2004. június 30., szerda 14:17

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye
    Budapest, 2004. június 30., szerda (OS) - Az Országos Sajtószolgálat az alábbi közlemény kiadására kapott felkérést:

    
    Az ombudsmantól kérjük az immunterápia támogatásának átláthatóvá tételét

    Mint ahogyan erről az MTI Országos Sajtószolgálatán keresztül már 2004. január 25-én és február 10-én is hírt adtunk, hazánkban az allergiás betegek azon - sajnos töredékarányt képviselő - hányada sem kapja meg megbízható, kiszámítható körülmények között a számára orvosilag ajánlott immunterápiát, akiknek ez tényleges gyógyulási esélyt is jelenthetne.
    A legtöbb allergiásnak az orvostudomány és a gyógyszeripari lehetőségek jelenlegi állása szerint nincs reménye arra, hogy betegségétől véglegesen megszabaduljon, kezelésük tehát gyógyulás helyett legfeljebb a tünetek elnyomását, a betegség szinten tartását vagy az állapotromlás fékezését ígérheti. Mindez az egyén és a társadalom számára is igen költséges, élethosszig tartó folyamatot jelent, és sajnos nem lehet kizárni azt sem, hogy a kezelés a beteg számára további mellékhatásokkal járhat, sőt, nőbeteg esetén a születendő gyermekére nézve is káros következményekkel fenyegethet.
    Az allergiások egy kisebb, de növekvő hányadánál azonban lehetőség nyílik arra, hogy egy legfeljebb néhány éven át tartó, többnyire szakaszosan visszatérően alkalmazott immunterápiával a beteg érzékenysége az őt terhelő allergénnel szemben igen nagy mértékben lecsökkenthető, gyakorlatilag megszüntethető legyen.
A terápia sikeressége esetén tehát mind az egyén, mind a társadalombiztosítás megszabadulna az említett, igen költséges, élethosszig tartó kezeléstől, annak költségeitől és az egyéb káros következmények veszélyétől is.
    Magyarországon azonban úgy tűnik, ezek a pozitívumok nem elegendőek az immunterápia következetes alkalmazásához. Az Országos Egészségügyi Pénztár egy tavalyi kormányrendeletre hivatkozva egyrészt jövedelemnyilatkozathoz kötötte az immunterápiához szükséges gyógyszerek támogatását, másrészt minden ellenkező ígéretével szemben (az érintettek 99 százaléka számára a gyógyszerellátás támogatásának folytatását ígérték) hihetetlen mértékben lelassította az egyéni elbírálási körbe sorolt engedélyek kiadását.
    A gyógyszereket a betegek többségének az allergén szezonális megjelenése miatt, még az adott időszakot megelőzően, kúraszerűen kellett volna megkapnia, de ez a pótlólagos követelményekkel járó ügyintézés és a jogállaminak legkevésbé sem mondható felvilágosítási és iratkezelési eljárások miatt igen nagy hányaduknál meghiúsult. Ez a már előző szezonban megkezdett gyógykezelésben részesülők számára a korábbi kúra értelmetlenné válását is jelentette.
    Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége az említett kormányrendeletben előírt megkötések és az OEP eljárása miatt az állampolgári jogok országgyűlési biztosához, dr. Lenkovics Barnabáshoz fordult, mert véleményünk szerint sérült az alábbi alkotmányos jogok érvényesülése:
    - a jogbiztonság, a korábban pozitív elbírálásban részesültek esetében a már folyamatban lévő kezelés utólagos megszüntetése révén,
    - a lehető legmagasabb szintű egészséghez való jog, mivel a potenciálisan lehetséges meggyógyítás helyett a beteg csak az élethosszig tartó tünetcsillapítást kapja, ráadásul tartós mellékhatásoknak kitéve, azok egészségügyi, anyagi és életminőségbeli következményeivel együtt (adott esetben születendő gyermekét is veszélyeztetve), ráadásul a költséghatékonyabb eljárás alkalmazása helyett a nemzetgazdaság teherbíró képességét, ezen belül a többi beteg egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi alapot is ésszerűtlenül, tartósan megterhelve,
    - a betegek önrendelkezéshez kapcsolódó joga, arra nézve, hogy a lehetséges beavatkozások tekintetében a kezelését érintő döntésekben részt vegyen, mivel az immunterápia vállalására vonatkozó korábbi döntése (a rövid távú gazdasági érdekeknek alávetve) utólag megkérdőjeleződik, a korábban vállalt esetleges kockázat értelmetlenül vállalttá válik,
    - az emberi, illetve az állampolgári jogokhoz való hozzáférés, az anyagi háttérnek egy igen kevéssé jellemző résztényezője szerinti megkülönböztetés miatt.

    
    Pós Péter,
    az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) elnöke,
    a Nemzeti Egészségügyi Tanács tagja


2004. július 6., kedd 15:09

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye
    Budapest, 2004. július 6., kedd (OS) - Az Országos Sajtószolgálat az alábbi közlemény kiadására kapott felkérést:

    
    Közforgalmú bérautókkal az egészségünkért!

    Mindannyian tudjuk, hogy a nagyvárosi gépkocsi-közlekedés a hagyományos módon már nem fenntartható. Változtassunk!
    A hatékonyság folyamatosan romlik, és egyre súlyosabbak a környezeti és egészségügyi következmények is, hiszen az állandósuló dugókban csak lassan haladni képes, sokáig úton lévő és a kis sebesség miatt gazdaságtalanul működő autók kibocsátott szennyező anyagai és a termelt hő mennyisége az indokolható mennyiség többszöröse.
    A városi környezetben ma főként a gépjárműforgalom kezelhetetlen tömegűvé válása az, ami az egyéb civilizációs betegségek mellett az asztmás, allergiás betegségek kockázati tényezőinek számát is ugrásszerűen fokozza.
    A más tényezőkkel együtt őrült ütemben, folyamatosan növekvő környezetterheléshez az emberi faj sem képes alkalmazkodni. Mindezzel már nem csak egészségünket, hanem szaporító képességünket, sőt létünket is veszélyeztetjük.
    Az is látható ugyanakkor, hogy az emberek a nagyvárosokban sem tudnak teljesen lemondani az autóhasználatról. Kompromisszumra szükség van, de azt már nem folytathatjuk sokáig, hogy semmit sem teszünk a városi létet lassan elviselhetetlenné változtató problémák megszüntetése érdekében.
    A legfőbb ideje, hogy felülvizsgáljuk a túlzottan az elkülönült magántulajdonra és ugyanígy elkülönült magánhasználatra alapuló életszemléletünket, és csak annyit őrizzünk meg belőle, ami valóban fontos lehet számunkra. Ideje újra megerősítenünk a történelem jobb időszakaira jellemzőbb közösségi szellemet.
    Egy elviselhetőbb nagyvárosi helyzet kialakításához a következők szükségesek:
    1. A nap túlnyomó részében mozdulatlanul álló (parkoló, útfelületet foglaló) autók helyett, a belvárosban álljanak rendelkezésre nagy mennyiségben (de csak a teljes autós utazási szükségletet biztonsággal kielégítő számban) bárki által, kedvező áron, sofőr nélkül, csak a szükséges úthosszra igénybe vehető bérautók (használat: pl. a jogosultságot igazoló, és a díj elszámolására is képes elektronikus kártyával).
    2. A városi autós forgalmi igények túlnyomó többségét kisméretű, mozgékony kocsikkal jobban ki lehetne elégíteni (ilyen például a Daihatsu ai”).
3.  Az egy autóban ülők számának növelése sokkal valószínűbb a nem személyes vagy családi használatú (érzelmi kötődést nem okozó) gépkocsik alkalmazásával.
4.  A gépkocsi-folyam átlagsebességének növekedése az előző pontok megvalósulásával automatikusan teljesül.
    Az államtól a környezet- és egészségvédelem iránti felelősség alapján elvárható segítő intézkedések:
    A bérautókat üzemeltető cég létesítése, vagy ilyen vállalkozás(ok) támogatása, a magánautók belvárosi forgalmának fokozatos megnehezítése (pl. helyi úthasználati járulékkal), a teljes bérkocsi- és kiegészítő eszközpark számára kiemelt törvényi védelem biztosítása.
    A fenti koncepció bővebb leírása a www.abosz.hu honlapon található.


Budapest, 2004. július 6.

Pós Péter,
az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) elnöke,
a Nemzeti Egészségügyi Tanács tagja


2013. január 10., csütörtök 12:55

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye
    Budapest, 2013. január 10., csütörtök (OS) - Depresszió gyógyítása mankóval? Érzékszerveink funkcióvesztése más képességeink fogyatkozásánál is súlyosabban károsíthatja életminőségünket. A depresszió oka a közvélekedésnél sokkal gyakrabban éppen ez.

    Hazánkban hozzávetőleg 400 ezer krónikus depressziós van, 300 ezer a súlyos fokban nagyothallók száma, és kb. 100 ezer látássérült ember él közöttünk.
Bár nem minden hallás- vagy látáskárosodott ember válik depresszióssá, azt sok más ok is kiválthatja, a fenti számok azt mutatják, hogy érdemes lenne alaposabban vizsgálni ezeket az összefüggéseket.
Az érzékszerv-károsodás miatt megbetegedők oki kezelését nem a további kockázatok sorát felvető antidepresszánsok oktalan bevetése, hanem például egy nagyothalló készülék, egy megfelelő szemüveg felírása (és kiválthatóvá tételük!), esetleg egy szürkehályog-műtét, vagy más hasonló, az egészséget tovább, és tartósan nem terhelő eljárás, átvitt értelemben együtt: mankó jelenthetné.

A fenti károsodások főként az idősödő embereket terhelik. Ők azok, akiknél a legjellemzőbb a káros kereszthatásokat ellenőrizhetetlenül okozó túlzott gyógyszerezés is.

A leírtakat az asztmás és allergiás betegek életminőség-romlásával, a stresszes helyzetekkel és a depresszióval szintén összefüggéseket mutató tünetei kialakulásának és fokozódásának okait keresve, úgymond mellékesen vettük észre, és tartjuk kiemelten vizsgálandónak a közpénzek megóvása, és az emberek maradék egészségének megóvása céljából.

Egészségesebb jövőt!

Pós Péter, ABOSZ
    
    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. április 25., péntek 08:35

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye
    Budapest, 2014. április 25., péntek (OS) - Végveszélyben az anyaföldünk

    Felhívjuk Magyarország felelős kormányát, hogy haladéktalanul, 2014. május 1-e előtt kezdeményezze a földforgalmi törvény (2013: CXXII. tv.) módosítását, és ugyanakkor Magyarország Európai Uniós csatlakozási szerződésének újratárgyalását. Felhívjuk a magyar parlamenti pártokat és a képviselőket, hogy követeljék ezeket a lépéseket a jelen és megalakuló magyar kormánytól. Kérünk minden magyar társadalmi szervezetet és állampolgárt, hogy csatlakozzon felhívásunkhoz.

2014. május 1-én esedékes a földforgalmi törvény hatályba lépése. A törvény rendelkezései ellentétesek a magyar nemzet érdekeivel, kiszolgáltatják a magyar termőföldet és ezzel a magyar gazdaságot a külföldnek. Ezzel pedig, egyszer és mindenkorra, önként feladjuk önrendelkezésünket, a magyar jövőt a szó minden értelmében, ami megpecsételi az ország gyarmati sorsát.

A nemzeti katasztrófa elkerülése érdekében felkérjük a jelenlegi és a megalakuló Kormányt és Országgyűlést, hogy haladéktalanul kezdeményezze az EU-s csatlakozási szerződés földről szóló rendelkezéseinek a felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a termőföld kikerüljön a szabad tőkeáramlás hatálya alól, és fennmaradjon a külföldiek földvásárlási moratóriuma. A tárgyalások kezdeményezésével egy időben Magyarország tagadja meg a moratórium feloldását. Földet csak Magyarországon élő magyar állampolgár szerezhessen.

Teljes felhívásunk itt olvasható: http://foldvedelem.hu/article_view.php/1186/normal

Anyaföldvédelmi Kerekasztal

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. június 6., péntek 12:35

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye
    Budapest, 2014. június 6., péntek (OS) - Végre lesz reklámadó, de lehetne sokkal jobb is! Nagy mulasztást követtek el a korábbi kormányok, hogy valamilyen sajátos okból a legjövedelmezőbb ágazatok közé tartozó reklámipart is megkímélték a közpénzek számára nélkülözhetetlen adóterhektől. Miért is, kik ezek a kiváltságosok, mikor lesznek az eddigi kivételezés okai nyilvánosak? Amennyiben azonban lesz végre reklámadó, akkor ne értéksemleges legyen! Kövesse példamutatóan a társadalmi érdekeket!

    A tervezet egyformán adóztatná az összes termék- és szolgáltatáscsoport reklámját, az értéktelen gagyitól, az egészségünkre potenciálisan és tömegesen veszélyeseken át, a társadalmilag is kimagaslóan hasznosakig. Egy magára valamit is adó törvényhozás, amelynek vezető ereje mindig a régi, rossz gyakorlatokkal való leszámolást hirdeti, nem hozhat létre ilyen elkapkodott, egyszerűen csak egy kiváltságos előjog felszámolásával, és a mindeddig könnyen nyerészkedők pusztán közterhek alá vonásával törődő törvényt.
Itt a lehetőség, hogy a politikusok végre megmutathassák, számukra is fontos, hogy a népesség túlnyomó többségét rendszeresen és büntetlenül félrevezetni is képes, és ezáltal példátlan mértékű közegészségügyi leromlást is előidézni tudó szektort felelősebb szolgáltatásra kényszerítsék!
Rendet kell vágni végre a reklámipar felelőtlen, a közjót semmibe vevő tobzódásában!
A félrevezethető embereket gátlástalanul becsapó reklámokat az adók révén is szigorúbban korlátozni kell!
Javaslatokkal szívesen segítenénk.
Pós Péter elnök

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. június 13., péntek 09:07

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye
    Budapest, 2014. június 13., péntek (OS) - Nem ilyen reklámadót vártunk! A lázas gyorsasággal elkapkodott reklámadó törvény egy fűnyírógép érzéketlenségével bánt a legkülönbözőbb reklámokkal. A törvény megszavazói számára talán érdektelen, hogy egy reklám értéktelen gagyit akar ránk tukmálni, az egészségünkre potenciálisan és tömegesen veszélyes áruk vagy szolgáltatások nélkülözhetetlenként feltüntetésével akar kiugró haszonszerzést elérni, vagy társadalmilag is kimagaslóan hasznos lehetőségekről tudósít? Nem jutott eszükbe, hogy az új adó nem csak az államkincstár bevételein keresztül, az adószedők kedvezőtlen képében, hanem befolyásolási funkciójával is szolgálhatná a közjót?

    Maradt legalább szándékuk arra, hogy az új adó szokásosan értéksemleges, tehát eleve népszerűtlen jellegét megváltoztassák, és azt egy a társadalmi érdekeket példamutatóan követő adóvá alakítsák?

A virtuálissá degradálódott Nemzeti Konzultáció tapasztalatai ellenére a civil világból még maradtak, akik tovább próbálkoznak (ki tudja meddig?):
http://www.levego.hu/hirek/2014/06/a-reklamado-elonyos-lehet-a-gazdasagnak
http://os.mti.hu/hirek/98021/az_old_dohanyfustmentes_egyesulet_kozlemenye
http://os.mti.hu/hirek/97996/az_asztmas_es_allergias_betegek_orszagos_szovetsegenek_kozlemenye

A Magyar Reklámszövetség és a többi tiltakozó érdekkör is jobban tenné, ha saját szellemi erőforrásait a tiltakozás mellett legalább részben a reklámipar megtisztítására használná!
Rá kellene jönniük, hogy a KÖZJÓ is lehet szempont, nem csak a NEKEM JÓ!

Pós Péter elnök

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. szeptember 29., hétfő 10:26

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. szeptember 29., hétfő (OS) - Falus Ferenc bukása sokkal inkább jelölőinek gyalázata! Falus Ferenc orvosként ígért a fővárosnak jobbulást, elsőként a beteg gyermekek iránti érzékenységét bizonygatta, az átláthatóságért, a tiszta közéletért dolgozó emberként hirdette magát, az egészségesebb városért faültetést tervezett. Elképesztően erős érdekvédő program képviselőjeként emlegették. Kell ennél jobb jelölt? Falus Ferenc sugárzó alkalmatlansága a vele kapcsolatos legkisebb probléma volt! A róla szóló hazug kampány attól volt becstelen, hogy a közös jelölt eddigi életével a róla állítottaknak éppen az ellenkezőjét bizonyította. Bukásával nemcsak ő, sokkal inkább jelölői gátlástalansága lepleződött le.

    Ezek után a Falust indító pártok újabb jelölése, támogatása bárki számára csak hátrányt, megbélyegzést okozhat!

Az asztmás és allergiás gyermekeket kimagasló eredménnyel kezelő Svábhegyi Gyermekgyógyintézet megszüntetése kapcsán Falus Ferenc nem átallotta tüdőgyógyászként azt mondani, hogy meg lehet valakit Budapesten akár a legbüdösebb belvárosi részen is gyógyítani. Pedig maga is tudhatja, a tudomány szerint az asztma kezelhető, de meggyógyítani nem lehet.

A Nemzeti Egészségügyi Tanács elnökeként Falus az átláthatatlanság embere volt, aki elérte, hogy a tanács üléseinek az érdekköre számára kínos, szó szerinti jegyzőkönyvei helyett csak a fontos felvetéseket is nyomtalanul elsikáló emlékeztetők készüljenek. A formálisan a közjót szolgáló testület így csak a betegek érdekeinek elárulását szolgálhatta.

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. szeptember 29., hétfő 10:27

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. szeptember 29., hétfő (OS) -

    Falus Ferenc pártutasítások és háttér-mutyik szolgai végrehajtója volt már akkor is, amikor pártja egészségpolitikáját más, egy méltán levitézlett törpepárt határozta meg.
Országos tisztifőorvosként is lejáratta magát a H1N1 védőoltásokkal kapcsolatos félrevezetések folytán. Mihez értett az orvosként is hitelt vesztett Falus Ferenc, ami az egészséges főváros vezetéséhez kellene? Pártérdekek képviseletéhez? Kiderült, ahhoz sem!

A budapestiek kíváncsian várhatják, Falus jelölői most kire húzzák majd azt az álruhát, amellyel egy magát is leginkább lóhoz hasonlító embert akartak a főváros megmentőjeként bemutatni. Lehet, hogy a szétfeslett álruha helyett újabb trójai falovat kell eszkábálniuk?

Budapest lakóinak inkább arra van szüksége, hogy legalább az önkormányzatok munkájában ne a pártérdekek legyenek a meghatározóak!
A főváros életét olyan főpolgármester határozza meg, aki szakképzettsége és korábbi életében végzett munkái alapján is bizonyította, nincs szükség rá, hogy üres ígéretekkel, róla szóló hazug állításokkal kelljen alkalmasságát alátámasztani.
Egy főpolgármester jobb, ha nem pártpolitikus, hanem a pártok között is együttműködés kialakítására képes várospolitikus, azaz civil politikus. (Jó lenne, ha a polgármesterek törvényi kötelessége lenne párttagságuk felfüggesztése!)
A várospolitikusnak adott esetben még az őt a választáson támogató pártokkal szemben is a város érdekét kell néznie!

Bővebben a világhálón: ABOSZ Falus Ferenc

Pós Péter, az ABOSZ elnöke

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 15., hétfő 07:16

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. december 15., hétfő (OS) - Térjünk magunkhoz, amíg nem késő! A megyei autópálya matrica sem az ördög patája! Ritkán fordul elő, hogy az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) nem ért egyet a Levegő Munkacsoporttal (LMCS). Nyilvánvaló, hogy nem lehet előre tudni, hányan fognak néhány forint megtakarítása reményében az autópályák helyett a rosszabb belső utakon, dugóban, sétatempóban, büdös levegőben, stressztől is gyötrődve próbálkozni, és hányan nem lesznek képesek közülük kiszámolni, hogy így mennyivel több benzinpénzt, karbantartási költséget, szabadidőt, energiát és türelmet veszítenek, mintha megvennék az ezektől megóvó, és gyakran a költséges országos matrica megvásárlását is feleslegessé tevő megyei matricá(ka)t.

    Az LMCS az is írta Varga Mihály miniszternek, hogy: "Márpedig dugóban a legnagyobb a levegőszennyezés, hiszen az araszoló, gyors ütemben fékező-gyorsító járművek sokkal több káros anyagot bocsátanak ki, mint az egyenletesen, normálisan haladók. A légszennyezés pedig sok megbetegedést (hirtelen bölcsőhalál, szív- és érrendszeri elváltozások, asztma, daganatos és egyéb betegségek) és korai halált okoz."
Ebben igaza van az LMCS-nek, de éppen ezért nincs igazuk abban, hogy az új rendszer jelentősen növelné a forgalmat az alsóbbrendű utakon, jelentősen súlyosbítva a környezet szennyezését.
Nem az új rendszer növelné a forgalmat az alsóbbrendű utakon, nem az súlyosbítaná a környezetszennyezést, hanem csak a nagyon ostoba emberek.

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 15., hétfő 07:16

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. december 15., hétfő (OS) -

    Az ostobák, akik akkor is az alsóbbrendű utakon gyötrődnének, ha ez sokkal többe kerülne nekik, és többet ártana nem csak mások egészségének, hanem a sajátjuknak is. De ilyen, jogosítványt is kár hogy kapott buta emberek nagyon kevesen vannak!
Egyébként nagyrészt egyetértünk az LMCS-vel. A kormány tartsa be a maga hirdette Nemzeti Konzultációt, és persze nem csak formális, arcképes, válaszgyűjteményes levelekben.
A kormányok elhihetnék, ők sincsenek felkenve a legjobb gondolatok kizárólagos birtokosául, érdemes lenne párbeszédet folytatniuk a nem zsigeri ellenséges, hanem építően kritikus civilekkel.
Jó lenne a hazai érdekek iránt még érzékeny körökből (nem csak a zsebük és pozíciójuk iránt érzékenyekből) olyan hátteret tudni az országban, amelyik a többet fizető megrendelésére nem döfi hátba a mindenkori magyar kormányt, és nem akarja újabb módszerváltások sorát kipróbálni, főként, ha sorban kiderül, mindegyiket külső érdekkörök vezényelték.
Az ABOSZ felkéri a civil szervezeteket, figyeljenek a legnagyobb veszélyekre, és ne sodródjanak idegen érdekek főáramába. Különben könnyen lehet, hogy nem csak a magukat még mindig elitnek képzelő pártok, hanem a civilek is saját mohóságuk, káros és veszélyes politikai függőségeik csapdájába esnek. Ilyesmire most is lehet számítani, de egy Majdan-i módszerváltás után lehet, hogy csak a legcsicskább csicskák lesznek a leendő Kedves Vezető kedvencei.
Most még kapkodhatunk utána, de akkor végképp elfogyhat a levegőnk!

Pós Péter elnök

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. március 6., péntek 11:28

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. március 6., péntek (OS) - A klinikai kutatások érdekviszonyai és a hazai ellátási nyomor, mint nemzetközi versenyelőny. Kinek az érdekében folynak a klinikai vizsgálatok? A gyógyszergyárak, a kutatásokban résztvevő intézmények, orvosi-, kutatói-, szakdolgozói közreműködők anyagi és tudományos fejlődése érdekében, vagy legalább járulékosan az előbbieket végső soron eltartó betegek érdekében is?

    Két nappal a Hogyan dizájnolták kedvezőbbre a klinikai vizsgálatok eredményeit? című cikk megjelenése után tartották meg az MTA székházának igen nívós termében a "Klinikai Kutatások Konferencia 2015: Az egészségügy mint a legnagyobb magyar tudományos kutatási intézmény" című rendezvényt az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének szervezésében, a három hónapos Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének fővédnöksége alatt.
A konferencián mutatkozott be a három nappal az esemény előtt létrehozott Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet egyelőre megbízott főigazgatója, dr. Pozsgay Csilla.
A konferencia fő céljaként hazánk klinikai kutatásokban való eddigi részvételének megőrzése, sőt növelése, és főként az ennek eredményeként elérni remélt jelentős bevételek megszerzési lehetősége volt érzékelhető.
Az érvek között kiemelt szerepet kaptak a kutatásokban részt vállaló intézmények és azok szakembereinek komoly bevételi lehetőségei, valamint ebben a megközelítésben a bevételek, mint a szakemberek itthon tartásának a hivatalos egészségügyi forrásokat pótló eszközei.

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. március 6., péntek 11:29

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. március 6., péntek (OS) -

    A rendezvényen a betegek szempontjai és szerepe méltatlanul csekély, és a valóságos problémákat mértéktelenül mellőző megvilágítást kapott, illetve végig hangsúlytalan volt.
Részvétlenül, csak versenyelőny tényezőként szóba került viszont, hogy a magyar betegek azért vesznek részt másoknál sokkal nagyobb hajlandósággal a klinikai kutatásokban, mert a költségesebb egészségügyi ellátások sokkal kisebb köréhez jutnak hozzá hivatalosan támogatva, mint a polgáraik egészségével jobban törődő országokban élő társaik. A kockázatok e vonatkozásban nem kerültek szóba!
Mivel az egészséges ember a civilizációs népbetegségek korában lassan kivételnek minősül, kirívó nemzetárulásnak minősíteném, ha valóban kiderülne, hogy Magyarországon komolyan figyelembe veendő versenyelőnyként veszik számításba a hivatalos egészségügy ellátási nyomorát, a gyógyulásukat már csak jelentős kockázatok vállalása árán, kísérleti alanyokként remélni tudó betegek kiszolgáltatottságát.
A Der Spiegel szerint az egykori keletnémet pártállam eladta beteg polgárait, prostituálta az országot. Az akkor ebből hasznot húzó, ma is működő gyógyszergyárak az NDK-ban végzett kísérletekre vonatkozó kérdéseket igyekeznek levakarni magukról, mint kutya a bolhát.
A téma igen időszerű. Negyedszázat elmúltával egyesek újrakezdenék?
A felelős állam elsősorban a polgáraiért és nem a számára is kiugró pénzügyi hozadékot ígérő, de leginkább profitérdekekben gondolkodók kiszolgálásáért felelős!

Pós Péter elnök

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. május 10., vasárnap 11:36

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. május 10., vasárnap (OS) - Allergénmentes anyagok talán léteznek, de allergén anyagok nincsenek! Allergénmentes anyag például (talán biztosan) a langyos desztillált víz, az oxigén, a nitrogén. Legalábbis allergiát okozó hatásukról nem tudunk. Az allergénmentes élelmiszer felirat félrevezető, komolyabb jogállamokban tisztességtelen reklámnak minősíthető is lehetne. Élelmiszerek csomagolásán bizonyos élelmiszer-összetevők allergén anyagként való megnevezése tudományellenes, és népegészségügyi szempontból egyenesen káros, egészségromboló hatású, kifejezett ostobaság!

    Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/eu rendelete csak azt írja elő, hogy a csomagoláson a rendelet II. mellékletének listáján szereplő anyag vagy termék nevét olyan betűtípussal, stílussal vagy háttérszínnel kell kiemelni, amely azt egyértelműen elkülöníti a többi összetevőtől.
Nem kell, sőt nem is szabad tehát leírni, hogy ezek allergének, mert ez így nem igaz, csak a jogalkalmazók egy része, és úgy tűnik, köztük az érintett hazai szakhatóságok is csak elolvasni, de nem olvasni tudnak. Funkcionális analfabéták?

Más indoka nem lehet annak, hogy igen sok élelmiszeripari terméken a gyártók és forgalmazók allergén anyagokként külön megnevezett összetevők felsorolásával riogatják vásárlóikat, és saját maguknak is anyagi kárt okozva elveszik a kedvünket attól, hogy például a népegészségügyi szempontból kiemelkedően fontos halból vagy a szintén igen értékes tejből, tojásból, dióból stb. készült termékeket fogyasszunk.

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. május 10., vasárnap 11:36

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. május 10., vasárnap (OS) -

    Az egy főre jutó évi halfogyasztás nálunk öt kilogramm körül van, ez negyven európai ország közül annak ellenére az utolsó előtti, hogy a halhús fogyasztása igen fontos lenne a hazánkban a halálozások felét okozó szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. Pedig a hazai hal minősége könnyebben ellenőrizhető.

A rendelet célja csak az, hogy az ezekre az anyagokra tudottan allergiás vásárlók figyelmét felhívja, hiszen számukra (csak nekik!) káros lehet az ilyen termékek fogyasztása.

Az említett rendelet II. mellékletének címe Allergiát vagy Intoleranciát Okozó Anyagok és Termékek, ami szintén teljesen tudománytalan, hibás. Egyrészt ezek az anyagok egyenként és összességükben is csak az emberek kis hányadának okozhatnak allergiát vagy ételérzékenységet, a felsoroltak csaknem fele pedig az emberek többsége számára fontos közétkeztetési és kifejezetten ajánlható termék.

Élő példáját láthatjuk annak, hogy az Európai Unió szakértőkkel jól megtámogatott törvényhozói is követnek el kapitális hibákat, sőt négy év is kevés volt számukra, hogy ezt észrevegyék és kijavítsák.
A jogszabályban kedvező és elvárható lenne némi kiegészítés arról, hogy itt nem csak a mellékletben felsoroltakat lehetne szerepeltetni, ezek csak a leglényegesebbek, ezért (jelenleg) csak ezeket tartják jelölendőnek. Ilyen elvárhatóan alapos tájékoztatást azonban a rendeletben nem olvashatunk.

Kinek az érdeke? Ki a felelős az EU-ban, és ki itthon?
Van tennivalónk legalább a riogatással szemben?

Pós Péter elnök

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. május 14., csütörtök 15:45

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. május 14., csütörtök (OS) - A Nemzeti Konzultációk szükségtelenek! A Nemzeti Konzultáció a hazánkban bevezetett formájában szükségtelen, mert nem nemzeti és nem konzultáció! Nem nemzeti, mert a többnyire csak a nemzet töredékét tudja megszólítani, és a nemzet még kisebb részétől kaphat, és tőlük is csak irányított válaszokat. Nem konzultáció, mert semmi köze nincs a szó létező jelentéseinek egyikéhez sem. Nem tanácskozás (a résztvevők nincsenek egymással valós kapcsolatban), nem mások szakértői véleményének kikérése, és nem is ennek fordítottja, amikor egy téma néhány szakértőjétől kérhetnek segítséget az abban kevésbé tájékozottak. A Nemzeti Konzultáció mai formájában politikai trükk, egyszerűbben szólva átverés!

    Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) a nemzeti konzultáció fogalmának a hazai politikai közbeszédben való megjelenése óta többször részletesen indokolva, de teljesen hiábavalóan sürgette, hogy az egészségügy eredményes megmentése érdekében legyen Nemzeti Konzultáció. Úgy véltük, a magyar emberek egészsége is megér ennyit, de mindannyiszor csalódnunk kellett.

Már nem sürgetjük a Nemzeti Konzultációt, mert nem alibi célú, a mindenáron kedvelőket szórakoztató, a kritikusokat megbotránkoztató, a legigényesebbeket meg is alázó cirkuszi mutatványokra, hanem tényleges, sokoldalú, nagy nyilvánosság előtt folyó, tehát átlátható tárgyalásokra van szükség.
Olyanokra, ahol a résztvevők mindegyikének joga van értelmes kérdéseket megfogalmazni!
    
    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. május 14., csütörtök 15:46

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. május 14., csütörtök (OS) -

    Olyanokra, ahol az adható válasz módja sem csak a trükkös mondatok közötti ikszelgetést jelenti.

Ma jellemzően a kézi vezérelt kiszolgáló média cenzorai által átengedett, valótlan összefoglalókból tájékozódhat az, aki megelégszik a hírek valósággal közismerten köszönőviszonyban sem lévő tartalmával és a pártpolitikai brosúrákéhoz hasonló színvonalával.

A miniszterelnöknek illene mielőbb válaszolnia a kérdésre: Csak ennyit ér számára az általa oly sokszor emlegetett MAGYAR EMBEREK egészsége, gyermekeink, unokáink egészséges (mert még az EU-ban is csak így versenyképes!) jövője?

Mikor válaszol Orbán Viktor a 2010 óta egyre megalapozottabb kérdésekre? A magyar egészségügy kapcsán valóban csak a fiatalok stadionokban sportoltatását, az ez által elérhető betegségmegelőzést látja fontosnak? Igazán lényegesnek tartja a heveny betegségekkel küszködők mielőbbi meggyógyítását is? Az életük végéig krónikus betegségükkel együtt élni kénytelen emberek, köztük a már munkaképtelenek, valamint az önhibájukon kívül megöregedetten beteggé váltak sorsára is figyel, őket is emberszámba kívánja venni?
Az utóbbi két kérdésre elvben adható miniszterelnöki igen válasznak semmi jelét nem látjuk!

Pedig jó lenne bebizonyítaniuk, nem csak a tulajdonviszonyok átalakításában, de számon kérhető értékrendjükben is különböznek a korábban oly buzgón bírált, magukat szociálliberálisokként bemutató kormányok egészségpolitikájától.

Vagy mégsem? Csak mi, betegek nem változtunk?

Pós Péter elnök

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. február 23., csütörtök 17:14

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. február 23., csütörtök (OS) - Államfőválasztást a közjog és a közerkölcs egyidejű figyelembevételével! Elvárható, hogy a magyar nemzetet ne olyan ember képviselje, aki csak a kirívóan pártos logikával megalkotott Alaptörvény egyetlen, talán nem véletlenül rendkívül igénytelen alkalmassági követelményének felel meg: Köztársasági elnökké megválasztható bármely magyar állampolgár, aki a harmincötödik életévét betöltötte. Amennyiben egy párthátterű államfő miatt a bírósági csúcsszervek és különösen az ügyészség felelős vezetői pártoktól való függőségének még a törvény adta lehetőségekkel való akadályozása sem várható, akkor az államszervezet demokratikus működéséről beszélni a közjogot és a közerkölcsöt is durván megcsúfoló arcátlanság.

    Hazánkban az állampolgárok között közmegegyezés van a tekintetben, hogy a függetlenség a felsorolt közjogi méltóságok tekintetében az 1990-es sajátos rendszerfordulat óta sem jellemző.

Eddig egyetlen államfő sem kezdeményezett népszavazást. Jellemző, és okkal vizsgálandó, hogy miért nem fordultak soha közvetlenül a néphez.
Az államfőtől elvárható, hogy a nemzettel egy valóban élő, elnevezéséhez is méltó Nemzeti konzultációt hozzon létre, hogy kiemelt figyelemmel kísérje a nemzet egységes érdekeit és ezek érdekében szükség esetén aktívan fellépjen.

Ahhoz, hogy Magyarországnak és a magyar nemzetnek végre személyében is alkalmas államfője legyen, az eddigi köztársasági elnököktől markánsan eltérő személyiségre van szükségünk.

     Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. február 23., csütörtök 17:14

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. február 23., csütörtök (OS) -

    A szervezetünk elnökeként általam államfőnek ajánlott személy Prof. Dr. Szabó Máté, az alapvető jogok volt biztosa.

Ő az, aki hangsúlyosan párt független ombudsmani működésének idején korábban elképzelhetetlen mennyiségű és minőségű vizsgálati jelentésben állt ki az állampolgárok érdekében.
Az Alkotmánybírósághoz igen szakszerű beadványokkal fordulva nem kis részben pótolta az odafordulás közvetlen jogától is megfosztott nép lehetőségeit.

Szabó Máté a politikatudomány doktora. 1985 óta dolgozik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Németül, angolul, oroszul és franciául beszél. Fő oktatási és kutatási témái közé tartozik társadalmi mozgalmak és a politikai tiltakozás a 20–21. században Magyarországon és Közép-Európában.
2007-ben 83 százalékos többséggel választotta meg a parlament az állampolgári jogok országgyűlési biztosává.

Szabó Máté a korábbi államfőkhöz és a jelenleg szóba került jelöltekhez mérten is bizonyítottan alkalmasabb.
Talán éppen ezért nem került a pártok jelölőinek látókörébe?

Szabó Máté alkalmasnak tűnik? Ez még a parlament többsége számára sem lehet kérdés! Alkalmatlanságát okkal és vállalható politikai felelősséggel bizonyítani nehéz lenne…

Az Egészséges Magyarország létrehozásának első lépése az állam fejének felelős megválasztása!

Az írás szerzője által valamennyi országgyűlési képviselő címére elküldött részletesebb anyag is elérhető: http://www.abosz.hu/idoszerukerdesek/20170223_allamfovalasztast.html

     Pós Péter,
     az ABOSZ elnöke

     Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. március 7., kedd 10:32

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye
    Budapest, 2017. március 7., kedd (OS) - Áder Jánoshoz írt kérés a 2017. évi államfőválasztással kapcsolatban. Az ABOSZ elnöke a köztársasági elnöknek írt levelében többek között arra utalt, hogy történelmi értékű üzenetértéke lenne annak, ha már a 2017. évi államfőválasztást is a közjog és a közerkölcs egyidejű figyelembevételével tartanák meg hazánkban. Ezt hazánk legfőbb felelős közjogi méltóságaként Áder János elnök úr példaadó személyes döntésével képes elősegíteni úgy, hogy döntése sem államfői felelősségével, sem hatáskörével nem kerülne ellentétbe, sőt, az 1990-es sajátos rendszerfordulat óta talán a legélesebb képet adó tükröt tartaná a politikai osztály, és ezen belül a mindenkori ún. kormányzó elit elé.

    A levélíró a másolat megküldésével értesíti az államfőt arról is, hogy 2017. február 23-án levelet írt valamennyi országgyűlési képviselőnek abból a célból, hogy hazánknak végre valóban az Alaptörvény szerinti, azaz a nemzet egységét, és nem a pártok erőviszonyait kifejező államfője lehessen, aki a pártok természetszerű részérdekeivel szemben is a nemzet közös érdekei szerint őrködhet az államszervezet demokratikus működése felett.

Az ABOSZ elnöke tájékoztatásul megküldte valamennyi országgyűlési képviselő címére az államfőnek írt levelét.

A jelen közleményben említett dokumentumok mindegyike elérhető a következő oldalon is:
www.abosz.hu/idoszerukerdesek.html

     Pós Péter
     az ABOSZ elnöke

     Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. május 17., szerda 09:28

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. május 17., szerda (OS) - Kútmérgező politikusok hazudnak reggeltől estig. Meddig tűrjük még? Régen túltettek már az öszödi böszme által több mint tíz éve, zárt körben bevallott kormányzati népbutításon, de akár az 1956 előtti hazudozókon is. Már nem csak a szokásos politikai hazudozás folyik, hanem gyomorforgató, obszcén, a köznyelvet és a közerkölcsöket is posványba taposó, általános lelki kútmérgezés. Ez még csak romlani fog a választásokig? Tűrjük tovább, vagy már elég volt a mocsokból?

    Végre fel kell vetni egy a Kormány és az Országgyűlés felé továbbítandó, vagy ottani eredmény híján akár népszavazást is megérdemlő kérdést, hogy nem érzik-e úgy hazánk legmagasabb szintű döntéshozói, hogy a közbizalom elleni bűncselekmények körét ki kellene terjeszteni a közérdekű ügyekre is, és az ilyen ügyekben folytatott gátlástalan politikusi hazudozás is büntetendő cselekedetnek minősüljön.

Egy lehetséges népszavazási kérdés (egyelőre csak mintaként):
"Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt abból a célból, hogy azoknak az országgyűlési és önkormányzati képviselőknek a választhatósági joga bűncselekmény elkövetése miatt tíz évre megvonandó legyen, akikről bíróság jogerősen megállapítja, hogy fél éven belül legalább három alkalommal közbizalmat igénylő közérdekű ügyben nyilvánosan valótlan tényt állítottak."

Nem túl szigorú elvárás, de valahol el kell kezdeni!

Sok más témakör között az egészségüggyel összefüggő kérdések is megérdemelnék a kiemelt közbizalmat igénylő, védendő körbe kerülést.

     Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. május 17., szerda 09:28

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. május 17., szerda (OS) -

    Legalább a számon kérő hivatkozás céljával figyeljünk az olyan közjogi méltóságokra, mint Áder János köztársasági elnök, aki 2017. május 8-án, beiktatási beszédében ezt mondta: "Közbeszédünk színvonala az utóbbi időben drámai mértékben romlott. Itt és most mindezért nem akarom porciózni a felelősséget. De a politikai számosság okán mindig a kormánypártoké a nagyobb."

Sietni kell, mielőtt kitalálják, és az Alaptörvénybe illesztik, hogy a közbizalom elleni és közérdekű ügyek körében is az országgyűlési és önkormányzati képviselők vagy egyáltalán a politikusok foglalkozásukkal összefüggő alkotmányos alapjoga legyen a valótlan tények állítása.

Nem sok fáradságukba kerülne az sem, hogy szintén az Alaptörvény módosításával a már jelenleg is tízre bővült tiltott népszavazási tárgykörökhöz sorolják a politikusok büntethetősége ügyében kezdeményezett népszavazást is.

Volt már hasonló, például a választási törvény módosítására irányuló népszavazási kezdeményezés lehetőségét is így szüntették meg az Alkotmány Alaptörvénnyé változtatásakor, hogy könnyebben bebetonozhassák a jelenlegi választási szabályozást, amely a többi párthoz képest irreális mértékben megerősíti a kis különbséggel győztest is.

Kapcsolódó anyagok:
www.abosz.hu/idoszerukerdesek.html
www.abosz.hu/az-asztmas-lelke-es-a-lelek-asztmaja.ppsx

Pós Péter
az ABOSZ elnöke

     Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 31., vasárnap 17:07

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. december 31., vasárnap (OS) - Szubjektív mérleg a megmérhetetlenné tett kormánytevékenységről, és a jövőről. Magyarország kormánya harcos, eltökélt nemzetvédelemről papol az Európa más nemzeteit pusztulásba vezető nemzetáruló állami és EU-s vezetőkkel szemben, miközben saját nemzetét legfontosabb életfeltételei tekintetében árulja el annak otthonában. Olyan ez, mint a birtokvédelem a birtokon élő, de útban lévők kútjainak mérgezése közben.

    Egyetlen emberre, egy lelkészi hivatásra méltatlan, felelős miniszteri tevékenységre teljesen alkalmatlan, de elvtelen kiszolgálóként megbízható (adott esetben a bűnbak szerepére is kiválóan alkalmas) apparatcsikra terhelték a kormányzat legfontosabb ágait: az egészségügyet, az oktatást, a kultúrát, a család- és ifjúságvédelmet, a szociális ügyeket, a sportot, no meg egymással ötletszerűen összetákolva még az egyházi, kisebbségi és civil kapcsolatok ügyeit is.

A mindent kezében tartó miniszterelnök által megbízott lelkész-miniszter Magyarország népessége legfontosabb ügyeinek formális kezelőjeként az Emberi Erőforrások Minisztériumának nevezett hivatalban motoszkálhat egy az embereket is leginkább gazdasági erőforrásként számba vevő főszámadó lelkiségével.

Nem csoda, hogy a magyar nép már a teljes politikára egyre inkább halmozottan allergiássá válva, szorongva, levegőért kapkodva gondol arra, hogy a több mint negyedszázados csalódássorozat után, jövőre mi jöhet még.

     Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 31., vasárnap 17:07

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. december 31., vasárnap (OS) -

    A Kormány és a kormánypártok folyamatos, módszeres gyűlöletkeltést folytatnak minden olyan párt, vagy akár civil szervezet, érdekképviselet, magánszemély ellen, amely, illetve aki önfeladó besimulás helyett aktívan kritizálni meri tevékenységüket. A gyűlöletkeltés mértéke arányos a Kormány illetve pártjai közérdeket sértő, pusztán a hatalmuk minden áron való bebetonozására törekvő tevékenységének sikeres leleplezésével.

Az esztelen gyűlöletkeltéssel a teljes közéletet megmérgezik. Aki nem akarja, hogy oktalanul beszennyezzék, már nem is mer élni a véleményalkotás egyébként alkotmányos jogával sem.

A demokratikusnak állított jogállam alkotmányos eszközeivel a politikai versenyben részt venni kívánó többi párt azonban nem vonulhat vissza. Választhat, kiteszi magát a gyűlöletkeltés szennycsatornák bűzéhez hasonló hatásának, és akár a rákényszerített eszközökkel is élve, a választók számára undorítóvá tett politikai pályán marad, vagy beletörődik, nincs mit tennie, amíg a választóknak a majdan biztosan rájuk törő csömör és hányinger miatt nem lesz elegük. Ha nem lesz késő…

A történelem ugyanis mást mutat. A csak hatalmi önérdekükkel törődő, tevékenységüket mindig ebből a szempontból szervező erőktől csak kivételes esetben lehet demokratikus úton megszabadulni, miután túlhatalmukat politikai visszaélésekkel, korrupcióval, a média túlnyomó részének megszerzésével, annak hatalmi eszközzé aljasításával, és az azon keresztül folytatott gyűlöletkeltéssel bebetonozták.

     Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. december 31., vasárnap 17:07

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (3. rész)
    Budapest, 2017. december 31., vasárnap (OS) -

    A Kormány a leglényegesebb belső társadalmi problémák elfedése céljából aránytalan mértékűvé torzította a valós migrációs veszélyhelyzetet, és a tisztességtelen eszköz még hatékonyabb kihasználása érdekében a közös külső ellenség képzésével megpróbálja egy akolba terelni a sokféle értékrendű népességet.
Közben a diktátorképzők "kenyeret és cirkuszt a népnek" tanítása szerint gátlástalanul próbálja a népet korrumpálni, és a választások előtti szavazathalászat maximálása érdekében, a gondos beetetés jól kiszámított időszakában, odalöki a közpénzek további magánzsebekbe tömése szempontjából busásan megtérülő mértékű (a megcélzott választói körök szerint kiporciózott arányú) koncot.

Az ellenzéki pártok többségének elképesztő bénasága, a múltjuktól való indokolt mértékű elszakadásra, a hatalom túlkapásainak alkalmas kezelésére képtelensége, és eszköztelensége miatt a kormánypártok kényelmes helyzetben vannak. Elég az "oszd meg és uralkodj" elvet követniük, és a kezükben lévő médiában mindig az éppen legveszélyesebbnek tűnő ellenfelük lejáratására felhasználni annak potenciális szövetségeseit. Az ellenzék megszólalási lehetőségét ugyanis a hatalom kénye-kedve szerint adagolhatja.

Tovább tűrjük, hogy hazánkat ismét a fortélyos félelem igazgassa?
Másként, mint korábban, de talán még megalázóbban, a mindennapjainkat is hazudozásra vagy elgyávuló hallgatásra kényszerítően mocsokba züllessze a közéletet?

Vagy merünk változtatni?

2017-12-31

Pós Péter elnök

     Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. február 12., hétfő 10:06

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. február 12., hétfő (OS) - Ebből a veremből valahogy ki kell fordítani az országot! Módszerváltó útikalauz jelent meg politikusoknak, mely egyben lelki egészségvédőjük is lehet ahhoz, hogyan kerülhetnék el azokat a köz- és hosszabb távon önveszélyes betegségeket, mint a pénz- és hatalommánia. A tanulságos könyvet a már beteg szerencsétlenebbek is forgathatnák, ha egy majdani újrakezdés reményében még nem adták fel a gyógyulás reményét. A szerző mostanában rendhagyó fogalmakat ásott elő. Olyanokat, mint a tisztességes, tehát igazságos társadalom, társadalmi biztonság, egészség, egészségügy, oktatás, és a politika morális legitimációja. A legutóbbi három szóra így együtt – ahogy mondani szokták – igencsak lenne igény!

    Dr. Gilly Gyula, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) szakértője egy okos és bátor ember, aki tudja és még le is meri írni, hogy az emberek életét alapvetően az egészségügy, a társadalombiztosítás és az oktatás befolyásolja. Persze mondhatnánk, ezt a lelkünk mélyén majd mindannyian tudjuk, csak feszegetni nem merjük az ilyen irányú hiányainkat, csalódásainkat, mert az eddigi hét választáson többségünk által hatalomba juttatottak csaknem egyformák voltak abban, hogy ígéreteikkel mind becsaptak minket.
Ezekre a számunkra legfontosabb területekre általában még a választások előtt is csak a mindig reménykedő választók elkápráztatása céljából, de akkor is a költségvetés maradékából juttatgatnak, a terület gyalázatos helyzetéhez képest persze látványosan.

     Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. február 12., hétfő 10:06

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. február 12., hétfő (OS) -

    Ezek azonban csak népbutító, "itt a piros, hol a piros" etikai színvonalú trükközések. Helyettük már mélyreható és azonnali változtatásokra lenne szükség, mert mára tarthatatlanná és tűrhetetlenné váltak mind a magyar emberek katasztrofális egészségi állapotmutatói, mind a hazai egészségügy és a társadalmi egészségbiztosítás helyzete is.
A sokat emlegetett egészségi, megbetegedési és halálozási mutatók egyben a "társadalmi igazságosság, tehát a tisztességesség" állapotjelzői is.
Az egészség ügye, és az egészségügy ügye ugyanis alapvetően és elsődlegesen erkölcsi kérdés, mely messze túlmutat az egészségügy szakpolitikai kérdésein, sőt, a kétségkívül szükséges, de távolról sem elégséges közgazdasági vonatkozásokon is.
A nemzet legfontosabb dolgai között ez is a társadalmi működés igazságos, tehát tisztességes, vagy épp ellenkezőleg, igazságtalan, tehát tisztességtelen működésétől, tömören szólva emberközpontú voltától függ.
A pénzközpontú politikának az ember csak eszköze, míg az emberközpontú közpolitikához a pénz sok közül pusztán az egyik eszköz.
A társadalom mindenkori működésének tisztessége vagy tisztességtelensége pedig nem mástól, mint a mindenkori hatalom birtokában lévő politikusoktól függ.
Egyben még bízhatunk, és a politikusok is megfontolhatnák: Aki másnak vermet ás, maga esik bele!
A tudás ingyenesen elérhető: https://mok.hu/fooldal/pdf-konyv---dr-gilly-gyula---a-tisztesseges-tehat-igazsagos-tarsadalom-es-az-elsodleges-tarsadalmi-javak

Pós Péter, az ABOSZ elnöke

     Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. április 5., csütörtök 12:29

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. április 5., csütörtök (OS) - A rákos daganatot a társadalomból is ki kell vágni! Önnek is joga van tudni, hogy a joggal való visszaélés útján magát kisebbségi támogatással hatalomba juttatott jelenlegi kormány, antidemokratikus uralmának megőrzésére készül! Véletlenül sem szólítja fel az ország választópolgárait, hogy minél többen menjenek el szavazni, mert a nagy részvétel a bukását okozhatná. A civilellenességéről egyre hírhedtebbé vált Fidesz csak a kisebbsége támogatásával tudná megőrizni a választók többsége feletti, azaz a többség akaratával ellentétes hatalmát. Ez ugyan a korábbi törvényhozói erejükkel való újabb arcátlan politikai visszaélés, de csak a kisebb bűneik közé tartozik.

    A kormánypárt mindennapi politikai eszköztárába illesztette az olyan köztörvényes bűncselekményeket is, mint a közösség elleni uszítás, a közveszéllyel fenyegetés, a rágalmazás, és mások becsületének csorbítása.

A miniszterelnök a Fidesz elnökeként csak a saját szavazóit szólítja fel a választáson való részvételre. A más pártot választókat a nemzet ellenségeinek, nemzetárulóknak próbálja beállítani azzal, hogy a gondolat- és választási szabadságot agyagba döngölve mindannyiukat (őket egymással is hazug módon összemosva) külső hatalom kiszolgálóinak, "sorosistának" nevezi.

Orbán: "A választás tétje, hogy bábkormány vagy független nemzeti kormány fogja vezetni Magyarországot."
Orbán szerint csak egy Fidesz kormány vezetné a nemzet érdekében Magyarországot, más kormány csak hazaáruló bábkormány lehetne.

     Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. április 5., csütörtök 12:29

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. április 5., csütörtök (OS) -

    Orbán: "A keresztény Európa olyasmi, mint a levegő, amiből élünk..."
A mindenre kiterjedően féktelenül hazug, gyűlölködő politika viszont olyan, mint a mérges gáz, ami akkor is elpusztít, ha egyébként otthon érezzük magunkat a saját hazánkban.

Demokratikus hatalom csak a tájékozott többség erején alapulhat. A félrevezetett és gyűlöletkeltéssel megfélemlített, beteges pánikba kergetett kisebbség választási jogi manipulációval felturbózott szavazati erejével csak bitorolni lehet a hatalmat.

Orbán a nemzeti ünnepen: "Mi sohasem gyűlöltünk és nem is fogunk gyűlölni senkit. Épp ellenkezőleg, mi továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében."
Ki is fejti, mit ért ő szeretet és összefogás alatt:
"A választás után természetesen elégtételt fogunk venni, erkölcsi, politikai és jogi elégtételt is. De most nem vesztegethetjük erre se az erőnket, se az időnket."

Így leginkább azok a korábban vélt erejükben hirtelen csalódó diktátorok beszélnek, akik komoly pánikba estek az általuk mindeddig elképzelhetetlen választási vereség rémétől. Utolsó, kétségbeesett kísérletként próbálják megfenyegetni még a demokratikus választásban reménykedőket is.

Mivel a jelenlegi kormány gátlástalan hírhamisításához hasonló hazánkban Rákosi uralma óta nem volt, számunkra az sem lehet ok a hazai diktatúra lenyelésére, ha akár egész Európa is csak a saját eltérő érdekei szerint hazudna. Nem tűrhetjük, hogy a közjoggal együtt a közerkölcsöket is a pártérdekek posványába tapossák.

     Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. április 5., csütörtök 12:29

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (3. rész)
    Budapest, 2018. április 5., csütörtök (OS) -

    A következő kormánytól mindenekelőtt, tisztességes, a közjót szolgáló választójogot, emberhez méltó egészségügyet, versenyképes tudást biztosító közoktatást és közművelődést, valós tájékozódást és sajtószabadságot lehetővé tevő, civil felügyelet alá helyezett médiatörvényt, a legfontosabb alapjogokat visszaállító Alkotmányt, működő környezet- és természetvédelmet, és méltányos közteherviselést biztosító adórendszert, mindösszesen, két szóban összefoglalva: egészséges Magyarországot kell elvárnunk.

Egészségről ábrándozni egészséges közállapotok nélkül reménytelen! A legtöbb "civilizációs" krónikus betegség okai és fenntartói is azok a politikai bűnözők, akik a megalázott nép túlnyomó hányadát egyre kibírhatatlanabb stressznek teszik ki azzal, hogy az országot hatalmi helyzetükkel visszaélve, kiüríthető magánkincsesbányájukként kezelik.

Időnként rendet kell tenni, és ha másként nem megy, a társadalomból is ki kell vágni a rákos daganatot!

Önnek is joga van tudni, hogy április 8-án még lehetősége van a kisebbség diktatúrája és a többségi demokrácia között választani.

Önnek is joga van tudni, hogy az egykor szebb reményekkel indult, de hatalommániával megfertőzve értékét és mértékét vesztett, majd Hódmezővásárhely tanulsága után pánikba esett diktátorrá vedlett miniszterelnök leegyszerűsítette számunkra a választást.

     Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. április 5., csütörtök 12:29

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (4. rész)
    Budapest, 2018. április 5., csütörtök (OS) -

    Az Orbán által, átmenetileg elborult elmével, éppen nemzeti ünnepünkön meghirdetett, kiszolgálóival a nemzet vele egyet nem értő többségén esetleg még végrehajtandónak remélt "erkölcsi, politikai és jogi elégtétel" végképp látszólagossá tenné a jogállamot. Legközelebb győzelmi esélye már csak hatalombitorló pártnak ("a Pártnak") lenne, amely mellett legfeljebb csak alibiként létező, kiszolgáló törmelékpártok létezhetnének. Mint a KDNP. Ezt normális ember nem tűrheti ölbe tett kézzel!

A demokráciát veszélyeztető személyiségzavarú ember pedig a jövőben ne kerülhessen a legfőbb közjogi méltóságok, de még a többi közjogi méltóság közé se, illetve utóbb diagnosztizált esetben tovább ne tölthesse be a tisztségét!
Az ez elleni védekezés szabályait a jövő Alkotmányába kell illeszteni! (A legfőbb közjogi méltóságok a miniszterelnök, az államfő, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Kúria elnöke, az egyéb közjogi méltóságok közé tartoznak az országgyűlési képviselők, az ombudsmanok, az Állami Számvevőszék elnöke, a legfőbb ügyész, stb.)

Önnek is joga van érdemben és titkosan választani, éljen vele addig, amíg szabad!

Budapest, 2018. április 5.

Pós Péter, az ABOSZ elnöke

     Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. december 12., szerda 08:38

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. december 12., szerda (OS) - Nemdohányzó nemzetet, kiszámítható módon! Lázár János, a Miniszterelnökség korábbi vezetője csak augusztus óta a nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos, de már két hónap elteltével igen pozitív javaslatot tett. Aztán a miniszterelnök szabadságjogokkal kapcsolatos súlyos értékrendi zavara elhallgattatta. (Vagy lehet más magyarázat? Ha van, halljuk, mert ez közügy!)

    Lázár legfőbb javaslatai, felvetései voltak:

     - akik 2020. után születnek, Magyarországon ne vásárolhassanak dohányterméket,
     - mindenki más vehetne továbbra is, a 2020-as generáció viszont már nagykorúként sem,
     - a dohányzás nem alapvető emberi jog, sőt korlátozza a nemdohányzókat az egészséges élethez való alapvető jogukban, így tiltani lehet,
     - a dohányzás nem szolgálja a közjót, sőt azzal ellentétes.

Különlegesség, hogy Lázár tervének első eredményei csak öt parlamenti ciklus után kezdenének látszani, és még további két ciklus kellene a siker bizonyításához.
Az ezt követő eredmények azonban egyre ugrásszerűbben fényezhetnék a kezdeményezőt. A nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztost nem lehet türelmetlenséggel vádolni…

Ne ítéljünk hebehurgyán, itt most nem pártérdekekről van szó!
Remélem, az összes párt és civil szervezet belátja – kivételesen – a közjót igen nagymértékben befolyásoló, támogatandó közügyről van szó, sőt még Márki-Zay Péter is egyetért, ebben az ügyben vele együtt, mindannyiunknak támogatnunk kell az ő legfőbb ellenfelét.

     Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. december 12., szerda 08:38

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. december 12., szerda (OS) -

    Lázár tervei – nem visszamenőleges hatályú jogi szabályozásról lévén szó – nem jogsértőek és védik minden ember, különösen a még meg nem születettek és a védekezésre képtelen magzatok, újszülöttek, kisgyermekek és a részben családjuktól függésben lévők egészségét is. Közérdekűek, nem sértik a már dohányzók (függő helyzetben lévők) jogait, sőt segítik megerősíteni az ő felelős gondolkodásukat is.

Az viszont már kapitális hiba, hogy Lázár János az új generáció számára pusztán a dohánytermékek vásárlását, és nem fogyasztását akarja megtiltani. Amíg a vásárlástól eltiltottak maguknak mással vásároltathatnak, semmi nem akadályozza meg őket, hogy elinduljanak a sok szenvedést sok pénzért biztosító önmérgezés útján.

Komoly mulasztás, hogy Lázár nem foglalkozik a családon belüli dohányzással, aminek korlátozása nélkül – a gyerekekre kényszerített, sokkal károsabb passzív dohányzás miatt – csonka a javaslat.

Reméljük, a nemdohányzók védelméért felelős biztos a neki kijelölt célközönségen kívül a dohányzók védelmére is képes némi figyelmet fordítani, mert különben munkája hiteltelen lesz.
Az ABOSZ nevében a legmesszemenőbben törekedni fogok a Lázár János által felvetettek továbbgondolására, az elképzelés hibáinak kijavítására, és ezzel a közjó olyan alakítására, hogy a nemdohányzók védelmének leghatékonyabb képviselete ne sértse a még dohányzók méltányos jogait sem!

Kiegészítésül: http://www.abosz.hu/kornyezet_es_felelosseg.html#dohany

Pós Péter
az ABOSZ elnöke

     Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.