2012. július 5., csütörtök 16:12

Nagy érdeklődés kísérte az 56-osok találkozóját, amelyet a KEP V. Társadalmi Párbeszéd Fórumaként szerveztek meg a II. Magyar Világtalálkozó keretében
    Budapest, 2012. július 5., csütörtök (OS) -

    A Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület (KEP) szervezte meg július 4-én hatalmas érdeklődés mellett Budapesten az 56-os Dialógus Fórumot a Magyar Világtalálkozó keretében. 20 országból, több mint százan vettek részt a rendezvényen. A KEP mellett a rendezvény védnökei között szerepelt az 56-os Történelmi Alapítvány, az 56-os Szabadságharcos Lovagrend és a Magyarságszolgálati Alapítvány is.
Czeglédi József a KEP ügyvezető elnöke, az 56-os Dialógus Fórum igazgatója és vitavezetője köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc a legújabb kori magyar történelem legjelesebb eseménye.  Ennek kihatása a világtörténelemre minden más magyar eseménynél nagyobb volt.
Hg. Esterházy Antal KEP elnök, a rendezvény fővédnöke megnyitó beszédében elsősorban saját 56-os élményeiről beszélt, kiemelve a forradalomnak azt a nagyjelentőségű következményét, amely a nyugat –európai értelmiség magatartásának látványos fordulatában volt lemérhető.
Az előadások közül különösen nagy érdeklődést váltott ki a rendezvény elnöke, Sinkovics Gyula az 56-os Szabadságharcos Lovagrend nagymestere, a Szabadságharcosokért Közalapítvány kurátora bevezető előadása, a Recski Szövetség főtitkára Körösmezey László beszámolója a recski kényszermunkatáborról, Jobbágyi Gábor tanszékvezető egyetemi tanár előadása az 1956-os forradalom és szabadságharc 20.000 halottjáról (ami többszöröse az eddig közölt adatoknak), Puchert János halálraítélt előadása a jutadombi harcokról, megtorlásokról, Marinovich Endre c. nagykövet, Antall-Boross miniszterelnökök volt kabinetfőnöke és Varga Zoltán az 56-os Szövetség v. alelnöke beszámolói személyes élményeikről és az Ausztriában élő Radda István, a Bécsi Magyar Világklub elnökének beszámolója az 56-os forradalom Nyugat-Európára gyakorolt hatásairól.
A nagyszámú hazai és külhoni magyar hozzászóló a forradalom alapkérdéseinek megítélésében lényegében egyetértett, azzal,hogy hasonló fórumok szervezésére feltétlenül szükség van egyes vitatott részkérdések tisztázása, 56 hiteles megismerése pl. a fiatalok jobb tájékoztatása érdekében. Lényegében ezt hangsúlyozta összefoglalójában az 56-os Dialógus Fórum igazgatója és vitavezetője is amikor úgy fogalmazott, hogy a párbeszédet tartja a legjobb módszernek ahhoz, hogy ellenségekből ellenfelek, ellenfelekből pedig barátok legyenek.
A színvonalas, aktív rendezvényhez gratulált a Világtalálkozó jelenlévő elnöke Tanka László is. Egyben bejelentette, hogy a Fórum igazgatójának Czeglédi Józsefnek előző nap adták át ünnepélyes keretek között a Világtalálkozó Megnyitó Ünnepségén "A Világ Magyarságáért" elismerő oklevelet és a kitüntetéssel járó Életfa – kereszt kisplasztikát az összmagyarság összefogásának erősítése érdekében végzett kiemelkedő munkásságáért.
        KEP Elnökség

    Kiadó: Közép Európai Club Egyesület

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.