2010. április 29., csütörtök 14:59

A gyermek jogai, avagy a nevelés lehetőségei – az ombudsman vizsgálata a kaposvári Zita Speciális Gyermekotthonban
    Budapest, 2010. április 29., csütörtök (OS) - Az otthon egyik gondozottja lopásra, koldulásra kényszerített kisebb gyermekeket, ezért büntetőeljárás indult ellene.  Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a hír nyomán vizsgálatot indított a speciális ellátást igénylő fiatalkorúak kaposvári Zita Gyermekotthonában. Az ott dolgozók igyekezetét értékelni tudta ugyan, ám a körülményeket nem látta megfelelőnek.

    A gyermekotthonban korábban kétszer is folyt ombudsmani vizsgálat, az egyik hatására, a biztos ajánlására a fenntartó vissza is vonta az igazgató vezetői megbízását. Szabó Máté azonban a legutóbb is kénytelen volt megállapítani, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat, azaz a fenntartó  többszöri ombudsmani kezdeményezés ellenére sem tett eleget ellenőrzési kötelezettségének, ezzel sérült a jogbiztonság és a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek kiemelt védelemhez fűződő joga is. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa ezért a problémát az Országgyűlés elé terjesztette.
A gyermekjogi ombudsman feladatait is ellátó biztos a legutóbbi vizsgálatot a Népszabadság  Veréssel kikényszerített koldulás  című cikke után  rendelte el. Munkatársai a gyermekotthonban azt tapasztalták, hogy egy  2007-ben feltárt hiányosságot megszüntettek:  a megyei önkormányzat tatarozással  átalakításokkal megoldotta a súlyos pszichés zavarokkal, küszködő fiúk, valamint a speciális ellátást igénylő lányok elhelyezését. Az elmúlt évben létrehozták a speciális otthon működéséhez elengedhetetlen biztonsági elkülönítőt. Az  ugyan formálisan megfelel a jogszabályi előírásoknak, ám a kialakítása, berendezése során figyelmen kívül hagytak szakmai szempontokat és nincs kiforrott elképzelés az elkülönítő gyakorlati használatról. A jogszabályban előírt helyiségek megtalálhatók, a berendezés azonban hiányos. Szabó Máté ezért a fenntartót a biztonsági elkülönítőre vonatkozó szakmai javaslat megfogalmazására kérte.
A biztos korábbi jelentéseiben is kifogásolta, hogy ráccsal különítik el egymástól a speciális ellátást igénylő gyermekeket, ami veszélyezteti a gyermekek kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz való alkotmányos jogának érvényesülését.
Az intézmény lehetővé teszi, hogy a gyermekek személyesen és a telefonon, illetve a jogszabályi lehetőségek szerinti egyéb módokon is tartsák a kapcsolatot a családjukkal,  de a házirend ennek idejét erősen korlátozza, ami nem segíti a gyermek családi kötődését. Szabó Máté azt viszont értékelte, hogy a szakemberek igyekeznek hasznos programokat szervezni a gondozottak szabadidejének eltöltésére -   aminek jó példája az intézmény sportcsapata – ám a működéséhez szükséges eszközökből az elégségesnél kevesebb jut. .
Az országgyűlési biztos munkatársai felfigyeltek egy idézetre az igazgatói iroda falán:  Gyermeket nevelni nehéz, ha a gyermek jogai megelőzik a nevelési lehetőségeket.  Az ombudsman álláspontja szerint  gyermekvédelmi intézetben ez a vélemény nem elfogadható.


    Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Zrt.


Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.