OS Országos Sajtószolgálat
2024. június 18. kedd
Ismertető


2009. augusztus 6., csütörtök 13:14

A népirtó hatás nem lehet államcél!
    Budapest, 2009. augusztus 6., csütörtök (OS) - Amennyiben a népirtó hatású döntések, intézkedések és hasonló cselekmények gerjesztése nem államcél, elvárható, hogy a szándék bizonyíthatóságának hiányában is soha el nem évülő népirtásnak minősüljenek, és ehhez mérten büntetendők legyenek mindazon tettek és intézkedések, amelyek az emberek bármilyen csoportjának tagjai számára a népirtást büntetni rendelő hatályos jogszabályokban felsorolt következményeket okozzák.

    
Naponta hallunk újabb híreket arról, hogy miként csökken szinte folyamatosan tovább az emberek egészségügyi ellátáshoz fűződő alkotmányos alapjogának évek óta fogyatkozó értéke. Egyre többen fogalmazzák meg véleményüket: ez már tulajdonképpen népirtás.

A hatályos jogszabályok szerint a népirtó hatású cselekmények (ellentétben a mindig büntetendő emberöléssel) kizárólag a népirtó szándék bizonyíthatósága esetén büntethetőek.

A jogállamiság minőségét kritikusan vizsgáló és értékelő állampolgár e különbségtétel alapján akár arra a következtetésre is juthat, hogy az emberölés csak kicsiben tilos, azonban nagyban, nem egyértelműen átlátható eszközökkel, de üzemszerűen végezve akár elfogadható államcél(?) is lehet.

Mivel a szándékot megalapozó gondolat csak gondolat-rendőrségi, azaz nem jogállami eszközökkel valószínűsíthető, és nemigen bizonyítható, a szándék bizonyíthatóságának hiányában is indokolt a népirtó hatású cselekmények megfelelő, azaz népirtásként büntetése.

Minthogy a felvetett körülmények orvoslása, illetőleg megszüntetése az egész társadalom érdekét, és azon belül, a fokozódó esélyegyenlőtlenség kapcsán mások mellett különösen érintett krónikus betegekét is szolgálja, az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) elnöke az OVB-hez fordulva, országos népszavazást kezdeményezett.

Seres Máriának a képviselők költségtérítése ügyében kezdeményezett, és csaknem 600.000 állampolgár által támogatott népszavazási indítványa sorsára figyelemmel, az ABOSZ elnöke a népszavazási kezdeményezéssel egyidejűleg az ügyben az Országgyűlés elnökéhez, és az elnök asszony várható lemondása okán valamennyi alelnökéhez is közérdekű bejelentéssel és javaslattal fordult.

A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. szakaszai szerinti közérdekű bejelentés és javaslat célja, hogy az Országgyűlés ne várja meg az akár évekig húzódó népszavazási eljárás eredményét, hanem (remélhetőleg egyetértve az ügy fontosságával) saját döntése és törvényalkotó akarata szerint szabályozza a kérdést.

A Magyar Köztársaságban, legalábbis az alaptörvény szerint, minden hatalom birtokosa a nép.

Petőfi Sándor megfogalmazása a népfelség elvéről (Habár felül a gálya és alul a víznek árja, azért a víz az úr!) ugyan nem elsősorban a hétköznapi hatalomgyakorlásról szól, de a képviseleti demokrácia akkor ér valamit, ha nincs, vagy csak kivételes esetben van szükség a népszavazástól a forradalomig sorolható végső biztosítékok igénybevételére.

Bővebb háttér: http://www.abosz.hu/idoszerukerdesek.html#nepirto

Budapest, 2009-08-06


Pós Péter
az ABOSZ elnöke

    Kiadó: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

-------------------------------------------------------------------

    Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
    (c) Copyright MTI Zrt.
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Az Országos Sajtószolgálatról
Az Országos Sajtószolgálat (OS) politikai, társadalmi, kulturális és különböző civil szervezetek, valamint közéleti szereplők közleményeit, állásfoglalásait közli. Az OS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.