2004. június 30., szerda 13:04

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye
    Budapest, 2004. június 30., szerda (OS) - Az Országos Sajtószolgálat az alábbi közlemény kiadására kapott felkérést:

    
    A Mérnök újság júniusi lapszáma a postai kézbesítés érthetetlen csúszása miatt jelentős - több mint 14 napos - késéssel jutott csak el az olvasókhoz. A Magyar Mérnöki Kamara elnöksége ezért úgy döntött, hogy a lap kézbesítésében tapasztalt lehetetlen állapotok felszámolásában közvetlenül Kovács Kálmán hírközlési és informatikai miniszterhez fordult.  A kamarát, illetve tagjait a késedelmes postai szolgáltatás miatt anyagi és erkölcsi kár éri, az egyes rendezvényekről szóló információk nem jutnak el időben a címzetthez, és félő, hogy a késedelem miatt a hirdetők is elfordulnak a laptól, melynek ilyen módon önköltsége jelentős mértékben megnövekednék. (...)
    Kérem miniszter urat, hogy a köztünk fennálló kiváló együttműködés szellemében nyújtson segítséget annak érdekében, hogy ez az állapot többé ne következzen be, és a lap terjesztése a több éven át kiválóan funkcionáló módon történjék a jövőben.
    Sajnálattal kell megállapítani, hogy a Mérnök újság postai kézbesítésének díja az áremelkedés eredményeképpen 27 százalékkal nőtt, amelyet nem követte a Posta-szolgálatás színvonalának növekedése - Posta ígérete szerint -, hanem annak drasztikus hanyatlása következett be. Bízunk abban, hogy a Postát felügyelő minisztérium hathatós intézkedései arra kényszeríti a Postát, hogy gyorsan, hathatósan változtasson tevékenységén az áremelkedésen kívül magas szintű szolgáltatást nyújtson.
    A Posta reméljük visszatér azon gyakorlatához, hogy a küldemények feladásuktól számítva 1-3 nap alatt eljutnak a címzetthez.
    
    Budapest, 2004. június 30.
    
    Szőllősyy Gábor
    ügyvezető igazgató


2004. október 19., kedd 14:19

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye az épületek energia-auditálásáról, az Európai Parlament és Tanács 2002/91/EC direktívája szerint
    Budapest, 2004. október 19., kedd (OS) -

    A Magyar Mérnöki Kamara az épületek energia auditálásáról szóló EU határozatát 2004. október 13-i elnökségi ülésén megtárgyalta.
A téma fontosságára való tekintettel szükségesnek tartja, hogy a közvéleményt tájékoztassa a fenti EU határozat végrehajtásával kapcsolatos jelentős lemaradásról.
Az Európai Parlament és Tanács 2002. december 16-án hagyta jóvá az Épületek energiafelhasználása” című 2002/91/EC direktívát. A direktíva 2003. január 4-én jelent meg az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában, hatályba lépése is ezen a napon történt. A tagállamoknak hatályba kell léptetni azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az irányelv 2006. január 4-ig bevezetésre kerüljön.
A Direktíva alapvető célkitűzései:
Az Európai Unió az épületek energiafelhasználásának a csökkentésére törekszik
-   az energiaellátás biztonsága érdekében, mivel a jelenlegi tendenciát követve az EU 2030-ra a felhasználás 70 százalékát tudná belső forrásból fedezni;
-   környezetvédelmi okokból, mert a CO2 emisszió 94 százaléka az energiatermelésből és felhasználásból származik.
Az épületek energiafelhasználása a teljes energiafelhasználás mintegy 40 százalékát teszi ki. Az EU jelenlegi tagországaiban 2010-ig 22 százalékos energia-megtakarítást kívánnak elérni.
Az irányelv célkitűzése az épületek energiafelhasználásának csökkentése érdekében
-   az épületek energiafelhasználásának egységes számítása,
-   új épületek energiafelhasználási követelményrendszerének kidolgozása,
-   meglévő épületek energiafelhasználási követelményrendszerének kidolgozása,
-   épületek energetikai tanúsítványának kidolgozása,
-   kazánok és légkondicionáló rendszerek rendszeres felülvizsgálata,
-   15 évnél régebbi fűtési rendszerek értékelése.
A direktíva 10. cikke szerint az épületek tanúsításait, a szükséges ajánlásokat, valamint a kazánok és a légkondicionáló rendszerek ellenőrzését független szakembereknek kell elvégezniük.
Látható a megoldandó feladat nagysága és egyben fontossága.
Alapvetően fontos e témában egy kormányrendelet, amely elrendeli a feltételrendszer megteremtését, kijelölve annak végrehajtásáért felelős szervezetét.
A MMK e témával több, mint két éve foglalkozik. Külön részletes tanulmányt készítettünk a téma megoldására vonatkozóan és a múlt évben javaslatunkat megküldtük a Gazdasági Minisztériumnak. Ennek lényege:
-   energia-auditálást csak megfelelő szakértői képesítéssel lehessen végezni,
-   hasonlóan más szakterületekhez az MMK hatáskörébe tartozzon,
-   a szakértők regisztrálását ugyancsak az MMK végezze.
Mindez azért szükséges, hogy ezen fontos EU feladatok végrehajtásából a kontárokat ki lehessen zárni.
A minisztériumi döntés azonban ez ideig nem történt meg és 2006. január 4-e vészesen közeleg.
Téma szakértője: Dr. Bánhidi László
                 MMK alelnöke – BMGE professzora
További információ:  Garay Tóth János
                     30-900-4850
Dr. Kováts Gábor
elnök
    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az OS-anyagok nem az MTI kiadás részei, szó szerint továbbított szövegeiért a közlő a felelős.


2005. január 12., szerda 16:45

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye
    Budapest, 2005. január 12., szerda (OS) -

    Kamarai támogatás a délkelet-ázsiai szökőár károsultjainak

    A Magyar Mérnöki Kamara elnöke, a kamara elnökségének egyetértésével kezdeményezte, hogy a területi kamarák és a szakmai tagozatok lehetőségeikhez képest járuljanak hozzá a délkelet-ázsiai szökőár károsultjainak megsegítését célzó világméretű segélyakcióhoz.
    Erre a felhívásra reagálva a Magyar Mérnöki Kamara szervezetei 2005. január 10-ig összesen 2.210.000,– Ft-ot utaltak át a Magyar Vöröskereszt bankszámlájára.
    A kamara szakmai önkormányzati és köztestületi munkáját kizárólag a tagdíjbevételekből végzi, állami támogatást nem kap, így az átutalt összeg lényegében tagjainak adózott személyi jövedelméből származik. Úgy gondoljuk, hogy a mindannyiunkat megrázó csapás enyhítésére szánt anyagi támogatással is felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy az élet lehetőségeinek biztosítása mellett elengedhetetlenül szükséges azoknak a létesítményeknek, partvédő műveknek és előrejelző rendszereknek a megvalósítása, mely itt és a világ sok, hasonlóan veszélyeztetett helyén a katasztrófák elkerülését biztosíthatják.

Budapest, 2005. január 11.

Dr. Kováts Gábor
elnök s.k.

    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az OS-anyagok nem az MTI kiadás részei, szó szerint továbbított szövegeiért a közlő a felelős.


2005. január 19., szerda 19:40

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye
    Budapest, 2005. január 19., szerda (OS) -  Szűcsök országa” lettünk – sok a bunda,  gyanús” tervbeszerzés közpénzből.

    A Mérnöki Kamara szervezeteihez (területi kamarák és szakmai tagozatok) több panasz érkezett a hatósági engedélyezési eljárásokkal és a közbeszerzések  tisztaságával” kapcsolatban.

Egyik megyénkben egy egészségügyi létesítmény műszaki terveinek beszerzésével kapcsolatban az eljárást – nyilvánosan is – megkérdőjelezték. A terveztetés önkormányzati feladat volt.

Az önkormányzat ajánlatokat szerzett be több tervezőtől. A pályáztató az ajánlatkérésben leírta, hogy  az építési engedély kiadására alkalmas tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó vállalkozói szerződésben a további felhasználásra a szerzői jogról történő lemondást kívánjuk belefoglalni”. E kikötést minden pályázó elfogadta, kivéve egyet; és éppen ővele kötöttek szerződést. Ő fenntartotta, eltűrték, hogy fenntartsa a jogait és ezzel monopolhelyzetbe került a kiviteli tervezés vonatkozásában.

A kiviteli tervek elkészíttetésénél a közbeszerzési előírásokat kielégítették, de csak formálisan. Kikapcsolták a versenyt, kizárólag az engedélyezési terv készítőjével tárgyaltak. Az engedélyezési terv készítője a tervezési díj megállapításánál alaposan érvényesítette a monopolhelyzetét.

Hasonló gondatlanságok – esetleg visszaélések – tapasztalhatók építési engedélyezési eljárásokban és más közbeszerzésekben. A nemzetgazdaságot és az adófizetőket komoly károk érik.

A Mérnöki Kamara a saját területén figyelemmel kíséri az ilyen eseteket, és hatósági eljárást kezdeményez. Szükségesnek tartjuk a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát, pontosítását és visszatartó erejű szankcionálás bevezetését, a közéleti tisztaság biztosítását, a piaci szereplők bizalmának helyreállítását.

Budapest, 2005. január 18.

                                    Dr. Kováts Gábor s.k.
                                                elnök

    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az OS-anyagok nem az MTI kiadás részei, szó szerint továbbított szövegeiért a közlő a felelős.


2006. január 12., csütörtök 10:37

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye
    Budapest, 2006. január 12., csütörtök (OS) -

    Az elmúlt napok orosz-ukrán gázár vitája reflektorfénybe helyezte Magyarország földgázel-látásának biztonságát. Az ország jelenlegi gázimport függősége 80 százalékos, ugyanakkor az elsődleges energiahordozó felhasználásában Magyarországon a földgáz több mint 40 %-ot tesz ki. Ennél nagyobb földgáz felhasználási arány Európában csak Hollandiában van.
Az ország településeinek 96 százalékában van vezetékes földgáz, és a gázszolgáltatók közel 3,3 millió fogyasztási helyet tartanak nyilván.
A fenti adatok függvényében kiemelkedően fontos stratégiai feladat az egyoldalú orosz import függőség mielőbbi feloldása. Erre több lehetőség is kínálkozik, mint például:
•   a Kaszpi-tenger térségéből Románián, Bulgárián keresztül, az elsősorban iráni gázt szállító Nabucco vezeték;
•   a horvátországi Krk szigetére tervezett cseppfolyós földgáz terminál építésében való részvétel, és ezzel párhuzamosan a nagynyomású szállítóvezeték kiépítése Magyaror-szág határáig;
•   a meglévő hazai földgáztároló kapacitás bővítése, új tárolók létesítésével;
•   a jelenleg üzemelő magyar – szlovák – ukrán tárolókapacitás összekötése.
Természetesen a fentiekben ismertetett alternatívák mellett más megoldások is szóba jöhet-nek. A Magyar Mérnöki Kamara támogatja, hogy minél előbb szülessen döntés a legkedve-zőbb megoldásra, a tervezési és kivitelezési határidők kijelölésére, valamint a szükséges pénzügyi források biztosítására. Ebben a nagy volumenű munkában örömmel vesznek részt a Magyar Mérnöki Kamara gázipari szakemberei is.

A fenti közleményt a Magyar Mérnöki Kamara elnöksége 2006. január 11-i ülésén fogadta el.

    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Rt.


2006. március 14., kedd 12:12

A Magyar Mérnöki Kamara Közleménye
    Budapest, 2006. március 14., kedd (OS) -

    Mosonyi Emil, a Karlsruhei Műszaki Egyetem, illetve a Budapesti Műszaki Egyetem vízépítés professzora, a világ legelismertebb vízerőhasznosítási szakembere.

Az 56-os szerepvállalásáért a Művelődési Minisztérium utasítására 57-ben az egyetemről elbocsátották.

Kényszerű külföldre távozása után (1964) is a magyarság kiváló szószólója az egész világon.

A Magyar Mérnöki Kamara érthetetlennek tartja, hogy kamaránk tiszteleti tagja kitüntetésével kapcsolatban aggályok merülnek fel.

A Mérnöki Kamara Mosonyi Emil elismerésével teljes mértékben egyetért.
                    A Mérnöki Kamara nevében


                        Dr. Kováts Gábor
                                    elnök

    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Zrt.


2008. május 29., csütörtök 11:08

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye
    Budapest, 2008. május 29., csütörtök (OS) - A Magyar Mérnöki Kamara emléktábla avatással emlékezett meg az 1924-ben alapított Kamara első titkára Thoma Frigyes születésének 125. évfordulójáról.

    
Thoma Frigyes 1924-től 1945. februárig volt a Kamara titkára, biztosította a folyamatosságot a kamarán belül Zielinski Szilárd, Hermann Miksa, Kossalka János, Mihalich Győző   elnökök mellett.

Az emléktáblát a Magyar Mérnöki Kamara 1939-ben épült épületén (Budapest V. kerület Szalay u. 4.) helyezték el avató ünnepség keretén belül.

Az emléktáblát avatta dr. Kováts Gábor MMK elnöke és Kassai Ferenc a BPMK elnöke.Budapest, 2008. május 29.


                        Magyar Mérnöki Kamara

    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Zrt.


2009. április 29., szerda 10:58

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye
    Budapest, 2009. április 29., szerda (OS) - A III. Magyar Műszaki Értelmiségi Nap Szervező Bizottsága 2009. április 28-án tartotta sajtótájékoztatóját és az alábbiakról adott tájékoztatást a sajtó és média részére.

    
Ez évben május közepén harmadszor kerül megrendezésre a Magyar Műszaki Értelmiség Napja, amely idén egybe esik Bánki Donát születésének 150 éves évfordulójának megünneplésével.

Az ünnepi eseménysorozat gondolata dr. Benkó Sándortól ered és a megvalósításban hét társadalmi szervezet vesz részt, mégpedig a Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Innovációs Szövetség, Rektori Konferencia, Magyar Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Mérnökakadémia, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Benkó Dixieland Band, Magyar Mérnöki Kamara.

Idén a kétnapos rendezvény szervezője a Magyar Mérnöki Kamara, az MTA-án a tudományos konferencia témája: Magyarország energia és energetikai helyzete.

A kétnapos eseménysorozat a MTA-án kezdődik. A plenáris ülésen megemlékezünk Bánki Donátról. Az előadások Magyarország energiaellátásának általános helyzetével és e témakör olyan fontos elemeivel foglalkoznak, mint a villamosenergia ipari, gázipari, kőolajipari rendszerek, épületek és világítási eszközök energiamegtakarítási koncepciói. Délután párhuzamosan két szekcióban folytatódnak: I. Szekció: hagyományos, illetve meglévő energiaforrások; Paks, szénvagyon, gázos erőművek, kőolajfinomítók, kereskedelmi és stratégiai tárolók, makói gázmezők, vízenergia kapacitás, magyar uránvagyon. II. Szekció: Megújuló energiák és alternatív energiaforrások; megújuló energiaforrások felhasználásának jelene és jövője, biomassza erőművi felhasználása, bioetanol, biodizel, hidrogén mint a jövő energiája, mezőgazdasági biogáz, napenergia, szélenergia, hulladékhasznosítás, hulladékerőművek, földhő és geotermikus erőforrások, biomassza és biogáz felhasználás kiválasztási szempontjai, balatonfűzfői ipari létesítmény energiaellátása hulladékok felhasználásával.

A második napon az Országház Felsőházi termében ünnepi ülés eseményeire kerül sor. Ünnepi beszédet dr. Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke tart, majd dr. Kiss Péter miniszter beszéde következik. Átadásra kerülnek a Bánki Donát Jubileumi Emlékdíjak. Az ünnepi ülést egy közös nyilatkozat elfogadása zárja.
III. Magyar Műszaki Értelmiségi Nap Szervező Bizottság

    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Zrt.


2010. szeptember 17., péntek 13:39

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye a Mérnöki Díjsazbásról
    Budapest, 2010. szeptember 17., péntek (OS) - A Magyar Mérnöki Kamara nyomon követi azokat a híreket, információkat, melyek az elmúlt napokban a sajtóban különböző szakértői tevékenységekkel, és azok díjazásával kapcsolatban jelentek meg. A mérnöki tevékenységekkel kapcsolatban kidolgoztuk, és évente frissítjük a Mérnöki Díjszabást, melyet ajánlott díjszabásként hozunk nyilvánosságra. A díjszabás nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét, és az egyes tevékenységek tételes kimunkálásán alapszik.

    Évek óta szorgalmazzuk ennek alkalmazását legalább a közbeszerzések területén annak érdekében, hogy a különböző mérnöki tevékenységek egyértelműen, a végzett teljesítménnyel arányosan kerüljenek díjazásra. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a Gazdasági Versenyhivatal elzárkózik attól, hogy – akár csak ajánlott javaslatként - megjelenhessen a tisztességtelenül magas és a kirívóan alacsony ár, melyet a verseny szabadságába való beavatkozásnak értékel. A Magyar Mérnöki Kamara álláspontja szerint azonban éppen ellenkezőleg hatna a javasolt díjkalkuláció, hiszen ilyen módon kiszűrhető a kontármunka, és az intézkedés a korrupció elleni fellépés egyik eszközéül is szolgálhat.

A Magyar Mérnöki Kamara honlapján a Mérnöki Díjszabás menüpontban javaslataink megtekinthetőek.


Barsiné Pataky Etelka
elnök
Magyar Mérnöki Kamara
info@mmk.hu
www.mmk.hu
+36 1 455 7080


    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Zrt.


2013. január 29., kedd 17:15

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. január 29., kedd (OS) - Alaposabb középfokú természettudományos ismeretet, a hallgatói jogok és kötelezettségek egyensúlyának visszaállítását, a gyakorlati képzés megerősítését és támogatását, valamint szigorúbb akkreditációt tart szükségesnek a Magyar Mérnöki Kamara a minőségi műszaki felsőoktatás megtartása és megerősítése érdekében. A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége január 29-én, a fővárosi Műegyetemen rendezett kerekasztal-beszélgetést a műszaki felsőoktatás helyzetéről.

    A Magyar Mérnöki Kamara a mérnökök szakmai, hivatásrendi önkormányzata, amely a felsőoktatásból kikerülő mérnököket jogosítja, és végigkíséri őket aktív pályafutásuk során. A mérnöki kamara e minőségében már 2010 októberében megfogalmazta javaslatait a műszaki felsőoktatás akut problémáinak orvoslására, s álláspontját azóta is konzekvensen képviseli. Szervezetünk nem kíván részt venni a felsőoktatás finanszírozási kérdéseiről szóló vitákban, mert ezekben kevés szó esik a legfontosabbról – a viták felett álló célról –, a minőségről. A Magyar Mérnöki Kamara a minőségi mérnökképzésben érdekelt. Meggyőződésünk, hogy a pénzügyi szabályozás helyett csak a minőség-alapú szabályozás vezethet eredményre. A minőségnek kell meghatároznia a pénzügyi feltételeket, és nem fordítva. A Magyar Mérnöki Kamara ezért a következő megállapításokat teszi:
    
    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. január 29., kedd 17:15

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (2. rész)
    Budapest, 2013. január 29., kedd (OS) -

    - A minőségi mérnökképzés elválaszthatatlan az alap- és középfokú képzés színvonalától. A közoktatás és a felsőoktatás egységben kezelendő! A matematikai és digitális kompetenciák, a természettudományos ismeretek megértése nélkülözhetetlen a tudásalapú társadalomban való részvételhez, egyáltalán Magyarország versenyképességéhez. A műszaki karoknak meg kell adni az írásbeli vagy szóbeli felvételi vizsgáztatás lehetőségét.

- Az egyetemi és főiskolai oktatásban világossá kell tenni a hallgatói jogok és kötelezettségek egyensúlyát. Ahhoz, hogy gondolkodó, önállóan alkotni képes mérnököket képezzünk, a hallgatóknak követniük kell az egymásra épülő tantárgyak rendjét, ésszerű módon biztosítani kell az előtanulmányi rend szigorú betartását, és korlátozni szükséges a tárgyak ismételt felvehetőségének számát.
Rendkívül alacsony Magyarországon az Msc diplomát szerző mérnökök száma, és nem elégséges a hazai felsőoktatásban a tehetséggondozás. A szomszédos Szlovákiában csaknem háromszor annyian szereznek mesterképzésben mérnöki diplomát, mint Magyarországon. Ahhoz azonban, hogy a jövő mérnökei innovációra legyenek képesek, jó alapot jelenthet az Msc diploma. Szükségesnek tartjuk ugyanakkor, hogy a Bsc képzésben a gyakorlati, tervezői, üzemeltetői ismereteket erősítsék. A gyakorlati képzést csak kis létszámú csoportokban lehet megvalósítani, ehhez azonban kellő számú és tapasztalattal rendelkező oktatóra van szükség.
    
    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. január 29., kedd 17:16

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (3. rész)
    Budapest, 2013. január 29., kedd (OS) -

    Kevés a műszaki felsőoktatásban azon oktatók száma, akik a mérnöki gyakorlatból kerültek vissza az egyetemre vagy főiskolára. Szükségesnek tartjuk a hazai habilitációs eljárás sürgős módosítását. A Magyar Mérnöki Kamara messzemenőkig támogatja a felsőoktatási intézményekben folyó tudományos munkát, de kívánatos lenne, hogy az intézmények oktatói karában helyet kapjanak a mérnöki praxisból érkezett műszaki szakemberek is. Szükségesnek tartjuk a műszaki felsőoktatási intézmények és a mérnöki vállalkozások közötti, a mainál sokkal szorosabb, operatív kapcsolat kialakítását.

- A szakok és szakirányok felülvizsgálatában szigorú akkreditációt javasolunk.


További információ:
Prof. dr. M. Csizmadia Béla elnök, MMK Gépészeti Tagozat
Barsiné Pataky Etelka elnök, Magyar Mérnöki Kamara; bpe@mmk.hu 061455-7080

    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. szeptember 15., hétfő 11:48

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye
    Budapest, 2014. szeptember 15., hétfő (OS) - 2014. szeptember 12-én került átadásra a Magyar Mérnöki Kamara új vizsgaterme, mely alkalomból ünnepélyes megnyitó keretében mutatták be a Kamara új e-vizsga rendszerét. Az új vizsgaterem és az elektronikus vizsgáztatás lehetőséget kínál a kamarai tagok és nyilvántartottak számára, hogy a kötelező beszámoló vizsga teljesítése egy sokkal modernebb, gyorsabb és egyszerűbb folyamat legyen. A rendszer legnagyobb előnye, hogy a vizsgázók már rögtön a vizsga után kézhez kaphatják a bizonyítványukat.

    A modern, szolgáltató kamara megteremtésének egyik alappillére a korábbi vizsgarendszer jelenlegi átalakítása, és egy sokkal gyorsabb és egyszerűbb elektronikus vizsgáztatási rendszer elindítása.
A vizsgák megszervezésén túl a kamara előkészítő tanfolyammal és konzultációval is segíti a vizsgára felkészülést. A résztvevők eredményes vizsgázását továbbá olyan, interneten letölthető felkészülési segédletek is támogatják, melyeket a szakma kiemelkedő, széleskörű gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberei, illetve legelismertebb egyetemi oktatói készítettek. A tartalmilag és módszertanilag is megújult vizsgáztatás és felkészítő segédanyagok célja, hogy a szakemberek a legjobb felkészítést kapják munkájukhoz.
    
    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. november 14., péntek 11:56

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (1. rész)
    Budapest, 2014. november 14., péntek (OS) - A közbeszerzés a negyedik témája annak a konferenciasorozatnak, amelyet  az MMK szervezett a 2014 és 2020 között tervezett Uniós beruházások megfelelő előkészítése és hatékony megvalósítása érdekében.Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2014. februárjában hagyta jóvá a közbeszerzésekre vonatkozó 2014/24 EU irányelvet, amely komoly koncepcióváltást jelent, és jelentős újdonságokat is tartalmaz. A tagállamoknak 24 hónap áll rendelkezésére az irányelv előírásainak bevezetésére. A mérnöki kamara az EU irányelv megjelenése óta saját közbeszerzési műhelyt működtet.

    E műhely tevékenységére támaszkodva vett részt a kamara a Miniszterelnökség által szervezett, 2014. augusztusa óta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége részvételével működő munkacsoportban. E munkacsoport jelentősen hozzájárult a közbeszerzés újra szabályozására vonatkozó koncepció kialakításához. A kamara szakmai támogatását biztosítja a törvény előkészítés kodifikációs munkálataihoz is. A mérnöki kamara azt a javaslatot tette a kormányzatnak, hogy ne javítgassa tovább a hazai közbeszerzési előírásokat, hanem készítsen elő egy vadonatúj törvényt.
A Magyar Mérnöki Kamara a szabályozás egyik legfontosabb elemének tartja, hogy az irányelv lehetőséget biztosít arra, hogy a a nemzeti szabályozás a kizárólagosan áralapú versenyeztetés helyett áttérjen a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat meghirdetésére, amely ugyan tartalmazza az árat is, de más fontos minőséggel, élettartammal összefüggő kérdéseket is mérlegel.
    
    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. november 14., péntek 11:56

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (2. rész)
    Budapest, 2014. november 14., péntek (OS) -

    Tekintettel arra, hogy egy projekt sorsa nagymértékben a tervezésnél dől el, javasoljuk, hogy az új törvény a mérnöki szolgáltatások esetében kizárólag a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását tegye lehetővé, az ár mellett legyen kötelező a minőségi szempontok figyelembevétele is. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szükségesnek tartjuk, hogy a közbeszerzési törvény rögzítse hogy ajánlati felhívás csak megfelelően előkészített tervek alapján, vagyis  az építtető által jóváhagyott és az érvényes engedélyekkel összhangban levő tendertervek alapján legyen ki-bocsátható, amely tartalmazza a beruházás megfelelő szakmai alapossággal előkészített becsült értékét is. A magyar mérnöktársadalom, a KKV mérnök irodák felkészültek a tervek végrehajtására.
    
    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. november 14., péntek 11:56

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (3. rész)
    Budapest, 2014. november 14., péntek (OS) -

    Az irányelv lehetőséget biztosít az alkalmassági és referencia feltételek rugalmasabb előírására. A szükségtelenül merev három éves időkorlát feloldását üdvözöljük és továbbra is szükségesnek tartjuk, kiegészítve azzal, hogy a korábbinál jobban figyelembe kell venni a referenciák összevonását, a műszakilag egyenértékű létesítmények megvalósítását. A referencia, a tapasztalat igazolásának megkövetelése a szerződés tényleges tárgyának és mértékének legfeljebb 75 százalékáig terjedjen.
A Magyar Mérnöki Kamara jogosítási rendszere igazolja azt, hogy az általa nyilvántartott szakmagyakorlók az adott területen önálló munkavégzésre alkalmasak. Minőségbiztosítási rendszerükkel azonban a személyes képességek, különös gyakorlottságok igazolására is felkészült a kamara, ennek megfelelő keretek között, a versenyjog figyelembevételével történő alkalmazása a pályázatok elbírálói számára lehetőséget biztosítanak a megfelelő, minőségen alapuló kiválasztásra.
Az MMK negyedik workshopja a németországi tapasztalatok megismerésével, a kormányzati és a szakmai szervezetek részvételével a párbeszéd erősítését, a minden szempontból legjobb szabályozás megvalósítását szolgálja.

    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2014. november 20., csütörtök 14:26

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye
    Budapest, 2014. november 20., csütörtök (OS) - Európai díj a Magyar Mérnöki Kamara elnökének

    Európai díj a mérnöki kamara elnökének
A Mérnöki Kamarák Európai Tanácsa (ECEC) kitüntetést alapított, amellyel azoknak a mérnököknek a tevékenységét kívánja elismerni, akik szakmai alkotómunkájuk mellett a közéletben is képviselik, képviselték a mérnökök érdekeit. Ebben az évben a kitüntetést Barsiné Pataky Etelka okleveles építőmérnök, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke kapta mérnöki, közéleti és az Európai Parlamentben végzett munkájának elismeréseképpen. A díjat november 20-án Brüsszelben, a II. Európai Mérnöknapon adták át.

    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. február 11., szerda 17:37

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. február 11., szerda (OS) - Szakmai konzultáció a Külgazdasági és Külügyminisztériumban

    A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről tartott szakmai konzultációt a Magyar Mérnöki Kamara és a Külgazdasági és Külügyminisztérium 2015. február 11-én.
A megbeszélésen Mikola István államtitkár adott tájékoztatást az USA és az EU közötti tárgyalások előrehaladásáról, főbb témáiról, és külön azokról a témákról, amelyekben kérte a mérnöki kamara álláspontját.
Barsiné Pataky Etelka az MMK elnöke szorgalmazta a diplomák kölcsönös elismerésére irányuló törekvést. A mérnöki szolgáltatásokra vonatkozó jogosultságokra nézve pedig funkcionálisan egyenértékű szabályozást javasolt, vagyis legfeljebb annak rögzítését, hogy melyek azok a mérnöki szakterületek, amelyeket szabályozott szakmának tekinthetünk. A feltételek szabályozásában azonban felesleges lenne a harmonizációra való törekvés, tekintettel arra, hogy Európában a nemzeti szabályozás elfogadott, és a kérdés szabályozása az USA-ban pedig az államok hatásköre. A kamara elnöke kérte az államtitkárt, hogy az ún. "mobilitási csomag" megállapodást kiemelten támogassuk. Ennek keretében ugyanis a magyar mérnöknek az eddigieknél sokkal jobb lehetőségei lennének 3 éves amerikai munkavállalásra. Ez nem jelentene ún. "agyelszívást", sokkal inkább a mérnöki tudás, és technológiákra vonatkozó tapasztalatcserét, egyes esetekben a tudás szélesítését.
    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. február 11., szerda 17:38

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. február 11., szerda (OS) -

    A szabványok és a műszaki szabályozások, a mérésügyi és akkreditációs tevékenység területén célunk lehet a lehetséges mértékű kompatibilitást elérni. Annak ellenére, hogy a szabványokra vonatkozó európai megállapodás jelentősen eltér az USA-ban meglévő gyakorlattól. Komolyabb áttörést az új technológiákhoz kapcsolódó műszaki szabályozások esetében lehet elérni, ami jelentős gazdasági előnnyel járhat. A magyar mérnök, fejlesztőmérnöki tudásával képes ebbe a folyamatba bekapcsolódni. A közbeszerzés mérnöki szolgáltatásokra vonatkozóan szintén jelentős eltéréseket mutat. Az amerikai gyakorlat az ún. "Minőségalapú kiválasztást" preferálja, szemben az Európában elterjedt ár alapú tendereztetéssel. Bár az új európai vonatkozó irányelv rögzíti a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának lehetőségét, ez még mindig elmarad attól az amerikai gyakorlattól, amely a minőség kiválasztására helyezi a hangsúlyt. Az MMK elnöke szerint a mérnöki szolgáltatások vonatkozásában különösen közelíteni szükséges az USA vonatkozó eljárásához.
    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. február 11., szerda 17:38

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (3. rész)
    Budapest, 2015. február 11., szerda (OS) -

    További információ:
Barsiné Pataky Etelka, elnök
bpe@mmk.hu
+36-30-2889666

    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. február 19., csütörtök 15:17

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (1.rész)
    Budapest, 2015. február 19., csütörtök (OS) - A Magyar Mérnöki Kamara közleménye a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerséggel kapcsolatos szakmai konzultációról

    Az MMK szorgalmazza a diplomák kölcsönös elismerésére irányuló törekvést. A mérnöki szolgáltatásokra vonatkozó jogosultságokra nézve pedig funkcionálisan egyenértékű szabályozást javasolt, vagyis legfeljebb annak rögzítését, hogy melyek azok a mérnöki szakterületek, amelyeket szabályozott szakmának tekinthetünk. A feltételek szabályozásában felesleges a harmonizációra való törekvés, tekintettel arra, hogy Európában a nemzeti szabályozás elfogadott, és a kérdés szabályozása az USA-ban pedig az államok hatásköre.
A kamara támogatja az ún. "mobilitási csomag" megállapodást, melynek a magyar mérnöknek az eddigieknél sokkal jobb lehetőségei lennének 3 éves amerikai munkavállalásra. Ez nem jelentene "agyelszívást", sokkal inkább a mérnöki tudás, és technológiákra vonatkozó tapasztalatcserét, egyes esetekben a tudás szélesítését. Az MMK tagjai részére eljuttatott állásfoglalásra küldött válaszok alapján mérnökök érdeklődnek az USA-beli mérnöki munkalehetőségekről, továbbá szorgalmazzák, hogy előadásokon ismerhessék meg az ottani piaci alapú munkaszerzés lehetőségeit és nehézségeit.
A szabványok és a műszaki szabályozások, a mérésügyi és akkreditációs tevékenység területén célunk lehet a lehetséges mértékű kompatibilitást elérni. Annak ellenére, hogy a szabványokra vonatkozó európai megállapodás jelentősen eltér az USA-ban meglévő gyakorlattól.
    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. február 19., csütörtök 15:18

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (2. rész)
    Budapest, 2015. február 19., csütörtök (OS) -

    Komolyabb áttörést az új technológiákhoz kapcsolódó műszaki szabályozások esetében lehet elérni, ami jelentős gazdasági előnnyel járhat. A magyar mérnök, fejlesztőmérnöki tudásával képes ebbe a folyamatba bekapcsolódni.
A közbeszerzés mérnöki szolgáltatásokra vonatkozóan szintén jelentős eltéréseket mutat. Az amerikai gyakorlat az ún. "minőségalapú kiválasztást" preferálja, szemben az Európában elterjedt ár alapú tendereztetéssel. Bár az új európai vonatkozó irányelv rögzíti a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának lehetőségét, ez még mindig elmarad attól az amerikai gyakorlattól, amely a minőség kiválasztására helyezi a hangsúlyt. Ez utóbbi különösen felkeltette a mérnökök figyelmét. Az MMK álláspontja szerint a mérnöki szolgáltatások vonatkozásában közelíteni szükséges az USA vonatkozó eljárásához.

    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. szeptember 2., szerda 17:25

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (1. rész)
    Budapest, 2015. szeptember 2., szerda (OS) - az "Otthon Melege Program" keretében meghirdetett a "Társasházak energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása"című(ZFR-TH/15)pályázattal kapcsolatban

    A Magyar Mérnöki Kamara támogatja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által az "Otthon Melege Program" keretében meghirdetett, a "Társasházak energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" című (ZFR-TH/15) pályázatot. A Magyar Mérnöki Kamara 2015. június 19-én szakmai workshop-ot szervezett a pályázat projektjeiben közreműködni szándékozó műszaki ellenőrök tájékoztatása és felkészítése érdekében. A workshop élőben, on-line is követhető volt. Ugyanakkor a Magyar Mérnöki Kamara elfogadhatatlannak tartja és a leghatározottabban elutasítja a pályázat által a műszaki ellenőröknek kiírt árversenyt. A díj ajánlatra vonatkozó kiírás gyakorlatilag korlátlan – negatív irányú – árversenyt jelent. Csak az azonos – legalacsonyabb - vállalási ár esetén döntő tényező a gyakorlati idő és a szakmai referencia.Ez önmagában is pusztító hatású általában a kisvállalkozásokra nézve és konkrétan az adott projekt műszaki ellenőrzésének megbízhatóságára és szakmai színvonalára is.
    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2015. szeptember 2., szerda 17:26

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (2.rész)
    Budapest, 2015. szeptember 2., szerda (OS) -

    Nyilvánvaló, hogy a minőségi kritériumok lényegében korlátlan mellőzése a kiírásban rengeteg gyakorlati, kivitelezési és fenntarthatósági problémához fog vezetni, amelyek árát a lakók fogják megfizetni, esetleg többszörösen is.

A Magyar Mérnöki Kamara felhívja a pályázat kiíróját a pályázati kiírás kötelező felkészítésre és árversenyre vonatkozó részének azonnali felülvizsgálatára és módosítására.

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége

    Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 11., hétfő 16:13

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. január 11., hétfő (OS) - A MMK Elnökségének állásfoglalása lakóépületek építésének egyszerűsítéséről

    Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat kiemelt célként rögzítette a lakossági építkezések szabályainak és ügyintézésének egyszerűsítését. A Magyar Mérnöki Kamara támogatja egy olyan építési kultúra kialakítását, amely a hatósági bürokráciát csökkenti oly módon, hogy a felelősséget első körben a hatóság helyett az építtetőre, a tervezőre és a kivitelezőre helyezi.
A tervező azonban csak akkor tudja az építményért a felelősséget vállalni, ha a szabályok rögzítik, hogy munkáját az építtető érdekeit is szolgáló szakmai szabályoknak megfelelően végezze. Az új kormányrendeletből azonban hiányoznak ezek a szakmai-tervi garanciális elemek. Ez a Magyar Mérnöki Kamara számára elfogadhatatlan. Különösen akkor, amikor cél a megújuló energiák bekapcsolásával megvalósuló energiatakarékos építkezés, az ehhez kapcsolódó új technológiák alkalmazásának szorgalmazása. Értéket teremtő, korszerű építmény csak a különböző szakterületeken dolgozó mérnökök összehangolt tervezési munkájának eredményeként jöhet létre.

     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 11., hétfő 16:13

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. január 11., hétfő (OS) -

    A lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről szóló új szabályozás általában nem szünteti meg az építésügyi szabályozásban hatályos követelményeket, de pontatlan, hiányoznak az építkezés követelményrendszerének minőségi elemei, így jogbizonytalanságot teremt a tervezési – kivitelezési – használatbavételi folyamat egészében, és nem nyújt megfelelő alapot a hatósági ellenőrzés érvényesítésére sem. Az építtető a tervező és a kivitelező szinte korlátlan mozgásteréhez nem párosul felelősségük világos meghatározása. Még annak garantálása is hiányzik, hogy az egyszerűsített bejelentés elkészítői legalább megfelelő képzettséggel és ennek megfelelő szakmai köztestületi jogosításon keresztül ellenőrzött, szakmai színvonallal rendelkezzenek. Megítélésünk szerint – támogatva a MÉK közleményében megfogalmazottakat - az építkezés megkezdéséhez kapcsolódó eljárás egyszerűsítése nem járhat a minőségi előkészítés és biztonságos megvalósítás, valamint a hosszú távon is rendeltetésszerű használat kockáztatásával. Ez az építtetőnek sem érdeke, és az épületekben megtestesülő nemzeti vagyonnak sem válik javára. Ezért elkerülhetetlen a szabályozás módosítása és megfelelő kiegészítése, valamint egy részletes – a szakmai kamarák bevonásával készített - útmutató kiadása, amely hátteret teremt a gyakorlati alkalmazáshoz, az építtetőnek sorvezetőként a tervezőnek szakmai követelményrendszerként szolgálhat.

     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 11., hétfő 16:13

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (3. rész)
    Budapest, 2016. január 11., hétfő (OS) -

    Ezt a Magyar Mérnöki Kamara elengedhetetlennek tartja, és felkérés esetén részt vesz a kidolgozásában.
Az új építési szabályozás és az új építési kultúra elterjedésének nélkülözhetetlen feltétele, hogy a tervező mérnök a megnövekedett felelősséget a gyakorlatban is biztonsággal vállalhassa. Ehhez a már leírtakon felül szükséges, hogy a tervező mérnök az új szabályozáshoz illeszkedő, megbízható felelősségbiztosítási rendszerre támaszkodhasson. Ennek előkészítéséhez a Magyar Mérnöki Kamara már megtette a megalapozó lépéseket. Továbbá hogy rendelkezésre álljon olyan szerződés mintatár, amely az új rendszerben, mind az építtető, mind a tervező, mind a kivitelező biztonságát elősegíti, és ezzel ösztönzi az új építési kultúra elterjedésében való érdekeltséget is.

     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. január 11., hétfő 16:16

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (4. rész)
    Budapest, 2016. január 11., hétfő (OS) -

    A változásokkal együtt azonnal szükség van a megváltozott építési kultúra megismertetésére, elterjesztésére és befogadásának segítésére az építtetők, tervezők és kivitelezők, valamint a hatóságok körében. Az állam feladata továbbá, hogy a jogalkalmazó hatóságok, jegyzők valamennyi településen megfelelően tájékozottak és felkészültek legyenek az egységes joggyakorlat kialakításához. Ez eddig nem történt meg. Külön kiemeljük, hogy az új szabályozásban is fontos az ügyféljogok, a tulajdonosi jogok és a szomszédjogok érintettséggel arányos érvényesülése, amelyet szintén hiányolunk az új szabályozásban.
Javasoljuk, hogy a kormányrendelet felülvizsgálatra, illetve kiegészítésre kerüljön, valamint kormányrendelethez kapcsolódóan egységes információ, eljárásrend és útmutató jelenjen meg egy csomagban.

     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. február 4., csütörtök 16:24

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye
    Budapest, 2016. február 4., csütörtök (OS) -

    A Magyar Mérnöki Kamara megdöbbenéssel vette tudomásul a mai kormánytájékoztatón elhangzottakat.
Rögzítjük: a 300 négyzetméter alatti épületek esetében is elengedhetetlen, hogy érvényesüljön az energiahatékonyság, továbbá, hogy a jövőnek épülő házak elektronikus rendszerei megfeleljenek az "okos házak" támasztotta követelményeknek. Mindez csak szakági tervezéssel biztosítható.
A 300 négyzetméteres ház mintegy 100 millió forint értékű épület. Ilyen értékű épületet a jövőnek kell építeni.
Köztudott, hogy egy építkezésen a költségek tartása csak megfelelően megtervezett épület esetén lehetséges. Különösen igaz ez a szakági tervezésre. Ez mind az építtető, mid a tervező, mind pedig a kivitelező érdeke.
Miközben a Kormány megállapodásra törekszik a Magyar Építész Kamarával, felkérjük a Kormányt, hogy ezt a megállapodást a Magyar Mérnöki Kamarával is kösse meg. Különös tekintettel arra, hogy az egyszerűsített kiviteli tervnek elengedhetetlen része kell legyen a szakági tervezés, amelynek rendezését hosszú idő óta eredménytelenül egyeztettük a Kormánnyal.
     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. április 6., szerda 09:25

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye
    Budapest, 2016. április 6., szerda (OS) - Az Elektronikus Mérnökkereső Rendszer bemutatása a Construma kiállításon

    Az idei Construma 35. Nemzetközi Építőipari Szakkiállításon kerül sor az Elektronikus Mérnökkereső Rendszer bemutatására,
amely lehetővé teszi, hogy az építkező polgár szűkebb-tágabb földrajzi körzetében működő szaktervező mérnököket gyorsan, online is elérje. Mindezt annak érdekében, hogy a mérnök szakmai tanácsokkal és szakmai segítséggel tudja támogatni az építtetőt.
A Magyar Mérnöki Kamara saját standdal jelenik meg a Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállításon, a Hungexpo területén. A Kamara megjelenésének célja, hogy az újonnan bevezetett, lakásépítési programhoz a www.mmk.hu oldalon található online MÉRNÖKKERESŐ segítségével az építtetők gyorsan meg tudják találni a tervezéshez szükséges tapasztalt, jól képzett, technológiában jártas mérnököket, továbbá hogy segítse az építtetőt, milyen esetekben javasolt a szakági tervező megkeresése.

     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. október 6., csütörtök 18:32

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. október 6., csütörtök (OS) - Magyarország és a visegrádi országok közös érdeke, hogy az európai közlekedési hálózatok következő felülvizsgálatakor a Kelet-Európa belső gyorsforgalmi kapcsolatait bővítő Via Carpathia folyosó is bekerüljön a TEN-T törzshálózatba. Ez a fő üzenete annak a nemzetközi konferenciának, mely a Magyar Mérnöki Kamara szervezésében 2016. október 7-én kerül megrendezésre. A Nemzetközi Visegrádi Alap által társfinanszírozott konferencia kapcsolódik a visegrádi országok mérnökszervezeteinek éves találkozójához, melynek idén Budapest ad otthont, és amely ez évben kiemelten foglalkozik a régió közlekedési összeköttetéseinek fejlesztésével.

    Ezek közül is a legjelentősebb a Via Carpathia közlekedési folyosó, mely jelenleg teljes hosszában nem része a TEN-T hálózatnak. A folyosó déli szakasza, már megkapta ezt a státuszt, ugyanakkor a visegrádi országokon keresztül egészen Litvániáig futó északi szakasz még nem.  Érdekünk, hogy amikor a felülvizsgálatra sor kerül, addigra elkészüljünk, és hitelesen tudjuk alátámasztani a teljes folyosó megépítésének fontosságát. A folyosó Magyarország számára is különös jelentőséggel bír, többek között azért, mert Kelet-Közép Európa belső gyorsforgalmi kapcsolatait bővíti, de további fontos összeköttetések hordozója. A Via Carpathia keleti kaput nyithat egyrészt Fehéroroszország és Ukrajna felé, vagyis az unió keleti szomszédság politikájának egyik gerince lehet, de teljes megvalósulása esetén kapcsolódási pont a Fekete-tengeri térséghez és Törökországhoz.
    
     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. október 6., csütörtök 18:32

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. október 6., csütörtök (OS) -

    A konferencia nyitóelőadásait Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára és Tomasz Piotr Poręba az Európai Parlament Közlekedési- és Idegenforgalmi Bizottságának alelnöke tartják. A rendezvény a közlekedésfejlesztési teendőkön túl foglalkozik geostratégiai és gazdasági kérdésekkel, területi összefüggésekkel, továbbá a korszerű szállítási folyosóhoz ma már elengedhetetlen innovatív logisztikai és fuvarozási követelményekkel.

A konferencia online közvetítése egyedülálló módon a teljes visegrádi régióban angol nyelven élőben követhető a http://live.webuni.hu címen.

A tanácskozás eredményeit a szervezők megküldik az Európai Bizottság közlekedésért felelős biztosának.
    
     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. október 17., hétfő 16:48

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (1. rész)
    Budapest, 2016. október 17., hétfő (OS) - Már Brüsszel sem támogatja az árversenyt

    A Mérnöki Kamarák Európai Tanácsa is támogatja azt a V4 kezdeményezést, hogy a mérnöki munkákra irányuló közbeszerzések esetében az ajánlatok értékelésének Európa szerte használható, a minőséget legjobban szolgáló kiválasztási rendszerét a jövőben egy európai útmutató is szolgálja.
A "Visegrádi" országok mérnökszervezetei október 8-án Budapesten tartották éves találkozójukat, melynek fő témája a közbeszerzés volt. A mérnöki munka legjelentősebb része a közösséget szolgálja, a legnagyobb megrendelő a közszektor. Különösen fontos érdek, hogy a megvalósuló létesítmények időtállóak és a legjobb minőségűek legyenek, ennek első számú garanciája a megfelelő előkészítés. Ennek kulcsa pedig a jó terv. A megfelelő tervező kiválasztására nem alkalmas az árverseny. Az európai irányelv javasolja a minden szempontból leggazdaságosabb ajánlat kiválasztását.
Az uniós közbeszerzési jog átfogó reformját követően Magyarország múlt év novemberében vezette be a hazai jogrendbe az új szemléletű szabályokat. Az új közbeszerzési szabályozás a mérnöki munka területén kizárja a csak áralapú kiírásokat és legfeljebb fele részben engedi meg az árszempont érvényesítését, a minőségi kiválasztás szempontjainak alkalmazására pedig útmutatók készítését rendelte el.

     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2016. október 17., hétfő 16:48

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (2. rész)
    Budapest, 2016. október 17., hétfő (OS) -

    A Közbeszerzési Hatóság a mérnöki kamarával együttműködve útmutatót ad ki a referenciák terén a műszaki egyenértékűség alkalmazására is. Miközben Magyarország e téren élen jár, Európa számos országának közbeszerzési gyakorlatára még mindig az árverseny a jellemző.
A V4 országok mérnökszervezetei budapesti tanácskozásukon felhívták a figyelmet arra, hogy a mérnöki munkákra irányuló közbeszerzések esetében az ajánlatok értékelésének Európa szer-te használható, a minőséget legjobban szolgáló kiválasztási rendszerét egy európai útmutató szolgálja a legjobban.
E közös munkához a V4 országok mérnökszervezetei felajánlották együttműködésüket és javasolták, hogy az európai szakmai szervezetek együttesen lépjenek fel a közös szabályok kialakításában. A javaslat napirendre került Budapesten, a Mérnöki Kamarák Európai Tanácsának október 15-én rendezett közgyűlésén is, melyen a 300 ezer mérnököt tömörítő európai szervezet egyhangúlag támogatta a kezdeményezést.

     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. május 6., szombat 11:07

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye
    Budapest, 2017. május 6., szombat (OS) - Több ezer mérnök petíciója a megfelelő mérnöki tervezői díjakért

    A Magyar Mérnöki Kamara több alkalommal felemelte szavát a tervezőmérnöki alkotó munka elismerésért.  Az ország gazdasági fejlődése meghatározó tényezője a magasan képzett és munkája értékén megbecsült műszaki értelmiség, ezért folyamatosan tiltakoztunk az európai uniós pályázati források felhasználását szabályozó 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet 5. mellékletében (Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről a 2014-2020 programozási időszakban) meghatározott mérnöki tervezői díjak ellen.  Ez a szabályozás nem biztosítja a megfelelő minőségű és pontos mérnöki munka fedezetét és hátrányosan érinti a munkában résztvevő mérnököket. Felhívjuk a figyelmet, hogy hasonló szabályozást a V4 országokban nem alkalmaznak!

2016 őszén több ezer mérnök aláírásával petíciót nyújtottunk be a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez. A petíció mellékletében példákon bemutattuk, hogy a kérdéses szabályozás következtében hogyan lehetetlenül el a beruházások alapját képező tervezés, miközben minden forint, amit tervezésre költünk, a gondos előkészítés és tervezés eredményeként sokszorosan megtérülne a beruházásban. Beadványunkban a megoldásra is kidolgoztuk azt a javaslatot, amely a rendkívül hátrányos szabályozás egyszerű módosítása.

A Magyar Mérnöki Kamara, mint szakmai önkormányzat és köztestület elfogadhatatlannak tartja, hogy a mai napig beadványára még válasz sem érkezett.
     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. május 8., hétfő 15:02

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye
    Budapest, 2017. május 8., hétfő (OS) - 2017. május 6-án tartotta tisztújító küldöttgyűlését a Magyar Mérnöki Kamara.

    A kamarai küldöttek négy évre Nagy Gyula okleveles gépészmérnököt, az Épületgépészeti Tagozat elnökét, a Piraton Komplex Kft. ügyvezetőjét választotta az országos kamara elnökévé, aki a szervezet vezetését a nyolc év után leköszönő Barsiné Pataky Etelka elnök asszonytól veszi át.

Az új elnök köszöntőjében kiemelte, hogy a kamarának hatékonyan ki kell használnia az önkormányzatiság és köztestületi szervezeti forma adta szakmai és jogi lehetőségeket.

A nemzet gazdaságának növekedése csak magasan képzett mérnökök közreműködésével valósítható meg, ezért a minőségi munka érdekében - az elmúlt évek eredményeire alapozva - tovább kell fejleszteni a mérnökök szakmai továbbképzését és a kamarai érdekképviseletet.

Az érdekvédelem területén el kell érni, hogy a szakmai, a gazdasági és a politikai érdekek is találkozzanak egymással. E célból a kamara a beruházások előkészítését segítő több szakmai dokumentumot dolgozott ki, kiemelve a független tervezői közreműködés fontosságát és a kiviteli tervből való pályáztatásnak a beruházás eredményességét javító bevezetését.

Eredményes munkát csak a szakmai szervezetek, a szakmai kamarák összefogásával lehet elérni, ezért ki kell dolgozni a folyamatos egymás közötti konzultáció és együttműködés rendszerét. Egymással egyeztetve, megfelelő munkamegosztással, egymás érdekeinek figyelembe vételével és tiszteletben tartásával lehet sikeres a tevékenységünk.
    
     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. június 21., szerda 15:14

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye
    Budapest, 2017. június 21., szerda (OS) - Július 1-től csak vizsgázott energetikai szakrefens vehető igénybe

    Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 2016. decemberi módosításával új szereplő lépett be az energiahatékonysággal összefüggő szervezetrendszerbe: az energetikai szakreferens.Szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, a 100 000 m3 földgázt vagy 3 400 GJ hőmennyiséget.Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az őt alkalmazó gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában.Energetikai szakreferens az a természetes személy lehet, aki - a végzettségi és szakmai gyakorlati feltételek mellett - teljesítette az energetikai auditori szakmai vizsgát. A Magyar Mérnöki Kamara mérnökkeresőjében megtekinthető azon személyek elérhetősége, akik a vizsgát sikeresen teljesítették. A szakreferenst megbízó gazdálkodó szervezetnek kell ellenőriznie, hogy a vizsgát teljesített személy a jogszabály által előírt végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik-e. A követelményeket az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtási rendelete határozza meg.Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek kötelezettek szakreferens igénybe vételére, de az igénybevételt június 30-ig nem jelentették be, 2017. július 1-től büntetésre számíthatnak. Bővebb információ: a www.mmk.hu oldalon.
     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. február 8., csütörtök 12:02

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. február 8., csütörtök (OS) - A mérnökök szolgálatában. Búcsúzunk Barsiné Pataky Etelkától

    Életének 77. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara korábbi elnöke. A család és a barátok fájdalmában osztozva búcsúznak tőle pályatársai és mérnök kollégái. Barsiné Pataky Etelkát a közéleti és társadalmi szerepvállalása legnagyobb hazai mérnökök sorába emeli, a mérnöki kamaráért végzett munkája pedig követendő példa a szakmai önkormányzat és a hazai mérnöki közösség minden tagja számára.
Barsiné Pataky Etelkát a Magyar Mérnöki Kamara saját halottjának tekinti, temetésével kapcsolatban a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Barsiné Pataky Etelka 1941. szeptember 15-én született Budapesten. 1959-ben érettségizett a budapesti Veres Pálné Gimnáziumban, majd ugyanebben az évben felvételt nyert a budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemre, ahol építőmérnöki diplomát szerzett. 1964-ben a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat (BUVÁTI) munkatársa lett, eközben pedig urbanisztikai szakmérnöki másoddiplomát szerzett. Városfejlesztő mérnökként számos hazai és külföldi tervpályázaton ért el sikereket, 1972 őszétől másfél évig ösztöndíjasként a Hamburgi Városi Építési Hivatalnál dolgozott.

     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. február 8., csütörtök 12:03

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. február 8., csütörtök (OS) -

    1988-89-ben több mérnöktársával együtt kezdeményezte a Mérnöki Kamara életre hívását, amely ekkor még egyesületként kezdte meg működését. Ez volt első közéleti tevékenysége, melyet számos feladat és tisztség követett. Mindezek során mérnöki tudására támaszkodva, következetesen, szilárd meggyőződéssel és értékrendjével példát mutatva igyekezett a rá bízott feladatot elvégezni. Tevékenységét mindig a mérnöktársadalom érdekében, a mérnökök szolgálatában végezte.

1990-1992 között megtapasztalta az önkormányzati működést, mint a fővárosi közgyűlés Városrendezési Bizottságának elnöke. 1992-1994 között az Expo főbiztosaként a tervezett nagyberuházásokért felelt, azok szervezésétől a tendereztetésig, és az építésig bezárólag. 1994-1998 között 4 éven keresztül parlamenti képviselő volt. Ebből az időszakból mindig büszkén emlékezett vissza arra, hogy a személyes munkájának is köszönhetően a Mérnöki Kamaráról szóló törvény tárgyalása során sikerült elérni az összes parlamenti frakció megállapodását, így a törvényjavaslatot az Országgyűlés valamennyi képviselőcsoport támogatásával, 316 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással fogadta el.

     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. február 8., csütörtök 12:03

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (3. rész)
    Budapest, 2018. február 8., csütörtök (OS) -

    2000-2003 között Ausztriában nagykövetként képviselte Magyarországot. Diplomataként sem feledkezett meg a hazai mérnökségről, és ez idő alatt alakított ki aktív kapcsolatokat az osztrák mérnöki kamarával. 2004-2009-ig az Európai Parlament képviselőjeként, a Közlekedési és Idegenforgalmi-, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság tagjaként többször is volt módja és lehetősége a mérnöki szakma, ezen belül a magyar mérnökök képviseletére. Képviselőként jelentéstevője volt az európai műholdas rádiónavigációs programoknak (Egnos és Galileo) és a "Tartsuk mozgásban Európát! – Fenntartható mobilitás" programnak.
2009. május 16-án megválasztottak a Magyar Mérnöki Kamara elnökévé, majd az első négyéves ciklus eredményei alapján 2013-ban a küldöttek nagy többséggel további négy évre bizalmat szavaztak a munkájának. Eközben 2010 júliusában kinevezték az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégiáért felelős kormánybiztosnak. A Duna-stratégia tizenegy különböző területen – az egészséges ivóvíz védelmétől, az árvízvédelemtől a megújuló energiákon és a turizmuson keresztül a kutatás-fejlesztés és a kisvállalkozók közötti kapcsolatok építéséig bezárólag – célozta meg a regionális együttműködést. A vezetése alatt kidolgozott és a 2011. évi magyar soros elnökség időszaka alatt elfogadott Duna-stratégia alapgondolatát két alapvető megközelítés határozta meg: első célként az élhető Duna mentét, míg második célként a fejlődő és gazdagodó Duna-régiót tűzte ki a stratégia.

     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. február 8., csütörtök 12:03

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (4. rész)
    Budapest, 2018. február 8., csütörtök (OS) -

    Elnökségének időszakára esett az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok legutóbbi reformja, amely során a kamara a legtöbb kérdésben sikeresen tudta képviselni a mérnökök érdekeit, és meg tudta védeni a korábban elért eredményeket. Az új rendeletek megalkotása során sikerült elérni, hogy a mérnökök továbbképzési rendszerének kialakításában nagyobb szabadságot kapjon a kamara. Ezzel kapcsolatban azt vallotta, hogy a továbbképzés, minden európai mérnökszervezet legfontosabb tevékenysége, és a kamara feladata és kötelessége, hogy a szakmai tudás megújításának lehetőségét biztosítsuk és a mérnök versenyképességét elősegítsük. Vezetésével a kamara számos más, a mérnökök munkáját érintő jogszabály véleményezésében is részt vett. Sikeresen szólalt fel például a tervezői feladatok államosítása ellen, e jelentős eredményeket ért el az új hazai közbeszerzési törvény kidolgozása során is.  Így került be a törvénybe a tervezőmérnöki szolgáltatások körében a kizárólag ár alapú értékelés tilalma, a tervezés és kivitelezés egységes kiírásának kivételessége és a referenciák vizsgálatánál a műszaki egyenértékűség bevezetése. Elnökként támogatta és aktívan képviselte az új építészeti és mérnöki szolgáltatási rendszer és a kapcsolódó ajánlott díjszabás elfogadását és bevezetését - ezek befejezése az elhúzódó kormányzati egyeztetések miatt már a kamara új elnökségének feladata.

     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. február 8., csütörtök 12:03

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (5. rész)
    Budapest, 2018. február 8., csütörtök (OS) -

    2010-től kezdve folyamatosan, több lépcsőben megújította a kamara tájékoztató és kommunikációs eszközeit. Megújult a Mérnök Újság és a honlap, elindult a kamara facebook oldala és hírlevele, miközben az e-Mérnök rendszer és az elektronikus vizsgáztatás bevezetésével a kamara a feladatai ellátása során is át tudott állni egy hatékonyabb, korszerűbb működési formára. Mindezzel egyidőben számos új kamarai szolgáltatás bevezetése is a nevéhez fűződik, mint például a mérnökigazolvány, a mérnökkereső, a portfólió oldal, de szintén az elnöksége alatt indult el a kamara saját jogsegélyszolgálata is. A 2017. május 6-án tartott tisztújító küldöttgyűlésen túlzás nélkül állíthatta: vezetésével a kamara elnöksége elvégezte a kitűzött feladatokat. Munkáját a küldöttek felállva, vastapssal köszönték meg. Nem sokkal korábban, a köztestület megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából megjelent kiadvány bevezetőjében Barsiné Pataky Etelka a következőket írta: "A Magyar Mérnöki Kamara megalakulásának huszadik évfordulóján ünnepeljük a testületet alkotó mérnököket és azt a kollektív tudást, amelyet a nemzedékek átadnak egymásnak. A kamara ismét tisztújítás előtt áll. Lassan elköszön az a nemzedék, amely megalapította a köztestületet, és elbúcsúztatjuk azokat a kollégákat, akik már nem lehetnek közöttünk. A következő generáció tagjainak feladata, hogy tovább vigye és egyben meghatározza, milyen legyen az a szakmai szervezet, amelyhez tartozni szeretnének."

     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. július 31., kedd 12:19

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye
    Budapest, 2018. július 31., kedd (OS) - Szakmai szervezetek nyilatkozata Köztársasági Elnök vízgazdálkodási törvény módosításával kapcsolatos alkotmányossági indítványának támogatásáról

    Az Országgyűlés 2018. július 20-i ülésnapján elfogadta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló T/ 384. számú törvényjavaslatot. A Köztársasági Elnök - a Köztársasági Elnöki Hivatal 2018. július 30-án kelt sajtóközleménye szerint - a részére megküldött törvényt az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára megküldte az Alkotmánybíróságnak.

A Köztársasági Elnök indítványának indokolásában is említett szakmai szervezetek, köztük a Magyar Mérnöki Kamara korábbi - az elfogadott törvénnyel lényegében azonos tartalmú T/18816. számú törvényjavaslattal kapcsolatos együttes nyilatkozatukban – már kifejtették, hogy az ívóvízkészlet védelmének szükségességét kiemelt közérdeknek tekintve továbbra is a kutak felülvizsgálatát célzó szakmai program kidolgozását és az ezen alapuló intézkedések végrehajtását tekintik megfelelő megoldásnak.

E szakmai szervezetek – szakmai álláspontjuknak megfelelően - támogatják a Köztársasági Elnök által az Alkotmánybíróságnak megküldött indítványt és bíznak abban, hogy lehetséges lesz az ivóvízbázis használatához és az ívóvízkészletek védelméhez kapcsolódó érdekek szakmailag megalapozott összeegyeztetése.

     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. október 16., kedd 09:59

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. október 16., kedd (OS) - Beruházás-lebonyolítói mesteriskola

    A Magyar Mérnöki Kamara tájékoztatója a mesteriskola indításáról
A beruházások hazánkban eddig nem tapasztalt méretű bővülése párosul a minőségi, gazdaságossági igények emelkedésével. Az új kihívások teljesítéséhez jelentős többlet tudásra van szükség. A cégek piaci versenyképességének elengedhetetlen feltétele, hogy e többlet tudással rendelkező beruházáslebonyolítókat foglalkoztassanak. A Magyar Mérnöki Kamara – a vele együttműködő Magyar Építész Kamarával, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével, a Magyar Projektmenedzsment Szövetséggel és más szakmai szervezetekkel közösen – kiemelt feladatának tekinti, hogy a beruházáslebonyolítók ehhez a tudáshoz hozzájuthassanak. A beruházás-lebonyolító a beruházási folyamat egyik kulcsszereplője. A Kormány elhatározta (1567/2015. (IX. 4.) Korm. hat.) szakmagyakorlási jogosultságának visszaállítását, a közbeszerzésekre vonatkozó végrehajtási szabályozás (322/2015. (X.30.) Korm. rend.) pedig rögzíti a beruházás-lebonyolító alapvető feladatait. A Magyar Mérnöki Kamara partnereivel - egyedülálló szakmai ismereteikre és tapasztalataikra alapozva - beruházás-lebonyolítói mesteriskolát szervez. A képzés a jelen követelményeinek való megfelelésen túl súlyt helyez arra is, hogy a hallgatók a kamara és társszervezetei által előkészített Beruházási Folyamatok Rendszeréről – és ahhoz kapcsolódóan a tervezői szolgáltatások rendszeréről - is részletes ismeretekhez jussanak.

     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. október 16., kedd 09:59

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. október 16., kedd (OS) -

    A mesteriskola 2019. I. hónapban kezdi meg működését. A részvételnek nem feltétele a kamarai tagság, azonban alapfeltétele a szakirányú mérnöki végzettség. A képzést sikeresen teljesítőknek a kamara tanúsítást ad ki, amely a piac számára tanúsítja a magas színvonalú hozzáértést. A kamara segíti a megrendelők tájékoztatását is a jól képzett szakemberek elérhetőségéről.  
További információk elérhetők a seidl.tibor@mmk.hu, valamint a csohany.kalman@mmk.hu címen.

     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. november 13., kedd 12:31

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. november 13., kedd (OS) - A Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara és az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetsége  SZAKMAI KÖZLEMÉNYE

    az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló T/3367 törvényjavaslatról
A Kormány 2018. november 6-án benyújtotta az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló, T/3367törvényjavaslatot. Sajnálattal állapítottuk meg, hogy törvénytervezet előzetes egyeztetésére nem került sor. Ugyanakkor a törvényjavaslat széles körben hasonlóságot mutat az általunk a kormányzathoz eljuttatott, az Építési Beruházási Folyamatok Rendszeréről szóló koncepcióval. A törvényjavaslat és a koncepció céljai azonosak: a közpénzből megvalósuló jelentősebb beruházások határidőben, előirányzott költségkeretben és az üzemeltetői rendeltetésnek megfelelő minőségben valósuljanak meg.
 Meggyőződésünk azonban, hogy az új törvény csak akkor éri el célját, ha a törvénytervezet kiegészül az alábbiakkal:
1.    az államot, mint építtetőt képviselő Beruházási Ügynökség feladata – a piacgazdaságokban szokásos és hatékony módon – ne a beruházások előkésztésének és megvalósításának teljeskörű és közvetlen elvégzése legyen, hanem a feladatok ellátását alapvetően piaci partnerek szerződésen alapuló közreműködésével biztosítsa;
2.    a beruházási folyamatban résztvevő szereplők és közreműködők feladatai és felelőssége mellett kerüljön sor az ezek érvényesülését biztosító világos összeférhetetlenségi szabályok rögzítésére is;

     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. november 13., kedd 12:31

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. november 13., kedd (OS) -

    3.    a törvényjavaslat adjon felhatalmazást a Kormánynak a tervezői szolgáltatások és a beruházás alapvető fázisainak együttes szabályozására, továbbá a szakmai kamaráknak a szakmai részletek és a tervezői szolgáltatáshoz kapcsolódó díjszabás – a gyakorlatban is bevált módon - szabályzatban történő rendezésére;
4.    a törvényjavaslat írja elő, hogy a tervező kísérje végig a beruházás teljes folyamatát, mert ez a biztosítéka annak, hogy valóban az építtető által jóváhagyott és a hatóság által engedélyezett terv valósuljon meg, továbbá a módosítások szükségességét és célszerűségét szakmai garancia támassza alá;
5.    a beruházás sikeres megvalósításának egyik kulcsa, a tervellenőr csak magas szakmai követelményeknek megfelelő, független, megbízott szakember (vezető tervező) lehessen;  
6.    a Beruházási Ügynökség által kezelt, a költségszámításokat is megalapozó adatbázis a beruházások szereplői számára hozzáférhető legyen a további beruházások költségszámításainak szakszerű megalapozásához;
7.    a törvényjavaslat rendezze a beruházások új szereplői, a beruházáslebonyolító és az árszakértő vagy költségszakértő igénybevételét.
Állásfoglalásunkat részletesen kifejtő levelet eljuttattuk az Országgyűlés illetékes bizottságai elnökeinek és a törvényjavaslat előkészítésében részt vevő kormányzati vezetőknek. A levélben jeleztük igényünket a végrehajtásról szóló kormányrendelet előkészítésében való közreműködésre.

     Kiadó: Magyar Mérnöki Kamara

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.