2004. november 24., szerda 11:06

Felhívás a népszavazás nemzeti egészségügyi vonatkozásai ügyében
    Budapest, 2004. november 24., szerda (OS) - A kettős népszavazás kérdései (mindkettő!) a magyar nemzet egészségéről szólnak. Az egyik főként a már betegek testi egészségének gyógyításáról, a másik kérdés inkább a határainkon belül élők lelkének jelen állapotáról, és a magyarok teljes közösségének egészségesebb vagy betegebb lelki és testi jövőjéről, akár megmaradásáról is szól.

    
Az ország választópolgárainak célszerű figyelemmel lenniük arra a komoly veszélyre, hogy a magyar nemzet összetartozásának érzését mind az anyaországban élők, mind a határainkon kívül élő magyarok tekintetében súlyosan veszélyeztetné, ha a 2004. december 5 i népszavazáson olyan döntés születne, amely megkérdőjelezné a nemzet háborús kényszerintézkedések következtében egymástól elrekesztett részeinek lelki közösségét.
Egy ilyen döntés semmit nem érővé fokozná le Alkotmányunk egyik - üzenetét tekintve - értékes kötelezettségvállalását, mely szerint  a Magyar Köztáraság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását .
Egy kedvezőtlen döntés a magyarság egészére ható, felbecsülhetetlen mértékű lelki következményei révén mind a belföldi, mind a határainkon túl élő honpolgárok igen jelentős hányadát súlyos lelki megrázkódtatásnak, kiterjedt, akár állandósuló családi drámáknak, meghasonlásnak, önértékelési zavarnak tenné ki, és ezáltal - közvetve - a testi egészségben is megnyilvánulóan, népegészségügyi szinten is világosan kimutatható válsághelyzetet okozhatna.
Dönthetünk azonban közösségünk megerősítéséről is!

Felkérem az ország felelős döntéshozóit, különösen az ország kormányfőjét, és minisztereit, hogy - az említett népegészségügyi következményekre is tekintettel - a továbbiakban tartózkodjanak attól a tevékenységüktől, amellyel (az Alkotmánybíróság 52/1997. sz. határozata értelmében is) akadályozzák a választópolgárokat az Alkotmány 2. § (2) bekezdésében meghatározott népszuverenitás közvetlen hatalomgyakorlási módjának legmagasabb rendű formája, a kötelező erejű népszavazás gyakorlásában.

A kormánynak nincs olyan alkotmányos, törvényes joga, amely alapján népszavazáskor befolyásolhatná a választópolgárok döntését, sőt köteles tartózkodni annak megzavarásától és eredményének meghiúsításától.

A közbizalom maradékának megőrzése céljából jobb lenne, ha félrevezető befolyásolás helyett inkább miniszterelnöki illetve miniszteri esküjükhöz hűen tevékenykednének:  sküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek; az alkotmányt és a jogszabályokat megtartom és megtartatom; ( )

Az Alkotmány szerint pedig a Kormány két elsőrendű kötelezettsége, hogy
-   védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogait;
-   biztosítja a törvények végrehajtását;


Budapest, 2004. november 24.

            Pós Péter,
az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) elnöke,
a Nemzeti Egészségügyi Tanács tagja

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az OS-anyagok nem az MTI kiadás részei, szó szerint továbbított szövegeiért a közlő a felelős.


Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.