2007. március 25., vasárnap 19:22

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2007. március 25., vasárnap (OS) -

    Hatékony kormányzati intézkedésekkel a népességcsökkenésért!
    Ne most szüljön anyuka, nincs szabad ágy!

    A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) felháborodva áll a bejelentés előtt, miszerint áprilistól 45 százalékkal csökkenne a budapesti szülészeteken az aktív ágyak száma. A tervezet szakmailag dilettáns, ugyanakkor erkölcstelen és embertelen is. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete választ vár az egészségügyi minisztertől arra a kérdésre, kinek az érdeke a rombolás?
    A Nagycsaládosok Országos Egyesülete tiltakozásra hív mindenkit, civileket és politikusokat is, akik felelősséget éreznek a megszületendő generációért, asszonyaikért, lányaikért. Kérjük, emeljék fel szavukat ez ellen az ámokfutás ellen, mert ha abban a városban, ahol az ország lakosságának közel ötöde él, felére lehet csökkenteni a szülészetek aktív ágyait, akkor a politikában nem lesz többé semmilyen erkölcsi gát és teljessé válhat az anyák, a gyermekek és közvetve az egész társadalom kiszolgáltatottsága.
    Ezzel a bejelentéssel az egészségügyi miniszter megüzente a társadalomnak, hogy számára mennyit ér a megszületendő kisgyermek és édesanyja. Ebből a bejelentésből megismerhető Molnár Lajos családképe és kiérezhető belőle a családokért érzett  végtelen aggódása .
    Akiket még a vizitdíjjal, potyautas járulékkal, tandíjjal, iskola- és kórházbezárásokkal sem sikerült elriasztani a gyermekvállalástól, azokat meg kell akadályozni a szülésben? Netán a privatizált magánkórházakba akarják irányítani őket? Mindez kinek az érdeke? Kit szolgál Ön, miniszter úr?

                              dr. Szabó Endre
                                    elnök

    Kiadó:  Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Zrt.


2007. november 4., vasárnap 17:47

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2007. november 4., vasárnap (OS) -

    A Nagycsaládosok Országos Egyesülete felszólítja az országgyűlési képviselőket, hogy ne szavazzák meg a társadalombiztosítás üzleti alapú átszervezését, még általános vitára se engedjék az erről szóló törvénytervezetet!
    A tervezet a társadalmi akaratot semmibe véve, politikai háttéralku következménye, megvalósulása drasztikusan csökkenti a lakosság egészség-megőrzési, gyógyulási és életesélyeit. Nincs olyan szakmai, érdekvédelmi, vagy egyéb civil szervezet, amelyik az egészségügy üzleti átalakításával egyetértene. Ezen a téren a nemzetközi tapasztalatok is egyértelműen negatívak! Az egészségügy nemzeti sorskérdés, bármiféle alapvető változtatás megfelelő hatásvizsgálatok elvégzését követően csak nemzeti konszenzussal valósíthatók meg!
    Tisztelt Képviselők! Képviselői esküjük szerint Önök választókerületük lakosságát tartoznak képviselni, az egészségügy üzleti alapokra helyezéséről szóló törvénytervezet azonban ellentétes a választók érdekeivel és akaratával. Az üzleti átalakítás csak azoknak érdeke, akik ezt erőltetik, de a várható társadalmi katasztrófáért a tervezetet megszavazó összes képviselőnek viselnie kell a felelősséget! Ezért arra kérjük Önöket, hogy ne szavazzák meg, ne engedjék, hogy oda legyen hazánk, gyermekeink jövője!

                                       Szabó Endre
                          Nagycsaládosok Országos Egyesülete
                                           elnök
Budapest, 2007. november 4.

------------------------------------------------------------------- K érjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Zrt.


2009. április 25., szombat 16:11

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2009. április 25., szombat (OS) -  A Nagycsaládosok Országos Egyesületének április 25-én megtartott közgyűlése az alábbi nyilatkozatot teszi közzé:

    A kormányzat válságkezelési programja aránytalanul és elviselhetetlen mértékben sújtja a többgyermekes családokat, akik a társadalom fenntartása érdekében átlagon felüli terheket vállalnak.
    Ugyanakkor a tervezett megszorítások közel sem jelentenek olyan mértékű megtakarítást, amely a gazdaságot érdemben előre lendítené, sőt előreláthatóan további süllyedéshez vezetnek.
    A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közgyűlése felszólítja a kormányt, hogy vonja vissza a családokat megnyomorító intézkedések tervét, és sok más európai országhoz hasonlóan támogassa a családokat abban, hogy a válságot a jövő érdekében a legkisebb veszteséggel élhessék túl.
    A közgyűlés egyúttal felkéri a NOE elnökségét, hogy minden törvényes eszközzel lépjen fel a családellenes intézkedések ellen.

Budapest, 2009. április 25.

a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Közgyűlése

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Zrt.


2009. december 15., kedd 21:41

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye - Alkotmányellenes a családi pótlék adóalapba vonása
    Budapest, 2009. december 15., kedd (OS) - A Nagycsaládosok Országos Egyesülete üdvözli az Alkotmánybíróság döntését, mellyel alkotmányellenesnek nyilvánította a családi pótléknak szülői adóalapba vonását. Az Alkotmánybíróság döntésével e területen sikerült megakadályozni a gyermekes családok hátrányos megkülönböztetését, további anyagi ellehetetlenítését. Miként beadványunkban is jeleztük, a szeptembertől élő szabályozás éppen azokat sújtotta, akik gyermeket nevelnek. Azonos jövedelemből a gyermekek számával nőtt volna az adóteher is.

    Túl a tervezett intézkedés alkotmányellenességén és igazságtalanságán, érdemes leszögeznünk, hogy rövidlátó minden olyan gazdaságpolitika, mely azokat sújtja nagyobb elvonásokkal, akik másoknál már eleve is nagyobb terheket viselnek a társadalom, a gazdaság, a központi költségvetés, a társadalombiztosítás fenntartása érdekében.

    Budapest, 2009. december 15.
    
    Dr. Szabó Endre
    elnök
    
------------------------------------------------------------------
    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Zrt.


2011. január 17., hétfő 15:40

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye - Védjük meg gyermekeinket!
    Budapest, 2011. január 17., hétfő (OS) - A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöksége megdöbbenéssel áll a hétvégi, három áldozatot követelő diszkótragédia előtt, és ezúton fejezzük ki együttérzésünket az áldozatok szüleinek és hozzátartozóinak mély fájdalmában.

    Az elmúlt években a fiatalkorúak a hétvégi szórakozások kapcsán mind több veszélynek voltak kitéve, mindenekelőtt az alkohol- és kábítószer- fogyasztás, valamint a közúti közlekedés terén. A helytelen szórakozási szokások és az ennek teret engedő jogi és társadalmi környezet közvetve számos fiatal halálát okozta. Mindez meggyőződésünk szerint indokolja a törvényi szabályozás szórakozóhelyekre, a gyermek- és fiatalkorúakra vonatkozó részének áttekintését és szigorítását, az ország drogstratégiájának felülvizsgálatát.
    A NOE elnöksége ezért kéri a Kormányt és az illetékes hatóságokat, hogy a szabályozás és az ellenőrzés terén tegyenek meg mindent családjaink, gyermekeink és minden fiatalkorú védelmében.

    Budapest, 2011. január 17.

    a Nagycsaládosok Országos Egyesületének
    elnöksége

    ----------------------------------------------------------------- --

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI nonprofit Zrt.


2011. január 17., hétfő 16:23

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye - A médiatörvény változásai a családok szemszögéből
    Budapest, 2011. január 17., hétfő (OS) - A NOE köszönti a kormány család és gyermekek védelmében hozott intézkedéseit.

    Az egyesület 24. éve küzd az családi értékek megőrzéséért. Többször is szót emelt a média gyermekek iránti felelőssége miatt. Az új médiatörvény alapján a gyermekek és a családok védelme biztosítható. A törvény kiindulásnak jó és társadalmilag hasznossá válhat - és már rövid távon is családok érdekeit szolgálhatja.
    A társadalom, ezen belül legfőképp a fiatalok művelődési, információszerzési és szórakozási szokásai az elmúlt két évtizedben gyökeresen megváltoztak. A kiskorúak nagy része naponta több órát tölt televíziózással és internetezéssel. Ez jelentősen növeli a médiaszabályozásban dolgozók felelősségét és szükségessé teszi, hogy az kiterjedjen az internetre is.
    A médiának hitelesen kell tájékoztatnia a társadalmat; be kell töltenie azt az értékvédő, közvetítő szerepet, amely rá hárult; egyúttal kötelessége megvédenie gyermekeinket a káros médiatartalmaktól.
    Meggyőződésünk, hogy a médiaszabályozásnak a hiteles tájékoztatást, az értékőrzést és továbbadást valamint a gyermekek, a család védelmét kell biztosítania.
    A NOE számára fontos, hogy az új médiatörvény
    - a televízióban és a rádióban megtiltja olyan médiatartalmak közzétételét, amelyek súlyosan károsíthatják a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különös tekintettel a pornográfiára vagy szélsőséges erőszakra,
    - azokat a műsorokat, amelyek a hat éven aluli nézőben félelmet kelthetnek, illetve amelyeket a kicsik koruknál fogva nem érthetnek vagy félreérthetnek a  hat éven aluliak számára nem ajánlott   kategóriába sorolja,
    - 24. paragrafusa kimondja továbbá, hogy a hirdetések közvetlenül nem szólíthatnak fel kiskorúakat valamely áru, illetőleg szolgáltatás megvásárlására, igénybevételére,
    - kimondja, hogy a kereskedelmi közlemények közvetlenül nem szólíthatják fel a kiskorúakat arra, hogy rábeszéljék szüleiket a reklámozott termék megvásárlására,
    - leszögezi azt is, hogy a hirdetések indokolatlanul nem ábrázolhatnak kiskorút veszélyes helyzetekben,
    - a sajtószabadság gyakorlása nem sértheti a közerkölcsöt, nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást,
    - kimondja: a közszolgálati médiaszolgáltatás célja a házasság és a család értékének tiszteletben tartása, a nemzeti, családi, etnikai és vallási közösségek megőrzése, megerősítése.
    A NOE egyetértését fejezi ki, hogy a közszolgálati célok közé tartozik a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlődését szolgáló, ismereteit gazdagító műsorok közzététele.
    A fentiek alapján a NOE az új médiatörvényt támogatja, egyúttal köszönetét fejezi ki, hogy az egyesület által kért, a családokat érintő javaslatok többsége bekerült a törvénybe.

    ----------------------------------------------------------------- --

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI nonprofit Zrt.


2011. szeptember 8., csütörtök 16:24

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2011. szeptember 8., csütörtök (OS) -  2011 szeptember 6-án, az aktuális gazdasági helyzet kapcsán szükséges kormánydöntésekről tartott Orbán Viktor miniszterelnök úr és Matolcsy György miniszter úr sajtótájékoztatót.

    A Nagycsaládosok Egyesületének elnöksége üdvözli, hogy a Kormánynak továbbra is alapvető törekvése a családok és a gyermeknevelés támogatása és erről a céljáról a nehéz gazdasági körülmények között sem kíván lemondani.  

    Nagycsaládosok Országos Egyesülete

------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.


2011. december 5., hétfő 15:04

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye a családvédelmi törvényről
    Budapest, 2011. december 5., hétfő (OS) -

    A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye  a családvédelmi törvényről    A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) üdvözli a családvédelmi törvény benyújtását. Ez a sarkalatos törvény hozzájárul a családtámogatási rendszer stabilitásához, amit Egyesületünk mindig szorgalmazott.  Nagyra értékeljük, hogy a családügy különösen fontos a kormányzat számára, és hogy a család az Alaptörvényben és a most benyújtott törvényjavaslatban kiemelt védelmet kap. A családok gyermekvállalásához elengedhetetlenül fontos a kiszámítható családpolitika, melynek alapja lehet e törvény. Bízunk benne, hogy ezzel a sarkalatos törvénnyel megteremtődik a stabil jogszabályi alapja annak, hogy jobban merjenek gyermeket vállalni Magyarországon. A jelenlegi demográfiai krízis szempontjából is jelentős lehet ez a törvény.  Bízunk abban is, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére a családügy anyagi támogatása a költségvetésben is prioritást kap. A NOE minden erejével segíti a családbarát társadalom formálását, bízva további kormányzati lépésekben, amelyek a családbarát társadalmi környezet kialakulását segítik.  Budapest, 2011. december 5.
    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.


2012. október 4., csütörtök 12:02

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2012. október 4., csütörtök (OS) - A családbarát munkahely erősíti a céget és segíti a gyermekvállalást

    A családok által kívánt gyermekek megszületéséhez fontos, hogy a munkahely szülés után visszavárja az édesanyákat és családbarát környezettel is segítse őket a gyermeknevelésben. Külön köszönet illeti azokat a munkaadókat, akik odafigyelnek a gyermeket nevelőkre és példát adnak más munkaadóknak is. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete ezért örömmel üdvözli a Családbarát Munkahely Pályázat újabb kiírását, mert ez alkalmat ad arra, hogy bemutatásra kerülhessenek azok a cégek, amelyek segítik a családokat, és így más cégvezetők számára is ismertté válhatnak a jó példák. Ez a cégeknek gazdasági érdekük is, mert jól működő vállalat hosszú távon csak családbarát munkahelyen építhető.  Budapest, 2012. október 2.        
                                                                    
                          Székely Hajnalka                          
                                                                    
            elnök  További információ: Tölgyes Eszter                
     NOE információs-koordinátor                     06/70-318-0207
    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. december 7., péntek 15:02

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2012. december 7., péntek (OS) - Üdvözli a NOE a kormány rezsicsökkentő döntését

    A Nagycsaládosok Országos Egyesülete üdvözli a kormány döntését, amellyel tíz százalékkal csökkentette a gáz és az áram árát. A családok rezsiköltségeinek jelentős részét teszi ki a gázért és az áramért havonta kifizetett pénz, ezért számukra - különösen a nagycsaládosok esetében - óriási segítséget jelent az intézkedés.
    A döntés szervesen illeszkedik a kormány családokat segítő intézkedéssorozatába, amelyek közül kiemelendő a szocialista kormány által lerövidített GYES három évre emelése, az otthonteremtési támogatás visszaállítása és a gyermekek után igénybe vehető adókedvezmény.

Budapest, 2012. december 7.

Székely Hajnalka, a NOE elnöke  

További információ: Tölgyes Eszter 30/4078316.


    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete
    ----------------------------------------------------------------- --

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. január 22., kedd 14:28

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2013. január 22., kedd (OS) - A Nagycsaládosok Országos Egyesülete örömmel üdvözli, hogy az Ágota Alapítvány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös kampánya által az örökbefogadás és a nevelőszülői hivatás népszerűsítése is gyermekvédelmi céllá vált. Az Egyesület meggyőződése, hogy a családba adás a gyermekvédelem leghatékonyabb eszköze.

    Valljuk, hogy a család a társadalom alapsejtje, a szülők a nemzet tartópillérei és mindannyian felelősek vagyunk a jövő generációjáért. A jövő nemzedékek annál nagyobb biztonságban vannak, minél több gyermek születik és minél többen kapnak lehetőséget a méltó életkezdéshez. Legjobb esély erre egy szerető családban van. A gyerekek személyiségfejlődése szempontjából is lényeges, hogy a közvetlen környezetüktől visszajelzést kapjanak, ők is fontosak, rájuk is valakinek szüksége van.

Az örökbefogadások gyorsítása és a nevelőszülői hivatás népszerűsítése, az örökbefogadói gyes bevezetése megoldást jelenthet azok számára is, akik nem nevelhetnek saját gyermeket. Az örökbeadás lehetőségének megismerése és elterjedése a köztudatban egyúttal az abortuszok számának a csökkenéséhez is vezethet, megóvva ezzel az anya testi-lelki egészségét, a magzat életét és esélyt biztosítva ezzel a meddő párok számára is a gyermeknevelésére.

Budapest,2013. január 22.
Székely Hajnalka
a  Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöke                        
                                                            
                              
    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. február 13., szerda 16:56

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2013. február 13., szerda (OS) - Nagycsaládos értékekkel vértezik föl magukat  az érdi kézilabdás lányok, a 2013-2014-es szezonban a Nagycsaládosok Országos Egyesületének logóját fogják viselni mezükön. A NOE és az ÉTV-Érdi VSE közös akciójának célja a családosok figyelmének ráirányítása a tömegsport fontosságára, a családosok segítése és a nagycsaládos értékek terjesztése.

    Az ÉTV-Érdi VSE 2011 óta működik együtt a nagycsaládosokkal, családjaink vendégként látogathattak meccseket. Az együttműködést idén kiterjesztjük a Németh Helga utánpótlásprogramra, melynek keretében edzéseken és nyári táborokban ismerkedhet a 6-14 éves korosztály a sportág alapjaival.
A sajtótájékoztatón részt vett Szekeres Klára csapatkapitány európa-bajnoki bronzérmes, Bognár Barbara, aki két testvére révén maga is nagycsaládos és Tóth Tímea világbajnoki második játékos. "Nagyon örülünk a további együttműködésnek. Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy jó úton haladunk. A sport és a nagycsalád kitörési pont a mai magyar valóságból, ezért is gondoltunk a közös munka folytatására" - mondta Tekauer Norbert, az NB1-es csapat elnöke. "Nagyra értékeljük tagcsaládjaink gyermekeinek ingyenes részvételét a Német Helga-programban és a csapat kedves felajánlását, hogy az Egyesület rendezvényein is tartanak majd a sportágat népszerűsítő foglalkozásokat. Számunkra nagyon lényeges, hogy a családok látókörét és a lehetőségeiket is bővíthetjük a közreműködésük által " – köszönte meg Székely Hajnalka, a NOE elnöke, Tekauer Norbert szavait.
    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. február 22., péntek 13:11

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2013. február 22., péntek (OS) - A Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem sajtóközleménye a nagycsaládosok felsőfokú tanulmányainak segítéséről

    Az alapvetően közös értékrendre, a nagycsaládos létforma által hordozott értékekre tekintettel, 2013. február 22-én együttműködési megállapodás született a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete között. A megállapodás, melyet az Egyetem részéről Dr. Szuromi Szabolcs rektor, az Egyesület részéről Székely Hajnalka elnök asszony látott el kézjegyével, a nagycsaládosok felsőfokú tanulmányainak segítését célozza meg. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem az önköltséges képzési formában tanuló, NOE tag-családok tagjai számára a rájuk irányadó önköltség 20%-ának megfelelő összegű ösztöndíjat biztosít, amennyiben a jelentkezők a felvételi eljárásban legalább 400 pontot elérve a PPKE bármely alap-, vagy osztatlan képzési szakán, nappali tagozaton önköltséges képzésre nyernek felvételt. A második félévtől kezdve az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a hallgató tanulmányi eredménye elérje a 4,00-ás szintet. A juttatást legfeljebb a normál képzési idő tartama alatt kaphatja a diák, azaz, ha valaki az öt éves jogászképzésre iratkozik be, akkor 10 féléven keresztül.

2013. február 22.
    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. március 1., péntek 13:42

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2013. március 1., péntek (OS) - Kedvezményesen látogathatják a mosonmagyaróvári FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpontot a Nagycsaládosok Országos Egyesületének családjai.

    Az együttműködési megállapodás aláírására március elsején került sor az Utazás Kiállítás 2013 rendezvény keretében, a FUTRA standjánál. A megállapodást a FUTURA üzemeltetője, a Flesch Károly Nonprofit Kft. részéről Csiszár Péter ügyvezető igazgató, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete részéről pedig Székely Hajnalka elnök asszony látta el kézjegyével.

A megállapodás értelmében a FUTURA-ban a családi belépő két felnőttet létszámtól függetlenül belépésre jogosít a gyermekeivel, amennyiben a család rendelkezik érvényes NOE tagkártyával. A 18. életévét betöltött gyermek erre abban az esetben jogosult a szülővel, ha van érvényes diákigazolványa. Egyesületünk és az Élményközpont ezzel szeretne hozzájárulni, hogy azok a családok, akik a leginkább tudatában vannak, hogy a jövőt gyermekeink jelentik, a közösen szerzett élmények ereje által még összetartóbbá válhassanak.

A kedvezményre azért volt szükség, mert a családi jegy eredetileg két felnőtt és két gyermek belépésére vonatkozik, ami hátrányt okozott a nagycsaládosoknál. Mind a két fél bízik abban, hogy az együttműködés majd a továbbiakban is még sok értékes közös programot, rendezvényt eredményez. Első lépésben a NOE idei Őszi Találkozója Mosonmagyaróváron lesz, ahol a rendezvény keretében az Élményközpontba látogató családok még nagyobb kedvezményekre számíthatnak.

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. március 4., hétfő 11:07

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. március 4., hétfő (OS) -

    A magzati életről, gyermekről, családról egy parlamenti pártnak csak pozitívan lehet beszélni. Alulírott civil szervezetek, ezért arra kérjük a szocialista pártot, hogy tartsák tiszteletben az emberi életet, és amennyiben pozitív üzenetük nincs, gúnyos üzenetekkel ne sértegessék a magyar társadalmat.

Budapest, 2013. március 3.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, Családlánc


NOE sajtóreferens: Tölgyes Eszter
                   06/70-318-0207
Családlánc programfelelős: Dr. Szabó Endre
                           06/70-337-2151

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. március 8., péntek 12:08

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2013. március 8., péntek (OS) - A Nagycsaládosok Országos Egyesülete ezúton kinyilvánítja, hogy támogatja az Alaptörvényben és annak jelenleg az Országgyűlés által elfogadásra váró módosításában foglalt, a család és a házasság védelmére vonatkozó rendelkezéseket, különös tekintettel arra az alkotmányos elvre, amely a családi kapcsolat alapjának a házasságot, illetve a gyermekvállalást tekinti.

    Fontosnak tartjuk, hogy a házasság, a család és a gyermekvállalás továbbra is kiemelt alaptörvényi védelemben részesüljön, hiszen ezek az értékek társadalmunk harmonikus működésének, nemzetünk fennmaradásának alapkövei.

Egyúttal kiállunk amellett, hogy az ezen alapértékekkel kapcsolatos esetleges nézetkülönbségek, eltérő vélemények megvitatása csakis demokratikus párbeszéd útján, békés keretek között, az alkotmányos intézmények zavartalan működését tiszteletben tartva történjen. Ezzel összhangban elutasítjuk az ezzel kapcsolatos véleménynyilvánítás minden olyan formáját, amely a gyülekezési szabadság visszaélésszerű gyakorlásával, mások jogainak szükségtelen korlátozásával, erőszakos nyomásgyakorlás útján igyekszik céljait érvényesíteni.

Budapest, 2013. március 8.

    Kontakt: Tölgyes Eszter (NOE sajtóreferens)
         06/70-318-0207
         tolgyes.eszter@noe.hu

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. április 15., hétfő 14:41

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. április 15., hétfő (OS) - A Nagycsaládosok Országos Egyesülete is búcsúzik Szalai Annamáriától

    
Az Egyesület megrendüléssel értesült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Médiatanács elnökének haláláról.

Hálával és örömmel követtük a munkásságát, mellyel a NOE alapszabályának egyik legfontosabb értékét, "a jövő generációjáért érzett felelősséget" tartotta szem előtt.

Nagy értéknek tartjuk a televíziós műsorok számozott karikával való osztályozásának bevezetését, vagy az internetfelhasználó fiatalok érdekében megálmodott oktatóközpont létrehozását. Mindkettő orientációs pont, támasz a gyerekes családok számára. A hatóság Internet Hotline oldalán pedig bárki bejelentheti a világhálón található jogellenes, illetve a kiskorúak számára káros tartalmakat.

Annamáriának része volt a színvonalas gyerekműsorokat sugárzó M2 tévécsatorna elindításában is, melynek nagy sikere van szülők és gyerekek körében egyaránt.

A nagycsaládosok ügyét külön is szívén viselte. Tavaly karácsony előtt például közös civil családi tesztprogram kezdeményezését indítványozta, melynek keretében 20 család kapott digitális átállást segítő beltéri egységet, mely egyben gyermekvédő zár is, ami felhívja a szülők figyelmét a média-tudatosság lényegességére, és segíti a műsorok tudatos kiválasztását.

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. április 15., hétfő 14:42

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. április 15., hétfő (OS) - A Nagycsaládosok Országos Egyesülete is búcsúzik Szalai Annamáriától

    
"Szalai Annamária sokat tett Magyarország modern, közös európai értékeken nyugvó médiaszabályozásának megteremtéséért. Az NMHH és a médiatanács első elnökeként számos kezdeményezéssel igyekezett megteremteni a partnerségen nyugvó, a felnövekvő generációk védelmét szolgáló és önszabályozásra épülő új, 21. századi médiakultúra létrehozásának lehetőségét" - írta közleményében a hatóság.

Az utolsó pillanatig vitalitás és tenni akarás jellemezte. Személye nehezen lesz pótolható. Gyászoljuk.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. április 27., szombat 11:56

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2013. április 27., szombat (OS) - 2013. április 27-én, szombaton a Szent Margit Gimnáziumban tartotta 2013. évi közgyűlését a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, mely egyben a 25. jubileumi év záró közgyűlése is volt.

    Az eseményen tisztújítás nem történt, összegezték az ünnepi év történéseit, rendezvényeit, melyek közül kiemelkedett a 25-éves ünnepség és a Családkongresszus. Mindkét összejövetelen jelentős közéleti személyiségek, és szinte az egész Kárpát-medencei magyarság képviselte magát.
    A közgyűlés keretében adta át a vezetőség a NOE-díjakat, az Egyesület legrangosabb elismerését. 1992 óta évente ítélik oda olyan személyek, illetve intézmények részére, akik hosszabb időszakon keresztül segítették munkánkat.
    Idén, többek között NOE-díjban részesült a Lezsák Sándor által vezetett Lakitelek Népfőiskola Alapítvány, és ifj. Sapszon Ferenc, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapítója, művészeti vezetője, Jubilate, illetve Cantate kórusának karnagya.
    Az Egyesület nagyobb rendezvénye lesz még ebben az évben a Régiós Családi Napok és az Őszi Találkozó. A Régiós Családi Napok budapesti helyszínének időpontja május 12-e. Őszi Találkozóra nyár végén, még iskolakezdés előtt, augusztus 17-én várjuk a családokat, a helyszíne Mosonmagyaróvár lesz.

Budapest, 2013. április 27.

        A Nagycsaládosok Országos Egyesülete Elnöksége


    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. május 15., szerda 09:53

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. május 15., szerda (OS) - A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a Családok Nemzetközi Napja alkalmából is fontosnak tartja kifejezésre juttatni, milyen fontosak a családi értékek a társadalom fennmaradása, összetartása szempontjából.

    A NOE Alapszabályának egyik első és leglényegesebb eleme, hitvallásunk "az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése".

Erre építették fel alapító tagjaink több, mint 25 évvel ezelőtt az egész Egyesületet, ezért védjük a családok érdekeit, szervezünk   nagycsaládos közösségeket, és igyekszünk minden erőnkkel tenni az értékek, elsősorban is a hagyományos családi értékek megőrzéséért.

A család a társadalom alapsejtje, melynek elsődleges szerepe van a jövő nemzedékek orientálásában. Fontos, hogy elismerést is kapjon, mint a jövő forrása, ne kelljen támogatások alanyává degradálódnia, hanem fiataljaink számára harmonikus érzelmi és anyagi hátteret tudjon biztosítani.

A család a gazdasági élet legfontosabb szereplője, anyagi helyzetének javulása a társadalmi költségvetés pozitív változását is magával hozza.

A NOE örömmel üdvözli, az EU azon döntését, hogy a 2014-es év a Munka és a Családi Élet Összeegyeztetésének Éve lesz, párhuzamosan az ENSZ Családév 20 éves évfordulójával.


    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. május 15., szerda 09:53

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. május 15., szerda (OS) -

    Örömmel üdvözöljük továbbá a kormánynak az elmúlt két évben hozott azon rendelkezéseit, melyek kiemelten a családok érdekeit szolgálják: az Alaptörvényben a családok védelmét, a családi adókedvezményt, az Erzsébet-programot, a munkahelyvédelmi akcióterv keretében a nők foglalkoztatottságát növelő intézkedéseket  – csak a legfontosabbakat említve.

A munkáltatók közterheinek csökkentésével, az atipikus foglalkoztatás terjedésével valamennyi korosztály foglalkoztatási rátája bővült, a 40-55 éves nők foglalkoztatásának mértéke pedig mára meghaladja az Európai Unió átlagát.

Az atipikus munkavégzés tapasztalataink szerint nagyon kedvező az édesanyák számára, szeretnénk, ha a jövő évben még tovább bővülhetnének, egyszerűsödhetnének a lehetőségek.

Nemcsak azért lényeges, hogy az édesanyák a gyermekekkel való néhány éves otthonlét után visszataláljanak a munkaerőpiacra, mert manapság egy keresetből nehéz eltartani egy családot, kiváltképp egy nagy családot, hanem azért is, mert fontos, hogy ők is, már felnövekedett gyermekeik mellett is társadalmunk sikeres, oszlopos tagjainak érezhessék magukat.


    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. május 15., szerda 09:54

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (3. rész)
    Budapest, 2013. május 15., szerda (OS) -

    Az adókedvezményt a családok különböző mértékben tudják igénybe venni, de többségüknek nagy segítséget jelent a mindennapok költségvetésében.

Május 15-ét, a Családok Nemzetközi Napját méltó helyére az egyes társadalmak ilyen és ezekhez hasonló, a családosokat segítő rendelkezéseik teszik.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége

Budapest, 2013. május 15.                            

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. június 24., hétfő 15:22

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. június 24., hétfő (OS) - Erzsébet-program: Mert fontos megélni a nyarat

    Az Erzsébet-program és annak újszerű, szociális lépései kiemelkedő segítséget nyújtottak, illetve nyújtanak a résztvevő nagycsaládosok számára a nehéz gazdasági helyzet ellenére is. Örömmel értesültünk már a tavalyi évben is a nagycsaládosok által igénybe vehető szociális üdülési pályázatokról, melyek az Erzsébet-program keretében kerültek kiírásra.

A Program által nem csak a nehéz helyzetben lévő családok kaptak lehetőséget közös családi pihenésre, hanem a családokban felnövő gyermekek is életre szóló élményekkel gazdagodtak.

Az Erzsébet-program jóvoltából az elmúlt évben több mint 20 ezer, idén pedig mintegy 30 ezer nagycsaládos részesül kedvezményes üdülésben, melyre sok esetben az érintett nagycsaládosoknak nehezen vagy egyáltalán nem lett volna lehetősége.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete éppen ezért az elmúlt két évben kiemelt figyelemmel kísérte a Program megvalósulását, hiszen olyan szociális üdülésekről, táborozásokról szól, ami minden résztvevőnek lehetőséget ad a feltöltődésre, hogy utána helyt tudjon állni a napi feladatokban.

A NOE megdöbbenéssel értesült az EU hazánk ellen indított kötelezettségszegési eljárásáról és bízik abban, hogy a Bizottság indokait és az Erzsébet-program mellett szóló érveket az Európai Bíróság megfelelően mérlegeli.

Reményeink szerint az EU számára is nyilvánvalóvá válik, hogy a program a magyar családokon segít...
    
    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. június 24., hétfő 15:23

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. június 24., hétfő (OS) - Erzsébet-program: Mert fontos megélni a nyarat..

    ...Reményeink szerint az EU számára is nyilvánvalóvá válik, hogy a program a magyar családokon segít, hiszen több tízezer gyermek számára teremt lehetőséget ahhoz, hogy az üdülések, táborozások által megéljék a nyarat.  Bár fiatal programról van szó, az Erzsébet-program igazi sikertörténetet jelent a szociálisan rászorulók számára.


Budapest, 2013. június 24.

    A Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. július 10., szerda 18:30

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. július 10., szerda (OS) - NOE - a Népesedés Világnapján

    A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kiemelt figyelmet fordít az ország népesedési
helyzetével kapcsolatos gondokra, és alapvető célja, hogy a népesedéspolitika az egyik
legfontosabb terület legyen, hiszen a legjobb és legbiztonságosabban megtérülő befektetés
a családok segítése. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete értékeli és elismeri a kormány
elmúlt három évben a családok támogatásáért végzett munkáját, családbarát
intézkedéseit.
26 évvel korábban a NOE Alapszabályának rögzítésekor megfogalmazott céljainak egy része
mára már az Ország új Alaptörvényének részévé vált. 2007 szeptemberében élőláncos
demonstráción a NOE és több mint 30 civil szervezet nyújtott be petíciót többek között a
megszorítások enyhítéséért, hiszen aránytalanul több teher hárult a gyermekes családokra.
Elvártuk, hogy a gyermeknevelés korrekt módon kerüljön beszámításra a szülők közterheibe. A
családi adózással ez megvalósult, kézzel fogható eredményekről beszélhetünk, hiszen a nehéz
gazdasági helyzet ellenére is kéréseinket mára már törvény szabályozza.
    
    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. július 10., szerda 18:33

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. július 10., szerda (OS) - NOE - a Népesedés Világnapján

    Tennivalónk viszont még nagyon sok van. Feladatunk a családok lelki megerősödésének
segítése, az egymást segítő közösségek építése, a fiatal generációk számára a család, mint
vonzó közösség, jó, éltető példákon keresztüli bemutatása.
Éppen ezért a NOE támogatni, bátorítani igyekszik minden olyan kezdeményezést, jó
példát, mely a gyermekvállalást ösztönzi, illetve a gyermekes családok életfeltételeinek
javítását szolgálja.
Ez a törekvés hívta életre 2005-ben a "Családbarát Önkormányzat" Díjat, melyet
hagyományaink szerint minden évben július 11-éhez, vagyis a Népesedés Világnapjához
kötődve adunk át. A díjak sajtó nyilvános átadásának ez évben Pázmánd – a NOE
Családbarát Önkormányzat Díjának 2012. évi egyik nyertese - ad otthont.

Budapest, 2013. július 9. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. július 10., szerda 18:51

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. július 10., szerda (OS) - NOE - a Népesedés Világnapján

    Tennivalónk viszont még nagyon sok van. Feladatunk a családok lelki megerősödésének
segítése, az egymást segítő közösségek építése, a fiatal generációk számára a család, mint
vonzó közösség, jó, éltető példákon keresztüli bemutatása.
Éppen ezért a NOE támogatni, bátorítani igyekszik minden olyan kezdeményezést, jó
példát, mely a gyermekvállalást ösztönzi, illetve a gyermekes családok életfeltételeinek
javítását szolgálja.
Ez a törekvés hívta életre 2005-ben a "Családbarát Önkormányzat" Díjat, melyet
hagyományaink szerint minden évben július 11-éhez, vagyis a Népesedés Világnapjához
kötődve adunk át. A díjak sajtó nyilvános átadásának ez évben Pázmánd – a NOE
Családbarát Önkormányzat Díjának 2012. évi egyik nyertese - ad otthont.

Budapest, 2013. július 9. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. július 11., csütörtök 14:27

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. július 11., csütörtök (OS) - Családbarát lett Ózd, Sárvár és Tata önkormányzata

    A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 2005 óta azoknak a városoknak adja át a "Családbarát Önkormányzat" Díjat, melyek intézkedéseikkel, támogatásaikkal a családos közösségeket erősítik és könnyebbé teszik a gyermeknevelést a hétköznapokban. Az első díjátadó óta harminc település kapott kitüntetést.

A NOE kiemelt figyelmet fordít az ország népesedési helyzetével kapcsolatos gondokra, és támogatni, bátorítani igyekszik minden olyan kezdeményezést, jó példát, amely a gyermekvállalást ösztönzi, illetve a gyermekes családok életfeltételeinek javítását szolgálja. Ez a törekvés hívta életre 2005-ben a "Családbarát Önkormányzat" Díjat, melyet hagyományaink szerint minden évben július 11-éhez, vagyis a Népesedés Világnapjához kötődve adunk át.

Olyan önkormányzatok nyerik el a kitüntetést, melyek minden eszközzel támogatni igyekeznek a helyi közösség erősödését, a generációk együttműködését, a fiatalok helyben maradását. A díjazottakra helyi közösségeink, szakértőink tesznek a javaslatot.

A díj odaítélése kapcsán többek között olyan szempontok kerülnek mérlegelésre, mint az önkormányzat érdemi lépései a gyermekeket nevelő családok érdekében, családbarát városfejlesztés, akadálymentesítés, családbarát szolgáltatások, közlekedési lehetőségek, fiatal családok támogatása, gyermekvállalást segítő programok. Ezen intézkedések mintául szolgálhatnak más önkormányzatok számára is.

Idei kitüntetettjeink: Ózd, Sárvár és Tata.

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. július 11., csütörtök 14:27

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. július 11., csütörtök (OS) - Családbarát lett Ózd, Sárvár és Tata önkormányzata

    Idei kitüntetettjeink: Ózd, Sárvár és Tata.
A díjak sajtó nyilvános átadásának ez évben július 11-én Pázmánd – a NOE "Családbarát Önkormányzat" Díjának 2012. évi egyik nyertese - ad otthont.

ÓZD
A díjat átveszi: Fürjes Pál, polgármester
Ózdnak a rendszerváltás után súlyos gondokkal kellett megküzdenie, hogy megtalálja azokat a megoldásokat, amelyek azonnal, illetve hosszú távon képesek kezelni a munkanélküliséget, a kialakult társadalmi-gazdasági-demográfiai helyzetet. Íme néhány, az elismert program és eredmény közül:
    - Az Önkormányzat az elmúlt évben 1500 kiközvetítést regisztrált közfoglalkoztatásra.
    - Ózdon az óvodák és iskolák karbantartása folyamatos, az intézmények felújítására, működtetésére pályázati forrásokat is bevonnak.
    - Pályázati forrásból az Önkormányzat által fenntartott Ózdi Művelődési Intézmények 41 szakköri, 17 tábori és 3 vetélkedő programot valósítottak meg ingyenesen a városi óvodás, általános iskolás és középiskolás gyermekek részvételével.
    - A város kulturális életében aktívan részt vevő, tehetséges fiatalok számára a város vezetése több alkalommal nyújtott továbbtanulási támogatást.
    - Immár húsz éve rendezi meg az Önkormányzat a Nagycsaládosok Karácsonyát.

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. július 11., csütörtök 14:28

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (3. rész)
    Budapest, 2013. július 11., csütörtök (OS) - Családbarát lett Ózd, Sárvár és Tata önkormányzata

    SÁRVÁR
A díjat átveszi: Kondora István, polgármester.
A sárvári Önkormányzat intézkedések sorával támogatja a családokat a gyermekvállalásban, és a gyermekek nevelésében:
    - Sárváron működik a Fiatal Házasok Otthona, segítséget nyújtva a fiatal pároknak az önálló életkezdéshez.
    - A városban hagyománnyá vált a Születés Ünnepe elnevezésű rendezvénysorozat a Sárvári Népegészségügyi Intézet szervezésében.
    - A gyermek intézményekben az akadálymentesítés sikeresen megvalósult, a játszóterek megfelelnek az uniós elvárásoknak.
    - Több gyermeket nevelők számára szociális támogatást nyújt az önkormányzat, például táborozási támogatás, étkeztetési támogatás és ünnepekkor vásárlási utalványok formájában.
    - Egyedi családtámogatásnak számít a Sárvár Kártya, amely minden sárvári család számára igényelhető.

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. július 11., csütörtök 14:28

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (4. rész)
    Budapest, 2013. július 11., csütörtök (OS) - Családbarát lett Ózd, Sárvár és Tata önkormányzata

    TATA
A díjat átveszi: Michl József, polgármester.
A NOE méltónak találta Tata Város Önkormányzatát az elismerésre, hiszen
    - Tatán közel háromszáz önkormányzati bérlakás van nehéz élethelyzetben lévő családos kérelmezők számára.
    - Gyermekszületéskor a város 10 000 Ft összegű életkezdési támogatást nyújt az újszülötteknek.
    - A kisgyermekek napközbeni ellátását 100 férőhelyes önkormányzati bölcsődében és civil fenntartású családi napközikben is igénybe vehetik a családok.
    - Tanuszodát építettek 2008-ban, mely az egész kistérségre kiterjedően ellátja az úszásoktatás feladatát.
    - Gyermekvédelmi helyi szabályozás keretében a tatai tanulók ingyenesen vehetik igénybe a helyi közösségi közlekedési szolgáltatást.
    - A város a tehetséges tatai fiatalok támogatása érdekében saját ösztöndíjakat is alapított.
    - Tata Város Önkormányzata 2010-ben határozott a kedvezményes Tata Kártya bevezetéséről.
    - Az UNICEF "Gyermekbarát város" kezdeményezéséhez 2008-ban csatlakozott Tata.

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. szeptember 20., péntek 08:43

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2013. szeptember 20., péntek (OS) - Budapesten tanácskoznak az európai nagycsaládosok - Nemzetközi családév lesz 2014

    Tizennyolc ország részvételével Budapesten tartja éves szakmai rendezvényét és közgyűlését az Európai Nagycsaládos Szervezetek Szövetsége (ELFAC – European Large Families Confederation) szeptember 20-22. között.
Az Országházba szervezett szakmai rendezvényen részt vesz Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár is. A szakmai nap keretében a magyar kormány családokat védő jó gyakorlatait ismerhetik meg a külföldi családszervezetek vezetői. Az ELFAC-ot 2004-ben nagycsaládos szervezetek alapították, mára 17 országból összesen 21 egyesület a tagja, három további ország három egyesületének felvétele folyamatban van.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 26 éve küzd a gyermeket nevelők, a kis és nagycsaládok érdekeiért. A kitűzött célok közül az elmúlt három évben számos olyan családokat támogató és védő döntés született, melyet a NOE hosszú évek óta szorgalmazott. A közgyűlés budapesti megszervezésével az európai nagycsaládosok a NOE állhatatos érdekvédelmét és a magyar kormány családokért végzett munkáját ismerik el. A program szervezője a NOE, támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. szeptember 24., kedd 13:12

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2013. szeptember 24., kedd (OS) - Nógrád "tápláló szeretete" - A NOE büszke a szélesedő összefogásra. Tápláló szeretet elnevezéssel öt évvel ezelőtt indult útjára egy nemes kezdeményezés a kis Nógrád megyei faluból, Nógrádból.

    A Napraforgó Nyugdíjas Egyesület asszonyai fejében fogant az ötlet, hogy kertjük felesleges gyümölcseit, terméseit feldolgozva és befőzve, rászoruló nagycsaládosokon segítsenek. Az idén két budapesti kerület nagycsaládjai részesülnek az adományban: a NOE XVI. és XVII. kerületi egyesülete.

A palócok nagy szíve megmutatkozik abban is, hogy az idén hét környékbeli település nyugdíjas klubjai csatlakoztak a kezdeményezéshez. Az adományozást Nyilas Kálmánné, az egyesület vezetője irányítja. Elmondása alapján az idősödő asszonyokat felvillanyozza a szeretetből fakadó munka, és karácsonykor meghatódva veszik kézhez az egyesület címére érkező köszönőleveleket, kedves gyermekrajzokat, fotókat.

Az egyedülálló összefogás a vidék és a város egymásra találását, valamint az egymástól eltávolodó generációk egymásra találását szimbolizálja, és olyan követendő példa mások számára is, melyet a NOE évről-évre büszkén támogat.

További információk: Lódi Viktória, lodi.viktoria@noe.hu, +36 70 318 0207

Csíky Zoltánné, Klára
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége nevében


    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. október 21., hétfő 15:35

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2013. október 21., hétfő (OS) - Nyílt levél az Európai Parlamenti képviselőkhöz

    Magyarország Európai Parlamenti képviselői részére
Budapest, 2013. október 21.
Iktatószám: 192/2013
a képviselők e-mail címén

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete aggodalommal fogadja az Európai Parlament állásfoglalására irányuló, "A szexuális és reproduktív egészségről és jogokról" szóló, (2013/2040(INI) számú) indítványt. A dokumentum a benne foglalt pozitív és támogatható elemek mellett számos olyan ajánlást tesz, amely a NOE értékrendjével szemlélve nem vállalható.
A NOE alapszabályában a céljaink között nevesített: az élet tisztelete. Ennek értelmében fordulunk Önhöz kérve, hogy október 22-én az indítványt jelen formájában ne szavazza meg!

Ez év januárjában nyilatkozatot írt alá az összes parlamenti párt a népesedési helyzet javítására. Ez implicite magában foglalja az élet védelmét is. Kérjük, hogy a nyilatkozattal összhangban szavazzon nemmel.
Remélve, hogy az élet erősebb lesz az azt megtagadóknál.

Üdvözlettel:

Székely Hajnalka
elnök

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. április 28., hétfő 15:31

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2014. április 28., hétfő (OS) - Új főtitkár és elnökségi tagok a Nagycsaládosok Országos Egyesületénél. 2014. április 26-án szombaton, a Szent Margit Gimnáziumban tartotta meg a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) tisztújító közgyűlését.

    Változott a főtitkár személye és az elnökségi tagok összetétele. Négy évre választották meg az egyesület főtitkárát, Varga Anikót. Az új elnökségi tagok: Joó Kinga, Gyertyás János, dr. Medve Zsuzsa és Tóthné Nácsa Irén lettek. Póttagként Dr. Szurgentné dr. Ocskó Olga és Vári Ferenc jelölését fogadta el a tagság.

Székely Hajnalka köszöntőjében felolvasta Dr. Herczegh Anita asszony, a köztársasági elnök feleségének köszöntő levelét, mely kiemelte a NOE szerepvállalásának eredményességét és köszönetet mondott a nagycsaládosok önfeláldozó munkájáért. Levelében a folytatáshoz további lendületet, az új vezetésnek sok sikert kívánt.

Az egyesület díjazta azokat az önkénteseket és támogatókat, akik a legtöbbet tettek a családokért.

Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 14.000 tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti. Önkénteseink száma megközelíti az 1500 főt. A NOE a családos közösségépítésen és értékőrzésen túl – melynek középpontjában a házasság és az élet védelme, az anyaság tisztelete áll – ellátja a családok érdekvédelmét és országos, valamint helyi rendezvényein vidám kapcsolatépítésre, szórakozásra is lehetőséget nyújt.

Bp, 2014.04.28.
A NOE Elnöksége

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. május 30., péntek 11:58

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2014. május 30., péntek (OS) - Május 31. Testvérek Napja "Ha boldoggá akarsz tenni egy gyereket, gondoskodj róla, hogy legyen testvére!Ha nagyon boldoggá akarod tenni, legyen több testvére!"

    Új ünnepnap formálódik Európában. Május 31-én ünneplik első ízben a Testvérek Napját.  A Nagycsaládosok Országos Egyesülete csatlakozott a kezdeményezéshez, hiszen szintén vallja: "A legjobb ajándék a kistestvér!"

A NOE alapszabályában rögzített célja az élet, az anyaság tiszteletére nevelés és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. Az ünnepnap kapcsán a Nagycsaládosok Országos Egyesülete üdvözli a kormány azon terveit, hogy a jövőben jelentősen emelkedhet a két gyermeket nevelők családi kedvezménye. Az intézkedés több mint 350 ezer szülőt érintene és jelentős havi megtakarítást jelenthet azoknál a családoknál, akik két gyermekről gondoskodnak.

Új ünnepnapot kezdeményez a Portugál Nagycsaládos Egyesület és az Európai Nagycsaládos Szövetség: a Testvérek Napját, amely május 31-én lesz. Az ünnep jelmondata a nemrégiben elhunyt Fernando Castro-tól, a Portugál Nagycsaládos Egyesület és az Európai Nagycsaládos Szövetség alapító elnökétől származik: "Ha boldoggá akarsz tenni egy gyereket, gondoskodj róla, hogy legyen testvére! Ha nagyon boldoggá akarod tenni, legyen több testvére!"

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete üdvözli a Testvérek Napja megünneplését! Az élet érzelmek, események, tanulás, elkötelezettségek, ötletek és sok más dolog köré épül...http://www.noe.hu/sajtoszoba/sajtonyilatkozatok/
    
    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. június 4., szerda 16:28

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2014. június 4., szerda (OS) - Nem ért révbe az "Egy közülünk" (One of us) európai polgári kezdeményezése. Az Európai Bizottság nem adott helyt az "Egy közülünk" elnevezésű európai polgári kezdeményezésnek azzal, hogy jogalkotási javaslatot készítsen. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) nem ért egyet a brüsszeli döntéssel, mely nem tesz eleget csaknem 2 millió ember kérésének. Az emberi embrió elpusztításával járó kísérletek finanszírozása ezzel változatlan marad.

    Az Egy közülünk szervezői 1 721 626 hitelesített aláírást gyűjtöttek össze az EU 18 tagállamából. A szervezők áprilisban találkoztak az Európai Bizottsággal, majd nyilvános meghallgatást is tartottak az Európai Parlamentben. A bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az uniós finanszírozás jelenlegi keretei megfelelő szabályozási környezetet biztosítanak.

A kezdeményezés azt célozta, hogy az EU szüntesse be olyan tevékenységek finanszírozását kutatási, fejlesztéstámogatási és közegészségügyi területen, melyek emberi embrió elpusztításával járnak. A 250 helyi közösséget és 14.000 tagcsaládot tömörítő NOE alapszabályban rögzített célja az élet, az anyaság tiszteletére nevelés és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése, ezért tartjuk kívánatosnak, hogy az Európai Bizottság vizsgálja felül hibás döntését.

Budapest, 2014. június 4.

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének Elnöksége

További információ: Lódi Viktória 70/318-0207
                    lodi.viktoria@noe.hu

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. július 15., kedd 13:26

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2014. július 15., kedd (OS) - Családbarát találkozó Sárváron

    A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 2005 óta azoknak a városoknak adja át a "Családbarát Önkormányzat" Díjat, melyek intézkedéseikkel, támogatásaikkal a családos közösségeket erősítik és könnyebbé teszik a gyermeknevelést a hétköznapokban.

A NOE kiemelt figyelmet fordít az ország népesedési helyzetével kapcsolatos gondokra, és támogatni, bátorítani igyekszik minden olyan kezdeményezést, jó példát, amely a gyermekvállalást ösztönzi, illetve a gyermekes családok életfeltételeinek javítását szolgálja.

Ez a törekvés hívta életre 2005-ben a "Családbarát Önkormányzat" Díjat, melyet hagyományaink szerint minden évben július 11-éhez, vagyis a Népesedés Világnapjához kötődve adunk át.

A díj odaítélése kapcsán többek között olyan szempontok kerülnek mérlegelésre, mint az önkormányzat érdemi lépései a gyermekeket nevelő családok érdekében, családbarát városfejlesztés, akadálymentesítés, családbarát szolgáltatások, közlekedési lehetőségek, fiatal családok támogatása, gyermekvállalást segítő programok. Ezen intézkedések mintául szolgálhatnak más önkormányzatok számára is.

Idei kitüntetettjeink:
•   Budapest Főváros XII. Ker. Hegyvidéki Önkormányzat
•   Biatorbágy Város Önkormányzata
•   Gyermely Község Önkormányzata
•   Újkígyós Város Önkormányzata
A díjak sajtó nyilvános átadásának ez évben júl. 11-én Sárvár – a NOE "Családbarát Önkormányzat" Díjának 2013. évi egyik nyertese adott otthont.
    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. szeptember 11., csütörtök 14:13

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2014. szeptember 11., csütörtök (OS) - AZ ELSŐ NAGYCSALÁDOS FESZTIVÁL Az ENSZ Családévének 20. évfordulóján az I. Nagycsaládos Fesztivál fő üzenete a család pozitív értékeinek eleven példa általi közvetítése, hogy "Családban élni jó!". Célunk a NOE családias jellegének megízleltetése másokkal.

    Az I. Nagycsaládos Fesztivál egy kulturális fesztivál, mely hagyományaiban a NOE hagyományos Őszi Találkozóinak jellegét viszi tovább, ám gazdagítja azt új tartalommal is. Az eseménynek Közép-Európa legnagyobb interaktív vasúti emlékparkja, a Vasúttörténeti Park ad otthont. A rendezvény fővédnöke: Dr. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Információk a http://fesztival.noe.hu/ honlapon találhatók.

A parkban mindkét napon, több helyszínen várják színes programok a látogatókat. Az Orient Csarnok színpadát zenés, táncos, irodalmi és színházi produkciók töltik meg. A csarnok területén egyesületünk régiói is bemutatkoznak kézműves játszóházakkal és kulturális programokkal. A NOE a NAKVI-val szoros együttműködésben szervezi az eseményt, és egyúttal a versenyképes tudást adó agrár-szakképzési rendszerben tanuló diákok is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra. Kiállítóként részt vesznek partnereink, az ország minden területéről érkező magyar gazdák, nagycsaládos gazdaságok, valamint kulturális partnereink.

A fesztivál egyedi hangulatát az adja, hogy békés, családias légkörben találkozhatnak az ország egész területéről érkező, hasonló érdeklődésű, generációról generációra értékeket közvetítő nagycsaládosok.
    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. október 7., kedd 11:12

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2014. október 7., kedd (OS) - Jó hír a kétgyermekes családok támogatása! A Nagycsaládosok Országos Egyesülete jó hírként üdvözli, hogy a kiemelt adóalap-kedvezményt kibővítik a kétgyermekes családok esetében is.

    Az intézkedés a családok támogatását szolgálja, így nagyobb eséllyel várhatjuk a megszületett gyermekek számának emelkedését.

A 2011. évi népszámlálás során kapott adatok szerint a születések számának igen erőteljes csökkenése mellett a kétgyermekes családok száma is csökkent az elmúlt 10 évben. A nagycsaládosok ezért is örömmel fogadják azt a kormányzati elképzelést, miszerint a kétgyermekes családok adóalap-kedvezményét lényegesen megnövelik. A jelenlegi szabályozás módosítására várhatóan a 2015-ös költségvetési tervezetben tesznek majd javaslatot.

Minden nagycsalád az első gyermekkel kezdődik, a másodikkal folytatódik és a harmadikkal teljesedik ki. Az adóalap-kedvezmény lehetséges növekedése azt fogja jelenteni, hogy több pénzzel gazdálkodhatnak a családok. Az előremutató intézkedés célja a családok támogatása, ezáltal pedig a gyermekvállalás ösztönzése, ami teljes mértékben harmonizál az Egyesület Alapszabályban rögzített értékeivel.

Budapest, 2014. október 3.  
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége nevében

További információ: Lódi Viktória 70/318-0207, lodi.viktoria@noe.hu

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. október 7., kedd 11:20

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2014. október 7., kedd (OS) - Jó hír a kétgyermekes családok támogatása! A Nagycsaládosok Országos Egyesülete jó hírként üdvözli, hogy a kiemelt adóalap-kedvezményt kibővítik a kétgyermekes családok esetében is.

    Az intézkedés a családok támogatását szolgálja, így nagyobb eséllyel várhatjuk a megszületett gyermekek számának emelkedését.

A 2011. évi népszámlálás során kapott adatok szerint a születések számának igen erőteljes csökkenése mellett a kétgyermekes családok száma is csökkent az elmúlt 10 évben. A nagycsaládosok ezért is örömmel fogadják azt a kormányzati elképzelést, miszerint a kétgyermekes családok adóalap-kedvezményét lényegesen megnövelik. A jelenlegi szabályozás módosítására várhatóan a 2015-ös költségvetési tervezetben tesznek majd javaslatot.

Minden nagycsalád az első gyermekkel kezdődik, a másodikkal folytatódik és a harmadikkal teljesedik ki. Az adóalap-kedvezmény lehetséges növekedése azt fogja jelenteni, hogy több pénzzel gazdálkodhatnak a családok. Az előremutató intézkedés célja a családok támogatása, ezáltal pedig a gyermekvállalás ösztönzése, ami teljes mértékben harmonizál az Egyesület Alapszabályban rögzített értékeivel.

Budapest, 2014. október 3.  
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége nevében

További információ: Lódi Viktória 70/318-0207, lodi.viktoria@noe.hu

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 1., hétfő 14:53

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2014. december 1., hétfő (OS) - "Nagycsaládos" János Vitéz előadás a Nemzetiben. Több mint 600 nagycsaládos vett részt a Nemzeti Színház meghívásaként 2014. november 28-án a János Vitéz c. előadáson. A vendégek Magyarország és a Kárpát-medence számos településéről érkeztek.

    Az Adventnyitó - a NOE és a KCSSZ közös rendezvényeként - a nemzet egységét igyekezett erősíteni azáltal is, hogy nagycsaládosokat, köztük nagyon sok gyermeket látott vendégül a Kárpát-medence egész területéről. Az eseményen köszöntőt mondott Székely Hajnalka (a NOE elnöke) és Szabó Endre (a KCSSZ elnöke) mellett Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, aki családjával együtt vett részt az eseményen.

A köszönet jeleként a családok és gyermekeik kézzel készített díszekkel kedveskedtek a színháznak. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége nemzeti szalaggal átkötött kenyeret nyújtottak át a színház igazgatójának, Vidnyánszky Attilának, az összetartozás jeleként.

Budapest, 2014. december 1.

A Nagycsaládosok Egyesületének Elnöksége


További információ: Lódi Viktória 70/318-0207                        
          lodi.viktoria@noe.hu

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. december 1., hétfő 15:05

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2014. december 1., hétfő (OS) - Továbbra is közhasznú a NOE. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete november 29-én rendkívüli közgyűlést tartott, amelynek napirendjén a szervezet alapszabályának módosítását tárgyalta.

    Az alapszabály módosítására az Egyesület közhasznú jogállásának megőrzése, valamint az új Polgári Törvénykönyvnek való megfelelés érdekében került sor. Az Egyesület – több technikai szövegmódosítás mellett – újraszabályozta helyi csoportjainak működését, pontosította a tagság megszűnésének eseteit, valamint a demográfiai folyamatok változását figyelembe véve eltörölte a várományos tagok életkorának eddigi felső határát.
    Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 14.000 tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti. Önkénteseink száma megközelíti az 1500 főt. A NOE a családos közösségépítésen és értékőrzésen túl – melynek középpontjában a házasság és az élet védelme, az anyaság tisztelete áll – ellátja a családok érdekvédelmét és országos, valamint helyi rendezvényein vidám kapcsolatépítésre, szórakozásra is lehetőséget nyújt.

Budapest, 2014. december 1.

A Nagycsaládosok Egyesületének Elnöksége


További információ: Lódi Viktória 70/318-0207                        
          lodi.viktoria@noe.hu

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. március 27., péntek 10:49

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2015. március 27., péntek (OS) - A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a Láthatatlan Munka Napja alkalmából konferenciát tart "Láthatatlan Munka a Családban" címmel, nemzetközi partnerszervezetek részvételével.

    A Láthatatlan Munka Napját Kanadában kezdeményezték, Európában a Háztartásbeli Nők Európai Szövetsége (FEFAF, Fédération Européenne des Femmes Active au Foyer) karolta fel. Ez a nap április első keddje. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagja a FEFAF-nak (két cikluson át a FEFAF alelnökét is adta). A Húsvét közelsége miatt a Láthatatlan Munka Napjához kapcsolódó rendezvényeket 10 nappal korábban tartjuk.
Konferenciánkon először két olyan asszony beszél tapasztalatairól, életéről, akik sok évet töltettek el otthon a családjukról gondoskodva. Egyikük nagycsaládos anya, másikuk súlyosan mozgássérült gyermeket nevelt fel. Eközben mindketten jelentős társadalmi aktivitást is kifejtettek: civil szervezetet hoztak létre és vezettek hasonló élethelyzetű emberek számára.
Beszámolunk a nagycsaládosok körében végzett átfogó szociológiai felmérésünknek a témához kapcsolódó megállapításairól is. Utána a családban végzett láthatatlan munkáról három tudomány - a pszichológia, a szociológia és a közgazdaságtan - oldaláról hallunk előadásokat, végül Fűrész Tünde, család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár, az államigazgatás oldaláról szól hozzá.
A konferenciához kapcsolódóan másnap Budapesten tartja ülését a FEFAF közgyűlése és az Európai Nagycsaládos Szövetség elnöksége.
    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. április 10., péntek 10:52

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2015. április 10., péntek (OS) - Segítünk az érettségizőknek! Annak érdekében, hogy lépésről-lépésre segítsük a társadalomismeret tantárgyból érettségizőket, Egyesületünk segédanyagot állított össze

    Örömmel tapasztaltuk, hogy az idei érettségi vizsgák során a Társadalomismeret tantárgy keretében választható lett a nagycsaládok témaköre. Az érettségi vizsgára készülő végzősök részéről jelentős érdeklődést tapasztaltunk az utóbbi hetekben a nagycsaládosok életmódja, problémái és Egyesületünk tevékenysége iránt.

Az érdeklődők számára ezért segédanyagot állítottunk össze, mely tartalmazza a nagycsaládosokat érintő jogszabályi hivatkozásokat, néhány riportot, interjúkat és blogokat, valamint egy rövidebb tanulmányt is. Reméljük, hogy hasznos lesz a válogatás, és segítségével az érettségizők eredményesen meg tudják írni a nagycsaládosok életéről szóló esszét.

Sikeres vizsgát kívánunk minden kedves fiatalnak!


Az összeállított anyagot az érdeklődők a www.noefon.hu főoldalán találják meg!


Budapest, 2015. április 10.  

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége

További információ:
Lódi Viktória, NOE sajtó- és titkársági referens
+36 70 318 0207 lodi.viktoria@noe.hu

Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 14.000 tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti. Önkénteseink száma megközelíti az 1500 főt.
    
    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. május 18., hétfő 15:22

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2015. május 18., hétfő (OS) - Építő erő, alapérték a család. A család nemzetközi napja alkalmából a Nagycsaládosok Országos Egyesülete tiszteletét fejezi ki és köszönti a társadalom alapkövét jelentő családokat, azon belül is hangsúlyozottan a nagycsaládokat, akik tudatos értékválasztás eredményeként nevelnek az átlagosnál több gyermeket.

    Ezt az alapértéket erősítette meg a NOE ez évben lezárult nagyszabású szociológiai kutatása is, melynek pontos eredményeit a népesedés júliusi világnapjához köthetően, konferencia keretében publikálja majd Egyesületünk elnöksége.
A kutatás eredményeit előrevetítve elmondhatjuk, hogy a NOE szociológiai kutatása szerint a nagycsaládok 15-29 év közötti gyermekeinek többsége is házasságban képzeli el a jövőjét! Ezt a tendenciát koronázza meg az a további kutatási eredmény, hogy a nagycsaládban élő fiatalok az országos átlaghoz képest szignifikánsan több gyermeket szeretnének vállalni.
Korábbi kutatások szerint, főként a magas iskolai végzettséggel rendelkezőkre jellemző a gyermekvállalás halogatása, és az alacsony gyermekszám. Ezzel szemben a NOE-s családokban az országos átlaghoz képest jelentősen több a magasan képzett szülő. Bizakodásra adhat okot, hogy a nagycsaládok 29 év alatti gyermekeinek körében a diplomások jelentős része maga is nagycsaládot tervez. Ebből arra a pozitív üzenetre következtethetünk, hogy a nagycsaládokat belülről ismerők közül sokan úgy vélik, hogy az értelmiségi hivatás és a sok gyermekes család összeegyeztethető.
    
    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. május 29., péntek 12:17

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2015. május 29., péntek (OS) - Két újabb pozitív gesztus a családokért. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete üdvözli a két új családtámogató lépést, hiszen azok ismét pozitív változást hoznak a családok életébe. A gyermekek napközbeni elhelyezésének megkönnyítése, valamint a díjmentes étkeztetés kiterjesztése kézzelfogható segítséget jelent, valamint segíti a szülőket abban, hogy össze tudják egyeztetni a családi életet a munkával.

    A nyár folyamán a három év alatti gyermekek napközbeni elhelyezésére készít javaslatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma a kormány számára. Céljuk egy rugalmasabb, többszereplős rendszer kialakítása, melyben a bölcsődék mellett a magán-, családi-, vagy éppen munkahelyeken kialakított napközik teremtenek minél több férőhelyet a gyermekek számára.
A gyermekek elhelyezésére kidolgozandó alternatív lehetőségekkel, így például a családi napközik támogatásával, a kistelepüléseken is megoldódhat a kisgyermekek elhelyezése, ami egyben munkalehetőségeket is teremthet.
A bölcsődei és óvodai étkezésre jogosultak körének bővítését az Országgyűlés egyhangú szavazással - az ellenzék támogatásával - már el is fogadta. Az új szabályozás szerint szeptembertől az ingyenes étkezési lehetőség kiterjed a három- vagy többgyermekes nagycsaládokra, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekekre és testvéreikre.
Az intézkedéssel a gyermekek étkeztetése iskolás korig a nagycsaládok 90%-ának ingyenes lesz, ami a családoknak jelentős megtakarítást jelent szeptembertől.

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. augusztus 25., kedd 21:12

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. augusztus 25., kedd (OS) - Normatív kedvezmények igénybevétele: egyértelműek a szükséges dokumentumok. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) örömmel segíti a nagycsaládos szülők tájékoztatását a gyermekek gördülékeny tanévkezdésének érdekében. Köszönhető ez annak, hogy az egyesületünk jelzéseinek a figyelembevételével az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyértelműen szabályozza a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében a gyermekétkeztetéshez és a tankönyvtámogatáshoz szükséges igazolásokat.

    A tájékoztató dokumentumokat valamennyi KLIK-hez tartozó iskola megkapja; a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételével kapcsolatos tájékoztatót hamarosan kiküldik valamennyi gyermekétkeztetést biztosító önkormányzat számára, valamint a Magyar Államkincstár honlapján is elérhetővé válik majd.

Tankönyvtámogatás

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény értelmében az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy a három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre.  Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat.

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás benyújtása szükséges. A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, vagy a lakossági folyószámla kivonatot, vagy a postai igazolószelvényt.

    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. augusztus 25., kedd 21:12

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. augusztus 25., kedd (OS) - Normatív kedvezmények igénybevétele: egyértelműek a szükséges dokumentumok. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) örömmel segíti a nagycsaládos szülők tájékoztatását a gyermekek gördülékeny tanévkezdésének érdekében. Köszönhető ez annak, hogy az egyesületünk jelzéseinek a figyelembevételével az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyértelműen szabályozza a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében a gyermekétkeztetéshez és a tankönyvtámogatáshoz szükséges igazolásokat.

    Gyermekétkeztetés

Az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetés jogosultsági feltételeinek fennállását a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igazolni. A fentiek alapján az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, az intézményi térítési díj 50%-ának megfelelően normatív kedvezményt kell biztosítani. A kedvezmény igénybevételéhez elegendő a Korm. rendelet alapján a kötelezett (szülő) nyilatkozata.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként figyelembe vehető gyermekek számát. Az irányadó jogszabályok alapján tehát a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges és elégséges a jogszabályban meghatározott szülő által tett nyilatkozat, azon felül további más dokumentum, igazolás bekérésére nem kötelezhető a szülő.
    
    Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. október 1., csütörtök 15:39

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2015. október 1., csütörtök (OS) - Sok üvegnyi jóság. Hetedik éve a nagycsaládosokért. A valódi segítség ritka kincs. Hét éve indult útjára a Tápláló szeretet program a nógrádi nyugdíjasok és a NOE együttműködésével. Örömmel fogadjuk Herczegh Anitát – a köztársasági elnök feleségét – 2015-ben is a program fővédnökeként.

    A Nógrádi Napraforgó Egyesület és néhány környékbeli nyugdíjasszervezet tagjai – kertjük felesleges gyümölcseit, terméseit feldolgozva és befőzve – rászoruló nagycsaládosokon segítenek. 2015. október 1-jén a Budapest Szent Lőrinc Nagycsaládosok Egyesülete (XVIII. kerület) és az Óhegyi Csoport (X. kerület) nagycsaládjai részesülnek az adományban.

A társadalmi szolidaritás és a palócok nagy szíve megmutatkozik abban is, hogy több környékbeli település egyesületei, nyugdíjasklubjai és magánszemélyei csatlakoztak a nógrádi kezdeményezéshez. "Ebbe a sok üvegbe nemcsak hihetetlen mennyiségű tenni akarást, anyagi áldozatot, munkát zártunk, hanem szeretetünket is – vallja Nyilas Kálmánné, a Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület elnöke, a program ötletgazdája, aki a mintegy 1200 üveg befőtt, lekvár, szörp és savanyúság adományozását irányítja. Elmondása szerint a nyugdíjasoknak erőt ad a szeretetből fakadó munka, a tenni akarás.

Az egyedülálló összefogás a vidék és a város, valamint az egymástól eltávolodó generációk egymásra találását szimbolizálja. A jó példa szerencsére ragadós: idén Kecskeméten a Naplemente Idősek Klubja szervezett rászorulókat támogató Tápláló szeretet programot.
     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. december 7., hétfő 14:46

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2015. december 7., hétfő (OS) - Közös ügyünk a (nagy)család elnevezésű szakmai konferencia. Közös ügyünk a (nagy)család címmel a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a Boldog Ceferino Alapítvány által működtetett Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház közös szakmai konferenciát rendez 2015. december 7-én Vácott a romákkal folytatott jógyakorlatokról. A rendezvény fővédnök tisztét Dr. Beer Miklós váci megyés püspök vállalta.

    "A szocializálódás valahol a családban kezdődik. Ehhez nekünk nem kell mást tenni, mint megmutatni a szép családi élet példáját" – vallja a püspök atya, aki mellett köszöntőt mond Fülöp Attila nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, valamint Székely Hajnalka, a NOE elnöke.

A konferencián szakértők, a tudomány különböző területeinek képviselő szólalnak fel nemcsak a hátrányos helyzetű gyermekek szocializációs sajátosságairól, a társas kapcsolatok és a kirekesztődés témájában, hanem gyakorlati szempontból szerzett tapasztalataikat, eredményeiket is megosztják a hallgatósággal.
A délután folyamán műhelymunkára kerül sor, melynek keretében szó lesz a kisgyermekes anyák esélyeiről és a tehetséggondozásról, mint kitörési lehetőségről, valamint téma lesz a hátrányos helyzetű/cigány családok és az iskola viszonya is.

A rendezvény ideje alatt kézműves foglalkozást szervezünk a családok számára; a programot kulturális táncos blokk zárja. A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja.
Tovább: www.noe.hu/sajtoszoba/sajtonyilatkozatok/
    
     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. február 26., péntek 11:08

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2016. február 26., péntek (OS) - NOE a GYERMEKEKÉRT,a köznevelés megújításáért. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kiemelkedően fontosnak tartja a köznevelés megújítását. Hisszük, hogy a jövő generációjának sikere a közoktatás minőségében rejlik. Érdekképviseleti munkánk célja az, hogy gyermekeink nyugodt körülmények között tanulhassanak, jól felkészült pedagógusok segítségével egy olyan közoktatási rendszerben, mely rugalmas, gyermekekre szabott és képes megfelelni a kor kihívásainak.

    Családjainktól jelzéseket kaptunk arról, hogy némely iskolában a pedagógusok, vagy a szülői munkaközösség tagjai biztatják arra az általános és középiskolás diákokat, hogy 29-én ne menjenek iskolába. Úgy véljük, a gyermekek ilyen formában történő bevonása a közneveléssel kapcsolatos vitába megosztja mind a diákságot, mind a szülői közösséget.
A közoktatásban létrejött és már évtizedek óta meglévő problémák megoldására a diákoknak az őket képviselő szervezetek révén a véleménynyilvánításra több lehetőségük van.
A gyermekek "sztrájkba" vonása nem szakmai érdekeket szolgál, és adott esetben a diákokban félelmet is kelthet.

a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége

Budapest, 2016. február 26.  

     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. április 5., kedd 10:53

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. április 5., kedd (OS) - Tedd meg! Becsüld meg! Tanítsd meg! A "láthatatlan munka" megosztása közös ügyünk

    Április második keddje a láthatatlan munka világnapja. Azokra a mindennapos erőfeszítésekre
fókuszálunk ilyenkor, melyekért fizetés ugyan nem jár, de hihetetlen energiát, kreativitást,
türelmet és persze rengeteg időt igényelnek attól, aki végzi.
A házimunka, a gyermeknevelés, a beteg családtag ápolása hagyományosan női feladatok, de
megváltozott világunkban a férfiak szerepe is egyre nagyobb ezeken a területeken.
Fontos leszögezni, hogy egyetlen helyesnek kikiáltott családmodell nem létezik. Vannak, akik
a hagyományos szerepfelosztás mellett teszik le továbbra is a voksukat, de ma már azon sem
lepődünk meg, ha a nő a családfenntartó, és a férfi marad otthon a gyerekekkel. A kettő között
pedig számtalan megoldási kísérlet létezik a munka-magánélet egyensúlyának
megteremtésére, ami véleményünk szerint a legnagyobb kihívás a családok számára a XXI.
században.
A nők szerep- és feladatköre gyökeresen megváltozott az elmúlt évtizedekben, és ez a
folyamat óhatatlanul a férfiakat is új kihívások elé állítja. Ma a legtöbb családban nemcsak,
hogy szükség van mind a két fél fizetésére, de a hölgyek, több diplomával és nyelvvizsgával a
zsebükben, sok esetben szeretnének is dolgozni, vagyis az otthoni teendőkre jóval kevesebb
idejük, energiájuk jut, mintha "csak" otthon lennének.

     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. április 5., kedd 10:54

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. április 5., kedd (OS) - Tedd meg! Becsüld meg! Tanítsd meg! A "láthatatlan munka" megosztása közös ügyünk

    A harmonikus, kiegyensúlyozott életre törekvés alapvető emberi tulajdonság. Azt valljuk,
hogy ennek megtalálására családi körben van a legnagyobb esélyünk, akkor, ha nap, mint nap
keményen dolgozunk érte. A legfontosabb, hogy figyeljünk egymásra, és értékeljük,
becsüljük meg a társunk értünk, a közös boldogságunkért tett egészen apró erőfeszítéseit is!
Véleményünk szerint kulcsfontosságú továbbá, hogy a gyerekeket is már pici koruktól
bevonjuk, eleinte játékos formában, aztán nagyon tudatosan a családi teendőkbe. Adjunk
feladatot nekik is, hogy mire felnőnek, számukra már teljesen természetes legyen mindaz,
amire mi most a "láthatatlan munka" világnapja kapcsán igyekszünk ráirányítani a figyelmet!
Tordai Ágnes, elnök, Három Királyfi,Három Királylány Mozgalom
Kerényi Réka, elnök, Fiatal Családosok Klubja
Székely Hajnalka, elnök, Nagycsaládosok Országos
Egyesülete

További információ:
Lódi Viktória, NOE sajtó- és titkársági referens
+36 70 318 0207 lodi.viktoria@noe.hu

Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 14.000 tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti. Önkénteseink száma megközelíti az 1500 főt. A NOE a családos közösségépítésen és értékőrzésen túl – melynek középpontjában a házasság és az élet védelme, az anyaság tisztelete áll – ellátja a családok érdekvédelmét és országos, valamint helyi rendezvényein vidám kapcsolatépítésre, szórakozásra is lehetőséget nyújt

     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. június 13., hétfő 14:58

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2016. június 13., hétfő (OS) - A 25 éves Katedra Nyelviskola 25 nagycsaládos fiatal ingyenes nyelvtanulását biztosítja. 20 millió forint összértékű társadalmi felelősségvállalás projektet valósít meg az alapításának 25. évfordulóját ünneplő Katedra Nyelviskola a Nagycsaládosok Országos Egyesületével közösen. Az együttműködés keretében 10 magyarországi városban 25 nagycsaládos fiatalt segít hozzá a nyelviskola ahhoz, hogy eljussanak a középfokú nyelvvizsgáig.

    Az 1991-ben alapított Katedra Nyelviskola Kft. fennállásának 25. évfordulóját ünnepli. A cég menedzsmentje úgy döntött, hogy a jeles alkalomból egy nagyszabású társadalmi felelősségvállalás projektet valósít meg. Nagy Zoltán, a Katedra Nyelviskola Kft. ügyvezető igazgatója: "25 éve küldetésünk a nyelvtanítás. Tudjuk, hogy sajnos nem mindenki engedheti meg magának, hogy gyermekét nyelviskolába járassa, ezért kötelességünknek érezzük, hogy magunk erejéhez mérten olyan lehetőséget kínáljunk fel legalább néhányuknak, ami felnőtt életük során valóban használható nyelvtudás birtokába juttatja őket, megalapozva ezzel egy sikeres élet lehetőségét. Partnerünket, a NOE-t arra kértük, segítsen olyan diákokat kiválasztani programunkra, akiknek valóban nagy segítség az általunk felajánlott képzés."

A NOE nagy örömmel fogad cégek részéről történő együttműködési javaslatot a nagycsaládos gyermekek nyelvi fejlődésének támogatására, hiszen ez egy óriási lehetőség a tanulni vágyó fiataloknak. Folytatás: http://www.noe.hu/sajtoszoba/sajtonyilatkozatok/
    
     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. június 15., szerda 14:42

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2016. június 15., szerda (OS) - Családszervezetek konferenciája. Új együttműködés indul tizennégy civil családszervezet részvételével.

    "Egy csapatban a családokért" A családszervezetek szoros együttműködését, egymás erősítését szorgalmazza konkrét projektek, programok mentén a 260 tagegyesületet és hetvenezer tagot számláló Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) által június 15-én megrendezett konferencia. Az "Egy csapatban a családokért" mottó fémjelzi a NOE négy családügyi munkacsoportja és a tizennégy családszervezet részvételével létrejött találkozót, melyet köszöntött Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár asszony.

A NOE a 2016. június 15-i találkozóra első körben tizennégy hazai civil családszervezetet invitált a Petőfi Irodalmi Múzeumba. A találkozó szimbolizálja a NOE szellemiségét, azt az együttműködési szándékot, mellyel a családszervezetek felé fordul a családok érdekeinek szolgálata, hatékony képviselete érdekében. Az eseményt Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár asszony köszöntötte.

"Sikeresebb a családokért vállalt szolgálat, ha együtt, egy csapatban teszünk a családokért" - hangsúlyozta Kardosné Gyurkó Katalin megnyitójában. A gyakorlati, operatív feladatok egyeztetésére, összehangolására, újabb együttműködési lehetőségek feltárására és egymás elképzeléseinek támogatására induló kezdeményezés gyorsan pozitív fogadtatásra talált a meghívott szervezetek között (folyt: http://www.noe.hu/sajtoszoba/sajtonyilatkozatok/)

     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. július 20., szerda 12:33

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2016. július 20., szerda (OS) - Újabb negyven nagycsaládos gyerek angol táborban - a Hankook támogatásával. Köszönhetően a Hankook támogatásának, negyven nagycsaládos gyerek tölthet egy hetet Balatongyörökön nemzetközi angol táborban. A lehetőséget pályázat útján nyerték el a 10-17 év közötti fiatalok. A sok esetben nehéz anyagi körülmények között élő tehetséges diákok életre szóló élményekkel és nyelvtudással gyarapodnak a táborban. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) különféle táborozási és szállásajánlatok közvetítésével, koordinálásával igyekszik segíteni a szülőket, hogy a gyermekek nyara minél tartalmasabban és színesebben teljen.

    Az egyik ilyen lehetőség a Hankook és a NOE együttműködésének köszönhető nemzetközi Funside Angol Tábor, melyre tavasszal lehetett pályázat útján jelentkezni. A nagycsaládos diákok jó tanulmányi eredményüknek és kitűnő teszteredményeiknek köszönhetik részvételüket.
A nagysikerű angol nyelvű tábor már második éve várja a diákokat, akik napi négy órás intenzív kurzusokon tanulnak képzett magyar és anyanyelvi tanároktól. A gyerekek különösen motiváltak, hiszen a feladatmegoldás és a különböző projektek során, valamint a mindennapi szituációkban is idegen nyelvet használnak. További érdekességet jelent, hogy a táborba a környező országokból is érkeznek diákok, így válik igazán nemzetközivé a csapat.
"Különösen nagyra értékelem a Hankook kezdeményezését, nagycsaládos fiataljaink nyelvi épülését! Folyt: http://www.noe.hu/sajtoszoba/sajtonyilatkozatok
    
     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. augusztus 24., szerda 12:45

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2016. augusztus 24., szerda (OS) - TANÉVKEZDÉS A NAGYCSALÁDOSOKNÁL. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete nyilatkozata az iskolakezdésről. A karácsony, a nyári pihenés, táboroztatás mellett az iskolakezdés jelenti az egyik legnagyobb megoldandó feladatot a családok életébe. Az iskolakezdés terheinek csökkentéséhez járul hozzá a kormányzat azon intézkedése, amelynek következtében a családok több gyermekgondozási ellátási forma – így a családi pótlék, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás - esetében az augusztus hónap végi utalásnak köszönhetően korábban hozzájutnak a szeptemberben esedékes kifizetésekhez. Ezt az intézkedést nagyon fontosnak tartjuk.

    A nagycsaládosok számára valamennyi közoktatási évfolyamban ingyenesek a tankönyvek, ami nagy eredmény és nagy segítség. Ez lehetővé teszi, hogy a beiskolázással járó más költségek fedezésére fordítsák bevételeiket a családok, így az iskolakezdési kiadásainak tartalma is változhatott, több "figyelem" juthat a gyermek igényeire. Az alacsonyabb jövedelmű családokban fontos az is, hogy időben álljanak rendelkezésre a szükséges összegek, mert így a családok nem kényszerülnek kölcsön vagy hitel felvételére, vagy alacsonyabb összeg felvétele is fedezi a kiadásokat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - amely ruházat, tanszer és étel vásárlását teszi lehetővé – további fontos segítséget jelent számukra.

Tovább: http://www.noe.hu/sajtoszoba/sajtonyilatkozatok/
     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. szeptember 7., szerda 12:22

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2016. szeptember 7., szerda (OS) - Szépíró és videó pályázat családok számára. Együtt nyaralt a család – lubickoltunk az élményekben! címmel. A nyári családi nyaralások és programok megörökítését célozza a három családszervezet (Nagycsaládosok Országos Egyesülete, KidsOasis, Imami) közösen útjára indított szépíró és videó pályázata (részletek: http://kidsoasis.hu/csaladielmeny). A pályázaton nem csak nagycsaládosok indulhatnak. Az értékes, kreatív pályamunkákat nívós nyereményekkel díjazza a háromtagú zsűri; a beadási határidő: 2016. október 31. A nyár elszállt, az élmények megmaradnak.

    Szeretnénk, ha idén nem csak a mobilon rögzített képek és a családi, baráti beszámolók szintjén maradnának meg a nyár emlékei, hanem papírra vetnék vagy kamerán rögzítenék őket! E célból hívtuk életre pályázatunkat három családszervezet - a NOE, a KidsOasis és az Imami – együttműködésével.
A pályázatra nyaralásokról, együtt töltött pillanatokról szóló élménybeszámolókat és tippeket, ötleteket is várunk, hogyan tehető igazán élménydússá az együtt töltött idő. A feltöltött pályaművek folyamatosan, mindenki számára elérhetők lesznek.
A zsűri tagjai: Csiky Zoltánné, tizennégy unoka aktív nagymamája, 2010 óta a NOE elnökségének tagja. Gyetvainé Zováth Anikó, a KidsOasis megalapítója, tulajdonosa. Gellén Nóra a Pécsimami weboldal főszerkesztője és a gyermekes családokat informáló Imami honlap hálózat vezetője.
A november 8-i eredményhirdetés nyerteseit értékes nyereményekkel díjazzuk.http://www.noe.hu/sajtoszoba/sajtonyilatkozatok
    
     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. október 18., kedd 15:36

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2016. október 18., kedd (OS) - Családszervezetek II. konferenciája. "Egy csapatban a családokért". Az ország legszélesebb körű családszervezeti szakmai programjaként 2016. október 18-án a NOE folytatta a június közepén hagyományteremtő elindult Családszervezetek konferenciája elnevezésű eseménysorozatát, melyre ismét tizennégy hazai családszervezetet invitált, s amelyet valamennyi szervezet elfogadott.

    Az eseményt Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke nyitotta meg. Elmondta, hogy jó látni a társszervezetek érdeklődését, a családok és az együttműködés melletti elkötelezettséget, mert ez egyrészt növeli a szakmaiságot, másrészt erősíti a családok képviseletének lehetőségeit. A NOE hetvenezer tagja, valamint a társszervezetek mögött álló családok érdekeinek képviselete azért fontos, mert a családok érdekében elért eredmények az élhetőbb, biztonságot és családbarát klímát biztosító ország további fejlődését biztosítják.  

Dr. Beneda Attila, az EMMI frissen megválasztott család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkára előadást tartott a családokat érintő családpolitikai elképzelésekről.

A szakmai nap keretében bemutatkozott a NOE új Nagyszülői Munkacsoportja Asztalosné Zupcsán Erika vezetésével, mely az idősebb generáció megbecsülésének fontosságára, és a generációk közti együttműködés jelentőségére helyezi tevékenységének hangsúlyát, hiszen a NOE jövőre már harminc éves és az egykori alapítók korosztálya immár nagyszülővé vált.

Folytatás: http://www.noe.hu/sajtoszoba/sajtonyilatkozatok/

     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. november 16., szerda 19:01

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2016. november 16., szerda (OS) - A közétkeztetési rendelet változásáról. Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) álláspontja szerint minden olyan változás, amely magasabb szakmai elvárásokat alapozva, az érintettekre tekintettel fogalmazódik meg, pozitív változást eredményez.

    A NOE, mint az ország legnagyobb civil szervezete, s mint az a civil szervezet, amelynek tagjai közt minden életkorban nagy számban találhatók gyermekek és fiatalok, támogatja a közétkeztetési rendelet módosítását, amelynek eredményeként a jövőben élelmezésvezetői feladatokat csak dietetikusi vagy élelmezésvezetői képesítéssel lehet végezni. Tagjaink közt többen is találkoztak azzal a problémával, hogy speciális élelmezési igényű gyermekük számára megfelelő képzettségű szakember hiányában megfelelő étkezésről maguknak kellett gondoskodniuk, mert azt az intézményben nem tudták biztosítani. Bízunk benne, hogy a jövőben ez a probléma már nem merülhet fel.

A sótartalommal kapcsolatosan a rendelet újabb korosztályokban is bevezeti a fokozatosság elvét, amely így tekintetbe veszi a családi étkezési szokásokat, s lehetővé teszi, hogy a gyermekek is zökkenőmentesebben kövessék a szakmai szempontok alapján kialakított étrendeket.

Budapest, 2016. november 16.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége

További információ: Lódi Viktória, NOE sajtó- és titkársági referens
+36 70 318 0207 lodi.viktoria@noe.hu

Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel, hetvenezer taggal, és mintegy 14.000 tagcs

     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. február 21., kedd 15:34

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2017. február 21., kedd (OS) - Láthatatlan Munka Világnapja pályázat - A Nagycsaládosok Országos Egyesülete fotó- és videó pályázatot hirdet"BEUGRÓ – munkához látok" címmel családok, fiatalok, idősek, baráti társaságok részére.

    Nagyszülők, akik az unokákra vigyáznak, idős, beteg embereket gondozó rokon vagy önkéntes segítő, otthoni feladatokból átvállaló házastárs. Ők, akik a láthatatlan munkát végzik csendben, fizetség nélkül. A láthatatlan munka napjának célja, hogy rájuk irányítsa a figyelmet és elismerje azt az értékes és pótolhatatlan munkát, amelyet végeznek. Itt az ideje, hogy láthatóvá tegyük őket és az általuk ellátott tevékenységeket!
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete fotó- és videó pályázatot hirdet "BEUGRÓ – munkához látok" címmel
családok, fiatalok, idősek, baráti társaságok részére.
Pályázati témakör: A pályázatra olyan fotókat, videofelvételeket (telefonnal készítettet is) várunk, amelyen a pályázó egy családtagja, barátja, ismerőse által végzett láthatatlan munkát (ez lehet családon belül végzett munka, vagy önkéntes munka valamely közcél érdekében) maga végez, bemutatja azt, azaz beugrik a másik szerepébe, s munkához lát.

Beadási határidő: 2017. március 14. (kedd, éjfél)
Eredményhirdetés: 2017. április 4., kedd (a Láthatatlan Munka Világnapja)
A beérkezett műveket szakmai Bíráló Bizottság bírálja el.

A legjobb három mű díjazása kategóriánként:
1. helyezett: 150 000 Ft 2. helyezett: 100 000 Ft 3. helyezett: 50 000 Ft értékű nyeremények (bruttóban értendőek)
A pályázatról: noe.hu
    
     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. július 1., szombat 15:29

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2017. július 1., szombat (OS) - A Nagycsaládosok Országos Egyesülete üdvözli a kormány sokgyermekes családokra vonatkozó jövő évi terveit, hiszen azok  ismét pozitív változást hoznak a családok életébe.

    A ma bejelentett, jövőben tervezett intézkedések - a háromgyermekes családok havi százezer forintos adókedvezménye, a jövő évtől három vagy több gyermeket vállaló jelzáloghitelesek tartozásának egy-egy millió forintos elengedése, a gyermeket vállaló édesanyák diákhitel-törlesztésének felfüggesztése vagy eltörlése, valamint a bölcsődei rendszer fejlesztése - mind olyan lépések, amelyek hosszú távra biztonságot és védelmet nyújtanak a családoknak.

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöksége

2017. július 1.
     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. július 10., hétfő 13:09

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2017. július 10., hétfő (OS) - NOE nyári egyetem. Kommunikáció- önismeret-családi szerepek. Idén először szervez a NOE nyári egyetemet 20 és  30 év közötti, az ország minden részéről érkező fiataloknak. Ez is egy állomása annak a nyári programsorozatnak, amellyel a fiatalokat szólítja meg a szervezetünk.

    Joó Kinga, a NOE elnökhelyettese vezette fel az eseményt, köszöntötte és bemutatta a vendégeket. Ezt követően a programnak házigazdát nyújtó intézmény, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora, Várnai Jakab atya köszöntötte a résztvevőket.
Beneda Attila a család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár is köszöntőt mondott a nyári egyetem részvevőinek. A kormány fontosnak tartja a család intézményét, ami az intézkedéseikben is megtapasztalható, de emellett az is fontos, hogy a fiatalok megismerjék és magukévá tegyék ezt az alapvető emberi értéket. Ennek egyik talán hagyományteremtő kezdeményezése ez a program is.
Végül Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke köszöntötte a fiatalokat. Külön kiemelte az elnökség összefogását, köszönetet mondott az elnökség támogató munkájáért: Joó Kingának, hogy nemzetközi vendégeket hívott az eseményre, dr. Kutassy Jenőnek, aki a helyszín biztosításában segített és Török Krisztinának, aki vállalta, hogy az ifjúságot fogja össze a NOE-ban. Elnök asszony beszélt a nyári ifjúsági programsorozat többi eleméről is (Erzsébet táborok, vándor tábor, EFOTT).
Folytatás: http://www.noe.hu/sajtoszoba/sajtonyilatkozatok/

     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 19., kedd 12:52

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2017. szeptember 19., kedd (OS) - Cél a nagycsaládosok és a védőnők szoros együttműködés. Együttműködési megállapodást kötött a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a Magyar Védőnők Egyesülete. Az együttműködés a közös értékek mentén történik, melynek alapja a családok támogatása, a gyermekek egészséges fejlődése és a közös érdeklődési területek. Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke és Csordás Ágnes Katalin, a MAVE elnöke az együttműködési szerződés aláírásával szeretné szorosabbra fűzni a szálakat a két szervezet között.

    A NOE és a MAVE abból a célból köti a megállapodást, mert közös értékeiken - a családok támogatásán, a gyermekek egészséges fejlődésén és közös érdeklődési területeiken (várandósság, fiatal házasok felkészítése, érdekvédelem és ismeretterjesztés stb.) - alapuló hosszú távú, aktív együttműködést szeretne elérni mindkét szervezet.

A célok átültetése a gyakorlatba úgy történik, hogy a NOE nagycsaládos szervezetei 2017. szeptember 27-től év végéig bemutatkozási lehetőséget kapnak a védőnők számára szervezett országos szakmai konferenciákon. A nagycsaládosok érdekvédelmi tevékenysége, közösségteremtő ereje, és a védőnők szoros kapcsolata, valamint szakértelme mind garanciája a családok hatékony támogatásának.

Budapest, 2017. szeptember 19.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége

     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. szeptember 26., kedd 15:10

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2017. szeptember 26., kedd (OS) - Szorgalmas kezek munkája. Tápláló szeretet program 2017. A Tápláló szeretet program a nógrádi nyugdíjasok és a NOE együttműködésével kilenc éve indult útjára. Örömmel üdvözöltük Herczegh Anita asszonyt – a köztársasági elnök feleségét – a program fővédnökeként, aki évről-évre tanúsítja bizalmát a program irántA Nógrádi Napraforgó Egyesület és néhány környékbeli nyugdíjasszervezet tagjai – kertjük felesleges gyümölcseit, terméseit feldolgozva és befőzve – rászoruló nagycsaládosokon segítenek. 2017. szeptember 26-án a Budapest Intarzia Káposztásmegyeri Nagycsaládosok Egyesület nagycsaládjai részesülnek az adományban

    Kardosné Gyurkó Katalin, egyesületünk elnöke beszédében kiemelte az idősek szerepének fontosságát: "Szükségünk van egymásra, a befőtt ízére, a szörp zamatára, az elkészítés fáradságára, a receptek titkára, a szorgalmas kezek munkájára, és szükségünk van az örömre, amit ez a munka okoz, ahogy szükségünk van arra az örömre is, amit mindez kivált a gyermekekben és azokban a családokban, akik haza fogják majd mindezt vinni. Kedves Idősek! Önök a legemberibb, legszeretetteljesebb történelmet írják épp. Öröm és megtiszteltetés, hogy a részesei lehetünk!"

Nyilas Kálmánné, a Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület elnöke, a program ötletgazdája mintegy 1400 üveg befőtt, lekvár, szörp és savanyúság adományozását irányítja. Elmondása szerint a nyugdíjasoknak erőt ad a szeretetből fakadó munka, a tenni akarás. A jó példa szerencsére ragadós: idén Kecskeméten a Naplemente Idősek Klubja már harmadszor szervezett rászorulókat támogató Tápláló szeretet programot.

Budapest, 2017. szeptember 26.
    
     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. február 6., kedd 17:03

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. február 6., kedd (OS) - Nemzetközi sikert ért el a Nagycsaládosok Országos Egyesülete

    
Az első magyar, a világon pedig a hatodik civil szervezetként a Nagycsaládosok Országos Egyesületének ítélték az egyik legrangosabb nemzetközi családszervezet, az IFFD (Családfejlődésért Nemzetközi Szövetség) díját, amelyet a családi értékek védelméért kifejtett munkáért ítélnek oda.

Családfejlődésért Nemzetközi Szövetség, amely öt kontinens hatvanhat országában jelenlévő non-profit szakmai szervezet, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének adta át 2018-as Családi Díját, mert megítélésük szerint az egész világon a NOE képviselte és segítette elő civil szervezetként a leginkább a családi értékek védelmét.

A díj átadására New Yorkban, 2018. január 31-én került sor, ahol a díjat az egyesület elnöke, Kardosné Gyurkó Katalin vette át. A Családfejlődésért Nemzetközi Szövetség egy nem kormányzati, független és nem haszonelvű kezdeményezés. Elsődleges küldetésének a családok oktatás útján történő támogatását tartja. Az IFFD az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsában (ECOSOC) általános tanácskozási joggal rendelkező társadalmi szervezet.

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. február 6., kedd 17:03

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. február 6., kedd (OS) -

    
Az IFFD családi kitüntetéseinek díjátadási ünnepsége immár hat éve azt a célt szolgálja, hogy megünnepeljék azokat a személyeket és szervezeteket, amelyek az egész világon a legjobban képviselték és segítették elő a családi értékek védelmét. A korábbi díjazottak között szerepel többek között Málta és Malajzia, illetve az Egyesült Nemzetek Szervezete Civilizációk Szövetségének Magas Szintű Képviselője. A NOE mellett a kormányzati intézményeknek adományozható díjat a Doha Nemzetközi Családi Intézet (DIFI) kapta.

A díj átvételekor alkalma volt Elnök asszonynak arra, hogy ismertesse, és a nemzetközi közönség figyelmébe ajánlja a NOE legjobb gyakorlatait.

Budapest, 2018. február 6.

     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. március 23., péntek 14:14

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2018. március 23., péntek (OS) - Üdvözöljük a téli rezsicsökkentést. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete családbarát intézkedésként üdvözli a kormány március eleji döntését, amelynek értelmében minden család 12 ezer forintot jóváírhat a gázszámlájából. Hosszúra nyúlt a tél, így nekünk, nagycsaládosoknak komoly segítséget jelent ez a kormányzati intézkedés, amely országosan mintegy 4 millió embert, köztük a NOE 12 ezer tagcsaládját érinti.

    Egyesületünk az alapítása óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tagjainkkal, tagszervezeteinkkel együttműködve, saját lehetőségeinket maximálisan kihasználva magunk segítsünk a nagycsaládosoknak. Ennek egyik legjelentősebb eredménye, hogy országszerte már több mint kétezer helyen lehet tagkártya kedvezményeinket igénybe venni.

Üdvözlünk ugyanakkor minden olyan kormányzati és civil intézkedést, kezdeményezést, amely hozzájárul a családok életkörülményeinek javításához.

Külön örülünk annak, hogy a "Családok éve 2018" kormányzati program ilyen, kézzelfogható, valódi segítséget jelentő tartalommal töltődik meg.

Budapest, 2018. március 22.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöke

További információ:
Lódi Viktória, NOE sajtó- és titkársági referens
+36 70 318 0207 lodi.viktoria@noe.hu

Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 12.000 tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti. Önkénteseink száma megközelíti az 1500 főt.

     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. május 28., hétfő 13:39

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2018. május 28., hétfő (OS) - "Családbarát Önkormányzat Díj 2018" avagy; milyen is a családbarát település, AHOL JÓ ÉLNI!

        A Nagycsaládosok Országos Egyesülete pályázatot hirdet önkormányzatok számára. A Családok Évében, három év után ismét, megújult, a nemzetközi sztenderdeket is figyelembe véve hirdeti meg a NOE a legrangosabb önkormányzatoknak ítélhető civil elismerést, a CSALÁDBARÁT ÖNKORMÁNYZAT-díjat.
     Első alkalommal a NOE 2006. július 11-én, a Népesedés Világnapján a pozitív példák megerősítése céljával első ízben adta ki a "Családbarát Önkormányzat" díjat. Ahogy akkor, ma is azt gondoljuk, hogy a Magyarországot és egész Európát sújtó súlyos demográfiai helyzet miatt kiemelkedően fontos minden olyan program, szándék, intézkedés, ami a családok biztonságérzetét növeli, annak érdekében, hogy merjenek gyermekeket vállalni. Sok mindent lehet tenni a családok érdekében, ha igazán fontos a település vezetőinek az ott élő családok sorsa, jól-léte. Gyakran nem is csak anyagiakról, mindössze szervezési kérdésekről, odafigyelésről van szó. És persze arról is, hogy a település vezetése ne hivatalként, hatóságként, hanem ténylegesen a települést szolgáló testületként tevékenykedjen.

     A pályázók köre: pályázatot nyújthat be minden magyarországi település önkormányzata (az elismerésre pályázhatnak a korábban már díjazott önkormányzatok is)

     A díjról és a korábbi díjazottakról a NOE honlapján lehet tájékozódni: http://www.noe.hu/sajtoszoba/csaladbarat_onkormanyzatok

     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. június 7., csütörtök 15:56

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2018. június 7., csütörtök (OS) - Európai Polgár Díjban részesül a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE)Az Európai Parlament nagy örömünkre Európai Polgár Díjjal tünteti ki a NOE-t, mellyel egyesületünk három évtizedes szakmai munkáját ismerik el nemzetközi szinten. A Gál Kinga és Hölvényi György EP-képviselők előterjesztése nyomán megítélt díj átadására a közeljövőben kerül sor.

    "Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy immár európai szinten is elismerték civil szervezetünk tevékenységét. Az elmúlt 30 év gyümölcsei - a sok befektetett szakmai munka és a családok érdekében tett törekvéseink - lassan beérnek, s ez a hatékonyság már nemcsak hazai, hanem nemzetközi kitüntetésekben is megmutatkozik. A jövőben változatlan intenzitással és alázattal szolgáljuk a családokat" - fogalmazott Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke.

Gál Kinga EP képviselő asszony a díj odaítélése kapcsán többek között kiemelte, hogy a "NOE a családok összefogásával és megerősítésével azt bizonyítja, hogy a nagycsaládos lét érték és lényeges szerepe van a mai magyar, de egyben az európai társadalomban".  

Hölvényi György képviselő úr arra mutatott rá, hogy "stratégiai fontosságú a családok szerepének megerősítése, mert Európa jövője az erős családokban rejlik. Európa vezető szerepének megtartásához elengedhetetlenül fontos az olyan egymást segítő, hatékony családszervezetek működése, mint a NOE".

Az Európai Polgár Díj átadására a későbbiekben közeljövőben kerül sor.

Bp, 2018. jún. 7.
http://www.noe.hu/sajtoszoba/sajtonyilatkozatok
     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. július 4., szerda 15:33

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2018. július 4., szerda (OS) - A hagyományos családmodell képviseletéhez a társadalom minden tagjának joga van. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete szerint  egy férfi és egy nő szeretetközössége, házassága természetes alapja a családnak, amely a gyermekkel, a gyermekekre mondott igennel válik még teljesebbé. Ez az álláspont nem bélyegez meg és nem rekeszt ki senkit, akkor sem, ha vannak, akik – bármilyen okból is – nem ilyen életközösségben élnek.

    Fontosnak tartjuk, hogy a család ezen alapértékei melletti kiállásért senkit ne érhessenek ilyen vádak. A NOE a leghatározottabban visszautasítja, hogy családanyákat, családapákat azért érjen fenyegetés és megbélyegzés, mert  kiállnak a hagyományos családmodell, egy férfi és egy nő házassága mellett.

A társadalomnak joga van ahhoz, hogy az általa elfogadott elvek (normák) szerint éljen, s azt nyilvánosan is elmondhassa anélkül, hogy ezért  verbális vagy fizikai támadás vagy ennek akárcsak fenyegetése érné. Ezen normák biztosítják azt is, hogy ma Magyarországon bárki elmondhatja és képviselheti különvéleményét.

Budapest, 2018. július 4.

További információ: Lódi Viktória, NOE sajtó- és titkársági referens
+36 70 318 0207 lodi.viktoria@noe.hu

Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 12.000 tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti. Önkénteseink száma megközelíti az 1500 főt.

     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. szeptember 24., hétfő 15:11

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
    Budapest, 2018. szeptember 24., hétfő (OS) - Fiatal lobbisták a családokért – Az Európában egyedülálló ifjúsági családügyi programsorozat emelt szintű képzése zajlott Budapesten a minap Európai Polgár Díjjal kitüntetett Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) szervezésében. 2018. szeptember 20. és 23. között Budapesten került megrendezésre az első ún. "EYIFF PLUS", amely az immár öt alkalommal megrendezett European Youth Initiative for Future Families (korábbi nevén: European Youth Workshop) programsorozat első emelt szintű folytatása. Az Európai Parlament rangos elismerésével, az Európai Polgár Díjjal idén kitüntetett szervezet programsorozata a családi értékek, mint európai értékek megjelenítését célozza.

    A Budapesten megrendezésre került első "EYIFF PLUS" a korábbi programsorozat emelt szintű folytatása. Célja, hogy a meghívott fiatalok olyan szakmai ismeretekkel gazdagodjanak a családügy területén, amely segíti őket abban, hogy a civil szférában, a politikai életben, vagy egyéb hivatásterületeken eredményesen lépjenek fel a családok érdekében a saját hazájukban és/vagy európai szinten. Az EYIFF PLUS kiemelten jogi (alkotmányjogi és családjogi) és európai uniós szakmai ismeretekkel, demográfiai kérdésekkel, és a családbarát kampányok, illetve civil kezdeményezések - mint terepmunka – műfajával foglalkozott, erre ösztönözve a fiatalokat. A program során a családügy különböző témáihoz kapcsolódó magyar és külföldi szakemberekkel találkoztak a résztvevők.https://noe.hu/wp-content/uploads/2018/09/eyiffplus-sajtoanyag.pdf
    
     Kiadó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.