2012. március 7., szerda 15:18

A felsőoktatás nemzetközi és hazai aktualitásairól tartott sikeres rendezvényt a Közép-Európai Club Pannónia
    Budapest, 2012. március 7., szerda (OS) -

    Törzsasztal fórumán foglalkozott a felsőoktatás kérdéseivel március 6-án a Közép-Európai Club Pannónia. Dr. Czeglédi József ügyvezető elnök, az MTA Köztestület tagja bevezető szavai után Dr. Hrubos Ildikó professzor, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központ ügyvezető igazgatója tartott előadást  Trendek és viták a felsőoktatásban  címmel.
Hrubos professzor asszony előadása azokkal a nemzetközi tendenciákkal foglalkozott, amelyek jelenleg csaknem valamennyi országban tapasztalhatók. Elmondta, hogy a hallgatói létszám növekedése világtendencia: megváltozott a diákok összetétele előképzettség és motiváció szerint és a tipikus életkorúak mellett egyre nagyobb súlyt képviselnek a munka mellett tanulók, a 25 évesnél idősebbek. A diplomásokat váró munkaerőpiac is átalakul, a hagyományos karrier lehetőségek mellett (köztisztviselő, oktatási, akadémiai) megjelent az ipar, a hatalmasra nőtt szolgáltatási szektor, továbbá az önállóvá, kis- vagy középvállalkozóvá válás is. Az 1980-as évek elejétől lényegében mindenütt megjelenő súlyos finanszírozási gondok erősítették az erőforrásokért (hallgatókért, kutatási támogatásokért) folyó versenyt, ami széthúzta a felsőoktatási intézmények mezőnyét.
Az előadásban különös hangsúlyt kapott: a felsőoktatásról felelősen gondolkodók körében egyre inkább tudatosul, hogy az ágazatnak újra kell fogalmaznia társadalmi szerepét ahhoz, hogy elfogadtassa magát a meglehetősen kritikus környezettel. A felsőoktatási intézmények szembe néznek azzal a követelménnyel, hogy bővíteniük kell tevékenységi területüket. Egyre több szó esik az ún. harmadik misszióról, arról, hogy a hagyományos feladatok, az oktatás, és a kutatás mellett szerepet kap az innováció, a helyi munkaerőpiac támogatása, a regionális elkötelezettség, a hátrányos helyzetű csoportok iránti felelősség, a környező társadalom kulturális programokkal való szolgálata, a környezetvédelem.
Dr. Marinovich Endre c. nagykövet, a BGF tanára vezette az élénk vitát, amely a gondolatgazdag előadást kísérte. Ennek résztvevői természetesen érintették a hazai felsőoktatás jelenleg aktuális kérdéseit, a következő tanévre jelentkezettek csökkenő számát, valamint a közgazdasági és a bölcsészettudományi képzésben radikálisan megkurtított keretszámokat.
A program a KEP elnökének, hg. Esterházy Antalnak záró gondolataival ért véget.          


                KEP Elnökség

    Kiadó: Közép Európai Club Egyesület

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.


Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.