OS Országos Sajtószolgálat
2024. február 25. vasárnap
Ismertető


2007. december 19., szerda 15:02

Kötelező erejű népszavazási lehetőség az elfogadott egészségbiztosítási törvény megmérettetéséről
    Budapest, 2007. december 19., szerda (OS) - Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) felhívja a közvélemény figyelmét, és kifejezetten felkéri a jogászokat, hogy a közelgő karácsonyi ünnepek ellenére, a 10 milliós népességet közvetlenül érintő ügy súlyához mérten, felelősen és soron kívül foglaljanak állást az egészségbiztosítási törvénynek a parlament egyszerű többséggel, de igen komoly társadalmi feszültséget keltve történt elfogadása, illetve a törvénynek a népfelség legmagasabb rendűségének alkotmányos elve alapján történő lehetséges utólagos megmérettetése ügyében.

    Az Alkotmány szerint az Országgyűlés által már elfogadott, de a köztársasági elnök által még alá nem írt törvény megerősítéséről a köztársasági elnök, a Kormány, vagy az országgyűlési képviselők egyharmada kezdeményezésére az Országgyűlés döntéshozatal céljából (de a parlament mérlegelése alapján) országos népszavazást rendelhet el – az Alkotmány 28/C § (1) és (4) bekezdés alapján.
Az ilyen módon elrendelt népszavazás azonban ügydöntő – az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 8. § (3) és (4) bekezdése alapján.

A fakultatív népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést a köztársasági elnök, a Kormány, illetőleg az országgyűlési képviselők egyharmada az Országos Választási Bizottság elnökéhez nyújthatja be – a Nsztv. 9. § (1) bekezdése alapján.

Fontos felkérnünk a Köztársasági Elnök urat, a Kormányt, illetőleg az országgyűlési képviselők egyharmadát, hogy éljenek a lehetőséggel és ezen az úton is felelősen járuljanak hozzá a már társadalmi válság szintű feszültség csökkentéséhez.

Mivel az ügy rendkívül fontos, és az intézkedésre még rendelkezésre álló idő igen kevés, nagyon fontosnak tartom, hogy a társadalom csak ellenőrzött lehetőségben bízzon, és ne tápláljon esetlegesen utólag megalapozatlannak minősülő reményeket.
Bár nem vagyok jogász, az Alkotmánynak és a Nsztv.-nek Morvai Krisztina büntetőjogász által hivatkozott szakaszai vizsgálata után számomra úgy tűnik, hogy a jogász asszony által felvetett lehetőség az említett módon [az Alk. 26. § (6) bek. alapján] valóságban nem áll rendelkezésre, mivel jelenleg nem népszavazásra bocsátott törvényről, hanem még csak az ügyben a jogásznő által tett népszavazási kezdeményezésről van szó.
Sajnos úgy tűnik, jelen esetben igaza van az OBV előzetes nyilatkozatának, mely szerint a Morvai Krisztina által felvetett lehetőség is csak a parlamentnek áll rendelkezésére, azzal magánszemély közvetlenül nem, csak az egyébként szokásos lassú eljárásban élhet, tehát a köztársasági elnök számára fennálló időkereten belül ez az út érdemben nem használható.

A másik út még nyitva áll!(?)

Budapest, 2007. december 19.


Pós Péter,
az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) elnöke,
a Kormány konzultatív testülete, a Nemzeti Egészségügyi Tanács (NET) tagja,
a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal (NEK) állandó résztvevője

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Zrt.
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Az Országos Sajtószolgálatról
Az Országos Sajtószolgálat (OS) politikai, társadalmi, kulturális és különböző civil szervezetek, valamint közéleti szereplők közleményeit, állásfoglalásait közli. Az OS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.