OS Országos Sajtószolgálat
2023. március 20. hétfő
Ismertető


2012. január 31., kedd 09:31

A MAB a felsőoktatás minőségügyének jövőjéről
    Budapest, 2012. január 31., kedd (OS) - A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény kapcsán a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság állásfoglalást fogadott el 2012. január 27-i ülésén. Az állásfoglalás rögzíti, hogy a törvényben nem szerepel a felsőoktatás minőségügye, s a törvény megszüntette a MAB eddigi függetlenségét. Ez veszélyezteti – egyebek között – a magyar diplomák nemzetközi elismerését.

    A MAB főbb megállapításai:
1.  A miniszter nincs kötelezve ágazati minőségpolitika kialakítására és érvényesítésére, kimaradt az előző törvények ilyen fejezete.
2.  Az intézmények számára a törvény nem ír elő minőségbiztosítási és -fejlesztési kötelezettségeket, noha ma már minden (fejlett) ország egyetemén, főiskoláján működik minőségbiztosítási rendszer.
3.  A MAB többé nem független szervezet, az új törvényből hiányzik ez a jelző. A MAB az oktatásért felelős minisztertől függővé vált: a miniszter 9 tagot delegál az új MAB-ba – eddig egyet sem delegált; az elnököt a miniszter választja ki – eddig a tagok titkos szavazással választották; a MAB költségvetési támogatásáról – az eddigiekkel ellentétben – nem rendelkezik a törvény.
4.  Nem szerepel az új törvényben a rendszeres minőséghitelesítés, az intézmény- és programakkreditáció. Ez a magyar diplomák nemzetközi elismerését veszélyezteti és súlyos anyagi veszteséget jelenthet a magyar intézményeknek az elmaradó külföldi hallgatók miatt.
5.  A doktori iskolák létesítése, az azokban folyó kutatások értékelése ügyében – ellentétben az Alaptörvénnyel – nem a tudomány képviselőiből álló MAB, hanem végső soron a hatóság dönt.
6.  Nem szerepel a törvényben a MAB Felülvizsgálati Bizottsága, megszűnik az akkreditációs rendszer belső korrekcióját biztosító szervezeti elem.
7.  Nincs elválasztva a szakmai minőséghitelesítés és a hatósági engedélyezés, az akkreditáció átkerül a MAB-tól a hatóság hatáskörébe.
8.  Az új törvény nem említi a felsőoktatási minőségbiztosítás európai alapdokumentumát, melyet 47 ország, köztük hazánk is aláírt. (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.) Ennek nemcsak hivatkozása és szellemisége hiányzik, de az új törvény több ponton nem felel meg a dokumentumban szereplő sztenderdeknek.
Mindez a minőségügy súlyának drasztikus csökkenését, a MAB közel két évtizede érvényesülő, itthon és külföldön is elismert szerepének, függetlenségének felszámolását eredményezi. Ez olyan hiteltelen helyzetet hozhat létre, ami Európában ma példanélküli, s ami a magyar diplomák minősége és elfogadottsága szempontjából egyértelműen káros és veszélyes.
A MAB úgy látja, hogy a MAB-ról szóló készülő új kormányrendelet még lehetőséget ad arra, hogy a felsőoktatás minőségügye a jó hagyományok alapulvételével nagyobb összhangban legyen az európai felfogással. Ehhez kíván jelen állásfoglalásával és kész további javaslatokkal hozzájárulni.
Az állásfoglalás teljes szövege a MAB honlapján olvasható (www.mab.hu).

    Kiadó: Magyar Felsőoktatási Akkreditációs  Bizottság

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Az Országos Sajtószolgálatról
Az Országos Sajtószolgálat (OS) politikai, társadalmi, kulturális és különböző civil szervezetek, valamint közéleti szereplők közleményeit, állásfoglalásait közli. Az OS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.