fiatalok és  az arra rászorulók, hiszen a  Pallaus  University képzési programjai nem csak fiataloknak ,de  munkanélkülieknek és   közép és időskorúaknak is biztosít lehetőséget. Speciális PIUC Golden Age program keretében akár nyugdíj előtt is átképzésben részesülhet bárki, aki az egyetem programjait választja a VSZ ajánlását követően.

Szolidaritás Szakszervezet ( TSZSZSZ)
http://www.szolidaritas.com
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 2., szombat 03:04

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye
    Budapest, 2016. január 1., péntek (OS) -

    A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet (TSZSZSZ) reményei szerint az elkövetkező új esztendő végre megerősíti a demokráciát hazánkban. Bízik benne, hogy a kormányzat az Európai Unió intelmei alapján megállítja az illiberális kísérleti folyamat sikertelen terjedését és a magyar nép érdekében helyreállítja a demokráciát és európai légkörben, közelgő sikerek jegyében  élhetnek az ország polgárai. A Szolidaritás Szakszervezet  bízik benne, hogy megáll az ország kiürülése és hazai környezetben is elérhetőek lesznek a megélhetéshez szükséges emberközeli  bérek.  A TSZSZSZ azt szeretné, hogy  a stadion építések mellett jut majd pénz a kórházak, iskolák, közintézmények felújítására, renoválására, korszerűsítésére és a dolgozók megbecsülésére is. Nagyon fontos lenne, ha az ország lakói jól éreznék magukat saját hazájukban és biztonságban élhetne minden magyar állampolgár.  A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezete ( TSZSZSZ)  mindent megtesz azért, hogy részese lehessen a pozitív változásoknak és tagjai akaratából is  az országban elinduljon újra a demokratizálódási folyamat.

Szolidaritás Szakszervezet (TSZSZSZ)

http://www.szolidaritas.com
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 2., szombat 03:12

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. január 2., szombat (OS) - Miért támogatja a Szolidaritás Szakszervezet (TSZSZSZ) a vasárnapi nyitvatartást?

    A TSZSZSZ és az MGFA valamint a Pallaus Egyetem  ( PIUC )tudományos tanulmánya szerint a helyzet a következő:

1) A nemzetgazdaság bevételeit 5-6%-al csökkenti (sokan külföldre járnának vasárnaponként, most már nem csak tankolni, de vásárolni is, mert az ország fele a határokhoz közel lakik).
2) Közel 3,5 millió rendszeres vasárnapi vásárló életritmusát borítja fel a döntés.
3) 150.000 olyan család életét teszi tönkre, amelynél számít az önkéntes vasárnapi munkavállalás, hiszen csökkenne jövedelmük, ha betiltanák a vasárnapi nyitvatartást.
4) Közel 38.000 kereskedelmi dolgozó munkahelyét veszélyezteti: azonnal megszűnne a munkahelye az átcsoportosítások miatt, ha megszűnne a vasárnapi vásárlási lehetőség.
5) Közel 2000 kisvállalkozás kerülne csődhelyzetbe azok közül, amelyeknek a 7 napi nyitvatartás hozta meg a minimális, nyereséges eredményt, főként a plázákban és a bevásárlóközpontokban működő kis üzleteknél.
6) Természetesen mindennek felmenne az ára az országban, hiszen a pláza- és áruházberuházások kb. 15%-kal drágulnának, tehát a termékek árára magasabb bekerülési költség rakódna.
7) A vasárnapi bezárások miatt várhatón új épületeket kellene építeni, de kisebb hatékonysággal működnének a 6 napos vásárlói tömeg kiszolgálásával.
8) A folyamatos üzemben dolgozó százezreknek esélye sem lenne olcsón és hatékonyan bevásárolni a 3 napos munka után, ha vasárnap reggel végeznek a gyárban.


     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 2., szombat 03:12

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. január 2., szombat (OS) - Miért támogatja a Szolidaritás Szakszervezet (TSZSZSZ) a vasárnapi nyitvatartást?

    9) A Magyarországra látogató külföldiektől azt a lehetőséget is elveszik, hogy nálunk költhessék el a pénzüket, ha egy napra leállna az ország. Ezzel szemben magyarok százezrei járnának vasárnaponként külföldre vásárolni családi program keretében.
10) A betiltást szorgalmazók nemcsak azt nem vették figyelembe, hogy ősi tradíciót számolnának fel, de hogy változott a világ és a vasárnapi vásárlás nem csak lehetőség egyeseknek, hanem valódi családi programmá vált százezrek számára.
11) Mivel kevesebb magyar termék fogy a hatnapos vásárlási héten, mint a hét naposon, számos magyar gyártó kerülhet nehéz helyzetbe, hiszen átalakulnak a vállalkozói szokások (mezőgazdasági, tej-, hús- és sütőipari cégek, valamint egyéb gyártók számára ez bevételkiesést jelent).
12) Amennyiben egy-egy plázában vasárnapokon csak néhány vendéglátóipari egység ill. mozi van nyitva, a többi bolt esetében hatalmas bevételek maradnánk el minden gazdasági egységnél. A plázákat üzemeltető cégeknek mégis emelniük kellene a bérleti díjat, mert évekkel később térülne csak meg a beruházásuk. Világos, hogy ez az árakban és szolgáltatásokban is tükröződni fog, hiszen minden vállalkozó vásárlóira hárítja át a bevételkiesést, vagy csődbe megy.

     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 2., szombat 03:13

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (3. rész)
    Budapest, 2016. január 2., szombat (OS) - Miért támogatja a Szolidaritás Szakszervezet (TSZSZSZ) a vasárnapi nyitvatartást?

    13) Egyre többen esküsznek a friss, azonnal fogyasztható termékek fogyasztására, vagy kedvelik a bioélelmiszereket (mind a zöldség-gyümölcs, mind a tej-, és húsipar területén komoly probléma lenne, ha a kialakult vásárlói réteget részben vagy egészben elveszítenék).
14) A Pallaus University tanulmánya leszögezi, hogy Magyarországon történelmi hagyománya van a vasárnapi vásárlásnak, hiszen még a nap neve is a vásárlásra utal, mivel  a vasárnap a vásár napja. A középkori hagyomány megsértése, sok kárt okoz a gazdaságnak és a vállalkozásoknak. Nem beszélve a vásárlók szenvedéseiről és  ebből következő problémáiról. A PIUC szakértői leszögezték, hogy haladéktalanul vissza kell majd vonni a vasárnapi vásárlás tiltását és egészségessé kell tenni a hazai gazdaságot. A Pallaus Egyetem konkrét számokkal igazolta az ország kárait és felbecsülhetetlen értékvesztését például a turizmus területén is.

Szolidaritás Szakszervezet (TSZSZSZ)

http://www.szolidaritas.com

http://www.vszm.info (Vásárlás Szabadságáért Mozgalom)
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 2., szombat 06:08

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. január 2., szombat (OS) - Tovább dübörög a Nemzeti Önsegélyező Kör (NÖK)

    A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet létrehozta a Nemzeti Önsegélyező Kört (NÖK).
Nagyon nehéz időket élünk Magyarországon: a megszorítások alatt és után magyarok százezrei veszítették el munkájukat, megélhetésüket, így milliók élnek gazdaságilag-anyagilag méltatlan körülmények között: ma már a nyugdijasok minimum kétharmada, a gyerekek családok zöme és az egyedülállók ezreinek anyagi ellehetetlenülése – tény.
A Nemzeti Önsegélyező Kör célja az, hogy a nehéz körülmények között élők, a kisnyugdíjasok, a munkanélküliek, a nagycsaládosok számára könnyítsünk az anyagi nehézségeken. Célunk az, hogy minél több embernek legyen munkája, anyagi problémáik ne okozzák ellehetetlenülésüket.
Célunk, hogy a szociális szektorban lévő dolgozókat, a munkanélkülieket, a közhasznú munkát végzők érdekeit képviseljük, munkához juttassuk.
A Nemzeti Önsegélyező Kört a Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet gondozza, működteti és segíti.
A Nemzeti Önsegélyező Kör egyik feladata, hogy a rossz anyagi körülmények között élők számára – méltóságuk megőrzésével - kedvezményesen juttasson élelmiszert, ruhát és egyéb, a megélhetéshez nélkülözhetetlen eszközöket, amelyekhez – anyagi korlátok okán – nem juthatnak hozzá ezek a társadalmi csoportok.

     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 2., szombat 06:10

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. január 2., szombat (OS) - Tovább dübörög a Nemzeti Önsegélyező Kör (NÖK)

    A Nemzeti Önsegélyező Kör feladata, hogy a közmunkaprogramokban részvevők jogait képviselje, fellépjen érdekükben, - ha szükséges – ellássa képviseletüket.
A Nemzeti Önsegélyező Kört a Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet hozta létre a Magyarország Gazdasági Felemelkedéséért Alapítvánnyal közösen.
A NÖK-re 2016-ban hatalmas kihívások várnak, mert meg nem oldott problémák sokaságától szenved a magyar társadalom  sokasága. Ezen belül a nagy szegénységben élő harmada. A Szolidaritás Szakszervezet
a Pallaus Egyetem szociológiai  kutatását megismerve, nagyobb figyelmet szentel a gyermek és roma szegénységnek valamint a hajléktalanok problémáinak. Több más szervezettel összefogva ,kísérleti programok bevezetését is tervezi. A PIUC kutatás megerősíti, hogy egyre többen hullanak ki a szociális hálóból és nincs megoldás a felemelkedésükre. A közmunka a legtöbbjük számára kevés és nem megoldás. Az új bevezetett szoc.pol támogatás (10+10 millió) csak a szegénységet konzerválná. A TSZSZSZ további kutatásokat kér a Pallaus University-től, hogy folyamatosan képben legyen a társadalmi változásokról.
A NÖK egy új modell bevezetésétől várja a sikert, amit az év közepén ismerhet meg az ország.

http://www.szolidaritás.com
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 2., szombat 06:11

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye
    Budapest, 2016. január 2., szombat (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet céljai

    A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet (TSZSZSZ) célja, feladata és működésének alapelvei.
A szakszervezet a demokrácia és az önkormányzatiság alapelvei szerint működő, önkéntesen létrehozott szervezet, amely a jelen Alapszabályban meghatározott célok elérésére alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.
A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet demokratikus felépítésű és önkéntes tagsági viszonyon nyugvó érdekvédelmi és -képviseleti társadalmi szervezet. Szociális, kulturális, szabadidő-sport, üdültetési, képzési, jogszolgálati és önsegélyező feladatokat is ellát.
Alapelvei: nyitottság, nyilvánosság, szolidaritás.
Feladata: elősegíteni a munkavállalói ill. társadalmi szolidaritás erősödését.
Célja: megteremteni a TSZSZSZ-hez tartozó munkavállalók, nyugdíjasok, tanulók és a munkanélküliek érdekvédelmének, -képviseletének, érdekérvényesítésének egységét, fellépni a szakszervezeti mozgalom megosztottsága ellen.
Célja: elismertetni a munka társadalmi helyét és szerepét.
A szakszervezet az állami szervektől, a politikai pártoktól és a munkáltatóktól függetlenül működik.
A TSZSZSZ újszerű működése új színfolt lesz a szakszervezeti mozgalom  palettáján.
Jelszavunk: Együtt megyünk!


http://www.szolidaritas.com

     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 2., szombat 06:11

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye
    Budapest, 2016. január 2., szombat (OS) - Sokan nem találnak munkát a mai Magyarországon.  Cél lehet a munkahely teremtés az Európai Unió segítségével.

    
A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezete egyetért a VSZ elnökének mondataival. Megoldásokat kell sürgősen keresni. A munkanélküliség nem csökkent, a foglalkoztatottság nem nőtt érdemben a kormányváltás óta.
A Vállalkozók Szövetségének véleménye szerint a munkanélküliek száma egyáltalán nem lett kevesebb, csak éppen a kormány - különböző technikákkal - manipulálta a nyilvántartási rendszert. Továbbra is nagyon magas a fiatalok munkanélkülisége, az egy éven túl munkanélküliek aránya, valamint a közmunkából is kiszorultak száma. A munkanélküliség tartós letörése akkor lehetséges, ha a kormány megérti, valóban támogatni kell a vállalkozásokat, mert csak ők képesek munkahelyek teremtésére és fenntartására. "Ne felejtsük el, hogy a kormány egymillió új munkahelyet ígért, amiből alig-alig valósult meg néhány, mindemellett számos munkahely szűnt meg" - mondta Baldauf Aladár, a Vállalkozók Szövetsége elnöke. Fontos lenne adókedvezményekkel bevonni a vállalkozásokat is a munkahelyteremtésbe. Ezzel a TSZSZSZ is egyetért.
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 2., szombat 06:12

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye
    Budapest, 2016. január 2., szombat (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet a földárverések megszüntetése mellett.

    A Szolidaritás Szakszervezet (TSZSZSZ) felszólítja a kormányzatot, hogy sürgősen fejezze be az ország földvagyonának elherdálását, mert arra a következő nemzedékeknek is szüksége lesz..A licitálóknak is tudniuk kell, hogy a társadalom el fogja venni tőlük a majdani kormányváltásnál a jogtalanul bitorolt földeket és így nem sok értelme van a megszerzésüknek.  Győzzön a józan ész...
Álljon meg a földjeink elkótyavetyélése..

Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet (TSZSZSZ)
http.//www.szolidaritás.com
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 2., szombat 06:13

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye
    Budapest, 2016. január 2., szombat (OS) - Nincs teljesen ingyenes szakképzés Magyarországon.

    A MOSZI megtartotta első nyílt napját, ahol az ipartestület hazai és nemzetközi képzéseiről tudhattak meg minden részletet az érdeklődők. Az esemény  kötetlen beszélgetéssel zárult: a fórumon a szakképzés legfontosabb kérdéseiről esett szó, többek között arról, hogy mit kaphat egy diák a pénzéért… A rendezvényen ott voltak a Moszi nemzetközi oktatási partnerei is a Pallaus Egyetemtől akik elmondták, hogy önköltséges oktatásaikon keresztül már a MOSZI szakmáiban is van lehetőség nemzetközi bizonyítványok megszerzésére valamint külföldi szakmai gyakorlatra. A PIUC a végzetteknek itthoni vagy kérésre külföldi munkahelyet is biztosít.

A TSZSZSZ jó kezdeményezésnek tartja az újszerű szakképzéseket.
Szenzáció, hogy már nem csak szeptemberben lehet kezdeni, hanem a piaci igényekhez igazodva , minden hónapban indulnak a nemzetközi csoportok.
Schulze László, a fogtechnikusok és a MOSZI elnöke elmondta, a kötelező gyakorlati idő heti 22 óra, amiről első körben a mesterrel kell egyeztetni, hogy a tanórák milyen formában abszolválhatóak. Előfordulhat olyan megoldás is, hogy késő délutánig is bent lehet maradni a laborban, de akár hétvégi foglalkozás is szóba jöhet.
Ma már 16 szakmában van lehetőség a tanulásra. Köztük a különleges
haj-analitikusban is.
A Szolidaritás Szakszervezet üdvözli ezen törekvéseket,hogy a magyarok a lehető legjobb oktatást kapják.
http://www.szolidaritas.com
http://www.moszi6.hu
http://www.pallausuniversity.com
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 2., szombat 06:14

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. január 2., szombat (OS) - A szakmunkások gyakorlati képzése többnyire nincs ingyen a Szolidaritás Szakszervezet szerint.

    A TSZSZSZ annak járt utána, hogy milyen költségek lehetnek az ingyenes képzéseknél. Budapesten egy KLIK által fenntartott szakképző iskolában lehet a szépítészeti szakmákat nappali rendszerű, támogatott képzésben hallgatni. Berendi László a fodrász ipartestület vezetője viszont arról is beszélt egy MOSZI- Pallaus nyiltnapon, hogy a gyakorlati képzés ott sincs ingyen…

– A támogatott képzéseknél is gyakran előfordultak rejtett költségek…  Összeségében könnyen arra juthatunk, hogy nem is áll már olyan távol ez az összeg például az intenzív, egyéves nemzetközi képzéstől, ahol  olyan bizonyítványt  kap a végzett tanuló – angol nyelvoktatással együtt – amellyel Európában és a Brit Nemzetközösségek államiban különbözeti vizsga nélkül tud munkát vállalni, vállalkozni. Nem is beszélve arról, hogy a gyakorlati időszak alatt a fizetéséből akár a tandíja felét is vissza bírja törleszteni.
Tanulságként elmondható, hogy mielőtt egy fiatal és annak családja eldönti, hogy milyen életpályát választ, le kell ülni számot vetni. Számot vetni arról, hogy a befektetett pénzért milyen papírt, végzettséget kap az ifjonc, és főként, hogy annak az értéke valóban úgy fog-e kamatozni, ahogy azt szeretnék.
A Szolidaritás Szakszervezet szerint is megfontolandó, akkor is tanulni, ha valaki nem jutott be az adott évben az állami képzésbe. Meg kell próbálni azt jövőre, vagy aki kiszámolja, tanulhat külföldön is.
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 2., szombat 06:15

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. január 2., szombat (OS) - A szakmunkások gyakorlati képzése többnyire nincs ingyen a Szolidaritás Szakszervezet szerint.

    Esetleg itthon is működő külföldi szakképző iskolákban. Ezeknél az is előny, ahogy Berendi László az ipartestületi elnök elmondta, hogy az év minden hónapjában indulnak a képzések. Nem szükséges a következő szeptemberre várni.
“A szakképzés állami átalakítása miatt nagy változások vannak –  a magániskolák zöme – már,nem kapott új osztály indítására létszámot az államilag támogatott, nappali tagozatos képzések tekintetében; A MOSZI is  csak a fogtechnika területén indított új osztályt. A szakmaszerkezeti döntéssel összefüggő jogszabály változásaiból kiolvasható, hogy a nappali tagozatos képzések elsődlegesen a központi, állami szakképzés részei lesznek. Ezért  már gőzerővel a felnőtt képzésre valamint a nemzetközi képzéseinkre  kell koncentrálnunk." Mondták el a MOSZI Ipartestület és a Pallaus University vezetői.  A tét nagy. Képzett ifjúság, akikre számítani lehet  generáció váltásokkor, hiszen egyre kevesebb a szakember egyes szakmákban.
Ezért is figyeli árgus szemekkel a Szolidaritás Szakszervezet a képzési piacot. Tehát nem baj, ha fizetős, de jó legyen és kiváló szakembereket képezzen a piacra.

Szolidaritás Szakszervezet
http://www.szolidaritas.com

http://www.szepszakmak.hu

http://www.educationanddiploma.org

     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 2., szombat 06:15

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye
    Budapest, 2016. január 2., szombat (OS) - A munkavállaló és a vállalkozó nem ellenségei egymásnak a Szolidaritás Szakszervezet szerint.

    Tekintettel arra, hogy a kis- és közepes vállalkozások hozzák létre a legtöbb új munkahelyet Európában, a bizottság szeretné elérni, hogy a vállalkozói ismeretek helyet kapjanak az oktatásban. Cél az is, hogy csökkenjenek a vállalkozás indításához szükséges bürokratikus akadályok, adminisztratív költségek, a vállalkozók pedig könnyebben juthassanak finanszírozáshoz, hitelhez, könnyebb legyen a vállalkozások átadása, valamint a csődhelyzetbe került, de becsületesen gazdálkodó vállalkozók kapjanak második lehetőséget.
"Ha több a vállalkozó, akkor több a munkahely, több az innováció, nagyobb a versenyképesség. Vállalkozni, egy elképzelést megvalósítani személyes erőfeszítést és kockázatot jelent. A vállalkozók korunk hősei, a vállalkozó szellem pedig a gazdasági növekedés legerősebb hajtóereje" - jelentette ki Antonio Tajani, az Európai Bizottság vállalkozásért felelős tagja.
Mindez szinkronban van a hazai vállalkozókat tömörítő Vállalkozók Szövetsége (VSZ) elképzeléseivel is, hiszen  biztos és kiszámítható gazdaság esetén  sikerre vannak ítélve a magyar vállalkozások is.Ezt Baldauf Aladár a  VSZ elnöke is megerősítette több interjújában.
A TSZSZSZ ezért is kommunikál folyamatosan a vállalkozói réteggel, hogy egyre több munkahely legyen. Valamint ezért veszi komolyan a Pallaus Egyetem tanulmányait a foglalkoztatásról és vállalkozási helyzetről, hazai és nemzetközi viszonylatban.

     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. december 31., szombat 06:16

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye
    Budapest, 2016. december 31., szombat (OS) - A munkavállaló és a vállalkozó nem ellenségei egymásnak a Szolidaritás Szakszervezet szerint.

    Tekintettel arra, hogy a kis- és közepes vállalkozások hozzák létre a legtöbb új munkahelyet Európában, a bizottság szeretné elérni, hogy a vállalkozói ismeretek helyet kapjanak az oktatásban. Cél az is, hogy csökkenjenek a vállalkozás indításához szükséges bürokratikus akadályok, adminisztratív költségek, a vállalkozók pedig könnyebben juthassanak finanszírozáshoz, hitelhez, könnyebb legyen a vállalkozások átadása, valamint a csődhelyzetbe került, de becsületesen gazdálkodó vállalkozók kapjanak második lehetőséget.
"Ha több a vállalkozó, akkor több a munkahely, több az innováció, nagyobb a versenyképesség. Vállalkozni, egy elképzelést megvalósítani személyes erőfeszítést és kockázatot jelent. A vállalkozók korunk hősei, a vállalkozó szellem pedig a gazdasági növekedés legerősebb hajtóereje" - jelentette ki Antonio Tajani, az Európai Bizottság vállalkozásért felelős tagja.
Mindez szinkronban van a hazai vállalkozókat tömörítő Vállalkozók Szövetsége (VSZ) elképzeléseivel is, hiszen  biztos és kiszámítható gazdaság esetén  sikerre vannak ítélve a magyar vállalkozások is.Ezt Baldauf Aladár a  VSZ elnöke is megerősítette több interjújában.
A TSZSZSZ ezért is kommunikál folyamatosan a vállalkozói réteggel, hogy egyre több munkahely legyen. Valamint ezért veszi komolyan a Pallaus Egyetem tanulmányait a foglalkoztatásról és vállalkozási helyzetről, hazai és nemzetközi viszonylatban.
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. december 31., szombat 06:26

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. december 31., szombat (OS) - Tovább dübörög a Nemzeti Önsegélyező Kör (NÖK)

    A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet létrehozta a Nemzeti Önsegélyező Kört (NÖK).
Nagyon nehéz időket élünk Magyarországon: a megszorítások alatt és után magyarok százezrei veszítették el munkájukat, megélhetésüket, így milliók élnek gazdaságilag-anyagilag méltatlan körülmények között: ma már a nyugdijasok minimum kétharmada, a gyerekek családok zöme és az egyedülállók ezreinek anyagi ellehetetlenülése – tény.
A Nemzeti Önsegélyező Kör célja az, hogy a nehéz körülmények között élők, a kisnyugdíjasok, a munkanélküliek, a nagycsaládosok számára könnyítsünk az anyagi nehézségeken. Célunk az, hogy minél több embernek legyen munkája, anyagi problémáik ne okozzák ellehetetlenülésüket.
Célunk, hogy a szociális szektorban lévő dolgozókat, a munkanélkülieket, a közhasznú munkát végzők érdekeit képviseljük, munkához juttassuk.
A Nemzeti Önsegélyező Kört a Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet gondozza, működteti és segíti.
A Nemzeti Önsegélyező Kör egyik feladata, hogy a rossz anyagi körülmények között élők számára – méltóságuk megőrzésével - kedvezményesen juttasson élelmiszert, ruhát és egyéb, a megélhetéshez nélkülözhetetlen eszközöket, amelyekhez – anyagi korlátok okán – nem juthatnak hozzá ezek a társadalmi csoportok.
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. december 31., szombat 06:26

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. december 31., szombat (OS) - Tovább dübörög a Nemzeti Önsegélyező Kör (NÖK)

    A Nemzeti Önsegélyező Kör feladata, hogy a közmunkaprogramokban részvevők jogait képviselje, fellépjen érdekükben, - ha szükséges – ellássa képviseletüket.
A Nemzeti Önsegélyező Kört a Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet hozta létre a Magyarország Gazdasági Felemelkedéséért Alapítvánnyal közösen.
A NÖK-re 2017-ban hatalmas kihívások várnak, mert meg nem oldott problémák sokaságától szenved a magyar társadalom  sokasága. Ezen belül a nagy szegénységben élő harmada. A Szolidaritás Szakszervezet
a Pallaus Egyetem szociológiai  kutatását megismerve, nagyobb figyelmet szentel a gyermek és roma szegénységnek valamint a hajléktalanok problémáinak. Több más szervezettel összefogva ,kísérleti programok bevezetését is tervezi. A PIUC kutatás megerősíti, hogy egyre többen hullanak ki a szociális hálóból és nincs megoldás a felemelkedésükre. A közmunka a legtöbbjük számára kevés és nem megoldás. Az új bevezetett szoc.pol támogatás (10+10 millió) csak a szegénységet konzerválná. A TSZSZSZ további kutatásokat kér a Pallaus University-től, hogy folyamatosan képben legyen a társadalmi változásokról.
A NÖK egy új modell bevezetésétől várja a sikert, amit az év közepén ismerhet meg az ország.

http://www.szolidaritás.com
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. december 31., szombat 06:27

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye
    Budapest, 2016. december 31., szombat (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet céljai

    A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet (TSZSZSZ) célja, feladata és működésének alapelvei.
A szakszervezet a demokrácia és az önkormányzatiság alapelvei szerint működő, önkéntesen létrehozott szervezet, amely a jelen Alapszabályban meghatározott célok elérésére alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.
A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet demokratikus felépítésű és önkéntes tagsági viszonyon nyugvó érdekvédelmi és -képviseleti társadalmi szervezet. Szociális, kulturális, szabadidő-sport, üdültetési, képzési, jogszolgálati és önsegélyező feladatokat is ellát.
Alapelvei: nyitottság, nyilvánosság, szolidaritás.
Feladata: elősegíteni a munkavállalói ill. társadalmi szolidaritás erősödését.
Célja: megteremteni a TSZSZSZ-hez tartozó munkavállalók, nyugdíjasok, tanulók és a munkanélküliek érdekvédelmének, -képviseletének, érdekérvényesítésének egységét, fellépni a szakszervezeti mozgalom megosztottsága ellen.
Célja: elismertetni a munka társadalmi helyét és szerepét.
A szakszervezet az állami szervektől, a politikai pártoktól és a munkáltatóktól függetlenül működik.
A TSZSZSZ újszerű működése új színfolt lesz a szakszervezeti mozgalom  palettáján.
Jelszavunk: Együtt megyünk!
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. december 31., szombat 06:35

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye
    Budapest, 2016. december 31., szombat (OS) - A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye

    A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet (TSZSZSZ) reményei szerint az elkövetkező új esztendő végre megerősíti a demokráciát hazánkban. Bízik benne, hogy a kormányzat az Európai Unió intelmei alapján megállítja az illiberális kísérleti folyamat sikertelen terjedését és a magyar nép érdekében helyreállítja a demokráciát és európai légkörben, közelgő sikerek jegyében  élhetnek az ország polgárai. A Szolidaritás Szakszervezet  bízik benne, hogy megáll az ország kiürülése és hazai környezetben is elérhetőek lesznek a megélhetéshez szükséges emberközeli  bérek.  A TSZSZSZ azt szeretné, hogy  a stadion építések mellett jut majd pénz a kórházak, iskolák, közintézmények felújítására, renoválására, korszerűsítésére és a dolgozók megbecsülésére is. Nagyon fontos lenne, ha az ország lakói jól éreznék magukat saját hazájukban és biztonságban élhetne minden magyar állampolgár.  A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezete ( TSZSZSZ)  mindent megtesz azért, hogy részese lehessen a pozitív változásoknak és tagjai akaratából is  az országban elinduljon újra a demokratizálódási folyamat.

Szolidaritás Szakszervezet (TSZSZSZ)
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. december 31., szombat 06:39

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. december 31., szombat (OS) - Sokkal boldogabb éveket kíván mindenkinek a Szolidaritás Szakszervezet és arra kér mindenkit, ne adja fel a reményt.

    A Szolidaritás Szakszervezet (TSZSZSZ) arra kéri a nemzet minden polgárát, hogy soha ne adja fel terveit, reményeit, mert közös erővel, ismételten a demokratikus útra tudjuk terelni az ország szekerét. Az eddigi összefogás megmutatta, nem  lehetetlen a kormányzó pártok összeomlása, hiszen az elmúlt időszak megmozdulásainak és a korrupciós
ügyek kiderülésének hatására, közel 1 millió szavazót veszített a Fidesz-KDNP. Mint tudjuk nem tolonganak a tömegek a magyar állampolgárságért, így az Orbán kormány  lehetőségei végesek a következő választások manipulálása terén, ha csak nem adnak állampolgárságot a baráti Kína minden polgárának.
Látható a tendencia, hogy mikor a sajtó nem fél a hamarosan megbukó kormánytól (RTL KLUB jelenség, kiknek külön gratulál a Szolidaritás Szabad Szakszervezet) , akkor  naponta derülnek ki a visszaélések a kormány politikusairól és  mikor  ugyanezen politikusok külföldi érdekeket is sértenek, olyankor összefog a világ és kiközösítik a korrupt politikusokat és még vízumot sem kapnak a világ országaiba.
(elrejtett vagyonukat pedig a fejlett világ kutatja fel nemzetünknek, hiszen köztulajdon) El fog jönni  majd a nap, mikor hazánk is újra demokratikus országnak számít, ahová örömmel jön vissza az elmenekült magyarok  sokasága, hiszen közel 1 millió honfitársunk  költözött a nyomor elől külföldre.
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. december 31., szombat 06:39

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. december 31., szombat (OS) - Sokkal boldogabb éveket kíván mindenkinek a Szolidaritás Szakszervezet és arra kér mindenkit, ne adja fel a reményt.

    2017 legyen az összefogás éve. Cseréljük le közösen a teljes és jelenlegi politikai elitet. (Az ellenzéket is) Alakuljanak új társadalmi csoportok a demokratikus út mentén. A Fidesz bukása után pedig alakuljon haladéktalanul szakértői kormány a nemzet legjobb szakembereiből és kezdjük újra..
Kezdjük újra, feladva az elmúlt 26 év sikertelenségét. A mérhetetlenül sok korrupciót, bánatot és az emberek ellehetetlenítését.
Ennek reményében kíván boldog új esztendőt mindenkinek a Szolidarítás Szakszervezet. (TSZSZSZ)
http://www.szolidaritas.com

"Az életben minden csata azt a célt szolgálja, hogy tanuljunk belőle valamit, még az is, amelyiket elveszítjük." (Paulo Coelho)

"A jövendő terhe vállaidon fekszik; légy erős, légy törhetetlen, hogy azt diadalmasan elviselhesd. Mi egy szabad hazát adunk nektek örökségbe s a túlvilágról is eljövünk számon kérni, hogy tartottátok fenn a magyarok hazáját. Isten vezéreljen minden pályátokon." (Jókai Mór)

"Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát." (Luther Márton)

"Hívságos dolog többet felhasználni ott, ahol a kevesebb is elég." (William Ockham)

"A negatív gondolkodás határt szab a teljesítménynek. Ha viszont ezt megfordítjuk, akkor a lehetetlen hirtelen nagyon is elérhetővé válik." (Amby Burfoot)

BUÉK MAGYARORSZÁG!  Legyen a szív jelszava: SZOLIDARITÁS!

     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. december 31., szombat 06:43

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. december 31., szombat (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet  (TSZSZSZ) bemutatkozik:

    A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet (TSZSZSZ) célja, feladata és működésének alapelvei.
A szakszervezet a demokrácia és az önkormányzatiság alapelvei szerint működő, önkéntesen létrehozott szervezet, amely a jelen Alapszabályban meghatározott célok elérésére alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.
A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet demokratikus felépítésű és önkéntes tagsági viszonyon nyugvó érdekvédelmi és -képviseleti társadalmi szervezet. Szociális, kulturális, szabadidő-sport, üdültetési, képzési, jogszolgálati és önsegélyező feladatokat is ellát.
Alapelvei: nyitottság, nyilvánosság, szolidaritás.
Feladata: elősegíteni a munkavállalói ill. társadalmi szolidaritás erősödését.
Célja: megteremteni a TSZSZSZ-hez tartozó munkavállalók, nyugdíjasok, tanulók és a munkanélküliek érdekvédelmének, -képviseletének, érdekérvényesítésének egységét, fellépni a szakszervezeti mozgalom megosztottsága ellen.
Célja: elismertetni a munka társadalmi helyét és szerepét.
A szakszervezet az állami szervektől, a politikai pártoktól és a munkáltatóktól függetlenül működik.
Jelszavunk: Együtt megyünk!

     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. december 31., szombat 06:43

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. december 31., szombat (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet  (TSZSZSZ) bemutatkozik:

    Nemzeti Önsegélyező Kör
A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet létrehozta a Nemzeti Önsegélyező Kört (NÖK).
Nagyon nehéz időket élünk Magyarországon: a megszorítások alatt és után magyarok százezrei veszítették el munkájukat, megélhetésüket, így milliók élnek gazdaságilag-anyagilag méltatlan körülmények között: ma már a nyugdíjasok minimum kétharmada, a gyerekek családok zöme és az egyedülállók ezreinek anyagi ellehetetlenülése – tény.
A Nemzeti Önsegélyező Kör célja az, hogy a nehéz körülmények között élők, a kisnyugdíjasok, a munkanélküliek, a nagycsaládosok számára könnyítsünk az anyagi nehézségeken. Célunk az, hogy minél több embernek legyen munkája, anyagi problémáik ne okozzák ellehetetlenülésüket.
Célunk, hogy a szociális szektorban lévő dolgozókat, a munkanélkülieket, a közhasznú munkát végzők érdekeit képviseljük, munkához juttassuk.
A Nemzeti Önsegélyező Kört a Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet gondozza, működteti és segíti.
A Nemzeti Önsegélyező Kör egyik feladata, hogy a rossz anyagi körülmények között élők számára – méltóságuk megőrzésével - kedvezményesen juttasson élelmiszert, ruhát és egyéb, a megélhetéshez nélkülözhetetlen eszközöket, amelyekhez – anyagi korlátok okán – nem juthatnak hozzá ezek a társadalmi csoportok.

     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. december 31., szombat 06:43

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (3. rész)
    Budapest, 2016. december 31., szombat (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet  (TSZSZSZ) bemutatkozik:

    A Nemzeti Önsegélyező Kör feladata, hogy a közmunkaprogramokban részvevők jogait képviselje, fellépjen érdekükben, - ha szükséges – ellássa képviseletüket.
A Nemzeti Önsegélyező Kört a Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet hozta létre a Magyarország Gazdasági Felemelkedéséért Alapítvánnyal közösen.
Meggyőződésünk, hogy a kormánynak valódi munkahelyeket kell szerveznie, a közmunka csak ideiglenesen,alkalmilag jó. Nem lehet egy országot felesleges közmunka programokba kényszeríteni éhbérért.
Megoldásokat követelünk mert az ország fele nélkülöz és éhezik.
Nem szabad a polgárok bizalmával visszaélni.
A NÖK felkarolja az embereket. Fontos tudni ,ha sikerülne felszámolni a politikai korrupciót, akkor minden 20%-al lenne olcsóbb és 20%-al több embernek lenne  VALÓDI munkája...

"Az is tolvaj, aki az emberek bizalmát meglopja." (Móricz Zsigmond)

"A negatív gondolkodás határt szab a teljesítménynek. Ha viszont ezt megfordítjuk, akkor a lehetetlen hirtelen nagyon is elérhetővé válik." (Amby Burfoot)

A korrupció országunk pestise. Nagyon gyorsan terjed és poltikai, gazdasági katasztrófába torkollik.
Ma már nem elégséges kijelenteni, hogy a korrupcó létezik Magyarországon, tudomásul kell vennünk, hogy a korrupció a társadalom és a gazdaság minden szintjén mindennapo jelenség. A korrupció elleni harcot azonban a politikai színtéren kell kezdeni és folytatni, enélkül a gazdasági korrupció visszaszorítása lehetetlen
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. december 31., szombat 06:44

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (4. rész)
    Budapest, 2016. december 31., szombat (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet  (TSZSZSZ) bemutatkozik:

    Ma már a sajtóban is hangot kap az, hogy a korrupció felszámolását a valós pártfinanszírozás feltérképezésével és kigyomlálásával kell megkezdenünk.
Az sem véletlen, hogy az RTL Klub  naponta talál korrupciós, visszaélési ügyeket és ennek mint látható soha nem lesz vége, csak akkor ,ha a társadalom lép fel jogos érdekei mentén. A NÖK segíti a Szolidaritás Szakszervezet antikorrupciós akcióit és tevékenységét.
Mi is támogatjuk a Svájci Követség törekvéseit ezen a téren:

Korrupció elleni harc
Számos kezdeményezés van a korrupció visszaszorítására ill. felszámolására. Azonban kiemelkedő a Svájci Nagykövetség anti-korrupciós programja: a program célja nem feltétlenül az, hogy nyomozzon korrupt politikusok vagy gazdasági szereplők után (ez a rendőrség és az ügyészség feladata), hanem az, hogy a legszélesebb körben ismertesse meg a korrupciós szituációkat, ismertesse közérthetően azokat az jogszabályokat, amelyeknek segítségével - tisztességes állampolgárként -, ha felismerjük a helyzetet: elutasítsuk azt.
Svájci Nagykövetség programja
A programról a követség honlapján olvashat, az antikorrupciós füzet anyaga letölthető. Szívesen ismertetjük az Ön programját is, lépjen velünk kapcsolatba, és ismertesse meg velünk a korrupcióellenes harcát.

SZOLIDARITAS sZAKSZERVEZET
info: 06-70-257-6877
http://www.szolidaritas.com
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. december 31., szombat 06:47

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. december 31., szombat (OS) - Szárad már a kutyabőr?

    Ma mulatnak az urak, jövőre tollasodnak is a maguknak készített adószabályok szerint. Rajtuk kívül kizárólag a szavazóbázisuk krémje és az amúgy is milliomos és milliárdos családok járnak jól.
Reméljük, az éjféli koccintáskor a kormányzó párt prominensei legalább a nemzeti együttműködés jegyében gondolnak arra is, hogy megközelítőleg 4 millió ember éhezik és nyomorog az országban: nem kevesebb, mint a családok kétharmada nélkülöz, és napról napra egyre rosszabb körülmények között él. Többek között azért, mert a nemzeti együttműködés kormánya nem csak nem kívánta megvédeni nemzeti fizetőeszközünket, a forintot, de több esetben felelőtlenül, szándékosan rontotta (sortolta) is.
Ezzel végzetes csapást mért a kormány több vezető politikusa a megközelítőleg 1,7 milliós devizahiteles családjára. Sokan soha többé nem állnak talpra. Kétszázezer családnak van végveszélyben az otthona és a moratórium ellenére havonta eddig is százak kerültek az utcára a kormány rossz gazdaságpolitikája miatt.
Remélhetőleg a politikus urak a koccintáskor rájuk is gondolnak.
Idén bő egy hónap alatt is, többen fagytak meg a dermesztő hideg miatt. Ebből sok állampolgár a saját otthonában. Tehát a 4 millió éhező mellett majdnem azonos azok száma, akik fáznak is, mert fűtésre sem telik nekik - így várják a tavaszt.
Idén is nagyon várta az ország népe a tavaszt, de tehetséges, előremutató, új kormány és sikeres, tudományosan átgondolt gazdaságpolitika helyett csak dölyfös, elbizakodott,
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. december 31., szombat 06:47

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. december 31., szombat (OS) - Szárad már a kutyabőr?

    elbizakodott, nagyképű, sikertelenséget sikertelenségre halmozó, világszerte megdöbbenést keltő, fülkeforradalmár kormányt kaptak - az üres szavaknak tűnő nemzeti együttműködés jegyében.
Mikor a poharak összekoccannak éjfélkor, már újabb áldozatai lesznek a hideg éjszakának. Reméljük, a koccintáskor a politikus urak rájuk is gondolnak: az ismeretlen, kihűlőben lévő Mari nénikre, Sanyi és Pista bácsikra.
Áldozatok ők, áldozatok vagyunk mindannyian. A nemzeti együttműködés kormányának áldozatai. Gyakorlatilag egy nemzetet áldoznak fel egy kísérleti, soha ki nem próbált gazdasági program oltárán.
Az áldozatok száma egyre nő, hiszen mióta Orbán Viktor a nemzet ura, nem csak a majdani nyugdíjasok jövőjét vették el az örökölhető nyugdíjpénztári nyugdíjak erkölcstelen államosításával, hanem kiüresítik az egészségbiztosítást is. Országszerte heteket, hónapokat kell várni az egyszerűbb vizsgálatra is a szakorvosoknál, és mire valaki a végére ér, már nagyon gyakran bele is hal. Ezrek járnak így. Ők is a nemzeti együttműködés áldozatai. Talán majd gyónnak miattuk a politikus urak, de biztos nem érdekli őket az éjszakai pezsgőzés közepette.

A kormány lassan felszámolja a demokráciát, és korlátozza a sajtószabadságot. A világ megvetése a jutalmuk. El sem tudják képzelni, mit gondolnak róluk az emberek. Miközben munkát keresnek, de nem találnak, hiszen az elmúlt 6 ÉVBEN semmi nem történt, és várhatóan nem is fog.
Az ország szekere kátyúba került.

     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. december 31., szombat 06:47

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (3. rész)
    Budapest, 2016. december 31., szombat (OS) - Szárad már a kutyabőr?

    A keletre történő kacsingatás kátyújába. A keletnek nem kellünk, lassan a nyugat is lemond országunkról.
Miniszterelnökünk a "hazafiasság jegyében" ezekben a pillanatokban is családjával együtt talán Ausztriában telel. Egy gösslingi hotelban biztos nem gondolnak az itthon maradt milliókra, akik rettegve tekintenek a következő évre, és a marokszám érkező, befizethetetlen számlákra. Helyette az ország miniszterelnöke is az éjféli pezsgőbontáson jár az esze, miközben az ausztriai Hockar lejtőin száguldozik a sípályákon családjával együtt. Teheti, hiszen holnaptól neki is százezrekkel emelkedik a jövedelme, mivel az új adószabályok csak nekik és elvbarátaiknak kedveznek.
Nehéz év jön! Az urak éve! Urambátyám már biztos készül, miként költheti el 3 millió ember erőszakkal államosított nyugdíj-megtakarítását és szinte az ország teljes vagyonát. Jövőre talán mindenki felveheti, bárói, grófi, hercegi címét, hiszen szárad már a kutyabőr.
Vasárnaponként vásárlás helyett talán újra  misére mehetünk,mert a KDNP már megint valamit variál  de a pórnéppel már nem foglalkozik senki.
A nép megtette kötelességét - a nép… mehet…
Hatalomra juttatta azokat, akik talán soha nem érdemelték volna ezt meg… Nehéz évek jonnek? Talán újra az oroszok is? Kell ez nekünk?
Boldog új évet, Magyarország! Már csak alig 450 napot kell aludni!
Álmodj, Magyarország!  

     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. december 31., szombat 06:49

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye
    Budapest, 2016. december 31., szombat (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet (TSZSZSZ)   összefogásra buzdít mindenkit az új esztendő alkalmából!

    A Szolidaritás Szakszervezet azt javasolja a társadalomnak, hogy hozzon létre új civil és politikai szervezeteket, mert az eddigi kínálatot ismerve, képtelenség a jelenlegi halovány tehetségű ellenzéki pártokkal leváltani az érdemtelenül regnáló hatalmat. Becsületes, tehetséges hazáját szerető  szakemberekre és majdan szakértői kormányra van szükség és több mint fontos megállítani a korrupciót. Elkerülhetetlen felállítani egy korrupció ellenes ügyészséget, hogy az elmúlt 26 év  bűnei fel legyenek végre tárva és a nép visszanyerhesse vagyonát, ami őt illeti. Nem kellenek többé számító, rosszindulatú, tehetségtelen poltikusok.   Állítsuk meg az ország hanyatlását. Népünk nem ezt érdemli. Hivjuk haza külföldre vándorolt fiainkat, lányainkat és  változtassunk sorsunk folyásán. Itt az  idő!

Boldog új esztendőt Magyarország!

Szolidaritás Szakszervezet (TSZSZSZ)

     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 31., vasárnap 08:17

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. december 30., szombat (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet a Vállalkozók Szövetségét (VSZ) támogatja: (10/1)

    a nyugdíjba menetelekor, 30-35 év befizetés után mai áron 30-50 millió Ft-t kapott volna, ha a jelenlegi kormány ettől nem fosztja meg. Egy rosszabbul kereső dolgozó is mai áron 10-20 millió Ft-nyi összeget kapott volna hasonló befizetési ciklus után 69 éves korában. Az Orbán kormány rossz döntése ezt vette el 3 millió magyar dolgozótól. Ez nem csak azért káros, mert ártott az egyes polgároknak, de a jelenért felélte a jövőt: ezek a polgárok nem tudhatják lesz-e egyáltalán nyugdíjkerete a költségvetésnek.
A politikusoknak meg kell tanulniuk a magán- és köztulajdon szentségét, akár a saját kárukon is: soha többé ne merje egyetlen politikus sem kinézni más vagyonát, sem saját sem burkoltan állami-politikai célra. Meg kell jegyezni, hogy a Fidesz-kormány számtalan államosítást hajtott már végre, amely kifejezetten nem a társadalom, hanem egyes gazdasági csoportok önös érdekét szolgálta. Haladéktalan intézkedéseket sürget a választások után a Vállalkozók Szövetsége(VSZ) - Magyarok Magyarországért Választási Szövetség.


A VSZ szeretné sürgősen visszaállítani az eddigi oktatási rendszert, és azt csak finom lépésekben, össztársadalmi konszenzussal és nem egypárti és öncélúan szabad megváltoztatni. A jelenlegi kormány nem vesz tudomást az idők változásáról és arról sem, hogy már a XXI. század európájában élünk. Nincs szükség az elavult 30-as évek sztárolására és ordas eszmék leporolására sem.

     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 31., vasárnap 08:17

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. december 30., szombat (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet a Vállalkozók Szövetségét (VSZ) támogatja: (10/2)

    Hazánk az Európai Unió szerves része, azzal szinkronban kell fejlődnie, ezért az oktatási rendszerét és annak tematikáját sem határozhatja meg egyetlen párt eszme- és értékrendje sem: azt senki nem erőltetheti a magyar népre. A károkozás azonnal felszámolást igényel, mert maradandó nyomokat hagy a társadalomban a ráerőltetett erőszakos és kártékony oktatáspolitika. Rendezni kell a kötelező hittan és erkölcstan vitát is. A vallást sem szabad a gyermekekre erőltetni. Döntést a szülök hozzák meg: vallási vagy erkölcsi, netán ateista nevelést kap-e a gyermekük. A vallásnak nincs jogosultsága az állami iskolákban, az államnak nincs joga ebbe beleszólni. Az államot és az egyházat már szétválasztották, és ehhez kell tartanunk magunkat. A jelenlegi kormányzat súlyosan megsértette ezeket a szabályokat. Lehet, hogy törvényesen, de semmiképpen sem össztársadalmi egyetértéssel és felhatalmazás nélkül egy letünt kor oktatáspolitikáját akarta hazánkra erőltetni a Fidesz-kormány. Véleményünk szerint az oktatásnak integráltnak, vallásilag semlegesnek kell lennie, az államnak szekularizáltnak. Az oktatás elsőrendű célja pedig a társadalmi különbségek csökkentése, minimalizálása. Továbbá össztársadalmi érdek, hogy fiatal úgy ne kerüljön ki az iskolarendszerből, hogy nincs képesítése, szakmája. Vissza kell állítani a tanköteles kort 18 évre.


A VSZ–MAMA az üzemanyagokat terhelő, gazdaságot bénító, túlzott

     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 31., vasárnap 08:18

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (3. rész)
    Budapest, 2017. december 30., szombat (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet a Vállalkozók Szövetségét (VSZ) támogatja: (10/3)

    adóterhekről: Jól láthatóan nem vált be a szokásos túladóztatás, de a kormány nem értette meg, hogy ezek a terhek minden termék és szolgáltatás árára rárakódnak, és bénítják az amúgy is vergődő hazai gazdaság működését. A VSZ szerint legalább 100 Ft vegyes adóterhet kell kivenni az üzemanyagok literenkénti árából. Ezzel a térségben is versenyképes lenne az üzemanyagok ára, és jelentősen felpörgetné a gazdaságot. Hosszabb távon olcsóbbá tenné a polgárok életét, és minden árunak csökkenhetne az ára.


A VSZ véleménye a parkolási díjak szedéséről és az esetenként ott jelenlévő "hiéna" cégekről: A szövetség véleménye szerint a parkolási díjakat legalább 50%-kal csökkenteni kell országszerte, és meg kell szüntetni a díjak szedését azokban a körzetekben, ahol nem indokolt a parkolási díjak forgalomtechnikai okból történő beszedése. Ellenben törekedni kell arra, hogy a beszedett díjak lehető legnagyobb hányada a fenntartó önkormányzatokat gazdagítsa, és ne különböző közvetitő cégekhez, feleslegesen a beszedési láncba furakodott, esetenként távoli off-shore cégeket gazdagítson. Meg kell vizsgálni, hogy száz forint beszedett parkolási díjból miért csak 10-20 Ft kerül az önkormányzatokhoz? Milyen érdekeltségeket gazdagít helyenként a többi pénz? Kik és miért intézték ezt így bármelyik kormány alatt. Átláthatatlan a Nemzeti Parkolási Projekt is.
A Vállalkozók Szövetsége azt akarja, hogy


     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 31., vasárnap 08:18

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (4. rész)
    Budapest, 2017. december 30., szombat (OS) - A Szolidaritás Szakszervezet a Vállalkozók Szövetségét (VSZ) támogatja: (10/4)

    minden magyar állampolgár szabadon és nehézségek nélkül élhessen választójogával, ezért lehetővé teszi az elektronikus választást és szavazást. Ehhez minden magyar állampolgár – aki előzőleg bejelentette erre vonatkozó igényét - kódot kap a választójegyzékbe való felvételéről szóló értesítéssel egyidejűleg. Ezzel a kóddal az Interneten keresztül a világ és az ország bármely pontjáról leadhatja a szavazatát. A leadott szavazatokat mindent átfogó ellenőrzés mellett számolják össze.
http://www.szolidaritas.com  
kampany@vallalkozokszovetsege.com   info@vallalkozokszovetsege.com 06-70-398-9160

Programjainkról bővebben a honlapjainkon:

http://www.vallalkozokszovetsege.blog.hu

http://www.vallalkozokszovetsege.com

https://www.facebook.com/vallalkozokszovetsege/

https://www.facebook.com/vallalkozokszovetsege.nyersz.ha.jelolod/

https://www.facebook.com/groups/vallalkozok.szovetsege/

https://www.facebook.com/demokratikus.valasztas/

https://www.facebook.com/groups/Liberalisdemokratak/

Kampányunk dalai:

 https://www.youtube.com/watch?v=ec1ANlBDksg Rövid, de minden benne van!  VSZ film!!  


https://www.youtube.com/watch?v=TpyGz8hggj8 Fontos üzenet !  ( 56-os dal)


https://www.youtube.com/watch?v=PxU7sAdZLyk Nem bánod meg, ha megismered a tényeket!  

https://www.youtube.com/watch?v=iicZhfW9VdQ   VSZ-Magyarok Magyarországért   Jövőképe!  

Jelszavunk : "CSAK EGYÜTT SIKERÜLHET" !!!


     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. április 6., péntek 11:41

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye
    Budapest, 2018. április 6., péntek (OS) - A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet  (TSZSZSZ Szolidaritás Szakszervezet) is az Együtt mellé állt a Fidesz leváltása és az ellenzéki győzelem érdekében.

    A Vállalkozók Szövetsége szakszervezeti partnereként teljes bizalmunkat élvezi a Juhász Péter vezette Együtt.

A VSZ és az Együtt antikorrupciós ill. gazdasági programja meggyőző, és azok számára is megfelelő lehet, aki minden pártot elutasítanak.
Érdemes és kell élni demokratikus jogunkkal, részt venni a vasárnapi, sorsdöntő országgyűlési választáson.

Az Együtt már bizonyított, hogy a társadalom minden rétege számíthat rá. Szakszervezetünk gazdasági szakértői ezért is Juhász Péter és pártja mellett érveltek és munkaadói partnerünk a Vállalkozók Szövetsége (VSZ) is minden jelöltjét  az Együtt javára léptette vissza, mert nem akart az ellenzéki siker akadálya lenni, mint - sajnálatos módon - egyes ellenzéki erők.

A Szolidaritás Szakszervezet jelszava 10 éve töretlenül: "EGYÜTT MEGYÜNK",  stílszerűen most is így lesz!

MEGYÜNK SZAVAZNI! Ugye EGYÜTT?

http://www.szolidaritas.com
 http://www.tarsadalmiszolidaritas.com/

kampany@vallalkozokszovetsege.com
Info@vallalkozokszovetsege.com
06-70-398-9160
https://www.youtube.com/watch?v=ec1ANlBDksg
https://www.youtube.com/watch?v=TpyGz8hggj8
https://www.youtube.com/watch?v=PxU7sAdZLyk
Szolidaritás a társadalommal!


     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. december 15., szombat 10:12

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. december 15., szombat (OS) - Miért jó a magyar munkavállalókból rabszolgát csinálni vagy kit/mit támogat a kormány???

    
A kormány módosította a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvényeket. A jogszabály – többek között, de nem kizárólagosan – kimondja:

– az eddigi évi legfeljebb 250 óra helyett 400 órára, tehát 50 teljes munkanapnyi időre emelhető a kötelező túlóra Magyarországon;

– 36 hónapra bővül a munkaidő-keret (amely azért fontos, mert akár 3 évet is kell várni a bérekre);

– visszaélésszerű alkalmazása tömegesen megfoszthatja a munkavállalókat a munkaidő-beosztástól eltérő, rendkívüli munkaidőre járó bérpótléktól.Amiért kizsákmányoló ez a jogszabályi rendelkezés: családok éve helyett rabszolgák éve?

Alapvető garanciák hiányoznak a munkavállalók védelmében.

Még ma – gazdasági konjunktúra idején – is a munkavállaló számos okból kiszolgáltatott a munkáltatónak. A mindennapokban ez a jogszabály hatalmas túldolgoztatáshoz vezet. Egy munkavállaló könnyen kerülhet az utcára, amennyiben nem vesz részt az "önkéntes" túlmunka-vállalásban. Kifejezetten cinikusnak tartja a Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet azt a hangoztatott kormányvéleményt, hogy akinek ez nem tetszik, mondjon fel. És a hosszú évek után járó többletet veszítse el a dolgozó? Arról nem is beszélve, hogy vidéken egyáltalán nem olyan könnyű megfelelő, stabil munkahelyet találni. Partnerünk a Vállalkozók Szövetsége is erkölcstelennek tartja ezt a hozzáállást,
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. december 15., szombat 10:12

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. december 15., szombat (OS) - Miért jó a magyar munkavállalókból rabszolgát csinálni?  Avagy kit/mit támogat a kormány?

    a munkáltatónak nem feltétlenül érdeke a fáradt, kizsigerelt dolgozók foglalkoztatása. A kormány nem kíséri figyelemmel, az üzemi balesetek számának emelkedését, a termelékenység csökkenésének mutatóit stb.


Lássuk be, hogy a kormány tulajdonképpen visszatért a hatnapos munkahetekhez, pedig a világ – éppen ellenkezőleg – a heti munkaidő csökkentése felé halad.


Ráadásul a munkavállaló nem elég, hogy többet fog dolgozni, de kevesebb pénzt is fog kapni. Miért? Mert ezeket a túlórákat szabadság-megváltással is elintézhetik. Amikor amúgy sincs munka – a munkáltató csak kiadja szabadságban a ledolgozott napokat a dolgozónak. Továbbá a munkaidő-beosztásnak a jogszabályba most bekerülő módon történő módosítása alapján végzett munka nem minősül rendkívüli munkavégzések, a munkavállaló hozzájárulásával módosított beosztás alapján végzett munka: rendes munkaidő. Az a munkavállaló, aki hozzájárul a beosztás módosításához, egyrészt lemond a rendkívüli munkaidőre járó bérpótlékról, másrészt ez a munkavégzés nem számítható bele a rendkívüli munkaidő most bevezetendő, 400 órás kvótájába sem.

"Bár a munkavállalóknak nem állna érdekében, hogy lemondjanak a rendkívüli munkaidő után járó bérpótlékról, félő, hogy megfelelő garanciák hiányában erre a jövőben már tömegesen kerülhet majd sor. Ez akár meg is szüntetheti a beosztástól eltérő, rendkívüli munkaidő intézményét a vállalatok gyakorlatában"
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. december 15., szombat 10:12

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (3. rész)
    Budapest, 2018. december 15., szombat (OS) - Miért jó a magyar munkavállalókból rabszolgát csinálni?  Avagy kit/mit támogat a kormány?

    – fogalmaz a HR-szakember.Érvényes? Nem érvényes?

A kormány mindenáron ragaszkodott a jogszabályok meghozatalához, így 2018. december 12-én a parlamentben – botrányos körülmények között – a Fidesz–KDNP kétharmados többsége áterőszakolta a jogszabályt.

Vitán és minden kétségen felül áll, hogy a szerdai parlamenti ülésnap nem volt törvényes, az ott elfogadott jogszabályok közjogilag – elvileg – érvénytelenek ezért:

– (előzőleg) a parlament nem szavazott külön-külön az ellenzéki képviselők módosítóiról, hanem bizottsági indítványban, egyetlen gombnyomással söpörte le őket, ami egyértelműen házszabályellenes;

– (előzőleg) az ellenzéki képviselőktől a házelnök megvonta a véleményük kifejtésének jogát, és nem adott szót neki, noha a házszabály erre kötelezte volna.

– a levezető elnök nem a pulpitusról vezette az ülést, noha a házszabály világosan arról rendelkezik, hogy ebben az esetben az ülés megszakad;

– a teremben illetéktelenek tartózkodtak, például Orbán Viktor testőrei, akik – mivel a szavazógépek különös okból a képviselői azonosítókártya nélkül működtek – akár maguk is szavazhattak;

– olyanok is szavaztak, akik nem is voltak a teremben, például Gyurcsány Ferenc, aki nevében nyilvánvalóan másvalaki nyomott gombot, jelesül igent a túlóratörvényre.Cui prodest? Kinek az érdeke?

Ahogy Seneca találóan megjegyzi: cui prodest scelus, is fecit, azaz akinek a hasznára
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. december 15., szombat 10:12

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (4. rész)
    Budapest, 2018. december 15., szombat (OS) - Miért jó a magyar munkavállalókból rabszolgát csinálni?  Avagy kit/mit támogat a kormány?

    van a bűntett, az a tettes.

A kormány előszeretettel takarózik a német multikkal (autógyárakkal), hogy támogatták a rabszolgatörvény megszavazását és bevezetését. Ugyan az autógyárak hivatalosan nem nyilatkoztak az ügyben, nyilván a Mercedes, Audi, Suzuki stb. cégeknek kapóra jön a túlóra-emelés, de nem is probléma minden hónapban kifizetni a béreket, a juttatásokat. De mi van az állammal?

A magyar állam, hogy pénzhez jusson már államosította az önkormányzatokat (elvonta a pénzkeretüket is, hogy az állam kezelhesse azt, így pl. nincs évvégi, előrehozott fizetés sem a köztisztviselőknek.). Az egészségügyben már most is a túlórákat akár félév "késéssel" fizetik ki. A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezetnek az a véleménye, hogy a munkaidőkeret- és a túlóra-emeléshez az államnak komoly érdeke fűződik: köztudott, hogy az államhoz kötődő munkahelyeken: egészségügy, oktatás, nagyon magas a munkaerőhiány, továbbá az állam – a jogszabály adta keretek között – igenis húzza a bérek és más juttatások kifizetését, amelyek amúgy is jóval az elvárt színvonal alatt van.  Hova vezet ez?

A TSZSZSZ meg van győződve arról, hogy – paradox módon – a jogszabályban foglaltak az államigazgatásban, egészségügyben, oktatásban, szociális és ipari ágazatban és számos helyen további munkaerőhiányhoz fog vezetni, mivel az emberek nem akarnak majd még többet dolgozni az ellehetetlenülő
     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. december 15., szombat 10:12

A Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ közleménye (5. rész)
    Budapest, 2018. december 15., szombat (OS) - Miért jó a magyar munkavállalókból rabszolgát csinálni?  Avagy kit/mit támogat a kormány?

    munkakörülmények között – éhbérért, amelyet még ki sem fizetnek, csak évek múlva.

Fokozódni fog az elvándorlás az országból: ma már a fiatalok több, mint fele nem kíván itt élni, ha elvégezte az iskoláit.

Tovább fognak emelkedni a munkahelyi balesetek, amelynek következtében számos munkavállaló fogja elveszíteni részben vagy egészben a munkaerejét.

Hangsúlyoznunk kell azt,hogy Orbán a napokban bejelentette, hogy megemelnék az öregségi nyugdíjkorhatárt 72 évre. Mindezt tennék úgy, hogy számos olyan régió van Magyarországon, ahol az emberek a születéskor várható élettartama nem is éri el a 72 éves kort.

Mit tehetnek a szakszervezetek?

Elsősorban egységesen szembe kell helyezkedni a jogszabállyal. Végig kell gondolnunk, hogy milyen (jogi) eszközzel mondható ki a jogszabály semmissége. Azonban ez nem elégséges. Hiszen a Fidesz–KDNP-tandem bárkikor újra beterjesztheti azt.

Tegyünk egy nagy lépést előre! Kérjünk segítséget az európai szakszervezetektől, szövetségektől! Meg kell mutatnunk, hogy erősek vagyunk és kiállunk magunkért! Kérjünk segítséget, kérjük őket a támogatásunkra, ha kell, álljanak ki értünk – szolidarítsanak velünk: mutassák meg, hogy akár sztrájkolnak is ezért. Legszélsőségesebb esetben, ha a kormány nem hajlandó tárgyalni, figyelembe venni a szakszervezetek észérveit, érdemes a nemzetközi szakszervezeti blokádról is elgondolkodni.

EGYÜTT MEGYÜNK!
www.szolidaritas.com


     Kiadó: Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet TSZSZSZ

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.