2019. január 11., péntek 12:30

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH közleménye (1. rész)
    Budapest, 2019. január 11., péntek (OS) - A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) elnöke az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. §-ának (3) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítésére felhívja a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelőit.

    A 2018. évre vonatkozó összesítést a közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló elutasított kérelmekről az elutasítás indokának megjelölésével a NAIH elnökének 2019. január 31-éig kell megküldeni a következő címre:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
1530 Budapest, Pf.: 5.
ugyfelszolgalat@naih.hu

Közérdekű adat megismerése iránti kérelem: az állami, vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint tevékenységére vonatkozó közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett adatok megismerésére irányuló kérelem.

Közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét törvény közérdekből elrendeli.


     Kiadó: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.