OS Országos Sajtószolgálat
2023. március 24. péntek
Ismertető


2017. március 14., kedd 15:55

A Miniszterelnökség közleménye (2.rész)
    Budapest, 2017. március 14., kedd (OS) - Áder János köztársasági elnök úr a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozza:

    
a szociolingvisztika jeles kutatójaként végzett, főként a két- és többnyelvű közösségek szabad nyelvhasználatára és a veszélyeztetett nyelvek megmentésére irányuló nemzetközileg is elismert tudományos munkája, valamint a hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő emberek nyelvhasználatának kutatása területén elért eredményei elismeréseként
dr. Bartha Csilla
nyelvésznek, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete tudományos tanácsadójának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Mai Magyar Nyelvi Tanszéke habilitált egyetemi docensének;

********************

a mikroelektronikai eszközök technológiájának kutatása, valamint a mikrotechnológiai kutatás-fejlesztés szervezése és irányítása terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei elismeréseként
dr. Battistig Gábor
villamosmérnöknek, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete tudományos főmunkatársának, az Intézet Mikrotechnológiai Osztálya vezetőjének;

********************

a város és a térség egyházi, kulturális és sportéletének fejlesztését szolgáló, sokrétű és önzetlen támogató tevékenysége elismeréseként
Bánfi Péter Jánosnak,
a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség világi vezetőjének, felügyelőjének, a Dominó Trans Kft. alapítójának és nyugalmazott ügyvezetőjének;

********************

a magyar felsőoktatás palettáján egyedülálló intézmény létesítése és sikeres működtetése érdekében végzett elkötelezett munkája elismeréseként
dr. Horváth Józsefnek,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkárának;

********************
    
a település- és társadalomföldrajz területén végzett sokrétű, nemzetközi szinten is nagyra becsült tudományos kutatómunkája, valamint aktív szakmai közéleti és szakértői tevékenysége elismeréseként
dr. Timár Judit
földrajztudósnak, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék docensének;

********************

Szentkuthy Miklós irodalmi hagyatékának gondozása terén meghatározó munkája, valamint jelentős irodalomtörténeti publikációs tevékenysége elismeréseként
Tompa Máriának,
a Szentkuthy Miklós Alapítvány kuratóriumi elnökének;

********************

Áder János köztársasági elnök úr a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozza:

az elnyomó kommunista rendszer elleni bátor kiállása, és a későbbi megtorlás idején tanúsított hősiessége elismeréseként
Benyák Nándor
nyugalmazott pedagógusnak, egykori Gulag-fogolynak;

********************

a hatáskörébe tartozó települések érdekében több évtizeden át magas szakmai színvonalon végzett szakmai munkája elismeréseként
Boróka Lászlónak,
Felsőpetény, Nőtincs és Ősagárd községek nyugalmazott körjegyzőjének;

********************

a település fejlődése érdekében végzett eredményes közéleti tevékenysége elismeréseként
Farkas Jánosnénak,
Magyarcsanád község volt polgármesterének;

********************

a Könyvtár integrált informatikai rendszerének sikeres működtetése és folyamatos megújítása érdekében végzett munkája, valamint a tudományos digitális információkhoz való szabad hozzáférést szervező nemzetközi és hazai mozgalmakban való aktív és meghatározó részvétele elismeréseként
Holl András
csillagásznak, informatikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központja informatikai főigazgató-helyettesének;

********************

több mint két évtizedes, eredményes településvezetői munkája elismeréseként
Horváth Lajosnak,
Királyhegyes község polgármesterének;

********************

a kommunista diktatúra következtében gyermekként és fiatalemberként átélt megpróbáltatásokat követően szülőföldjére hazatérve anyanyelvét és identitását felnőttként visszaszerző, példaadó emberi tartása elismeréseként
Horváth László
nyugalmazott olajipari szakmunkásnak, egykori Gulag-fogolynak;

********************

a minőségi épített környezet megvalósítása mellett a magyar városépítészeti kultúra megőrzését is szolgáló, számos dél-alföldi település rendezési tervét magába foglaló, magas színvonalú munkája elismeréseként
Kiss Lajos
építésznek, vezető tervezőnek;

********************

a magyar történettudomány vezető folyóiratának szerkesztőjeként a lap magas szakmai színvonalának biztosítása mellett a digitális változat megteremtése és gondozása terén is meghatározó, több évtizedes munkája elismeréseként
dr. Pál Lajos
történésznek, a Magyar Történelmi Társulat "Századok" című folyóirata felelős szerkesztőjének;
    
     -------------------------------------------------------------------

     Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel.
     Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
     (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.

Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Az Országos Sajtószolgálatról
Az Országos Sajtószolgálat (OS) politikai, társadalmi, kulturális és különböző civil szervezetek, valamint közéleti szereplők közleményeit, állásfoglalásait közli. Az OS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.