1993. június 2., szerda 00:00

A Kisemmizettek Érdekvédelmi Egyesülete és a Független Kisgazda- , Földmunkás és Polgári Párt Kisemmizettek Tagozatának
    

    közös nyilatkozata
1993. június 2., szerda - Ismételten leszögezzük, hogy minden körülmények között követeljük a teljes és töretlen reprivatizációt - minden politikai párttól, szervezettől, szövetségtől - mert megítélésünk szerint az volt a hazánk fölött több, mint négy évtizedes uralmat gyakorló maffiás kisebbség egyik alapvető célja, hogy megszerezze a maga számára a gazdasági erőt jelentő vagyonokat, kisajátítsa hasznait. Félő, hogy különböző politikai praktikákkal, álproblémák előtérbe helyezésével, a tömegek félrevezetésével, fait acomplic akadályként történő beállításával visszatartani igyekeznek alapvető emberi jogaink érvényesítésétől azokat, akik eddig kiálltak igazunk, a nép igaza mellett és megtántoríthatják ezeket az általunk tisztelt személyiségeket, akiket eddigi nyilatkozataik, magatartásuk alapján a következő választásokon támogatni kívánunk.
    Napjaink politikai életét beárnyékoló és a magyar nép kárára megkötött pártközi megállapodások tanusága szerint szükségesnek tartjuk annak egyértelmű kinyilvánítását, hogy az igazságos tulajdonrendezést, ennek keretében a vagyonelszámoltatást, a reprivatizációt, vagy a teljes körű kártérítést következetesen és maradéktalanul végre kell hajtani, ez a pártközi megállapodásokban, esetleges koalíciós tárgyalásokban alku tárgya nem lehet. Ez nemcsak a jogrend helyreállítását jelentené, hanem ez adna biztos alapot az ország gazdasági fellendüléséhez is.
    Tudomásul kell vennie mindenkinek, hogy csak akkor indulhat meg a magyar haza a fejlődés útján, csak akkor nyílik meg a polgári jogbiztonság kapuja, ha eredendően és megnyugtatóan lesz rendezve a bolsevizmus áldozatainak helyzete és a hibás szerzőket megfosztják birlalatuktól. Ha bennünket hátrányos helyzetbe kényszeríthettek, tarthattak a rablók, ők sem hivatkozhatnak állítólagos jogsérelmeikre azért, mert a lopott holmit vissza kell adni.
    Aki bármely indokkal elzárkózna a fentiektől, az lényegileg egyetért a korábbi bűnözőkkel, az bátorítja azokat, akik a jövőben is jogtalan vagyonosodást akarnak elérni.

            Ebneth Frigyes                  Lányi Zsolt
       a Kisemmizettek Érdekvédelmi       az FkGp.Kisemmizettek
      Egyesülete ügyvezető elnöke            Tagozata elnöke  (OS)


Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.