2009. április 15., szerda 11:53

Alkotmánybírósági indítvány a gyógyszerár-támogatások durva lecsökkentése, elvonása ellen
    Budapest, 2009. április 15., szerda (OS) - Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) az Alkotmánybírósághoz fordult a gyógyszerár-támogatások durva lecsökkentése, elvonása ellen, és az alkotmányellenesség megállapítása esetén kéri a jogszabály teljes megsemmisítését. Az ABOSZ indítványa szerint az egészségügyi miniszter rendelete, és maga a jogszabály megalkotásának módja a hatályos Alkotmánynak kilenc szakaszát is sérti.

    A támadott rendelet megalkotása a szövetség elnöke szerint nem felel meg a jogbiztonság egyik fontos alapelvének, és ezzel sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált állapotot, mely szerint Magyar Köztársaság demokratikus jogállam. A rendelet megfogalmazásánál figyelmen kívül hagyták a jogalkotási törvény szinte minden lényeges előírását. Még a jogalkotási törvény megalkotásának első alapcélja sem érvényesül, mivel e jogszabályról a legkevésbé sem mondható el, hogy megalkotása a társadalmi viszonyok védelmét és fejlesztését, a demokrácia kiteljesedését szolgálná.

A miniszter alkotmányosan megfelelő indok, és érdemi felkészülési idő biztosítása nélkül rendeletével lényegesen megváltoztatta az egészségügyi ellátási színvonalat, ezen belül az érintett gyógyszerekhez való hozzáférést és a hozzájuk fűződő várományokat annak ellenére, hogy az Alkotmánybíróság korábbi határozatai szerint az átmenet nélküli változáshoz különös indok szükséges.
Indokként a miniszter csak a sajtó útján közölte, hogy a gazdasági válságra tekintettel minden minisztériumnak ki kell vennie részét a megtakarításokból.

Ezzel szemben az Alkotmánybíróság korábban is megerősítette azt az alkotmányos követelményt, amely szerint az államnak akkor is garantálnia kell a törvényben biztosított egészségügyi szolgáltatások teljesítését, ha az az Egészségbiztosítási Alapból nem finanszírozható.

Az Alkotmánybíróság korábbi határozata szerint a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogosultságként meghatározott alkotmányi követelmény az államnak azt az alkotmányos kötelezettségét jelenti, hogy a nemzetgazdaság teherbíró képességéhez, az állam és a társadalom lehetőségeihez igazodva olyan gazdasági és jogi környezetet teremtsen, amely a legkedvezőbb feltételeket biztosítja a polgárok egészséges életmódjához és életviteléhez.

Úgy tűnik, a fenti két alkotmányos megközelítés most fordítva érvényesül, az állam olyan, az emberek egészségére és élettartamára is kiható egészségügyi ellátási feltételrendszert teremt, amelyekkel biztosítja a kevesebb közpénz-forrás főként gazdasági-pénzügyi célokra való felhasználását, sőt nemzetközi magán bankár-érdekek hazai közpénzből történő kiszolgálását, annak ellenére, hogy ezekről nem állítható, hogy az emberek elemi életérdekeinek feltételei lennének.

Az ABOSZ indítványának teljes szövege itt érhető el:
www.abosz.hu/idoszerukerdesek.html#alkot2

Budapest, 2009-04-15

Pós Péter elnök
Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Zrt.


Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.