2019. február 11., hétfő 14:05

A Mika Sándor Egyesület közleménye
    Budapest, 2019. február 11., hétfő (OS) - Mika Sándor történész, egyesületünk névadójának portréját avatja föl az Eötvös Loránd Tudományegyetem az intézmény Történeti Intézetének professzori galériájában.

        A programra a jeles tudós-tanár születésének százhatvanadik évfordulóján kerül sor, fővédnöke Borhy László rektor.
     Mika Sándor (Brassó, 1859. február 12 - Budapest, 1912. május 1.) értelmiségi és földbirtokos szülők gyermekeként született Brassóban. A kolozsvári egyetemen doktorált 1879-ben, Szilágyi Sándor körének tagjaként. Ezután Berlinben és Párizsban kutatott, majd egyetemi magántanár lett Kolozsvárott. 1886 és 1892 között a brassói főreáliskola alapító tanári karának tagja volt, ezt követően a budapesti Barcsay utcai gimnáziumban tanított. 1895-től haláláig az Eötvös Collegium történész szakvezetője, az első collegiumi tanári gárda meghatározó, iskolateremtő személyisége. Jelesebb tanítványai: Domanovszky Sándor, Eckhart Ferenc, Madzsar Imre, Szekfű Gyula, Szentpétery Imre és Török Pál.
     Mika Sándor nevéhez fűződik a muhi csata datálása és a ma székely zászlóként használt erdélyi fejedelmi lobogó megtalálása, továbbá számos szakkönyv és tanulmány az egyetemes historiográfia, segédtudományok, közép- és újkorkutatás területéről. Történelmi olvasókönyveivel a forrásalapú történelemoktatás nemzedékeken át ható pedagógiai elveinek kidolgozója. Halála előtt egy évvel a Budapesti Tudományegyetem rendkívüli tanárai sorába iktatta.

Bővebben: www.mikaegylet.hu ; www.facebook.com/mikaegylet


     Kiadó: Mika Sándor Egyesület

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.