2007. február 12., hétfő 10:55

Alkotmánybírósági indítvány az egészségügyi reformmal kapcsolatos jogalkotás, különösen a vizitdíjjal összefüggő jogszabályok ügyében
    Budapest, 2007. február 12., hétfő (OS) - Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének elnökének indítványa szerint az egészségügy átalakításával kapcsolatos, az elmúlt egy év alatt történt jogalkotási folyamatról köztudomású és adatokkal jól alátámasztható, hogy a törvényhozó a demokratikus jogállamiság legmérvadóbb törvényét, a jogalkotásról szóló törvényt, még nagy vonalakban, a törvény Általános rendelkezések című fejezetében előírtak szintjén sem tartotta meg. Mivel az említett módon végzett jogalkotás nem elégíti ki a jogállamiság deklaráltan demokratikus jellegének megfelelően, az Alkotmányban és a jogalkotási törvényben előírtakat, az ilyen jogalkotás alkotmányellenessége már folyamatát tekintve is aggályos.

    Az indítványban felsorolt jogszabályok és jogszabályhelyek azonban nem csak megalkotásuk folyamata, hanem tartalmuk szempontjából is alkotmányellenesek.

A vizitdíj-fizetés kötelezettsége alól felmentett orvosi kezelések szűk köre például nem mutat semmilyen átgondolt szakmai megfontoltságot, a fel nem sorolt betegségek kezeléséhez képest a megnevezettek súlyosan diszkriminatív, ötletszerű (remélhetőleg nem lobbytevékenységen vagy egyéb befolyásoláson alapuló), az Alkotmány szerint el nem fogadható, így a törvény által szigorúan büntetendő megkülönböztetést jelentenek.

Hasonló megkülönböztetést jelent, hogy nem kell vizitdíjat, illetőleg kórházi napidíjat fizetni az egészségügyről szóló törvény szerinti sürgős szükség esetén nyújtott külön jogszabály szerinti ellátásokért sem, fizetnie kell viszont a veszélyeztető állapotban szenvedőknek, akik esetében az azonnali intézkedés hiánya a beteg vagy más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül fenyegető helyzetet eredményezné, illetőleg a környezetére közvetlen veszélyt jelentene.

Az egészségügyi miniszter rendeletében a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatások felsorolása azonban önmagában is sérti a hátrányos megkülönböztetést tiltó alkotmányos előírásokat, mivel a megnevezett életet veszélyeztető állapotok és betegségek mellett szintén felvethetők továbbiak, melyek azonos elbírálást érdemelhetnének.

Részleges megsemmisítés lehetséges kérelme helyett azért javaslom az indítványban megnevezett jogszabályok teljes megsemmisítését, mert így lehetővé válna, hogy az egészségügy átalakításával kapcsolatos, indokolt széleskörű jogalkotási folyamat végre a jogalkotásról szóló törvény körültekintő betartásával kezdődjön el, és az ügy legfontosabb alapvetéseiben lehetőség nyíljon komoly társadalmi egyetértés kialakítására.

Egy megfelelő alkotmánybírósági döntés elősegíthetné, hogy a miniszterelnök a Magyar Köztársaság alkotmányban deklaráltan demokratikus jogállam voltának megfelelően, végre demokratizálhassa a jogalkotást.

Továbbiak a www.abosz.hu honlapon. Később az indítvány a teljes változatát is ott fogjuk közzétenni.

Budapest, 2007. február 12.


Pós Péter elnök

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Zrt.


Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.