2011. május 11., szerda 12:31

Diktatúrákra jellemző öncenzúra a hazai médiában?
    Budapest, 2011. május 11., szerda (OS) - A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerint mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák közérdeklődésre számot tartó ügyekről, a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről. Hazánkban (a törvény szerint) közszolgálati médiaszolgáltatás működik, többek között az állampolgárok tájékozódási igényeinek kielégítése céljából. A közszolgálati média által közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban a tájékoztatásnak sokoldalúnak, tényszerűnek, időszerűnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie. A valóság azonban ezzel brutálisan szemben áll!

    A húsvétot követő napon, április 26.-án, addig jellemzően fel nem tett kérdésekkel, az MTI felületén OS közlemény jelent meg a frissen aláírt Alaptörvény ellentmondásairól. A cím nem volt érdektelen: Alkotmánycsere örvén a nép jogfosztásának törvénybe iktatása? Az összeállítás minden demokrácia legfontosabb alapfeltételei közül, hatnak a súlyos hiányát illetve durva sérelmét vetette fel, kétségkívül ellenőrizhető módon. A közleményt diktatúrákra jellemző mértékű csend, és szinte tökéletes elhallgatás követte. Tegyük fel többedszer a jogos kérdést: Kiknek az érdekében?

A hat indokolt felvetés egyike a választási törvények népszavazás útján való megváltoztatásának éppen az új Alaptörvény általi friss megtiltásáról, mint a hatályos Alkotmányban még deklarált népszuverenitás megszüntetésének egyik jellemző példájáról szólt, a hazánkban szinte kizárólag a pártokra korlátozott népképviselettel, és a nép közvetlen hatalomgyakorlási lehetőségeinek visszaszorításával összefüggésben.

Két hétre rá, 2011. május 9.-én, nagyrészt az előzőek teljes elhallgatása okán, egy újabb OS közlemény jelent meg, mely egy a korábban felvetetteknél is fontosabb kérdésként már azt fogalmazta meg, hogy valóban az ország népének képviselői ülnek-e a többpárti parlamentben.
Lehetséges-e, hogy az Ország Házát pártok házaként használják a nép végső érdekei ügyében egymástól nem is túlzottan különböző pártok képviselői?

Ez a második közlemény az új Alaptörvény hatályba lépésével életbe lépő tiltás előtti utolsó lehetőségként, közzétette két, éppen a választási törvénynek a pártok közös képére formált állapotát megváltoztatni szándékozó, és még támogatható népszavazási kezdeményezés lényegét, és a gyűjtőívek elérhetőségét. Ezek a kezdeményezések már januárban megjelentek ugyan a Magyar Közlönyben, de a többpárti érdekek és a hazai média sajátosan összekapcsolódó világában a széles közvélemény számára elérhetetlen ismeretek mélységébe süllyedtek.

Az elhallgatás fokozódni nem, ám az új közleményre is kiterjedni, játszva tudott!
Sajtószabadságról törvény? Az van!

Bővebben:
http://www.abosz.hu/idoszerukerdesek.html#az_orszag_kepviseloit_az_orszag_hazaba

Budapest, 2011-05-11

Pós Péter elnök
Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ)

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.


Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.