2011. augusztus 26., péntek 10:45

Az Állami Számvevőszék közleménye az ellenőrzési gyakorlattal összefüggésben tett téves kijelentésekkel kapcsolatban
    Budapest, 2011. augusztus 26., péntek (OS) - Az utóbbi hetekben Schwartz Béla, Ajka polgármestere több olyan kijelentést is tett, amelynek következtében téves kép alakulhat ki a közvéleményben az Állami Számvevőszék ellenőrzési gyakorlatával kapcsolatban.

    Schwartz Béla, Ajka polgármestere egy idén júliusban nyilvánosságra került, de a tavalyi önkormányzati választások után készült hangfelvételen olyan kijelentéseket tett, amelyek arra utalnak, hogy szerinte bizonyos politikusok sikerrel  járhatnak el  az ÁSZ-nál egyes ellenőrzések leállítása, illetve elindítása érdekében. Az ajkai polgármester a Népszabadság 2011. augusztus 19-ei számában megjelent  Lex Schwartz és a lúzerek  című cikk szerint ezzel kapcsolatban azt állította: arra kérte a város  jobboldali képviselőit , hogy  ne akadályozzák a város működtetését egy újabb ÁSZ-feljelentéssel .
Az ajkai polgármester kijelentéseit számos magyar sajtótermék ismertette, így téves kép alakulhat ki a közvéleményben az Állami Számvevőszék ellenőrzési gyakorlatával kapcsolatban. Az ÁSZ ezt elkerülendő, a fentiekkel kapcsolatban a következőket szeretné egyértelművé tenni:
- Az Állami Számvevőszékről szóló törvény garantálja a számvevőszéki munka alapfeltételének tekinthető függetlenséget mind pénzügyi, mind pedig intézményi és szervezeti szinten. Ez utóbbi többek között azt jelenti, hogy a nemzetközi standardoknak megfelelően a Számvevőszék szabadon határozza meg prioritásait, munkaprogramját és szervezeti felépítését, valamint az elvégzendő ellenőrzéseknek megfelelő módszereket is.
- Indokolt esetben van mód az ÁSZ által kialakított ellenőrzési terv módosítására. Az ÁSZ-törvény szerint az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti vizsgálat megindítására az Országgyűlés döntése alapján, illetve a Kormány felkérésére van lehetőség. Esetlegesen állampolgári bejelentés alapján is beilleszthető egy új vizsgálat az ellenőrzési tervbe, de természetesen ilyen esetben semmilyen politikai, személyes vagy üzleti célú megkeresést és felkérést nem vesz figyelembe az ÁSZ.
- A fentiekből következik, hogy a Schwartz Béla által említett ÁSZ-feljelentés  nem létező és így nem is értelmezhető jogi kategória. A polgármester állításával szemben az sem felel meg a valóságnak, hogy a számvevőszéki vizsgálat  akadályozná  az ellenőrzött önkormányzat, illetve szerv működését, az ÁSZ munkájának egyik célja ugyanis épp a jó kormányzás és a felelős közpénzgazdálkodás elősegítése.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.


2011. október 12., szerda 10:41

Az Állami Számvevőszék közleménye a HVG Online Simor újra célkeresztben: támad az ÁSZ is” című cikkével kapcsolatban
    Budapest, 2011. október 12., szerda (OS) - Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a hvg.hu 2011. október 11-én megjelent, és több médium által átvett,  Simor újra célkeresztben: támad az ÁSZ is   című cikkével kapcsolatban a következő közleményt teszi.

    Az Állami Számvevőszék ellenőrzést lezáró jelentése akkor készül el és egyúttal válik nyilvánossá, amikor az ÁSZ elnöke aláírja. A Magyar Nemzeti Bank 2010.évi működésének ellenőrzéséről szóló jelentés még nem készült el, vagyis a jelentés nem nyilvános. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a Számvevőszék a nyilvánosságra kerülés előtt semmilyen információt nem adott ki a jelentésről.
Ki kívánjuk emelni ugyanakkor, hogy a cikkben megfogalmazott állítások azt a téves látszatot keltik, mintha az Állami Számvevőszék részt venne a kormány és a Magyar Nemzeti Bank vezetése között vélelmezett harcban, és jelentésének megállapításait is ennek megfelelően tenné meg. Az igazság ezzel szemben az, hogy az ÁSZ a felelős közpénzgazdálkodás elősegítése érdekében rendszeresen ellenőrzi az MNB gazdálkodását, és az ellenőrzés során feltárt hiányosságokra, visszásságokra minden esetben felhívja a figyelmet, illetve amennyiben szükséges, jogi lépéseket is tesz. Az MNB mostani ellenőrzésére előre elfogadott éves program alapján került sor, az ellenőrzés és a jelentés-tervezet összeállítása pedig szigorú, a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő módszertan alapján történt.
A fentiekből adódóan természetesen nem is lehet szó az MNB elnökét érintő személyes  támadásról , Simor András kizárólag mint egy ellenőrzött szervezet vezetője érintett az ÁSZ ellenőrzésében. Teljesen értelmezhetetlen ennek megfelelően, hogy a Számvevőszék jelentése a kormány, vagy épp az MNB felügyelőbizottságának tevékenységével lenne összefüggésben. Határozottan visszautasítjuk tehát, hogy az ÁSZ munkájának célja az MNB elnökének hiteltelenítése  lenne.
Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, amely a közpénzekkel és az állami vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzését végzi. Ebből adódóan hamis az az állítás, hogy a számvevőszéki ellenőrzés foglalkozik az MNB elnökének ciprusi offshore-ügyével , a cikk írójának állításával ellentétben ugyanis az ÁSZ ellenőrzése erre nem terjed ki.
Az ÁSZ megállapításaival, javaslataival, tanácsaival segíti az Országgyűlést, annak bizottságait, illetve az ellenőrzött szervezetek munkáját, ezzel pedig hozzájárul a jól irányított állami működéshez. Az MNB működéséről szóló számvevőszéki jelentés is ezeket a célokat szolgálja.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.


2011. november 9., szerda 16:59

Az Állami Számvevőszék közleménye Oszkó Péter Fejér Megyei Bíróságon tett tanúvallomásával kapcsolatban
    Budapest, 2011. november 9., szerda (OS) - Oszkó Péter állításával ellentétben az Állami Számvevőszék részletesen foglalkozott a sukorói és pilisi/albertirsai ingatlanok cseréjével, és megállapította, hogy a földterületek cseréje  nem volt szabályos és nem volt célszerű .

    Oszkó Péter 2011. október 20-án tett tanúvallomást a Fejér Megyei Bíróságon. A sajtóban is megjelent hírek szerint vallomásában a volt pénzügyminiszter azt állította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2008. évi tevékenységének ellenőrzéséről szóló (0929. számú) számvevőszéki jelentés nem fektet kellő hangsúlyt a Sukoró-Pilis/Albertirsa elnevezésű ingatlancserére, illetve, hogy a Jelentésben foglaltak nem alapozzák meg kellő mértékben a csereügylet semmisségét.
Ezzel szemben az igazság az, hogy a Jelentés 2. számú függelékének 1. számú melléklete részletesen, mintegy 13 oldal terjedelemben foglalkozik a sukorói és pilisi/albertirsai ingatlanok cseréjével, amelynek lényegi elemei a Jelentés összegző és részletes megállapításai között is megjelennek. A Jelentés egyértelműen fogalmaz:  A földalapba tartozó sukorói földterületek cseréje a pilisi/albertirsai ingatlanokra nem volt szabályos, és nem volt célszerű.
Az ÁSZ jelentései – így szóban forgó 0929. számú jelentés is – nyilvánosak és az ÁSZ honlapján (www.asz.hu) elérhetők.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.


2012. október 18., csütörtök 17:09

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2012. október 18., csütörtök (OS) - Mágori Józsefné, Csongrád megye 7. számú választókörzetének országgyűlési képviselője, 2012. október 18-án azt közölte Makón, hogy a Fidesz az Állami Számvevőszékhez fordul a makói fürdőberuházással kapcsolatban.

    Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az Országgyűlés pénzügyi, gazdasági ellenőrző szerve, csak az Országgyűlésnek és a törvényeknek van alárendelve. Az ÁSZ saját ellenőrzési terve szerint végzi a munkáját, indokolt esetben azonban van mód az ellenőrzési terv módosítására. Az ÁSZ országgyűlési határozat alapján köteles, kormányhatározat alapján megfontolhatja, hogy módosítja-e az ellenőrzési tervet.
Az Állami Számvevőszék nagy hangsúlyt fektet az önkormányzatok folyamatos ellenőrzésére. Tájékoztatásul közöljük, hogy Makó város esetében az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzése jelenleg folyamatban van.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. november 6., kedd 16:33

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2012. november 6., kedd (OS) - Együttműködési megállapodást kötött az Állami Számvevőszék és a Központi Statisztikai Hivatal. Ezzel két, független, szilárd szakmai alapon álló intézmény lépett stratégiai partnerségre. A megállapodás kiterjed az oktatásra, a képzésre, a tudományos kutatásra és a szakértői tevékenységre. A dokumentumot Dr. Vukovich Gabriella a KSH - és Domokos László az ÁSZ elnöke írták alá.

    Az ÁSZ és a KSH eddig is szorosan együttműködött, a felek azonban mostantól összehangoltabban támogatják az Országgyűlés munkáját, a "jó kormányzás" megteremtését. Ennek értelmében hatékonyabb formában történik az ellenőrzési témajavaslatok, előtanulmányok statisztikai adatigényének felmérése, egyeztetése. Az ÁSZ kiemelt, törvényileg meghatározott feladata a költségvetési törvényjavaslat véleményezése. A megállapodás értelmében KSH olyan adatokkal, adatbázisokkal segíti a számvevők munkáját, amelyek hozzájárulnak a költségvetési törvényjavaslat véleményezéséhez. Az együttműködés értelmében a Számvevőszék szükség szerint bevonja a KSH szakértőit a költségvetési törvényjavaslat alapjául szolgáló tanulmányok, számítások helytállóságának megítélésébe, továbbá az adatgyűjtési technikák véleményezésébe. A megállapodás lehetőséget ad közös munkacsoportok kialakítására is. Ez hozzájárulhat a kormányzati szektor hiányáról és adósságáról készülő jelentés költségvetési elemeinek megítéléséhez, illetve az ÁSZ munkatársainak felkészüléséhez a költségvetés Eurostat-szabványok szerinti, eredményszemléletű ellenőrzésére.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2012. november 20., kedd 14:14

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2012. november 20., kedd (OS) - 2012. november 19-én Liu Jiayi, a Kínai Népköztársaság Nemzeti Ellenőrző Hivatalának elnöke és Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke együttműködési megállapodást írtak alá a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezetének (INTOSAI) pekingi ülésén.

    A dokumentum értelmében a két ország számvevői szakmai tapasztalatcserét folytatnak a teljesítményellenőrzések módszertani kérdéseiről, különös tekintettel a természeti erőforrások megvédését, a környezetvédelmet, a fenntartható fejlődést szolgáló állami programok végrehajtásának ellenőrzéseire. Kínában az állami vállalatoknak lényeges szerepük van az ország dinamikus gazdasági fejlődésében, a magyar kormányzat célja pedig az állami vállalatok hatékonyságának javítása. Ezért mindkét számvevőszék érdekelt az állami vállalatok ellenőrzési módszertanának javításában, így járulhatnak hozzá ugyanis azok eredményesebb és átláthatóbb működéséhez. Az együttműködés kapcsán Domokos László Pekingben elmondta: "Mivel minden ország csak egy számvevőszékkel rendelkezik, ezért az ellenőrzések hatékonyságát javító tapasztalatcserére csak nemzetközi szinten van lehetőség. Ez biztosítja, hogy az ÁSZ ellenőrzései során a legmodernebb és leghatékonyabb módszereket alkalmazza." Ennek jegyében az Állami Számvevőszék elnöke az elmúlt egy évben kétszer találkozott a kínai, kétszer az orosz és egyszer a svájci számvevőszék elnökével. Az együttműködésnek kiemelt jelentőséget ad, hogy 2013-2016 között Kína tölti be az INTOSAI elnöki posztját.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. január 30., szerda 13:20

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2013. január 30., szerda (OS) -

    Ungváry Rudolf 2013. január 23-án az M1 Az Este című műsorában az alábbi kijelentést tette: "a jelenlegi kormány saját embereit nevezte ki az államfői posztra, az Országos Bírósági Hivatal és az adóhivatal elnökének, és "fideszes politikusok" kezében van a médiatanács, az Állami Számvevőszék, az ügyészség és a Kúria is." A műsorban, a vita hevében Ungváry Rudolf nem fejtette ki milyen érvek mentén vonta kétségbe az Állami Számvevőszék függetlenségét. Felhívjuk Ungváry Rudolf figyelmét, hogy az ÁSZ jelenlegi és minden korábbi vezetésének megválasztása, kinevezése a hatályos törvények, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok maradéktalan betartásával történt. Az ÁSZ elnöke hivatalba lépése előtt lemondott párttagságáról és minden egyéb tisztségéről. Az ÁSZ intézményi és ellenőrzési függetlenségét az Alaptörvény és a 2011-ben hatályba lépett új számvevőszéki törvény biztosítja. A jogszabály nemzetközi módon is példátlan módon erősítette meg és biztosítja az ÁSZ függetlenségét, átláthatóságát. Jelzésértékű, hogy a számvevőszéki ellenőrzések pártatlanságát és objektivitását nem érte kritika az elmúlt két és fél évben. Az ÁSZ a magyar jogállamiság egyik legfontosabb garanciális intézménye, Ungváry Rudolf kijelentése a magyar demokratikus jogállam alapjait, illetve Magyarország nemzetközi megítélését veszélyezteti. Tisztelettel kérjük Ungváry Rudolfot, hogy a jövőben tartózkodjon a hasonló, az Állami Számvevőszék tekintélyét aláásó, légből kapott kijelentésektől.

    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. május 24., péntek 08:46

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2013. május 24., péntek (OS) - Az Állami Számvevőszék szorgalmazza a párt- és kampányfinanszírozás átláthatóbbá tételét.

    Az Állami Számvevőszék kizárólagos ellenőrzési hatáskörében rendszeresen ellenőrzi a pártok gazdálkodásának törvényességét, az országgyűlési képviselő-választási kampányokra fordított pénzeszközök elszámolásának szabályszerűségét.
A számvevőszéki ellenőrzési tapasztalatok hasznosításával az ÁSZ évek óta szorgalmazza a párt- és kampányfinanszírozás átláthatósága, ellenőrizhetősége érdekében a jelenleg hatályos törvényi szabályozások megújítását.
Az Állami Számvevőszék, mint jogalkalmazó szerv mindenkor a hatályos jogszabályi keretek között végzi a pártok és választási kampányok ellenőrzéseit. Az Országgyűlés által elfogadásra kerülő sarkalatos törvényi előírásoknak megfelelően hatásköre bővülése esetén is készen áll a megnövekedett feladatok eredményes teljesítésére.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. június 6., csütörtök 15:34

Az Állami Számvevőszék közleménye
    Budapest, 2013. június 6., csütörtök (OS) - A számvevők is részt vesznek az árvízi védekezésben.

    A Dunán levonuló történelmi vízmennyiség rendkívüli helyzetet eredményezett az országban. Az elmúlt napokban ezért példaértékű nemzeti összefogás alakult ki, amelyben a magyar állampolgárok mellett a civil és üzleti szféra, valamint a magyar közintézmények is tevékeny szerepet vállalnak.

Az árvíz emberéleteket veszélyeztet, lakóhelyek és a közvagyon pusztulásával fenyeget. Ezért Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke az intézmény valamennyi dolgozója számára engedélyezte, hogy önkéntes jelentkezés alapján munkaidőben részt vegyenek az árvízi védekezésben.

Az Állami Számvevőszék munkatársai szervezett formában 2013. június 7-én, pénteken a szentendrei és a váci partszakaszokon kapcsolódnak be az árvízi védekezésbe.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.2013. június 14., péntek 12:21

Az Állami Számvevőszék közleménye (1. rész)
    Budapest, 2013. június 14., péntek (OS) - Napirenden van a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete összevonása. A törvénymódosítás kapcsán az Állami Számvevőszék az alábbiakat közli.

    Az Állami Számvevőszék teljes mértékben egyetért azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank mindenkori ellenőrzése Magyarország közpénzügyi működése szempontjából alapvető társadalmi elvárás. Ugyanakkor a félreértések elkerülése érdekében felhívjuk a figyelmet, illetve a megnyugtatásképpen közöljük, hogy az Állami Számvevőszék – törvényi felhatalmazás alapján – minden évben ellenőrzi a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodását és az MNB-ről szóló törvényben foglaltak alapján folytatott, az alapvető feladatok körébe nem tartozó tevékenységét. Az MNB legutóbbi – 2013. február 13-án nyilvánosságra hozott – ellenőrzésére is előre elfogadott ellenőrzési program alapján került sor, az ellenőrzés és a jelentés összeállítása pedig szigorú, a nemzetközi sztenderdek alapján megújított módszertan szerint történt.

Az Állami Számvevőszék, mint jogalkalmazó szerv mindenkor a hatályos törvényi előírások szerint végzi ellenőrzéseit és hatásköre bővülése esetén is teljes kapacitással készen áll a megnövekedett feladatok teljes körű és eredményes teljesítésére.
    Kiadó: Állami Számvevőszék

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.