OS Országos Sajtószolgálat
2019. augusztus 20. kedd
Ismertető


2016. március 14., hétfő 08:00

A Miniszterelnökség közleménye (3. rész)
    Budapest, 2016. március 14., hétfő (OS) -

    
a MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozatát:

több évtizedes szerkesztői és kiadói munkája, a kisebbségkutatás terén végzett elkötelezett tevékenysége elismeréseként
dr. Cholnoky Győző Miklósnak,
a Kisebbségkutatás című folyóirat alapító főszerkesztőjének, a Lucidus Kiadó ügyvezető igazgatójának,

kiemelkedő szakmai-tudományos munkája, illetve a vajdasági magyar közösségért végzett önzetlen társadalmi munkája elismeréseként
dr. Dujmovics Ferencnek,
a Vajdasági Klinikai Központ nyugalmazott igazgatóhelyettesének, az Újvidéki Egyetem Orvostudományi Kara Kórélettan Tanszéke volt tanszékvezető egyetemi tanárának,

a koraújkori Erdélyi Fejedelemség és a Magyar Királyság kapcsolatrendszerének feltárására, a székely önkormányzatok fejlődésére és a fejedelemség kormányzattörténetére irányuló kutatásai, valamint a hazai és erdélyi magyar történettudomány együttműködését elősegítő, rangos szakmai munkája elismeréseként
dr. Oborni Teréznek,
a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézete tudományos főmunkatársának,

a kőzettan és a geokémia területén elért tudományos eredményei, a határon túli magyar felsőoktatás újraindítását elősegítő, valamint a külföldi és határon túli magyar egyetemeken végzett, elhivatott oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Szabó Csabának,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Kőzettani és Geokémiai Tanszéke egyetemi docensének,

a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozatát:

a politikatudomány területén, főként az erkölcs, a vallás és a hatalom összefüggései tekintetében jelentős tudományos munkája, valamint sokoldalú tudományszervező és publicisztikai tevékenysége elismeréseként
dr. Balázs Zoltánnak,
a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja Politikatudományi Intézete tudományos főmunkatársának

a felvidéki magyarság társadalmi, politikai és kulturális életét meghatározó, több évtizedes közösségszervező és népművelő tevékenysége elismeréseként
Dániel Erzsébetnek,
a Limes-Anavum Regionális Honismereti Társulás, a Csemadok Alapszervezet és a Szülőföldért Polgári Társulás Nána elnökének,

a bánsági magyar közösség megmaradása érdekében végzett kimagasló szakmai tevékenysége és példaértékű közéleti szerepvállalása elismeréseként
dr. Erdei Ildikónak,
a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatójának, a Temes Megyei Civil Tanács elnökének,

a vajdasági magyar közösség nyelvének és kultúrájának megőrzése érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Fodor Istvánnak,
a Magyar Szó újvidéki napilap újságírójának,

a kárpátaljai kertészmérnök képzésben és a középiskolai környezeti nevelés terén végzett kiemelkedő oktatómunkája elismeréseként
Kohut Erzsébetnek,
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docensének,

a Kárpát-medence késő rézkorával és kora bronzkorával kapcsolatos kutatásai, a Magyarország Régészeti Topográfiája kutatási program szervezőjeként végzett kiváló munkája, valamint jelentős régészeti leletmentésekben való közreműködése elismeréseként
Ködmönné dr. Bondár Máriának,
a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Régészeti Intézete tudományos főmunkatársának,

a felvidéki magyarság identitásának megőrzését és hagyományainak továbbörökítését szolgáló kultúraszervező és népművelő tevékenysége elismeréseként
Reicher Gellértnek,
a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes szervezőtitkárának,

a pásztázó elektronmikroszkópia első számú hazai szaktekintélyeként végzett kiváló szakmai munkája, a módszer metodikájának és alkalmazásainak fejlesztésével kapcsolatos kutatásai elismeréseként
Tóth Attila Lajosnak,
a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete tudományos főmunkatársának;

     Kiadó: Miniszterelnökség

-------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.

Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Az Országos Sajtószolgálatról
Az Országos Sajtószolgálat (OS) politikai, társadalmi, kulturális és különböző civil szervezetek, valamint közéleti szereplők közleményeit, állásfoglalásait közli. Az OS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.