1990. szeptember 4., kedd 00:00

Közlemény a Kisemmizettek Érdekvédelmi Egyesületének megalakulásáról
    

    1990. szeptember 4., kedd - 1990. szeptember 3-án a fővárosban megalakult a Kisemmizettek Érdekvédelmi Egyesülete. A kormánykörök nyilatkozatai szerint mintegy 3 millió honfitársunkat érintette a Rákosi-rendszer államosítása. Bár erre nézve, vagy az ugyancsak kinyilatkoztatott esetleges kárpótlással kapcsolatban még nem végeztek felmérést. Egyesületünk - elfogadva e hivatalosan becsül adatot  - ezek szerint 3 milliónyi magyar közös érdekét hivatott képviselni, tehát ennek megfelelően kíván tevékenykedni.
    A 24. órában álltunk össze érdekeink védelmére. Azért vártunk ezzel az utolsó pillanatig, mert bíztunk abban, hogy a kormányzat a rendszerváltozást nem csak propagálja, hanem annak megfelelően cselekszik is. Bíztunk az új kurzus jogi és erkölcsi szemléletében, gazdasági hozzáértésében, de mint azt az utóbbi időszak eseményei igazolják - súlyosan csalatkoznunk kellett. Azt tapasztaljuk, hogy a hivatalos körök konok ellenállást tanúsítanak ügyünkkel szemben. A jogállamra jellemző alapvető erkölcsi normák súlyos sérelmet szenvednek, ha az állam úgy hajtja végre a privatizálást, ahogy azt meghirdette. Ezzel a letünt rendszer kifosztottjait még lehetetlenebb helyzetbe hozza, azt a talajt is kihúzza a lábuk alól, amelyen eddig még megkapaszkodhattak.
    Az állam, szabadulni kívánván a számára kezelhetetlen tulajdontól, melynek egy része jogtalanul került hozzá, privatizálásba kezdett. Ennek során elvetette a rehabilitációt, melyet pedig a jogállamiság, illetve az elemi tisztesség alapvető kritériumának kellene tekintenie. A privatizálást - mint a gazdasági csődből való kilábalás egyik lehetőségét - természetesen helyeseljük, de az állam csak a valóban saját tulajdonával rendelkezhet szabadon. Az államosított vagyon elidegenítése nem más mint orgazdaság.
    A tulajdonuktól a letünt, nemzetellenes rendszerben megfosztottak, és a kurzusváltásban a rehabilitáció elmaradása miatt kisemmizettek érdekeit úgy kívánjuk érvényesíttetni, hogy újabb sérelmeket ne okozzunk. Rendező elvünk éppen ezért a természetben és reálisan végrehajtandó kártalanítás kímélettel történő megvalósítására is figyelemmel van. Ennek megoldására törvényjavaslatot dolgoztunk ki, melyet az illetékesekkel meg kívánunk tárgyalni. Meggyőződésünk, hogy a megnyugtató megoldás lehetséges, s ha ezt a kormányzat is belátja, akkor elkerülheti a voluntarizmus csapdáit, és újult erővel és támogatással kezdhet további, nagyobb feladatok megoldásához. Budapest, 1990. szeptember 3. Kisemmizettek Érdekvédelmi Egyesülete Somogyi Zoltán ügyvezető alelnök


Forrás: OS Országos Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.