OS Országos Sajtószolgálat
2024. május 22. szerda
Ismertető


2011. augusztus 29., hétfő 13:14

Az iskolás gyerekről, megkülönböztetés nélkül – az ombudsman a különélő szülő tájékoztatásáról
    Budapest, 2011. augusztus 29., hétfő (OS) - Sérti a jogbiztonság követelményét az a  gyakorlat, amely szerint az oktatási intézmények maguk döntik el, tájékoztatják-e a különélő szülőt a gyermeke magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről – állapította meg Szabó Máté ombudsman.

    A családjogi törvény rendelkezéseire hivatkoznak azok az iskolák, amelyek csak a gyermeket nevelő, szülői felügyeleti joggal rendelkező szülőnek adnak információt. A családjogi törvény értelmében a szülői felügyeleti jogot az a szülő gyakorolja akinél a gyermeket a bíróság elhelyezte. A különélő szülő felügyeleti joga pedig – a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések kivételével – szünetel. A szülők közös döntését igénylő lényeges kérdésnek számít a kiskorú gyermek nevének meghatározása, illetve nevének megváltoztatása, tartózkodási helyének kijelölése, iskolájának, valamint életpályájának megválasztása.

A közoktatási törvény szülői jogként nevesíti a gyermek fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről való részletes és érdemi tájékoztatást. Szülői kötelezettség a gyermek fejlődésének, tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése, a gyermek kötelességinek teljesítéshez való segítségnyújtás. A közoktatási törvény nem tesz különbséget a szülői felügyeletet gyakorló, illetve a szülői felügyelet szüneteltetése hatálya alatt álló szülő között – emlékeztet az országgyűlési biztos. Álláspontja szerint információk hiányában a különélő szülő nem tud megalapozottan állást foglalni a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztásához szükséges, közös döntést igénylő kérdésekben, valamint a közoktatási törvényben foglalt jogainak és kötelezettségének sem tud eleget tenni.

A biztos szerint a közoktatási törvény rendelkezései alapján az oktatási intézmények a gyermek magatartására, szorgalmára és előmenetelére vonatkozó tájékoztatást – kérelemre – megkülönböztetés nélkül kötelesek megadni a szülői felügyelet gyakorló és a szülő felügyelet szüneteltetésének hatálya alatt álló szülőnek. A szülői felügyeletet nem gyakorló szülő azonban az információk birtokában is csak a családjogi törvényben szabályozott kérdésekben jogosult döntést hozni.

Az egységes jogalkalmazás érdekében Szabó Máté felkérte a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a közoktatási intézmények vezetőinek figyelmét hívja fel törvényen alapuló tájékoztatási kötelezettségük teljesítésére.

    Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Az Országos Sajtószolgálatról
Az Országos Sajtószolgálat (OS) politikai, társadalmi, kulturális és különböző civil szervezetek, valamint közéleti szereplők közleményeit, állásfoglalásait közli. Az OS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.