2016. november 21., hétfő 15:48

Az Országos Atomenergia Hivatal közleménye
    Budapest, 2016. november 21., hétfő (OS) - Közmeghallgatás "az MVM Paks II. Zrt. telephelyengedély-kérelme" tárgyú eljáráshoz kapcsolódóan

    Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) december közepén "az MVM Paks II. Zrt. telephelyengedély-kérelme" tárgyú eljáráshoz kapcsolódóan közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás hirdetménye, valamint az előkészítése céljából a hatósági eljárásról, az MVM Paks II. telephelyengedély-kérelmét megalapozó tevékenységről és az engedélyezési eljárásban benyújtott dokumentációról szóló közérthető összefoglalók megtekinthetők Paks Város Polgármesteri Hivatalában, az OAH székházában, az OAH honlapján (www.oah.hu) és a közigazgatási hirdetmények portálon (http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu).


     Kiadó: Országos Atomenergia Hivatal

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. január 19., csütörtök 16:15

Az Országos Atomenergia Hivatal közleménye (1. rész)
    Budapest, 2017. január 19., csütörtök (OS) - Az OAH reagálása a hatáskörét érintő, a médiában megjelent félrevezető információkra

    Az Országos Atomenergia Hivatal 2017. január 18-án sajtótájékoztatót tartott, amelyen szó volt az Atomtörvény módosításáról. Az elhangzottaktól eltérő, félrevezető információk jelentek meg a médiában, amelyre az OAH jelen sajtóközleményben reagál.
Az Atomtörvény módosítását az OAH kezdeményezte, annak előkészítésében részt vett, szakmailag megalapozottnak tartja. Az Országos Atomenergia Hivatal az Atv. 67.§ végrehajtásának részletes szabályaira vonatkozó kormányrendelet módosítási javaslatát elkészítette és átadta a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak.
Az Atomtörvény alkalmazásánál (a módosítás értelmezésénél) a törvény valamennyi előírását, valamint egyéb jogszabályokat együtt kell figyelembe venni. Az Atv. 8. § szerint "az atomenergiafelügyeleti szerv döntéseit felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet". A közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (4) úgy fogalmaz, hogy "a hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el". A 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 19. § (7) szerint "az engedélyt megalapozó, a nukleáris biztonsági hatóságnál tárolt dokumentációban foglaltaktól eltérni, amennyiben az eltérés engedélyezési kötelezettség alá tartozik, csak a nukleáris biztonsági hatóság engedélye alapján lehet".

     Kiadó: Országos Atomenergia Hivatal

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2017. január 19., csütörtök 16:15

Az Országos Atomenergia Hivatal közleménye (2. rész)
    Budapest, 2017. január 19., csütörtök (OS) -

    Mindezek alapján az Országos Atomenergia Hivatal jogköre továbbra sem változik, minden olyan hatósági döntés hozzá tartozik, amely a nukleáris biztonságot érinti. A módosítást is figyelembe véve az OAH státusza és hatásköre megfelel mind a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, mind az Európai Unió ajánlásainak és elvárásainak.
    
     Kiadó: Országos Atomenergia Hivatal

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. március 6., kedd 14:34

Az Országos Atomenergia Hivatal közleménye (1. rész)
    Budapest, 2018. március 6., kedd (OS) - Az OAH válasza Perger András nyílt levelére

    Tisztelt Perger András Úr!

Köszönöm nyílt levelét, amelyre az alábbiakban szívesen válaszolok, mert alkalmat ad a helyzet és az eset tényszerű és lényegi megvilágítására.

Az Ön által elsőként hivatkozott blogjuk címében feltett kérdésre, miszerint "Bedolgozhat-e az OAH munkatársa Paks II-nek?" a válasz természetesen nem. Munkatársaim az Ön által idézett esetben sem az MVM Paks II Zrt. megbízásából dolgoztak, hanem a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja által létrehozott Nukleáris Biztonság és Energetikai Szakértői Konzultációs Testület munkájában vettek részt. Ilyen értelemben az Ön által vélelmezett összeférhetetlenség, vagy érdekütközés formailag sem állt fenn. Ennél sokkal lényegesebb, hogy tartalmi szempontból sem volt semmiféle összeférhetetlenség, mert a Testület által végzett munka célja az új atomerőművi blokkokkal szemben támasztandó megnövelt biztonsági követelmények meghatározása volt a fukushimai baleset tapasztalatainak figyelembe vételével, egy olyan időszakban (2013), amikor a vonatkozó hazai jogszabályok ezeket még nem tükrözték, míg a nemzetközi környezet (a stressztesztek után) ezt már elvárta.


     Kiadó: Országos Atomenergia Hivatal

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. március 6., kedd 14:34

Az Országos Atomenergia Hivatal közleménye (2. rész)
    Budapest, 2018. március 6., kedd (OS) - Az OAH válasza Perger András nyílt levelére

    Röviden szólva tehát, munkatársaink egy olyan hazai szakmai együttműködésben vettek részt, amelynek célja egyértelműen a hazai nukleáris biztonság növelése volt a leendő új paksi blokkokkal szemben támasztott követelmények szigorítása és korszerűsítése útján. Bizonyára egyetért velem abban, hogy ez nem ellentétes, hanem éppen egybevágó az OAH és az egész ország érdekeivel és semmilyen módon nem veszélyezteti munkatársaim pártatlanságát és a nukleáris biztonság iránti feltétlen elkötelezettségét.
Munkatársaim ezt a munkát munkaköri kötelességeik teljesítése mellett, azokon túl szabadidejükben végezték, ennek díjazása nem kifogásolható.
A tisztázás érdekében feltett kérdéseire az alábbiakban a nyilvánosság számára is tárgy- és tényszerűen válaszolva:
– A Szakértői és Konzultációs Testület munkájában részt vevők nukleáris biztonsági felügyelői, illetve főosztályvezetői beosztásban voltak.
– A munkatársak az új blokkokra érvényesítendő, a fukushimai tapasztalatokat is figyelembe vevő nukleáris biztonsági követelmények kidolgozásában vettek részt. Értelemszerűen ez megelőzött minden, a Paks II Zrt.-t érintő engedélyezési eljárást, tehát a munkavállalás idején ilyen párhuzamosság nem lehetett. Az akkor részt vett munkatársak egyike ma felelős vezetője az engedélyezéseknek, a többieknek ebben nincsen szerepük.

     Kiadó: Országos Atomenergia Hivatal

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2018. március 6., kedd 14:35

Az Országos Atomenergia Hivatal közleménye (3. rész)
    Budapest, 2018. március 6., kedd (OS) - Az OAH válasza Perger András nyílt levelére

    – Az OAH egyetlen munkatársa sem volt és ma sem résztvevője, vagy érintettje egyetlen olyan munkavállalásnak sem, amely összeférhetetlen lenne közszolgálati tisztviselői esküjével. Ennek garanciájához nincsen szükség további intézkedésekre, a hatályos jogszabályok elegendő garanciát adnak.

Utolsó, a kérdésekhez illesztett felszólítására, miszerint "hozzak intézkedéseket annak érdekében, hogy az OAH függetlensége a jövőben ne kérdőjeleződhessen meg", az alábbiak adnak választ.

Az Országos Atomenergia Hivatal mindenkor szigorúan ragaszkodott a törvényben is garantált függetlenségéhez. Ennek csorbulására soha nem volt példa, az OAH vezetői mindenkor szigorúan ügyeltek ennek az egyedi értéknek a megőrzésére. Minden felmérésünk és napi tapasztalatunk arra mutat, hogy ezt a függetlenséget a hazai lakosság (amelynek biztonságát eszközeinkkel garantálni hivatottak vagyunk) elismeri és méltányolja. Elismerve a Greenpeace Magyarország fontos szerepét a környezettudatos magatartás hazai erősítésében, nem tartanám szerencsésnek, ha ezúttal alaptalan vádakkal járulna hozzá ennek a lakossági bizalomnak a gyengítéséhez.

Üdvözlettel:
Fichtinger Gyula
főigazgató

     Kiadó: Országos Atomenergia Hivatal

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.