2012. január 27., péntek 10:43

5800 fős integrációs program Heves megyében
    Budapest, 2012. január 27., péntek (OS) - Heves megyében indítják útjára Magyarország egyik legnagyobb, több mint 5800 főt érintő integrációs programját a Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa, valamint a Kárpátok Alapítvány szervezésében. A Hét falu – egy hálózat elnevezésű program keretében Bükkszentmárton, Egerbakta, Hevesaranyos, Sirok, Szajla, Szúcs és Terpes lakosainak felzárkózását segítik elő. A program keretében egy 1200 fős felmérés is megvalósul az érintett településeken a mélyszegénységről, melynek részletes elemzését 2012 áprilisában jelentetik meg a szervezetek. A hároméves, közel 170 millió forintos program megvalósulását az Európai Unió támogatja.

    A Hét falu – egy hálózat programba bevont települések össznépessége 5874 fő, kiknek harmada mélyszegénységben él. A program alapvetően négy célcsoportra terjed ki:
1.  mélyszegénységben élők (580 fő) – a településen élő aktív korúak száma mintegy 1200 fő, közülük 580 főt vonnak be a közvetlen fejlesztést szolgáló tevékenységekbe. Számukra elsődlegesen a munkanélküliség, a szakképzettség hiánya, az eladósodás, valamint az iskolai lemorzsolódás és a korai családalapítás jelent problémát;
2.  humán szakemberek (30 fő) – a projekt megvalósítása során kiemelt jelentőséggel bír a védőnők, orvosok, (óvoda)pedagógusok, családsegítő és gyermekjóléti szakemberek, valamint szociális gondozók képzése, a helyi közéletben való aktívabb részvételük és együttműködésük elősegítése;
3.  civil szervezetek, informális közösségek vezetői (63 fő) – a program alapvető célja, hogy fejlessze a helyi civil szervezetek tevékenységét, illetve új szervezetek létrejöttét;
4.  helyi politikusok, kistérségi szereplők (21 fő) – alapvető cél a helyi politikusok és döntéshozók forrásszerzési képességeinek fejlesztése, tapasztalatcseréje, a különböző települések együttműködésének erősítése.
A szakmai program központját a minden településen létrehozott közösségi szolgáltató házak jelentik: itt érhetők el a program új szolgáltatásai, a projekt tevékenységei. A közösségi terek napi 10 órában alap- és speciális fejlesztő szolgáltatásokat biztosítanak a célcsoportok számára.
A program keretében családokra szabott szolgáltatási szerződéseket kötnek: a melyszegénységben élők – többek között – felzárkóztató és munkaerőpiaci képzésben, pályaismeret-bővítésben, informatikai és kommunikációs készségfejlesztésben, tanodai foglalkozásokban és különböző közösségi akciókban vehetnek részt.
A program célja az is, hogy dinamizálja a települések civil szervezeteinek és informális közösségeinek tevékenységét, segítse az együttműködésüket, valamint képzésekkel és mentori támogatással bővítse forrásszerző kapacitásukat. A helyi közéleti szereplők, szervezetek bevonásával alakulnak meg a Jövő Műhelyek, amelyek összegyűjtik a fejlesztési elképzeléseket, megvalósításukra stratégiát dolgoznak ki, tagjai tréningeken és tanulmányutakon vesznek részt, helyi és az akcióterület egészét érintő akciókat szerveznek.    Kiadó: Kárpátok Alapítvány-Magyarország

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.


Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.