2008. március 18., kedd 13:24

A károkozók kormánya ismét az egészségünkre tör
    Budapest, 2008. március 18., kedd (OS) - Egyelőre a parlamenti túlsúly, azaz a választók állítólagos többségi képviselete is kiszolgálja az ország népén bosszút álló kormány törekvéseit. Még meddig? Ennyi egy irányba ható, egészségellenes intézkedés után már igen nehéz feltenni olyan jóhiszemű kérdést, hogy alkalmatlanságról vagy szándékosságról van-e szó. Az álképviselők következetesen ellenünk dolgoznak. Nyolc napnál tovább nem bírták, hogy lemondjanak a megtorlásról, választóik megleckéztetéséről.

    Bár az Alkotmánybíróság határozatának megfelelően (hogy egy sikeres eltöröltetés ne okozzon zavart az idei költségvetésben) a nép sikeres népszavazásával csak arra kötelezte ellene fordult képviselőit, hogy 2009. január 1-jétől szüntessék meg a leginkább rászorulók egészségügyi ellátását megnehezítő díjakat, úgy tűnik, ők csak a további károkozásban vagy a politikai zavarkeltésben érdekeltek.

Amennyiben az álképviselők mégis erőltetik a díjak előrehozott eltörlését, biztosítsák hozzá a forrásokat is úgy, hogy azzal a legcsekélyebb mértékben se terheljék a költségvetés egészségügyi fejezetét!

Jellemző a leghatékonyabb károkozó miniszter, Horváth Ágnes észjárására, hogy a Nemzeti Egészségügyi Tanácshoz, a kormányzati egészségpolitika kialakításában feladata szerint kezdeményező, véleményező és tanácsadó szervhez fordult azzal a kéréssel, hogy kéri sürgős állásfoglalásukat a vizitdíj, a kórházi napidíj eltörlése miatti károk enyhítésére.
Horváth Ágnes nem képes fölfogni, hogy a vizitdíj és a kórházi napidíj eltörlése a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített népfelség elve alapján nem értelmezhető kárként, csak az egészségügyi kormányzat korábbi károkozásai egy részének a nép által kötelező erővel történő megszüntetéseként. Jelen ügykörben tehát legfeljebb az ő eddigi tevékenységükkel okozott károkat lehetne és kellene tovább enyhíteni.

Van javaslatom azonban, a vizitdíj, a kórházi napidíj bevezetése miatti károk enyhítésére.
Amennyiben a vizitdíj-automaták, de akár a kórházakra tukmált széfek gyártói és forgalmazói, akik komoly haszonra tettek szert a magyar betegek egészségügyi ellátására való források profitérdekű megcsapolása révén, önként visszafizetnék a nettó hasznukat, vagy annak egy jelentős részét, e nemes cselekedetükről honlapunkon térítésmentesen beszámolnánk. Ugyanígy szívesen biztosítunk szolid, de ingyenes reklámfelületet, az egészségügyi kormányzat ez ügyben felelős tagjai, vagy az egészségügyet súlyosan veszélyeztető jogszabályok bevezetését megszavazó képviselők esetleges kárenyhítő befizetéseinek.

A károkozók azonban legtöbbet lemondásukkal tehetnének. A társadalmat élő szervezetként tekintve ugyanis, a kormányról lassan rosszindulatú, azaz kórokozó sejtburjánzásként is beszélhetnénk.
Bővebben: www.abosz.hu/idoszerukerdesek.html

Budapest, 2008. március 18.

Pós Péter
az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) elnöke,
a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal (NEK) állandó résztvevője,
a Nemzeti Egészségügyi Tanács (NET) tagja

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Zrt.


Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.