OS Országos Sajtószolgálat
2024. február 25. vasárnap
Ismertető


2005. május 25., szerda 19:42

Nyílt levél a miniszterelnök és a gazdasági és közlekedési miniszter urakhoz (1.rész)
    Budapest, 2005. május 25., szerda (OS) -

    
    Tárgy: T/16290 számú törvényjavaslat  a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról


Tisztelt Gyurcsány Ferenc Úr és Dr. Kóka János Úr!

    Alulírott szervezetek nyomatékkal kérik Önöket, hogy a T/16290 szám alatt a Parlamentnek benyújtott törvényjavaslatot  a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról   átdolgozásra, illetve további megfontolásra haladéktalanul vonják vissza.
    Kérésünk indokai a következők:
    1. A törvényjavaslatnak a dohánytermékek promóciójával foglalkozó részei ellentétesek az Európai Parlament és Tanács 2003/33/EK direktívájának szellemével, konkrétan annak 5 paragrafusának 1. bekezdésével és a Magyar Országgyűlés által ratifikált, majd a 2005. évi III. törvénnyel kihirdetett Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménnyel. A törvényjavaslat indokolatlanul enyhíteni kívánja a dohánytermékek promóciójára a 2001. évi I. törvény által alkotott szabályokat, ezzel a lakosság egészségének érdekeit figyelembe nem véve közvetlenül súlyosbítja a dohányzás által a magyar társadalomra rótt gazdasági és erkölcsi terheket. A törvényjavaslat figyelmen kívül hagyja az Európai Bizottság azon törekvését, hogy a dohányzás járványát és annak hatásait az Unió államaiban visszaszorítsa. Azért, hogy a törvényjavaslat az Európai Parlament és Tanács 2003/33/EK direktívájának nem megfelelő szabályozást kíván bevezetni, Magyarországnak nemzetközi szinten is felelnie kell majd.
    2. A törvényjavaslat kiterjeszti a dohánytermékek promóciós lehetőségeinek körét, ami visszalépés a 2001. évi I. törvénynek a dohánytermékekre vonatkozó részeihez képest. A dohányreklám - mely leginkább gyermekekre és fiatalokra hat - hatékony eszköz a dohányipar kezében a dohánytermékek népszerűsítésére, a dohányzásellenes törekvések semlegesítésére, és a dohányzás társadalmi elfogadottságának fenntartására. A tervezet 9 paragrafusa azzal, hogy a korábbi  világméretű nemzetközi motorsportrendezvények -ről a  nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű eseményekre  is kiterjeszti a tilalom alóli kivételek körét, gyakorlatilag megnyitja az utat a dohánytermékek széles körű promóciója előtt. Hiába ad a törvény vélemény-nyilvánítási lehetőséget az egészségügyi miniszternek - a 2005. évi tapasztalat alapján az egészségügyi tárca véleményét e kérdésben nem vennék figyelembe.
    3. E törvényjavaslattal a kormány a társadalom és a lakosság egészsége ellen cselekszik, kiszolgálva a dohányipar és a vele érdekszövetségben álló profitorientált cégek (melyek a törvénytervezetben megnevezésre is kerülnek) érdekeit. A Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 5 paragrafusának 3. pontja szerint  a dohányzás visszaszorításával kapcsolatos népegészségügyi politikájuk meghatározása és megvalósítása során a Részes Felek fellépnek azért, hogy ezeket a politikákat megvédjék a dohányipar kereskedelmi és egyéb anyagi érdekeltségeivel szemben  . A Keretegyezmény tehát az egészség érdekeit a gazdasági érdekek fölé helyezi. A törvényjavaslat ellentétben áll a Magyar Köztársaság eme vállalásával.
    4. A Világbank szerint 1999-ben a magyar állam összes adóbevételének mindössze 3 százaléka származott cigaretta-eladásból. Ez az egyik legalacsonyabb dohánytermékadó-bevétel a közép-kelet európai régióban, és jelzi azt, hogy a magyar költségvetés messze nem függ a dohányvertikumból származó bevételektől. Nincs tehát gazdasági-pénzügyi oka annak, hogy a promóciós tilalom kiterjesztésre kerüljön. A Világbank azzal érvel, hogy a dohányzás visszaszorulásától a Kormányoknak nem kell félniük; a dohánytermékekre nem költött pénzét ugyanis a lakosság más termékek és szolgáltatások vásárlására használja majd fel, melyeknek szintén van adóvonzata.
    (folyt.)
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Az Országos Sajtószolgálatról
Az Országos Sajtószolgálat (OS) politikai, társadalmi, kulturális és különböző civil szervezetek, valamint közéleti szereplők közleményeit, állásfoglalásait közli. Az OS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.