OS Országos Sajtószolgálat
2024. február 24. szombat
Ismertető


2007. június 6., szerda 17:02

Jelent-e még valamit a politikusok felelőssége?
    Budapest, 2007. június 6., szerda (OS) - Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága, Nyílt Napot tartott június 6.-án, a parlamentben, az egészségügyi ágazati humánerőforrás-fejlesztés témakörében. A meghívó szerint a szükséges változások előkészítésére és a tervezett jogszabályalkotásra a konferencia tapasztalatait megismerve kívántak felkészülni, lehetőséget teremtve valamennyi érintett fél részére, hogy összefoglaló módon kifejtsék álláspontjukat. Ehhez képest betegszervezeti hozzászólás meghallgatására nem kerülhetett sor. A pótlást megkíséreljük.

    Bár a fentiek szerint nagy szükség van az egészségügyi ágazatban is az emberi erőforrás fejlesztésére, a téma kezelése a gyakorlatban igen ellentmondásos.
Kérdés, fennáll-e az emberi erőforrás fejlesztésére vonatkozó igény az ágazat irányító rendszerére és felső vezetésére vonatkozóan is?

Orvossá válni és annak is maradni – volt az első előadás címe, nem véletlenül az emberi erőforrás-politika szakmai igényeként megfogalmazva.
Fontos kérdés az is, hogy fennáll-e ez az igény az egészségügy legfőbb vezetőjére nézve is? Fontos-e, hogy a miniszter képzett, tudását orvosként gyakorlatban is elmélyített, és annak alapján tájékozott legyen, illetve orvosi hivatásából adódó érzékenységgel rendelkezzen?
Ismernie kellene-e – sok egyéb mellett – a tiszta levegő asztmás gyermekekre vonatkozó gyógyító hatását, és érzékenyebbnek kellene-e lennie a gyógyítás, mint a haszonelvűség szempontjaira?

Szabad-e az alapellátás emberi erőforrásainak előzetes megerősítése nélkül leépíteni azokat a kórházi kapacitásokat, amelyek sajnos ma még részben az alapellátás helyett látják el annak feladatköre egy részét is?
Milyen üzenetet jelentenek a jövő orvosnemzedéke számára a mindenkori csúcsvezetés, a szakminisztérium súlyos szakmai hibái?

Milyen elképzelései, kidolgozott stratégiája van (mert lennie kell!) a minisztériumnak az egészségügyi dolgozók elvándorlásának korlátok között tartására?

Szándékozik-e a törvényhozás gátolni a médiában, az egészségügyi szolgáltatásoknak, termékeknek állított haszonérdekelt szolgáltatások és termékek korlátlan reklámozását különös tekintettel arra, hogy ezek kötelező hatósági minősíttetése az EU országaiban, így nálunk is megszűnt, és ezáltal az ellenőrizetlen reklámozás akár közveszélyt, vagy tömeges egészségkárosodást is okozhat?
A média említett ellenőrzése ügyében milyen szerepet szán (ha szán) a törvényhozás az orvosok felelős hivatásrendi képviseletének, a Magyar Orvosi Kamarának és szakkollégiumainak?

Ha valóban fontos az egészségügyben az emberi erőforrás fejlesztése és a meglévő kapacitás eredményes kihasználása, akkor a vizitdíj beszedetésével kapcsolatos adminisztrációval miért veszik igénybe az orvosokat és a szakdolgozókat, annak ellenére, hogy azt az OEP számítástechnikai hátterével, akár emberi közreműködés nélkül, a villanyszámlákhoz hasonlóan is ki lehetne számlázni?

Budapest, 2007. június 6.

Pós Péter elnök
Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ)

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Zrt.
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Az Országos Sajtószolgálatról
Az Országos Sajtószolgálat (OS) politikai, társadalmi, kulturális és különböző civil szervezetek, valamint közéleti szereplők közleményeit, állásfoglalásait közli. Az OS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.