OS Országos Sajtószolgálat
2024. február 24. szombat
Ismertető


2004. november 24., szerda 11:06

Felhívás a népszavazás nemzeti egészségügyi vonatkozásai ügyében
    Budapest, 2004. november 24., szerda (OS) - A kettős népszavazás kérdései (mindkettő!) a magyar nemzet egészségéről szólnak. Az egyik főként a már betegek testi egészségének gyógyításáról, a másik kérdés inkább a határainkon belül élők lelkének jelen állapotáról, és a magyarok teljes közösségének egészségesebb vagy betegebb lelki és testi jövőjéről, akár megmaradásáról is szól.

    
Az ország választópolgárainak célszerű figyelemmel lenniük arra a komoly veszélyre, hogy a magyar nemzet összetartozásának érzését mind az anyaországban élők, mind a határainkon kívül élő magyarok tekintetében súlyosan veszélyeztetné, ha a 2004. december 5 i népszavazáson olyan döntés születne, amely megkérdőjelezné a nemzet háborús kényszerintézkedések következtében egymástól elrekesztett részeinek lelki közösségét.
Egy ilyen döntés semmit nem érővé fokozná le Alkotmányunk egyik - üzenetét tekintve - értékes kötelezettségvállalását, mely szerint  a Magyar Köztáraság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását .
Egy kedvezőtlen döntés a magyarság egészére ható, felbecsülhetetlen mértékű lelki következményei révén mind a belföldi, mind a határainkon túl élő honpolgárok igen jelentős hányadát súlyos lelki megrázkódtatásnak, kiterjedt, akár állandósuló családi drámáknak, meghasonlásnak, önértékelési zavarnak tenné ki, és ezáltal - közvetve - a testi egészségben is megnyilvánulóan, népegészségügyi szinten is világosan kimutatható válsághelyzetet okozhatna.
Dönthetünk azonban közösségünk megerősítéséről is!

Felkérem az ország felelős döntéshozóit, különösen az ország kormányfőjét, és minisztereit, hogy - az említett népegészségügyi következményekre is tekintettel - a továbbiakban tartózkodjanak attól a tevékenységüktől, amellyel (az Alkotmánybíróság 52/1997. sz. határozata értelmében is) akadályozzák a választópolgárokat az Alkotmány 2. § (2) bekezdésében meghatározott népszuverenitás közvetlen hatalomgyakorlási módjának legmagasabb rendű formája, a kötelező erejű népszavazás gyakorlásában.

A kormánynak nincs olyan alkotmányos, törvényes joga, amely alapján népszavazáskor befolyásolhatná a választópolgárok döntését, sőt köteles tartózkodni annak megzavarásától és eredményének meghiúsításától.

A közbizalom maradékának megőrzése céljából jobb lenne, ha félrevezető befolyásolás helyett inkább miniszterelnöki illetve miniszteri esküjükhöz hűen tevékenykednének:  sküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek; az alkotmányt és a jogszabályokat megtartom és megtartatom; ( )

Az Alkotmány szerint pedig a Kormány két elsőrendű kötelezettsége, hogy
-   védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogait;
-   biztosítja a törvények végrehajtását;


Budapest, 2004. november 24.

            Pós Péter,
az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) elnöke,
a Nemzeti Egészségügyi Tanács tagja

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az OS-anyagok nem az MTI kiadás részei, szó szerint továbbított szövegeiért a közlő a felelős.
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Az Országos Sajtószolgálatról
Az Országos Sajtószolgálat (OS) politikai, társadalmi, kulturális és különböző civil szervezetek, valamint közéleti szereplők közleményeit, állásfoglalásait közli. Az OS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.